BÖBREK TAŞLARI - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

BÖBREK TAŞLARI

BÖBREK TAŞLARI Böbrekler bel omurunun her iki yanında yer alan ortalama 150 gr. yükünde organlardır. Beden metabolizması sonucu oluşan atık …

Yayınlanan

üzerinde

BÖBREK TAŞLARI

Böbrekler bel omurunun her iki yanında yer alan ortalama 150 gr. yükünde organlardır. Beden metabolizması sonucu oluşan atık eserlerin uzaklaştırılmasını sağlamak ve beden sıvılarının içerdiği hususların yoğunluğunu ayarlamak esas misyonlarıdır. 
İdrardaki kalsiyum, oksalat ve ürik asit üzere minerallerin kristalleşerek kümeleşmesiyle ve taş oluşumunu engelleyici hususların idrarda yoğunluklarının azalmasıyla taş oluşur. Taş hastalığı ülkemizde ortalama %15 sıklıkta görülmektedir.

Taş Oluşturan Sebepler Nelerdir?

Image
Taş oluşumunda genetik, çevresel faktörler ve diyet esas etkenlerdir. Erkeklerde bayanlara nazaran 3 kat daha fazla görülür. Ailesinde taş hastalığı olanlarda %20-30 oranında taş oluşma riski vardır. Kimi enzim eksiklikleri taş oluşumuna taban hazırlar. Ayrıyeten, alınan sıvı ölçüsü azaldıkça idrar ağırlaşmakta ve atık hususların birikip taş oluşturması kolaylaşmaktadır. Her durumda geçerli olmamakla birlikte, birtakım hastalarda hayvansal protein, süt, sofra tuzu ve oksalat içeren ıspanak, pancar, çikolata üzere besinlerin fazla ölçüde alınması taş oluşumunu artırır. Kortizon, asit gidericiler, idrar söktürücüler (furosemid), D vitamini üzere birtakım ilaçların taş oluşumu üzerine tesiri vardır. Sıcak iklimlerde sıvı kaybının daha çok olması idrarı ağırlaştırır ve taş oluşumunu kolaylaştırır. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları enfeksiyon taşlarına neden olmaktadır. Ayrıyeten öbür taşların oluşumunu da kolaylaştırmaktadır. Böbrek yahut idrar yollarının yapısal bozuklukları (İdrar kanalı darlığı, at nalı böbrek), Hiperparatiroidizm, gut, crohn hastalığı üzere kimi sistemik hastalıklar ile böbrek, idrar yolları ve barsak ameliyatları taş oluşumunu artırıcı tesirlere sahiptir.
Taş Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
Image
·    Böbrek ve idrar yolu taşları genelde yakınmalara neden olurken bazen de hiçbir belirti vermeden böbrek fonksiyon kaybına yol açabilir.
·    En sık görülen yakınma taşın bulunduğu taraftaki yan ağrısıdır. Ağrı, taşın böbrekte yahut idrar yollarında bulunduğu yere nazaran, böğür bölgesinden başlayıp sırt bölgesine ve kasıklara hakikat yayılım gösterir. Taşın hareket etmesi yahut idrar yolunda yaptığı tıkanıklığa bağlı olarak böbreğin genişleyip gerilmesiyle oluşur. Genelde şiddetli, kıvrandırıcı ve aralıklıdır. Bazen hafif ve uzun süren sızı formunda de olabilir.
·    Böbrek ağrısını taşıyan sinirsel yollarla barsak hudutları ortasındaki irtibat nedeniyle böbrek ağrısına bulantı ve kusma eşlik edebilir.
·    Taşın böbrek ve idrar yollarında yaptığı tahrişe bağlı olarak idrarda kan görülebilir. Kan ölçüsü ile taşın büyüklüğü ortasında bir münasebet yoktur. Bazen gözle görülebilirken genelde mikroskobik olarak idrarda kan tespit edilir.
·    Taşın yaptığı tıkanıklığa bağlı olarak bekleyen idrar iltihaba neden olabilir. İdrar yolu iltihabına bazen yüksek ateş eşlik eder.
·    İdrar yaparken zorlanma, yanma ve sık idrara gitme yakınmalarına da sebep olabilir.
Böbrek ve İdrar Yolu Taşlarının Teşhis Yolları Nelerdir?
·    Hastanın hikayesinin alınması, yakınmaları ve ağrının özellikleri, taş hastalığını teşhiste en kıymetli basamaktır. Fizik muayenede taş açısından yönlendirici bilgiler elde edilebilir.
·    İdrar tahlilinde kan hücrelerinin görülmesi teşhis açısından pahalı bulgudur. Eşlik eden iltihabın varlığı idrar kültürü ile araştırılmalıdır.
·    Kan analizinde böbrek işlev testlerinin (üre, kreatinin), sodyum ve potasyumun tetkik edilmesi gerekmektedir.
·    Taş oluşumunun sebebini araştırmak için hastaların 24 saat boyunca topladığı idrarda çeşitli parametrelere bakılmalıdır.
·    Görüntüleme formüllerinden en sık kullanılanlar bilgisayarlı tomografi, İVP, yatarak karın grafisi ve ultrasonografidir. Yatarak karın grafisi böbrek ve idrar yolu taşlarının %90’ ını tespit etmektedir. Ultrasonografi ile böbrek içindeki taşlar kolay kolay görülürken, idrar kanalındaki taşları görmek zordur. Ultrasonografi, taşın yaptığı tıkanıklığa bağlı böbrek ve idrar yolundaki genişlemeyi gösterir. Ultrasonografi ya da yatarak karın grafisinde görünmeyen taşlar, kontrastsız bilgisayarlı tomografi ile görülebilir.
İdrar Yollarının Taş Hastalığında Tedavi Metotları Nelerdir?

Böbrek ve idrar kanalındaki taşların bir kısmı tabiatıyla düşer. Bazen ilaç tedavisi ve sıvı alımının düzenlenmesi taşların düşmesine yardımcı olur. 
·    Taşın düşmesinde taşın boyutu, formu yanı sıra böbrek ve idrar kanalındaki yerleşimi esas etkenlerdir. Boyut olarak 5 mm’ nin altındaki taşlar büyük oranda resen düşerken 7 mm ve üzerindeki taşlara genelde cerrahi müdahale gerekir.
Taş hastalığında ana sorun ağrı değil, idrar kanalındaki tıkanıklık nedeniyle böbrekte üretilen idrarın atılamaması, biriken idrarın böbrekte genişlemeye ve giderek işlev kaybına neden olması durumudur. Böbrek işlevini korumak emeliyle tıkanıklık derhal giderilmelidir.

Image
Taş Kırma (ESWL: Şok Dalgalarıyla Taş Kırma) Nedir? 
Image
Beden dışından gönderilen şok dalgaları ile böbrek ve idrar kanalındaki taşların kırılması sürecidir. Sürecin hafif anestezi altında yapılması önerilir. Taş kırma süreci için hastanede yatmaya gerek yoktur. Kırılan taş kesimlerinin idrar yoluyla resen uzaklaşması beklenir. Taş kırma sonrasında taş modülleri düşük olasılıkla idrar kanalını tıkayabilmektedir.
Genelde bu tıkanıklık resen açılıp taşlar düşmektedir. Taşın kırılmadığı yahut gereğince parçalanmadığı durumlarda taş kırma sürecini tekrar yapmak gerekebilir. 
Taş kırma sürecinden sonra şok dalgalarının bedene girdiği yerde ağrı, kızarıklık ve ciltte kanama olmakta, bu yakınmalar çoğunlukla bir haftada kaybolmaktadır.
Üreterorenoskopi (URS) Nedir?
Image
İdrar kanalından endoskopik manzara sağlayan bir alet ile evvel idrar torbasına oradan da taşın bulunduğu üst idrar yoluna girilir. Kanaldaki taş büyük boyutlardaysa kırılıp kesimler halinde, küçük ise direkt olarak dışarı alınır. İdrar kanalının alt ve orta kısımlarındaki taşlarda muvaffakiyet oranı yüksek iken üst kısımlardaki taşlarda muvaffakiyet düşmektedir. Üst kısımdaki taşların süreç sırasında böbreğe kaçma ihtimali vardır. Bazen taş yahut süreç sonucu kanalda oluşan hasar düzelene kadar idrar akımını sağlamak için idrar kanalının içine süreksiz bir tüp (stent) yerleştirilebilir. Bedende rastgele bir kesi yapılmadan gerçekleştirilen bir süreçtir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Üroloji

Estetik Vajina Ameliyatları – Vajina Estetiği

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları, kadınların kendilerine karşı olan özgüvenlerinin kaybolmasına neden olur. Estetik vajina ameliyatları günümüzde, bayanların en çok tercih ettiği operasyonlardandır.

Genital bölgenin dış kısmına yönelik olarak yapılan operasyonlardır. Genelde sık bir şekilde doğum yapan kadınlarda, genital bozukluklar ve sarkmalar görülebilir. Bu durumlar doğuştan gelen fiziksel özelliklere bağlı olarak da gelişebilir.

Vajina estetiğinde en çok yapılan operasyonlar,vajina daraltma (vajinoplasti) ve labia minör denilen vajina küçük dudakları üzerinedir.

Estetik Vajina Ameliyatları – İşlevsel Operasyonlar

İşlevsel olarak yapılan operasyonlar, kadınların doğum ya da diğer nedenlerden dolayı yapısal özelliği bozulan vajinaları üzerinde uygulanan vajina daraltma operasyonlarıdır. Estetik vajina ameliyatları içerisinde, en çok yapılan ve tercih edilen operasyonlardandır.

Doğumdan ve vajina genişlemesinden kaynaklı sorunlar, idrar kaçırma ve diğer genital bozukluklara kadar gidebilir.

İdrar torbasının sarkması durumunda yapılan operasyonlarda, idrar torbası vajina yukarısına kadar çekilir ve asılır. Yapılan bu işlem ön onarımdır (Colporaphy Anterior). Bağırsağın son kısmının vajen alt duvarına gömülmesi işlemi ise arka onarım olarak adlandırılır. İdrar kaçırmaya sebep olan vajinal genişleme, genelde çok doğum yapan kadınlarda görülür. Bu tür operasyonların yapılması son derece kolaydır ve ortalama olarak 30-45 dakika arasında yapılır.

Rahim sarkması operasyonları ise sarkmanın çok ileri derecede olduğu durumlarda yapılır. Rahim aşağı doğru indiğinde dışarı çıkabilmesi tehlikesi bulunur. Bu tür durumlarda rahim, vajinal yoldan yukarıya doğru asılır ya da tümden alınabilir. Genç olan kadın hastalarda genelde rahim alınmaz ancak vajen üst kubbesine asılarak sabit hale getirilir.

Vajina genişletme operasyonları ise, genelde yeni evlenen çiftlerde görülen sorunların giderilmesine yöneliktir. Disparoni yani cinsel birleşmeden gerçekleşen ağrı ve acı hissi olan kadınlar için idealdir. Basit bir muayene ile duyarlı olan yerler tespit edilir ve bu bölgeler uyuşturularak çıkartılır. Bu şekilde vajen genişletilmesi yapılır ve cinsel birleşme bu sayede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Labioplasti vajina iç dudaklarının düzeltilmesidir. Labium latincede dudak anlamına gelir ve tekil olarak kullanılır. Labia ise çoğul olarak kullanılır ve dudaklar anlamındadır. Bazı kadınlarda yapısal olarak iç dudaklar, normalden daha düzensiz bir şekilde bulunurlar. Asimetrik olan vajina iç dudakları yüzünden kadınların birçoğu psikolojik olarak etkilenirler. Geniş ve uzun bir yapıda bulunan vajinal dudaklar, cinsel birleşme sırasında ağrıya neden olurlar. Sarkık ya da uzun yapıda olan iç dudaklar ise aşırı terleme sonucunda mantar enfeksiyonlarına neden olurlar.

Bu tür operasyonlar bakire olan kızlara da uygulanabilir. Önceden doğum yapmış kişilerde de bu operasyonlar herhangi bir engel teşkil etmez. Yapılan operasyonların kızlık zarına herhangi bir etkisi yoktur.

Psikolojik ve fizyolojik olarak bu tür operasyonlar kadınlar için oldukça faydalıdır.

Okumaya Devam

Trendler