Infertilite - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

Infertilite

Günümüzde çiftler çoğunlukla planlı gebeliklerle çocuk sahibi olmaya başlamışlardır. Bu nedenle hastaların büyük kısmı prekonsepsiyonel (gebelik …

Yayınlanan

üzerinde

Günümüzde çiftler çoğunlukla planlı gebeliklerle çocuk sahibi olmaya başlamışlardır. Bu nedenle hastaların büyük kısmı prekonsepsiyonel (gebelik öncesi) kıymetlendirme için hekimine başvurmaktadır. 
 

Korunmayı bıraktıktan sonra 1 yıl müddetle tertipli cinsel ilgiye karşın hamile kalınamaması durumunda infertilite testlerine başlanmalıdır.

Lakin şayet hasta 35 yaş üzernde ise, 6 ay periyodik tertipli korunmasız alaka sonrası gebelik elde edilemediyse, araştırmaya başlanabilir. 

Bunun dışında adet düzensizliği bulunan ya da hikayesinde infertilite ile ilgili risk faktörleri bulunan hastalarda da değerlendirmeye daha erken başlamak gerekebilir. 

Çocuk sahibi olamayan çiftlerin yaklaşık üçte birinde sebep erkekten, üçte birinde ,kadından kaynaklı olup, geri kalanında ise hiçbir sebep bulunamayabilir.Hiç sebep bulunamayan hastalar için de başarılı tedavi teknikleri mevcuttur. 

Genel olarak bayanlarda yumurtlama sıkıntıları, hormonal meseleler, ya da genital organlarla ilgili sıkıntılara bağlı infertilite saptanır. Bayanlar için yaş fertilite açısından kıymetli bir faktördür. 

Kız bebekler aşikâr sayıda yumurta ile doğar.Yıllar ilerledikçe yumurta sayısı azalır. Çoklukla sağlıklı genç çiftler için aylık gebelik oranı %20 civarındadır.Bu oran 30’lu yaşlardan itibaren azalmaya başlar.Özellikle 37 yaş sonrası daha süratle azalır.Erkeklerde de yaş kıymetli olmakla birlikte, bu bayanlardaki kadar besbelli değildir. Ayrıyeten bayanlarda beden kitle endeksinin çok düşük ya da yüksek olması, çok idman, alkol ya da sigara tüketimi doğurganlığı azaltır. 

Erkeklerde de sigara,alkol,uyuşturucu ya da steroid kullanımı spermleri olumsuz tarafta etkileyebilir. İnfertilite değerlendirilmesinde başlangıçta ayrıntılı bir hikaye ve fizik muayene kıymetlidir. 

İnfertlite araştırmasına başlanırken aşağıdaki mevzularla ilgili hekiminize bilgi vermeniz değerlidir: 
• Kullanılan ilaçlar. 
• Geçirilmiş hastalık (özellikle cinsel yolla bulaşan) ve cerrahiler. 
• Aile hikayesinde doğumsal anomaliler. 
• Daha evvelki gebelikler varsa bunların sonuçları. 
• Alkol ve sigara kullanımı. 
• Mesleksel riskler. 
• Daha evvel kullanılan doğum denetim formülleri. 
• Korunmasız cinsel alakaya başlama mühleti. 
• Cinsel ilgi sıklığı. 
• Cinsel ilgide yaşanan zorluklar. 
• Kayganlaştırıcı kullanımı. 
 

İnfertilite araştırması yapılırken ,kadınlarda temel değerlendirmede kullanılabilecek testler;

• Bazal beden sıcaklığı ölçümleri. 
• İdrarda LH ölçümü (yumurtlamayı belirler). 
• Progesteron,prolaktin,tiroid hormonları. 
• Over rezervi için kan testleri. 
• Vajinal ultrasonografi. 
• Histerosalfingografi(ilaçlı rahim filmi). 
• Sonohisterografi (rahim içine sıvı doldurularak yaına vajinal ultrasonografi). 
• Histeroskopi(rahim içine kamera ile bakılması). 
• Laporoskopi(karın içine kamera ile bakılması). 
Bu testlerin hangilerinin gerekli olduğu hastadan hastaya değişiklik gösterir. 

Bazal beden sıcaklığı ölçümleri, yumurtlama sonrasındaki hafif beden sıcaklığı artışını tesbit etmeye yönelik bir testtir. Progesteron ölçümü de siklusun aşikâr bir gününde yapıldığı takdirde ,yumurtlama olup olmadığını gösterebilir. Erkek partner için temel test sperm testidir.Gerekli görülürse ürolojik muayene önerilebilir. 
 

İnfertilite Tedavisi

Araştırmalar tamamlandıktan sonra infertilite tedavisi için hayat usulü değişiklikleri, ilaçlar, cerrahi ya da tüp bebek tedavisi üzere çeşitli tedavi teknikleri mevcuttur. Hayat biçimi değişiklikleri şahsa nazaran kilo alınması ya da verilmesi, daha az ya da çok idman, sigara ve alkolun bırakılması üzere tedbirlerdir. 

Cerrahi erkeklerde varikosel tedavisi için, bayanlarda ise endometriosis, vajinal ya da uterin septumlar ya da fallop tüplerindeki yapışıklıklar için önerilebilir. Bayanlarda hormonal infertilite nedenleri ortasında en sık tesbit edileni polikistik over sendromudur. Bu hastalarda birtakım hormonal düzensizlikler ve adet düzensizliği mevcuttur.Hayat usulü değişikliği (diyet ve egzersiz) ve ilaç tedavisine çok yeterli yanıt verirler. Ayrıyeten tiroid ya da prolaktin hormonu ile ilgili sorun varsa ilaç tedavisi gerektirir. 

Tedavide başlangıç basamağı çoklukla ovulasyon indüksiyonudur. Bu tedavi ilaç yardımıyla bayanda yumurtlamanın sağlanması manasına gelir. Bu emelle en sık kullanılan ilaç klomifen sitrat’tır.Bu tedavi ile 6 siklus sonrası bayanların yaklaşık %40’ı gebelik elde edebilir.Yan tesirleri hafiftir ve sıcak basması, bulantı, göğüslerde hassasiyet ve duygusal değişiklikler olarak özetlenebilir. 

Klomifen sitrat tedavisi ile muvaffakiyet elde edilemeyen durumlarda, gonadotropinler kullanılarak yumurtlama tedavisi yapılabilir.Gonadotropinler ayrıyeten tüp bebek tedavisinde çok sayıda yumurta elde edilmesinde de kullanılan ilaçlardır. 

Gonadotropin tedavisine adet periyodunda başlanır. Günlük enjeksiyonlar biçiminde uygulanır , ultrasonografi takibi ile doz ayarlaması yapılır.Foliküller aşikâr bir boyuta ulaştığı vakit HCG hormonu enjeksiyonu yapılarak yumurta çatlaması sağlanır.Klomifen sitrat tedavisinde ikiz görülme oranı yaklaşık % 10’dur. Üçüz çok daha ender görülür.Ancak gonadotrpin tedavisi ie elde edilen gebeliklerin yaklaşık % 30’u çoğul gebeliktir.Bunların da yaklaşık 2/3’ü ikiz, kalanı ise üçüz yahut daha fazlasıdır. 

Ayrıyeten nadiren ovarien hiperstimulasyon sendromu denen bir yan tesir de görülebilir. 

İntrauterin inseminasyon ( aşılama tedavisi), yumurtlama vaktine mümkün olan en yakın müddette , fazla sayıda sağlıklı spermin rahim içerisine yerleştirilmesi sürecidir.Genellikle ovulasyon indüksiyonu tedavisi sonrası uygulanır. 

Tüp bebek tedavisi, laboratuar ortamında yumurta ve spermin birleştirilerek, embriyonun oluşması ve embriyonun rahim içerisine transfer edilmesi sürecidir. Bilhassa cerrahi tedavisi yapılamayan fallop tüpü hasar ve tıkanıklıkları,şiddetli endometriosis, prematür ovaryen yetmezlik, birtakım erkek infertilitesi durumları ve sebebi açıklanamayan infertilite hastaları için uygundur. 

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMU

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar yapmak için uyanma ile birlikte görülen engellenemeyen şiddetli idrar yapma hissi ve sıkışma anında idrar kaçırma durumu (tuvalete yetişemeden idrar kaçırma) aşırı aktif mesane (AAM) sendromu olarak tanımlanır.

AŞIRI AKTİF MESANEYE SEBEP OLABİLECEK HASTALIKLAR ve DURUMLAR

Dışlanması gereken faktörler arasında idrar yolu enfeksiyonu, idrar torbasının tümör ve taşları, interstisyel sistit (mesanenin bakteriyel olmayan enfeksiyonu), şeker hastalığı, çok sıvı almaya bağlı fazla idrara çıkma durumu, idrar söktürücü ilaç kullanımı ve gebelik sayılabilir. Bu sebepler sorgulandıktan ve hastada bulunmadığı kesinleştikten sonra aşırı aktif mesane hastalığı düşünülebilir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞINDA BELİRTİLER

Her 6 kadından birinde ve her 7 erkekten birinde görülen bir durum olmasına karşın, hastaların ancak dörtte birinin tedavi arayışına girdiği görülmektedir. Aşırı aktif mesane, hastaların yaşam kalitesinde ciddi anlamda bozulmaya yol açmaktadır. Hastaların hayat tarzı, iş yaşamı, aile ilişkileri, cinsel hayatları ve uyku düzenleri önemli oranda bu hastalıktan etkilenmektedir. Aşırı aktif mesaneli hastalarda görülen şikayetlerin ana sebebi; idrar torbası tam kapasiteye ulaşmadan önce başlayan kasılmalarıdır. Kişi tarafından kontrol edilemeyen bu kasılmalar, ani sıkışma belirtisiyle sonuçlanmaktadır. Hastalarda; çok sık idrara çıkma, ani sıkışma durumu, ani sıkışma hissiyle beraber idrar kaçırma ve sıvı almaktan çekinme durumu sıklıkla gözlenir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

AAM’li hastanın değerlendirilmesi öykü, muayene ve sınırlı laboratuvar incelemelerinden oluşmaktadır. İlk değerlendirmede hastadan alınacak öykü en önemli yeri tutmaktadır. Yakınmaların başlangıcı, süresi, şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkileri sorgulanmalıdır. Hastanın tam bir nörolojik öyküsü alınmalı ve yaşlı hastaların fonksiyonel ve bilişsel değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bunun dışında hastanın beslenme alışkanlıkları, sıvı alımı, kafein ve alkol kullanımı, kullandığı ilaçlar ve daha önce geçirdiği ameliyatlar sorgulanmalıdır. Birçok AAM hastasına sadece hikaye ile tanı koymak mümkündür ancak kesin tanı için ürodinami denilen özel bir test yapılarak, mesane kasındaki istemsiz kasılmaların gösterilmesi gereklidir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Birçok hasta ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. İlaç tedavisiyle birlikte davranışsal tedavilerin desteklenmesi de başarı oranlarını önemli oranda arttırmaktadır. Ayrıca dirençli olgularda kapalı yöntemle (endoskopik) de tedavi alternatifi bulunmaktadır.

İlaç Tedavisi : Tedavide ilaçlar yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. İdrar kaçırmayı önleme açısından değerlendirildiğinde etkinlikleri %60-%75 arasındadır. İlaçların en sık gözlenen yan etkileri, kabızlık ve ağız kuruluğudur.

Davranış Tedavisi : İdrar tutucu kas egzersizleri, sıkışmayı baskılama teknikleri, idrar söktürücü ilaçların alınma zamanını değiştirmek ve hastayı kilo verme konusunda yönlendirmekten oluşur.


Endoskopik tedavi (Mesane içi botilinum toksin uygulaması) : İlaç tedavisine dirençli aşırı aktif mesane hastalığı varlığında ve şikayetleri nedeniyle hayat kalitesi bozulan hastalarda idrar torbası içerisine botilinum toksin uygulaması yapılabilir. Etkisi 6-8 ay aralığındadır. Bu nedenle tedavinin tekrarı gerekebilir.

Okumaya Devam

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Trendler