Çocuklarda Böbrek Taşı - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

Çocuklarda Böbrek Taşı

Böbrek Taşı Görülen Çocukların Yaş Aralıkları Nelerdir Ve Riskli Kümeler Kimlerdir? Çocuklarda Perkütan Cerrahi Ürolojik Hastalıklar Prostat …

Yayınlanan

üzerinde

Böbrek Taşı Görülen Çocukların Yaş Aralıkları Nelerdir Ve Riskli Kümeler Kimlerdir?

 • Çocuklarda Perkütan Cerrahi
 • Ürolojik Hastalıklar
 • Prostat Büyümesi
 • Böbrek Taşları
 • Ürolojik Kanserler
 • İdrar Yolu Darlıkları
 • Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisi
 • Böbrek Taşı Tedavileri
 • Perkütan böbrek cerrahisi
 • Üreteroskopik teşebbüsler
 • Şok dalga tedavisi (SWL)
 • Açık böbrek ameliyatları

Böbrek Taşı Görülen Çocukların Yaş Aralıkları Nelerdir Ve Riskli Kümeler Kimlerdir?

Çocuklarda taş hastalığı, bebekler de dahil her yaş kümesinde görülebilmektedir. Bir yaşın altında olup, taş tanısı konan ve tedavi olması gereken bebekler bile olabilmektedir. Son yıllarda çocuklardaki taş hastalığının arttığı bilinmektedir. Bilhassa 1900’lü yılların sonlarından itibaren, çocuklarda taş hastalığının 4-5 misli artmış olduğu tespit edilmiştir. Bunların farklı nedenleri olabilir. Bu artışın, bilhassa kız çocuklarında daha fazla olduğu tespit edilmiş durumdadır.

Çocuklarda Böbrek Taşı Oluşumunun Artışının Nedenleri Nelerdir?
Çocuklarda böbrek taşlarının oluşmasında farklı nedenler kelam konusu olabilmektedir.

Bunların başında;

 • Yenilen ve içilen besinler,
 • Geçirmekte olduğu güzel tedavi edilemeyen enfeksiyon,
 • İdrar yollarının birtakım anatomik yapı değişiklikleri,
 • Ailede taş hastalığının varlığı yani genetik yatkınlığın olması,
 • Bir grup metabolik bozuklukların olması gelmektedir.
 • Son yıllarda daha fazla görülmesinin nedenlerinden biri ise, görüntüleme metotlarının gelişip İlerlemesi, daha ayrıntılı imajların elde edilebiliyor olmasıdır.

Böbrek Taşı Oluşumunu Önlemek İçin Neler Yapmak Gerekir?

Böbrek taşı oluşumunu büsbütün önlemek mümkün değildir. Lakin, değiştirilebilir risk faktörleri var ise bunları tespit edip, bunlara yönelik tedaviler planlamak, en azından yeni taş oluşum ihtimalini olabildiğince azaltmaktadır. Örneğin; metabolik bir bozukluk kelam konusu ise buna yönelik bir tedaviye başlamak gerekebilmektedir.

İdrar yollarında taş oluşumunu kolaylaştıracak bir grup yapısal bozukuklar yani, idrarın akışını zorlaştıran darlıklar, genişlemeler, idrarın göllendiği taş oluşumu arttıran bir grup bölgeler var ise bunların cerrahi olarak düzeltilmesi, taş oluşumu ihtimalini olabildiğince azaltmaktadır.

Bunun dışında, bilhassa kız çocuklarında daha sık görülen, tekrarlayan ve düzgün tedavi edilmemiş idrar yolu enfeksiyonu tedavilerinin faal biçimde planlanması, taş oluşumlarını büyük oranda azaltmaktadır.

Çocuklarda Görülen Böbrek Taşının Belirtileri Nelerdir?

Taşı olan, taş düşüren ya da taş nedeniyle kasvet yaşayan bir çocuğun teşhisini koymak, erişkinlere nazaran daha farklıdır. Taş düşüren erişkinlerde ekseriyetle şiddetli yan ağrısı ile birlikte bulantı ve kusma da görülebilmektedir. Ağrı böbrek bölgesinde olduğundan hasta zati böbrekteki bir sorunu düşünmektedir.

Çocuklarda ise durum biraz daha farklıdır. Yaş küçüldükçe daha değişken bulgular kelam konusu olabilmektedir. Fakat sıklıkla, çocuklardaki taş sorunu, karın ağrısı ile kendini belirli eder. Beraberinde bazen bulantı, kusma da olabilir. Karın ağrısı, iştahsızlık, çocuğun sararması, solması taş istikametinden şüphelendirici olmalıdır.

Buna yönelik incelemeler yapıldığında taş varlığı üzere sorunlar ortaya çıkarılabilir. Her beş çocuktan birinde, belirti olmaksızın da taş sorunu yaşanabilmektedir.

Çocuklarda Görülen Böbrek Taşlarının Erken Teşhisi Neden Çok Kıymetlidir?

Böbrek taşlarında erken teşhis, gerek çocuklarda gerekse erişkinlerde kıymetlidir. Zira, bu taşlar bir tıkama yapıyorsa beraberinde enfeksiyon da olabilir. Sonuçta, devamlı enfeksiyon ve tıkanıklığa maruz kalan böbreklerde kaybedilme riski meydana gelebilir. Bu nedenle, tıkanıklık yaratan ya da geçmeyen enfeksiyona yol açan taşlara müdahale ederek cerrahi yolla çıkartılması gerekir.

Çocuklarda Böbrek Taşı Hastalığına Yönelik Tanısal İncelemenin Değeri Nedir?

Çocuklarda, böbrek taşı varlığında, kesinlikle evvel bunun farkına varmak gerekir. Çocuklardaki belirtiler, erişkinlere nazaran biraz daha farklı olduğundan taşlar sıkıntı farkedilebilir. Çocukta karın ağrısı, sararma, solma, iştahsızlık üzere belirtiler ile idrar analizinde enfeksiyon, kan bulunması üzere bulgular var ise ve yapılan ultrasonda taşlar görülüyorsa, kesinlikle daha ileri tetkikler yapılmalıdır. Bu durumda taşın yerini, büyüklüğünü, sayısını ve idrar yollarında yarattığı sorunun büyüklüğünü anlamak için, kontrast vermeden çekilen bir tomografi en uygun görüntüleme prosedürü olacaktır.

Bazen düşmekte olan taş tıkanıklık yapmadığı için ultrason sonucu büsbütün doğal görülebilir. Lakin kâfi kuşku varsa, sorunun nedeninin taş olup olmadığı net ortaya konmak istenirse, bunun günümüzde en net sistemi, damardan her hangi bir ilaç vermeye gerek olmadan, yalnızca idrar yollarını üstten aşağıya gerçek sık kesitlerle tarayarak çekilen bir bilgisayarlı tomografidir.

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavi Süreci Nasıl Olur?

Çocuklarda idrar yollarını tıkayan taş tanısı konduğunda bu tıkanıklık kesinlikle giderilmelidir. Lakin taşın boyutu küçükse, birinci etapta düşmesi beklenebilir. Düşme sürecinde, belirli kriterler gözetilerek hasta takip edilir. Örneğin, hastanın çok şiddetli ağrıları oluyorsa, geçmeyen enfeksiyon, kanama varsa, böbrek bir müddet sonra şişmeye başlarsa, bu durumda biraz daha süratli davranmak gerekebilir. Fakat bu sorunları asgaride yaşıyorsa, bir mühlet daha tabiatıyla düşmesi için talih verilebilir.

Taş tabiatıyla düşerse, müdahale gerekliliği ortadan kalkar, tekrarlamaması için neler yapılabileceğine bakılır. Taşın düşmediği ve müdahale kararı verildiği durumda, birinci akla gelen metotlardan bir tanesi beden dışından ses dalgası gönderilerek, taşın beden içerisinde kırıldığı prosedürdür. Çocuğun, kırılan taş modüllerini kendisinin dökmesi beklenir. Lakin, bu çeşit tedaviler, erişkinlerde narkoz vermeden yapılabilirken, çocuk hastalarda kesinlikle narkoz altında yapılması gerekir. Zira, tedavi sürecinde çocuğun hareketsiz durması kıymetlidir. Bu tedavi sonrasında çocuğun yakın takibi çok kıymetlidir. Zira seans sırasında taşlar yalnızca kırılarak bırakıldığından seans sonrası dökülme süreci takip edilir.

Bunun dışında endoskopik olarak uygulanan iki temel metot daha vardır:

Üreteroskopik Prosedür: idrarın çıktığı delikten, idrar yollarına girilip, taşa kadar ulaşılıp, lazerle küçük modüllere ayrılması ve birebir seansta çıkartılmasıdır. Bu cins bir ameliyat sonrası tıpkı gün ya da sonraki gün hasta taburcu olabilir.
Perkütan Böbrek Cerrahisi: Biraz daha iri taşlarda uygulanan kapalı yoldur. Yan taraftan, böbreğin üzerine denk gelen yerden yaklaşık 1cm’lik çok küçük bir kesi yapılır. Buradan kalem üzere bir boru böbreğin içerisine yerleştirilip, bu borudan endoskoplarla girilerek, taşlar kırılıp çıkartılır. Bu ameliyat sonrası çoklukla hastaların iki gün kadar hastanede yatması gerekebilir. Taburcu olduğunda da pansumana gerek kalmadan, olağan hayatını sürdürebilir.

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisinde Üreteroskopik Sistem Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Çocuklarda kapalı olarak uygulanan, iki tane kıymetli ameliyat usulü vardır. Bunlardan bir tanesi, üreteroskopik sistemdir. Bu prosedür, böbrekten mesaneye inen kanala (üreter) girerek yapılan süreçtir. Bunlar büsbütün kapalı süreçlerdir. Rastgele bir yeri kesme, dikme süreçleri olmaz. İdrarın çıktığı delikten, kameralı, çapları yaklaşık 2.5mm. çapındaki aygıtlarla girilerek evvel mesaneye, oradan kanal içinden geçerek böbreğin içerisine kadar ulaşmak mümkündür. Ulaşılan bölgedeki taşı direkt görerek lazerle küçük kesimlere ayırıp beden dışarısına almak birebir seansta mümkündür. Bu cins ameliyatlar sonrası ekseriyetle içeride bir stent bırakmak gerekebilir. Çok küçük, yumuşak, ince bir borucuk olan bu stent, bir ucu böbrek içerisinde, bir ucu ise mesane içerisinde olmak üzere , büsbütün beden içerisinde kalır. Ekseriyetle bir hafta, on gün üzere bir müddet içerisinde, idrar yollarının durumuna nazaran tekrar çıkarılır. Birtakım durumlarda idrar yolları müsaitse, stent bırakmaya gerek olmadan da ameliyat sonlandırılabilir. Şayet idrar yolu bu çeşit bir ameliyatın yapılabilmesine imkan sağlamayacak kadar ince ise yalnızca stent yerleştirilerek sürecin o seansta sonlandırılması ve taşa yönelik asıl operasyonun birkaç hafta sonra yapılması daha emniyetli bir yaklaşım olabilir. Bütün bunlar ameliyat sırasında belirli olan durumlardır. Çoklukla, bu cins üreteroskopik ameliyat olan hasta, sabah ameliyata alınıp akşam üstü ya da duruma nazaran sonraki gün taburcu edilebilir. Katater takıldıysa, bir müddet sonra bunun kesinlikle çıkartılması gerekir.

Çocuklarda Böbrek Taşı Tedavisinde Perkütan Cerrahi Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Çocuklarda, böbrek taşları tedavisinde uygulanan cerrahi sistemlerden bir tanesi de perkütan cerrahidir. Perkütan cerrahinin, üreteroskopik tedaviden farkı, çoklukla daha iri (1.5-2cm. ve üzeri) taşlarda uygulanan, böbreğin üzerine denk gelen yan taraftan, yaklaşık 1cm. lik bir kesiden kalem üzere bir borunun böbrek içine özel bir metotla yerleştirilmesi ile uygulanan bir formül olmasıdır. Bu boru içerisinden kameralı aletlerle böbreğin içine girilerek ulaşılan taşlar çoklukla pnömatik metot denilen lazerden daha farklı bir taş kırma tekniği ile kırılarak beden dışına alınırlar.

Borunun olduğu yerde, ameliyat sonrasında, o bölgeden gelen idrarın dışarıya alınması ve takibi için ince bir katater bırakılabilir. Çoklukla sonraki gün bu kataterden ilaçlı unsur verilerek çekilen röntgenle, böbreğin durumu, yolun açık olup olmadığı denetim edilebilir. Sonrasında da bu katater çekilip beden dışarısına alınır. Ameliyat yerinden gelebilecek az bir ölçü idrar akıntısının kesilmesi ile yara yeri küçük bir bantla kapatılarak hasta taburcu edilir. Sonuç olarak; perkütan cerrahide hastanın iki gece hastanede kalması, sonrasında da neredeyse olağan hayatına devam edebileceği durumda taburcu olabilmesi mümkün olmaktadır. Bir hafta on gün içerisinde de büsbütün olağan hayata dönmektedirler.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Tüm Makaleler

Okul Öncesi Dönemde Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Okumaya Devam

Diyetisyen

Süratli Kilo Verme

‘Nasıl süratli kilo verebilirim?’ ‘hızlı kilo verme yöntemleri’ ‘hızlı kilo verdiren tarifler’.. bahis kilo verme olunca arama motorlarını …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

‘Nasıl süratli kilo verebilirim?’ ‘hızlı kilo verme yöntemleri’ ‘hızlı kilo verdiren tarifler’.. bahis kilo verme olunca arama motorlarını tahminen de en çok meşgul eden başlıklar! Fazla kilolarından şikayetçi birden fazla birey süratlice kilo vermek ve istediği fit bedene ulaşmak için sağlıklı yahut sıhhatsiz birden fazla sistemi deniyor.

Pekala siz bu formüllerle ilgili neler biliyorsunuz? Hangileri sağlıklı? Hangi süratte kilo vermeliyiz? Dikkat edilmesi gereken noktalar neler?

Süratli kilo verme ile ilgili tüm merak edilenler uzman gözüyle bu yazıda!

Nasıl Süratli Kilo Verilir?

Kilo vermek temelde çok kolay bir mantığa dayanır. Günlük almamız gereken ve harcadığımız kalori ölçüsünden daha az kalori alırsak ‘kalori açığı’ dediğimiz durum oluşur ve kilo kaybı gerçekleşir. Bu kalori açığı denen durumu oluşturmanın pek çok yolu vardır. Kimilerimiz bunun için kendilerini saatlerce aç bırakır, kimilerimiz besin öğelerinden yoksul çok düşük kalorili yiyecek ve içeceklerle beslenir. Süratli kilo verme vaat eden birden fazla diyet programı ve endüstriyel eserler de bunun temeline dayanır.

Süratli Kilo Vermek Sağlıklı mı?

Kilo verme emeli olan bir bireyin dikkat etmesi gereken nokta; kilo verme suratı değil, verilen kilonun ne kadar sağlıklı ve kalıcı olduğu olmalıdır.

Süratli kilo verme uğruna kendimizi aç bırakmak ve öğünleri shake üzere eserlerle geçiştirmek; bizlere birinci etapta süratlice kilo verdirse de verilen kilo mutlaka sağlıklı olmaz. Zira süratli kilo vermek için fazla kalori açığı oluşturulan programlar; lif,vitamin,mineral üzere besin öğelerini kâfi ölçüde içermez ve bedenimizin işleyişi için gereksinimimiz olan protein, karbonhidrat, yağ istikrarını sağlayamazlar.

Sağlıklı kilo vermenin en değerli noktalarından biri; yağ ve kas istikrarının korunmasıdır. Süratli kilo vermek için yapılan şok diyetler yağ oranını düşürmekten fazla önemli oranda kas kaybına sebep olur. Bu da bireyin kilo verse bile sağlıklı beden bileşiminde olmaması demektir.

Bunlara ek olarak; süratli kilo vermek için yapılan uygulamalar insan sıhhatini şu istikametlerden tehdit eder:

 • Uzun periyodik açlıklar ve yetersiz kalori alımı, metabolizmanın yavaşlamasına sebep olur. Metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte sindirim işlevleri gerçek çalışmamaya başlar ve vakitle beden işleyişi bozulur.

 • Yetersiz lif alımının sonucu olarak bağırsak sıhhatimiz bozulmaya başlar ve başta kabızlık olmak üzere pek çok rahatsızlık meydana gelir.

 • Yetersiz vitamin ve mineral alımı, bağışıklığımızın güçlü olmasındaki en değerli manilerden biridir. Zayıf bir bağışıklık sistemi, bedenin hastalıklarla savaşamaması demektir.

 • Beden kâfi enerjiyi alamadığı için; gereksinimi olan enerjiyi sağlamak ismine karaciğeri kullanır ve karaciğeri yorduğu için bununla ilgili hastalıkların oluşma riskini arttırır. Organlar geri dönüşümsüz olarak hasar görebilir.

 • Uygulanan şok diyetler sonucunda ani kalp krizleri, halsizlik, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, apansız kötüleşme üzere durumlar oluşabilir.

Sıhhatimizi olumsuz etkileyen fizikî sorunların yanı sıra fazla kısıtlanma yaşanılan diyetler ve programlar duygusal olarak da olumsuz tesirlere sebep olmaktadır. Daima açlık halinin ve besinsel olarak tatmin olmama durumunun depresyon üzere ruhsal bozukluklara yol açtığı birçok çalışmayla kanıtlanmıştır.

Uzmanlar tarafından önerilen kilo verme suratı nedir?

Sağlıklı ve kâfi bir diyet programı uygulayarak önerilen kilo değişimi ayda 4-6 kilodur. Buna nazaran haftada 1-1,5 kilo kaybı olağandır. Dünya Sıhhat Örgütü de (WHO) haftalık kilo verme ölçüsünün 0.5-1 kilogram olması gerektiğini belirtir. Ekseriyetle birinci haftada su kaybı ile bir arada daha yüksek kilo kaybı görülür lakin ilerleyen vakitlerde belirtilen aralıklara dönmesi gerekir.

Bu bedeller kişinin yaşına,cinsiyetine, fizikî aktivite seviyesine, diyetine ahengine ve daha birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bu kilo kaybı bedellerinin üzerine çok fazla çıkıldığında; kas kaybetme ihtimaliniz artar, diyetinizin randımanı azalır ve bedeninizin denetimini sağlayan tüm sistemleriniz risk altına girer. Mümkün aksiliklerle karşılaşmamak ismine; bu surattaki kilo kaybını destekleyecek beslenme programlarını uygulamanız önerilir.

Sağlıklı Süratte Kilo Vermek İçin Yapılması Gerekenler

 • Öncelikle kendinize gerçekçi amaçlar belirleyin ve evreli ilerlemeye, motivasyonunuzu kaybetmeden bu amaçlara ulaşmaya çalışın.

 • Sağlıklı kilo kaybı ve yağ yakımı için mucizevi bir besin yok ancak en tesirli yol; kâfi su içmek! Kilo vermenizi destekleyecek en temel besin olan suyu günlük en az ”kilonuz x 30 ml” olacak halde tüketin.

 • Kâfi protein alımı, doygunluğu sağlayacağından ve kas üretimini hızlandıracağından ötürü kilo vermede tesirlidir. En uygun kaynakları; yumurta, kırmızı ve beyaz et, balık, süt eserleri, baklagiller’dir.

 • Kâfi ölçülerde yağ tüketin ve sağlıklı yağ kaynaklarını tercih edin. Tereyağı, margarin üzere doymuş yağlar yerine zeytinyağı, badem,ceviz üzere doymamış yağları tüketmeye çalışın.

 • Karbonhidrat tercihlerinizi kompleks karbonhidratlardan yana kullanın. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekler, pirinç yerine bulgur tercih edilmelidir. Birebir vakitte yulaf, lif içeriği ve doyuruculuğu ile tesirli bir besin olduğundan diyet listelerinde yer almalıdır.

 • Mevsimine uygun zerzevat ve meyve tüketiminizi arttırın. Bu besinlerden alacağınız lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar kilo vermenizi ve sıhhatinizi güzelleştirmenizi destekleyecektir.

 • Bitki çaylarından takviye alın: Yeşil çay, beyaz çay, kiraz sapı çayı, mate, mısır püskülü üzere bitki çayları hem ödemle savaşmaya hem yağ yakımına yardımcı olacaktır.

 • Rafine şekeri, işlenmiş paketli besinleri, asitli içecekleri, hamur işlerini hayatınızdan çıkartın.

 • Yanlışsız pişirme yollarını seçin: Kızartmalar, kavurmalar yerine haşlama, ızgara, fırın, buğulama, yağsız tava üzere pişirme prosedürlerini tercih edin.

 • Beslenmenizde çeşitlilik sağlayın. Daima birebir rutinde ilerlediğinizde kilo verme süratiniz azalır. Bu sebeple metabolizmanızı şaşırtmak ismine öğün saatlerinde küçük oynamalar, farklı bitki çayları denemek, öğün içeriklerini değiştirmek, farklı şiddette antrenmanlar yapmak kilo vermenizi ve diyetinizin randımanını destekleyecektir.

 • Açlığınızı hissedin ve porsiyonlarınızı kâfi olacak kadar ayarlayın. Duygusal yemeden kaçının.

 • Fizikî olarak etkin olun. Şahıstan şahsa nazaran değişmekle birlikte haftada en az 2-3 gün yapacağınız antrenmanlar kilo vermenize yardımcı olur. Daha fazla hareket etmek ismine asansör yerine merdiven kullanın, gidebileceğiniz yerlere otomobil yerine yürüyerek gidin, konutta örnek görüntüler eşliğinde spor yapmaya çalışın.

 • Her gün tartılmayın. Haftada bir kez, birebir kıyafetlerle, 12 saat açlık halinde, tuvalet sonrası tartılmak en gerçek sonucu verecektir. Her gün tartılmak, istenilen kilo düşüşünü yansıtmayacağı için motivasyon kaybına sebep olabilir.

 • Besin günlüğü tutmaya çalışın. Gün içerisinde yediklerinizi denetim edebilmek ve yapılan yanlışları fark etmek ismine tesirli olabilir.

Sağlıklı ve gerçek biçimde kilo vermek için; bu yazıda önerilen kilo kayıpları sağlanmalı ve sağlıklı beslenme hayatımıza adapte edilmelidir. Benim bu mevzudaki teklifim; bir beslenme uzmanı eşliğinde diyetinizin planlanması ve kilo takibinizin yapılmasıdır. Unutmayın ki; her birey kendine hastır ve beslenme sistemimiz bizlerin hayat standartlarına, beslenme alışkanlıklarımıza, günlük rutinimize ahenk sağlamalıdır. Daha süratli sonuçlar için bilimsellikten uzak ve içeriği muhakkak olmayan firmalara, eserlere, şok diyet listelerine prestij etmemek sıhhatimizi korumak ismine hayati ehemmiyet taşımaktadır.

Umarım bu blog yazısı süratli kilo verme mevzusuyla ilgili aydınlatıcı olmuştur. Daha fazlası için takipte kalmaya devam edin!

Sağlıklı günler dilerim.

Okumaya Devam

Psikolog

Çocuğumla Yaşadığım Kriz Anlarında Neler Yapabilirim?

Anne babaların tavırları çocukların psikolojisinde kıymetli bir yere sahiptir. Bazen tüm âlâ niyetlere karşın hiç istenmeyen o savaşlar ve kriz …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Anne babaların tavırları çocukların psikolojisinde kıymetli bir yere sahiptir. Bazen tüm âlâ niyetlere karşın hiç istenmeyen o savaşlar ve kriz anları eninde sonunda patlak verir. Krizi çözmeye çalışmak, konuşmaya çalışmak, sakinleştirmeye çalışmak vb. davranışlar da bazen bu olumsuz durumu ivmelendirebilmekte. Pekala, bu kriz anlarında çocuğa nasıl yaklaşmak gerekir? Neler yapılabilir? Bunun hap bilgisi yoktur zira her çocuk birbirinden farklı ve biriciktir. Her durum da kendine özeldir. Çocuklar aynaya bakarak fizikî özelliklerini öğrenirler. Hislerini tanımayı da onlara yansıtılan hisleri dinleyerek öğrenirler. Görüneni olduğu üzere yansıtırlar. Güçlü hisler içindeyken en çok bizi dinleyen ve anlayan birinin varlığı kıymetlidir. Şimdi hislerini tanımayan, anlamlandıramayan çocuğa rehberlik eden ebeveyn, onun gelişim sürecinde kıymetli bir dayanak olur. İleride öfkesini denetim edebilmeyi öğrenebilmesi için evvel hissini anladığımızı hissettirmemiz lazım. Bu noktada Daniel Siegel‘ın bu “Bütün Beyinli Çocuk” ideolojisine değinmek yerinde olacaktır: Zihnimizin iki tarafı var. Bir tarafı hislerle, bir taraf mantıkla alakalı. Biz şayet bir his yoğunluğu içerisindeysek, karşımızdaki kişi o sırada bize mantıksal bir şeylerle gelirse, biz onu geri püskürtüyoruz. Çocuk da tıpkı halde. O his yoğunluğu içerisindeyken, artık kızdığı şey neyse: “Evet, anlıyorum. Şu an, şu şu şu sebeple öfkelisin. Ben de küçükken bu türlü olduğunda senin üzere hissederdim.” deyip, bilhassa de 0-3 yaştan bahsediyorsak şayet orada bedensel temas kurarak, sakin bir ses tonuyla, yavaş yavaş konuşarak, biz sakin davranıp onun da böylelikle modunu aşağı çekmeye çalışarak, o dakikada itimat veriyor olmamız ve hissini anladığımızı ona hissettirmemiz kıymetli.

Unutulmaması gereken şey kriz anında yapılacak, söylenecek hiçbir şeyin tesirli olamayacağıdır. Bu kaçınılamayacak bir dalga üzere nitelendirilebilir. Dalga geçtikten ve sular biraz durulduktan sonra çocuğun yaşına ve duygusal olgunluğuna nazaran bahis hakkında konuşulabilir. Çocuğun o anda yaşadığı hisler isimlendirilip (öfke, hayal kırıklığı, ıstırap gibi) hislerini tanımasına ve bu hisleri anlamlandırmasına yardımcı olunabilir. İleride karşılaşılaşılabilecek emsal durumlar karşısında yapılabilecekler birlikte gözden geçirilebilir.

Okumaya Devam

Trendler