ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN BÖBREK TAŞLARINA DİKKAT! - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN BÖBREK TAŞLARINA DİKKAT!

ORGAN YETMEZLİĞİ İLE SONUÇLANABİLİR ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN BÖBREK TAŞLARINA DİKKAT! Yetişkinlerde yaygın olarak görülen  böbrek taşları son …

Yayınlanan

üzerinde

ORGAN YETMEZLİĞİ İLE SONUÇLANABİLİR
ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN BÖBREK TAŞLARINA DİKKAT!
Yetişkinlerde yaygın olarak görülen  böbrek taşları son yıllarda çocukları da daha fazla gaye almaya başladı. O denli ki ülkemizde her 100 çocuktan 5’inde böbrek taşı görülüyor. Üstelik çocuklarda böbrek taşı görülme sıklığı günümüzde daha da artıyor. Altta yatan en büyük neden olarak da ailevi yatkınlık, genetik nedenler, yanlış beslenme gösteriliyor. Ayrıyeten hazır besinlerin tüketilmesinin de tesirinin olduğu düşünülüyor. Acıbadem Atakent Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr.  Selçuk Yücel, çocuklarda oluşan böbrek taşlarının  metabolik tahlilinin kesinlikle yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Metabolik taş tahlili neden yapılmalı? Bu tahlilde neye bakılıyor? Bu ne sağlıyor?”  dedi.  
Şikayetler yaşa nazaran değişiyor 
Çocuklarda böbrek taşları en sık ergenliğe girme yaşlarında ortaya çıksa da, hayatın birinci bir yılı içinde bile oluşabiliyor. Hastalık daha çok ailevi taş hastalığı olanlarda görülüyor.  Çocuk taşları ile erişkin taşları ortasında makul bir fark olmuyor. Lakin kimi ailevi hastalıklara bağlı taşlar, mesela sistinüri taşları daha sık görülebiliyor. Böbrek taşına bağlı şikayetler çocuklarda yaşa nazaran değişiyor.  5 yaş altı  grubundaki küçük  çocuklarda yalnızca idrarda kan olması yahut idrar yolu iltihabı görülürken, 5 yaş üstü  büyük çocuklarda ise ağrı yakınması daha fazla oluyor.  Çocuklarda erken teşhis konulması, taşların böbrek hasarına neden olmadan tedavi edilebilme bahtını sunması nedeniyle çok değerli. Bu nedenle ailelerin bu cins yakınmalarda vakit kaybetmeden çocuklarını bir üroloji hekimine 
Erken teşhis ile hayatının ileri yıllarında taş hastası olma riski azaltılıyor
Çocuklarda 4 milimetrenin altındaki taşlar çoklukla bizatihi düşüyor ve tedavi gerektirmiyor. Lakin bu, ufak taşların dikkate alınmasına gerek olmadığı manasına  gelmiyor. “Ufak taşlar da kesinlikle aşikâr aralıklarla takip edilmeli ve büyürlerse tedaviye alınmalı” diyen Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Yücel kelamlarına şöyle devam ediyor: “ Küçük taşlarda bile altta yatan neden, metabolik taş tahlili tetkikleri ile (kan ve 24 saat boyunca toplanan idrar tetkikleri) kesinlikle araştırılmalı. Zira küçük taşlar hem boyut hem sayı olarak artabilirler ve idrar yolu enfeksiyonlarına da neden olarak böbrek işlevlerini ve çocuğun gelişimini riske sokabilirler.”  
4 milimetrenin üzerindeki taşlar tedavi edilmeli
Çocuklarda 4 milimetrenin üzerindeki her taşın ise tedavi edilmesi gerekiyor. Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Yücel çocuklarda en aktif tedavi prosedürünün böbrek taşı kırma tedavisi olduğunu belirterek kelamlarına şöyle devam ediyor:  “Taş kırma tedavisinin aktifliği yüzde 70-90 üzere yüksek bir oranda seyrediyor. Erişkinlerden tek farkı, bu tedavinin çocuklarda genel anesteziye ya da derin  uyuşturmaya gerek duyulması. Lakin her taşı olan çocuk taş saptandıktan sonra kesinlikle bir çocuk ürolojisi uzmanı tarafından görülüp hangi tedaviye daha uygun olduğunun araştırılması sonrasında yönlendirilmelidir. Uzman görüşü alınmadan yapılan taş kırma tedavileri geri dönüşümsüz hasarlar bırakabilir ya da sonraki tedavilerin yapılmasını engelleyebilir.”
Taşlar kürdan kalınlığındaki aygıtla çıkartılabiliyor
Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Yücel, üreter denilen idrar yolunda ya da böbrek içerisinde yer alan 2  santimin üzerindeki taşlarda kapalı böbrek taşı operasyonları uygulanabildiğini söylüyor. Son yıllarda idrar deliğinden girilerek, bedende kesik yapılmadan gerçekleştirilen kapalı operasyonlarda taşlar lazer ile kırılabiliyor. Böbrek içinde olan birtakım taşlarda ise ciltten kalem kalınlığında aletlerle böbreğe giriliyor. Akabinde taşlar kırılarak bedenden çıkartılıyor. Ayrıyeten son 1-2 yıldır uygulanan  kürdan kalınlığında bir aygıtla ciltten böbreğe girilip lazerle taşlar kırılabiliyor. Bu prosedürde çocuğun cildinde yalnızca bir kaç milimetrelik  bir iz kalıyor. “Mikroperk” ismi verilen bu teknikte hayli başarılı sonuçlar alınıyor. Fakat  hangi usulün daha yanlışsız olacağına kesinlikle bir çocuk ürolojisi uzmanı tarafından karar verilmesi gerekiyor. 
Taşlar kesinlikle tahlil edilmeli
Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Yücel operasyon ya da taş kırma formülüyle çıkartılan böbrek taşlarının metabolik tahlilinin kesinlikle yapılması, akabinde idrar ve kan testleriyle  taşa neden olan faktörün araştırılması gerektiğine dikkat çekti.  “Bu tahliller sayesinde altta yatan neden tespit edildikten sonra diyet, ilaç ya da destekleyici tedavilerle taş oluşumu riski en aza indirilebiliyor. “ diyen Prof. Dr. Selçuk Yücel kelamlarına şöyle devam etti:  “Taşların kimyasal özelliklerini ortaya koyan testlere genel olarak ‘metabolik taş risk analizi’ deniyor. Erişkinlerde bayanlarda birinci taş yakınması, erklerde ise ikinci taş yakınmasından sonra yapılıyor. Çocuklarda da birinci taş saptanmasında yapılması gerekiyor.  Eğer metabolik taş tahlili  (idrar ve kan testleri) yapılmaz ve tekrar ederse, çocuklarda böbrek yetmezliğiyle sonuçlanabiliyor.” 

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMU

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar yapmak için uyanma ile birlikte görülen engellenemeyen şiddetli idrar yapma hissi ve sıkışma anında idrar kaçırma durumu (tuvalete yetişemeden idrar kaçırma) aşırı aktif mesane (AAM) sendromu olarak tanımlanır.

AŞIRI AKTİF MESANEYE SEBEP OLABİLECEK HASTALIKLAR ve DURUMLAR

Dışlanması gereken faktörler arasında idrar yolu enfeksiyonu, idrar torbasının tümör ve taşları, interstisyel sistit (mesanenin bakteriyel olmayan enfeksiyonu), şeker hastalığı, çok sıvı almaya bağlı fazla idrara çıkma durumu, idrar söktürücü ilaç kullanımı ve gebelik sayılabilir. Bu sebepler sorgulandıktan ve hastada bulunmadığı kesinleştikten sonra aşırı aktif mesane hastalığı düşünülebilir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞINDA BELİRTİLER

Her 6 kadından birinde ve her 7 erkekten birinde görülen bir durum olmasına karşın, hastaların ancak dörtte birinin tedavi arayışına girdiği görülmektedir. Aşırı aktif mesane, hastaların yaşam kalitesinde ciddi anlamda bozulmaya yol açmaktadır. Hastaların hayat tarzı, iş yaşamı, aile ilişkileri, cinsel hayatları ve uyku düzenleri önemli oranda bu hastalıktan etkilenmektedir. Aşırı aktif mesaneli hastalarda görülen şikayetlerin ana sebebi; idrar torbası tam kapasiteye ulaşmadan önce başlayan kasılmalarıdır. Kişi tarafından kontrol edilemeyen bu kasılmalar, ani sıkışma belirtisiyle sonuçlanmaktadır. Hastalarda; çok sık idrara çıkma, ani sıkışma durumu, ani sıkışma hissiyle beraber idrar kaçırma ve sıvı almaktan çekinme durumu sıklıkla gözlenir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

AAM’li hastanın değerlendirilmesi öykü, muayene ve sınırlı laboratuvar incelemelerinden oluşmaktadır. İlk değerlendirmede hastadan alınacak öykü en önemli yeri tutmaktadır. Yakınmaların başlangıcı, süresi, şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkileri sorgulanmalıdır. Hastanın tam bir nörolojik öyküsü alınmalı ve yaşlı hastaların fonksiyonel ve bilişsel değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bunun dışında hastanın beslenme alışkanlıkları, sıvı alımı, kafein ve alkol kullanımı, kullandığı ilaçlar ve daha önce geçirdiği ameliyatlar sorgulanmalıdır. Birçok AAM hastasına sadece hikaye ile tanı koymak mümkündür ancak kesin tanı için ürodinami denilen özel bir test yapılarak, mesane kasındaki istemsiz kasılmaların gösterilmesi gereklidir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Birçok hasta ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. İlaç tedavisiyle birlikte davranışsal tedavilerin desteklenmesi de başarı oranlarını önemli oranda arttırmaktadır. Ayrıca dirençli olgularda kapalı yöntemle (endoskopik) de tedavi alternatifi bulunmaktadır.

İlaç Tedavisi : Tedavide ilaçlar yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. İdrar kaçırmayı önleme açısından değerlendirildiğinde etkinlikleri %60-%75 arasındadır. İlaçların en sık gözlenen yan etkileri, kabızlık ve ağız kuruluğudur.

Davranış Tedavisi : İdrar tutucu kas egzersizleri, sıkışmayı baskılama teknikleri, idrar söktürücü ilaçların alınma zamanını değiştirmek ve hastayı kilo verme konusunda yönlendirmekten oluşur.


Endoskopik tedavi (Mesane içi botilinum toksin uygulaması) : İlaç tedavisine dirençli aşırı aktif mesane hastalığı varlığında ve şikayetleri nedeniyle hayat kalitesi bozulan hastalarda idrar torbası içerisine botilinum toksin uygulaması yapılabilir. Etkisi 6-8 ay aralığındadır. Bu nedenle tedavinin tekrarı gerekebilir.

Okumaya Devam

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Trendler