Meme Kanseri Hakkında 10 Hurafe! - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Meme Kanseri Hakkında 10 Hurafe!

Yayınlanan

üzerinde

Meme Kanseri Hakkında Hurafe 1: Genç kadınlar meme kanseri olmazlar!

Meme Kanseri her yaşta görülebilir

Risk yaş ile artar

Yaklaşık 2000 meme kanseri vakasından birisi 30’lu yaşlarında bir kadın olacaktır.

Meme Kanseri Hakkında Hurafe 2: Normal bir mamografiniz varsa meme kanseri olmazsınız.

Meme kanseri vakalarının %15 kadarı mamografi bulgusu vermezler ve gözden kaçabilirler

Bazı kitleler ele gelse bile meme yoğunluğundan dolayı mamografi bulgusu vermezler

Meme Kanseri Hakkında Hurafe 3: Bir kadının meme kanserini fark edebilmesinin tek yolu, kitleyi hissetmesidir.

Bazı kanserler kitle oluşturmazlar

Memenin görüntüsü ve diğer bulgular meme kanseri hakkında sağlıkçılara ipucu verebilir.

Diğer bulgular; 

Kanlı meme başı akıntısı

Meme başının içeri doğru kaçması

Meme cildinde içeri doğru çekilme

Herhangi bir akıntı olmadan meme dokusunda kaşıntı ve cilt değişiklikleri

Memede ağrı ve kızarıklık olması

Meme şeklinde değişiklikler

Meme üzerindeki damar değişiklikleri

Meme Kanseri Hakkında Hurafe 4: Ailenizde meme kanseri olmaması sizin için bir garantidir.

Bütün kadınlar risk altındadır.

Geçen yıl meme kanseri tanısı alan hastaların yüzde 75’inde bir aile öyküsü yoktu.

En büyük risk bir kadın olmaktır.

Meme Kanseri Hakkında Hurafe 5: Anne tarafında meme kanseri hikayesi olması en önemli risk faktörüdür.

Baba tarafındaki meme kanseri öyküsü de eşit şekilde önemlidir.

Ailevi meme kanseri genleri anne veya baba tarafından gelebilir.

Aile öyküsünde büyükanne ve büyükbabalar da dahil edilmelidir çünkü arada kuşak atlanması olabilir.

Meme Kanseri Hakkında Hurafe 6: Meme kanseri olan akraba sayısı riski belirlemede en önemli noktadır.

Meme kanserinin oluşma yaşı yani erken yaşta görülme öyküsü etkilenen akraba sayısından daha önemlidir.

Erken yaşta olan bir kanser meme kanseri için kırmızı bayraktır.

Aynı şekilde ailede yumurtalık kanseri(over kanseri) öyküsü olması ve her iki memede kanser saptanması da son derece önemli bir bulgudur.

Hem yumurtalık kanseri hem de meme kanseri olan bir akrabanın varlığı ailevi meme-yumurtalık kanseri riskini gündeme getirmesi açısından önemlidir.

Meme Kanseri Hakkında Hurafe 7: Tanı alır almaz acil ameliyat olmalıyım yoksa kanserim başka organlara hemen sıçrar!

1 cm‘lik bir meme tümörünün gelişmesi dahi yıllar alan bir süreçtir.

Çoğu kanser tipi gibi meme kanseri cerrahisi de acil değildir ve iyi bir planlama yapılması için yeterli zaman vardır.

Çoğu zaman meme kanseri üzerinde uzmanlaşmış bir hekim arayabilecek kadar vaktiniz vardır ve bu tedavinizi olumsuz etkilemez.

Kanser tedavisinde 2.görüş alınması çok önemlidir ve hastalara faydası gösterilmiştir.

Meme Kanseri Hakkında Hurafe 8: Tüm meme kanseri hastalarına aynı tedavi uygulanır.

15’den fazla meme kanseri tipi mevcuttur.

Her tipin kendine özgü davranışları vardır.

Her hastanın kendine özgü bir hayatı ve bununla bağdaşan bir tedaviyi alma hakkı vardır.

Hastaların tedavi şekilleri tümör tiplerine, tümör boyutuna, başka bölgelere yayılma durumuna, yaşlarına ve genel sağlık durumlarına göre şekillendirilir.

Meme Kanseri Hakkında Hurafe 9: Meme kanseri kadınların en büyük düşmanıdır.

Kadınların en büyük düşmanı meme kanseri DEĞİL, meme kanserinin geç tanı almasıdır.

Erken teşhis edilen meme kanserleri başarı ile tedavi edilebilirler.

Meme Kanseri Hakkında Hurafe 10: Meme kanseri için yüksek risk taşıyan hastaları korumak için yapılacak bir şey yoktur

Kuvvetli aile öyküsü olan veya BRCA1 /BRCA2 gibi ailevi meme yumurtalık kanseri geni taşıyan hastalarda yapılabilecek koruyucu önlemler mevcuttur.

Sigaranın bırakılması

Alkol alımının kısıtlanması

Egzersiz

Dengeli ve faydalı bir diyet takip etmek

Mamografi ve muayeneleri aksatmamak

Genetik danışmanlık istemek.

Kimler genetik danışmanlık almalı:

50 yaşından önce meme kanseri olan kadınlar veya herhangi bir yaşta over kanseri (yumurtalık kanseri) tanısı almış tüm kadınlar

Hem yumurtalık hem de meme kanseri tanısı alan kadınlar

Ailede erkek Meme kanseri olanlar

Ashkenazi Yahudi cemaati mensupları

BRCA1 ve BRCA2 Testi

Ailevi meme-yumurtalık kanseri için yapılan genetik mutasyon testidir.

İlk olarak kansere yakalanan bireyler test edilir.

BRCA1 ve BRCA2 geni anne veya babadan gelebilir.

Test sonuçları pozitif olan ve henüz kanser geliştirmemiş bireylere risk düşürücü tedaviler (tıbbi veya cerrahi) önerilebilir.

Meme kanseri hakkında 10 hurafeyi sizler için listeledik. Siz de bu yazıyı okuyarak meme kanseri hakkında 10 hurafenin gerçeklik payını öğrenebilirsiniz.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Acil Tıp Doktoru

Bronşektazi

Bronşektazi nedir? Bronşun kalıcı genişlemesine bronşektazi denir. Bronşektazilerde genellikle bronş duvarı harabiyeti de vardır …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bronşektazi nedir?

Bronşun kalıcı genişlemesine bronşektazi denir. Bronşektazilerde genellikle bronş duvarı harabiyeti de vardır. Bronşektazinin silindirik, kistik, varikoz gibi tipleri vardır.

Bronşektazinin nedeni nedir?

Bronşektazi daha çok çocukluk çağında geçirilen (ağır) akciğer enfeksiyonları sonrasında ortaya çıkar. Kistik fibrozis denilen akciğerlerde tekrarlayan enfeksiyonlar neticesinde oluşan bronşektazilerle karakterize olan hastalık genetik bir bozukluk sonucu ortaya çıkar. Akciğerlerdeki seyri kistik fibrozis dışı bronşektazileden farklı seyrettiğinden ve kistik fibrozis yalnızca akciğerleri etkilemeyip, karaciğer pankreas, over gibi organları etkileyebildiğinden bronşektazi başlığı altında değil ayrıca değerlendirilmesi gereken bir hastalıktır. Bronşektazi tek başına bir hastalık olmaktan daha çok akciğerlerde ortaya çıkan ağır ya da tekrarlayan enfeksiyonların bir sonucudur. Bu durumun istisnası konjenital bronşektaziler sayılabilir. Konjenital bronşektazilerde bronş duvarında kıkırdak gelişimi sorunları olabilmektedir.

Bronşektazinin semptomları nelerdir?

En sık görülen semptomu balgam ve öksürüktür, bazen kanlı balgam (hemoptizi) da olabilir. Bronşektazisi görece yaygın olan hastalar özellikle kış mevsiminde enfeksiyonlardan dolayı fazla miktarda balgam çıkarabilirler. Bronşektazinin yeri ve yaygınlığı çok önemlidir. Lokalize bronşektaziler karinanın alt tarafındaysalar sekresyonlardan dolayı sık sık enfekte olabilirler. Üst loblarda olan bronşektaziler daha çok akciğer tüberkülozu sekeli olarak değerlendirilebilirler. Genelikle enfekte olmazlar. Pulmoner sekestrasyon denilen anomalilerde de bronşektaziler gözlenebilir. Bu hastalarda masif yani ağır hemoptiziler olabilir ve bu durum bazen ölümle sonuçlanabilir. Yaygın bronşektazi varsa kistik fibrozis, immün yetmezlik, diffüz panbronşiyolit gibi hastalıklar araştırılmalıdır.

Bronşektazi tanısı nasıl konulur?

Bronşektazi ileri düzeyde ya da yaygın değilse genellikle akciğer grafisinde görülmez. Oskültasyonda orta raller duyulabilir. Dinleme bulgusunun olması bronşektaziden kuşkulandırır.

Bronşektazi tanısı eskiden bronkografi ile konulurken günümüzde seçkin tanı yöntemi toraks HRCT’dir (yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi).

Bronşektazinin tedavisi var mıdır?

Bronşektaziyi düzelten yaninormal bronş haline getiren bir tedavi yoktur. Öksürük, balgam, nefes darlığı gibi belirtileri olan bronşektazili hastalar öncelikle ilaç tedavisi (antibiyotik, mukolitik, ekspektoran, inhaler ilaçlar gibi) ile tedavi edilirler. İlaç tedavisi ile klinik iyileşme sağlanabilir ancak bronşektazi düzelmez. Bir süre sonra bronşektazi tekrar enfekte olabilir ve hastaların belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. Bu tür hastalar grip ve zatürre aşılarından fayda görebilirler. Bronşektazi tek taraflıysa ve uygun medikal tedaviye rağmen tekrarlayan hemoptizi ya da bronşektazik alanlar sık sık enfekte oluyorsa operasyon seçeneği göz önünde bulundurulur. Yani bronşektazi olan akciğer alanı rezeke edilebilir (ameliyatla alınabilir). Operasyon dışında, hemopizi için bronşiyal arter embolizasyonu, enfeksiyon için akılcı antibiyotik kullanımı diğer seçenekler olarak düşünülebilir. Bilateral (iki taraflı) bronşektazilerde operasyon seçeneği neredeyse yoktur. Bronşektazili bir hastada bronşektazi nedeni olarak altta yatan bir hastalık saptanırsa, o hastalıkla ilgili önlemler alınır. Örneğin immün globulin yetersizliği saptanırsa, immün globulin replasmanı yapılır, gereken durumlarda antibiyoterapi ve eşlik eden diğer durumların tedavisi yapılır.

Okumaya Devam

Acil Tıp Doktoru

Sosyal Alerji

Sosyal alerji, mevsimsel alerjiler gibi tekrar eden ve kaçınılması zor olan davranışlardır. En sevdiğiniz arkadaşlarınızı, davranışlarından …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sosyal alerji, mevsimsel alerjiler gibi tekrar eden ve kaçınılması zor olan davranışlardır. En sevdiğiniz arkadaşlarınızı, davranışlarından hoşlanmadığınız kişilerle değiş tokuş ettiğinizde oluşan durum tam anlamıyla bu. Peki, bu insanlar nerede? Mesela, teyzenizin sürekli anlamsız şeylerden şikâyet etmesi, kuzeninizin yemek yerken ağzını şapırdatması (gözünüzün önüne getirin) ve yedikten sonra ağzını kol kenarlarına silmesi. Şimdi ne hissediyorsunuz? Rahatsızlık. Bu rahatsızlık, sosyal alerjenlerin ürettiği duygusal ve fiziksel belirtilere maruz kaldıktan birkaç dakika sonra ortaya çıkar. Bir eylem bir defalık yapıldığında belki katlanılabilir, ancak düzenli olarak gerçekleştiğinde kulağınıza gelen bir sinek vızıltısı gibi bizi rahatsız edebilir.

Peki, sosyal alerjenler hakkında ne yapabilirsiniz?

En çok zorlandığımız ve sosyal alerjiyi hissettiğimiz yerler ailemizin ve çalışma arkadaşlarımızın yanı o nedenle bu durumu gözden geçirmeyi unutmamalıyız. Sizler yalnızca yaptıklarınızı ve hissettiklerinizi kontrol edebilirsiniz, karşınızdaki kişiyi değil.

Bazen davranışlar kasıtlı gibi gözükse bile, kasıtlı olarak sizi rahatsız etme amaçlı olmadıklarını ve muhtemelen bunun başka bir nedeni olabileceğini düşünün.

Bu davranışları genellikle en çok zaman geçirdiğimiz insanlarda görürüz ve bu davranışlar devam ettikçe alerjimiz daha da kötüleşebilir.

Sosyal alerjik reaksiyonu önlemenin etkili bir yolu, maruz kalma sürenizi azaltmaktır. Kedilere alerjisi olan bir kişinin, kedilere uzun süre maruz kalmaması gibi sosyal alerjisi olan bir kişinin de sosyal alerjenlerle dolu bir ortamda kalmaktan kaçınması gerekir. Alerjenlerle temasta olduğunuz süreyi en aza indirmek alerji riskinizi azaltır.

Sosyal alerjenlerinizle çevrili bir ortamda harcadığınız zamanı sınırlamak gibi bir strateji belirleyebilirsiniz. Aile toplantılarında veya girdiğiniz sosyal durumlarda stratejik olun. Yemek masasında bir yer bulurken ağzını şapırdatan kuzeninizin tam karşına oturmayın. Birçok sosyal alerjen üzerinde bir miktar kontrol gücümüz vardır. Aslında çevremizdeki sosyal alerjenler bir tür destek ve doğrulama bekler. Örneğin; bir türlü susmak bilmeyen teyzenizin ağzından çıkanları kapatmak isteyebilirsiniz, ancak bu alerjik reaksiyonunuzu sakinleştirmenize yardımcı olmaz. İlk olarak aradığı onaylanmayı sağlamak için biraz zaman harcarsanız, onun istediği tatmini vererek itici bulduğunuz davranışı söndürmeyi sağlayabilirsiniz. Şapırdatarak yemek yiyen kuzeniniz ile yeme alışkanlıkları hakkında konuşmayı deneyebilirsiniz. Ancak, konuşmaların yalnızca bilgi vermekle kalmayacağını aynı zamanda ilişkiniz içinde bir sonucu olduğunu unutmayın. Onu sevdiğiniz için onunla bu konu hakkında açıkça konuştuğunuzu belirtin.

Eğer bunların işe yaramayacağını düşünüyorsanız anda olmayı deneyebilirsiniz. Anda olmak, şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmeyi ve onları yargılamaksızın kabul etmeyi içerir. Sosyal alerjenler sizi rahatsız etmeye başladığında bu düşüncelerinizi değerlendirmeden önce kendi iç rahatsızlığınıza dikkat edin. İçinizde neler oluyor bir bakın bakalım. Sadece nereye gittiğini takip edin. Bu durum alerjenin sizi rahatsız etmesini engellemeyecek, ancak sizi ne kadar sinirlendirdiğini fark etmenize ve etkilerinden ne kadar çabuk kurtulacağınızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Sosyal alerjiler sizi yıpratabilir ve ilişkilerinizi strese dayanıklılık testine dönüştürebilir. Birkaç basit adım sizi ilişkilerinizde sosyal alerjenlerle uğraşmak yerine mutlu, sağlıklı bir ilişki yaşamanızı sağlayacak hale getirebilir.

Okumaya Devam

Kadın Hastalıkları ve Doğum

COVID-19 Aşısı ve Gebelik Hakkında Herşey

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

gebelikveasi

Gebelik Sırasında Aşı Yapılmasının Şu Ana Kadar Gebeliğe Bir Zararı Gösterilmiş Midir?
ABD’de gönüllü olarak mRNA aşısı yaptıran 35.691 gebenin içinden sonuçlarına ulaşabilen 3.958’inde aşının gebelikte güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorun görülmemiştir.

CDC ve İngiltere İlaçve Sağlık Ürünleri düzenleme kurumu vb. kuruluşlar aşıyla ilgili yan etkileri yakın takip etmekte olup bu güne kadar gebelerin aşılanmasıyla ilgili kırmızı alarım vermemişlerdir.

Türkiye’de Olan BioNTech ve CoronaVac Aşılarından Hangisini Olmalıyım?
CoronaVac ölü virüs aşısı olup gebelerde uygulandığında risk taşıması beklenmemekle birlikte henüz yayınlanmış güvenlik verisi yoktur.

mRNA aşılarının kısıtlı sayıda gebede de olsa güvenli oldukları gösterilmiştir. Gebeliğin ilk üç ayında aşılanan kadınların sonuçlarıyla ilgili veri oluşmamıştır.

mRNA aşılarının şiddetli alerjik reaksiyon öyküsü olan kişilerde tercih edilmemesi gerektiği belirtilmektedir.

Gebelikte COVID-19 Geçirmemin Bana veya Bebeğime Zararları Nelerdir?
Yapılan araştırmalar kadınların gebelikleri sırasında COVID-19 geçirmeleri halinde gebe olmayan kadınlara veya COVID-19 geçirmeyen gebelere kıyasla
-Erken doğum oranında 2 kat
-Yoğun bakım yatışı oranında 5 kat
-Gebelik tansiyonu görülmesinde 2 kat
-Entübasyon, ileri yaşam desteği ihtiyacı ve ölümlerde 2 kat

risk artışı olmaktadır.

Şu Anda Gebeyim. Aşı Olmam Gerekir Mi?
Özellikle ileri yaşta gebe kalan, kronik akciğer hastalığı veya şeker hastalığı olan, bağışıklık sistemi baskılanmış, vücut ağırlığı fazla veya gebeliğin son üç ayında olan kadınlar kötü sonuçlar açısından artmış risk altındadır.

COVO-19’un kötü gebelik sonuçları ve anne sağlığıyla ilgili ilişkileri net bir şekilde gösterilmişken, aşının şu ana kadar herhangi bir zararlı etkisi gösterilmemiştir.

Bugün için kar zarar dengesi, özellikle risk faktörü olan gebeler için aşı yapılması lehine gözükmektedir.

Emziriyorum, aşı olabilir miyim?
Emzirme döneminde aşı yapılması için bir engel bulunmamaktadır.

Okumaya Devam

Trendler