BÖBREK TAŞLARI - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

BÖBREK TAŞLARI

BÖBREK TAŞLARI Böbrekler bel omurunun her iki yanında yer alan ortalama 150 gr. tartısında organlardır. Beden metabolizması sonucu oluşan atık …

Yayınlanan

üzerinde

BÖBREK TAŞLARI

Böbrekler bel omurunun her iki yanında yer alan ortalama 150 gr. tartısında organlardır. Beden metabolizması sonucu oluşan atık eserlerin uzaklaştırılmasını sağlamak ve beden sıvılarının içerdiği unsurların yoğunluğunu ayarlamak en önemli misyonlarıdır. 
İdrardaki kalsiyum, oksalat ve ürik asit üzere minerallerin kristalleşerek kümeleşmesiyle ve taş oluşumunu engelleyici hususların idrarda yoğunluklarının azalmasıyla taş oluşur. Taş hastalığı ülkemizde ortalama %15 sıklıkta görülmektedir.

Taş Oluşturan Sebepler Nelerdir?

Image
Taş oluşumunda genetik, çevresel faktörler ve diyet esas etkenlerdir. Erkeklerde bayanlara nazaran 3 kat daha fazla görülür. Ailesinde taş hastalığı olanlarda %20-30 oranında taş oluşma riski vardır. Kimi enzim eksiklikleri taş oluşumuna yer hazırlar. Ayrıyeten, alınan sıvı ölçüsü azaldıkça idrar ağırlaşmakta ve atık hususların birikip taş oluşturması kolaylaşmaktadır. Her durumda geçerli olmamakla birlikte, birtakım hastalarda hayvansal protein, süt, sofra tuzu ve oksalat içeren ıspanak, pancar, çikolata üzere besinlerin fazla ölçüde alınması taş oluşumunu artırır. Kortizon, asit gidericiler, idrar söktürücüler (furosemid), D vitamini üzere birtakım ilaçların taş oluşumu üzerine tesiri vardır. Sıcak iklimlerde sıvı kaybının daha çok olması idrarı ağırlaştırır ve taş oluşumunu kolaylaştırır. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları enfeksiyon taşlarına neden olmaktadır. Ayrıyeten öteki taşların oluşumunu da kolaylaştırmaktadır. Böbrek yahut idrar yollarının yapısal bozuklukları (İdrar kanalı darlığı, at nalı böbrek), Hiperparatiroidizm, gut, crohn hastalığı üzere kimi sistemik hastalıklar ile böbrek, idrar yolları ve barsak ameliyatları taş oluşumunu artırıcı tesirlere sahiptir.
Taş Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
Image
·    Böbrek ve idrar yolu taşları genelde yakınmalara neden olurken bazen de hiçbir belirti vermeden böbrek fonksiyon kaybına yol açabilir.
·    En sık görülen yakınma taşın bulunduğu taraftaki yan ağrısıdır. Ağrı, taşın böbrekte yahut idrar yollarında bulunduğu yere nazaran, böğür bölgesinden başlayıp sırt bölgesine ve kasıklara gerçek yayılım gösterir. Taşın hareket etmesi yahut idrar yolunda yaptığı tıkanıklığa bağlı olarak böbreğin genişleyip gerilmesiyle oluşur. Genelde şiddetli, kıvrandırıcı ve aralıklıdır. Bazen hafif ve uzun süren sızı halinde de olabilir.
·    Böbrek ağrısını taşıyan sinirsel yollarla barsak hudutları ortasındaki ilişki nedeniyle böbrek ağrısına bulantı ve kusma eşlik edebilir.
·    Taşın böbrek ve idrar yollarında yaptığı tahrişe bağlı olarak idrarda kan görülebilir. Kan ölçüsü ile taşın büyüklüğü ortasında bir münasebet yoktur. Bazen gözle görülebilirken genelde mikroskobik olarak idrarda kan tespit edilir.
·    Taşın yaptığı tıkanıklığa bağlı olarak bekleyen idrar iltihaba neden olabilir. İdrar yolu iltihabına bazen yüksek ateş eşlik eder.
·    İdrar yaparken zorlanma, yanma ve sık idrara gitme yakınmalarına da sebep olabilir.
Böbrek ve İdrar Yolu Taşlarının Teşhis Formülleri Nelerdir?
·    Hastanın hikayesinin alınması, yakınmaları ve ağrının özellikleri, taş hastalığını teşhiste en değerli basamaktır. Fizik muayenede taş açısından yönlendirici bilgiler elde edilebilir.
·    İdrar tahlilinde kan hücrelerinin görülmesi teşhis açısından pahalı bulgudur. Eşlik eden iltihabın varlığı idrar kültürü ile araştırılmalıdır.
·    Kan analizinde böbrek işlev testlerinin (üre, kreatinin), sodyum ve potasyumun tetkik edilmesi gerekmektedir.
·    Taş oluşumunun sebebini araştırmak için hastaların 24 saat boyunca topladığı idrarda çeşitli parametrelere bakılmalıdır.
·    Görüntüleme sistemlerinden en sık kullanılanlar bilgisayarlı tomografi, İVP, yatarak karın grafisi ve ultrasonografidir. Yatarak karın grafisi böbrek ve idrar yolu taşlarının %90’ ını tespit etmektedir. Ultrasonografi ile böbrek içindeki taşlar basitçe görülürken, idrar kanalındaki taşları görmek zordur. Ultrasonografi, taşın yaptığı tıkanıklığa bağlı böbrek ve idrar yolundaki genişlemeyi gösterir. Ultrasonografi ya da yatarak karın grafisinde görünmeyen taşlar, kontrastsız bilgisayarlı tomografi ile görülebilir.
İdrar Yollarının Taş Hastalığında Tedavi Teknikleri Nelerdir?

Böbrek ve idrar kanalındaki taşların bir kısmı bizatihi düşer. Bazen ilaç tedavisi ve sıvı alımının düzenlenmesi taşların düşmesine yardımcı olur. 
·    Taşın düşmesinde taşın boyutu, biçimi yanı sıra böbrek ve idrar kanalındaki yerleşimi esas etkenlerdir. Boyut olarak 5 mm’ nin altındaki taşlar büyük oranda zaten düşerken 7 mm ve üzerindeki taşlara genelde cerrahi müdahale gerekir.
Taş hastalığında ana sorun ağrı değil, idrar kanalındaki tıkanıklık nedeniyle böbrekte üretilen idrarın atılamaması, biriken idrarın böbrekte genişlemeye ve giderek işlev kaybına neden olması durumudur. Böbrek işlevini korumak gayesiyle tıkanıklık derhal giderilmelidir.

Image
Taş Kırma (ESWL: Şok Dalgalarıyla Taş Kırma) Nedir? 
Image
Beden dışından gönderilen şok dalgaları ile böbrek ve idrar kanalındaki taşların kırılması sürecidir. Sürecin hafif anestezi altında yapılması önerilir. Taş kırma süreci için hastanede yatmaya gerek yoktur. Kırılan taş modüllerinin idrar yoluyla resen uzaklaşması beklenir. Taş kırma sonrasında taş modülleri düşük olasılıkla idrar kanalını tıkayabilmektedir.
Genelde bu tıkanıklık resen açılıp taşlar düşmektedir. Taşın kırılmadığı yahut gereğince parçalanmadığı durumlarda taş kırma sürecini tekrar yapmak gerekebilir. 
Taş kırma sürecinden sonra şok dalgalarının bedene girdiği yerde ağrı, kızarıklık ve ciltte kanama olmakta, bu yakınmalar çoğunlukla bir haftada kaybolmaktadır.
Üreterorenoskopi (URS) Nedir?
Image
İdrar kanalından endoskopik imaj sağlayan bir alet ile evvel idrar torbasına oradan da taşın bulunduğu üst idrar yoluna girilir. Kanaldaki taş büyük boyutlardaysa kırılıp kesimler halinde, küçük ise direkt olarak dışarı alınır. İdrar kanalının alt ve orta kısımlarındaki taşlarda muvaffakiyet oranı yüksek iken üst kısımlardaki taşlarda muvaffakiyet düşmektedir. Üst kısımdaki taşların süreç sırasında böbreğe kaçma ihtimali vardır. Bazen taş yahut süreç sonucu kanalda oluşan hasar düzelene kadar idrar akımını sağlamak için idrar kanalının içine süreksiz bir tüp (stent) yerleştirilebilir. Bedende rastgele bir kesi yapılmadan gerçekleştirilen bir süreçtir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

Böbrek Kanseri

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın arkasında, omurganızın her iki tarafında bir böbrek bulunurlar.

Yetişkinlerde, böbrek hücreli karsinom en sık görülen böbrek kanseri türüdür (kanserli tümörlerin yaklaşık yüzde 90’ı). Daha az yaygın olan böbrek kanseri türleri ortaya çıkabilir. Küçük çocukların Wilms tümörü olarak adlandırılan bir çeşit böbrek kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Böbrek kanseri insidansı artmaktadır. Bunun bir nedeni bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılması olabilir. Birçok durumda, böbrek kanseri, tümörler küçük ve böbrekle sınırlı olduğu erken bir aşamada bulunur ve tedavi edilmelerini kolaylaştırır.

Belirtiler

Böbrek kanseri erken evrelerinde nadiren belirti veya semptomlara neden olur. Daha sonraki aşamalarda, böbrek kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

 • İdrarınızda pembe, kırmızı veya kola renkli görünebilen kan

 • Sırtınızda gitmeyen ağrı

 • İştah kaybı

 • Açıklanamayan kilo kaybı

 • Yorgunluk

 • Genellikle gelen ve giden ateş (aralıklı)

 • Böbrek Kanseri Evreleri

 • Doktorunuz böbrek kanseri olabilecek bir böbrek lezyonunu belirledikten sonra, bir sonraki adım kanserin derecesini (aşamasını) belirlemektir. Böbrek kanseri için evreleme testleri ek CT taramaları veya doktorunuzun uygun olduğunu düşündüğü diğer görüntüleme testlerini içerebilir.

 • Böbrek kanseri aşamaları şunları içerir:

 • Aşama I. Bu aşamada, tümör çapı 7 cm’ye (2 3/4 inç) kadar olabilir. Tümör böbrek ile sınırlıdır.
  Aşama II. Evre II böbrek kanseri evre I tümörden daha büyüktür, ancak hala böbrekle sınırlıdır.
  Aşama III. Bu aşamada, tümör böbreğin ötesinde çevre dokuya uzanır ve ayrıca yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.
  Aşama IV. Kanser böbreğin dışına, birden fazla lenf noduna veya kemik, karaciğer veya akciğer gibi vücudun uzak bölgelerine yayılır.

 • Laparoskopik Böbrek Kanseri Tedavisi

 • Laparoskopik cerrahi sırasında doktorunuz alt karnınızda bir dizi küçük kesi yapar ve böbreğe erişmek için bir ışık ve bir kamera (yani bir laparoskop) ile küçük bir tüp yerleştirir. Cerrah kameradan görüntü alan bir monitörde bölgeyi gezer ve denetler. Yerine yerleştirildiğinde, doktorunuz laparoskopun bir parçası olan bir kesme aleti ve doku alma cihazı ile doku, biyopsi şüpheli bölgeleri görüntüleyebilir, tümörleri çıkarabilir veya hatta böbreği çıkarabilir.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Taşı Tedavisinde Şifalı Sular ve Sıkça Sorulan Sorular

1-ŞİFALI SU:Türkiye düyanın çeşitli yerlerinde şifalı, gazlı, mineral ve doğal bazı suların böbrek taşı oluşumunu azalttığı, engellediği, taşı …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

1-ŞİFALI SU:Türkiye düyanın çeşitli yerlerinde şifalı, gazlı, mineral ve doğal bazı suların böbrek taşı oluşumunu azalttığı, engellediği, taşı erittiği ve düşürdüğü ilgili bilgiler hem basında ve hemde halk arasında yer almaktadır.Hatta basında sıkca söz edilen ‘Muşta böbrek taşı eriten su’ ve buna benzer böbrek taşına iyi geldiği şifalı su gibi yayınlar malesef kanıtlanmış etkileri olan yöntemler olmadığı gibi hiçbir suyun, sertlik derecesinin böbrek taşını eritmediği ve tekrarlama riskini azaltmadığı saptanmıştır. Böbrek taşı olan hastaların yaptığı en büyük hataların başında, şifalı sulardan yararlanmaya çalışmaktır

2-BİRA VE MALT İÇECEKLER: Bira ve benzeri Malt içeceklerin taşın düşürülmesine yardımcı olduğu ile ilgili bilgiler bir şehir efsanesidir. Bu tür yiyecek ve içeceklerin sıvı desteği dışında etkileri yoktur. Üstelik bira da oksalat miktarı yüksek olduğundan kalsiyum oksalat taş oluşumunu ve mevcut taşın dahada büyümesine neden olabilir.

3-BALIK TAŞI: Karagöz balığının gözü, balık taşı veya balığın başındaki taşın marine edilip içirilmesi taşın düşürülmesi veya eritilmesine iyi geldiği ile ilgili bilgilerde yanlıştır. Kanıta dayalı bilgiden yoksundur.

4-BİTKİSEL İLAÇLAR: Bazı bitkisel ilaçlar ve karışımların böbrek taşına iyi geldiği ilgili bilgiler ispat edilmeye muhtaçtır, ancak bazı bilimsel çevreler bu konuda bölünmüş durumdadır ve konu tartışmalıdır. Kanıtlanmış tedaviye ek olarak bitki ve bitki ekstreleri önerilebilir. Bilinmeyen bitki ekstreleri ve çaylarının, doz ayarı yapılamadığı için zararlarla karşılaşmanız mümkündür. Vücuttaki elektrolit dengesini bozabilir ve taş oluşumunu artırabilirsiniz. Bunlardan en çok bilinenleri şevketi bostan, kabak çekirdeği, mısır püskülü, yoğurt suyu vs dir. Hatta gıda takviyesi olarak ruhsat almış Lityazol cemil, Rowatinex ve Herbatinex gibi bitki karışımları dünyada ve Türkiye’de yaygın bir şekilde bu amaçla kullanılmaktadır.Tabiki böbrek ve üreter taşını düşürmeye yardım ettiği veya taşı erittiği ile ilgili bilgilerin bilimsel araşıtmalarla kanıtlanmaya muhtaçdır.

5-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Süt ve süt ürünlerinin böbrek taşı oluşumunu artırdığı ile ilgili eski bilgiler günümüzde değişmiştir. Yeni bilimsel çalışmalarda kalsiyum kısıtlamasının aksine her gün süt içmenin taş hastalığı tekrarlama riskini %30-35’e oranda azalttığı saptanmıştır. Bu nedenle hekiminizin tavsiyesi olmadan süt ve süt ürünleri tüketiminizi kısıtlamayın. Kalsiyum açısından zengin yiyecekler yemeye devam edin, ancak kalsiyum takviyeleri konusunda dikkatli olun. Gıdalardaki kalsiyumun böbrek taşı riskiniz üzerinde bir etkisi yoktur hatta kalsiyum oranı düşük diyetler, bazı insanlarda böbrek taşı oluşumunu artırabilir. .Diyette yeterli kalsiyum içeriği günlük yaklaşık 1gr’a denk gelmelidir.

Okumaya Devam

Üroloji

Nokturi

Nokturi idrar yapma ihtiyacı ile gece bir veya daha fazla uyanmayı ifade etmektedir.Uykunun bölünmesi ve daha sonra yeniden uykuya geçmedeki …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Nokturi idrar yapma ihtiyacı ile gece bir veya daha fazla uyanmayı ifade etmektedir.Uykunun bölünmesi ve daha sonra yeniden uykuya geçmedeki zorluk nedeniyle kişinin günlük performansını ve yaşam kalitesini bozması açısından önemlidir.

Nokturi sıklığı : yaşla görülme sıklığı artmaktadır. 50 yaş üzerinde daha çok erkeklerde olmak üzere kadınlarda da görülmektedir.Hastaların %55 i 45 yaş üzeri,%90 ı 70 yaş üzerindedir.

Nokturi nedenleri : 1) Tip 1 ve 2 Diyabetes Mellitus

2) BPH (İyi huylu Prostat büyümesi) ve Prostat kanseri

3) Aşırı aktif mesane

4)Konjestif kalp yetmezliği ve Ödeme yol açan hastalıklar

5)Uyku apnesi ve horlama

6)ADH hormonunun azalması (Diyabetes İnsipitus)

7)Obezite

8)Östrojen yetersizliği

9)Psikojenik nedenler

Nokturi Tanısı : Bunun için en az 3 günlük alınan sıvı miktarı ile çıkartılan idrar miktarı ölçülmeli ve kaydedilmelidir(Biz buna işeme günlüğü diyoruz ki tanıda oldukça önemlidir).Bunun yanı sıra PSA,Üriner Ultrasonografi,Kan şekeri ölçümleri(Açlık,tokluk,gerekirse insulin direnci),Kardiyolojik ve ödematöz hastalıklara ait İç hastalıkları muayene ve tetkikleri yapılmalıdır.Nokturi nin Önemi : Hastaların çoğu ileri yaş gurubunda yer aldığından nokturi ev kazalarının önemli bir nedenidir birçok hasta gece takılarak düşmekte ve kalça ve ekstremite kırıkları sonucu hayatını dahi kaybedebilmektedir.

Tedavi : Tedavi nedene göre yapılır. BPH lı hastalara a blokür ilaçlar başlanmalı gerekirse bunlara antikolinerjik ilaçlar ve veya PD-5 inhibitörleri eklenmelidir.Bu tedaviye yanıt vermeyenlere TUR-P yapılmalıdır(kapalı prostat ameliyatı). Kalp yetmezliği olanlar tedavi olmalı diüretik ilaçlar gündüze kaldırılmalıdır. ADH yetersizliği olanlara Desmopressin dilaltı olarak verilmeli bu ilaç sodyum düşüşüne yol açabileceğinden hastaların aylık sodyum kontrolleri yapılmalıdır. Özellikle kadın hastalar bu ilaca daha duyarlı olup diğer yan etkileri bulantı ve diyaredir. Obezitesi olanlar mutlaka diyet ve egzersizle kilo vermelidir.Kronik venöz yetmezliği olanlara ödem tedavisi yapılmalıdır.Uyku apnesi olanlarda plazma da atrial natiüretik peptiid düzeyi yüksek bulunmuştur bunlara da sodyum kısıtlaması yapılmalı ayrıca asıl hastalığına yönelik cihazlarla solunum desteği verilmelidir.Yaşam tarzında değişiklikler de gereklidir : gece çay,kahve,alkol ,aşırı sıvı alımı kısıtlandırılmalıdır.Akşam ağır yemeklerden kaçınılmalı Sigarada bulunan nikotinin uyarıcı etkisi nedeniyle kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Okumaya Devam

Trendler