Kalp Kası Bandı Hastalığı (Miyokardiyal Bridge) - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp Kası Bandı Hastalığı (Miyokardiyal Bridge)

Yayınlanan

üzerinde

Koroner arterler yani kalbi besleyen damarlar, kalbin üzerinde seyretmektedirler. Bu damarlar 3 tane ana damar ve yan dallarından oluşur. Kalpte kan damarlarının yol aldığı bu yüzeyel yere kalbin epikardı denir. Epikardın hemen altında MİYOKARD denen, kalbin kası bulunur. Kalp kasının da altında kalbin ENDOKARD bölümü bulunur ki kalbin içinden geçen kanın içinde bulunduğu odacıklar bu yapıdan oluşur.


Kalp kası MİYOKARD dır ve kalbin pompalama gücü kalp kasının kasılmasıyla olmaktadır. Bu kasın kasılması için de kasa oksijen ve besin gelmelidir, işte bu işi de kalbin yüzeyinde bulunan koroner damarlar yapar. İçinden geçen kan ile kalp kası beslenir ve iyi bir şekilde çalışır.

Bazen ve genelde doğumsal olarak kalbin yüzeyinde bulunması gereken koroner damarlar daha aşağıdan geçerek kalp kasının içinden geçer. İşte kalp damarlarının yüzeyden değilde, bir kısmının veya tamamının kalp kası içinden geçmesine KALP KASI BANDI HASTALIĞI veya MİYOKARDİAL BRIDGE veya KALP KASI KÖPRÜSÜ denir. Yani bu durumda kalp kasılırken içinden geçen damar büzüşür ve kalp kasına gerekli kanı götüremez ve hastada KORONER DAMAR TIKANIKLIĞI gibi şikayet ve bulgular oluşur. Bu sorun insanlarda %0.7 ile %4.5 arasında görülmektedir. Çoğu zaman şikayet vermese de bazen göğüs ağrıları, kalp krizi ve hatta nadir de olsa ölüme kadar giden sorunlar yaratabilir. Bu hastalık genellikle kalbin en büyük damarı olan ÖN İNEN ATAR DAMAR yani LAD damarın ortasında görülmektedir.

Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Kalp kası hastalıkları diğer adıyla kardiyomiopati konusunda yapılan tedaviler kalp nakline kadar uzanan bir yolda ilerlemektedir. Kardiyomiyopati sorunun tedavisine başlamadan önce altında yatan ana nedenin bulunması bu konuda yapılacak tıbbi müdahalelere yön veren ana etkenlerden biridir.

Tedaviye başlamadan önce ilk olarak çekilen kalp ultrasonu ve EKG gibi görüntülü tetkik yöntemleriyle kardiyomiopatiler meydana gelen sorun saptanır. Myocardiumun gücü, sorunun boyutu, kalp kapaklarının kalınlığı ve boyutu incelenir. Bu rahatsızlıklar için uygulanacak olan tedavi yöntemi rahatsızlığın tipine ve oluşum nedenine değişiklik göstermektedir. Kalp kasında bulunan koroner damarlarda herhangi bir tıkanıklığa bağlı olarak ortaya çıkan kardiyomiyopatilerde anjiyografi ile balon veya stent uygulaması ya da açık cerrahi müdahale gerekli görülebilir. Hastalığın derecesi ve verdiği hasar oranı düşükse yapılan ilaç tedavisi sayesinde kalpteki kasın gevşemesine yardımcı olunur ve kalınlaşma oluşmasına neden olan tıkanıklıkların azaltılması sağlanır.

Kardiyomiyopati rahatsızlıklarında medikal bir tedavi yöntemi uygun görülmüşse; bu yöntem tek başına direk olan tedavi sağlamaz. Sadece kalp kasının üzerinde bulunan yükün azaltılmasına, kandaki basıncın düşürülmesine ve kalbin daha rahat bir performansla çalışmasına yardımcı olunur. Hasta üzerine uygulatılan kan sulandıran ve akışkanlık elde ettiren ilaçlar sayesinde damarların tıkanarak hastanın kalp krizi geçirmesine veya felç olayını yaşamasına engel olunur.

Kardiyomiopatiler  oluşan kalınlaşmanın fazlalaştığı durumlarda hastaya miyoktemi adı verilen bir cerrahi müdahale uygulanabilmektedir. Bazı vak’alarda cerrahi müdahale olmaksızın kateter yöntemi ile tedavi şekli yön değiştirebilmektedir. Kalp pili sayesinde kalp atımlarının yönü değiştirilip hastanın ritimleri dengede tutulur. İmplantable cardioverter ismi verilen cihazların yerleştirilmesi en son olarak da kalp nakli kardiyomiyopati tedavisinde rahatsızlığın ilerlemesine ve hastada oluşturduğu risklere göre uygulanan tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır.

Kalp kası bandı hastalığı (Miyokardiyal Bridge) için rapor oranı ne veriliyor?

Klas 1 hastalar:% 10
Anjinası olsun veya olmasın fizik muayene bulguları ve laboratuar testleriyle tanısı desteklenen hastalarda koroner anjiografi ile bir koroner arterde % 50’den daha az darlık saptanması.

Klas 2 hastalar:% 30
Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 1 semptomlar veya ilaç tedavisi veya diyetle anjinanın kontrol altında tutulabilmesi ve ayrıca konjestif kalp yetmezliğinin bulgu ve semptomlarının yokluğu (EF >%50).

Klas 3 hastalar:% 50
Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; laboratuar yöntemleri ile (EKG, eforlu EKG, perfüzyon sintigrafisi v.b) devam eden iskeminin saptanması veya bir koroner arterinde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterilmiş olması ve ilaç tedavisi veya diyetle anjinanın kontrol altında tutulabilmesi ve sol ventrikül fonksiyonlarının bozuk olmasına rağmen (EF %30-%50) hastada NYHA Sınıf 2 semptomların varlığı.

Klas 4 hastalar:% 100
Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; laboratuar yöntemleri ile (EKG, eforlu EKG, perfüzyon sintigrafisi vb) devam eden iskeminin saptanması veya bir veya daha fazla koroner arterinde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterilmiş olması ve ilaç tedavisi veya diyete rağmen hastada NYHA Sınıf 3-4 semptomların varlığı veya hastada ciddi sol ventrikül fonksiyon bozukluğunun olması (EF<%30)

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp Ameliyatlarında Küçük Kesi Yönteminin Sağladığı Avantajlar

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Minimal invaziv kalp cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi için önemli ve baskın bir yer bulmaktadır. Daha küçük kesilerle yapılan cerrahi işlemlerin, hasta için operasyon sonrası döneme de çok olumlu etkileri vardır.

 • Hasta göğüs kemiği tamamen kesilerek yapılan ameliyatlarda vücut bütünlüğünün yitirildiği hissine kapılıyor, bu da psikolojik olarak iyileşme süresini uzatır. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda hasta bu hisse kapılmadan iyileşme süresi hızlanır.
 • Ameliyat esnasında ve sonrasında kanama miktarı çok düşük olup çoğu ameliyatta kan transfüzyonu işlemine gerek kalmadan hasta taburcu olabilir.
 • Ameliyat tipine göre sağ veya sol meme altından, bazen köprücük kemiği altından, bazen de göğüs kemiği az açılarak yapılan yaklaşık 6-7 cm’lik kesiler ile gerçekleştirilen bu ameliyatlarda ağrı çok daha az olur.
 • Tüm bunların sonucunda da yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri standart ameliyatlara göre çok kısa oluyor. Yoğun bakım süresi bir gün, servis kalış süresi ise 3 veya 4 gün kadar sürer.
 • Göğüs kemiği kesilen standart ameliyatlarda kemiğin kaynama süresi yaklaşık 2 ay olup bu süre içerisinde hasta yatarken sağa sola dönmemeli, kollarını baş seviyesinin üzerine kaldırmamalı, araba kullanma ve ellerinde herhangi bir yük taşıma gibi aktivitelerden uzak durmalıdır. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda bu problemlerin hiç birisi ile karşılaşılmaz. Hasta ameliyattan sonra drenleri çekildiği andan itibaren istediği şekilde yatabilir, kendisini iyi hissettiği andan itibaren araba kullanmak, yüzmek, bisiklete binmek elinde yük taşımak gibi ameliyat öncesi yaptığı her şeyi rahatlıkla gerçekleştirebilir.
 • Göğüs kemiğinin açıldığı ameliyatlar kozmetik açıdan oldukça sıkıntı vericidir. Özellikle genç hastalarda göğsün önünde büyük bir ameliyat iziyle yaşamak psikolojik olarak bir sorun oluşturabilir. Koltuk altı ya da meme altı kesiler ile yapılan ameliyatlarda kesinin uzunluğu 6-7 cm arasında değişmekle beraber kollar yukarı kaldırılmadığı sürece herhangi bir ameliyat izi görülmez. Operasyon izi oldukça başarılı iyileşme gösterir ve hasta ameliyattan yaklaşık 1 yıl sonra çok belli olmayan bir kesi izi ile hayatına devam eder.

Okumaya Devam

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp Deliği (ASD) Hakkında Herşey

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bir kontrol sırasında kalp üfürümünü duymak, sizin veya çocuğunuzun doktorunun bir atriyal septal kusurdan veya başka bir kalp kusurundan şüphelenmesine neden olabilir. Şüpheli bir kalp kusuru için doktorunuz aşağıdaki testlerden birini veya birkaçını isteyebilir:

 • Ekokardiyogram. Bu, bir atriyal septal defekti teşhis etmek için en sık kullanılan testtir. Kalbin video görüntüsünü oluşturmak için ses dalgaları kullanılır. Doktorunuzun kalbinizin odacıklarını görmesini ve pompalama kuvvetini ölçmesini sağlar.Bu test ayrıca kalp kapakçıklarını kontrol eder ve kalp kusurlarının belirtilerini arar. Doktorlar ayrıca durumunuzu değerlendirmek ve tedavi planınızı belirlemek için bu testi kullanabilir.
 • Göğüs röntgeni. Bu, doktorunuzun kalbinizin ve akciğerlerinizin durumunu görmesine yardımcı olur. Bir röntgen, işaretlerinizi veya semptomlarınızı açıklayabilecek bir kalp kusuru dışındaki koşulları tanımlayabilir.
 • Elektrokardiyogram (EKG). Bu test, kalbinizin elektriksel aktivitesini kaydeder ve kalp ritmi problemlerinin belirlenmesine yardımcı olur.
 • Kalp kateterizasyonu. İnce, esnek bir tüp (kateter) kasıklarınızdaki veya kolunuzdaki bir kan damarına yerleştirilir ve kalbinize yönlendirilir. Kateterizasyon yoluyla, doktorlar doğuştan kalp kusurlarını teşhis edebilir, kalbinizin ne kadar iyi pompaladığını test edebilir, kalp kapakçık işlevini kontrol edebilir ve akciğerlerinizdeki kan basıncını ölçebilir.Bununla birlikte, bu test genellikle bir atriyal septal defekti teşhis etmek için gerekli değildir. Doktorlar ayrıca kalp kusurlarını onarmak için kateterizasyon teknikleri kullanabilirler.
 • MRI. Bu, kalbinizin ve diğer organların ve vücut dokularının 3 boyutlu görüntülerini oluşturmak için manyetik bir alan ve radyo dalgaları kullanır. Ekokardiyografi bir atriyal septal defekti veya ilgili koşulları kesin olarak teşhis edemezse, doktorunuz bir MRI isteyebilir.
 • CT tarama. Bu, kalbinizin ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için bir dizi X-ışını kullanır. Ekokardiyografi kesinlikle atriyal septal defekti teşhis etmediyse, atriyal septal defekti ve buna bağlı doğuştan kalp kusurlarını teşhis etmek için kullanılabilir.

Tedavi

Atriyal septal defektlerin çoğu çocukluk döneminde kendiliğinden kapanır. Kapatmayanlar için bazı küçük atriyal septal kusurlar tedavi gerektirmeyebilir. Ancak kalıcı atriyal septal defektlerin çoğu sonunda ameliyat gerektirir.

Tıbbi izleme

Sizde veya çocuğunuzda atriyal septal kusur varsa, kardiyoloğunuz kendi kendine kapanıp kapanmadığını görmek için bir süre izlemenizi tavsiye edebilir. Doktorunuz, sizin veya çocuğunuzun ne zaman tedaviye ihtiyacı olduğuna ve sizin veya çocuğunuzun başka doğuştan kalp kusurları olup olmadığına bağlı olarak karar verecektir.

İlaçlar

İlaçlar deliği onarmaz, ancak atriyal septal defekte eşlik edebilecek bazı belirti ve semptomları azaltmak için kullanılabilirler. İlaçlar, ameliyat sonrası komplikasyon riskini azaltmak için de kullanılabilir. İlaçlar, kalp atışını düzenli tutan (beta blokerleri) veya kan pıhtılaşması riskini (antikoagülanlar) azaltmayı içerebilir.

Ameliyat

Pek çok doktor, gelecekteki komplikasyonları önlemek için çocuklukta veya yetişkinlikte teşhis edilen orta ila büyük atriyal septal defektin onarılmasını önermektedir. Bununla birlikte, şiddetli pulmoner hipertansiyonunuz varsa ameliyat önerilmez çünkü durumu daha da kötüleştirebilir.

Yetişkinler ve çocuklar için ameliyat, kulakçıklar arasındaki anormal açıklığın kapatılması veya yamalanmasını içerir. Doktorlar durumunuzu değerlendirecek ve iki prosedürden hangisinin kullanılacağını belirleyecektir:

 • Kalp kateterizasyonu. Doktorlar kasıktaki bir kan damarına ince, esnek bir tüp (kateter) yerleştirir ve görüntüleme tekniklerini kullanarak kalbe yönlendirir. Kateter aracılığıyla, doktorlar deliği kapatmak için bir ağ yaması veya tıkaç yerleştirir. Kalp dokusu ağın etrafında büyür ve deliği kalıcı olarak kapatır.Bu tip prosedür, sadece sekundum tipi atriyal septal defektleri onarmak için kullanılır. Bununla birlikte, bazı büyük sekundum atriyal septal kusurlar, açık kalp ameliyatı gerektirebilir.
 • Açık kalp ameliyatı. Bu tip ameliyat genel anestezi altında yapılır ve kalp-akciğer makinesinin kullanılmasını gerektirir. Cerrahlar göğüste bir kesi ile deliği kapatmak için yamalar kullanırlar. Bu prosedür primum, sinüs venozus ve koroner sinüs atriyal kusurlarını tamir etmenin tek yoludur.Bu prosedür küçük kesiler (minimal invaziv cerrahi) kullanılarak ve bazı atriyal septal kusur türleri için bir robotla yapılabilir.

Takip bakımı

Takip bakımı, kusurun türüne, önerilen tedaviye ve diğer kusurların olup olmadığına bağlıdır. Tekrarlanan ekokardiyogramlar, hastaneden taburcu olduktan bir yıl sonra ve ardından sizin veya çocuğunuzun doktorunun istediği şekilde yapılır. Çocukluk döneminde kapatılan basit atriyal septal defektler için genellikle sadece ara sıra takip bakımı gerekir.

Atriyal septal defekt onarımı geçiren yetişkinlerin, pulmoner hipertansiyon, aritmiler, kalp yetmezliği veya kapak sorunları gibi komplikasyonları kontrol etmek için yaşamları boyunca izlenmesi gerekir. Takip sınavları genellikle yıllık olarak yapılır.

Klinik denemeler

Mayo Clinic , bu durumu önlemek, tespit etmek, tedavi etmek veya yönetmek için yeni tedavileri, müdahaleleri ve testleri test eden araştırmaları keşfedin .

Yaşam tarzı ve ev ilaçları

Doğuştan bir kalp kusurunuz varsa veya birini düzeltmek için ameliyat olduysanız, aktiviteler ve diğer konulardaki sınırlamaları merak edebilirsiniz.

 • Egzersiz yapmak. Atriyal septal defekti olması genellikle sizi aktivitelerden veya egzersizden kısıtlamaz. Aritmi, kalp yetmezliği veya pulmoner hipertansiyon gibi komplikasyonlarınız varsa, bazı aktivitelerden veya egzersizlerden kaçınmanız tavsiye edilebilir. Kardiyoloğunuz neyin güvenli olduğunu öğrenmenize yardımcı olabilir.Onarılmamış bir kusurunuz varsa, doktorunuz büyük olasılıkla tüplü dalıştan ve yüksek irtifa tırmanışından kaçınmanızı tavsiye edecektir.
 • Enfeksiyonun önlenmesi. Bazı kalp kusurları ve kusurların onarımı, kalbin yüzeyinde enfeksiyona (enfektif endokardit) daha yatkın hale getiren değişiklikler yaratır. Atriyal septal kusurlar genellikle enfektif endokardit ile ilişkili değildir, ancak doktorunuz muhtemelen dişçilikle uğraştığınızda kapandıktan yaklaşık altı ay sonra koruyucu antibiyotikler önerecektir.Ancak atriyal septal kusurun yanı sıra başka kalp kusurlarınız varsa veya son altı ay içinde atriyal septal kusur onarımı geçirdiyseniz, bazı diş veya cerrahi prosedürlerden önce antibiyotik almanız gerekebilir.

Randevunuz için hazırlanıyor

Doktorunuz bir atriyal septal kusurdan şüphelenirse, siz veya çocuğunuz muhtemelen kalp rahatsızlıkları konusunda eğitim almış bir doktora (kardiyolog) sevk edilirsiniz. Randevunuza hazırlanmanıza yardımcı olacak bazı bilgiler.

Ne yapabilirsin

Bir listesini yap:

 • Sizin veya çocuğunuzun semptomları ve bunları ne zaman fark ettiğinizde
 • Büyük stresler veya son yaşam değişiklikleri ve ailede kalp kusurları geçmişi dahil olmak üzere önemli kişisel bilgiler
 • Dozlar dahil olmak üzere, sizin veya çocuğunuzun aldığı tüm ilaçlar, vitaminler veya diğer takviyeler
 • Doktorunuza sormanız gereken sorular

Atriyal septal defekt için doktorunuza sormanız gereken sorular şunları içerir:

 • Bu semptomların en olası nedeni nedir?
 • Başka olası nedenler var mı?
 • Hangi testlere ihtiyaç var?
 • Bu durum geçici mi yoksa uzun süreli mi?
 • Tedavi seçenekleri nelerdir?
 • Kalp kateterizasyonu veya ameliyatının riskleri nelerdir?
 • Önerdiğiniz aktivite kısıtlamaları var mı?
 • Sahip olabileceğim broşürler veya başka basılı materyaller var mı? Hangi web sitelerini tavsiye edersiniz?

Başka soru sormaktan çekinmeyin.

Doktorunuzdan ne beklemelisiniz

Doktorunuz muhtemelen size aşağıdakiler dahil sorular soracaktır:

 • Semptomlar sürekli mi yoksa ara sıra mı oluyor?
 • Egzersizle semptomlar kötüleşir mi?
 • Semptomları daha da kötüleştiren başka bir şey var mı?
 • Semptomları iyileştiren herhangi bir şey var mı?
 • Ailede doğum kusurları var mı?

Okumaya Devam

Kalp ve Damar Cerrahisi

Küçük Kesi İle Kalp Ameliyatları

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kalp ameliyatlarında da bir süredir uygulanmakta olan “minimal invaziv” yani küçük kesi yöntemi, hastaya en az zararı vererek sağlığına kavuşturmayı amaçlamaktadır.

Klasik yöntemlerle yapılan kalp ameliyatlarında, hastanın “iman tahtası” olarak adlandırılan kemiği tamamen açılmaktayken; kalp kapak ameliyatlarının yanı sıra; by pass ameliyatlarında da kullanılabilen bu yöntemde, hasta koltuk altından açılan ve sadece 6-7 cm’lik bir büyüklükteki kesi ile sağlığına kavuşabiliyor. 

Doç. Dr. Mazlum Şahin

Küçük Kesi İle Yapılan Kalp Ameliyatlarının Avantajları Nelerdir?

Standart kesiye göre çok küçük bir alandan yapılan bu ameliyatlarda sternum adı verilen göğüs ön duvarındaki kemik kesilmediği için göğüs duvarı bütünlüğü korunur. Bu da ameliyat sonrası en çok karşılaşılan sorun olan solunum sistemi problemlerinin çok daha az görülmesine neden olur.

Hasta göğüs kemiği tamamen kesilerek yapılan ameliyatlarda vücut bütünlüğünün yitirildiği hissine kapılıyor, bu da psikolojik olarak iyileşme süresini uzatır. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda hasta bu hisse kapılmadan iyileşme süresi hızlanır.

Ameliyat esnasında ve sonrasında kanama miktarı çok düşük olup çoğu ameliyatta kan transfüzyonu işlemine gerek kalmadan hasta taburcu olabilir.

Ameliyat tipine göre sağ veya sol meme altından, bazen köprücük kemiği altından, bazen de göğüs kemiği az açılarak yapılan yaklaşık 6-7 cm’lik kesiler ile gerçekleştirilen bu ameliyatlarda ağrı çok daha az olur.

Tüm bunların sonucunda da yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri standart ameliyatlara göre çok kısa oluyor. Yoğun bakım süresi bir gün, servis kalış süresi ise 3 veya 4 gün kadar sürer.

Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda hasta ameliyattan sonra drenleri çekildiği andan itibaren istediği şekilde yatabilir, kendisini iyi hissettiği andan itibaren araba kullanmak, yüzmek, bisiklete binmek elinde yük taşımak gibi ameliyat öncesi yaptığı her şeyi rahatlıkla gerçekleştirebilir.

Küçük kesi ile yapılan ameliyatlar; özellikle kalp kapak ameliyatlarının tamir ve değişimlerinde, koroner arter cerrahisinde ayrıca bazı kalp deliklerinin kapatılmasında, kalp içi tümörlerin çıkarılmasında başarıyla yapılabilir.

Küçük Kesi ile Bypass Cerrahisi

Bu yöntemle sol meme altından yaklaşık 7-8 cm kesi ile iman tahtasını açmadan kalbe ulaşılır ve genelde atan kalpte, bazen kalbi durdurarak bypass ameliyatı gerçekleştirilir.

Kalp Kapakçığı Ameliyatı

Bu yöntemde göğüs kemiği kesilmeden, göğüsün sağ tarafından meme altından yapılan küçük bir kesi (5-7 cm arasında) ile kaburgalar arasından kalbe ulaşmaktayız. Sağ kasıktan yapılan küçük bir kesi (2-3 cm) ile hastanın kasık atardamar ve toplardamarına yerleştirilen kanüller vasıtasıyla hastamızı kalp akciğer makinasına bağlamaktayız. Bu yöntem için geliştirilen özel cerrahi aletler ile kalbi durdurmakta, mitral kapağın bulunduğu kalp boşluğunu açarak mitral kapağı tamir edebilmekte ya da değiştirebilmekteyiz.

Kalp Deliği ve Tümör Ameliyatları

Kapalı kalp ameliyatları açılan küçük kesilerden gerçekleştirilir. Göğüs kemiği kesilmez, kaburga kemiklerinin arasından açılan kesiler kullanılır.

Her Hastaya Uygulanabilirmi

Öncelik herzaman hasta sağlığıdır. Evet küçük kesi ile kalp ameliyatlarının hasta açısından birçok avantajı mevcuttur ama cerrahisi standart yönteme göre daha zordur. Öncelik yapılacak cerrahinin tam ve kusursuz olmasıdır. O yüzden küçük kesi ile kalp ameliyatı yapılacak hastalar uygunluğu açısından ameliyat öncesi iyi değerlendirilmelidir.

 1. Hastanın anatomisi
 2. Uygulanması gereken cerrahi
 3. Hastanın akciğer hastalığı olup olmadığı ve kapasitesi
 4. Eğer kasık atardamarı kullanılacak ise yapısı

ilk olarak sayılabilcek dikkat edilmesi gerek unsurlardandır.

Küçük kesi ile yapılan kalp ameliyatlarında, hastanın 3 gün gibi kısa bir süre içinde taburcu olabilmektedir. Özellikle yaşlı hastalarda, kemiğe daha az zarar verilen bir yöntem olduğu için, tercih sebebidir. Ayrıca özellikle bayanlarda estetik açıdan hastayı memnun eden sonuçlar alınabilmektedir. Ameliyat sonrası ağrıların daha az hissedilmesi, kemikte meydana gelen hasar daha az olduğundan, ameliyatın ardından hastanın daha rahat hareket edebiliyor olması, küçük kesi yöntemi için diğer tercih sebepleridir.

Okumaya Devam

Trendler