Erken Boşalma (Prematür Ejekülasyon) - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

Erken Boşalma (Prematür Ejekülasyon)

Prematür ejakulasyon , minimal bir cinsel ikazla cinsel münasebet olmadan yahut çabucak cinsel ilginin sonrasında kişinin istemi ve denetimi …

Yayınlanan

üzerinde

Prematür ejakulasyon , minimal bir cinsel ikazla cinsel münasebet olmadan yahut çabucak cinsel

ilginin sonrasında kişinin istemi ve denetimi dışında, istenilen vakitten evvel ejakulasyon

meydana gelmesidir. Erken boşalma, en sık görülen erkek cinsel fonksiyon bozukluğudur. Erkeklerin

yaklaşık % 30-60’ını etkilediği düşünülmektedir. Hiç elbet ejakülasyon vaktinin denetim

edilememesi ve buna bağlı olarak partnerin orgazm olamaması şahısların cinsel ömrünü olumsuz

tarafta etkilemektedir. Erken boşalma diyebilmek için bu olayın daima ve tekrarlayan bir durum

olması ve en az 6 ay üzere bir sürecin olması kaidedir.

Aslında birden fazla erkekler, hayatların bir periyodunda erken boşalma sorunu yaşamışlardır.

Esasen buna sorun diyebilmek için, 6 aydan uzun sürmesi ve farklı partnerle de erken boşalma

meselesini yaşaması kıymetli bir kriterdir. Erken boşalma tanımı çok farklılık arz etmektedir. Kimi

kaynaklar tarafından cinsel bağa başladıktan 2-3 dk. sonrasında boşalmaya erken boşalma

derken, kimisi ise partnerinin orgazm olmasından evvel boşalmaya, erken boşalma demektedir.

Kendini denetim edemeden, boşalma durumu aslında ülküye yakın bir tariftir. Erken boşalan

erkeklerin yaklaşık %30’ unda sertleşme sorununun olması da, erken boşalma sorunun olumsuz

ruhsal tesirinden kaynaklanmaktadır.

Erken boşalmanın sebebi, boşalma refleksi üzerinde gereğince istemli denetim

sağlanamamasıdır. Olağan bir kişi orgazmı erteleyip, istendiğinde de özgür bırakabilir. Erken

boşalan kişi bunu yapamaz. Uyarılmanın kritik bir kademesine gelir gelmez refleks olarak boşalır.

Erken boşalmanın tedavi planlanmasına geçecek olursak; erken boşalmada ilaç tedavisi,

davranışsal tedavi, cinsel birliktelik danışmanlığı yahut bu tedavilerin birkaçı ve/veya hepsini

kapsayan kombine tedavi uygulanmaktadır. Tedavinin seçiminde kişinin durumu, erken

boşalmanın primer mi yoksa sonradan mı oluştuğuna, sistemli bir cinsel yaşantısın olup

olmadığına, partneriyle ahengine ( bildiğiniz üzere ülkemizde cinsel ömür hala tabu olmaya

devam etmekte, kimi vakit erken boşalma meselesini, çiftler birbirleriyle konuşmaktan bile çekinir

durumundadırlar.) nazaran değişkenlik gösterir.

Daha evvel erken boşalma sorunu yaşamayıp, sonradan bu sorunu yaşayan bir erkek de

öncelikle ilaç tedavisi daha kabul gören bir seçenektir. Bu bahsettiğim ilaçlar, yorgunluk, esneme,

hafif bulantı, ishal ve terleme üzere yan tesirlere neden olabilirler. Bu yan tesirler birinci haftada başlayıp

sıklıkla 2-3 hafta içinde kademeli olarak kaybolur.

Çoklukla 1. Hafta yahut 2. Hafta içerisinde boşalma müddetinde manalı uzama görülür.

Tedaviye aralıksız, 6-8 hafta devam edilmesini ve sonrasında kademeli bir formda bırakılması

önerilir. Yeniden tıpkı formda aslında bir nevi sertleşme sıkıntısında kullanılan fosfodiesteraz

inhibitörleri denilen, sildenafil de erken boşalma tedavisinde fayda sağlamaktadır. Topikal

anestezik casuslar dediğimiz, lokal anestezik krem, jel, sprey formları, boşalmayı orta derecede

geciktirmektedirler. Fakat bu tedavi, besbelli penisde his kusuruna ve vajinal bölgede de emilime

bağlı olarak vajinal hissizliğe yol açarak orgazm kalitesinde azalmaya neden olurlar.

Davranışsal tedavi; sonradan erken boşalma sorunu gelişmeyen, hayat uzunluğu erken

boşalma sorunu olan (primer) ve eşinin de bu tedaviye ahenk sağlayıp, yardımcı olacağı çiftlerde

seçilecek tedavi yoludur. Bu tedavi metoduyla, erkeğin orgazmı haber veren duyumları net bir

halde algılamasına yardımcı olmayı içerir. Bu, eşinin yanında olduğu ve iştirakinde bulunduğu

rahat şartlarda yapılmalıdır. Erken boşalmanın tedavisinde muvaffakiyet sağlayan iki formül

bulunmaktadır.

Birincisi Masters ve Johnson’ın SIKMA formülü, ikincisi de DUR-BAŞLA tekniğidir.

Dur-Başla’da; ikili, erkek güzelce ereksiyon oluncaya kadar her zamanki üzere sevişmeleri

söylenir. Daha sonra erkek sırtüstü yatar, gözlerini kapatır ve eşi ona mastürbasyon yapar.

Erkekten bütün dikkatini erotik duyumu üzerinde ağırlaştırması istenir. Orgazmın yaklaştığını

hissettiğinde eşine durmasını söyler. Birkaç saniye içinde boşalma dürtüsü azalacaktır, daha

sonra eşinden onu tekrar uyarmasını ister. Yeniden orgazm olmak üzereyken eşini durdurur. Bu dört

kere tekrar edilir. Dördüncü denemede erkek boşalır.

Bu terapi farklı cinsel birleşme durumlarında tekrarlanır. Çoklukla 2-10 hafta içerisinde

boşalma denetimini kazanmış olur. Sıkma tekniği ; özünde dur-başla tekniği ile tıpkı ögeleri

sahiptir. Tek fark, eşinin durdurulması yerine eşinin penisini sıkmasıdır. Bayan, ereksiyon halindeki

penisi çabucak penis başının altından işaret ve başparmağı ile kavrar, erkek ereksiyonun büyük bir

kısmını kaybedinceye kadar sıkıca bastırır. Daha sonra bayan tekrar ikazıma başlar.

Davranışsal tedavide muvaffakiyet yaklaşık %60-80 ortasında bildirilmektedir.

Erken boşalmada pelvik tabanın elektromanyetik olarak stimule edilmesi, tibial hududun

elektro-stimulasyonu alternatif tedavi olarak da uygulanabilmektedir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMU

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar yapmak için uyanma ile birlikte görülen engellenemeyen şiddetli idrar yapma hissi ve sıkışma anında idrar kaçırma durumu (tuvalete yetişemeden idrar kaçırma) aşırı aktif mesane (AAM) sendromu olarak tanımlanır.

AŞIRI AKTİF MESANEYE SEBEP OLABİLECEK HASTALIKLAR ve DURUMLAR

Dışlanması gereken faktörler arasında idrar yolu enfeksiyonu, idrar torbasının tümör ve taşları, interstisyel sistit (mesanenin bakteriyel olmayan enfeksiyonu), şeker hastalığı, çok sıvı almaya bağlı fazla idrara çıkma durumu, idrar söktürücü ilaç kullanımı ve gebelik sayılabilir. Bu sebepler sorgulandıktan ve hastada bulunmadığı kesinleştikten sonra aşırı aktif mesane hastalığı düşünülebilir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞINDA BELİRTİLER

Her 6 kadından birinde ve her 7 erkekten birinde görülen bir durum olmasına karşın, hastaların ancak dörtte birinin tedavi arayışına girdiği görülmektedir. Aşırı aktif mesane, hastaların yaşam kalitesinde ciddi anlamda bozulmaya yol açmaktadır. Hastaların hayat tarzı, iş yaşamı, aile ilişkileri, cinsel hayatları ve uyku düzenleri önemli oranda bu hastalıktan etkilenmektedir. Aşırı aktif mesaneli hastalarda görülen şikayetlerin ana sebebi; idrar torbası tam kapasiteye ulaşmadan önce başlayan kasılmalarıdır. Kişi tarafından kontrol edilemeyen bu kasılmalar, ani sıkışma belirtisiyle sonuçlanmaktadır. Hastalarda; çok sık idrara çıkma, ani sıkışma durumu, ani sıkışma hissiyle beraber idrar kaçırma ve sıvı almaktan çekinme durumu sıklıkla gözlenir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

AAM’li hastanın değerlendirilmesi öykü, muayene ve sınırlı laboratuvar incelemelerinden oluşmaktadır. İlk değerlendirmede hastadan alınacak öykü en önemli yeri tutmaktadır. Yakınmaların başlangıcı, süresi, şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkileri sorgulanmalıdır. Hastanın tam bir nörolojik öyküsü alınmalı ve yaşlı hastaların fonksiyonel ve bilişsel değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bunun dışında hastanın beslenme alışkanlıkları, sıvı alımı, kafein ve alkol kullanımı, kullandığı ilaçlar ve daha önce geçirdiği ameliyatlar sorgulanmalıdır. Birçok AAM hastasına sadece hikaye ile tanı koymak mümkündür ancak kesin tanı için ürodinami denilen özel bir test yapılarak, mesane kasındaki istemsiz kasılmaların gösterilmesi gereklidir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Birçok hasta ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. İlaç tedavisiyle birlikte davranışsal tedavilerin desteklenmesi de başarı oranlarını önemli oranda arttırmaktadır. Ayrıca dirençli olgularda kapalı yöntemle (endoskopik) de tedavi alternatifi bulunmaktadır.

İlaç Tedavisi : Tedavide ilaçlar yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. İdrar kaçırmayı önleme açısından değerlendirildiğinde etkinlikleri %60-%75 arasındadır. İlaçların en sık gözlenen yan etkileri, kabızlık ve ağız kuruluğudur.

Davranış Tedavisi : İdrar tutucu kas egzersizleri, sıkışmayı baskılama teknikleri, idrar söktürücü ilaçların alınma zamanını değiştirmek ve hastayı kilo verme konusunda yönlendirmekten oluşur.


Endoskopik tedavi (Mesane içi botilinum toksin uygulaması) : İlaç tedavisine dirençli aşırı aktif mesane hastalığı varlığında ve şikayetleri nedeniyle hayat kalitesi bozulan hastalarda idrar torbası içerisine botilinum toksin uygulaması yapılabilir. Etkisi 6-8 ay aralığındadır. Bu nedenle tedavinin tekrarı gerekebilir.

Okumaya Devam

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Trendler