BÖBREK TAŞLARI - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

BÖBREK TAŞLARI

BÖBREK TAŞLARI Böbrekler bel omurunun her iki yanında yer alan ortalama 150 gr. yükünde organlardır. Beden metabolizması sonucu oluşan atık …

Yayınlanan

üzerinde

BÖBREK TAŞLARI

Böbrekler bel omurunun her iki yanında yer alan ortalama 150 gr. yükünde organlardır. Beden metabolizması sonucu oluşan atık eserlerin uzaklaştırılmasını sağlamak ve beden sıvılarının içerdiği hususların yoğunluğunu ayarlamak esas misyonlarıdır. 
İdrardaki kalsiyum, oksalat ve ürik asit üzere minerallerin kristalleşerek kümeleşmesiyle ve taş oluşumunu engelleyici hususların idrarda yoğunluklarının azalmasıyla taş oluşur. Taş hastalığı ülkemizde ortalama %15 sıklıkta görülmektedir.

Taş Oluşturan Sebepler Nelerdir?

Image
Taş oluşumunda genetik, çevresel faktörler ve diyet esas etkenlerdir. Erkeklerde bayanlara nazaran 3 kat daha fazla görülür. Ailesinde taş hastalığı olanlarda %20-30 oranında taş oluşma riski vardır. Kimi enzim eksiklikleri taş oluşumuna taban hazırlar. Ayrıyeten, alınan sıvı ölçüsü azaldıkça idrar ağırlaşmakta ve atık hususların birikip taş oluşturması kolaylaşmaktadır. Her durumda geçerli olmamakla birlikte, birtakım hastalarda hayvansal protein, süt, sofra tuzu ve oksalat içeren ıspanak, pancar, çikolata üzere besinlerin fazla ölçüde alınması taş oluşumunu artırır. Kortizon, asit gidericiler, idrar söktürücüler (furosemid), D vitamini üzere birtakım ilaçların taş oluşumu üzerine tesiri vardır. Sıcak iklimlerde sıvı kaybının daha çok olması idrarı ağırlaştırır ve taş oluşumunu kolaylaştırır. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları enfeksiyon taşlarına neden olmaktadır. Ayrıyeten öbür taşların oluşumunu da kolaylaştırmaktadır. Böbrek yahut idrar yollarının yapısal bozuklukları (İdrar kanalı darlığı, at nalı böbrek), Hiperparatiroidizm, gut, crohn hastalığı üzere kimi sistemik hastalıklar ile böbrek, idrar yolları ve barsak ameliyatları taş oluşumunu artırıcı tesirlere sahiptir.
Taş Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
Image
·    Böbrek ve idrar yolu taşları genelde yakınmalara neden olurken bazen de hiçbir belirti vermeden böbrek fonksiyon kaybına yol açabilir.
·    En sık görülen yakınma taşın bulunduğu taraftaki yan ağrısıdır. Ağrı, taşın böbrekte yahut idrar yollarında bulunduğu yere nazaran, böğür bölgesinden başlayıp sırt bölgesine ve kasıklara hakikat yayılım gösterir. Taşın hareket etmesi yahut idrar yolunda yaptığı tıkanıklığa bağlı olarak böbreğin genişleyip gerilmesiyle oluşur. Genelde şiddetli, kıvrandırıcı ve aralıklıdır. Bazen hafif ve uzun süren sızı formunda de olabilir.
·    Böbrek ağrısını taşıyan sinirsel yollarla barsak hudutları ortasındaki irtibat nedeniyle böbrek ağrısına bulantı ve kusma eşlik edebilir.
·    Taşın böbrek ve idrar yollarında yaptığı tahrişe bağlı olarak idrarda kan görülebilir. Kan ölçüsü ile taşın büyüklüğü ortasında bir münasebet yoktur. Bazen gözle görülebilirken genelde mikroskobik olarak idrarda kan tespit edilir.
·    Taşın yaptığı tıkanıklığa bağlı olarak bekleyen idrar iltihaba neden olabilir. İdrar yolu iltihabına bazen yüksek ateş eşlik eder.
·    İdrar yaparken zorlanma, yanma ve sık idrara gitme yakınmalarına da sebep olabilir.
Böbrek ve İdrar Yolu Taşlarının Teşhis Yolları Nelerdir?
·    Hastanın hikayesinin alınması, yakınmaları ve ağrının özellikleri, taş hastalığını teşhiste en kıymetli basamaktır. Fizik muayenede taş açısından yönlendirici bilgiler elde edilebilir.
·    İdrar tahlilinde kan hücrelerinin görülmesi teşhis açısından pahalı bulgudur. Eşlik eden iltihabın varlığı idrar kültürü ile araştırılmalıdır.
·    Kan analizinde böbrek işlev testlerinin (üre, kreatinin), sodyum ve potasyumun tetkik edilmesi gerekmektedir.
·    Taş oluşumunun sebebini araştırmak için hastaların 24 saat boyunca topladığı idrarda çeşitli parametrelere bakılmalıdır.
·    Görüntüleme formüllerinden en sık kullanılanlar bilgisayarlı tomografi, İVP, yatarak karın grafisi ve ultrasonografidir. Yatarak karın grafisi böbrek ve idrar yolu taşlarının %90’ ını tespit etmektedir. Ultrasonografi ile böbrek içindeki taşlar kolay kolay görülürken, idrar kanalındaki taşları görmek zordur. Ultrasonografi, taşın yaptığı tıkanıklığa bağlı böbrek ve idrar yolundaki genişlemeyi gösterir. Ultrasonografi ya da yatarak karın grafisinde görünmeyen taşlar, kontrastsız bilgisayarlı tomografi ile görülebilir.
İdrar Yollarının Taş Hastalığında Tedavi Metotları Nelerdir?

Böbrek ve idrar kanalındaki taşların bir kısmı tabiatıyla düşer. Bazen ilaç tedavisi ve sıvı alımının düzenlenmesi taşların düşmesine yardımcı olur. 
·    Taşın düşmesinde taşın boyutu, formu yanı sıra böbrek ve idrar kanalındaki yerleşimi esas etkenlerdir. Boyut olarak 5 mm’ nin altındaki taşlar büyük oranda resen düşerken 7 mm ve üzerindeki taşlara genelde cerrahi müdahale gerekir.
Taş hastalığında ana sorun ağrı değil, idrar kanalındaki tıkanıklık nedeniyle böbrekte üretilen idrarın atılamaması, biriken idrarın böbrekte genişlemeye ve giderek işlev kaybına neden olması durumudur. Böbrek işlevini korumak emeliyle tıkanıklık derhal giderilmelidir.

Image
Taş Kırma (ESWL: Şok Dalgalarıyla Taş Kırma) Nedir? 
Image
Beden dışından gönderilen şok dalgaları ile böbrek ve idrar kanalındaki taşların kırılması sürecidir. Sürecin hafif anestezi altında yapılması önerilir. Taş kırma süreci için hastanede yatmaya gerek yoktur. Kırılan taş kesimlerinin idrar yoluyla resen uzaklaşması beklenir. Taş kırma sonrasında taş modülleri düşük olasılıkla idrar kanalını tıkayabilmektedir.
Genelde bu tıkanıklık resen açılıp taşlar düşmektedir. Taşın kırılmadığı yahut gereğince parçalanmadığı durumlarda taş kırma sürecini tekrar yapmak gerekebilir. 
Taş kırma sürecinden sonra şok dalgalarının bedene girdiği yerde ağrı, kızarıklık ve ciltte kanama olmakta, bu yakınmalar çoğunlukla bir haftada kaybolmaktadır.
Üreterorenoskopi (URS) Nedir?
Image
İdrar kanalından endoskopik manzara sağlayan bir alet ile evvel idrar torbasına oradan da taşın bulunduğu üst idrar yoluna girilir. Kanaldaki taş büyük boyutlardaysa kırılıp kesimler halinde, küçük ise direkt olarak dışarı alınır. İdrar kanalının alt ve orta kısımlarındaki taşlarda muvaffakiyet oranı yüksek iken üst kısımlardaki taşlarda muvaffakiyet düşmektedir. Üst kısımdaki taşların süreç sırasında böbreğe kaçma ihtimali vardır. Bazen taş yahut süreç sonucu kanalda oluşan hasar düzelene kadar idrar akımını sağlamak için idrar kanalının içine süreksiz bir tüp (stent) yerleştirilebilir. Bedende rastgele bir kesi yapılmadan gerçekleştirilen bir süreçtir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Aort Kapak Hastalarının Şikayetleri

Nefes darlığı Çabuk yorulma Çarpıntı Ritim bozukluğu Göğüs ağrısı Ani bayılma Aort Kapak Hastalığının Tanısı Aort kapak hastalığı için …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Nefes darlığı

Çabuk yorulma

Çarpıntı

Ritim bozukluğu

Göğüs ağrısı

Ani bayılma

Aort Kapak Hastalığının Tanısı

Aort kapak hastalığı için kesin teşhiste uygulanması gereken tetkik kalbin ultrasonunun yani ekokardiyografisinin yapılmasıdır.

Aort Kapak Hastalığı Nedenleri

Aort kapak hastalıkları şu nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.

Aort kapağın doğuştan iki yaprakçıklı olması

Aort kapağın romatizmal olarak sonradan kireçlenmesi

Bağ dokusu yetmezliği sonucu doğuştan olmuş olan ve ileri yaşlarda kendini gösteren kapakçıktaki geriye kaçırma, kapanamama bozukluğunun ortaya çıkmasıdır.

Aort Kapak Hastalığı Belirtileri

Aort kapak hastalığı sinsice ilerleyen bir hastalıktır. Aort kapak hastalıklarında darlık ya da yetmezliğe bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler şunlardır:

Nefes darlığı

Çabuk yorulma

Çarpıntı

Ritim bozukluğu

Göğüs ağrısı

Ani bayılma

Aort Kapak Hastalığı Tedavi Sistemleri

Kireçlenme sonucu darlık oluşabileceği üzere bazen bağ dokusu bozukluğu sonucu oluşan yetmezlikte ise kalbi ileri derece büyütür. Hem darlık hem yetmezlik kalbin sol tarafını büyüteceği üzere önü tıkalı olan bir kalbin çalışma bozukluğu sonucu, büyümesi sonucu kalp kasının gücü azalır. Şayet müddet çok gecikirse vaktinde müdahale edilmezse, vaktinde ameliyat edilmezse kalp büyümesi kardiyomiyopati denilen kalbin kasılma bozukluğunun ileri derecede olması safhasına gelir ki hasta ondan sonraki ameliyatı çok yüksek riskli oluşur. Kalp kasının kalınlaşmaması, kalbin büyümemesi birinci derecede kıymetli kriterdir.

Aort kapak hastalıklarının tedavisinde ileri tekniklerle kimi vakit kalp kapakçığı tamir edilir kimi vakit da büsbütün değiştirilir. Bu da minimal invaziv cerrahi tekniklerle, yandan, kol altından küçük kesiyle 4 santimlik bir kesiyle yahut akciğerleri berbatsa önden tekrar 4-5 santimlik küçük bir kesiyle kalp kapakçığı tamir yahut değiştirme süreci yapılır. Değerli olan vaktinde müdahaledir, vaktinde tespittir ve kalbi ileri derecede büyütmemesidir.

Aort Kapak Tamiri

Hastanın aort kapağındaki sorunun giderilmesinde şayet kapağın durumu uygunsa öncelikle tamirin tercih edilmesi gerekir. Zira hastanın kendi kapağıyla hayatına devam etmesi yapay kalp kapağı ile değiştirilmesinden daha düzgündür. Aort kapaktaki bozuklukların ileri derece olmadığı durumlarda aort kapak onarılarak tedavi edilmesi sağlanır. Aort kapak tamirinin uygulanabilmesi için kalp kapakçık yapraklarının sistemli olması, kalp kapakçığı kaçağıyla birlikte darlığının olmaması, kapakçık üzerinde rastgele bir pıhtı yahut pürüz olmaması, kapakçık yapraklarının birbirine rahatlıkla yaklaşabiliyor olması yahut darlığının açılabildiğinde geriye kaçak yapmıyor olması gerekmektedir.

Aort Kapak Değişimi

Aort kapak değişimi, hastanın aort kapaktaki darlık ve yetmezlik sorununda tamir ile giderilemeyen durumlarda uygulanan, aort kapağın biyolojik ya da mekanik yapay kapakçıklarla değiştirilmesidir. Kalp kapaklarında ileri derecede geriye kaçırma yahut ileri derecede darlık, bazen ikisinin birlikte olması, kapağın ileri derecede kireçlenmesi, kapak önünde pıhtı olması, kalp ritminde bozukluk olması üzere durumlarda kapağı değiştirmek gerekebilir.

Aort Kapak Ameliyatından Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aort kapak değişiminden sonra en kıymetli bahislerden biri, hastaların tabip tarafından tavsiye edildiği halde kan sulandırıcı ilaçların sistemli olarak kullanmalarıdır. Biyolojik kapak değişiminde kan sulandırıcı ilaç kullanımı 3 ay iken mekanik kapak değişiminde hastaların ömür uzunluğu kan sulandırıcı ilacı kullanmaları gerekir. Bunun yanında hastanın enfeksiyonlardan korunması son derece değerlidir. Diğer bir hastalıktan ötürü olabilecek cerrahi müdahaleler üzere durumlarda hastanın kalp hekimiyle bağlantıya geçmesi ve enfeksiyona karşı önleyici önlemler alınması değerlidir. Bununla birlikte hasta, kalp ve kalp kapağının takip edildiği doktor denetimleri sistemli olarak yapılmalıdır.

Aort kapak hastalıkları kalbin büyümesine neden olduğundan ötürü erken teşhis ve tedavisi son derece değerlidir.

Okumaya Devam

Tüm Makaleler

Kanserin Tedavisinde Cerrahi Uygulamalar

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kanser ilerleyici, tekrarlamalarla seyreden, yayılma eğiliminde olan ve çoğu zaman ölümle sonuçlanan müzmin bir hastalıktır.

Dünya sağlık örgütü (WHO) verilerine göre günümüzde yılda yaklaşık 9 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin oranı sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde tanıdaki gecikme ve tedavideki yetersizlik nedeniyle daha yüksektir. Tahminlere göre 2030 yılında 11.5 milyon insanın kanser nedeniyle hayatlarını kaybetmesi öngörülmektedir.

Kanserin tedavisi kuşkusuz hastalığın insan vücudunda etkilediği tüm noktaların ve fonksiyonların bilinmesi doğrultusunda yapılan çok yönlü bir tedavi olmalıdır. Modern tıpta bu tedavi tamamen bir takım işidir.

Sindirim sistemi organlarından yemek borusu, mide, oniki parmak barsağı, ince ve kalın barsaklar, düz bağırsak (rektum) ve makat bölgesinin kanserleri genel adı ile sindirim kanalı kanserleri diye anılmaktadırlar.

Buna ilaveten karaciğer, safra kesesi ve safra yolları ile pankreas bezinin kanserleri, dalak kitleleri, karın duvarı, zarları ve yağlı dokuların kanserleri de tedavi edilen cerrahi hastalıklardır.

Genel cerrahlar ayrıca meme, tiroit ve paratiroit bezlerinin yanı sıra böbrek üstü bezlerinin kanserleri, ve bazı yumuşak doku kanserlerini (Sarkomlar) de çeşitli cerrahi tekniklerle tedavi etmektedirler.

Bir kitle oluşturarak kendini gösteren tüm kanserlerin tedavisindeki en önemli basamak, hastalık yayılmadan önce kitleyi ve çevresindeki hastalıksız bir doku sınırı ile birlikte çıkartmaktır. 

Kanserin tedavisinde cerrahi müdahalelerin amacı her zaman hastalığı yok etmek olmayabilir. Başlangıçta tanıyı koymak için doku örneklemeleri ve safhayı tespit etmek, ayrıca ileri safhalarda ağrıyı kesmek, beslenmeyi sağlamak, enfeksiyonu ortadan kaldırmak, bozulmuş organ fonksiyonlarını düzeltmek ve tıkanmaları ortadan kaldırarak hayat süresini uzatmak veya kalitesini arttırmak da cerrahın görevidir. Bu amaçla lazer, radyofrekans, laparoskopi (kapalı yöntemlerle cerrahi), Robotik cerrahi ve diğer birçok modern teknolojik cihaz ve yöntem günümüzde kullanılmaktadır.

Okumaya Devam

Diyetisyen

L-Karnitin Rehberi: Yağ Yakıcılar Hakkında Tüm Merak Edilenler

Ülkü bir bedene ulaşmak herkesin hayali. Bunun için çoğumuz beslenmemize dikkat ediyoruz, spor salonlarında vakit geçiriyoruz yahut profesyonel …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Ülkü bir bedene ulaşmak herkesin hayali. Bunun için çoğumuz beslenmemize dikkat ediyoruz, spor salonlarında vakit geçiriyoruz yahut profesyonel bir sporla uğraşıyoruz. Amacımıza daha süratli ulaşmak için de çeşitli ergojenik dayanaklar bize eşlik ediyor. L-Karnitin ise bu takviyelerden tahminen de en yaygın bilineni. Pekala L-Karnitin nedir, kullanımı nasıl olmalıdır, tesirleri nelerdir? Bu yazımda L-karnitin ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için anlattım!

H2: L-Karnitin Nedir?

Karnitin, lizin ve metionin aminoasitlerinden elde edilen doğal bir amonyum bileşenidir. Böbrek ve karaciğerlerimizde bulunur. Temel olarak yağ asitlerinin, mitokondriye taşınmasından, hasebiyle ATP sentezinden sorumludur. L-Karnitin ise, bedenimizde bulunan karnitin formları ortasında etkin olarak kullandığımız aminoasit türevidir.

H2: L-Karnitin Desteklerinin İçeriği Nedir

Karnitin, doğal bir aminoasit türevi olduğu için L-Karnitin destekleri de makro besin öğesi olarak protein içerir. Yok denecek kadar az karbonhidrat ve yağ içeriğine sahip olan L-Karnitin dayanakları, bir ölçek için yaklaşık 5-10 kalori civarında güç sağlar. İçeriğinde çeşitli aromalar bulunabilir. Ek kafein ve vitamin içeren destekler sıklıkla kullanılmaktadır.

H2: L-Karnitin Ne İşe Fayda? Neden Kullanılır?

En kolay tabirle L-Karnitin, göğüslü metabolizmasında güç üretimini sağlar. Mitokondri membranından uzun zincirli yağ asitlerinin taşınmasında misyonlu temel moleküldür. Metabolik tesirlerinden ötürü, yağ oksidasyonunu hızlandırır ve yağ yakımına yardımcı olması sebebiyle sportmenler tarafından kullanılır. Ayrıyeten idman randımanını arttırır, dayanıklılığa dayanak olur, kas hasarlarını azaltmaya yardımcıdır.

H2: L-Karnitin Nasıl Çalışır?

L-Karnitin, hür yağ asidi metabolizmasında, yağ asitlerinin mitokondriye taşınması ile vazifelidir. Birkaç biyokimyasal sürece uğrayarak, sonunda gücün yağlardan elde edilmesine yardımcı olur. Yağlar idman esnasında yakıt olarak kullanıldığı için, glikojen de yönetimli kullanılır ve bu sayede idmanlar daha uzun periyodik ve verimli geçmektedir. Birebir vakitte glikoz oksidasyonunda rol alır. Laktat birikimini azaltır, kas yorgunluğunu geciktirir ve kas kitlesini korur.

H2: Carnitine (Karnitin) çeşitleri nelerdir?

Karnitin, L-Karnitin ve D-Karnitin olmak üzere iki çeşittir.

Dokularda faal olan formu L-Karnitin’dir ve bu sebeple supplement olarak kullanımı uygundur. Besin etiketlerinde L-carnitine, L-carnitine L-tartrate, Propionyl-L-carnitinebiçiminde de yazılabilir. L-karnitin’in başka kimyasal formları ise asetil-L-karnitin ve propionil-L-karnitin’dir

D-Karnitin ise karnitinin inaktif formudur ve suplement olarak kullanılamaz.

H2: L-Karnitin Kullanımı

Karnitin, destek olarak kesinlikle alınması gereken elzem bir besin öğesi değildir zira bedende da biyolojik olarak sentezi mümkündür. Ayrıyeten birçok besin doğal olarak karnitin içerdiği için, bu besinleri tüketerek de karnitin alabilir ve tesirlerinden yararlanabiliriz. Lakin karnitin içeren besinlerin tüketiminin yetersiz olduğu vegan bireyler, karnitinin kâfi ölçüde sentezlenemediği ve emilemediği bireyler, ağır spor yapanlar destek olarak L-Karnitin almalıdır.

L-Karnitin alımına birinci başlandığında toksik tesir yaratmaması ve oluşabilecek yan tesirleri gözlemlemek ismine düşük dozlar tercih edilmelidir. Bu dozların ölçüsü ve kullanma sıklığı yavaş yavaş arttırılabilir. Standart, inançlı L-Karnitin dozu günlük 500-2000 mg’dır.

Hedefe nazaran bu ölçüler değişiklik gösterebilir. Örneğin idman performansını arttırmak isteyen bireyler; 2 gram L-Karnitin desteğini, gün içerisinde iki sefer, yaklaşık 80 gram karbonhidrat ile birlikte almalıdır. Suratını arttırmak isteyen atletler ise günde toplam 3 gram L-Karnitin’i meyve suları ile birlikte almalıdır. Tüm bu tekliflere ek olarak, L-Karnitin kullanılırken kesinlikle bir profesyonele danışmanız gerekmektedir.

H2: İdman performansı üzerine tesiri

L-Karnitin, öbür ergojenik takviyeler üzere antrenman performansını arttırmaktadır. Dayanıklılık idmanları mühletince yağların yakıt olarak kullanılmasına yardımcı olur. Bu sayede yağ yakımını hızlandırır. Antrenman öncesi alınan L-Karnitin, kaslarda bulunan laktik asitin birikimini azaltarak kas yorgunluğunu geciktirir ve mevcut kas kütlesini korur. L-Karnitin, kaslarda depolanmış olan glikojenin boşalmasını geciktirdiği için uzun müddetli sporlarda ve/veya dayanıklılık gerektiren idmanlarda kullanımı önerilmektedir. Antrenmandan yaklaşık 30-40 dakika evvel alımı azamî fayda sağlayacaktır.

H2: L-Karnitin Ziyanlı mı?

L-Karnitin’i ziyanlı bir dayanak olarak tanımlamak gerçek değildir. Lakin beden için kullanılan her şeyde olduğu üzere, karnitinin de ihtiyacımızdan fazlasını almak yan tesir yaratabilir. Fazla alınan ölçü çoklukla idrarla birlikte atılsa da bireye nazaran oluşabilecek yan tesirleri; bulantı, ishal, kusma, mide ekşimesidir. Nefesin, terin ve idrarın keskin bir kokuya bürünmesi de görülen yan etkilerdendir.

Bu sebeple L-Karnitin alınırken kesinlikle dozuna ve kullanım haline dikkat edilmelidir. Bahsedilen yan tesirler görüldüğünde kullanımı azaltılmalı ve bir sıhhat profesyoneline danışılmalıdır.

H2: L-Karnitin Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Sportmenler için üretilen dayanakların sayısı gün geçtikçe artmakta ve piyasada çok çeşitte L-Karnitin eseri bulunmaktadır. En yanlışsız eseri seçmek, bizlere azamî fayda sağlaması ismine değerlidir. Sağlam L-Karnitin seçmek için birkaç püf noktaya dikkat edilmelidir:

  • ‘İçindekiler’ bilgisi kesinlikle incelenmelidir. İçerisinde hami katkı hususları üzere eklenen ekstra bileşenler ne kadar fazla ise o eserden o kadar uzak durmak gereklidir. Bir öbür deyişle eserin saf ‘karnitin’ içermesi değerlidir.

  • L-Karnitin destekleri ; kapsül formunda, enjekte edilebilir formda vesıvı formlarda piyasada bulunmaktadır. En tanınan seçenek sıvı formu olsa da; bireyler uygulayabileceği en uygun formu seçmelidir.

  • Dozajına kesinlikle dikkat edilmelidir. Bu yazıda bahsettiğim dozlar sizlere örnek olabileceği üzere; kesinlikle kullandığınız eserin etiket ve porsiyon bilgilerine dikkat edin. Örneğin bir eser, tek kapsülde günlük önerilen ölçünün tamamını içeriyor olabilir yahut bir öteki markalı eser, günde 2-3 kez alımı önerebilir. Ayrıyeten yan tesir oluşmaması ismine fazla kullanımından kaçınılmalıdır.

  • Kullanacağımız her eserde olduğu üzere, L-Karnitin satın alırken de muteber olması hayati ehemmiyet taşımaktadır. Satın aldığımız markayı kesinlikle araştırmalı, güvenilirlik sertifikalarını sorgulamalıyız.

H2: Hangi Besinlerde Karnitin Bulunur?

Karnitin, doğal olarak besinlerde bulunur. Bilhassa hayvansal kaynaklı besinler, karnitin açısından zengindir. Kırmızı et, bu besinlerin başında gelmektedir. Örneğin 120 gram pişmiş biftek, yaklaşık 56 ile 162 mg ortasında karnitin içerir. Kırmızı et dışında beyaz et kaynakları (tavuk, balık, hindi vs.), süt ve süt eserleri karnitin zengini besinlerdir.

Bu sebeple hayvansal kaynaklı eserlerden varlıklı beslenen bireylerde karnitin eksikliği pek fazla görülmezken, vegan bireylerde karnitin düşük ölçülerde seyreder. Hayvansal kaynakların dışında, kuşkonmaz, tam tahıllı eserler, soya fasülyesi, avokado karnitin alımı açısından tercih edilebilir.

H2: L-Karnitin Fiyatları

Piyasada satılan L-Karnitin desteklerinin fiyatları boyutları ve formlarına nazaran değişmekle birlikte; en fazla tercih edilen markaların 1000 ml’lik sıvı formları 90-120 tl ortasında değişmektedir. Kapsül formları da yaklaşık bu fiyatlarda satışa sunulmaktadır. Birçok farklı aromaları bulunan desteklerin boyutlarına nazaran fiyatları da değişkenlik gösterebilir.

Okumaya Devam

Trendler