Kalp Kapak Hastalıkları - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp Kapak Hastalıkları

Aort Kapak Ameliyatları Aort kapak nedir? Aort kapak, kalbimiz ile kanın kalbimizden tüm organlara dağılmasına aracılık eden ana atardamar olan …

Yayınlanan

üzerinde

Aort Kapak Ameliyatları
Aort kapak nedir?

Aort kapak, kalbimiz ile kanın kalbimizden tüm organlara dağılmasına aracılık eden ana atardamar olan Aorta ortasında bulunan kapakçıktır. Olağanda 3 yaprakçığı vardır. Bu üç yaprakçık kalbimiz kasılırken açılır, gevşediği vakit ise kapanır. Bu yolla su şebekesindeki tek taraflı vana üzere kanın kalbe geri kaçmadan bedene dağılmasını sağlar.
Aort Darlığı Nedir?
Aort kapaktan kanın geçtiği alan olağanda 2.5 – 3.5 cm2dir. Rastgele bir nedenle bu alan 1.5 cm2 altına indiğinde belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bu devirde sol karıncık dar olan kapaktan kanı bedene pompalayabilmek için kas kitlesini arttırmaya ve büyümeye (hipertrofi) başlar.

Aort Darlığında şikayetler nelerdir?
Aort darlığı uzun müddet belirti vermeyebilir. Birinci belirti ekseriyetle eforla çabuk yorulmadır. Aort kapak alanı 1cm2 ve altında ise değerli, 0,7 cm2 ve altı ise önemli ve kritiktir. İleri aort darlığının en kıymetli şikayetleri göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılmadır. Bu üç şikayet ortaya çıktıktan sonra ameliyat edilmediği takdirde hastanın 1 yıl içerisinde kaybedilme ihtimali çok yüksektir.

Aort Darlığının Nedenleri Nelerdir?
Ülkemizde en sık neden erken yaşlarda geçirilmiş bir boğaz (bademcik) enfeksiyonuna bağlı gelişen akut romatizmal ateş sekelidir. Bu devirde başlayan kapakçık harabiyeti vakit içerisinde ilerler, kapakçıklar birbirine yapışır. Vakitle da adeta taşlaşır. Romatizmal olmayan nedenleri ise en sık doğumsal olarak aort kapağının 3 yerine 2 yaprakçıklı ( biküspit )olması ya da yaşa bağlı olarak kireçlenme ( kalsifikasyon ) gelişmesidir. Son neden daha çok yaş ortalamasının ileri olduğu Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde ön plandandır ve ülkemizde de ortalama ömür mühletinin uzaması ile birlikte sıklığında artış gözlemlemekteyiz.

Aort Yetmezliği
Aort kapağının tam kapanamaması sonucu kanı kalbe geri kaçırdığı durumdur. Yetmezliğin derecesi geri kaçan kan ölçüsü ile orantılıdır. Kaçağa bağlı kalpte kan ölçüsü olağanın üzerine çıkar. Çok ölçüdeki kanı daima olarak bedene pompalamaya çalışan kalp vakitle yorulur ve kalp yetmezliği başlar.
Aort yetmezliği nedenleri?
Aort kapak yaprakçıklarında hasarlanmaya neden olan tüm durumlar yetmezliğe neden olabilir. Bunlar en sıklıkla geçirilmiş romatizmal ateşe bağlı yaprakçıkların büzülmesi, kapağın doğuştan 3 yerine 2 yaprakçıklı olması. Künt travmalara bağlı yırtılmalar. Marfan Sendromu üzere gevşek dokuları bulunan hastalarda aort kökünün genişlemesi ve lifletlerin birbirinden uzaklaşması üzere nedenlerdir.

Aort yetmezliğinde şikayetler nelerdir?
Hafif aort yetmezliklerinde hastada yıllarca hiçbir şikayet olmayabilir. Bu devirde hastalık sinsi bir biçimde ilerleyebilir.
Yetmezlik ilerleyince kalp atımları sarsıcı bir halde hissedilmeye başlar ve pek çok hastamız bu etapta bize başvurmaktadır. Kişi sol yanına yatınca sarsıntıyı çok fazla hisseder.
Vakitle anjina dediğimiz göğüs ağrısı olmaya baş ( Bilhassa uyku saatlerinde)
İleri evrelerde kalp çok büyür ve kasılma gücü zayıflar. Halsizlik, eforla nefes nefese kalma ve kalp yetersizliği ortaya çıkar

Aort Kapak Tamiri
Günümüzde tüm kapaklarda olduğu üzere aort kapaktaki sorunlarda de öncelikle tamiri tercih etmekteyiz. Tamirin, hastayı kan sulandırıcı ilaç kullanmaktan kurtarması üzere pek çok avantajları bulunmaktadır. Aort yetmezlikleri, darlıklara nazaran tamire daha elverişlidir. Ülkemizde darlıkların yüklü olarak romatizmal ateş sekelinden kaynaklanması ve yaprakçıkların çok taşlaşması darlıkların tamiri konusunda maalesef sonuçları makus etkilemektedir. Lakin yeniden de karamsar olamamak gerekir bu durum hiçbir biçimde tamir edilemeyeceği manasına da gelmez. Tamir konusunda ameliyat öncesi yapılan ayrıntılı ekokardiyografi son derece fikir vericidir. Bunula birlikte tamir kararının en hakikat verildiği yer ameliyat masasıdır. Cerrahın kapağı görerek, dokunarak yaptığı muayene asıl olandır. Bununla birlikte tamir uzun periyot hastayı sorunsuz götürecek, ikinci bir ameliyata gereksinim göstermeyecek halde planlanmalıdır. Bu nedenle ameliyattan beklentinizi cerrahınızla net olarak paylaşmanızı tavsiye ederim. Cerrahınızın bu mevzudaki açıklamaları sizin için aydınlatıcı olacaktır.

Aort Kapak Değişimi (Replasmanı)
Tamire uygun olmayan hasarlanmış kapakların yapay bir aort kapağı ile değiştirilmesidir. Temel olarak 2 tip kapak kullanmaktayız. Mekanik kapaklar ve biyolojik ( doku ) kapakları. Biyolojik kapaklar kendi içlerinde hayvan kökenli ve kadavradan alınan insan kökenli olarak ikiye ayrılırlar. Ne cins bir kapak kullanacağımıza hastamızın yaşına, cinsiyetine, mesleğine, darlığın derecesine ve en kıymetlisi bilgilendirme yaptıktan sonra hastamızın tercihine nazaran karar vermekteyiz.

Aort Kapak darlığı tedavisinde gelişmeler
Aort darlıklarında ileri yaş ve eşlik eden öteki hastalıklar nedeniyle açık kalp ameliyatının yüksek riskli olabileceği hastalarda aort kapağını TAVI ismi verilen yolla, göğsün sol alt ucundan küçük bir kesi ile yahut kasık atar damarından yerleştirdiğimiz yeni bir kapak ile değiştirebilmekteyiz. Bu tekniği kardiyolog arkadaşlarımızla birlikte takım çalışması biçiminde gerçekleştirmekteyiz. Bu teknik için değerli olan hastanın âlâ seçilmiş olmasıdır. Standart cerrahiye uygun olmayan hastalar için geliştirilmiş olan bu usul çok yaşlı hastalarımız için bir çıkış yolu olabilmektedir. Bununla birlikte göğüs açılarak ya da küçük kesi ile yaptığımız açık kalp ameliyatı altın standart olarak aort darlıklarının tedavisindeki yerini korumaktadır.

Mitral Kapak Ameliyatları
Mitral kapak nedir?

Mitral kapak kalbimizin kasılması esnasında kanın sol kulakçıktan karıncığa atılmasına müsaade veren, gevşemesi esnasında ise kapanıp geri kaçmasına pürüz olan kapakçıktır. 2 yaprakçığı vardır.

Mitral Darlık Nedir?
Mitral kapak yaprakçıklarının birbirine yapışması, sonucunda kan daralmış mitral kapaktan rahat geçemez ve sol kulakçıkta olması gerekenden daha fazla kan birikir ve pek çok sirkülasyon sorununa sebep olur.

Mitral darlıkta şikayetler nelerdir?
Olağan mitral kapağın alanı 4 -6 cm² dir. Bu alan 2.5 cm² altına düşerse şikayetler ortaya çıkmaya başlar.
Birinci şikayetler halsizlik ve çabuk yorulmadır.
Kapak alanı 1.5 cm² altına inince nefes darlığı şiddetlenir.
Bir öbür sorun de atrial fibrillasyon dediğimiz ritm bozukluğudur. Atrial fibrillasyonda kulakçık içerisinde kanın yavaşlamasına bağlı olarak pıhtılaşması kolaylaşır. Pıhtılar koparak başta beyin üzere hayati organların damarlarını tıkayıp felç üzere önemli sorunlara neden olabilir.
Tedavi edilmemiş mitral darlık hastalarında vakitle kalbin sağ tarafında da yetmezlik başlar ve bu durumda bacaklarda ödem, karaciğerde büyüme ve son basamakta karında sıvı birikmesi meydana gelebilir.
Mitral darlık ne vakit ameliyat edilir?
Ekokardiyografi ( kalbin ekranda hareketli görüntülenmesi) ölçümleri ve gerekli durumlarda kateterizasyon bulgularının yanı sıra hastanın efor kapasitesi ve şikayetlerine nazaran karar vermekteyiz.
Efor kapasitesi tüm kapak hastalıklarının kıymetlendirilmesi ve tedavisine karar verilmesinde değerlidir. Bu nedenle tüm dünyada olduğu üzere biz de New York Kalp Birliğinin ( NYHA ) işlevsel sınıflamasını kullanmaktayız.
NYHA Class I: Rastgele bir yakınması olmayan
NYHA Class II: Ağır aktivite ile şikayeti olanlar
NYHA Class III: Günlük kolay aktivite ile bile şikayeti olanlar
NYHA Class IV: Dinlenme durumunda bile şikayeti olanlar
Buna nazaran atriyal fibrillasyonlu ve şikayeti fazla olan hastalar ile Class III ve IV kümesi hastalar ameliyat adaylarıdır.

Mitral darlıkta kapak tamiri
Fibrotik darlık dediğimiz kapak yapılarının çok bozulmadığı durumlarında, tamirden pek âlâ sonuçlar alabilmekteyiz. Lakin darlık sebebi romatizmal ateş olup kapak dokuları adeta taşlaşmış hastalar optimal bir tamir için uygun değildir. Bu durumda, kurallar zorlanarak gerçekleştirilen tamirlerde bile, hastalar sıklıkla 6-7 yıl içerisinde ikinci bir ameliyatla kapak değişimine gitmektedir. Bu nedenle romatizmal mitral darlık hastalarında kapak değişimini tamire oranda daha çok tercih etmekteyiz.
Mitral Yetmezlik Nedir?
Mitral yetmezlik kalbin kasılması esnasında mitral kapağın tam kapanamaması ve kanın sol karıncıktan, sol kulakçığa geri kaçmasıdır. Kaçan kanın ölçüsüne nazaran (birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü) derecelendirilir.

Mitral yetmezlik neden olur?
Romatizmal kalp hastalığına bağlı tek başına oluşması azdır lakin bu sebepten oluşmuş mitral darlıklara sıklıkla eşlik edebilir.
Halk ortasında kalp kapağında çökme olarak tariflenen mitral kapak prolapsusu bilhassa gelişmiş ülkelerdeki sık nedenlerdendir (her prolapsusu ameliyat gerektirmez!)
Doğumsal olarak kapak yapısında ya da kapak altı yapılarda bozukluklar olabilir.
Marfan Sendromu üzere doku hastalıkları ile ortaya çıkabilir.
Koroner arter hastalığına bağlı kalp krizi geçiren hastalarda gelişebilmektir.

Mitral yetmezlikte şikayetler nelerdir?
Hafif ve orta derecede mitral yetmezliklerde hastanın şikayetleri epeyce azdır. Pek çok hasta da ömürleri boyunca her hangi bir ilerleme olmadan bu formda devam edebilmektedir. Bu periyotta nizamlı takip son derece değerlidir.
Lakin vakit içerisinde yetmezliğin ilerlemesi durumunda sol karıncığın gereğinden fazla çalışması sonucu yetmezlik oluş Hastada çabuk yorulma ve çarpıntı başlar.
Vakitle nefes darlığı ortaya çıkar. Günlük işlerde ve nihayet istirahatte bile nefes darlığı oluşmaya başlar ve bu durumda bacaklarda ödem, karaciğerde büyüme ve son kademede karında sıvı birikmesi meydana gelebilir.

Mitral yetmezlik ne vakit ameliyat edilir?
Ekokardiyografi, gerektiğinde kateter ve koroner anjiografi bulguları ile hastanın şikayetlerine nazaran karar vermekteyiz. Sol karıncığın genişleme derecesi karar vermede belirleyicidir. Bunun dışında kalbin pompalama gücü, ritmi ve akciğer atardamarı basınçları da fikir vericidir.
Mitral yetmezlikte kapak tamiri
Mitral yetmezlikte kapak tamiri birinci tercih ettiğimiz metottur. Amaç kişinin kendi kapağının korunarak tamir teknikleri ile onarılmasıdır. Tamiratla kurtarılabilecek her mitral kapağa bu talihi vermenin en doğrusu olduğu fikrindeyim. Kişinin kendi kapak dokusunun kullanılması ve kapak altı yapıların korunması daha fizyolojik bir durumdur, bu yolla hem erken devir hem de geç devir sonuçları daha uygun oluyor.
Mekanik kapaklardaki üzere kan sulandırıcı ilaç muhtaçlığının olmaması da ömür kalitesi açısından çok değerli. Mitral kapak yetmezliğinde hastaların pek birçok kapak tamirine uygundur. Fakat her hastada tamirin mümkün olamayabileceği ve bu hastalarda kapak değişiminin gerekebileceği bilinmelidir. Yetmezliğin kapak tamiri ile mi yoksa kapağın değiştirilerek mi tedavi edileceği kalp cerrahının hastasını değerlendirmesiyle mutlaklık kazanmaktadır. Tamir konusunda ameliyat öncesi yapılan ayrıntılı ekokardiyografi son derece fikir verici olmaktadır. Bunula birlikte tamir kararının en hakikat verildiği yer ameliyat masasıdır. Kapağı görerek, dokunarak yaptığımız muayene asıl olandır. Gerçekleştirilecek tamir hastayı uzun periyot sorunsuz götürecek, ikinci bir ameliyata muhtaçlık göstermeyecek biçimde planlanmalıdır. Bu nedenle ameliyattan beklentinizi cerrahınızla net olarak paylaşmanızı tavsiye ederim. Cerrahınızın bu bahisteki tecrübesi ve açıklamaları sizin için aydınlatıcı olacaktır.

Mitral kapak değişimi (Replasman)
Kapak değişiminde kullanılan teknik değerlidir. Şahsî olarak her hastamda subvalvuler yapı dediğimiz kapak altı oluşumları müdafaayı tercih etmekteyim. Bu teknik hastalarımızın hayat uzunluğu işlevsel kapasitelerinin daha düzgün olmasını ve yeni kapakları ile ömür uzunluğu sıkıntısız bir biçimde hayatlarını sürdürmelerini sağlamakta.
Hangi hastalar mitral kapak tamirine uygun?
Bu sorunun karşılığı kapağınızdaki sorunun yetmezlik mi, darlık mı olduğu ve bu sorunların derecesi ile ilgilidir.
Kapak ameliyatlarında bilinmesi gereken bahisler;

Benim için en uygun kapak hangisi?
Bu sorunun karşılığı için metal kapak ve biyolojik kapakların avantaj / dezavantajları ile ilgili kısımları okumanızı tavsiye ederim.
Metal kapakların avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Ömürlerinin insan ömründen uzun olması en büyük avantajlarıdır. Tek ameliyatla sorun çözülmüş olur. Kan sulandırıcı ilaçlarını ( Coumadin) sistemli kullanan ve takiplerini nizamlı yaptıran hastalar düşüncesiz olarak hayatlarına devam ederler. Bununla birlikte kan sulandırıcı ilaçlarını tertipli kullanmayan yahut ileri yaş ya da bakım sorunu nedeni ile ilaç kullanımında sorunu olan hastalarda mekanik kapakların üzerinde oluşabilecek pıhtılaşmaya bağlı tıkanma ya da pıhtının kopması sonucunda felç riskleri vardır. Mekanik kapak tıkanması durumunda, çok erken evrede ilaç tedavisi ile çözülebilme ihtimali olmakla birlikte, tamamına yakınında acil ameliyat gerekir. Bir öbür dezavantajları ise ilacın çok ölçüde kullanılması halinde kanamaya yol açabilmesidir. Lakin günümüzde hastalarımızın bilinçlenmesi, sıhhat hizmetlerinin yaygınlaşması üzere pek çok nedenden ötürü tıkanma ya da pıhtılaşma üzere komplikasyonlarla son derece az karşılaşmaktayız. Buna ek olarak teknolojini ilerlemesi sayesinde diyabet hastalarının kendi konutlarında şekerlerini ölçtükleri aygıtlara emsal kan ölçüm aygıtları ile kan sulandırıcı ilaç düzeylerini ölçmek çok daha kolay hale gelmiştir.

Hayvan kökenli biyolojik kapakların avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Bu kapakların en büyük avantajı kan sulandırıcı ilaca muhtaçlık göstermemeleridir. Pıhtılaşma ya da fazla dozda kan sulandırıcı kullanımına bağlı kanamaya sebep olma riski yoktur. Gebelik planlayan genç bayanlar ve ilaç kullanımı zahmetli olabilecek ileri yaşlı hastalarımız ya da meslekleri gereği kesiklerin sık yaşandığı (metal personelleri, camcılar) hastalarımız için birinci tercih ettiğimiz kapaklardır. Kan sulandırıcı ilaçların gebeliğin erken devirlerinde bebek üzerinde olumsuz tesirleri olabileceği tıpta uzun müddettir bilinen bir gerçektir. Ayrıyeten mekanik kapak kullanılan hastalarda her türlü cerrahi teşebbüste kanama olmaması için ilacın kesilmesi ve cilt altı kan sulandırıcı iğnelerle bu periyodun atlatılması gerekmektedir. Biyolojik kapaklar kan sulandırıcı ilaçların kanama oluşturma riskini yahut kesilmesine bağlı oluşabilecek zorlukları ortadan kaldırır. Biyolojik kapakların dezavantajları ise vakit içerisinde yıpranarak ikinci bir ameliyata muhtaçlık gösterebilmeleridir. Eski model biyolojik kapaklarda ortalama 8 yıl içerisinde kapağın tekrar değişimi gerekli olmaktayken günümüzde kullandığımız biyolojik kapakların ömrü 15 yıl ve üzerine çıkabilmektedir. Dezavantaj üzere görülse de bu mühlet hem çocuk doğurabilme hem de kan sulandırıcı ilaçların yan tesirleri göz önüne alındığında son derece değerlidir. Ayrıyeten paylaşmak istediğim bir öbür değerli bilgi de 65 yaş ve üzerinde bu kapakların yıpranmalarının daha azaldığıdır. Bu da ileri yaşlı hastalarımız için bir öbür avantaj olmaktadır.
İnsan kökenli (kadavradan) biyolojik kapakların avantajları ve dezavantajları nelerdir
Çocuklarda ve endokardit dediğimiz kalbin iltihaplanması ya da enfenkte olması olarak basitçe tanımlayabileceğimiz durumlarda avantajlıdır. Endokakardit varlığında enfekte olan tüm alan çıkarılır. Aort kapak tutulumlarında insan kaynaklı aort kapak hem etraf dokularının kullanılabilmesi hem de enfeksiyona mekanik kapaklara nazaran daha dirençli olması nedeniyle tercih sebebidir. Bu kapaklar da hayvan kökenli kapaklar üzere kan sulandırıcıya ihtiyaç göstermez. En büyük dezavantajı ise temininin kısıtlı olmasıdır.

Kapak ameliyatı sonrası nelere dikkat etmeliyim?
Öncelikle şunu bilmenizde yarar vardır: ameliyat oldunuz ve kalbinizdeki sorundan kurtuldunuz. Artık daha güvendesiniz. Hangi ameliyat tipi olursa olsun olumlu bir bakış açısı güzelleşmenizi mutlaka hızlandırır. Ameliyat sonrasında taburcu olurken size anlatılan ve önerilen idmanları tertipli yapmanız son derece yararlıdır. İlerleyen periyotlarda aort kapağını tamir ettiğimiz hastalarımıza çok ağır kaldırmak, zorlayıcı ağır sporlar yapmak, kronik kabızlık üzere beden içi basıncını gereğinden fazla arttıracak durumlardan kaçınmalarını tavsiye etmekteyiz. Bunun dışında yürümek, yüzmek, bisiklete binmek üzere her türlü sporu yapabilirsiniz. Metal kalp kapağı kullandığımız hastalarımızın en çok dikkat edecekleri husus kan sulandırıcı ilaçlarının sistemli kullanımı ve takibidir. Üstte metal kalp kapaklarının avantaj ve dezavantajları kısmında bahsettiğim üzere günümüzde takip son derece pratik hale gelmiştir. Lakin burada ehemmiyetle vurgulamak istediğim bir mevzu takiplerinizin tertipli olarak bir doktor tarafından gerçekleştirilmesidir. Meskende takip araçları tabibe başvurma sıklığınızı azaltsa bile doktorunuzla bu mevzuda yapacağınız işbirliği son derece değerlidir. Spor yaparken ve günlük hareketlerinizde en çok dikkat edeceğiniz şey ise düşme, çarpma vb. nedenlerle yaralanmamanızdır. Ameliyat sonrası antrenmanlar ve spor konusunda rahat olun. Hastalarımıza çok zorlayıcı antrenmanlar yerine yürümek, yüzmek, jogging ( kısa adımlarla yavaş koşu) üzere daha sağlıklı sporları tavsiye etmekteyiz. Bu doku kapağı kullandığımız hastalarımız için de geçerlidir.

Kapak ameliyatı sonrası beslenmem nasıl olmalı?
Kapak ameliyatı sonrası hastanın beslenmesi, aldığı besinler kan sulandırıcı ilaçların tesirini değiştirebileceğinden dikkatle düzenlenmelidir. Bunun için Coumadin ( kan sulandırıcı ) kullanan hastalarımız mevsim geçişlerine dikkat etmeliler. Tüketilen besinlerin mevsime nazaran değişiklik göstermesi ya da ölçülerindeki oynamalar kan sulandırıcı ilaçların aktifliğini değiştirebilmektedir. Greyfurt, brüksel lahnası, mayonez, avakado üzere yiyecekler Coumadin dozunu etkileyeceği için hudutlu tüketilmeliler. K vitamini içeren yeşil yapraklı besinlerin tüketiminde artış Comadin aktifliğini azaltabilmektedir. Bu türlü durumlarda benim doktor olarak şahsi tercihim tüketilen besinlerde azaltma ya da yasaklamak yerine kullanılan ilacın dozunu ayarlamak olmaktadır. Diyetin istikrarlı tutulması da son derece değerlidir, besinleri her zamanki sıklıkta ve ölçüde tüketmeye ihtimam göstermenizi tavsiye ederim. İlaç dozu sizin beslenme biçiminize nazaran ayarlanacaktır. Sıhhat deposu olan yeşil sebzelerin her vakit tüketilmesi taraftarıyım.

Kapak ameliyatı oldum gebe kalabilir miyim?
Öncelikle bu türlü bir niyetiniz varsa bunu ameliyattan evvel cerrahınızla paylaşmanızı tavsiye ederim. Ameliyat olduktan sonra buna karar vermişseniz tekrar gebe kalmadan evvel bu fikrinizi cerrahınızla paylaşmanız en doğrusudur. Biyolojik kapak konmuş hastalarda bu durum sorun yaratmazken metal kapak takılmış hastalar lakin çok yakın takiple doğurtulabilmektedir. Mecburen kan sulandırıcı ilaçlarda çeşitli düzenlemeler yapmak gerekir ki bu süreç hem hasta hem de tabip için zahmetli bir süreçtir.
Kapak ameliyatı sonrası cinsel hayat
Ameliyatınız göğüs kemiği açılarak da yapılsa , küçük kesi ile de yapılsa birinci 4 -6 hafta temkinli olmakta yarar vardır. Bu göğüs kemiği açılan hastalar için de kâfi bir müddettir. Cinsel bağlantı esnasında salgılanan adrenalin süreksiz de olsa çarpıntıya nadiren de ritm bozukluğuna neden olabilir. Lakin akılda tutulması gereken artık daha sağlıklı olduğunuz, bu birinci haftalar geçtikten sonra eskisinden çok daha güzel olacağınınızdır. Ameliyat sonrası mümkün sorunlar çoklukla bilgi eksikliğinin oluşturduğu endişelerden kaynaklanan süreksiz ruhsal durumlardır. Günümüzde ameliyat esnasında aldığımız teknik tedbirler sayesinde mümkün organik problemlerin önüne geçmekteyiz. Tavsiyem cinsellik konusunu ameliyattan evvel ya da sonra cerrahınızla rahatlıkla konuşmanızdır. Bu hususta sizin ya da eşinizin başınıza takılanları sormanız, kâfi bilgi sahibi olmanız her şeyi kolaylaştırır.

Meskende kullanılan kan ölçüm araçları inançlı midir?
Evet inançlıdır. Bizi bu hususta yaptığımız ve kalp damar cerrahisi alanındaki çok prestij gören memleketler arası bir tıp mecmuasında yayımlanan klinik araştırmamızda hastanede ölçülen bedeller ile kişinin kendi ölçümünü yapabildiği aygıtlarla ölçüm sonuçları uyumlu bulunmuştur.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Aort Kapak Hastalarının Şikayetleri

Nefes darlığı Çabuk yorulma Çarpıntı Ritim bozukluğu Göğüs ağrısı Ani bayılma Aort Kapak Hastalığının Tanısı Aort kapak hastalığı için …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Nefes darlığı

Çabuk yorulma

Çarpıntı

Ritim bozukluğu

Göğüs ağrısı

Ani bayılma

Aort Kapak Hastalığının Tanısı

Aort kapak hastalığı için kesin teşhiste uygulanması gereken tetkik kalbin ultrasonunun yani ekokardiyografisinin yapılmasıdır.

Aort Kapak Hastalığı Nedenleri

Aort kapak hastalıkları şu nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.

Aort kapağın doğuştan iki yaprakçıklı olması

Aort kapağın romatizmal olarak sonradan kireçlenmesi

Bağ dokusu yetmezliği sonucu doğuştan olmuş olan ve ileri yaşlarda kendini gösteren kapakçıktaki geriye kaçırma, kapanamama bozukluğunun ortaya çıkmasıdır.

Aort Kapak Hastalığı Belirtileri

Aort kapak hastalığı sinsice ilerleyen bir hastalıktır. Aort kapak hastalıklarında darlık ya da yetmezliğe bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler şunlardır:

Nefes darlığı

Çabuk yorulma

Çarpıntı

Ritim bozukluğu

Göğüs ağrısı

Ani bayılma

Aort Kapak Hastalığı Tedavi Sistemleri

Kireçlenme sonucu darlık oluşabileceği üzere bazen bağ dokusu bozukluğu sonucu oluşan yetmezlikte ise kalbi ileri derece büyütür. Hem darlık hem yetmezlik kalbin sol tarafını büyüteceği üzere önü tıkalı olan bir kalbin çalışma bozukluğu sonucu, büyümesi sonucu kalp kasının gücü azalır. Şayet müddet çok gecikirse vaktinde müdahale edilmezse, vaktinde ameliyat edilmezse kalp büyümesi kardiyomiyopati denilen kalbin kasılma bozukluğunun ileri derecede olması safhasına gelir ki hasta ondan sonraki ameliyatı çok yüksek riskli oluşur. Kalp kasının kalınlaşmaması, kalbin büyümemesi birinci derecede kıymetli kriterdir.

Aort kapak hastalıklarının tedavisinde ileri tekniklerle kimi vakit kalp kapakçığı tamir edilir kimi vakit da büsbütün değiştirilir. Bu da minimal invaziv cerrahi tekniklerle, yandan, kol altından küçük kesiyle 4 santimlik bir kesiyle yahut akciğerleri berbatsa önden tekrar 4-5 santimlik küçük bir kesiyle kalp kapakçığı tamir yahut değiştirme süreci yapılır. Değerli olan vaktinde müdahaledir, vaktinde tespittir ve kalbi ileri derecede büyütmemesidir.

Aort Kapak Tamiri

Hastanın aort kapağındaki sorunun giderilmesinde şayet kapağın durumu uygunsa öncelikle tamirin tercih edilmesi gerekir. Zira hastanın kendi kapağıyla hayatına devam etmesi yapay kalp kapağı ile değiştirilmesinden daha düzgündür. Aort kapaktaki bozuklukların ileri derece olmadığı durumlarda aort kapak onarılarak tedavi edilmesi sağlanır. Aort kapak tamirinin uygulanabilmesi için kalp kapakçık yapraklarının sistemli olması, kalp kapakçığı kaçağıyla birlikte darlığının olmaması, kapakçık üzerinde rastgele bir pıhtı yahut pürüz olmaması, kapakçık yapraklarının birbirine rahatlıkla yaklaşabiliyor olması yahut darlığının açılabildiğinde geriye kaçak yapmıyor olması gerekmektedir.

Aort Kapak Değişimi

Aort kapak değişimi, hastanın aort kapaktaki darlık ve yetmezlik sorununda tamir ile giderilemeyen durumlarda uygulanan, aort kapağın biyolojik ya da mekanik yapay kapakçıklarla değiştirilmesidir. Kalp kapaklarında ileri derecede geriye kaçırma yahut ileri derecede darlık, bazen ikisinin birlikte olması, kapağın ileri derecede kireçlenmesi, kapak önünde pıhtı olması, kalp ritminde bozukluk olması üzere durumlarda kapağı değiştirmek gerekebilir.

Aort Kapak Ameliyatından Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aort kapak değişiminden sonra en kıymetli bahislerden biri, hastaların tabip tarafından tavsiye edildiği halde kan sulandırıcı ilaçların sistemli olarak kullanmalarıdır. Biyolojik kapak değişiminde kan sulandırıcı ilaç kullanımı 3 ay iken mekanik kapak değişiminde hastaların ömür uzunluğu kan sulandırıcı ilacı kullanmaları gerekir. Bunun yanında hastanın enfeksiyonlardan korunması son derece değerlidir. Diğer bir hastalıktan ötürü olabilecek cerrahi müdahaleler üzere durumlarda hastanın kalp hekimiyle bağlantıya geçmesi ve enfeksiyona karşı önleyici önlemler alınması değerlidir. Bununla birlikte hasta, kalp ve kalp kapağının takip edildiği doktor denetimleri sistemli olarak yapılmalıdır.

Aort kapak hastalıkları kalbin büyümesine neden olduğundan ötürü erken teşhis ve tedavisi son derece değerlidir.

Okumaya Devam

Kalp ve Damar Cerrahisi

Varis Nedir, Nasıl Geçer, Nasıl Tedavi Edilir?

Toplumda en fazla görülen kalp damar sorunlarından biri varislerdir. Varislerin ne olduğunu anlamak için onların oluşumunda rol oynayan …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Toplumda en fazla görülen kalp damar sorunlarından biri varislerdir. Varislerin ne olduğunu anlamak için onların oluşumunda rol oynayan toplardamarların fonksiyonunu bilmek gerekir. Toplardamarlar (venler), bedende kirli kanı organlardan ve etraf dokulardan alıp kalbe taşıyan en büyük çaplı damarlardır. İsminde da olduğu üzere kan için bir çeşit toplayıcı vazifesi görür. Geniş bir çapa sahip oldukları için içerilerinde tek istikametli çalışan kapakçıklar bulunur. Bu kapakçıklar kanın damarlarda gittiği yola geri dönmemesi, yer çekimine karşı kalbe hakikat yapılan taşımada fonksiyon görmesi için vardır. Bu damarların işlevindeki değişmeler varis üzere sıkıntıları yaratabilir. Belirli nedenlerle bedenin çeşitli yerlerinde oluşan damar genişlemeleri meydana gelebilir. Damar duvarlarında meydana gelen bu işlev bozukluğu ise varislerin oluşumundaki temel fizyolojik nedendir. Varisin kaynaklandığı bu sorunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığın oluşma evresinde farklı durumlar izlenebilmektedir.

Varis Nasıl Oluşur, Nasıl Tedavi Edilir?

Varis Nedir?

Çoklukla bacaklardaki yüzeysel toplardamarlarda meydana gelen damar büyümeleri öncelikle kılcal damar çatlamaları olarak kendini gösterir. Cilt yüzeyine yakın olan damarlarda bu durum daha besbelli olarak oluşum gösterir. Kılcal damarlarda varis başlangıcı olarak görülen damar çatlamaları telenjiektazi olarak isimlendirilir. Bu durum estetik bir sorun dışında hastalar için sorun yaratmasa da varis daha farklı olup bir çeşit ilerlemiş damar genişlemesidir.

Varisler en fazla bacaklarda oluşum gösterir. Lakin bacaklar dışında iç organların duvarlarında, testislerde, velhasıl damarların olduğu çeşitli bölgelerde de görülebilir. Bacaklardaki toplardamarlarda aşağıdan üste kanın taşınması kelam konusu olduğu için kanın aşağıya yerçekimi tesiriyle tekrar dönmemesi için bir çeşit kapakçıklar bulunur. Damar çeperleri çeşitli nedenlerle birtakım işlev bozukluklarına uğrayabilir. Bu durum açılıp kapanan kapakçıkların da tam olarak fonksiyonunu yapmasını mahzurlar. Organ ve etraf dokulardan kalbe dönmek üzere toplanan kirli kan, kapakçıklardan sızmaya başlar. Kalbe dönmesi gereken kanın sirkülasyonu bu durumda bozulur. Kirli kan bedenin alt bölgelerinde, hasebiyle en fazla bacaklarda birikmeye başlar. Tıpkı atık unsurların etrafa ziyan vermesi ve atılan çöp poşetlerinden bir mühlet sonra koku ve sıvı yayılması üzere, varislerin oluşumunda hasarlı damarlardan da bir müddet sonra kirli kan sızar. Etraf dokulara ziyan vererek ilerleyen hadiselerde yalnızca estetik bir sorun oluşturmayıp hasta için ağrı ve iltihap kaynağı olabilir.

Varisin görüldüğü hastalar tek bir kümede olmamakla birlikte hastalığın görüldüğü olaylarda emsal münasebetler bulunur. Bilhassa

 • menopoz devri
 • gebelik
 • obezite
 • fazla ayakta kalmayı gerektiren işler
 • yaşlanma
 • duruş bozuklukları
 • hormon kullanımı
 • aile hikayesinde varis bulunan hastalarda varis hadiseleri sıkça gözlenir. Bayanlardaki varis olayları erkeklerde oluşan olay sayısının yaklaşık 4 katı kadardır.

Genelde bacaklarda varis görülüyor olma nedeni, bedende fazla basınç olan alanların varis için etken olmasıdır. Bu nedenle bilhassa alt bacaklarda varis hadiselerine çok sık rastlanır. Hastalığın seyri bireyden şahsa değişebilir ve farklı evreler gözlenebilir. Kılcal damar varisleri denen estetik kusur olmak dışında hastalar için sorun yaratmaya varisler her yaştaki bireylerde görülebilir. İlerleyen varis hadiseleri ise en başta yaşlanma olmak üzere üstteki münasebetlerle ortaya çıkabilir.

Bedeninizde değişmeler hissediyor, bilhassa bacaklarınızda farklı bir görünüm dikkatinizi çekiyorsa varisten şüphelenmeniz için kimi bulguların olması gerekir. Varis hastalığında genel bulgular sıralandığında aşağıdaki üzere bir tablo görülebilir.

 • Bacaklarda meydana gelen ağrı
 • Uyuşma hissi
 • Gece krampları
 • Uyuşma
 • Parestezi
 • Huzursuz bacak
 • Ağrı ve kaşınma
 • Damarlarda barizleşen mor-mavi renkler

Üstteki bulgulardan biri ya da daha fazlası varis oluşumunda gözlenen durumlardandır. Belirtilere bakarak kendinizde varis olduğundan şüpheleniyorsanız kısa vakitte uzman bir tabibe başvurmanız kıymetlidir.

Varis Tedavisi

Varis oluşumu görülen bacaklar için doppler ultrason ile damarların durumuna bakılır. Hastanın durumuna nazaran tabibin gerekli gördüğü tedavi prosedürü uygulanabilir.

 • Sedanter hayat usulü yerine hareketli bir hayat biçimi edinmek
 • Bacakları dinlendirerek gün içinde 10-15 dakika üst kaldırmak
 • Topuklu ayakkabı kullanımını sonlandırmak
 • 6 cm’den yüksek topuklardan kaçınmak
 • Kolay aşikâr antrenmanları gün içinde tekrarlamak
 • Bacak bacak üstüne atmamak
 • Ülkü kilonun korunması, sık kilo alıp vermemek
 • Kan basıncını dengeleyen besinlerin tüketilmesi
 • Sıcak su ile duş alım mühletini uzatmamak üzere pratik prosedürler gözetici tedavide tesirli olanlardır.

Varisten şikâyet eden hastaların aklında birkaç soru yer alabilir: “Tedavi edilmeyen varisler ne üzere sonuçlar doğurur?”. Tedavi edilmeyen varisler ilerleyen süreçlerde değerli sıkıntılar yaratabilir. Varis hastalığı bir çeşit dolanım bozukluğu hastalığıdır. Bu nedenle önemli sıhhat meselelerine ve estetik kusurlara yol açabilir. Fakat ilerlemiş olayların sebep olacağı ağrılı durum, estetik meseleleri ikinci plana atacağından bu olaylarda çabucak müdahale yapılması önerilir. Varislerin tedavisinin gecikmesi durumunda hasarlı bölgeye oksijenli kan ulaşmaz. Yani bölgedeki hücrelerin kan damarlarıyla beslenmesi gerekirken besin kaynağı olan pak kanı alamaz. Bu durumda renk değişimleri, bacakta olağandışı incelmeler, ödem ve önemli derecede yaralar ile görülen venöz yetmezlik meydana gelir. Ayrıyeten varislerde pıhtı atma sorunu da görülür. Tormboflebit olarak isimlendirilen bu durumda damar içi pıhtılaşmalar olur ve küçük darbelerle bile bacakta kanama meydana gelebilir. Hatta daha ileriki duurmlarda pıhtı akciğere kadar ilerleyip akciğer embolisi görülebilir. Venöz yetmezliğin son noktasında ise bacak ülseri denen epeyce ağrılı ve kanamalı yaralar oluşabilir. Oluşan bu durum yalnızca estetik bir sorun olan damar çatlamalarından epeyce daha önemli olup hasta için ağrılı bir durumdur.

Her varis tıpkı çeşitte değildir. Varis oluşum suratı şahısların hayat şekline ve genel sıhhat durumuna nazaran değişebilir. 3 çeşit varis tipi görülür:

Kılcal Damar Varisleri (Telenjiektazi)

Cilt yüzeyinde barizleşen kılcal damarların estetik bir sorun yaratması ile hastaların tedavi talep ettiği evredir. Bir çeşit travma ya da ani darbe ile oluşup örümcek ağına benzeyen bir yapıda milimetrik boyutlarda ya da santimetrelerce alanda meydana gelebilir.

Orta Uzunluk Varisler (Retiküler Varisler)

Bu tip olaylar da hasta için ağrı ve acı yaşatmaz. Lakin barizleşen mor-mavi venlerin görünümü ile estetik olarak istenmeyen manzaralar oluşabilir. Ultrasonda gözlenen bir toplardamar ya da kapakçık yetmezliği görülmez. Çoklukla ilerleyip büyük uzunluk varislere dönüşmezler.

Büyük Uzunluk Varisler

Hem kozmetik olarak hem de kalp damar hastalıkları açısından sorun yaratabilecek varislerdir. Ayakta yapılan doppler ultrason ile muayene edilir. Toplardamar ve kapakçık yetmezliği görülebilir. Bu varislerde varis çorabı, lazer, skleroterapi üzere tedaviler tahlil olmayacağı için RF tedavisi, cerrahi süreçler yapılır. Kimileri cilt yüzeyinden görülmez. Bunlara iç varis denir. Hastada ağrı, gece krampları, kaşınma üzere belirtilerle fark edilir.

Varis tedavilerinde ameliyatsız tahliller varis tiplerine nazaran uygulanabilir. Büyük uzunluk varislerde genelde cerrahi teknikler kaçınılmaz olmaktadır.

Kılcal damar varisleri ve retiküler varislerde lazer ışınları tesiriyle genişleyen ya da açılan damarlar kapatılır. Skleroterapi uygulamasında varisli damarların içine milimetrik boyuttaki iğnelerle sklerozan denen ilaç enjekte edilir. Süreç sonrası varis çorabı üzere sıkı bandajlarla bölgenin desteklenmesi tavsiye edilir. Köpüklü tedavide ise enjekte edilen ilaç özel bir formülle köpürtülerek hastaya verilir. RF ile tedavide ise radyo dalgalarının gücü ile yüksek ısıda genişleyen ya da açılan damarlar kapatılır.

Konutta Varis Tedavisi

Hastada oluşmuş ve bilhassa ilerlemiş varisleri gidermek için sonradan yapılan kürler, bitkisel yollar tesirli olmamakla birlikte bilimsel değildir. Lakin varis oluşumunu engellemek için konutta birkaç pratik yol olabilir. Nizamlı antrenman, hareketsiz hayat üslubuna son vermek, sağlıklı beslenmek, lifli besinler tüketmek konutta yapılabilecek ve uzun vadede hayata tesir edecek yollardandır.

Limonla Varis Tedavisi

Limon içeriğindeki hususlar ve C vitamini yoğunluğu kan içindeki özgür radikallerin oksidatif hasara yol açmasına pürüz verir. Bu yapısıyla limon güçlü bir antioksidandır. Limon suyunu sıkarak her akşam bacaklarınıza aşağıdan üste masaj yapabilirsiniz. Böylelikle varis oluşumunu engelleyip genç bacaklara sahip olabilirsiniz. Tabi limonla varis tedavisi tam olarak mümkün ve kalıcı değildir.

Kılcal Varis Tedavisi

Kılcal varisler, varis hadiselerinin başlangıç seviyesindeki oluşumlardır denebilir. Büyük oranda varis hadiseleri yeterli huylu damar tümörleridir. Kılcal varisler ise yalnızca kozmetik bir kusur olup hastaların şikâyet ettiği oluşumlardır. Tek seanslık lazer uygulaması, skleropterapi ve köpük tedavisi ile kolaylıkla tahlil alınarak genç bir cilt görünümü kazanılabilir.

Varis Köpük Tedavisi

Skleroterapide 2 farklı uygulama biçimi vardır. Birinde sklerozan denen sıvı ilaç milimetrik iğnelerle damar içine direkt ve hava ile karıştırılmadan verilir. Öbür prosedürde, yani köpüklü tedavide damar içine birebir ilaç farklı bir formda verilir. İlacın içinde birebir etken husus olan polidokanol vardır. İlaç enjeksiyonu öncesi bacaklar pak ve tıraşlı olmalıdır. Ağrı ve acı hissi olmadan uygulanan süreç birkaç seans sürer. Her seans 40-60 dakika ortası bir vakit diliminde yapılır. Tedavi sonrası varis çorabı ile varisli bölgenin desteklenmesi önerilir. Ayrıyeten 4 haftalık bir süreçte süreçten sonra güneşten korunma epey kıymetlidir.

Okumaya Devam

Kalp ve Damar Cerrahisi

Ben Aldırma Nedir, Nasıl Yapılır?

Cilt yüzeyinde dermatolojik bir kusur olarak görülen benler hastaların şikâyet nedeni olabilir. Bedende genital bölgeden ayak tabanına kadar akla …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Cilt yüzeyinde dermatolojik bir kusur olarak görülen benler hastaların şikâyet nedeni olabilir. Bedende genital bölgeden ayak tabanına kadar akla gelebilecek her yerde görülen benlerin terminolojik ismi “nevus”tur. Nevuslar, derinin üst katmanı olan epidermis ile alt katmanı olan dermis ortasındaki bazal lamina üzerindeki çok pigment birikiminden meydana gelir. Bu pigmentler, yani melaninleri salgılayan hücreler melanosit hücreleri olarak isimlendirilir. Melanin pigmentleri birleşerek ciltte yoğunlaşma meydana getirdiklerinden bir çeşit tümör oluşumu gözlenir. Yani nevuslar için düzgün huylu tümörler denebilir. Bu oluşumlar katiyetle kanserleşme göstermezler. Benlerin oluşma formu, yapısı, rengi, büyüklüğü, hasta için verdiği rahatsızlık hissi ve aile hikayesine nazaran benlerin berbat huylu olmadığı doğrulandığı durumlarda nevusların düzgün huylu tümörler olduğu ve metastaz yapmadığı söylenebilir. Kanserleşme riski taşıyan pigment birikmelerinde nevuslardan daha farklı bir yapı gözlenir. Bu tipteki cilt üzerindeki pigment birikmelerine malign melanomlar denir. Malign makûs huylu demektir. Yani berbat huylu melanin birikmesi manasına gelir.

Malign melanomlardan farklı bir oluşum olduğu gözlenen ve muayene sırasında tespit edilen benler için tedavi yolları epeyce kolaydır. Benlerin tedavisinde teknolojinin sunduğu imkanlarla yesyeni prosedürler uygulanmaktadır. Hastaların günlük hayatını etkilemeden yapılan ben tedavilerinde eski metotlar üzere uzun ve sancılı süreçler yaşanmaz. Kimi benler hastalar için estetik görünümlerinde bir rahatsızlık ögesi olurken kimi benler ise tehlikeli bir büyüme gösterebilir. Her iki durumda da benlerin alınması mümkündür. Lakin kanserleşme riski taşıyan benler acilen alınmalıdır. Benlerin alınması için başvurulan nedenler ortasında kişiyi rahatsız etmesi, cilt kanseri riski olması ya da estetik olarak berbat bir imgeye neden olması olabilir.

Cilt üzeri lezyonlar oluşumu ve yapısı itibariyle benlerden farklı olsa da benlerle karıştırılan tipleri epey fazladır. Siğiller, çiller, güneş lekeleri, yaşlanma ile oluşan lekeler, doğum lekeleri, damar genişlemeleri yahut damar çatlamaları bu tip karıştırılabilir lezyonlardandır. Örneğin damar çatlamaları benlerden çok farklı nedenlerle oluşup farklı uzmanlık alanlarına girse de hastalar için benler ile karşılaştırılınca aldatıcı bir benzerlikte olabilir. Benler doğumdan itibaren kişinin bedeninde vardır, fakat bebekler doğumdan birkaç ay sonra melanin pigmenti sentezleyebildikleri için doğumda çabucak sonra benler ortaya çıkmaz. 20’li yaşlara kadar pigmentlerin sentezi ile benler bedende yerini alır. Doğumdan itibaren bireylerin bedeninde olan benler bu istikametiyle kalıtsal olarak kıymetlendirilir. Anne babalarda da tıpkı bölgelerde benlerin olduğu çocuktaki benlerin yerleşimi ile karşılaştırılarak görülebilir. Kimi benler konjenital olduğu üzere kimi de çevresel faktörlerle sonradan oluşabilir. Sonradan oluşan benlerin istatistiksel olarak epeyce az ölçüsü kanserleşme gösterebilir.

Ben Aldırma

İstemediğiniz, rahatsız edici olan ve aldırmaya karar verdiğiniz benleriniz için en uygun tedavi ismine uzman bir tabibe görünmek gerekir. Doktor muayenesinde aile hikayesi, genel sıhhat durumunuz ve dermatokop ile yapılan inceleme ile benlerinizin malign ya da benign olduğuna karar verilir. Bu basamakta büyük oranda benler zararsız ve kanser riski taşımayan tiplerdir. Fakat tabibin yapacağı muayeneden evvel benlerinizin makûs huylu olup olmadığını siz de gözlemleyerek takip edebilirsiniz. Erişkinlik periyodunda yeni oluşan benleriniz için endişelenmeden evvel durumlarını ve ilerleyişlerini takip etmelisiniz. Bu noktada ABCD kuralına nazaran nevusların hangi çeşitte ve ilerlemede olduğunu görebilirsiniz. Bu kuralda her harfe nazaran belirli ayrıntılar konusunda kıyaslama yapılır. 4 harfin içerdiği 4 kuraldan birini ya da birden fazlasını gözlemliyorsanız tabibe çabucak danışmanız önerilir.

A (asimetri): Benin ortasından hayali bir kesit alındığında iki tarafı ortasında bariz bir asitmeri olmasıdır

B (border)/sınır): Benin derinin kendi rengi ile ortasında biçimini belirleyen net bir hudut olmamasıdır.

C (color/renk): Benin sahip olduğu rengin tek olmaması, birden fazla rengi dağınık halde barındırmasıdır.

D (diameter/çap): Ben çapının 6 mm boyuttan daha büyük olmasıdır.

ABCD kuralında ilerleme gösteren benleriniz estetik bir kusur olmaktan çok cilt kanseri olarak ilerleyen tipler olabilir. Bu durumda erken teşhis hayli kıymetlidir. Dermatoskop aygıtı teşhis için kolaylık sağlayan yol gösterici bir aygıttır. Cilt dokusunun ışıklandırılarak daha yakından gözlenmesini sağlayan dermatoskop aygıtı benler üzere öbür cilt üzeri lezyonlarının da takibine yardımcı olur. Doktor tarafından gerekli görülen tedaviler ortasında malign melanomlar için cerrahi yol en fazla tercih edilendir. Zira kökü derin olan ve tekrarlama riski taşıyarak etraftaki sağlıklı dokulara ziyan verme riski bulunan benler deri üzerinden operasyon ile alınır. Genelde bu usul daha tesirli görünse de kanserleşme riski taşıyan kimi tipteki benler için de cerrahi kesi olmadan uygulanan tedaviler mümkündür. Lakin her cerrahi operasyonla alınan benlerin de malign olduğu düşünülmemelidir. Âlâ huylu olan büyük çaplı ve derin köke sahip benler operasyonla bedenden alınabilir.

Yanlışsız üzere görünen halk ortasındaki birtakım inanışlar ortasında beni cerrahi sistemle almanın kanser riski taşımasıdır. Bu epey yanlış bir kanıdır. Bilakis bu riski taşıyan benler daha büyük meselelere neden olmaması için operasyon ile alınır. Olağan ki bu operasyonda komplikasyon olmaması ve en gerçek tedavinin uygulanması için uzman doktorlar tarafından süreç yapılmalıdır. Zira bu tedavide kıymetli olan benin bedende rastgele bir modül bırakılmadan çıkarılmasıdır. Aksi halde malign hücreler etraf dokularda yayılım gösterip bedende tekrar görülebilir. Tabibin gerekli görmesi ve rastgele bir kuşkuya yer vermemek ismine melanomdan alınan örnek patolojiye gönderilir.

Belign tipteki benler alındığında etrafta tekrar ben oluşumu görülebilir. Benlerin tedavisi için kullanılan formüller yalnızca cerrahi tekniklere sınırlandırılmamakla birlikte rastgele bir metotla alınan düzgün huylu ben bedenin öteki bölgelerinde de tekrar çıkabilir. Fakat tıpkı yerde ben oluşumu tekrarlamaz. Bu durum operasyonun başarısıyla ilgili değildir. Zira deri insanın sahip olduğu en büyük duyu organıdır. Derinin epidermis dokusunda renk veren hücreler ise tüm bedende yayılım gösterir. Lakin bu tüm hücreler ayakta da yüzde de birebir formda çalışır demek değildir. Bu nedenle benler ayak tabanında, karında, avuç içinde, genital bölgede, yüzde, yani akla gelebilecek her yerde birden fazla ya da tek olarak oluşabilir. Kabarık, kıllı, siyah kahverengi tonlarında olabileceği üzere; kırımı pembe tonlarında, deri ile tıpkı kabarıklıkta, hafifi besbelli de olabilir. Bu tip farklılıkların göz önünde bulundurulmasıyla çok çeşitli tedavi sistemleri mevcuttur.

Lazerle Ben Aldırma

Cerrahi operasyon olmadan ben alınma süreçleri için hastaların durumuna nazaran çok çeşitli uygulamalar vardır. Lazer aygıtlarındaki ışınlar tek fazlı ya da çok fazlı lazer ışınlarını içerir. Bunlar benin yapısına ve durumuna nazaran seçilir. Epilasyon üzere süreçlerde kullanılan lazer aygıtları ben tedavisinde kullanılan lazer aygıtlarıyla tıpkı değildir.

Lazer ben tedavisi için uygun olan benler genelde 1 cm boyuttan küçük olan ve kabarık olmayan benlerdir. Kabarık benler için de güçlü aygıtlar ile lazer tedavisi bazen uygulanabilir. Benlerin muayenesi sonrası tabibin uygun gördüğü benler için tedavi uygulanabilir. Bedenin her yerindeki benler için lazer tedavisi yapmak mümkündür. Seanstan birkaç gün sonra benin yerinde kabuklanma olabilir. Bu süreçte kabuklar katiyen koparılmamalıdır. Süreç sonrasındaki 24 saatte bölgeye su temas ettirilmemelidir. Güzelleşme sürecindeki benlerin yeri titizlikle güneşten korunmalıdır. 1-2 aydan itibaren benler büsbütün yok olup deride sağlıklı hücreler yerini alır. Her yaştan bireye bu tedavi uygulanabilir. Uygulama öncesi cilt temizlenmiş olmalıdır. Ayrıyeten lazerle ben tedavisi sonrasında başka cilt bakım uygulamaları yapılabilir

Ameliyatsız Ben Tedavisi

Ben Aldırma İzi Ne Vakit Geçer?

Lazer, radyofrekans, elektrokoter, kriyoterapi üzere formüllerin tesir etmediği ve tekrarlama riski bulunan, ABCD kuralına uymayan benler için cerrahi usul kaçınılmaz olabilir. Hangi usul ile benin alınması gerektiğine doktorlar hastanın genel sıhhat durumunu, aile hikayesini ve benin muayenesini göz önünde bulundurarak verirler. ABCD kuralına nazaran;

 • Asimetrik yapıda olan
 • Hudutları aşikâr olmayan
 • Rengi homojen olmayan
 • Çapı 5 mm boyuttan büyük olan
 • Ani kanama ve ağrı yaşatan
 • Esaslı ve derin yapıda
 • İltihaba misal sıvılar çıkan benler cerrahi yol ile alınmalıdır.

Yukarıdaki durumlardan biri ya da daha fazlası bulunan benler kanserleşme riski taşıyor olabilir.

Ameliyat ile alınan benler için bölgeye lokal anestezi uygulanır. Küçük bir kesi yardımıyla benden doku kalmayacak şekilde derideki pigment hücreleri kazınarak temizlenir. İşlem sonrası benin boyutuna göre 3-4 dikişlik bir operasyon bölgesi oluşur. Lokal anestezi uygulandığı için hasta günlük yaşamına aynı gün dönebilir. 2-3 gün operasyon alanı suyla temas ettirilmemelidir. Daha sonra bölgeyi güneşten korumak çok önemlidir. Yaklaşık 1 hafta sonra dikişler aldığı için yara bölgesine krem ve güneş kremi uygulaması yapmak için hekim tavsiyelerine göre seçim yapmalısınız.

Ben aldırma için birçok yöntem arasında benlerin ne şekilde olduğu, yapısı ve doktorun vereceği karara göre benler alınmaktadır.

Okumaya Devam

Trendler