Çocuklarda Böbrek Taşı - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

Çocuklarda Böbrek Taşı

Böbrek Taşı Görülen Çocukların Yaş Aralıkları Nelerdir Ve Riskli Kümeler Kimlerdir? Çocuklarda Perkütan Cerrahi Ürolojik Hastalıklar Prostat …

Yayınlanan

üzerinde

Böbrek Taşı Görülen Çocukların Yaş Aralıkları Nelerdir Ve Riskli Kümeler Kimlerdir?

 • Çocuklarda Perkütan Cerrahi
 • Ürolojik Hastalıklar
 • Prostat Büyümesi
 • Böbrek Taşları
 • Ürolojik Kanserler
 • İdrar Yolu Darlıkları
 • Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisi
 • Böbrek Taşı Tedavileri
 • Perkütan böbrek cerrahisi
 • Üreteroskopik teşebbüsler
 • Şok dalga tedavisi (SWL)
 • Açık böbrek ameliyatları

Böbrek Taşı Görülen Çocukların Yaş Aralıkları Nelerdir Ve Riskli Kümeler Kimlerdir?

Çocuklarda taş hastalığı, bebekler de dahil her yaş kümesinde görülebilmektedir. Bir yaşın altında olup, taş tanısı konan ve tedavi olması gereken bebekler bile olabilmektedir. Son yıllarda çocuklardaki taş hastalığının arttığı bilinmektedir. Bilhassa 1900’lü yılların sonlarından itibaren, çocuklarda taş hastalığının 4-5 misli artmış olduğu tespit edilmiştir. Bunların farklı nedenleri olabilir. Bu artışın, bilhassa kız çocuklarında daha fazla olduğu tespit edilmiş durumdadır.

Çocuklarda Böbrek Taşı Oluşumunun Artışının Nedenleri Nelerdir?
Çocuklarda böbrek taşlarının oluşmasında farklı nedenler kelam konusu olabilmektedir.

Bunların başında;

 • Yenilen ve içilen besinler,
 • Geçirmekte olduğu güzel tedavi edilemeyen enfeksiyon,
 • İdrar yollarının birtakım anatomik yapı değişiklikleri,
 • Ailede taş hastalığının varlığı yani genetik yatkınlığın olması,
 • Bir grup metabolik bozuklukların olması gelmektedir.
 • Son yıllarda daha fazla görülmesinin nedenlerinden biri ise, görüntüleme metotlarının gelişip İlerlemesi, daha ayrıntılı imajların elde edilebiliyor olmasıdır.

Böbrek Taşı Oluşumunu Önlemek İçin Neler Yapmak Gerekir?

Böbrek taşı oluşumunu büsbütün önlemek mümkün değildir. Lakin, değiştirilebilir risk faktörleri var ise bunları tespit edip, bunlara yönelik tedaviler planlamak, en azından yeni taş oluşum ihtimalini olabildiğince azaltmaktadır. Örneğin; metabolik bir bozukluk kelam konusu ise buna yönelik bir tedaviye başlamak gerekebilmektedir.

İdrar yollarında taş oluşumunu kolaylaştıracak bir grup yapısal bozukuklar yani, idrarın akışını zorlaştıran darlıklar, genişlemeler, idrarın göllendiği taş oluşumu arttıran bir grup bölgeler var ise bunların cerrahi olarak düzeltilmesi, taş oluşumu ihtimalini olabildiğince azaltmaktadır.

Bunun dışında, bilhassa kız çocuklarında daha sık görülen, tekrarlayan ve düzgün tedavi edilmemiş idrar yolu enfeksiyonu tedavilerinin faal biçimde planlanması, taş oluşumlarını büyük oranda azaltmaktadır.

Çocuklarda Görülen Böbrek Taşının Belirtileri Nelerdir?

Taşı olan, taş düşüren ya da taş nedeniyle kasvet yaşayan bir çocuğun teşhisini koymak, erişkinlere nazaran daha farklıdır. Taş düşüren erişkinlerde ekseriyetle şiddetli yan ağrısı ile birlikte bulantı ve kusma da görülebilmektedir. Ağrı böbrek bölgesinde olduğundan hasta zati böbrekteki bir sorunu düşünmektedir.

Çocuklarda ise durum biraz daha farklıdır. Yaş küçüldükçe daha değişken bulgular kelam konusu olabilmektedir. Fakat sıklıkla, çocuklardaki taş sorunu, karın ağrısı ile kendini belirli eder. Beraberinde bazen bulantı, kusma da olabilir. Karın ağrısı, iştahsızlık, çocuğun sararması, solması taş istikametinden şüphelendirici olmalıdır.

Buna yönelik incelemeler yapıldığında taş varlığı üzere sorunlar ortaya çıkarılabilir. Her beş çocuktan birinde, belirti olmaksızın da taş sorunu yaşanabilmektedir.

Çocuklarda Görülen Böbrek Taşlarının Erken Teşhisi Neden Çok Kıymetlidir?

Böbrek taşlarında erken teşhis, gerek çocuklarda gerekse erişkinlerde kıymetlidir. Zira, bu taşlar bir tıkama yapıyorsa beraberinde enfeksiyon da olabilir. Sonuçta, devamlı enfeksiyon ve tıkanıklığa maruz kalan böbreklerde kaybedilme riski meydana gelebilir. Bu nedenle, tıkanıklık yaratan ya da geçmeyen enfeksiyona yol açan taşlara müdahale ederek cerrahi yolla çıkartılması gerekir.

Çocuklarda Böbrek Taşı Hastalığına Yönelik Tanısal İncelemenin Değeri Nedir?

Çocuklarda, böbrek taşı varlığında, kesinlikle evvel bunun farkına varmak gerekir. Çocuklardaki belirtiler, erişkinlere nazaran biraz daha farklı olduğundan taşlar sıkıntı farkedilebilir. Çocukta karın ağrısı, sararma, solma, iştahsızlık üzere belirtiler ile idrar analizinde enfeksiyon, kan bulunması üzere bulgular var ise ve yapılan ultrasonda taşlar görülüyorsa, kesinlikle daha ileri tetkikler yapılmalıdır. Bu durumda taşın yerini, büyüklüğünü, sayısını ve idrar yollarında yarattığı sorunun büyüklüğünü anlamak için, kontrast vermeden çekilen bir tomografi en uygun görüntüleme prosedürü olacaktır.

Bazen düşmekte olan taş tıkanıklık yapmadığı için ultrason sonucu büsbütün doğal görülebilir. Lakin kâfi kuşku varsa, sorunun nedeninin taş olup olmadığı net ortaya konmak istenirse, bunun günümüzde en net sistemi, damardan her hangi bir ilaç vermeye gerek olmadan, yalnızca idrar yollarını üstten aşağıya gerçek sık kesitlerle tarayarak çekilen bir bilgisayarlı tomografidir.

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavi Süreci Nasıl Olur?

Çocuklarda idrar yollarını tıkayan taş tanısı konduğunda bu tıkanıklık kesinlikle giderilmelidir. Lakin taşın boyutu küçükse, birinci etapta düşmesi beklenebilir. Düşme sürecinde, belirli kriterler gözetilerek hasta takip edilir. Örneğin, hastanın çok şiddetli ağrıları oluyorsa, geçmeyen enfeksiyon, kanama varsa, böbrek bir müddet sonra şişmeye başlarsa, bu durumda biraz daha süratli davranmak gerekebilir. Fakat bu sorunları asgaride yaşıyorsa, bir mühlet daha tabiatıyla düşmesi için talih verilebilir.

Taş tabiatıyla düşerse, müdahale gerekliliği ortadan kalkar, tekrarlamaması için neler yapılabileceğine bakılır. Taşın düşmediği ve müdahale kararı verildiği durumda, birinci akla gelen metotlardan bir tanesi beden dışından ses dalgası gönderilerek, taşın beden içerisinde kırıldığı prosedürdür. Çocuğun, kırılan taş modüllerini kendisinin dökmesi beklenir. Lakin, bu çeşit tedaviler, erişkinlerde narkoz vermeden yapılabilirken, çocuk hastalarda kesinlikle narkoz altında yapılması gerekir. Zira, tedavi sürecinde çocuğun hareketsiz durması kıymetlidir. Bu tedavi sonrasında çocuğun yakın takibi çok kıymetlidir. Zira seans sırasında taşlar yalnızca kırılarak bırakıldığından seans sonrası dökülme süreci takip edilir.

Bunun dışında endoskopik olarak uygulanan iki temel metot daha vardır:

Üreteroskopik Prosedür: idrarın çıktığı delikten, idrar yollarına girilip, taşa kadar ulaşılıp, lazerle küçük modüllere ayrılması ve birebir seansta çıkartılmasıdır. Bu cins bir ameliyat sonrası tıpkı gün ya da sonraki gün hasta taburcu olabilir.
Perkütan Böbrek Cerrahisi: Biraz daha iri taşlarda uygulanan kapalı yoldur. Yan taraftan, böbreğin üzerine denk gelen yerden yaklaşık 1cm’lik çok küçük bir kesi yapılır. Buradan kalem üzere bir boru böbreğin içerisine yerleştirilip, bu borudan endoskoplarla girilerek, taşlar kırılıp çıkartılır. Bu ameliyat sonrası çoklukla hastaların iki gün kadar hastanede yatması gerekebilir. Taburcu olduğunda da pansumana gerek kalmadan, olağan hayatını sürdürebilir.

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisinde Üreteroskopik Sistem Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Çocuklarda kapalı olarak uygulanan, iki tane kıymetli ameliyat usulü vardır. Bunlardan bir tanesi, üreteroskopik sistemdir. Bu prosedür, böbrekten mesaneye inen kanala (üreter) girerek yapılan süreçtir. Bunlar büsbütün kapalı süreçlerdir. Rastgele bir yeri kesme, dikme süreçleri olmaz. İdrarın çıktığı delikten, kameralı, çapları yaklaşık 2.5mm. çapındaki aygıtlarla girilerek evvel mesaneye, oradan kanal içinden geçerek böbreğin içerisine kadar ulaşmak mümkündür. Ulaşılan bölgedeki taşı direkt görerek lazerle küçük kesimlere ayırıp beden dışarısına almak birebir seansta mümkündür. Bu cins ameliyatlar sonrası ekseriyetle içeride bir stent bırakmak gerekebilir. Çok küçük, yumuşak, ince bir borucuk olan bu stent, bir ucu böbrek içerisinde, bir ucu ise mesane içerisinde olmak üzere , büsbütün beden içerisinde kalır. Ekseriyetle bir hafta, on gün üzere bir müddet içerisinde, idrar yollarının durumuna nazaran tekrar çıkarılır. Birtakım durumlarda idrar yolları müsaitse, stent bırakmaya gerek olmadan da ameliyat sonlandırılabilir. Şayet idrar yolu bu çeşit bir ameliyatın yapılabilmesine imkan sağlamayacak kadar ince ise yalnızca stent yerleştirilerek sürecin o seansta sonlandırılması ve taşa yönelik asıl operasyonun birkaç hafta sonra yapılması daha emniyetli bir yaklaşım olabilir. Bütün bunlar ameliyat sırasında belirli olan durumlardır. Çoklukla, bu cins üreteroskopik ameliyat olan hasta, sabah ameliyata alınıp akşam üstü ya da duruma nazaran sonraki gün taburcu edilebilir. Katater takıldıysa, bir müddet sonra bunun kesinlikle çıkartılması gerekir.

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisinde Perkütan Cerrahi Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Çocuklarda, böbrek taşları tedavisinde uygulanan cerrahi sistemlerden bir tanesi de perkütan cerrahidir. Perkütan cerrahinin, üreteroskopik tedaviden farkı, çoklukla daha iri (1.5-2cm. ve üzeri) taşlarda uygulanan, böbreğin üzerine denk gelen yan taraftan, yaklaşık 1cm. lik bir kesiden kalem üzere bir borunun böbrek içine özel bir metotla yerleştirilmesi ile uygulanan bir formül olmasıdır. Bu boru içerisinden kameralı aletlerle böbreğin içine girilerek ulaşılan taşlar çoklukla pnömatik metot denilen lazerden daha farklı bir taş kırma tekniği ile kırılarak beden dışına alınırlar.

Borunun olduğu yerde, ameliyat sonrasında, o bölgeden gelen idrarın dışarıya alınması ve takibi için ince bir katater bırakılabilir. Çoklukla sonraki gün bu kataterden ilaçlı unsur verilerek çekilen röntgenle, böbreğin durumu, yolun açık olup olmadığı denetim edilebilir. Sonrasında da bu katater çekilip beden dışarısına alınır. Ameliyat yerinden gelebilecek az bir ölçü idrar akıntısının kesilmesi ile yara yeri küçük bir bantla kapatılarak hasta taburcu edilir. Sonuç olarak; perkütan cerrahide hastanın iki gece hastanede kalması, sonrasında da neredeyse olağan hayatına devam edebileceği durumda taburcu olabilmesi mümkün olmaktadır. Bir hafta on gün içerisinde de büsbütün olağan hayata dönmektedirler.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Üroloji

Estetik Vajina Ameliyatları – Vajina Estetiği

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları, kadınların kendilerine karşı olan özgüvenlerinin kaybolmasına neden olur. Estetik vajina ameliyatları günümüzde, bayanların en çok tercih ettiği operasyonlardandır.

Genital bölgenin dış kısmına yönelik olarak yapılan operasyonlardır. Genelde sık bir şekilde doğum yapan kadınlarda, genital bozukluklar ve sarkmalar görülebilir. Bu durumlar doğuştan gelen fiziksel özelliklere bağlı olarak da gelişebilir.

Vajina estetiğinde en çok yapılan operasyonlar,vajina daraltma (vajinoplasti) ve labia minör denilen vajina küçük dudakları üzerinedir.

Estetik Vajina Ameliyatları – İşlevsel Operasyonlar

İşlevsel olarak yapılan operasyonlar, kadınların doğum ya da diğer nedenlerden dolayı yapısal özelliği bozulan vajinaları üzerinde uygulanan vajina daraltma operasyonlarıdır. Estetik vajina ameliyatları içerisinde, en çok yapılan ve tercih edilen operasyonlardandır.

Doğumdan ve vajina genişlemesinden kaynaklı sorunlar, idrar kaçırma ve diğer genital bozukluklara kadar gidebilir.

İdrar torbasının sarkması durumunda yapılan operasyonlarda, idrar torbası vajina yukarısına kadar çekilir ve asılır. Yapılan bu işlem ön onarımdır (Colporaphy Anterior). Bağırsağın son kısmının vajen alt duvarına gömülmesi işlemi ise arka onarım olarak adlandırılır. İdrar kaçırmaya sebep olan vajinal genişleme, genelde çok doğum yapan kadınlarda görülür. Bu tür operasyonların yapılması son derece kolaydır ve ortalama olarak 30-45 dakika arasında yapılır.

Rahim sarkması operasyonları ise sarkmanın çok ileri derecede olduğu durumlarda yapılır. Rahim aşağı doğru indiğinde dışarı çıkabilmesi tehlikesi bulunur. Bu tür durumlarda rahim, vajinal yoldan yukarıya doğru asılır ya da tümden alınabilir. Genç olan kadın hastalarda genelde rahim alınmaz ancak vajen üst kubbesine asılarak sabit hale getirilir.

Vajina genişletme operasyonları ise, genelde yeni evlenen çiftlerde görülen sorunların giderilmesine yöneliktir. Disparoni yani cinsel birleşmeden gerçekleşen ağrı ve acı hissi olan kadınlar için idealdir. Basit bir muayene ile duyarlı olan yerler tespit edilir ve bu bölgeler uyuşturularak çıkartılır. Bu şekilde vajen genişletilmesi yapılır ve cinsel birleşme bu sayede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Labioplasti vajina iç dudaklarının düzeltilmesidir. Labium latincede dudak anlamına gelir ve tekil olarak kullanılır. Labia ise çoğul olarak kullanılır ve dudaklar anlamındadır. Bazı kadınlarda yapısal olarak iç dudaklar, normalden daha düzensiz bir şekilde bulunurlar. Asimetrik olan vajina iç dudakları yüzünden kadınların birçoğu psikolojik olarak etkilenirler. Geniş ve uzun bir yapıda bulunan vajinal dudaklar, cinsel birleşme sırasında ağrıya neden olurlar. Sarkık ya da uzun yapıda olan iç dudaklar ise aşırı terleme sonucunda mantar enfeksiyonlarına neden olurlar.

Bu tür operasyonlar bakire olan kızlara da uygulanabilir. Önceden doğum yapmış kişilerde de bu operasyonlar herhangi bir engel teşkil etmez. Yapılan operasyonların kızlık zarına herhangi bir etkisi yoktur.

Psikolojik ve fizyolojik olarak bu tür operasyonlar kadınlar için oldukça faydalıdır.

Okumaya Devam

Trendler