Çocuklarda Böbrek Taşı - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

Çocuklarda Böbrek Taşı

Böbrek Taşı Görülen Çocukların Yaş Aralıkları Nelerdir Ve Riskli Kümeler Kimlerdir? Çocuklarda Perkütan Cerrahi Ürolojik Hastalıklar Prostat …

Yayınlanan

üzerinde

Böbrek Taşı Görülen Çocukların Yaş Aralıkları Nelerdir Ve Riskli Kümeler Kimlerdir?

 • Çocuklarda Perkütan Cerrahi
 • Ürolojik Hastalıklar
 • Prostat Büyümesi
 • Böbrek Taşları
 • Ürolojik Kanserler
 • İdrar Yolu Darlıkları
 • Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisi
 • Böbrek Taşı Tedavileri
 • Perkütan böbrek cerrahisi
 • Üreteroskopik teşebbüsler
 • Şok dalga tedavisi (SWL)
 • Açık böbrek ameliyatları

Böbrek Taşı Görülen Çocukların Yaş Aralıkları Nelerdir Ve Riskli Kümeler Kimlerdir?

Çocuklarda taş hastalığı, bebekler de dahil her yaş kümesinde görülebilmektedir. Bir yaşın altında olup, taş tanısı konan ve tedavi olması gereken bebekler bile olabilmektedir. Son yıllarda çocuklardaki taş hastalığının arttığı bilinmektedir. Bilhassa 1900’lü yılların sonlarından itibaren, çocuklarda taş hastalığının 4-5 misli artmış olduğu tespit edilmiştir. Bunların farklı nedenleri olabilir. Bu artışın, bilhassa kız çocuklarında daha fazla olduğu tespit edilmiş durumdadır.

Çocuklarda Böbrek Taşı Oluşumunun Artışının Nedenleri Nelerdir?
Çocuklarda böbrek taşlarının oluşmasında farklı nedenler kelam konusu olabilmektedir.

Bunların başında;

 • Yenilen ve içilen besinler,
 • Geçirmekte olduğu uygun tedavi edilemeyen enfeksiyon,
 • İdrar yollarının birtakım anatomik yapı değişiklikleri,
 • Ailede taş hastalığının varlığı yani genetik yatkınlığın olması,
 • Bir grup metabolik bozuklukların olması gelmektedir.
 • Son yıllarda daha fazla görülmesinin nedenlerinden biri ise, görüntüleme yollarının gelişip İlerlemesi, daha ayrıntılı imgelerin elde edilebiliyor olmasıdır.

Böbrek Taşı Oluşumunu Önlemek İçin Neler Yapmak Gerekir?

Böbrek taşı oluşumunu büsbütün önlemek mümkün değildir. Fakat, değiştirilebilir risk faktörleri var ise bunları tespit edip, bunlara yönelik tedaviler planlamak, en azından yeni taş oluşum ihtimalini olabildiğince azaltmaktadır. Örneğin; metabolik bir bozukluk kelam konusu ise buna yönelik bir tedaviye başlamak gerekebilmektedir.

İdrar yollarında taş oluşumunu kolaylaştıracak bir kadro yapısal bozukuklar yani, idrarın akışını zorlaştıran darlıklar, genişlemeler, idrarın göllendiği taş oluşumu arttıran bir grup bölgeler var ise bunların cerrahi olarak düzeltilmesi, taş oluşumu ihtimalini olabildiğince azaltmaktadır.

Bunun dışında, bilhassa kız çocuklarında daha sık görülen, tekrarlayan ve yeterli tedavi edilmemiş idrar yolu enfeksiyonu tedavilerinin aktif biçimde planlanması, taş oluşumlarını büyük oranda azaltmaktadır.

Çocuklarda Görülen Böbrek Taşının Belirtileri Nelerdir?

Taşı olan, taş düşüren ya da taş nedeniyle külfet yaşayan bir çocuğun teşhisini koymak, erişkinlere nazaran daha farklıdır. Taş düşüren erişkinlerde çoklukla şiddetli yan ağrısı ile birlikte bulantı ve kusma da görülebilmektedir. Ağrı böbrek bölgesinde olduğundan hasta zati böbrekteki bir sorunu düşünmektedir.

Çocuklarda ise durum biraz daha farklıdır. Yaş küçüldükçe daha değişken bulgular kelam konusu olabilmektedir. Lakin sıklıkla, çocuklardaki taş sorunu, karın ağrısı ile kendini belirli eder. Beraberinde bazen bulantı, kusma da olabilir. Karın ağrısı, iştahsızlık, çocuğun sararması, solması taş istikametinden şüphelendirici olmalıdır.

Buna yönelik incelemeler yapıldığında taş varlığı üzere sorunlar ortaya çıkarılabilir. Her beş çocuktan birinde, belirti olmaksızın da taş sorunu yaşanabilmektedir.

Çocuklarda Görülen Böbrek Taşlarının Erken Teşhisi Neden Çok Değerlidir?

Böbrek taşlarında erken teşhis, gerek çocuklarda gerekse erişkinlerde kıymetlidir. Zira, bu taşlar bir tıkama yapıyorsa beraberinde enfeksiyon da olabilir. Sonuçta, devamlı enfeksiyon ve tıkanıklığa maruz kalan böbreklerde kaybedilme riski meydana gelebilir. Bu nedenle, tıkanıklık yaratan ya da geçmeyen enfeksiyona yol açan taşlara müdahale ederek cerrahi yolla çıkartılması gerekir.

Çocuklarda Böbrek Taşı Hastalığına Yönelik Tanısal İncelemenin Ehemmiyeti Nedir?

Çocuklarda, böbrek taşı varlığında, kesinlikle evvel bunun farkına varmak gerekir. Çocuklardaki belirtiler, erişkinlere nazaran biraz daha farklı olduğundan taşlar sıkıntı farkedilebilir. Çocukta karın ağrısı, sararma, solma, iştahsızlık üzere belirtiler ile idrar analizinde enfeksiyon, kan bulunması üzere bulgular var ise ve yapılan ultrasonda taşlar görülüyorsa, kesinlikle daha ileri tetkikler yapılmalıdır. Bu durumda taşın yerini, büyüklüğünü, sayısını ve idrar yollarında yarattığı sorunun büyüklüğünü anlamak için, kontrast vermeden çekilen bir tomografi en uygun görüntüleme yolu olacaktır.

Bazen düşmekte olan taş tıkanıklık yapmadığı için ultrason sonucu büsbütün doğal görülebilir. Lakin kâfi kuşku varsa, sorunun nedeninin taş olup olmadığı net ortaya konmak istenirse, bunun günümüzde en net sistemi, damardan her hangi bir ilaç vermeye gerek olmadan, yalnızca idrar yollarını üstten aşağıya yanlışsız sık kesitlerle tarayarak çekilen bir bilgisayarlı tomografidir.

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavi Süreci Nasıl Olur?

Çocuklarda idrar yollarını tıkayan taş tanısı konduğunda bu tıkanıklık kesinlikle giderilmelidir. Lakin taşın boyutu küçükse, birinci etapta düşmesi beklenebilir. Düşme sürecinde, muhakkak kriterler gözetilerek hasta takip edilir. Örneğin, hastanın çok şiddetli ağrıları oluyorsa, geçmeyen enfeksiyon, kanama varsa, böbrek bir mühlet sonra şişmeye başlarsa, bu durumda biraz daha süratli davranmak gerekebilir. Lakin bu sorunları asgaride yaşıyorsa, bir müddet daha bizatihi düşmesi için talih verilebilir.

Taş bizatihi düşerse, müdahale gerekliliği ortadan kalkar, tekrarlamaması için neler yapılabileceğine bakılır. Taşın düşmediği ve müdahale kararı verildiği durumda, birinci akla gelen metotlardan bir tanesi beden dışından ses dalgası gönderilerek, taşın beden içerisinde kırıldığı sistemdir. Çocuğun, kırılan taş kesimlerini kendisinin dökmesi beklenir. Lakin, bu tıp tedaviler, erişkinlerde narkoz vermeden yapılabilirken, çocuk hastalarda kesinlikle narkoz altında yapılması gerekir. Zira, tedavi sürecinde çocuğun hareketsiz durması kıymetlidir. Bu tedavi sonrasında çocuğun yakın takibi çok değerlidir. Zira seans sırasında taşlar yalnızca kırılarak bırakıldığından seans sonrası dökülme süreci takip edilir.

Bunun dışında endoskopik olarak uygulanan iki temel prosedür daha vardır:

Üreteroskopik Metot: idrarın çıktığı delikten, idrar yollarına girilip, taşa kadar ulaşılıp, lazerle küçük kesimlere ayrılması ve birebir seansta çıkartılmasıdır. Bu tıp bir ameliyat sonrası tıpkı gün ya da sonraki gün hasta taburcu olabilir.
Perkütan Böbrek Cerrahisi: Biraz daha iri taşlarda uygulanan kapalı yoldur. Yan taraftan, böbreğin üzerine denk gelen yerden yaklaşık 1cm’lik çok küçük bir kesi yapılır. Buradan kalem üzere bir boru böbreğin içerisine yerleştirilip, bu borudan endoskoplarla girilerek, taşlar kırılıp çıkartılır. Bu ameliyat sonrası çoklukla hastaların iki gün kadar hastanede yatması gerekebilir. Taburcu olduğunda da pansumana gerek kalmadan, olağan hayatını sürdürebilir.

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisinde Üreteroskopik Prosedür Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Çocuklarda kapalı olarak uygulanan, iki tane değerli ameliyat yolu vardır. Bunlardan bir tanesi, üreteroskopik prosedürdür. Bu usul, böbrekten mesaneye inen kanala (üreter) girerek yapılan süreçtir. Bunlar büsbütün kapalı süreçlerdir. Rastgele bir yeri kesme, dikme süreçleri olmaz. İdrarın çıktığı delikten, kameralı, çapları yaklaşık 2.5mm. çapındaki aygıtlarla girilerek evvel mesaneye, oradan kanal içinden geçerek böbreğin içerisine kadar ulaşmak mümkündür. Ulaşılan bölgedeki taşı direkt görerek lazerle küçük kesimlere ayırıp beden dışarısına almak tıpkı seansta mümkündür. Bu tıp ameliyatlar sonrası çoklukla içeride bir stent bırakmak gerekebilir. Çok küçük, yumuşak, ince bir borucuk olan bu stent, bir ucu böbrek içerisinde, bir ucu ise mesane içerisinde olmak üzere , büsbütün beden içerisinde kalır. Ekseriyetle bir hafta, on gün üzere bir mühlet içerisinde, idrar yollarının durumuna nazaran tekrar çıkarılır. Birtakım durumlarda idrar yolları müsaitse, stent bırakmaya gerek olmadan da ameliyat sonlandırılabilir. Şayet idrar yolu bu tıp bir ameliyatın yapılabilmesine imkan sağlamayacak kadar ince ise yalnızca stent yerleştirilerek sürecin o seansta sonlandırılması ve taşa yönelik asıl operasyonun birkaç hafta sonra yapılması daha emniyetli bir yaklaşım olabilir. Bütün bunlar ameliyat sırasında muhakkak olan durumlardır. Çoklukla, bu tıp üreteroskopik ameliyat olan hasta, sabah ameliyata alınıp akşam üstü ya da duruma nazaran sonraki gün taburcu edilebilir. Katater takıldıysa, bir müddet sonra bunun kesinlikle çıkartılması gerekir.

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisinde Perkütan Cerrahi Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Çocuklarda, böbrek taşları tedavisinde uygulanan cerrahi usullerden bir tanesi de perkütan cerrahidir. Perkütan cerrahinin, üreteroskopik tedaviden farkı, ekseriyetle daha iri (1.5-2cm. ve üzeri) taşlarda uygulanan, böbreğin üzerine denk gelen yan taraftan, yaklaşık 1cm. lik bir kesiden kalem üzere bir borunun böbrek içine özel bir yolla yerleştirilmesi ile uygulanan bir prosedür olmasıdır. Bu boru içerisinden kameralı aletlerle böbreğin içine girilerek ulaşılan taşlar ekseriyetle pnömatik sistem denilen lazerden daha farklı bir taş kırma tekniği ile kırılarak beden dışına alınırlar.

Borunun olduğu yerde, ameliyat sonrasında, o bölgeden gelen idrarın dışarıya alınması ve takibi için ince bir katater bırakılabilir. Ekseriyetle sonraki gün bu kataterden ilaçlı husus verilerek çekilen röntgenle, böbreğin durumu, yolun açık olup olmadığı denetim edilebilir. Sonrasında da bu katater çekilip beden dışarısına alınır. Ameliyat yerinden gelebilecek az bir ölçü idrar akıntısının kesilmesi ile yara yeri küçük bir bantla kapatılarak hasta taburcu edilir. Sonuç olarak; perkütan cerrahide hastanın iki gece hastanede kalması, sonrasında da neredeyse olağan hayatına devam edebileceği durumda taburcu olabilmesi mümkün olmaktadır. Bir hafta on gün içerisinde de büsbütün olağan hayata dönmektedirler.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMU

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar yapmak için uyanma ile birlikte görülen engellenemeyen şiddetli idrar yapma hissi ve sıkışma anında idrar kaçırma durumu (tuvalete yetişemeden idrar kaçırma) aşırı aktif mesane (AAM) sendromu olarak tanımlanır.

AŞIRI AKTİF MESANEYE SEBEP OLABİLECEK HASTALIKLAR ve DURUMLAR

Dışlanması gereken faktörler arasında idrar yolu enfeksiyonu, idrar torbasının tümör ve taşları, interstisyel sistit (mesanenin bakteriyel olmayan enfeksiyonu), şeker hastalığı, çok sıvı almaya bağlı fazla idrara çıkma durumu, idrar söktürücü ilaç kullanımı ve gebelik sayılabilir. Bu sebepler sorgulandıktan ve hastada bulunmadığı kesinleştikten sonra aşırı aktif mesane hastalığı düşünülebilir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞINDA BELİRTİLER

Her 6 kadından birinde ve her 7 erkekten birinde görülen bir durum olmasına karşın, hastaların ancak dörtte birinin tedavi arayışına girdiği görülmektedir. Aşırı aktif mesane, hastaların yaşam kalitesinde ciddi anlamda bozulmaya yol açmaktadır. Hastaların hayat tarzı, iş yaşamı, aile ilişkileri, cinsel hayatları ve uyku düzenleri önemli oranda bu hastalıktan etkilenmektedir. Aşırı aktif mesaneli hastalarda görülen şikayetlerin ana sebebi; idrar torbası tam kapasiteye ulaşmadan önce başlayan kasılmalarıdır. Kişi tarafından kontrol edilemeyen bu kasılmalar, ani sıkışma belirtisiyle sonuçlanmaktadır. Hastalarda; çok sık idrara çıkma, ani sıkışma durumu, ani sıkışma hissiyle beraber idrar kaçırma ve sıvı almaktan çekinme durumu sıklıkla gözlenir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

AAM’li hastanın değerlendirilmesi öykü, muayene ve sınırlı laboratuvar incelemelerinden oluşmaktadır. İlk değerlendirmede hastadan alınacak öykü en önemli yeri tutmaktadır. Yakınmaların başlangıcı, süresi, şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkileri sorgulanmalıdır. Hastanın tam bir nörolojik öyküsü alınmalı ve yaşlı hastaların fonksiyonel ve bilişsel değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bunun dışında hastanın beslenme alışkanlıkları, sıvı alımı, kafein ve alkol kullanımı, kullandığı ilaçlar ve daha önce geçirdiği ameliyatlar sorgulanmalıdır. Birçok AAM hastasına sadece hikaye ile tanı koymak mümkündür ancak kesin tanı için ürodinami denilen özel bir test yapılarak, mesane kasındaki istemsiz kasılmaların gösterilmesi gereklidir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Birçok hasta ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. İlaç tedavisiyle birlikte davranışsal tedavilerin desteklenmesi de başarı oranlarını önemli oranda arttırmaktadır. Ayrıca dirençli olgularda kapalı yöntemle (endoskopik) de tedavi alternatifi bulunmaktadır.

İlaç Tedavisi : Tedavide ilaçlar yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. İdrar kaçırmayı önleme açısından değerlendirildiğinde etkinlikleri %60-%75 arasındadır. İlaçların en sık gözlenen yan etkileri, kabızlık ve ağız kuruluğudur.

Davranış Tedavisi : İdrar tutucu kas egzersizleri, sıkışmayı baskılama teknikleri, idrar söktürücü ilaçların alınma zamanını değiştirmek ve hastayı kilo verme konusunda yönlendirmekten oluşur.


Endoskopik tedavi (Mesane içi botilinum toksin uygulaması) : İlaç tedavisine dirençli aşırı aktif mesane hastalığı varlığında ve şikayetleri nedeniyle hayat kalitesi bozulan hastalarda idrar torbası içerisine botilinum toksin uygulaması yapılabilir. Etkisi 6-8 ay aralığındadır. Bu nedenle tedavinin tekrarı gerekebilir.

Okumaya Devam

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Trendler