ÇOCUKLARDA İDRAR KAÇIRMA - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

ÇOCUKLARDA İDRAR KAÇIRMA

ÇOCUKLARDA İDRAR KAÇIRMA İdrar kaçırma nedir? İdrar kaçırma (enürezis) uygunsuz ya da sosyal olarak kabul edilemeyecek yer ve zamanda …

Yayınlanan

üzerinde

 • ÇOCUKLARDA İDRAR KAÇIRMA

İdrar kaçırma nedir?

İdrar kaçırma (enürezis) uygunsuz ya da sosyal olarak kabul edilemeyecek yer ve zamanda istemsiz olarak idrar yapma durumudur. Uykuda ya da uyanık iken idrar kaçırma olabilir. Çoğunluğu erkek çocuklar olmak üzere

 • 5 yaşındaki çocukların yaklaşık % 15-20’sı
 • 7 yaşındaki çocukların yaklaşık % 5-10’u
 • 15 yaşındaki çocukların yaklaşık % 1-2’si uykuda işemektedirler.
 • Erişkinlerde de % 0.5-1arasında enürezis görülmektedir.

Beş yaşını doldurmuş bir çocukta bir ayda ikiden fazla uykuda işeme olursa anormal kabul edilir.

Primer enürezis: Uykuda işeme doğumdan beri vardır, yani çocuğun yaşamında yataktan kuru kalktiği uzun bir dönem hiç gerçekleşmemiştir.

Sekonder enürezis: En az altı ay süren bir kuru dönemin arkasından enürezis yakınmaları başlamıştır. Tüm enürezisli çocukların yaklaşık %20-25’inde sekonder enürezis görülmektedir.

Ailesel eğilim: Uykuda işeyen çocukların ailelerinde, anne ve/veya babada çocukluk döneminde enürezis anamnezine oldukça sık rastlanır. Ailesel anamnez ülkemizdeki enürezisli çocuklar için de yüksek oranda bulunmaktadır

İdrar kaçırma sebepleri nelerdir?

Enürezis aslında bir hastalık değil semptomdur. Bu semptoma neden olabilecek bir ya da birden fazla etyolojik faktör söz konusu olabilir.

İdrar tutma ve yapma ile ilgili sistemlerin gelişmesinde gecikme

Tuvalet alışkanlığının kazanılmasında sorun: Tuvalet alışkanlığı idrar kesesi (mesane) kontrolünün kazanılmaya başlandığı yaş döneminde verilmez ise bu çocuklarda büyük oranda enürezis görülebilmektedir

Hormonal bozukluklar

Uyku bozuklukları: Enürezisli birçok çocuğun ailesi çocuğun uykusunun çok ağır olduğunu ve çok güç uyandığını belirtmektedirler. Ancak yapılan çalışmalar ve klinik gözlemler uyku ile ilgili sorunların da enürezisi tek başına açıklamakta yeterli olmadığını göstermektedir.
Psikolojik faktörler: Psikolojik ya da psikiyatrik bozukluklar enürezis etyolojisinde çok sık suçlanmakta ve enürezisli çocuklarda sosyal uyum sorunları ve davranış bozuklukları olduğu iddia edilmektedir. Ancak enürezisli çocuk toplumunda gerçek psikiyatrik hastalık ya da davranış bozukluğu olan hasta oranı çok düşük olup enürezise eşlik ettiği düşünülen spesifik bir psikiyatrik hastalık veya davranış bozukluğu bildirilmemiştir. Yine son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda psikolojik bozukluğun enürezise değil, enürezisin bazı davranış bozukluklarına neden olduğu gösterilmektedir. Enürezisi tedavi edilen çocuklarda olumlu psikolojik değişikliklerin gözlenmesi psikopatolojinin enürezise değil de enürezisin psikopatolojiye neden olduğu görüşünü desteklemektedir.

 • İdrar yolu iltihapları

İdrar yollurında doğuştan olan anormallikler
İdrar kaçırma yakınması olan çocuğun değerlendirmesinde neler yapılır?

Enürezisli hastalar genellikle sağlıklı çocuklardır ve başka herhangibir patolojileri yoktur. Enürezis nedeniyle ilk başvuran hastaya yapılacak olan değerlendirmenin en önemli amacı anatomik bir üriner sistem patolojisi olup olmadığını anlamaktır.

İdrar kaçırma öyküsü: Enürezisli hastadan alınacak ayrıntılı ve iyi bir öykü birçok gereksiz incelemeyi önler. Hastalarda bir işeme çizelgesi doldurması istenmelidir.

Fizik Muayene: Genel bir muayenenin yanısıra tam bir nörolojik ve genital muayene yapılmalıdır.

 • Tam idrar analizi ve idrar kültürü

Bu değerlendirmeler sonucunda eğer çocukta sadece uykuda işeme mevcutsa, muayene bulguları normalse ve idrar tetkiki normalse bu durumda komplike olmayan enürezis tanısı konulur ve ilave herhangibir tetkike gerek duyulmaz.

Komplike olmayan enürezis nasıl tedavi edilir?

Değişik tedavi yöntemleri vardır. Başlangıçta çocuk ve aile ile değerlendirme sonuçları ve uygulanabilecek tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı ve sabırlı bir şekilde konuşmak ve en uygun ve en yararlı olacak tedavi seçeneğini belirlemek gerekir. Komplike olmayan enüreziste iki türlü tedavi yöntemi vardır:

 • Davranış Modifikasyonu

Farmakolojik Tedavi
Bunlar dışındaki sıvı alımının kısıtlaması, sık çişe kaldırma, cezalandırma, hipnoz gibi yöntemlerin başarılı olduğuna dair bilimsel kanıt yoktur.

 • Davranış Modifikasyonu

Davranış modifikasyonu yöntemleri daha başarılı sonuç veren ve nüks oranları daha az olan yöntemlerdır. Ancak bu yöntem hekim, aile ve çocuk arasında iyi bir iletişim ve sabır ister.

Motivasyon Tedavisi: Amaç çocuk ile anne baba arasında iyi bir ilişki geliştirmektir. Takvim yöntemi uygulanarak çocuk yatağını ıslatmadığı günlerde ödüllendirilir. Tek başına genellikle yeterli değildir. Başarı şansı %25 civarındadır.
Kondisyon-Alarm Tedavisi: Alarm cihazı çocuğun iç çamaşırına yerleştirilen ve çocuk idrar yapmaya başladığında sesli uyarı veren bir sistemdir. 7 yaşından küçüklerde uygulanması zordur. 4-6 aylık bir tedavi sonrası %65-85 arasında bir başarı şansı vardır. Ancak tedavi kesildikten sonra tekrarlama riski bulunmaktadır.
Mesane retansiyonu Eğitimi: Enürezisli bazı hastalarda mesane kapasitesinin normalden düşük olması nedeniyle bu tür bir tedavi uygulanabilinir. Bu tedavide gün boyu çocuğa aşırı sıvı içirilir ve idrarını uzun süre bekletmesi istenir. Pratikte çok yararlı bir yöntem değildir.

 • İlaç tedavisi:

Uygulaması kolay ve kısa sürede sonuç veren bir tedavi yöntemidir ancek tekrarlama oranı yüksektir.

Komplike enürezis nedir?

Eğer hastada idrar kültürü incelemesinde bakteri üremesi varsa, idrar yolu enfeksiyonu hikayesi ya da varlığı tesbit edilmişse, sinir sistemi muayenesinde anormal bulgular saptanmışsa, uyanık iken idrar kaçırma ya da tutamama ile birlikte her uykuda işeme mevcutsa bu durumda komplike enürezis durumundan bahsedebiliriz.

Eğer hastada komplike bir enürezis düşünülüyorsa başlangıçta yapılan tetkiklere ilave olarak:

 1. Böbrek ve idrar yollarının ultrasonografi ile incelenmesi
 2. İşeme sonrası mesanede kalan idrar miktarının ölçümü

Röntgen tetkiki: Omurgada doğuştan bir anormallik olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılır.

İşeme sistoüretrografisi (Voiding Sistoüretrografi): Mesanede bir anormallik ve böbreklere idrar kaçışı olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılır

MR: Sinir sisteminin muayenesinde normal olmayan bulgular saptanmışsa doğuştan bir anormallik olup olmadığının tespiti amacıyla yapılır.

Ürodinami: İdrar kesesi ve idrar yolu arasındaki koordinasyon, idrar kesesinin dolma ve boşalma anındaki durumları değerlendirilir.

 • Komplike enürezis nasıl tedavi edilir?

Tespit edilen nedene yönelik tedavi uygulanır.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

İyi Huylu Prostat Büyütme Ameliyatı

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir. İyi huylu prostat büyümesi , her ne kadar kanser türü bir rahatsızlık olmasa da sık idrara çıkma, kesik kesik işeme, ıkınarak işeme ve hatta sonda takılma gereksinimine neden olan ve hayat kalitesini ciddi anlamda bozan bir hastalıktır. 60 yaşındaki erkeklerin neredeyse %40’ında bu hastalık mevcutken hastaların pek çoğu ilaç tedavisi ile rahatlamaktadır.

İşlem nasıl yapılır?

Holep işlemi steril ameliyathane şartlarında yapılması gereken bir işlemdir. Hastaya genel veya regional(Belden yapılan) anestezi ile gerçekleştirilebilinir. Özel bir endoskopik cihaz ile idrar kanalından girilir. İdrarın geliş yönünün tersi istikamette, görüntü eşliğinde prostata ulaşılır. Ardından lazer enerjisi ile prostatın büyümüş kısımları prostat kapsülünden ayrılarak mesaneye itilir. Kabaca anlatmak gerekirse prostatı, içinden idrar kanalı gecen bir mandalinaya benzetirsek, lazer ile mandalinanın dilimleri kabuğundan ayrılır ve mesaneye geri itilir. Sonrasında bir başka özel endoskopik alet ile mesanedeki bu dokular eritilerek hiçbir kesme işlemi uygulanmadan idrar kanalından çıkarılır. Bu dokular kanser odağı içerip içermediğinin araştırılması için patoloji uzmanı hekim arkadaşlara gönderilir. Hastaların hastanede kalış süresi genelde 1 veya 2 gün olmaktadır ve oldukça güvenli bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Operasyondan hemen sonra takılan idrar sondası genelde 1 veya 2 gün içerisinde dışarı alınmaktadır. Sondanın çıkarılmasında temel gösterge idrarın kanamasız olarak temiz bir şekilde gözlenmesidir.

PARSİYEL (NEFRON KORUYUCU) BÖBREK KANSER CERRAHİSİ

Böbrek hasarına yol açan hipertansiyon ve şeker hastalığının bu kadar yaygın olduğu bir çağda mecbur olmadıkça böbreğin tamamının alınmaması çok önemlidir. Ancak her onkolojik ameliyatta olduğu gibi böbrek kanseri ameliyatlarında en önemli husus geride hiç tümörlü dokunun bırakılmamasıdır.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Kanseri

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın arkasında, omurganızın her iki tarafında bir böbrek bulunurlar.

Yetişkinlerde, böbrek hücreli karsinom en sık görülen böbrek kanseri türüdür (kanserli tümörlerin yaklaşık yüzde 90’ı). Daha az yaygın olan böbrek kanseri türleri ortaya çıkabilir. Küçük çocukların Wilms tümörü olarak adlandırılan bir çeşit böbrek kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Böbrek kanseri insidansı artmaktadır. Bunun bir nedeni bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılması olabilir. Birçok durumda, böbrek kanseri, tümörler küçük ve böbrekle sınırlı olduğu erken bir aşamada bulunur ve tedavi edilmelerini kolaylaştırır.

Belirtiler

Böbrek kanseri erken evrelerinde nadiren belirti veya semptomlara neden olur. Daha sonraki aşamalarda, böbrek kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

 • İdrarınızda pembe, kırmızı veya kola renkli görünebilen kan

 • Sırtınızda gitmeyen ağrı

 • İştah kaybı

 • Açıklanamayan kilo kaybı

 • Yorgunluk

 • Genellikle gelen ve giden ateş (aralıklı)

 • Böbrek Kanseri Evreleri

 • Doktorunuz böbrek kanseri olabilecek bir böbrek lezyonunu belirledikten sonra, bir sonraki adım kanserin derecesini (aşamasını) belirlemektir. Böbrek kanseri için evreleme testleri ek CT taramaları veya doktorunuzun uygun olduğunu düşündüğü diğer görüntüleme testlerini içerebilir.

 • Böbrek kanseri aşamaları şunları içerir:

 • Aşama I. Bu aşamada, tümör çapı 7 cm’ye (2 3/4 inç) kadar olabilir. Tümör böbrek ile sınırlıdır.
  Aşama II. Evre II böbrek kanseri evre I tümörden daha büyüktür, ancak hala böbrekle sınırlıdır.
  Aşama III. Bu aşamada, tümör böbreğin ötesinde çevre dokuya uzanır ve ayrıca yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.
  Aşama IV. Kanser böbreğin dışına, birden fazla lenf noduna veya kemik, karaciğer veya akciğer gibi vücudun uzak bölgelerine yayılır.

 • Laparoskopik Böbrek Kanseri Tedavisi

 • Laparoskopik cerrahi sırasında doktorunuz alt karnınızda bir dizi küçük kesi yapar ve böbreğe erişmek için bir ışık ve bir kamera (yani bir laparoskop) ile küçük bir tüp yerleştirir. Cerrah kameradan görüntü alan bir monitörde bölgeyi gezer ve denetler. Yerine yerleştirildiğinde, doktorunuz laparoskopun bir parçası olan bir kesme aleti ve doku alma cihazı ile doku, biyopsi şüpheli bölgeleri görüntüleyebilir, tümörleri çıkarabilir veya hatta böbreği çıkarabilir.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Taşı Tedavisinde Şifalı Sular ve Sıkça Sorulan Sorular

1-ŞİFALI SU:Türkiye düyanın çeşitli yerlerinde şifalı, gazlı, mineral ve doğal bazı suların böbrek taşı oluşumunu azalttığı, engellediği, taşı …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

1-ŞİFALI SU:Türkiye düyanın çeşitli yerlerinde şifalı, gazlı, mineral ve doğal bazı suların böbrek taşı oluşumunu azalttığı, engellediği, taşı erittiği ve düşürdüğü ilgili bilgiler hem basında ve hemde halk arasında yer almaktadır.Hatta basında sıkca söz edilen ‘Muşta böbrek taşı eriten su’ ve buna benzer böbrek taşına iyi geldiği şifalı su gibi yayınlar malesef kanıtlanmış etkileri olan yöntemler olmadığı gibi hiçbir suyun, sertlik derecesinin böbrek taşını eritmediği ve tekrarlama riskini azaltmadığı saptanmıştır. Böbrek taşı olan hastaların yaptığı en büyük hataların başında, şifalı sulardan yararlanmaya çalışmaktır

2-BİRA VE MALT İÇECEKLER: Bira ve benzeri Malt içeceklerin taşın düşürülmesine yardımcı olduğu ile ilgili bilgiler bir şehir efsanesidir. Bu tür yiyecek ve içeceklerin sıvı desteği dışında etkileri yoktur. Üstelik bira da oksalat miktarı yüksek olduğundan kalsiyum oksalat taş oluşumunu ve mevcut taşın dahada büyümesine neden olabilir.

3-BALIK TAŞI: Karagöz balığının gözü, balık taşı veya balığın başındaki taşın marine edilip içirilmesi taşın düşürülmesi veya eritilmesine iyi geldiği ile ilgili bilgilerde yanlıştır. Kanıta dayalı bilgiden yoksundur.

4-BİTKİSEL İLAÇLAR: Bazı bitkisel ilaçlar ve karışımların böbrek taşına iyi geldiği ilgili bilgiler ispat edilmeye muhtaçtır, ancak bazı bilimsel çevreler bu konuda bölünmüş durumdadır ve konu tartışmalıdır. Kanıtlanmış tedaviye ek olarak bitki ve bitki ekstreleri önerilebilir. Bilinmeyen bitki ekstreleri ve çaylarının, doz ayarı yapılamadığı için zararlarla karşılaşmanız mümkündür. Vücuttaki elektrolit dengesini bozabilir ve taş oluşumunu artırabilirsiniz. Bunlardan en çok bilinenleri şevketi bostan, kabak çekirdeği, mısır püskülü, yoğurt suyu vs dir. Hatta gıda takviyesi olarak ruhsat almış Lityazol cemil, Rowatinex ve Herbatinex gibi bitki karışımları dünyada ve Türkiye’de yaygın bir şekilde bu amaçla kullanılmaktadır.Tabiki böbrek ve üreter taşını düşürmeye yardım ettiği veya taşı erittiği ile ilgili bilgilerin bilimsel araşıtmalarla kanıtlanmaya muhtaçdır.

5-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Süt ve süt ürünlerinin böbrek taşı oluşumunu artırdığı ile ilgili eski bilgiler günümüzde değişmiştir. Yeni bilimsel çalışmalarda kalsiyum kısıtlamasının aksine her gün süt içmenin taş hastalığı tekrarlama riskini %30-35’e oranda azalttığı saptanmıştır. Bu nedenle hekiminizin tavsiyesi olmadan süt ve süt ürünleri tüketiminizi kısıtlamayın. Kalsiyum açısından zengin yiyecekler yemeye devam edin, ancak kalsiyum takviyeleri konusunda dikkatli olun. Gıdalardaki kalsiyumun böbrek taşı riskiniz üzerinde bir etkisi yoktur hatta kalsiyum oranı düşük diyetler, bazı insanlarda böbrek taşı oluşumunu artırabilir. .Diyette yeterli kalsiyum içeriği günlük yaklaşık 1gr’a denk gelmelidir.

Okumaya Devam

Trendler