Kalp Ameliyatları - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp Ameliyatları

AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Çocuğunuza gerekli tetkikler yapılıp kalpteki anomali tespit edildikten sonra çocuk kalp hastalıkları uzmanları ve …

Yayınlanan

üzerinde

AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Çocuğunuza gerekli tetkikler yapılıp kalpteki anomali tespit edildikten sonra çocuk kalp hastalıkları uzmanları ve kalp damar cerrahları yapılan tetkikleri beraberce kıymetlendirerek çocuğunuzun ameliyattan yarar görüp görmeyeceğine karar verirler. çocuğunuzun ameliyat edilmesi kararı, alanında deneyim sahibi ve akademik mesleğe sahip tabiplerin kurul toplantılarında alınmaktadır.
Çocuğunuz çoklukla ameliyattan kısa bir vakit evvel hastaneye yatırılır. Hastanede kalma mühleti ortalama 5 ila 10 gündür. Bu mühlet kimi şartlarda uzayabilmektedir. Hastanede kaldığınız sürece bilhassa küçük çocuklar için sevdikleri oyuncaklar ve çocuklara özel olarak hazırlanmış giysiler temin edilecektir. Çoçuğunuzun mümkün olduğu kadar kendini konut ortamında hissetmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ameliyat öncesinde çocuğunuzun mümkün olduğu kadar sağlıklı olması son derece kıymetlidir. Çocuğunuzda ateş, öksürük yahut soğuk algınlığı varsa pediyatrik kardiyolog yahut kalp cerrahını haberdar ediniz. Takım bu sebeple ameliyatın birkaç gün ertelenmesine karar verebilir.
Bazen ameliyat randevusunda değişiklikler olabilir. Örneğin acil bir ameliyat çocuğunuzun ameliyatını geciktirebilir. Siz ve çocuğunuz olası ertelemeler için hazırlıklı bulunmalısınız. Çocuklara giydirilen giysileri ve oyun odasını görmeyi dilek ederseniz hastanemiz pediatri servisindeki hasta danışmanları size yardımcı olacaktır. Yaşadığınız bu tecrübenin çocuğunuzun ruhsal durumu ve aileniz üzerindeki tesirleri ile ilgili olarak “yatan hasta münasebetleri yöneticisinden” yardım alabilirsiniz. Pediyatrik kardiyoloğunuz, cerrahınız yahut yatan hasta bağlantıları yönetcisi ile çocuğunuza duygusal olarak en uygun biçimde nasıl takviye olabileceğiniz hakkında konuşabilirsiniz. Gerekli görülürse çocuğunuz için psikolog dayanağı sağlanabilir.

Genel Tetkikler

Çocuğunuz ameliyat öncesinde karaciğer, böbrek işlevleri, pıhtılaşma faktörleri açısından incelenir. Fokal enfeksiyon odağının tespiti ve gerekirse tedavisi emeli ile çocuk hastalıkları uzmanı tarafından genel muayenesi ve diş tabibi tarfından diş muayenesi yapılır. Çocuğunuzun ameliyata hazır olup olmadığı açısından ve gerekli ameliyat hazırlıkları bakımından kıymetlendirilmesi konusunda cerrahi koordinatörü sizi yönlendirecek ve yardımcı olacaktır.

Kan Bankasından Kanın Temini

Kalp ameliyatları sırasında kan nakline gereksinim duyulmaktadır. Yapılan ameliyata bağlı olarak gereksinim duyulan kann ölçüsü değişmektedir.Genellikle açık kalp ameliyatlarında4-6 ünite, kapalı kalp ameliyatlarında 2 ünite kann kullanılmaktadır. Donör (kan vericisi) kanlarının çocuğunuzla tam olarak uyuşmaması ve birtakım teknik nedenlerden ötürü bulunan tüm kanların kullanılması mümkün olmayabilir. Kan örnekleri AIDS, Hepatit (B ve C) ve her türlü bulaşıcı hastalık açısından titizlikle taranmaktadır. Kan Bankası kan ve kan eserleri hazırlanması konusunda 24 saat hizmet vermektedir.

AMELİYAT

Kalp ameliyatları bu alanda uzmanlaşmış tabipler, teknisyenler ve hemşirelerden oluşan bir grup tarafından yürütülmektedir. Cerrah ameliyata konsantre olurken başkaları hastanın kan deveranı, teneffüs ve öbür hayati işlevlerini sağlayan aygıtlarla ilgilenmektedir.
Çocuğunuzun ameliyata hazır olup olmadığı açısından ve gerekli ameliyat hazırlıkları bakımından kıymetlendirilmesi konusunda koordinatör hemşire sizi yönlendirecek ve yardımcı olacaktır.

Açık kalp ameliyatlarında kalp-akciğer makinası kullanılmaktadır. Bu aygıt akciğerler ve kalbi devre dışı bırakarak kanın oksijenlenmesini ve bedene kan pompalanmasını sağlar. Böylelikle kalbin itimatla açılıp tamir edilmesi mümkün olabilir. Bu yolla cerrah kalbin içerisini ve kalp kusurunu rahatlıkla görür ve düzeltir. Ameliyat sonunda pompadan çıkılarak kalp ve akciğerler olağan pompalama ve oksijenlendirme vazifelerine geri dönerler. Kimi operasyonlar kalp-akciğer pompası kullanılmadan yapılabilir ve bu ameliyatlara da “kapalı kalp ameliyatı” denir. Kimi açık kalp ameliyatlarında hipotermi olarak isimlendirilen bir teknikle ameliyat yapılması gerekebilir. Hipotermi tekniğinde çocuğun beden ısısı düşürülerek kan akımı yavaşlatılır hatta durdurulur ve inanç içerisinde kalbin tamiri yapılır.

Kimi kalp anomalilerinde göğüse çok küçük bir açıklıktan girilerek birtakım özel aletler ve görüntü kamera yardımı ile kalp ameliyatları yapılabilir. Minimal invaziv kalp ameliyatları olarak isimlendirilen bu ameliyatlarda yara izi daha küçük ve bilinmeyen, güzelleşme daha çabuk olacaktır. Lakin bu cins ameliyatların her kalp anomalisi için uygun olmadığı bilinmelidir.

AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Çocuğunuza gerekli tetkikler yapılıp kalpteki anomali tespit edildikten sonra çocuk kalp hastalıkları uzmanları ve kalp damar cerrahları yapılan tetkikleri beraberce kıymetlendirerek çocuğunuzun ameliyattan yarar görüp görmeyeceğine karar verirler. çocuğunuzun ameliyat edilmesi kararı, alanında deneyim sahibi ve akademik mesleğe sahip doktorların kurul toplantılarında alınmaktadır.

Çocuğunuz ekseriyetle ameliyattan kısa bir vakit evvel hastaneye yatırılır. Hastanede kalma mühleti ortalama 5 ila 10 gündür. Bu mühlet kimi şartlarda uzayabilmektedir. Hastanede kaldığınız sürece bilhassa küçük çocuklar için sevdikleri oyuncaklar ve çocuklara özel olarak hazırlanmış giysiler temin edilecektir. Çoçuğunuzun mümkün olduğu kadar kendini konut ortamında hissetmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ameliyat öncesinde çocuğunuzun mümkün olduğu kadar sağlıklı olması son derece değerlidir. Çocuğunuzda ateş, öksürük yahut soğuk algınlığı varsa pediyatrik kardiyolog yahut kalp cerrahını haberdar ediniz. Takım bu sebeple ameliyatın birkaç gün ertelenmesine karar verebilir.
Bazen ameliyat randevusunda değişiklikler olabilir. Örneğin acil bir ameliyat çocuğunuzun ameliyatını geciktirebilir. Siz ve çocuğunuz beklenen ertelemeler için hazırlıklı bulunmalısınız. Çocuklara giydirilen giysileri ve oyun odasını görmeyi dilek ederseniz hastanemiz pediatri servisindeki hasta danışmanları size yardımcı olacaktır. Yaşadığınız bu tecrübenin çocuğunuzun ruhsal durumu ve aileniz üzerindeki tesirleri ile ilgili olarak “yatan hasta alakaları yöneticisinden” yardım alabilirsiniz. Pediyatrik kardiyoloğunuz, cerrahınız yahut yatan hasta bağlantıları yönetcisi ile çocuğunuza duygusal olarak en güzel halde nasıl takviye olabileceğiniz hakkında konuşabilirsiniz. Gerekli görülürse çocuğunuz için psikolog dayanağı sağlanabilir.

Genel Tetkikler

Çocuğunuz ameliyat öncesinde karaciğer, böbrek işlevleri, pıhtılaşma faktörleri açısından incelenir. Fokal enfeksiyon odağının tespiti ve gerekirse tedavisi hedefi ile çocuk hastalıkları uzmanı tarafından genel muayenesi ve diş doktoru tarfından diş muayenesi yapılır. Çocuğunuzun ameliyata hazır olup olmadığı açısından ve gerekli ameliyat hazırlıkları bakımından kıymetlendirilmesi konusunda cerrahi koordinatörü sizi yönlendirecek ve yardımcı olacaktır.
Kan Bankasından Kanın Temini
Kalp ameliyatları sırasında kan nakline gereksinim duyulmaktadır. Yapılan ameliyata bağlı olarak muhtaçlık duyulan kann ölçüsü değişmektedir.Genellikle açık kalp ameliyatlarında4-6 ünite, kapalı kalp ameliyatlarında 2 ünite kann kullanılmaktadır. Donör (kan vericisi) kanlarının çocuğunuzla tam olarak uyuşmaması ve kimi teknik nedenlerden ötürü bulunan tüm kanların kullanılması mümkün olmayabilir. Kan örnekleri AIDS, Hepatit (B ve C) ve her türlü bulaşıcı hastalık açısından titizlikle taranmaktadır. Kan Bankası kan ve kan eserleri hazırlanması konusunda 24 saat hizmet vermektedir.

AMELİYAT

Kalp ameliyatları bu alanda uzmanlaşmış hekimler, teknisyenler ve hemşirelerden oluşan bir takım tarafından yürütülmektedir. Cerrah ameliyata konsantre olurken başkaları hastanın kan sirkülasyonu, teneffüs ve öteki hayati işlevlerini sağlayan aygıtlarla ilgilenmektedir.

Çocuğunuzun ameliyata hazır olup olmadığı açısından ve gerekli ameliyat hazırlıkları bakımından kıymetlendirilmesi konusunda koordinatör hemşire sizi yönlendirecek ve yardımcı olacaktır.
Açık kalp ameliyatlarında kalp-akciğer makinası kullanılmaktadır. Bu aygıt akciğerler ve kalbi devre dışı bırakarak kanın oksijenlenmesini ve bedene kan pompalanmasını sağlar. Böylelikle kalbin itimatla açılıp tamir edilmesi mümkün olabilir. Bu usulle cerrah kalbin içerisini ve kalp kusurunu rahatlıkla görür ve düzeltir. Ameliyat sonunda pompadan çıkılarak kalp ve akciğerler olağan pompalama ve oksijenlendirme misyonlarına geri dönerler. Birtakım operasyonlar kalp-akciğer pompası kullanılmadan yapılabilir ve bu ameliyatlara da “kapalı kalp ameliyatı” denir. Kimi açık kalp ameliyatlarında hipotermi olarak isimlendirilen bir teknikle ameliyat yapılması gerekebilir. Hipotermi tekniğinde çocuğun beden ısısı düşürülerek kan akımı yavaşlatılır hatta durdurulur ve itimat içerisinde kalbin tamiri yapılır.

Kimi kalp anomalilerinde göğüse çok küçük bir açıklıktan girilerek birtakım özel aletler ve görüntü kamera yardımı ile kalp ameliyatları yapılabilir. Minimal invaziv kalp ameliyatları olarak isimlendirilen bu ameliyatlarda yara izi daha küçük ve belgisiz, güzelleşme daha çabuk olacaktır. Lakin bu tıp ameliyatların her kalp anomalisi için uygun olmadığı bilinmelidir.
 

AMELİYATTAN SONRA
 

Ağır Bakım Devri :
Ameliyattan sonra çoçuğunuz ağır bakım ünitesine alınacaktır. Burada özel eğitimli tabip, hemşire ve teknisyenler 24 saat hizmet vermektedirler. Çocuğunuz ağır bakımda tüm hayati işlevler bakımından bilgisayarlı elektronik aygıtlarla takip edilmektedir. Ağır bakımdaki aygıtlar ve çocuğa takılı olan tüplerden ötürü kaygı etmeyin. Bunların hepsi gerekli ve rutin olarak kullanılan ekipmanlardır. Muhtaçlık kalmadığı vakit yavaş yavaş bu ekipmanların hepsi çocuğunuzdan çekilir. Bu özel aygıtlara örnek olarak aşağıdakiler sıralanılabilir;
Teneffüs makinası (ventilatör)
Soluk borusuna takılı teneffüs tüpü (endotrakeal tüp)
Ekstra oksijen vermek için takılan oksijen maskesi
Göğüste biriken kan ve sıvıları boşaltmak için ameliyat sırasında yerleştirilen tahliye boruları (dren)
Kan, serum ve ilaçların verildiği damar içi uygulamalar
Burnundan takılan mideye ulaşan nazogastrik sonda kalp ritmi ve tansiyonunu monitörden görüntülemek için takılan elektrod ve kablolar üzere.

Çocuğunuzun ameliyat sonrası ağır bakımda takip edilmesi için üstte sıralananların hepsine gereksinim duyulmaktadır. Çocuğunuzun ağır bakımdaki durumu ile ilgili olarak size sistemli bilgi verilecektir. Sonraki gün telefon ile yahut KVC ağır bakım ünitesi kapısından ağır bakım sorumlusu ile yüzyüze görüşerek hastanız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Dışarıdan gelen bireyler tarafından çocuğunuza hastalık bulaşmasını önlemek için ağır bakım ziyaretleri kısıtlı tutulmaktadır. Ağır bakımda kalma mühletinin uzaması durumunda şayet tabibi uygun görürse aileden bir kişi verilen özel giysileri üzerine giyerek çocuklarını ziyaret edebilirler.
Ağır bakımda çocuğunuzu rahatlatmak için sakinleştirici ilaçlar verildiğinden ötürü kendisini uyuklar halde görebilirsiniz. Ağır bakım grubu ameliyattan sonra çocuğunuzda kullanılması gereken özel uygulamalar olursa bunları size açıklayacaktır.

Servis Devri

Ağır bakım ünitesinden çıktıktan sonra çocuğunuz pediatri servisine çıkarılacaktır. Burada çocuğunuzun bakımı ile ilgili olarak siz de kıymetli bir rol üstlenebilirsiniz. Serviste çoklukla öksürme ve teneffüs antrenmanlarını içeren teneffüs terapisi uygulanmaktadır. Böylelikle akciğer ve teneffüs sorunlarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bir mühlet sonra çocuğunuzun ağrı kesici ilaçlara daha az ihtiyacı olacaktır.

Çoçuğunuzu yatak içinde doğrulturken iki elinden birden tutun, sırtından ve başından destekleyerek kaldırın. Ameliyat kesisinin gerilmesine neden olacak hareketler yapmayın.

Hekiminizin tavsiyesine nazaran çocuğunuzu daha faal olmaya teşvik edin ve servis içerisinde dolaştırın. Çocuğunuza drenaj tüpleri ve serum takılı bulunabilir. Bu durum hemşire nezaretinde çocuğunuzu koltuğa oturtmanıza ve dolaştırmanıza pürüz değildir.

Çocuğunuza dokunmadan evvel ellerinizi yıkamaya itina şovunuz. Göğüs yarası ve tedavi ekipmanlarını gözeterek çocuğunuza sarılabilir, kucağınıza alabilirsiniz. Ziyaretçilerin uzun müddet içeride kalarak oda havasını kirletmesine ve çocuğunuzu öperek sevmesine pürüz olunuz. Hijyenik açıdan açıkta yiyecek, içecek, giysi bırakmayınız ve oda içi nizamı koruyunuz.
Serviste hemşire ve teneffüs terapistinin uygulamalarına yardımcı olunuz. Hastanedeki tüm işçinin onun güzelleşmesi için çalıştığını ve güzelleşmesini istediği konusunda çocuğunuza daima telkinde bulununuz. Böylelikle uygulama ve tedavilerin daha tesirli formda yapılmasını sağlayarak çocuğunuzun iyleşmesini hızlandırabilirsiniz.

Ameliyattan sonra çocuğunuza bedende su tutulmasını önlemek gayesiyle tuzsuz diet uygulanabilir. Diüretik (idrar söktürücü), antibiotik yahut digoksin üzere ilaçlar verilebilir. Kimi çocuklarda ameliyat tepkisi olarak birkaç gün sonra ateş çıkabilir. Şayet ateş devam ederse hekiminiz ateşin nedenini ve nasıl tedavi edileceğini belirlemek için çocuğunuza kimi testlerin yapılmasını isteyebilir.
Kısa müddet içerisinde çocuğunuz kendisini daha düzgün hissedecek ve hastaneden ayrılmaya hazır hale gelecektir. Taburcu olmadan evvel yapılan ameliyatın sonuçlarını denetim etmek emeliyle kimi incelemeler yapılabilir. Çocuğunuz kendini daha güzel hissettiğinde ve hekiminiz çocuğunuzun güzelleştiğine kanaat getirdiğinde meskene dönebilirsiniz. Meskende her gün çocuğunuzun ağrısının azaldığını ve güzelleştiğini göreceksiniz.

Konutta Yapılacaklar

Taburcu olduktan sonra meskende kullanılmak üzere size verilen ilaçları titizlikle çocuğunuza verin. İlaç saatlerini ve isimlerini şaşırmamak için buzdolabı üzeri üzere her vakit görünecek bir yere bir ilaç çizelgesi hazırlayın. Hekiminizin verdiği randevu gününe kadar size söylenenleri harfiyen uygulayın. Çocuğunuzun fizikî olarak faal olmasına hekiminizin tavsiyesine nazaran yardımcı olun.
Çocuğunuza meskende duş aldırabilirsiniz, fakat ameliyat yarasının güzelleşmesi içn uzun vadeli sabun temasından kaçınılmalıdır. Bunun için küveti sabunlu suyla doldurmayın yahut duş esnasında ameliyat yarası üzerine bastırarak sabun sürmeyin. Çok sıcak yahut soğuk su kullanmayın.
Çocuğunuzun güzeline gidecek yemekler hazırlayın. Uygunlaşması için âlâ beslenmesi gereklidir.
Çok yağlı, tuzlu yahut şekerli yiyecekler vermeyin. Çorba, bebekler için mama üzere yumuşak ve hazmı kolay yiyecekleri tercih edin.

Çocuğunuzun yanında sigara içmeyin ve sigara içilen yerlerden uzak tutun.
Çocuğunuzun göğsünün gerilmesine neden olacak hareketleri yahut yük kaldırmasını 1 ay mühlet ile kısıtlayın.

Ateş, teneffüs ezası, bedende şişme (ödem) ve tabibin verdiği talimatlar doğrultusunda rastgele bir önemli değişiklik olursa kesinlikle hastaneyi arayınız. 

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Aort Kapak Hastalarının Şikayetleri

Nefes darlığı Çabuk yorulma Çarpıntı Ritim bozukluğu Göğüs ağrısı Ani bayılma Aort Kapak Hastalığının Tanısı Aort kapak hastalığı için …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Nefes darlığı

Çabuk yorulma

Çarpıntı

Ritim bozukluğu

Göğüs ağrısı

Ani bayılma

Aort Kapak Hastalığının Tanısı

Aort kapak hastalığı için kesin teşhiste uygulanması gereken tetkik kalbin ultrasonunun yani ekokardiyografisinin yapılmasıdır.

Aort Kapak Hastalığı Nedenleri

Aort kapak hastalıkları şu nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.

Aort kapağın doğuştan iki yaprakçıklı olması

Aort kapağın romatizmal olarak sonradan kireçlenmesi

Bağ dokusu yetmezliği sonucu doğuştan olmuş olan ve ileri yaşlarda kendini gösteren kapakçıktaki geriye kaçırma, kapanamama bozukluğunun ortaya çıkmasıdır.

Aort Kapak Hastalığı Belirtileri

Aort kapak hastalığı sinsice ilerleyen bir hastalıktır. Aort kapak hastalıklarında darlık ya da yetmezliğe bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler şunlardır:

Nefes darlığı

Çabuk yorulma

Çarpıntı

Ritim bozukluğu

Göğüs ağrısı

Ani bayılma

Aort Kapak Hastalığı Tedavi Sistemleri

Kireçlenme sonucu darlık oluşabileceği üzere bazen bağ dokusu bozukluğu sonucu oluşan yetmezlikte ise kalbi ileri derece büyütür. Hem darlık hem yetmezlik kalbin sol tarafını büyüteceği üzere önü tıkalı olan bir kalbin çalışma bozukluğu sonucu, büyümesi sonucu kalp kasının gücü azalır. Şayet müddet çok gecikirse vaktinde müdahale edilmezse, vaktinde ameliyat edilmezse kalp büyümesi kardiyomiyopati denilen kalbin kasılma bozukluğunun ileri derecede olması safhasına gelir ki hasta ondan sonraki ameliyatı çok yüksek riskli oluşur. Kalp kasının kalınlaşmaması, kalbin büyümemesi birinci derecede kıymetli kriterdir.

Aort kapak hastalıklarının tedavisinde ileri tekniklerle kimi vakit kalp kapakçığı tamir edilir kimi vakit da büsbütün değiştirilir. Bu da minimal invaziv cerrahi tekniklerle, yandan, kol altından küçük kesiyle 4 santimlik bir kesiyle yahut akciğerleri berbatsa önden tekrar 4-5 santimlik küçük bir kesiyle kalp kapakçığı tamir yahut değiştirme süreci yapılır. Değerli olan vaktinde müdahaledir, vaktinde tespittir ve kalbi ileri derecede büyütmemesidir.

Aort Kapak Tamiri

Hastanın aort kapağındaki sorunun giderilmesinde şayet kapağın durumu uygunsa öncelikle tamirin tercih edilmesi gerekir. Zira hastanın kendi kapağıyla hayatına devam etmesi yapay kalp kapağı ile değiştirilmesinden daha düzgündür. Aort kapaktaki bozuklukların ileri derece olmadığı durumlarda aort kapak onarılarak tedavi edilmesi sağlanır. Aort kapak tamirinin uygulanabilmesi için kalp kapakçık yapraklarının sistemli olması, kalp kapakçığı kaçağıyla birlikte darlığının olmaması, kapakçık üzerinde rastgele bir pıhtı yahut pürüz olmaması, kapakçık yapraklarının birbirine rahatlıkla yaklaşabiliyor olması yahut darlığının açılabildiğinde geriye kaçak yapmıyor olması gerekmektedir.

Aort Kapak Değişimi

Aort kapak değişimi, hastanın aort kapaktaki darlık ve yetmezlik sorununda tamir ile giderilemeyen durumlarda uygulanan, aort kapağın biyolojik ya da mekanik yapay kapakçıklarla değiştirilmesidir. Kalp kapaklarında ileri derecede geriye kaçırma yahut ileri derecede darlık, bazen ikisinin birlikte olması, kapağın ileri derecede kireçlenmesi, kapak önünde pıhtı olması, kalp ritminde bozukluk olması üzere durumlarda kapağı değiştirmek gerekebilir.

Aort Kapak Ameliyatından Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aort kapak değişiminden sonra en kıymetli bahislerden biri, hastaların tabip tarafından tavsiye edildiği halde kan sulandırıcı ilaçların sistemli olarak kullanmalarıdır. Biyolojik kapak değişiminde kan sulandırıcı ilaç kullanımı 3 ay iken mekanik kapak değişiminde hastaların ömür uzunluğu kan sulandırıcı ilacı kullanmaları gerekir. Bunun yanında hastanın enfeksiyonlardan korunması son derece değerlidir. Diğer bir hastalıktan ötürü olabilecek cerrahi müdahaleler üzere durumlarda hastanın kalp hekimiyle bağlantıya geçmesi ve enfeksiyona karşı önleyici önlemler alınması değerlidir. Bununla birlikte hasta, kalp ve kalp kapağının takip edildiği doktor denetimleri sistemli olarak yapılmalıdır.

Aort kapak hastalıkları kalbin büyümesine neden olduğundan ötürü erken teşhis ve tedavisi son derece değerlidir.

Okumaya Devam

Kalp ve Damar Cerrahisi

Varis Nedir, Nasıl Geçer, Nasıl Tedavi Edilir?

Toplumda en fazla görülen kalp damar sorunlarından biri varislerdir. Varislerin ne olduğunu anlamak için onların oluşumunda rol oynayan …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Toplumda en fazla görülen kalp damar sorunlarından biri varislerdir. Varislerin ne olduğunu anlamak için onların oluşumunda rol oynayan toplardamarların fonksiyonunu bilmek gerekir. Toplardamarlar (venler), bedende kirli kanı organlardan ve etraf dokulardan alıp kalbe taşıyan en büyük çaplı damarlardır. İsminde da olduğu üzere kan için bir çeşit toplayıcı vazifesi görür. Geniş bir çapa sahip oldukları için içerilerinde tek istikametli çalışan kapakçıklar bulunur. Bu kapakçıklar kanın damarlarda gittiği yola geri dönmemesi, yer çekimine karşı kalbe hakikat yapılan taşımada fonksiyon görmesi için vardır. Bu damarların işlevindeki değişmeler varis üzere sıkıntıları yaratabilir. Belirli nedenlerle bedenin çeşitli yerlerinde oluşan damar genişlemeleri meydana gelebilir. Damar duvarlarında meydana gelen bu işlev bozukluğu ise varislerin oluşumundaki temel fizyolojik nedendir. Varisin kaynaklandığı bu sorunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığın oluşma evresinde farklı durumlar izlenebilmektedir.

Varis Nasıl Oluşur, Nasıl Tedavi Edilir?

Varis Nedir?

Çoklukla bacaklardaki yüzeysel toplardamarlarda meydana gelen damar büyümeleri öncelikle kılcal damar çatlamaları olarak kendini gösterir. Cilt yüzeyine yakın olan damarlarda bu durum daha besbelli olarak oluşum gösterir. Kılcal damarlarda varis başlangıcı olarak görülen damar çatlamaları telenjiektazi olarak isimlendirilir. Bu durum estetik bir sorun dışında hastalar için sorun yaratmasa da varis daha farklı olup bir çeşit ilerlemiş damar genişlemesidir.

Varisler en fazla bacaklarda oluşum gösterir. Lakin bacaklar dışında iç organların duvarlarında, testislerde, velhasıl damarların olduğu çeşitli bölgelerde de görülebilir. Bacaklardaki toplardamarlarda aşağıdan üste kanın taşınması kelam konusu olduğu için kanın aşağıya yerçekimi tesiriyle tekrar dönmemesi için bir çeşit kapakçıklar bulunur. Damar çeperleri çeşitli nedenlerle birtakım işlev bozukluklarına uğrayabilir. Bu durum açılıp kapanan kapakçıkların da tam olarak fonksiyonunu yapmasını mahzurlar. Organ ve etraf dokulardan kalbe dönmek üzere toplanan kirli kan, kapakçıklardan sızmaya başlar. Kalbe dönmesi gereken kanın sirkülasyonu bu durumda bozulur. Kirli kan bedenin alt bölgelerinde, hasebiyle en fazla bacaklarda birikmeye başlar. Tıpkı atık unsurların etrafa ziyan vermesi ve atılan çöp poşetlerinden bir mühlet sonra koku ve sıvı yayılması üzere, varislerin oluşumunda hasarlı damarlardan da bir müddet sonra kirli kan sızar. Etraf dokulara ziyan vererek ilerleyen hadiselerde yalnızca estetik bir sorun oluşturmayıp hasta için ağrı ve iltihap kaynağı olabilir.

Varisin görüldüğü hastalar tek bir kümede olmamakla birlikte hastalığın görüldüğü olaylarda emsal münasebetler bulunur. Bilhassa

 • menopoz devri
 • gebelik
 • obezite
 • fazla ayakta kalmayı gerektiren işler
 • yaşlanma
 • duruş bozuklukları
 • hormon kullanımı
 • aile hikayesinde varis bulunan hastalarda varis hadiseleri sıkça gözlenir. Bayanlardaki varis olayları erkeklerde oluşan olay sayısının yaklaşık 4 katı kadardır.

Genelde bacaklarda varis görülüyor olma nedeni, bedende fazla basınç olan alanların varis için etken olmasıdır. Bu nedenle bilhassa alt bacaklarda varis hadiselerine çok sık rastlanır. Hastalığın seyri bireyden şahsa değişebilir ve farklı evreler gözlenebilir. Kılcal damar varisleri denen estetik kusur olmak dışında hastalar için sorun yaratmaya varisler her yaştaki bireylerde görülebilir. İlerleyen varis hadiseleri ise en başta yaşlanma olmak üzere üstteki münasebetlerle ortaya çıkabilir.

Bedeninizde değişmeler hissediyor, bilhassa bacaklarınızda farklı bir görünüm dikkatinizi çekiyorsa varisten şüphelenmeniz için kimi bulguların olması gerekir. Varis hastalığında genel bulgular sıralandığında aşağıdaki üzere bir tablo görülebilir.

 • Bacaklarda meydana gelen ağrı
 • Uyuşma hissi
 • Gece krampları
 • Uyuşma
 • Parestezi
 • Huzursuz bacak
 • Ağrı ve kaşınma
 • Damarlarda barizleşen mor-mavi renkler

Üstteki bulgulardan biri ya da daha fazlası varis oluşumunda gözlenen durumlardandır. Belirtilere bakarak kendinizde varis olduğundan şüpheleniyorsanız kısa vakitte uzman bir tabibe başvurmanız kıymetlidir.

Varis Tedavisi

Varis oluşumu görülen bacaklar için doppler ultrason ile damarların durumuna bakılır. Hastanın durumuna nazaran tabibin gerekli gördüğü tedavi prosedürü uygulanabilir.

 • Sedanter hayat usulü yerine hareketli bir hayat biçimi edinmek
 • Bacakları dinlendirerek gün içinde 10-15 dakika üst kaldırmak
 • Topuklu ayakkabı kullanımını sonlandırmak
 • 6 cm’den yüksek topuklardan kaçınmak
 • Kolay aşikâr antrenmanları gün içinde tekrarlamak
 • Bacak bacak üstüne atmamak
 • Ülkü kilonun korunması, sık kilo alıp vermemek
 • Kan basıncını dengeleyen besinlerin tüketilmesi
 • Sıcak su ile duş alım mühletini uzatmamak üzere pratik prosedürler gözetici tedavide tesirli olanlardır.

Varisten şikâyet eden hastaların aklında birkaç soru yer alabilir: “Tedavi edilmeyen varisler ne üzere sonuçlar doğurur?”. Tedavi edilmeyen varisler ilerleyen süreçlerde değerli sıkıntılar yaratabilir. Varis hastalığı bir çeşit dolanım bozukluğu hastalığıdır. Bu nedenle önemli sıhhat meselelerine ve estetik kusurlara yol açabilir. Fakat ilerlemiş olayların sebep olacağı ağrılı durum, estetik meseleleri ikinci plana atacağından bu olaylarda çabucak müdahale yapılması önerilir. Varislerin tedavisinin gecikmesi durumunda hasarlı bölgeye oksijenli kan ulaşmaz. Yani bölgedeki hücrelerin kan damarlarıyla beslenmesi gerekirken besin kaynağı olan pak kanı alamaz. Bu durumda renk değişimleri, bacakta olağandışı incelmeler, ödem ve önemli derecede yaralar ile görülen venöz yetmezlik meydana gelir. Ayrıyeten varislerde pıhtı atma sorunu da görülür. Tormboflebit olarak isimlendirilen bu durumda damar içi pıhtılaşmalar olur ve küçük darbelerle bile bacakta kanama meydana gelebilir. Hatta daha ileriki duurmlarda pıhtı akciğere kadar ilerleyip akciğer embolisi görülebilir. Venöz yetmezliğin son noktasında ise bacak ülseri denen epeyce ağrılı ve kanamalı yaralar oluşabilir. Oluşan bu durum yalnızca estetik bir sorun olan damar çatlamalarından epeyce daha önemli olup hasta için ağrılı bir durumdur.

Her varis tıpkı çeşitte değildir. Varis oluşum suratı şahısların hayat şekline ve genel sıhhat durumuna nazaran değişebilir. 3 çeşit varis tipi görülür:

Kılcal Damar Varisleri (Telenjiektazi)

Cilt yüzeyinde barizleşen kılcal damarların estetik bir sorun yaratması ile hastaların tedavi talep ettiği evredir. Bir çeşit travma ya da ani darbe ile oluşup örümcek ağına benzeyen bir yapıda milimetrik boyutlarda ya da santimetrelerce alanda meydana gelebilir.

Orta Uzunluk Varisler (Retiküler Varisler)

Bu tip olaylar da hasta için ağrı ve acı yaşatmaz. Lakin barizleşen mor-mavi venlerin görünümü ile estetik olarak istenmeyen manzaralar oluşabilir. Ultrasonda gözlenen bir toplardamar ya da kapakçık yetmezliği görülmez. Çoklukla ilerleyip büyük uzunluk varislere dönüşmezler.

Büyük Uzunluk Varisler

Hem kozmetik olarak hem de kalp damar hastalıkları açısından sorun yaratabilecek varislerdir. Ayakta yapılan doppler ultrason ile muayene edilir. Toplardamar ve kapakçık yetmezliği görülebilir. Bu varislerde varis çorabı, lazer, skleroterapi üzere tedaviler tahlil olmayacağı için RF tedavisi, cerrahi süreçler yapılır. Kimileri cilt yüzeyinden görülmez. Bunlara iç varis denir. Hastada ağrı, gece krampları, kaşınma üzere belirtilerle fark edilir.

Varis tedavilerinde ameliyatsız tahliller varis tiplerine nazaran uygulanabilir. Büyük uzunluk varislerde genelde cerrahi teknikler kaçınılmaz olmaktadır.

Kılcal damar varisleri ve retiküler varislerde lazer ışınları tesiriyle genişleyen ya da açılan damarlar kapatılır. Skleroterapi uygulamasında varisli damarların içine milimetrik boyuttaki iğnelerle sklerozan denen ilaç enjekte edilir. Süreç sonrası varis çorabı üzere sıkı bandajlarla bölgenin desteklenmesi tavsiye edilir. Köpüklü tedavide ise enjekte edilen ilaç özel bir formülle köpürtülerek hastaya verilir. RF ile tedavide ise radyo dalgalarının gücü ile yüksek ısıda genişleyen ya da açılan damarlar kapatılır.

Konutta Varis Tedavisi

Hastada oluşmuş ve bilhassa ilerlemiş varisleri gidermek için sonradan yapılan kürler, bitkisel yollar tesirli olmamakla birlikte bilimsel değildir. Lakin varis oluşumunu engellemek için konutta birkaç pratik yol olabilir. Nizamlı antrenman, hareketsiz hayat üslubuna son vermek, sağlıklı beslenmek, lifli besinler tüketmek konutta yapılabilecek ve uzun vadede hayata tesir edecek yollardandır.

Limonla Varis Tedavisi

Limon içeriğindeki hususlar ve C vitamini yoğunluğu kan içindeki özgür radikallerin oksidatif hasara yol açmasına pürüz verir. Bu yapısıyla limon güçlü bir antioksidandır. Limon suyunu sıkarak her akşam bacaklarınıza aşağıdan üste masaj yapabilirsiniz. Böylelikle varis oluşumunu engelleyip genç bacaklara sahip olabilirsiniz. Tabi limonla varis tedavisi tam olarak mümkün ve kalıcı değildir.

Kılcal Varis Tedavisi

Kılcal varisler, varis hadiselerinin başlangıç seviyesindeki oluşumlardır denebilir. Büyük oranda varis hadiseleri yeterli huylu damar tümörleridir. Kılcal varisler ise yalnızca kozmetik bir kusur olup hastaların şikâyet ettiği oluşumlardır. Tek seanslık lazer uygulaması, skleropterapi ve köpük tedavisi ile kolaylıkla tahlil alınarak genç bir cilt görünümü kazanılabilir.

Varis Köpük Tedavisi

Skleroterapide 2 farklı uygulama biçimi vardır. Birinde sklerozan denen sıvı ilaç milimetrik iğnelerle damar içine direkt ve hava ile karıştırılmadan verilir. Öbür prosedürde, yani köpüklü tedavide damar içine birebir ilaç farklı bir formda verilir. İlacın içinde birebir etken husus olan polidokanol vardır. İlaç enjeksiyonu öncesi bacaklar pak ve tıraşlı olmalıdır. Ağrı ve acı hissi olmadan uygulanan süreç birkaç seans sürer. Her seans 40-60 dakika ortası bir vakit diliminde yapılır. Tedavi sonrası varis çorabı ile varisli bölgenin desteklenmesi önerilir. Ayrıyeten 4 haftalık bir süreçte süreçten sonra güneşten korunma epey kıymetlidir.

Okumaya Devam

Kalp ve Damar Cerrahisi

Ben Aldırma Nedir, Nasıl Yapılır?

Cilt yüzeyinde dermatolojik bir kusur olarak görülen benler hastaların şikâyet nedeni olabilir. Bedende genital bölgeden ayak tabanına kadar akla …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Cilt yüzeyinde dermatolojik bir kusur olarak görülen benler hastaların şikâyet nedeni olabilir. Bedende genital bölgeden ayak tabanına kadar akla gelebilecek her yerde görülen benlerin terminolojik ismi “nevus”tur. Nevuslar, derinin üst katmanı olan epidermis ile alt katmanı olan dermis ortasındaki bazal lamina üzerindeki çok pigment birikiminden meydana gelir. Bu pigmentler, yani melaninleri salgılayan hücreler melanosit hücreleri olarak isimlendirilir. Melanin pigmentleri birleşerek ciltte yoğunlaşma meydana getirdiklerinden bir çeşit tümör oluşumu gözlenir. Yani nevuslar için düzgün huylu tümörler denebilir. Bu oluşumlar katiyetle kanserleşme göstermezler. Benlerin oluşma formu, yapısı, rengi, büyüklüğü, hasta için verdiği rahatsızlık hissi ve aile hikayesine nazaran benlerin berbat huylu olmadığı doğrulandığı durumlarda nevusların düzgün huylu tümörler olduğu ve metastaz yapmadığı söylenebilir. Kanserleşme riski taşıyan pigment birikmelerinde nevuslardan daha farklı bir yapı gözlenir. Bu tipteki cilt üzerindeki pigment birikmelerine malign melanomlar denir. Malign makûs huylu demektir. Yani berbat huylu melanin birikmesi manasına gelir.

Malign melanomlardan farklı bir oluşum olduğu gözlenen ve muayene sırasında tespit edilen benler için tedavi yolları epeyce kolaydır. Benlerin tedavisinde teknolojinin sunduğu imkanlarla yesyeni prosedürler uygulanmaktadır. Hastaların günlük hayatını etkilemeden yapılan ben tedavilerinde eski metotlar üzere uzun ve sancılı süreçler yaşanmaz. Kimi benler hastalar için estetik görünümlerinde bir rahatsızlık ögesi olurken kimi benler ise tehlikeli bir büyüme gösterebilir. Her iki durumda da benlerin alınması mümkündür. Lakin kanserleşme riski taşıyan benler acilen alınmalıdır. Benlerin alınması için başvurulan nedenler ortasında kişiyi rahatsız etmesi, cilt kanseri riski olması ya da estetik olarak berbat bir imgeye neden olması olabilir.

Cilt üzeri lezyonlar oluşumu ve yapısı itibariyle benlerden farklı olsa da benlerle karıştırılan tipleri epey fazladır. Siğiller, çiller, güneş lekeleri, yaşlanma ile oluşan lekeler, doğum lekeleri, damar genişlemeleri yahut damar çatlamaları bu tip karıştırılabilir lezyonlardandır. Örneğin damar çatlamaları benlerden çok farklı nedenlerle oluşup farklı uzmanlık alanlarına girse de hastalar için benler ile karşılaştırılınca aldatıcı bir benzerlikte olabilir. Benler doğumdan itibaren kişinin bedeninde vardır, fakat bebekler doğumdan birkaç ay sonra melanin pigmenti sentezleyebildikleri için doğumda çabucak sonra benler ortaya çıkmaz. 20’li yaşlara kadar pigmentlerin sentezi ile benler bedende yerini alır. Doğumdan itibaren bireylerin bedeninde olan benler bu istikametiyle kalıtsal olarak kıymetlendirilir. Anne babalarda da tıpkı bölgelerde benlerin olduğu çocuktaki benlerin yerleşimi ile karşılaştırılarak görülebilir. Kimi benler konjenital olduğu üzere kimi de çevresel faktörlerle sonradan oluşabilir. Sonradan oluşan benlerin istatistiksel olarak epeyce az ölçüsü kanserleşme gösterebilir.

Ben Aldırma

İstemediğiniz, rahatsız edici olan ve aldırmaya karar verdiğiniz benleriniz için en uygun tedavi ismine uzman bir tabibe görünmek gerekir. Doktor muayenesinde aile hikayesi, genel sıhhat durumunuz ve dermatokop ile yapılan inceleme ile benlerinizin malign ya da benign olduğuna karar verilir. Bu basamakta büyük oranda benler zararsız ve kanser riski taşımayan tiplerdir. Fakat tabibin yapacağı muayeneden evvel benlerinizin makûs huylu olup olmadığını siz de gözlemleyerek takip edebilirsiniz. Erişkinlik periyodunda yeni oluşan benleriniz için endişelenmeden evvel durumlarını ve ilerleyişlerini takip etmelisiniz. Bu noktada ABCD kuralına nazaran nevusların hangi çeşitte ve ilerlemede olduğunu görebilirsiniz. Bu kuralda her harfe nazaran belirli ayrıntılar konusunda kıyaslama yapılır. 4 harfin içerdiği 4 kuraldan birini ya da birden fazlasını gözlemliyorsanız tabibe çabucak danışmanız önerilir.

A (asimetri): Benin ortasından hayali bir kesit alındığında iki tarafı ortasında bariz bir asitmeri olmasıdır

B (border)/sınır): Benin derinin kendi rengi ile ortasında biçimini belirleyen net bir hudut olmamasıdır.

C (color/renk): Benin sahip olduğu rengin tek olmaması, birden fazla rengi dağınık halde barındırmasıdır.

D (diameter/çap): Ben çapının 6 mm boyuttan daha büyük olmasıdır.

ABCD kuralında ilerleme gösteren benleriniz estetik bir kusur olmaktan çok cilt kanseri olarak ilerleyen tipler olabilir. Bu durumda erken teşhis hayli kıymetlidir. Dermatoskop aygıtı teşhis için kolaylık sağlayan yol gösterici bir aygıttır. Cilt dokusunun ışıklandırılarak daha yakından gözlenmesini sağlayan dermatoskop aygıtı benler üzere öbür cilt üzeri lezyonlarının da takibine yardımcı olur. Doktor tarafından gerekli görülen tedaviler ortasında malign melanomlar için cerrahi yol en fazla tercih edilendir. Zira kökü derin olan ve tekrarlama riski taşıyarak etraftaki sağlıklı dokulara ziyan verme riski bulunan benler deri üzerinden operasyon ile alınır. Genelde bu usul daha tesirli görünse de kanserleşme riski taşıyan kimi tipteki benler için de cerrahi kesi olmadan uygulanan tedaviler mümkündür. Lakin her cerrahi operasyonla alınan benlerin de malign olduğu düşünülmemelidir. Âlâ huylu olan büyük çaplı ve derin köke sahip benler operasyonla bedenden alınabilir.

Yanlışsız üzere görünen halk ortasındaki birtakım inanışlar ortasında beni cerrahi sistemle almanın kanser riski taşımasıdır. Bu epey yanlış bir kanıdır. Bilakis bu riski taşıyan benler daha büyük meselelere neden olmaması için operasyon ile alınır. Olağan ki bu operasyonda komplikasyon olmaması ve en gerçek tedavinin uygulanması için uzman doktorlar tarafından süreç yapılmalıdır. Zira bu tedavide kıymetli olan benin bedende rastgele bir modül bırakılmadan çıkarılmasıdır. Aksi halde malign hücreler etraf dokularda yayılım gösterip bedende tekrar görülebilir. Tabibin gerekli görmesi ve rastgele bir kuşkuya yer vermemek ismine melanomdan alınan örnek patolojiye gönderilir.

Belign tipteki benler alındığında etrafta tekrar ben oluşumu görülebilir. Benlerin tedavisi için kullanılan formüller yalnızca cerrahi tekniklere sınırlandırılmamakla birlikte rastgele bir metotla alınan düzgün huylu ben bedenin öteki bölgelerinde de tekrar çıkabilir. Fakat tıpkı yerde ben oluşumu tekrarlamaz. Bu durum operasyonun başarısıyla ilgili değildir. Zira deri insanın sahip olduğu en büyük duyu organıdır. Derinin epidermis dokusunda renk veren hücreler ise tüm bedende yayılım gösterir. Lakin bu tüm hücreler ayakta da yüzde de birebir formda çalışır demek değildir. Bu nedenle benler ayak tabanında, karında, avuç içinde, genital bölgede, yüzde, yani akla gelebilecek her yerde birden fazla ya da tek olarak oluşabilir. Kabarık, kıllı, siyah kahverengi tonlarında olabileceği üzere; kırımı pembe tonlarında, deri ile tıpkı kabarıklıkta, hafifi besbelli de olabilir. Bu tip farklılıkların göz önünde bulundurulmasıyla çok çeşitli tedavi sistemleri mevcuttur.

Lazerle Ben Aldırma

Cerrahi operasyon olmadan ben alınma süreçleri için hastaların durumuna nazaran çok çeşitli uygulamalar vardır. Lazer aygıtlarındaki ışınlar tek fazlı ya da çok fazlı lazer ışınlarını içerir. Bunlar benin yapısına ve durumuna nazaran seçilir. Epilasyon üzere süreçlerde kullanılan lazer aygıtları ben tedavisinde kullanılan lazer aygıtlarıyla tıpkı değildir.

Lazer ben tedavisi için uygun olan benler genelde 1 cm boyuttan küçük olan ve kabarık olmayan benlerdir. Kabarık benler için de güçlü aygıtlar ile lazer tedavisi bazen uygulanabilir. Benlerin muayenesi sonrası tabibin uygun gördüğü benler için tedavi uygulanabilir. Bedenin her yerindeki benler için lazer tedavisi yapmak mümkündür. Seanstan birkaç gün sonra benin yerinde kabuklanma olabilir. Bu süreçte kabuklar katiyen koparılmamalıdır. Süreç sonrasındaki 24 saatte bölgeye su temas ettirilmemelidir. Güzelleşme sürecindeki benlerin yeri titizlikle güneşten korunmalıdır. 1-2 aydan itibaren benler büsbütün yok olup deride sağlıklı hücreler yerini alır. Her yaştan bireye bu tedavi uygulanabilir. Uygulama öncesi cilt temizlenmiş olmalıdır. Ayrıyeten lazerle ben tedavisi sonrasında başka cilt bakım uygulamaları yapılabilir

Ameliyatsız Ben Tedavisi

Ben Aldırma İzi Ne Vakit Geçer?

Lazer, radyofrekans, elektrokoter, kriyoterapi üzere formüllerin tesir etmediği ve tekrarlama riski bulunan, ABCD kuralına uymayan benler için cerrahi usul kaçınılmaz olabilir. Hangi usul ile benin alınması gerektiğine doktorlar hastanın genel sıhhat durumunu, aile hikayesini ve benin muayenesini göz önünde bulundurarak verirler. ABCD kuralına nazaran;

 • Asimetrik yapıda olan
 • Hudutları aşikâr olmayan
 • Rengi homojen olmayan
 • Çapı 5 mm boyuttan büyük olan
 • Ani kanama ve ağrı yaşatan
 • Esaslı ve derin yapıda
 • İltihaba misal sıvılar çıkan benler cerrahi yol ile alınmalıdır.

Yukarıdaki durumlardan biri ya da daha fazlası bulunan benler kanserleşme riski taşıyor olabilir.

Ameliyat ile alınan benler için bölgeye lokal anestezi uygulanır. Küçük bir kesi yardımıyla benden doku kalmayacak şekilde derideki pigment hücreleri kazınarak temizlenir. İşlem sonrası benin boyutuna göre 3-4 dikişlik bir operasyon bölgesi oluşur. Lokal anestezi uygulandığı için hasta günlük yaşamına aynı gün dönebilir. 2-3 gün operasyon alanı suyla temas ettirilmemelidir. Daha sonra bölgeyi güneşten korumak çok önemlidir. Yaklaşık 1 hafta sonra dikişler aldığı için yara bölgesine krem ve güneş kremi uygulaması yapmak için hekim tavsiyelerine göre seçim yapmalısınız.

Ben aldırma için birçok yöntem arasında benlerin ne şekilde olduğu, yapısı ve doktorun vereceği karara göre benler alınmaktadır.

Okumaya Devam

Trendler