Çocuk ve Masal - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Psikolog

Çocuk ve Masal

Eğitim, bireyleri geleceğe hazırlayan, gerekli tüm donanımları sağlama gayesi güden değerli alanlardan biridir. Eğitim çok çeşitli kollara …

Yayınlanan

üzerinde

Eğitim, bireyleri geleceğe hazırlayan, gerekli tüm donanımları sağlama gayesi güden değerli alanlardan biridir. Eğitim çok çeşitli kollara ayrılsa da hususumuz gereği ilkokul ve anaokullarından bahsediyor olacağım. Çocuklar, anaokuluna kadar aile ve toplumsal etraftan öğrendikleri bilgiler ve müşahedeler ile bağlantı kurar ve kişiliklerinin temellerini oluştururlar. Anaokulu yahut okul öncesi tüm bu süreçte, daha hala ailenin yanındayken, çocuğa can suyu verilmeli, her alanda gelişimsel açıdan beslenmelidir. Can suyunun temelinde sevgi olmakla birlikte, aile içi sağlıklı ve inançlı bağlantı, aile üyeleriyle oynadığı yaşına uygun oyunlar, toplumsal etraf ile kurulan sağlıklı irtibat ve temel muhtaçlıkları dışında ruhsal muhtaçlıklarının anlaşılması duyulması ve inançlı bir biçimde yanlışsız vakitte giderilmesidir.

Bir çocuğun hayal dünyası; o büyüdüğü vakit bile aldığı kararları, yapabileceği şeyleri, potansiyelini kavrama biçimini, yeni fikirler üretebilme esnekliğini olumlu tarafta tesirler. Gerçek vakitte yanlışsız bir anlatımla çocuğa aktarılan masal, çocuk için olağanüstü bir ruhsal besin kaynağıdır. Bizler bir çocuğun hayal dünyasını ve kişililiğini oluşturmanın temellerini attığı bu periyotta; ahlaki, vicdani, kültürel yanını ne kadar beslersek, o kadar çok misyonumuzu yerine getirmiş oluruz. Kaideler ne olursa olsun hiçbir çocuğun hayal dünyası çöl olmamalı, tek tek ağaçlar ekilmeli, itinayla ve sabırla sulanmalı, sevinç ve sevgi bu bahçeden hiç eksik olmamalıdır. Bu bahçede ektiğimiz; hayal, kültür, vicdani ve ahlaki bedel, anlaşılma, duyulma, yalnız olmadığını manaya ağaçları düzgünce sulandığı beslendiği takdirde, kendi içinde dengeli, faziletli, sevgi kapasitesi yüksek, gerçek kararlar alabilen bireyler haline gelecektirler.

Çocukların hayal gücünün oluşmasında etrafındaki yetişkinlerin bakış açısı da kıymetlidir. Yetişkinlerin gözünde masal okumak besleyici olabileceği üzere kimi yetişkinler tarafından anlamsız bulunur. Bu noktada masalın kıymetini anlamayan yetişkinin dönüp kendi içinde bunu araması gereklidir. Ona anlatılsaydı nasıl hissederdi? Ona sanki hiç anlatılmadı mı? Bu kadar katı olmasının sebebi nedir? Hayal gücü ne vakit kendisine nazaran değersiz bir şey haline geldi?

Toplumumuz ismine kıymetli gelişimler yaşamak istiyorsak, toplumsal barışı anlamak, ahlaki kültürel ve vicdani kıymetleri önemseyen, birlik beraberlik içinde, birbirini anlayabilen ve daima ileriye yanlışsız giden bir toplum haline gelmek istiyorsak, çocuklarımızı ruhsal olarak besleyecek masallarla büyütmeliyiz.

Eğitim, bireyleri geleceğe hazırlayan, toplumun geleceğini sağladığı katkılar ile etkileyen bir alan. Elbet bu alanda kişilikleri yeni oluşmakta olan çocuklara masal dayanağı hazırlanmalı, özel masal projeleri sağlanmalıdır.

1. Masal ve Eğitim

Masal zihinsel bir oyun alanıdır. Oyun, çocukların zevk aldıkları ve severek oynadıkları bir etkinliktir. Bu etkinlikler uzun yıllar ders dışı aktiflik olarak sayılmış ve eğitim sürecinde yer verilmemiştir. Bu nedenle okul kitapları ve derslerde oyundan bahsedilmemiştir. Meğer günümüz eğitim yaklaşımlarında çocukların etkin öğrenmeleri için eğitici oyunlardan yararlanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Jean Piaget, Jérôme Bruner, Lev Vygotsky ve Donald Winnicott üzere bilim adamları oyunun çocukların zihinsel ve fizikî gelişiminde tesirli olduğuna dikkat çekmektedirler. (Güneş, 2020)

Günümüzde çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamak gayesiyle okullarda masal, öykü, bilmece, bulmaca, sayışmaca, tekerleme üzere çeşitli etkinliklere yer verilmektedir. Bunlardan biri de masallardır. masallar hem oyun hem de eğitim hedefli ele alınmaktadır. Çocukların lisan ve zihinsel marifetleri yanında toplumsallaşma, kendilerine güvenme ve okul çalışmalarına güdülenmeleri için kullanılmaktadır.

Masalla gelişme ile amaçlanan, çocukların odaklarını müdafaalarını ve tesirli öğrenmelerini sağlamaktır. Bu nedenle masal bir gaye değil, araçtır. Masallar çocuk ve kültür ortasında bir köprü vazifesi görürler. Kıssalar herkesin, bilhassa de çocukların hayatında kıymetli bir yer fiyat. Öteki insanlara ne olduğuyla ilgili kendilerine ve diğerlerine anlatılan kıssalar aracılığıyla, çocuklar kim olduklarına dair fikir edinirler. Buna bağlı olarak eşsiz, şahsî aile geçmişlerini kültürün efsaneleriyle birleştirerek kendi kimliklerini oluştururlar. (Konuk, 2021)

Atölye müddetince eğitici masallara yer verilmektedir. Çocuklar için masal atölyesi, çocuklara bilgi birikimi, gereğince özgür hayal gücü ve odaklanmayı kademeli bir biçimde arttırmayı ve öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğitici masallar çocuklarda çeşitli hünerleri geliştirmeye katkı sağlamaktadır. Bunlar masal sonrası role girme, ince-kaba motor gelişimi, faal öğrenme, düşünme, sorgulama, soru sorma, empati kurma, sorun tahlilleri oluşturma, yaratıcılık, tesirli irtibat kurma, kurallara uyma üzere sıralanmaktadır. Araştırmalara nazaran oyunla öğrenme yaklaşımı her seviyedeki öğrencilerde tesirli olmaktadır (Güneş, 2015)

2. Masalların Seçilmesi

Çocuklar okudukları kıssadan zevk almak isterler; lakin tecrübelerinin hudutlu olmasından ötürü bu zevkin kaynağı da daha sonludur; zira çocuklar birtakım kavramları karmaşıklıkları nedeniyle anlamayı başaramazlar. Bu sebeple sözler hem lisan hem de biçim açısından daha sade olmalıdır. Çocuk masallarında bir dolaysızlık olmalıdır; birden fazla mevzuya girmekten kaçınılır ve aksiyonda bulunan bireylerin aksiyonla olan bağlantısı epey açık bir biçimde verilir. Ayrıyeten harekette bulunan bireyleri yöneten bağlantılar -bunlar ister eylemsel, isterse de durumsal özneler yahut kıymetler olsun daha açık seçik olmalıdır. (Konuk, 2021) Bunlara ek olarak, yetişkin edebiyatında anlatımı güçlendirmek için kullanılan teknikler, süslemeler ve mecazlar yerine; mecazdan uzak, daha sade anlatımlar seçilmelidir. Gaye çocuğun masaldan alabileceği randımanı arttırmak, tıpkı vakitte keyif almasını sağlamaktır. Bununla birlikte, masallarda kullanılan söz zenginliği kıymetlidir. Her masalla birlikte kazanılan yeni sözleri çocukların şahsî hayatta kullanmalarını sağlamak söz dağarcıklarını genişletecek, kıymetli lisanımız Türkçeyi en düzgün biçimde kullanmalarını sağlayacaktır. Masalın en değerli katkılarından birisi de yeni söz kullanımı ve yeni sözlerin öğretilmesidir. Düzgün bir eğitim öğretim aracı olarak görülen masallar çocukların ana lisanını öğrenmesine, sözcükleri düzgün kullanmasına ve söz hazinesini zenginleştirmesine yardımcı olabilmektedir. Masallarda çocuğa sunulan kurmaca dünya ile gerçek dünya ortasında güçlü bir bağ sezinlenir. Bu da çocuğun kahramanlar aracılığıyla iletilen his, niyet ve mesajları manalandırarak hayatın gerçekleri hakkında fikir edinebilmesini sağlayabilmektedir.(Yolcu, 2019) Tesadüfen ortaya çıkan öğreticilik yerine, uzmanlar tarafından seçilen hakikat bilgi öğretmeyi amaçlayan masallar seçilmelidir. Elbet masal yoluyla aktarılan tüm bilgiler çocuğun zihninde değerli bir yer edinecektir.

Çocuklar için yazılan metinler yetişkin metinlerine dönüştürülebilir yahut bunun tam aykırısı, yetişkinler için yazılanlar çocuklar için uyarlanabilir; bu haliyle de bu iki tıp karşılıklı bir bağ kurmak için birbirlerini besler. (Konuk,2021) Yetişkinler için yazılmış olan metinler, uygun görüldüğü takdirde, çocukların anlayabileceği biçimde sadeleştirerek ve birkaç kazanım elde edebileceği formda düzenlenerek anlatıma hazır hale getirilebilir. Bu noktada kıymetli olan çocuk ile yetişkini ayırt edebilmek ve buna nazaran metni düzenlemektir. Hunt, kendiliğindenlik, zihinsel mükemmeliyet, ruhsal baskılar, olgun bireylere duygusal bağlanma, soyut düşünme maharetinden mahrumluk, dikkat dağılmasının derecesi üzere çocukluğu yetişkinlik aykırısından farklılaştıran bir kadro ayırt edici özellikler saptar. Bu özellikler dikkate alınarak, yetişkin metinleri çocuk masallarına ilham olabilir yahut dönüştürülebilir.

Mc Dowell Miles çocuk kitaplarının özellikleri hakkında şunları yazmıştır: ‘’Çocuk kitapları çoklukla daha kısadır; ayrıyeten betimlemeler ve iç müşahedeler yerine, kısımlardaki diyaloglarla pasif davranıştan fazla etkin davranışı tercih etme eğilimindedir. Çocuk başkahraman modeldir. Gelenekler ziyadesiyle kullanılır. Öykü birçok yetişkinin farkında olmadığı bariz bir ahlaki nizam içinde gelişir. Çocuk kitapları cüret kırıcı olmaktan çok optimist olma eğilimindedir. Lisan, çocuk odaklıdır. Olay örgüsü aşikâr bir nizam içinde şekillenir ve belirsizlikler genelde reddedilir. Son olarak, yalınlık ve macera kadar sihirli ve hayali bir atmosferden de bahsedilebilir.’’

Çocuk edebiyatı üzerine düşünen öteki bir isim ise Perry Nodelmandır. Nodelman çocuk edebiyatı üzerine araştırmalarını yaparken unsurlar halinde şu özellikleri bulmuştur. Çocuk edebiyatı;

• Kolaydır,

• aksiyona odaklanır,

• optimisttir,

• çocukluğa değinir,

• masumiyet içerir,

• hayali olma eğilimi vardır,

• kutsal aşk serüveninin bir tipidir,

• yinelemelidir,

• öğreticidir,

• ülkü olanla öğretici olanı dengeleme eğilimi vardır.

3. Masal ile Büyüyen Çocuklar

Okunan yahut okutulan her masalda çocuk, düzgünlük, doğruluk, dürüstlük, adalet, sevgi, merhamet, çalışkanlık, öz itimat, hürmet, sabır üzere kıymetli pahaları fark eder ve bunu içselleştirmeye başlar. Her masalda odaklanılan bahiste içselleştirme artarak devam eder ve tamamlanır. Çocukların bahsedilen bu bedellere sahip olarak yetişmesi ve bedelleri davranış hâline dönüştürebilmeleri son derece değerlidir. Çocuklar bu kıymetleri kazanarak sağlıklı bir toplumun temelini inşa ederler. Sahip oldukları bu kıymetleri sonraki jenerasyonlara aktararak toplumsal devamlılığı sağlayacaklardır. Toplumlar varlıklarını sürdürebilmek, içinde barındırdığı bireylerin gelişimini desteklemek için kıymetlerin transferine ve bireylerce benimsenmesine, bir öteki manada kıymetler eğitimine gereksinim duymaktadır. Bu bedellerin toplumdaki bireylere aktarılmasında değerli rollerden biri de masallara düşmektedir. Çocukların severek ve isteyerek okudukları yahut dinledikleri bu masallar onların karakterlerinin şekillenmesi açısından da kıymetlidir. (Yolcu, 2019)

 • Duygusal ve ruhsal kar

 • Masal öncesi ve sonrası antrenmanları ile motor gelişim kazanımı

 • Ahlaki kıymetler kazanımı

 • Hayal gücü, sorun çözebilme kazanımı

 • Büyüyen söz dağarcığı kazanımı

 • Kolay odaklanma kazanımı

 • Diğeri üzerinden (hikayedeki karakter üzerinden) öğrenme kazanımı

 • Soyut kavramların masalla somutlaştırılıp anlaşılması kazanımı

 • Toplumsallaşma, tesirli bağlantı kazanımı

4. Ne Yapmalıyım?

Bu noktada kendiniz araştırma yapıp üstte anlatılan bedellere uygun ve çocuğunuza uygun kazanımları sağlayabilecek masallar seçebilirsiniz.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Psikolog

Çocuğumla Yaşadığım Kriz Anlarında Neler Yapabilirim?

Anne babaların tavırları çocukların psikolojisinde kıymetli bir yere sahiptir. Bazen tüm âlâ niyetlere karşın hiç istenmeyen o savaşlar ve kriz …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Anne babaların tavırları çocukların psikolojisinde kıymetli bir yere sahiptir. Bazen tüm âlâ niyetlere karşın hiç istenmeyen o savaşlar ve kriz anları eninde sonunda patlak verir. Krizi çözmeye çalışmak, konuşmaya çalışmak, sakinleştirmeye çalışmak vb. davranışlar da bazen bu olumsuz durumu ivmelendirebilmekte. Pekala, bu kriz anlarında çocuğa nasıl yaklaşmak gerekir? Neler yapılabilir? Bunun hap bilgisi yoktur zira her çocuk birbirinden farklı ve biriciktir. Her durum da kendine özeldir. Çocuklar aynaya bakarak fizikî özelliklerini öğrenirler. Hislerini tanımayı da onlara yansıtılan hisleri dinleyerek öğrenirler. Görüneni olduğu üzere yansıtırlar. Güçlü hisler içindeyken en çok bizi dinleyen ve anlayan birinin varlığı kıymetlidir. Şimdi hislerini tanımayan, anlamlandıramayan çocuğa rehberlik eden ebeveyn, onun gelişim sürecinde kıymetli bir dayanak olur. İleride öfkesini denetim edebilmeyi öğrenebilmesi için evvel hissini anladığımızı hissettirmemiz lazım. Bu noktada Daniel Siegel‘ın bu “Bütün Beyinli Çocuk” ideolojisine değinmek yerinde olacaktır: Zihnimizin iki tarafı var. Bir tarafı hislerle, bir taraf mantıkla alakalı. Biz şayet bir his yoğunluğu içerisindeysek, karşımızdaki kişi o sırada bize mantıksal bir şeylerle gelirse, biz onu geri püskürtüyoruz. Çocuk da tıpkı halde. O his yoğunluğu içerisindeyken, artık kızdığı şey neyse: “Evet, anlıyorum. Şu an, şu şu şu sebeple öfkelisin. Ben de küçükken bu türlü olduğunda senin üzere hissederdim.” deyip, bilhassa de 0-3 yaştan bahsediyorsak şayet orada bedensel temas kurarak, sakin bir ses tonuyla, yavaş yavaş konuşarak, biz sakin davranıp onun da böylelikle modunu aşağı çekmeye çalışarak, o dakikada itimat veriyor olmamız ve hissini anladığımızı ona hissettirmemiz kıymetli.

Unutulmaması gereken şey kriz anında yapılacak, söylenecek hiçbir şeyin tesirli olamayacağıdır. Bu kaçınılamayacak bir dalga üzere nitelendirilebilir. Dalga geçtikten ve sular biraz durulduktan sonra çocuğun yaşına ve duygusal olgunluğuna nazaran bahis hakkında konuşulabilir. Çocuğun o anda yaşadığı hisler isimlendirilip (öfke, hayal kırıklığı, ıstırap gibi) hislerini tanımasına ve bu hisleri anlamlandırmasına yardımcı olunabilir. İleride karşılaşılaşılabilecek emsal durumlar karşısında yapılabilecekler birlikte gözden geçirilebilir.

Okumaya Devam

Psikolog

İnsan Depresyona Neden Girer?

Depresyon bir hastalıktır. Öncelikle bunu bilip kabul etmek gerekir. Rastgele bir yanlışınızdan, kusurunuzdan, eksikliğinizden ya da günahınızdan …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Depresyon bir hastalıktır. Öncelikle bunu bilip kabul etmek gerekir. Rastgele bir yanlışınızdan, kusurunuzdan, eksikliğinizden ya da günahınızdan kaynaklanmaz. Bu hastalığa beyin kimyasının bozulması yol açar. Yaşanan üzücü olaylar ve gerilim bunda tesirlidir.

DEPRESYON, uzun müddet devam eden ve kişinin hayatını olumsuz bir formda etkileyen, daima hüzün ve ilgi kaybına neden olan bir his durum bozukluğudur. Mutsuzluk ve hayattan keyif almama hâlidir. Değersizlik, çok suçluluk, yalnızlık, hüzün ve ümitsizlik hisleri ile karakterize edilir.

Hayat kaidelerinin getirmiş olduğu ağır yük ve plândemi ile birlikte konutlara kapanmak zorunda olmak, insanların ruhsal dünyasında bir çöküntü oluşturdu. Birtakım insanların kişilik yapısı bu durumdan daha fazla etkilendi.

Depresyon neden kaynaklanır?

Depresyon, beyinde kimyasal istikrarın bozulması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Örneğin, bir yakının kaybı, iş kaybı, kronik bir hastalığa yakalanmak üzere sebepler depresyona yol açabilir.

Bazen kişi bir sebep olmadan da depresyona girebiliyor. Genetik transfer yoluyla da şahıstan şahsa geçebiliyor. Anne yahut baba sık sık depresyona giriyorsa, bu bireylerin çocukları bunu yaşayarak ve rol model alarak öğreniyor, bu manada “Genetik bir yatkınlık olduğu için görülme ihtimâli biraz daha yüksek” diyebiliriz.

Depresyonun belirtileri nelerdir?

Kişinin olağanda severek ve isteyerek yaptığı bir işi yapmak istememesi, yataktan çıkmak istememek, daima uyku hâli, uykuya dalmada zorluk çekmek yahut çok uyumak, çok yeme yahut iştahsızlık, daima yorgunluk hissi, konuşmada yahut hareketlerde yavaşlama, değersizlik ve hatalı hissetmek, intihar fikri üzere belirtiler, “depresyon belirtisi” olarak kabul edilir.

Bu belirtilerle birlikte mühlet de değerlidir. Şahsa depresyon tanısı konulabilmesi için kelam konusu belirtilerin en az iki hafta devam ediyor olması gerekir. Bayanlarda görülme oranı yüksek olmakla birlikte, depresyon, çocukluktan yaşlılığa kadar her yaşta görülebilir.

Depresyon yaşlılıkta da karşımıza çıkıyor. “Âdeta tetikte bekleyip fırsat kolluyor” diyebiliriz. Yaşı ilerlemiş insanların çoklukla birden fazla hastalığı vardır. Bunlara bir de depresyon eklenince, kişinin sıhhati güzelce bozulur.

Değerli bir sıhhat sorunu olmasına karşın, yaşlılarda depresyon teşhisi nadiren konulur. Sebebi ise, yaşlıların keyifsiz, neşesiz, mutsuz, sakin olmalarının olağan karşılanması, şikâyetlerinin yaşlılıktan ileri geldiği niyetidir. Öbür bir sebep ise, yaşlı depresyonunda “bedensel şikâyetlerin” ön plânda olmasıdır. Yaşı ilerlemiş beşerler, genelde ruh hâllerinden bahsetmezler. Hatta ruh hâlleri sorulduğunda karşılık vermezler. Ellerini sallayarak, “Boş ver” der üzere geçiştirirler. Daha çok, “Gözlerim eskisi kadar görmüyor, bacaklarım ağrıyor, çabuk yoruluyorum, eskisi kadar dinç değilim, kuvvetim yerinde değil” diye serzenişte bulunurlar. Hekimler fizikî semptomlara daha çok odaklandıkları için, depresyon teşhisini göz arkası ediyorlar.

Depresyon önlenebilir mi?

Depresyonu önlemenin kesin bir yolu olmamakla birlikte, gerilimi denetim etmek, ruhsal sağlamlığı arttırmak ve benlik hürmetini güçlendirmek değerli adımlardır. Şahısta üstte saydığımız şikâyetler mevcutsa, en kısa vakitte takviye alması, kendisi ve etrafı için yararlı olacaktır. Zira depresyondan yalnızca kişinin kendisi mustarip değildir, konut ve iş etrafındaki tüp beşerler bu olumsuz ruh hâlinden etkilenirler.

Depresyon bir hastalıktır. Öncelikle bunu bilip kabul etmek gerekir. Rastgele bir yanlışınızdan, kusurunuzdan, eksikliğinizden ya da günahınızdan kaynaklanmaz. Bu hastalığa beyin kimyasının bozulması yol açar. Yaşanan üzücü olaylar ve gerilim bunda tesirlidir. Depresyona girdiniz diye asla kendinizi suçlamayın ve ayıplamayın. Bu sizin kusurunuz değil. Kimsenin kusuru değil! Daha çok mükemmeliyetçi, titiz, çok derecede sorumluluk sahibi ve çok fazla çalışan bireyler daha sık depresyona girerler.

Pekala, bu durumda ne yapılması gerekir? Bol bol açık havada bulunmak güzel gelir; bilhassa öğlenden evvel yapılan yürüyüşlerde güneş ışığından daha çok faydalanıldığı için, yürüyüşlerin sabah vaktinde yapılması tavsiye edilir. Yalnız kalmamaya itina göstermek, kendinize düzgün gelen bir arkadaşınızı arayıp sohbet etmek, mümkünse karşılıklı görüşüp bir kahve içmek, kendinize uygun gelen şeyleri keşfetmek önleyici tesire sahiptir.

Görüşmelerimdeki seanslarda danışanlara soruyorum: “Size ne düzgün gelir, ne memnun eder?” Beşerler kendilerini neyin memnun ettiğini bilmiyorlar. Mutsuzluğa, ümitsizliğe o kadar çok odaklanmışlar ki kendilerini nelerin memnun ettiğinin farkında değiller. Zira zihin daima aksiye odaklanmış. Hülasa ne ile memnun oluyorsanız, onunla uğraşmak, onunla vakit geçirmek, size kendinizi daha yeterli hissettirecektir.

Depresyona girmek bir zayıflık işareti olmadığı üzere, depresyona girdikten sonra yardım istemek de zayıflık değildir. Yardım istemek sizi daha çok güçlendirecektir. Vakit kaybetmeden yardım almak, başta kendinize, sonra etrafınızdaki insanlara yararlı olacaktır.

Hayatın hoşluklarını kaçırmayın! Sağlıklı, memnun, huzurlu günler dilerim…

Okumaya Devam

Psikolog

Borderline Kişilik Bozukluğu

Toplum içinde giderek artmaya başlayan borderline kişilik bozukluğu nedir, en çok kimlerde görülür ve tedavisi nasıl yapılır üzere soruların …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Toplum içinde giderek artmaya başlayan borderline kişilik bozukluğu nedir, en çok kimlerde görülür ve tedavisi nasıl yapılır üzere soruların cevaplanacağı bu yazıda tıpkı vakitte borderline kişilik bozukluğuna sahip bireylerle nasıl toplumsal bağlantılar kurabileceği de anlatılmaktadır.

Borderline kişilik bozukluğunun toplum içindeki yaygınlığı %2-3 olarak bilinmektedir. Borderline ‘’sınır’’ manasına gelmektedir bu yüzden sonda kişilik bozukluk ismini da alabilmektedir. Birey etrafındaki şahıslara karşı istikrarlı olmayan his ve davranışlar gösterir. Borderline kişilik bozukluğu ya da sonda kişilik bozukluğu daha çok bayanlarda görülmektedir bilhassa kendilerini sıklıkla boşluktaymış üzere hissetmekte ve bu boşluğu doldurmaya çalışmaktadır. Buradaki boşluk özellikle münasebetler üzerinden doldurulmaya çalışılmaktadır hasebiyle terk edilme, sevilmeme ya da dışlanma durumlarında bireyler olağanın çok daha üstünde reaksiyonlar vermeye başlamaktadır. Bu reaksiyonlar sıklıkla öfkeyle verilir ve kişinin kendisine ziyan vermesi tarafındadır. Hudut kişilik bozukluğuna sahip bireyler neredeyse bütün hislerini uçlarda yaşamaktadır. Öfke üzere sevme hisleri da çoka giden iki uçta yer almaktadır. Kişinin hem hisleri hem de davranışları sıklıkla değişkenlik göstermektedir. Örneğin, bireyin bazen yakın arkadaşı kendisi için dünyanın en düzgün insanı olabiliyorken, kırıldığı ya da sevilmediğini düşündüğü anlarda arkadaşı için dünyanın en makus insanı olduğunu düşünebilmektedir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Teşhis Ölçütleri

1) Kimlik karmaşası

2) Gözünde çok büyütme ve yerin tabanına sokma uçları ortasında giden, tutarsız ve gergin şahıslar ortası alakalar

3) Kendine berbatlığı dokunacak en az iki dürtüsellik (para harcama, cinsellik, husus berbata kullanımı, inançsız araç kullanma vb.)

4) Terk edilmekten kaçınmak için çılgınca efor gösterme

5) Uygunsuz ağır öfke, öfke kontrolünde zahmet

6) Duygulanımda tutarsızlık

7) Süreğen bir boşluk duygusu

8) Yineleyici intihar davranışları, teşebbüsleri ya da göz korkutmalar

9) Zorlanmayla alakalı gelip süreksiz kuşkucu fikirler ya da ağır çözülme belirtileri.

Kendine Ziyan Veren Davranışlar

 1. Çok yemek yeme

 2. Çok alkol kullanımı

 3. Unsur kullanımı

 4. Fizikî olarak kendine ziyan verme (faça atmak, tehlikeli aktiviteleri yapma)

 5. Kısa müddet içerisinde birden fazla ya da farklı şahıslarla pek çok defa cinsel ilgiye girme

 6. Sık sık saçlarını kestirme, rengini değiştirme vs.

 7. Çoka kaçan alışverişler

 8. Süratli araç kullanma

Kişi üstte sıralanan tehlikeli durumları dürtüsel davranışlarıyla hayatına sokarak kendisine ziyan verir. Böylelikle kendisini âlâ hissetmeye ya da içinde yaşamış olduğu berbat hislerle baş etmeye çalışır.

Borderline Kişilik Bozukluğunun Sebepleri:

Yapılan araştırmalar sonucu, hudutta kişilik bozukluğu sebepleri ortasında çocukluk çağındaki cinsel ya da duygusal istismar olduğu görülmüştür. Araştırmalara nazaran, anne-babanın boşanmış olması, ebeveynlerinden yeteri kadar ilgi görememe de borderline kişilik bozukluğuna değerli ölçü de yer hazırlamaktadır. Hudutta kişilik bozukluğun, bireyin kişiliğini yapılandırmaya başladığı gelişim basamaklarıyla bilhassa ilişkilidir. 0-2 yaş devrinin 16 ve 24. aylar ortasında bebeğin anneden ayrışma ve kişiselleşme sürecinde başa çıkamayacağı hislerle bırakılması ile oluştuğu bilinmektedir. Örneğin, annenin (bakım verenin) tutarsız davranışları, küsme ya da hatalı hissettirme davranışları, ihmal ya da işgal etme üzere bebeğin başa çıkamayacağı hisleri yaşatmak. Çocuğa anne dışında öbür birinin bakım vermesi ya da birden fazla kişinin bakım vermesi de borderline kişilik bozukluğuna taban hazırlayan öbür sebepler ortasındadır. Tüm bu sebeplerden ötürü bebekte bütünleşememiş bir kendilik algısı oluşmaya başlar. Siyahlar ve beyazlar birleştirilemez ve dünya iyi-kötü üzere uçlarda yaşanılacak bir hal almaya başlar. Siyahlar ve beyazların olduğu bir dünya algısı (çok sevmek- çok nefret etmek, çok yemek, çok az yemek vs.) kişinin ruhsal ve fizikî olarak sağlıklı yaşayabilmenin önünde büyük bir pürüz olarak yer alır. Hasebiyle grilere her vakit muhtaçlık vardır…

Borderline kişilik bozukluğuna sahip bireyler sıklıkla kaybetme korkusu yaşamaktadırlar. Yaşadıkları rastgele bir durumdan dolayı kendilerini suçlamaya eğilimi olduklarından dolayı, bu duyguyu bastırabilmek ismine karşısındaki bireyleri suçlama davranışlarında bulunurlar ama özünde kendilerini sıklıkla hatalı hissetmektedirler. Bilhassa değersizlik hissinin vermiş olduğu hüzünle bedel görebilmek ismine fedakâr davranışlarda bulunurlar. En çok sevilmeye olan gereksinimleri, borderline bireylerin davranışlarını belirlemede değerli bir yere sahiptir. Örneğin, kusursuz olduklarında sevildiğini düşündüklerinde mükemmeliyetçi davranışlarını devam ettirmektedirler. Hudutta kişilik bozukluğunun en çok hissettiği hisler ortasından bir oburu de bağımlılıktır. Bağımlılık daha çok hayatlarında kıymet verdikleri bireylere karşı olmaktadır. Münasebetiyle terk edilmek demek aslında borderline bir kişi için yok olmaktır.

Borderline Kişilik Bozukluğunun Tedavisi:

Psikoterapiye gelen danışanların büyük bir kısmını borderline kişilik bozukluğuna sahip bireyler oluşturmaktadır. Psikoterapiye daha çok ilgi sorunları ile gelmektedirler. Bağ sorunları ile gelen danışanların büyük bir kısmı depresif ve kızgın hissetmektedirler. Örneğin, partnerinden yeni ayrılmış kişinin terapide partnerini öldürmek istediğine dair ağır öfkesi görülebilmektedir. Sonda kişilik bozukluğu olan bireylerin alakalarını ve kendi ruhsal sıhhatini bozacağı pek çok davranış örüntüleri vardır. Örneğin küsmek, saldırmak (fiziksel ya da sözel olarak), kendini acındırma (ağlamak, yemek yememek, uzun saatler uyumak), cinsellik, alkol, intihar, dürtüsel davranışlar, sevgiyi test etme ve terk edilme (bazen danışanlar ne kadar sevildiğini görebilmek ve bunu test edebilmek için temasta olduğu kişi terk ederek ya da küserek bunu test etmeye çalışmaktadır), kendine ziyan veren davranışlar vs.

Psikoterapide danışanın bütün davranışları ve hisleri ele alınır. Terapist danışanın makus hislerle baş edebilmesine yardımcı olarak hislerini özelleştirmeye çalışır. Çocukluktaki travmalar terapide ele alınarak kişi üzerinde kalmış makus tesirleri optimize etmeye çalışılır. Borderline bozukluğuna sahip bireyler günlük hayatta pek çok sorunla uğraşmak zorunda kalabilirler. Terapist danışanın gerilimle baş edebilme maharetlerini arttırmayı hedefleyerek günlük hayattan daha doyum almasına yardımcı olur. Birtakım hisler yalnızca hissedilir ama sözlere dökülemez. Terapist danışanın hislerini anlayarak, etiketleyerek danışanın da kendisini daha düzgün anlamasına, hislerine dokunabilmesine ve kendisini daha uygun tanımasına yardımcı olmaktadır. İnsan beyni his ile tekrar öğrenebilmektedir. Danışanın terapistiyle kuracağı sağlıklı bir alaka danışanı büyük oranda tedavi etmektedir. Terapiler ilerledikçe danışanın hayatındaki siyahlar ve beyazlar azalmaya başlar. Grileri yaşamaya başlayan danışan ise öbür sağlıklı bireyler üzere hayattan çok daha keyif ve doyum almaya başlamaktadır. Terapiyle bir arada kendisine ziyan veren davranışları azaltarak hislerini anlamaya ve onları o nasıl yatıştırabileceğini kavramaya başlamaktadır.

Okumaya Devam

Trendler