Genel Anestezide Ölüm Riski Var Mı? - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

Genel Anestezide Ölüm Riski Var Mı?

Yayınlanan

üzerinde

Hasta ve hasta yakınlarınca sık sorulan sorulardan birisi genel anestezinin ciddi bir risk taşıyıp taşımadığıdır. Bu soruya verilecek tek bir cevap vardır: Evet, genel anestezide ölüm riski vardır. Hiçbir cerrah ya da anestezi uzmanı, genel anestezi uygulanacak bir hastanın sağ salim uyandırabileceği konusunda kesin garanti veremez. Tıp dünyasında tartışmasız olan bu gerçek, ülkemizde bazen sağlık profesyonelleri tarafından tam olarak dile getirilmese de ölüm dahil tüm riskler hastalara rutin olarak imzalatılan, ama genelde hastalar tarafından pek okunmayan onay formlarında yazılıdır.

Genel anestezide ölüm riskinin de olduğu net bir şekilde genel anestezi ile ameliyat edilecek bütün hastalara açıklanmalıdır. Bu riskin çok düşük olması, bu bilginin ameliyat olacak kişi ile paylaşılmamasını gerektirmez. Her hasta ve hasta yakınının bu olasılığı bilmeli ve kabul etmelidir.

Öte yandan bu olasılık gerçekten oldukça düşüktür. Bugün için bu olasılığın 100.000’de 1 ile 200.000’de 1 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu istatistik bütün yaş grupları için geçerlidir. Yani yaşlı ve sağlık durumu bozuk hastalar da bu sayının içindedir. Buna karşılık genç yaş grubunda (50’nin altı), ciddi bir sağlık sorunu olmayan insanlarda bu risk milyondan 1’den biraz daha aşağıya düşer. Bu risk ise, bir uçak yolculuğundaki ölüm riskine yakındır.

Peki bu yüz binde ya da milyonda bir risk bizim ne ifade ediyor. Bu olasılıklar ne kadar yüksek ya da ne kadar düşük? Bu konuda bir fikir vermesi açısından bir web sitesinden bazı sayıları aktarıyorum:

Tahmin edilen ölüm riski

Motorsiklet yarışları                  binde                   1

Koşu, jogging                           milyonda              1

Yüzme                                     milyonda               1

Bisiklete binme                       yüz kırk binde        1

Ehliyetli araç kullanma            yüz binde             16

Uçağa binme                          yüz binde             1.3


Özetlemek gerekirse genç ve sağlıklı bireylerde genel anesteziye bağlı ölüm riskinin milyonda 1’den daha düşük olduğu söylenebilir. Bu elbette çok düşük bir risktir, ama bu risk hiçbir zaman sıfır değildir ve hastalar ile hasta yakınlarının bunu bilip kabullenmesi, kendilerine düşen sorumluluğun da farkında olmaları gereklidir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

Karın Germe Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Karın Germe Uygulaması Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler Her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatta da hasta hikayesi ve ilk muayeneler önemlidir …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Karın Germe Uygulaması Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatta da hasta hikayesi ve ilk muayeneler önemlidir. Ancak ameliyatın olmasına engel teşkil etmeyecek durumlarda gün ve randevu saati verilerek operasyonlar gerçekleştirilir.

Karın Germe İşlemi Kimlere Uygulanır

Son on yıl içerisinde geniş bir uygulama alanına konulan karın germe ameliyatları karın bölgesinde yağlanma olan her hastaya tatbik edilmektedir. Bunun dışında göbek deliğinin altında çeşitli derecelerde kat olan hastalara uygulanması ile de gündeme gelmektedir. Deri fazlalığı tespit edilen her hasta da gerekli ön süreçlerden ve muayenelerden geçtikten sonra bu ameliyatlara girebilir.

Karın Germe Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hem erkeklere hem de hanımlara uygulanan karın germe ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken temel prensipler söz konusudur. Bunların başında alkol tüketimine ket vurulması geliyor. Karın bölgesinde yağlanmaların alınması ile başarılı bir şekilde tatbik edilen bu ameliyat sonrası alkol tüketimi durdurulmalı ve bu şekilde aşırı yağlanma riskleri direkt olarak ortadan kaldırılıyor. Bununla birlikte aşırı şekerli ve karbonhidratlı beslenme alışkanlıkları terk edilmeli. Çünkü bu tür ürünlerin sıklıkla tüketilmesi karın germe ameliyatının vücuttan çekip çıkardığı yağ oranları stabil ve hızlı bir şekilde yeniden karın bölgelerine entegre etmektedir. Bunun önüne geçmek için çok daha sağlıklı ve organik ürünler tercih edilmeli, ambalajlı ürünler yerine ev yapımı ürünler tercih edilmelidir.

Aynı zamanda birçok farklı karın egzersizi de yapılabilir. Bu sayede karın bölgesi sürekli olarak hareketli tutulup yağlanmaların önüne kaslı bir şekilde karşı çıkılabilir. Karın kaslarını güçlendirmek ve görünür kılmak hem sağlık hem de estetik açıdan bekleneni verebilir. Bunun için günde yirmi dakika tempolu yürüme, bisiklet sürme, mekik çekme gibi temel spor prensipleri uzman doktorlar tarafından tavsiye edilmekte. Bununla birlikte bu ameliyat belli başlı kişilerde çatlak olarak tezahür edebilir. Bu çatlakların azami derecede ortadan kaldırılması için çeşitli losyon ve kremler kullanılmakta. Bu kremler doktor denetiminde kullanıldığı takdirde çok daha büyük ölçeklerde işe yaramaktadır. Son olarak dikkat edilmesi gereken ve iyileşme sürecini direkt olarak olumlu bir noktaya taşıyan en önemli husus beslenmeyi geniş zamana yayarak sağlıklı kalmayı başarmaktır.

Okumaya Devam

Acil Tıp Doktoru

Bronşektazi

Bronşektazi nedir? Bronşun kalıcı genişlemesine bronşektazi denir. Bronşektazilerde genellikle bronş duvarı harabiyeti de vardır …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bronşektazi nedir?

Bronşun kalıcı genişlemesine bronşektazi denir. Bronşektazilerde genellikle bronş duvarı harabiyeti de vardır. Bronşektazinin silindirik, kistik, varikoz gibi tipleri vardır.

Bronşektazinin nedeni nedir?

Bronşektazi daha çok çocukluk çağında geçirilen (ağır) akciğer enfeksiyonları sonrasında ortaya çıkar. Kistik fibrozis denilen akciğerlerde tekrarlayan enfeksiyonlar neticesinde oluşan bronşektazilerle karakterize olan hastalık genetik bir bozukluk sonucu ortaya çıkar. Akciğerlerdeki seyri kistik fibrozis dışı bronşektazileden farklı seyrettiğinden ve kistik fibrozis yalnızca akciğerleri etkilemeyip, karaciğer pankreas, over gibi organları etkileyebildiğinden bronşektazi başlığı altında değil ayrıca değerlendirilmesi gereken bir hastalıktır. Bronşektazi tek başına bir hastalık olmaktan daha çok akciğerlerde ortaya çıkan ağır ya da tekrarlayan enfeksiyonların bir sonucudur. Bu durumun istisnası konjenital bronşektaziler sayılabilir. Konjenital bronşektazilerde bronş duvarında kıkırdak gelişimi sorunları olabilmektedir.

Bronşektazinin semptomları nelerdir?

En sık görülen semptomu balgam ve öksürüktür, bazen kanlı balgam (hemoptizi) da olabilir. Bronşektazisi görece yaygın olan hastalar özellikle kış mevsiminde enfeksiyonlardan dolayı fazla miktarda balgam çıkarabilirler. Bronşektazinin yeri ve yaygınlığı çok önemlidir. Lokalize bronşektaziler karinanın alt tarafındaysalar sekresyonlardan dolayı sık sık enfekte olabilirler. Üst loblarda olan bronşektaziler daha çok akciğer tüberkülozu sekeli olarak değerlendirilebilirler. Genelikle enfekte olmazlar. Pulmoner sekestrasyon denilen anomalilerde de bronşektaziler gözlenebilir. Bu hastalarda masif yani ağır hemoptiziler olabilir ve bu durum bazen ölümle sonuçlanabilir. Yaygın bronşektazi varsa kistik fibrozis, immün yetmezlik, diffüz panbronşiyolit gibi hastalıklar araştırılmalıdır.

Bronşektazi tanısı nasıl konulur?

Bronşektazi ileri düzeyde ya da yaygın değilse genellikle akciğer grafisinde görülmez. Oskültasyonda orta raller duyulabilir. Dinleme bulgusunun olması bronşektaziden kuşkulandırır.

Bronşektazi tanısı eskiden bronkografi ile konulurken günümüzde seçkin tanı yöntemi toraks HRCT’dir (yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi).

Bronşektazinin tedavisi var mıdır?

Bronşektaziyi düzelten yaninormal bronş haline getiren bir tedavi yoktur. Öksürük, balgam, nefes darlığı gibi belirtileri olan bronşektazili hastalar öncelikle ilaç tedavisi (antibiyotik, mukolitik, ekspektoran, inhaler ilaçlar gibi) ile tedavi edilirler. İlaç tedavisi ile klinik iyileşme sağlanabilir ancak bronşektazi düzelmez. Bir süre sonra bronşektazi tekrar enfekte olabilir ve hastaların belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. Bu tür hastalar grip ve zatürre aşılarından fayda görebilirler. Bronşektazi tek taraflıysa ve uygun medikal tedaviye rağmen tekrarlayan hemoptizi ya da bronşektazik alanlar sık sık enfekte oluyorsa operasyon seçeneği göz önünde bulundurulur. Yani bronşektazi olan akciğer alanı rezeke edilebilir (ameliyatla alınabilir). Operasyon dışında, hemopizi için bronşiyal arter embolizasyonu, enfeksiyon için akılcı antibiyotik kullanımı diğer seçenekler olarak düşünülebilir. Bilateral (iki taraflı) bronşektazilerde operasyon seçeneği neredeyse yoktur. Bronşektazili bir hastada bronşektazi nedeni olarak altta yatan bir hastalık saptanırsa, o hastalıkla ilgili önlemler alınır. Örneğin immün globulin yetersizliği saptanırsa, immün globulin replasmanı yapılır, gereken durumlarda antibiyoterapi ve eşlik eden diğer durumların tedavisi yapılır.

Okumaya Devam

Acil Tıp Doktoru

Sosyal Alerji

Sosyal alerji, mevsimsel alerjiler gibi tekrar eden ve kaçınılması zor olan davranışlardır. En sevdiğiniz arkadaşlarınızı, davranışlarından …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sosyal alerji, mevsimsel alerjiler gibi tekrar eden ve kaçınılması zor olan davranışlardır. En sevdiğiniz arkadaşlarınızı, davranışlarından hoşlanmadığınız kişilerle değiş tokuş ettiğinizde oluşan durum tam anlamıyla bu. Peki, bu insanlar nerede? Mesela, teyzenizin sürekli anlamsız şeylerden şikâyet etmesi, kuzeninizin yemek yerken ağzını şapırdatması (gözünüzün önüne getirin) ve yedikten sonra ağzını kol kenarlarına silmesi. Şimdi ne hissediyorsunuz? Rahatsızlık. Bu rahatsızlık, sosyal alerjenlerin ürettiği duygusal ve fiziksel belirtilere maruz kaldıktan birkaç dakika sonra ortaya çıkar. Bir eylem bir defalık yapıldığında belki katlanılabilir, ancak düzenli olarak gerçekleştiğinde kulağınıza gelen bir sinek vızıltısı gibi bizi rahatsız edebilir.

Peki, sosyal alerjenler hakkında ne yapabilirsiniz?

En çok zorlandığımız ve sosyal alerjiyi hissettiğimiz yerler ailemizin ve çalışma arkadaşlarımızın yanı o nedenle bu durumu gözden geçirmeyi unutmamalıyız. Sizler yalnızca yaptıklarınızı ve hissettiklerinizi kontrol edebilirsiniz, karşınızdaki kişiyi değil.

Bazen davranışlar kasıtlı gibi gözükse bile, kasıtlı olarak sizi rahatsız etme amaçlı olmadıklarını ve muhtemelen bunun başka bir nedeni olabileceğini düşünün.

Bu davranışları genellikle en çok zaman geçirdiğimiz insanlarda görürüz ve bu davranışlar devam ettikçe alerjimiz daha da kötüleşebilir.

Sosyal alerjik reaksiyonu önlemenin etkili bir yolu, maruz kalma sürenizi azaltmaktır. Kedilere alerjisi olan bir kişinin, kedilere uzun süre maruz kalmaması gibi sosyal alerjisi olan bir kişinin de sosyal alerjenlerle dolu bir ortamda kalmaktan kaçınması gerekir. Alerjenlerle temasta olduğunuz süreyi en aza indirmek alerji riskinizi azaltır.

Sosyal alerjenlerinizle çevrili bir ortamda harcadığınız zamanı sınırlamak gibi bir strateji belirleyebilirsiniz. Aile toplantılarında veya girdiğiniz sosyal durumlarda stratejik olun. Yemek masasında bir yer bulurken ağzını şapırdatan kuzeninizin tam karşına oturmayın. Birçok sosyal alerjen üzerinde bir miktar kontrol gücümüz vardır. Aslında çevremizdeki sosyal alerjenler bir tür destek ve doğrulama bekler. Örneğin; bir türlü susmak bilmeyen teyzenizin ağzından çıkanları kapatmak isteyebilirsiniz, ancak bu alerjik reaksiyonunuzu sakinleştirmenize yardımcı olmaz. İlk olarak aradığı onaylanmayı sağlamak için biraz zaman harcarsanız, onun istediği tatmini vererek itici bulduğunuz davranışı söndürmeyi sağlayabilirsiniz. Şapırdatarak yemek yiyen kuzeniniz ile yeme alışkanlıkları hakkında konuşmayı deneyebilirsiniz. Ancak, konuşmaların yalnızca bilgi vermekle kalmayacağını aynı zamanda ilişkiniz içinde bir sonucu olduğunu unutmayın. Onu sevdiğiniz için onunla bu konu hakkında açıkça konuştuğunuzu belirtin.

Eğer bunların işe yaramayacağını düşünüyorsanız anda olmayı deneyebilirsiniz. Anda olmak, şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmeyi ve onları yargılamaksızın kabul etmeyi içerir. Sosyal alerjenler sizi rahatsız etmeye başladığında bu düşüncelerinizi değerlendirmeden önce kendi iç rahatsızlığınıza dikkat edin. İçinizde neler oluyor bir bakın bakalım. Sadece nereye gittiğini takip edin. Bu durum alerjenin sizi rahatsız etmesini engellemeyecek, ancak sizi ne kadar sinirlendirdiğini fark etmenize ve etkilerinden ne kadar çabuk kurtulacağınızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Sosyal alerjiler sizi yıpratabilir ve ilişkilerinizi strese dayanıklılık testine dönüştürebilir. Birkaç basit adım sizi ilişkilerinizde sosyal alerjenlerle uğraşmak yerine mutlu, sağlıklı bir ilişki yaşamanızı sağlayacak hale getirebilir.

Okumaya Devam

Trendler