MESANE HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

MESANE HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

Mesane iç yüzü düzgün bir mukoza (iç yüzünü döşeyen özel doku) ile kaplı, ince bir adale katmanından oluşan balon üzere içi boş bir organdır …

Yayınlanan

üzerinde

Mesane iç yüzü düzgün bir mukoza (iç yüzünü döşeyen özel doku) ile kaplı, ince bir adale katmanından oluşan balon üzere içi boş bir organdır. Karnın alt kısmında pubik kemiğin çabucak gerisinde yer alır.
Mesanenin işlevi idrar depolamaktır. Böbrekler kandaki atılması gereken unsurları ve suyu atmak üzere olağanda günde 1,5-2 lt ye yakın idrar oluştururlar. Oluşan idrar böbreklerden mesaneye üreter denilen iki dar tüp ile taşınırlar. Mesane doldukça gerilir ve olağanda yaklaşık 400cc idrar depolar. Bu hacmin yarısına yaklaşılınca idrar yaparak mesaneyi boşaltma isteği duyulmaya başlanır. Kapasitesinin çok üstünde idrarı gerilerek depolama yeteneği vardır lakin bu durum ağrı oluşturur.
İdrar yapma olayı, sfinkter denen ve mesane tabanında dairesel yerleşen adale tarafından denetim edilir ki bu sfirikter olağanda idrar akımını durduran, idrar kaçmasını engelleyen bir yapıdır. Sfinkter, balonun ucundaki bir bağ üzere genelde kapalıdır, böylelikle idrar kaçırma engellenir. Sfinkteri gevşettiğimizde mesane çıkımı açılır ve tıpkı vakitte mesane duvarındaki adale kasılır ve idrarı dışarı iter. İdrarın tümü boşaldığında, sfinkter tekrar kapanır ve mesane duvarındaki kas kasılması biter ve gevşer.
Mesanedeki idrar beden dışına üretra denilen küçük bir tüple atılır. (üretra erkekte penis içinde seyreder penis ucundan açılır, bayanda daha kısadır ve vajenin çabucak üstüne açılır.)
 
Mesanede ne üzere meselelerle karşılaşabiliriz?
 
1-Üriner Enfeksiyonlar
Sağlıklı bir mesanenin içi sterildir ve bakteri barındırmaz. Lakin deride bağırsaklarda, anüs ve vajen bölgesinde bakteriler mevcuttur. Bu bakteriler bazen buralardan üriner sisteme geçerek, üretrada üste yanlışsız ilerleyip mesaneye ulaşabilirler. Olağanda mesane kendini bu bakterilerden koruyabilir ve onları idrarla yıkayarak atabilir.

Lakin bu bakteriler mesanede kalır ve burada çoğalırsa enfeksiyona sebep olur enfeksiyon ise mesane dokusunda inflamasyon denen kızarıklık, şişme ve ağrıya sebep olur. Bu tip enfeksiyonla seyreden mesane inflamasyonlarına SİSTİT denir ve bayanlarda erkeklerden çok daha sık gürülür. Bu tip enfeksiyolarda mesane daha dolmadan dolu üzere hisseder ve sık idrar yapma isteği ile birlikte çok sık idrara çıkma fakat az az yapma, bazen tuvalete yetişememe, kaçırma durumları görülür. Ekseriyetle ateş titreme olmaz, halsizlik olabilir. Ateş ve titremelerin olması enfeksiyonun böbreklere ulaştığını düşündürür ve acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur (AKUT PYELONEFRİT). Bu türlü böbrek enfeksiyonlarında alt kaburgaların altında şiddetli yan-arka ağrısı, yüksek ateş ve titreme ile birlikte kuvvetli bir hastalık hali, halsizlik mevcutur. Bu tip bir böbrek enfeksiyonu böbreği tahrip edebilir ve enfeksiyon kana yayılarak hayatı tehdit edebilir.
Yalnızca bir hekim sizde üriner enfeksiyon olup olmadığına ve varsa hangi tip olduğuna karar verebilir.

Tabip bu kanıya bulgu ve şikayetleri inceleyerek ve idrar analizi ile varır. Üriner enfeksiyonlar antibiyotik denilen ve bakterileri öldüren yahut çoğalmalarını durduran ilaçlarla kolaylıkla tedavi edilirler. Kendinde üriner enfeksiyon olduğunu düşünenelerin hızla bir doktora (tercihan üroloji uzmanı) gitmeleri gerekir.
Erkekte ve çocuklarda üriner sistem enfeksiyonları olağandışı bir üriner sistem yahut öbür sıhhat sorunlarının bulgusu olabilir. Bu nedenle bir çocuk yahut erkekte bu türlü bir üriner enfeksiyon görülürse ve hele tekrar edici nitelikteyse, bu bireyler kesinlikle ek testler ve radyolojik incelemeler için bir üroloji uzmanına görünmelidirler. Üriner sistem enfeksiyonlarında da idrarda kan görülmekle birlikte, idrarda kan görülmesi durumunda kesinlikle bir üroloji uzmanına gidilmelidir,zira idrarda kan degişik üriner sistem sorunları nedeniyle olabilir (üriner sistem taşları ve tümörler gibi)
2-Intersitisiyel Sistit (I.S)
Mesane bölgesinde ağrılı bir durum olup, sistit gibisi bulgularla ortaya çıkar. Lakin burada rastgele bir bakterinin rolü yoktur. Gerçekte I.S’nin sebebi bilinmemektedir.  I.S. bayanlarda erkeklerden 10 misli daha fazladır. İntersitisiyel sistitli bir çok şahsa fizikî bir sorunları olmadığı ve sorunun başlarının içinde (psikolojik) olduğu söylenmektedir.

I.S de Ürologların Tanımlayabileceği En önemli Bulgular
§  Mesane ve üretra, yahut pelvik alanda ağrı ve basınç hissi, bilhassa mesane dolduğunda artan boşalınca rahatlayan. 
§  Apansız sıkışma; kişi çabucak o anda tuvalete yetişmezse patlayacakmış üzere hisseder lakin tuvalete girdiginde mesanede çok az idrar olduğu görülür.
§  Sık sık idrara gitme : Her vakit en yakın tuvaleti bilmek isterler. Kimileri seyahat yapmak istemezler ve hasta çok sık idrara gitme muhtaçlığı hissetmelerinden ötürü lokal marketlere alışverişe gitmekten bile çekinirler. Semtomlarının en berbat anlarında her 30 dk.da yahut daha sıklıkla gece ,gündüz idrar yapmak zorundadırlar.

I.S. ‘in başlangıcında mesaneyi kaplayan mukoza ve duvarı inflamasyona bağlı olarak irritedir, önemli inflamasyon ağrıya yol açar. İnflamasyon ilerledikçe mesane duvarının olağan yapısının yerini nedbe dokusu alır ve mesane giderek ufalır.

I.S.’te Nasıl Teşhis Konur?
Bu tanıyı koyacak kişi bir üroloji uzmanıdır. Bu tip şikayetleri olan şahısta enfeksiyon ve başka olağandışı durumlar mevcut değilse üroloji uzmanı sistoskop denilen özel bir teleskopla mesane içini görmek isteyecektir. Bu sürecin genel anestezi altında yapılması en ülküsüdür.
Bu süreçte mesane içini döşeyen mukozadaki ufak kanama odaklarını görmek için mesane doldurularak gereğince gerilmelidir. Anestezi altında yapılmadığında bu kanama alanları görülmeyebilir, zira anestezi olmadan hasta bu kanamaları oluşturacak gerilmeye dayanamayabilir.

I.S. Tedavi Edilebilir mi?
Evet I.S. tedavi edilebilir lakin iyileştirilemez. Ağızdan alınan yahut mesane içine verilen kimi ilaçlarla tedavi imkanı vardır.

3-Aşırıaktif (Hiperaktif) Mesane
Overaktif (hiperaktif) mesane istem dışı kasılmaları olan mesane olup bu bireylerde idrar kaçırma ve ivedilikle tuvalete gitme durumları ortaya çıkar. (İdrar kaçırma yalnızca bebeklerde olağandır: yaşlanmanın olağan bir sonucu değildir. İdrar kaçırma sorununuz varsa yardım istemekten utanıyor olabilirsiniz. Utanmayın zira pek çoğununun bir tahlili vardır.)
 

İdrar kaçırmanın sebepleri nelerdir?
İdrar kaçırma ya hiperaktif bir mesane yahut zayıf sfinkter adalesi (idrar tutmayı sağlayan adale düzeneğinin zayıflığı) nedeniyledir.
1-Urge Tipi (Aniden Sıkışarak) İdrar Kaçırma
Hiperaktif mesane isteğiniz dışında kasıldığı vakit oluşur. Bir anda şiddetli idrar yapma isteği ortaya çıkar ve kişi tuvalete yetişemeyebilir. Bazende hiç ikaz olmadan idrar kaçağı oluşur. Mesane enfeksiyonları ve mesaneyi denetim eden hudutlarla ilgili hastalıklarda (nörojen mesane) hiperaktif mesane oluşarak mesane çok kolay uyarılabilir hale gelebilir.
2-Stress İnkontiansı (Stres Tipi Kaçırma)
Zayıf sfinkter (idrarı tutan adelenin zayıflığı) yahut olağandışı üretra nedeniyle olabilir. Bu durumda karın içi basıncı artan hallerde, örneğin öksürme,hapşırma ve bazen yürüme, idrar kaçağı oluşur. Bayanlarda orta yaş üstünde, bilhassa doğum sayısı fazla olanlarda daha sık görülür.
3-Dolup Taşma İnkontinansı
Olağan boşalamayan hissiyatı azalmış ve çok dolan mesanelerde kapasiteyi aşan idrarın taşması biçiminde kaçırma oluşur. Mesanenin zayıf olduğu yahut mesanenin olağan boşalımını engelleyen durumlarda ortaya çıkar. Büyümüş bir prostat bu biçimde bir engelleme yapabilir ve bunun ileri devrelerinde mesane duvarı zayıflar ve bu tip kaçırma oluşur. Bunedenle erkeklerde daha sıktır.
Mesane zayıflığı ise şeker hastalarında, kronik alkoliklerde yahut mesane denetimini sağlayan hudutların işlevini bozan nörolojik hastalıklarda ortaya çıkan bir durum olup hem bayan hem erkeklerde görülebilir.
İdrar kaçıran hastalara yardımcı olunabilir mi?
Evet, bu hastaların bir üroloji uzmanına yönlendirilmesi gerekir. Tedavide ilaçlar, özel antrenmanlar, mesane eğitimi ve son deva olarak cerrahi seçenekler kelam bahsidir. 

Mesane Kanseri
 Kanser sözü herkesi korkutan bir sözdür. Lakin bilhassa mesane kanseri bu kadar korkutucu olmamalıdır zira erken teşhis ve tedavide çoklukla tam olarak düzgünleşme kelam hususudur. Ekseriyetle 50-70 yaş ortasında sıktır ve erkeklerde bayanlardan 3 misli daha fazladır.

Mesane Kanserine Neler sebep olur?
Birçok mesane kanserinin asıl sebebi bilinmemekle bir arada; Sigara içenler ve birtakım ender kimyasal hususlara maruz kalanlar daha yüksek risk altındadır.
Mesane kanseri mesane duvarını örten mukozada ufak bir tümöral büyüme biçiminde başlar. Bu devrede tümör yüzeyseldir ve mesane tümörlerinin % 75-85 i birinci teşhis anında bu türlü yüzeyel tümörlerdir. Bu evrede tedavi ekseriyetle daha kolaydır. Lakin kanserin mukozayı aşıp mesane adalesi içine girmesine yahut duvar dışına taşmasına müsaade edilirse (mesane duvar tutulumu ) tedavi daha güçleşir fakat bu evredede tedavi ve tam güzelleşme mümkün olabilir.

 

Mesane Kanserinin Bulguları Nelerdir?
İdrarda kan olması en sık bulgusudur. Şayet idrarınızda kan görürseniz, bu kan birkaç günde büsbütün kaybolsa dahi kesinlikle bir üroloji uzmanına görünmelisiniz. Bu durumda idrar tahlili, üriner sistemi ortaya koyacak radyolojik tetkikler ve sistoskopi (mesane içinin endoskopik olarak incelenmesi ve gerekirse kesim alınması) ile tanıya varılır.
 

Mesane Kanserinde Tam Tedavi Mümkün müdür?
Evet. Birinci süreç anestezi altında üretra (mesaneyi dışarıya bağlayan tubuler yapı) yoluyla özel bir alet kullanılarak tümörün alınmasıdır (Endoskopik olarak = kapalı ameliyat) Tümör alındıktan sonra patoloji uzmanı tarafından özel boyamalardan sonra mikroskopla incelenerek kesin teşhis konur, bu inceleme tümörün derecesi ve evresi (yüzeysel mi yoksa adale tutulumu var mı) hakkında kıymetli bilgiler verir. Patoloji uzmanınca verilecek bu bilgiler ışığında ek bir tedaviye gerek olup olmadığına karar verilir. Şayet yüzeyel bir tümörse ek tedavi yapmadan takip edilir ve muhakkak ortalarla yapılacak sistoskopik incelemelerle tümörün tekrar oluşup oluşmadığı denetim edilir. Yüzeyel tümörlerde bilhassa birinci iki yıl içinde (çoğu birinci yılda) nüksetme talihi epey fazladır. Derecesi yüksek birtakım yüzeyel tümörlerde mesane içine kateterle ilaç verilerek yapılacak bir tedavi nüks bahtını % 50-70 azaltabilir. Adale tutulumu olan tümörlerde ise mesanenin tümüyle çıkarılması halinde daha agresif bir tedavi öncelikle önerilir. Alternatif olarak radyoterapi daha az önerilen yoldur.

Mesanenizin Sağlıklı Kalmasına Yardımcı Olmak İçin Hangi Adımları Atmalısınız?

Mesanenizin sağlıklı kalması ve mesane kanseri riskini azaltmak için:
§  İdrar analizi de içeren yıllık checkup
§  Bir sorunun birinci işaretinde, bilhassa idrarda kan olması durumunda lakin yalnızca idrar yaparken ağrı yahut sık ve apansız sıkışarak idrara çıkma durumlarında da bir üroloji uzmanına danışmalısınız.
§  Sigara içmeyiniz, sigara içenler içmeyenlerden en az 2 misli daha fazla mesane kanseri olma riski taşırlar.
§  Bariz idrar yapma muhtaçlığı ortaya çıktığında mesanenizi boşaltmadan uzun mühlet beklemeyiniz.
§  İvedi etmeyiniz, idrar yaparken mesanenizin tam boşalması için gerekli vakti ayırınız.
§  Bedeninizin susama sinyallerine her gün kâfi su yahut öbür sıvılar alarak karşılık veriniz ( en az 4-6 bardak )
§  Potansiyel olarak ziyanlı kimyasal unsurlara maruz kalmaktan sakınınız

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Üroloji

Estetik Vajina Ameliyatları – Vajina Estetiği

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları, kadınların kendilerine karşı olan özgüvenlerinin kaybolmasına neden olur. Estetik vajina ameliyatları günümüzde, bayanların en çok tercih ettiği operasyonlardandır.

Genital bölgenin dış kısmına yönelik olarak yapılan operasyonlardır. Genelde sık bir şekilde doğum yapan kadınlarda, genital bozukluklar ve sarkmalar görülebilir. Bu durumlar doğuştan gelen fiziksel özelliklere bağlı olarak da gelişebilir.

Vajina estetiğinde en çok yapılan operasyonlar,vajina daraltma (vajinoplasti) ve labia minör denilen vajina küçük dudakları üzerinedir.

Estetik Vajina Ameliyatları – İşlevsel Operasyonlar

İşlevsel olarak yapılan operasyonlar, kadınların doğum ya da diğer nedenlerden dolayı yapısal özelliği bozulan vajinaları üzerinde uygulanan vajina daraltma operasyonlarıdır. Estetik vajina ameliyatları içerisinde, en çok yapılan ve tercih edilen operasyonlardandır.

Doğumdan ve vajina genişlemesinden kaynaklı sorunlar, idrar kaçırma ve diğer genital bozukluklara kadar gidebilir.

İdrar torbasının sarkması durumunda yapılan operasyonlarda, idrar torbası vajina yukarısına kadar çekilir ve asılır. Yapılan bu işlem ön onarımdır (Colporaphy Anterior). Bağırsağın son kısmının vajen alt duvarına gömülmesi işlemi ise arka onarım olarak adlandırılır. İdrar kaçırmaya sebep olan vajinal genişleme, genelde çok doğum yapan kadınlarda görülür. Bu tür operasyonların yapılması son derece kolaydır ve ortalama olarak 30-45 dakika arasında yapılır.

Rahim sarkması operasyonları ise sarkmanın çok ileri derecede olduğu durumlarda yapılır. Rahim aşağı doğru indiğinde dışarı çıkabilmesi tehlikesi bulunur. Bu tür durumlarda rahim, vajinal yoldan yukarıya doğru asılır ya da tümden alınabilir. Genç olan kadın hastalarda genelde rahim alınmaz ancak vajen üst kubbesine asılarak sabit hale getirilir.

Vajina genişletme operasyonları ise, genelde yeni evlenen çiftlerde görülen sorunların giderilmesine yöneliktir. Disparoni yani cinsel birleşmeden gerçekleşen ağrı ve acı hissi olan kadınlar için idealdir. Basit bir muayene ile duyarlı olan yerler tespit edilir ve bu bölgeler uyuşturularak çıkartılır. Bu şekilde vajen genişletilmesi yapılır ve cinsel birleşme bu sayede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Labioplasti vajina iç dudaklarının düzeltilmesidir. Labium latincede dudak anlamına gelir ve tekil olarak kullanılır. Labia ise çoğul olarak kullanılır ve dudaklar anlamındadır. Bazı kadınlarda yapısal olarak iç dudaklar, normalden daha düzensiz bir şekilde bulunurlar. Asimetrik olan vajina iç dudakları yüzünden kadınların birçoğu psikolojik olarak etkilenirler. Geniş ve uzun bir yapıda bulunan vajinal dudaklar, cinsel birleşme sırasında ağrıya neden olurlar. Sarkık ya da uzun yapıda olan iç dudaklar ise aşırı terleme sonucunda mantar enfeksiyonlarına neden olurlar.

Bu tür operasyonlar bakire olan kızlara da uygulanabilir. Önceden doğum yapmış kişilerde de bu operasyonlar herhangi bir engel teşkil etmez. Yapılan operasyonların kızlık zarına herhangi bir etkisi yoktur.

Psikolojik ve fizyolojik olarak bu tür operasyonlar kadınlar için oldukça faydalıdır.

Okumaya Devam

Üroloji

Genital Siğil Nedir? Neden Ortaya Çıkar? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kondilloma akümünata adı verilengenital siğil, HPV (Human Papilloma) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık türüdür. Bu virüsler kanser …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kondilloma akümünata adı verilengenital siğil, HPV (Human Papilloma) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık türüdür. Bu virüsler kanser riski taşımaz. Genelde cinsel birleşme sonrasında bulaşırlar.

Ülkemizde son yıllarda özellikle gençler arasında çok sık görülmeye başlandı. HPV virüsünün neden olduğu bu hastalık sonucunda hem kadınlarda hem de erkeklerde sıklıkla genital bölgede ya da makat bölgesinde ya da ağızda siğil oluşumu gözleniyor. Genelde karnabahar görünümünde olan siğiller bazı durumlar bir, bazı durumlarda ise birden fazla gözlemlenebiliyor.

Bazı kişilerde toplu iğne başı kadar olan siğiller, bazı kişilerde 4 cm çapına kadar ulaşabiliyor.

Genital Siğil Neden Ortaya Çıkar

En belirgin nedeni cinsel ilişkidir. Birden fazla partner ile sık ilişkiye girilmesi sonucunda ortaya çıkar.Genital siğil, cinsel bölgede enfekte olduğu zaman çok kolay bir şekilde karşıdaki kişiye bulaşabilir. Cinsel birleşmede sürtünme yolu ile geçer.

HPV virüsü bulaştığı zaman genelde birkaç ay ya da birkaç yıl sonra ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda kişi yıllarca farkında olmadan bu virüs türü ile yaşayabilir. Hastalığa yakalananların büyük bir kısmında 2-6 ay içerisinde gözlemlenebilir.

Tedavi edildikten sonra yeniden çıkma ihtimali vardır. Ancak belirtilerin oluşma süresi ne kadar uzunsa, hastalığın tekrar ortaya çıkma ihtimali de o oranda azalır.

Cinsel ilişki sırasında gözle görülmeyen, mikroskobik yırtıklar meydana gelir. Virüsün bulaşma noktaları da bu mikroskobik yırtıklardır. Bazı durumlarda erkek menisinde de bu virüse rastlanır.

Virüs bir kere vücuda girdikten sonra yıllarca sessizce kalabilir ve kişi taşıyıcı olduğunun farkında bile olmaz. Kadınlarda rahim ağzında bile küçük siğiller ortaya çıkabilir. Nadir olarak vajina içerisinde bulunabilirler. Bu hastalıkta kaşınma ya da yanma gibi belirtilere rastlanmaz.

Genital Siğillerin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Genelde kişinin bağışıklık sistemi en büyük tedavilerden bir tanesidir. Siğiller genelde kişinin savunma sisteminin zayıf olduğu anlarda yaygınlaşır. Yine de belirtileri yok edecek tedavilerde hastalara uygulanır.

Elektrik akımı ile yakma (Elektrokoterizasyon), dondurma (Kriyoterapi), LEEP (Tel Looplar ile keserek çıkarma), bistüri aleti ile ameliyat ile keserek alma gibi tedavi yöntemleri, en sık kullanılan yöntemlerdendir.

Tekrar etme olasılığı yüksek olduğu için 2-3 seans aynı işlemlerin tekrarlanması gerekebilir.

Okumaya Devam

Trendler