ÇOK FAAL MESANE TEŞHİS VE TEDAVİSİ - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

ÇOK FAAL MESANE TEŞHİS VE TEDAVİSİ

Çok faal mesane (AAM) sıkışma tipi idrar kaçırma ile birlikte olabilen, ekseriyetle sık işeme ve noktüri (gece işemeleri) ile seyreden sıkışma …

Yayınlanan

üzerinde

Çok faal mesane (AAM) sıkışma tipi idrar kaçırma ile birlikte olabilen, ekseriyetle sık işeme ve noktüri (gece işemeleri) ile seyreden sıkışma hissi (urgency) dir. AAM sendromu ise bu semptomları açıklayabilecek lokal patolojik yahut metabolik neden olmamasına karşın sıkışma hissinin duyulmasıdır.

Detrusor ( mesane adalesi) çok aktivitesi (DAA) ise ürodinamik bir müşahede olup mesane dolum fazında zaten yahut provokasyonla oluşan detrüsor kasılmalarının kaydedilmesi ile karakterizedir bu kasılmalar çok faal mesane semptomlarına yol açabilir yahut inhibe edilerek açmayabilirler. DAA iki kısımda incelenir:

-Nörojenik detrusor çok aktivitesi: Şayet ilgili bir nörolojik sebep

varsa kullanılır.

-Açıklanamayan (İdiopatik) detrusor çok aktivitesi: Makul bir

sebep yoksa kullanılır.

Ani sıkışma hissi (Urgency) anahtar semptom olup ertelenmesi sıkıntı ani zorlayıcı işeme isteğidir bunu fizyolojik olarak mesanenin çok dolması ile ortaya çıkan kuvvetli işeme isteğinden (sıkışma /strong desire) ayırmak gerekir.Urgency hastalarda sık işemeye (frequency= enaz 8 defa işeme/24 saat), gece işemelerine (nocturia) ve 1/3 hastada sıkışma tipi idrar kaçırmalarına (SıTİK) yol açar.

AAM li hastaların 1/3 ünde SıTİK yahut Karışık tip idrar kaçırma (KTİK) vardır ki bunlar Islak tip AAM olarak isimlendirilir ,2/3 ünde ise İK yoktur ani sıkışma hissi barizdir bunlarda kuru tip AAM dir.

AAM nedenleri:

 • Nörojenik nedenler:

-İnme

-Parkinson hast.

-Multiple skleroz

-Medulla Spinal travmaları

-Medulla spinalisin iltihabi hastalıkları ve gelişimsel anomalileri.

 • Nörojenik olmayan:

-Mesane enfeksiyonu

-Mesane Çıkım Tıkanıklığı[iyi huylu prostat büyümesi(BPH), pelvik

organ prolapsusu, üretral divertikül ..]

-Cerrahi sonrası ( enkontinans cerrahisi)

-Mesane taşı, mesane tümörü ve yabancı cisim.

ABD ve Avrupa da AAM görülme oranı % 17 ve bunların % 37 sinde idrar kaçırma var ve tedavi gerekli.

Islak ve kuru AAM sıklığı yaşla artıyor ,kuru AAM erkeklerde sık (E=%13,6 vs K=%7,6). Islak AAM bayanlarda sık (K=%9,3 vs E=2,4)

Sıkışma tipi idrar kaçırma (SıTİK) erkeklerde sıklıkla BPH ile birlikte.

AAM tanımlanmalı ve tedavi edilmelidir çünkü:

-AAM hayat kalitesini bariz olarak bozuyor

-AAM de depresyon görülme oranı diabet, hipertansiyon ve romatoit

artrit ile misal oranda

-AAM yaşlılarda düşmeye bağlı yaralanmaları artırır.Yapılan

çalışmalarda haftada 1 yahut daha fazla sıkışma tipinde idrar kaçıran

yaşlılarda düşme ve kırık mümkünlüğü % 26-34 artmış

-Ülke bütçelerine yüksek maliyet getirmekte (%63 inkontinans pad leri,

%20 dr. konsültasyonları, %10 ilaç maliyeti)

ÇOK FAAL MESANEDE TEŞHİS:

 • Kıssa çok değerli: mesane günlüğü gündüz ve gece idrar sıklığı, işemeler ortası rahat müddet ,ani sıkışmalar varmı ne kadar erteleyebiliyor, idrar kaçırıyormu ve hangi tip kaçırma,pad kullanıyormu ne sıklıkta değiştiriyor,idrarı başlatmada ve/veya yapmakta zahmet,retansiyon (idrar yapamama) kıssası,

 • Nörolojik hastalık öyküsü

 • Vajinal yahut inkontinans cerrahisi kıssası

 • Radyoterapi kıssası

AAM de tedavi:

 • Hayat stilinde değişiklik

 • Pelvik taban adaleleri eğitimi

 • Davranış tedavileri

 • Elektriksel ve manyetik ikazlar

 • Farmakolojik tedaviler

 • Mesane içi uygulanan tedaviler

 • Sakral nöromodülasyon

 • Cerrahi tedaviler.

Hayat stiline müdahale

 • Şişmanların zayıflatılması;şişmanlarda StresTİK 4.4, SıTİK 2.2 misli daha fazla

 • Kafein alımının azaltılması

 • Çok sıvı alanlarda kısıtlama ve karbonatlı sıvıların azaltılması

 • Kabızlığın giderilmesi (bol fibrinli gıdalar)

 • Sigaranın bırakılması; nikotin detrüsora direkt uyarıcı tesirle kontraksiyonlarda artışa yol açmakta.

Pelvik taban adalelerinin eğitimi

Pelvik taban adaleleri kasılmalarının refleks yahut istemli olarak detrüsor kasılmalarını inhibe ettiği mantığından yola çıkılıyor.Bu emelle:

 • Kegel antrenmanları

 • Biofeedback uygulanabilir.

Davranış tedavileri

 • Mesane eğitimi

 • Vakitli işeme

 • Alışkanlık eğitimi

Mesane eğitimi

Hastanın etkin iştirakini gerektirir ve üç ana temele dayanır.

1-Eğitim: kontinans sistemleri anlatılarak urgency(ani sıkışma) denetim teknikleri öğretilir.

-sebepsel ihtarları (ör.Damlayan musluk,su sesi) ortadan kaldırmak

-perineal baskı uygulamak ve pelvik adaleleri kasmak

-başka şeyler düşünmeye teşvik etmek

-ayakta durmak bacakları çaprazlamak ve parmak uçlarında yürümek

2-İşeme programı:

Saat başı işemeye yönlendirilir , tutsada kaçırsada ortalarda istemli

işememesi gerekir ,urgency denetim teknikleride burada kullanılır.

İşeme günlüğünde işemeler ortası bir saatten kısa ise 30 dakikalık

ortalarla başlatılabilir. Hastalar olağan sıvılarını almalıdır.

Bir saatlik aralık sağlandığında haftada 15 dk. uzatılır.

3- Olumlu dayanak:

Programa ahengi ve ilerlemeyi kıymetlendirmek ,işeme aralıklarındaki

uzamayı görmek için işeme günlüğü ile hastalar işeme olayını

kendileri takip etmeli. Bu eğitim peryodunda tabipte herhafta

görerek ilerlemeyi kıymetlendirmeli ve işeme aralıklarını ayarlamalı,

hastayı cesaretlendirip takviye sağlamalı

Vakitli işeme:

Sabit aralıklı bir işeme programı tüm tedavi boyunca değişmez.

Bilhassa bağımsız olarak tuvalet olayını sağlayamayanlarda bir

yardımcı her 2-4 saatte bir işemeyi sağlatır.

Ayaktan hastalardada orta dereceli kaçırması olan ve sık işeme

paterni göstermeyenlerde 2 saatlik aralıklar faydalı olabilir.

Elektriksel ihtar:

Vajene konulan problarla pelvik taban adalelerine elektriksel ikaz yapılır.Her gün ve 2 yıla kadar uzayan müddetlerde uygulama gerekmesi değerli olumsuzluklarıdır.

Elektromanyetik tedavi:

Vajinal bir prob olmaksızın pelvik adaleleri ve sakral kökleri uyarmayı hedefler. Tesir düzeneği tam bilinmemekle bir arada pasif pelvik taban antrenmanları ve detrüsor çok aktivitesini baskılayarak tesir ettiği sanılmakta. En değerli dezavantajı ofis ortamında tekrarlayan seanslar gerektirmesidir, bilinen bir yan tesiri yoktur. Hem Sı TİK hemde Gerilim TİK da tesirli olabilir.

Farmakolojik Tedavi:

Mesane adalesindeki(detrüsor) istemsiz kasılmaları azaltmak hedefiyle değişik ilaçlar kullanılabilir.

Bunlar içinde ençok kullanılanlar antimuskarinik (antikolinerjik) ilaçlardır. Mesane adalesinin uyarılması muskarinik reseptörler aracılığıyla asetilkolin uyarılmasıyla olmaktadır. Bu antimuskarinik ilaçlar reseptör seviyesinde asetilkolin ile rekabete girerek reseptörleri bloke etmekte ve asetilkolin uyarılmasını azaltmaktadırlar.Bu ilaçların kontraktil muskarinik reseptörler yanı sıra duysal reseptörleride baskıladıkları öne sürülmektedir. Şimdiki antimuskariniklerin aktiflikleri çok benzeridir ,etkileri ortalama 2 haftada başlar.

İlaçların aktifliği ve yan tesirleri hastadan hastaya değişebilir:

İdrar kaçırma %70-75 azalırken

İşeme sıklığı % 20-30 azalabilir

İşeme hacmi % 10-20 artabilir.

Muskarinik reseptörlerin mesane dışında kalp damar sistemi, gastrointestinal sistem, göz,santral hudut sistemindede bulunması nedeniyle istenmeyen yan tesirleri olabilmektedir, en değerlileri:

Ağız kuruluğu,kabızlık,bulanık görme, bilişsel bozukluklar (dikkat azalması ,hafıza problemleri), çarpıntı sayılabilir.

Mesane içi uygulanan casuslar

 • Capcaisin

 • Resiniferatoxin (RTX)

 • Botulinum toxin (botox=BTX)

Birinci iki unsur tekrarlanan uygulamalar ile duysal nöronları değişik sistemlerle desensitize ve inaktive ederek tesir yaparlar rutin kullanıma geçmemiştir Türkiyede preparatları yoktur.

Botulinum toksini piyasadaki ismiyle botox=BTX bilhassa anti muskarinik tedaviye dirençli olanlarda uygulanmaktadır.Hem nörojenik hemde idiopatik AAM de tesirli sonuçlar alınmıştır.Toplam 100-200 ünite BTX sulandırılarak mesane adalesinde 30 başka bölgeye enjekte edilir, 6-9 ayda bir tekrarı gerekmektedir.

Sakral nöromodülasyon

Medulla spinalisteki sakral 3 düzeyinin (S3) bir müdahale ile yerleştirilen bir elektrod ve jeneratörle daima uyarılmasına dayanır. Hastaların % 80 inde depolama semptomlarında %50 üzerinde düzelme görülmekle bir arada çok kıymetli bir metottur.

Büyütme sistoplastisi (Clam operasyonu):

Tedaviye dirençli ,özellikle nörojenik AAM li önemli semptomları olan hastalarda son seçenek. Gaye düşük basınçlı yüksek işlevsel kapasiteli mesane oluşturmaktır. Mesanenin deniz kabuğu üzere ortadan ikiye bölünmesi ile detrüsor kasılmalarını azaltmak, ortaya barsak modülü eklenmesi ilede hem işlevsel kapasiteyi artırmak hemde istemsiz kontraksiyonlara tampon misyonu görmek amaçlanır.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Üroloji

Estetik Vajina Ameliyatları – Vajina Estetiği

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları, kadınların kendilerine karşı olan özgüvenlerinin kaybolmasına neden olur. Estetik vajina ameliyatları günümüzde, bayanların en çok tercih ettiği operasyonlardandır.

Genital bölgenin dış kısmına yönelik olarak yapılan operasyonlardır. Genelde sık bir şekilde doğum yapan kadınlarda, genital bozukluklar ve sarkmalar görülebilir. Bu durumlar doğuştan gelen fiziksel özelliklere bağlı olarak da gelişebilir.

Vajina estetiğinde en çok yapılan operasyonlar,vajina daraltma (vajinoplasti) ve labia minör denilen vajina küçük dudakları üzerinedir.

Estetik Vajina Ameliyatları – İşlevsel Operasyonlar

İşlevsel olarak yapılan operasyonlar, kadınların doğum ya da diğer nedenlerden dolayı yapısal özelliği bozulan vajinaları üzerinde uygulanan vajina daraltma operasyonlarıdır. Estetik vajina ameliyatları içerisinde, en çok yapılan ve tercih edilen operasyonlardandır.

Doğumdan ve vajina genişlemesinden kaynaklı sorunlar, idrar kaçırma ve diğer genital bozukluklara kadar gidebilir.

İdrar torbasının sarkması durumunda yapılan operasyonlarda, idrar torbası vajina yukarısına kadar çekilir ve asılır. Yapılan bu işlem ön onarımdır (Colporaphy Anterior). Bağırsağın son kısmının vajen alt duvarına gömülmesi işlemi ise arka onarım olarak adlandırılır. İdrar kaçırmaya sebep olan vajinal genişleme, genelde çok doğum yapan kadınlarda görülür. Bu tür operasyonların yapılması son derece kolaydır ve ortalama olarak 30-45 dakika arasında yapılır.

Rahim sarkması operasyonları ise sarkmanın çok ileri derecede olduğu durumlarda yapılır. Rahim aşağı doğru indiğinde dışarı çıkabilmesi tehlikesi bulunur. Bu tür durumlarda rahim, vajinal yoldan yukarıya doğru asılır ya da tümden alınabilir. Genç olan kadın hastalarda genelde rahim alınmaz ancak vajen üst kubbesine asılarak sabit hale getirilir.

Vajina genişletme operasyonları ise, genelde yeni evlenen çiftlerde görülen sorunların giderilmesine yöneliktir. Disparoni yani cinsel birleşmeden gerçekleşen ağrı ve acı hissi olan kadınlar için idealdir. Basit bir muayene ile duyarlı olan yerler tespit edilir ve bu bölgeler uyuşturularak çıkartılır. Bu şekilde vajen genişletilmesi yapılır ve cinsel birleşme bu sayede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Labioplasti vajina iç dudaklarının düzeltilmesidir. Labium latincede dudak anlamına gelir ve tekil olarak kullanılır. Labia ise çoğul olarak kullanılır ve dudaklar anlamındadır. Bazı kadınlarda yapısal olarak iç dudaklar, normalden daha düzensiz bir şekilde bulunurlar. Asimetrik olan vajina iç dudakları yüzünden kadınların birçoğu psikolojik olarak etkilenirler. Geniş ve uzun bir yapıda bulunan vajinal dudaklar, cinsel birleşme sırasında ağrıya neden olurlar. Sarkık ya da uzun yapıda olan iç dudaklar ise aşırı terleme sonucunda mantar enfeksiyonlarına neden olurlar.

Bu tür operasyonlar bakire olan kızlara da uygulanabilir. Önceden doğum yapmış kişilerde de bu operasyonlar herhangi bir engel teşkil etmez. Yapılan operasyonların kızlık zarına herhangi bir etkisi yoktur.

Psikolojik ve fizyolojik olarak bu tür operasyonlar kadınlar için oldukça faydalıdır.

Okumaya Devam

Trendler