Mesane Kanseri - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

Mesane Kanseri

Mesane, böbrekler tarafından yapılan idrarı depolayan ve işemeyi sağlayan organdır. Mesane kanseri, genitoüriner kanserlerin ikinci sıklıkla …

Yayınlanan

üzerinde

Mesane, böbrekler tarafından yapılan idrarı depolayan ve işemeyi sağlayan organdır. Mesane kanseri, genitoüriner kanserlerin ikinci sıklıkla görülenidir. Ortalama görülme yaşı 65′ tir. Erkekler, bayanlardan 2-3 kat daha fazla mesane kanserine yakalanırlar.

Sebebi çoklukla aşikâr değildir. Lakin SİGARA, BOYA SANAYİ (orthoaminophenol) ’inde uzun yıllar çalışma en sık sorumlu tutulan sebeplerdir.

Teşhis konulduğunda %85 kanser mesaneye sonlu, %15′ inde ise lenf nodülleri tutulumu yahut uzak metastazlar mevcuttur.

Mesane kanserlerinin %98 i epitelyal ve bunlarında birden fazla transizyonel hücreli (transitional cell carsinoma (TCC) ) karsinomlardır. Tüm mesane kanserlerinin %90 ı transizyonel hücreli karsinomlardır. Bu lezyonlar ekseriyetle papiller özellik gösterir ve mesane içeriside yer işgal eden bir lezyondur. TCC lerin bir kısmı da Karsinoma İnsitu (CIS) halinde kendini gösterir. CIS in tek başına yahut papiller tümörlerle birlikte görülmesi çoklukla makûs gidişata delalet eder. CIS hücreleri papiller hücrelere nazaran daha azgın davranışlı olup daha fazla tekrarlamaya meyillidirler. Tümörün invazyonu (ilerlemesi ), rekürrensi (tekrarlaması) ve progresyonu (karakterinin kötüleşmesi) sıklıkla tümörün grade’i (patolojideki derecesi) ile yakın ilişkidedir.

Düşük gradeli tümörlerde 10 yıllık ömür %98 iken yüksek gradeli tümörde ise %35 dir.

Mesane Kanseri

Mesane kanserli hastaların %85-90 ‘ında kanlı idrar (hematüri) birinci gözlenen semptomdur. Hematüri çoklukla ağrısızdır, gözle görülebilir (makroskopik), mikroskobik, aralıklı yahut daima olabilir. Kimi hastalarda sık sık idrara çıkma, idrarını yetiştirememe ve yanma üzere sistism belirtileri de olabilir.
İntravenöz ürografi (IVP) hematürinin tanımlanması için sıklıkla kullanılan bir tetkiktir. IVP de mesane içerisine yanlışsız uzanan papillamatoz oluşum dolma defekti formunda kendini göstermektedir. Abdominal ultrasonografi (US), Bilgisayarlı tomografi (CT) ve Magnetik Rezonans tetkikleri (MRI) de tekrar benzeri biçimde mesane içinde yer işgal eden bir lezyonu gösterir.
İdrar sitolojisi olağandışı hücrelerin idrarda araştırılması prensibine dayanmaktadır ve lakin yoruma açıktır. Düşük dereceli kanserlerde teşhisteki hassasiyeti hayli zayıf kalmaktadır.

Tümör Belirleyicileri (Tümör Markers): Bu testler hem teşhis hem de takip manasında kullanılmaktadırlar. Fakat teşhis koyma manasında özgünlükleri % 100 muteber değildir. BTA stat – BTA TRAK – NMP 22 üzere testler bugün piyasada değişik oranlarda kullanılmaktadır.

Teşhis için birçok görüntüleme tekniği kullanılmasına karşın, sistoskopi ve biopsi ile KESİN TEŞHİS konulabilir. Sistoskopinin bir öbür avantajı da birebir seansta tedavinin birinci basamağı olan KOMPLET STAGING TRANSÜRETRAL RESEKSİYON (tümörün endoskopik kapalı sistemle bütünüyle çıkartılması) süreci de uygulanabilmektedir.

Aşağıdaki diagramda mesane tümörlerinin iç katmandan başlayıp mesanenin dış katmanlara hakikat nasıl yayıldığının evrelendirilmesi şematik görülmektedir.
YÜZEYEL (mesane duvarında derinleşmemiş) MESANE KANSERİ
Burada tümörün birinci ameliyat sonrası yayılımının yüzeyel olduğu ve kas dokusuna kadar tümörün ilerlemememiş olduğu kastedilir.

Hastalığın erken evrelerindeki tedavi usulü; tümörün kapalı (endoskopik) tekniklerle bütünüyle çıkartılmasıdır TRANSÜRETRAL MESANE TÜMÖRÜ REZEKSİYONU (TUR BT)
Lakin bu durumdaki asıl sorun kanserinin tekrarlaması (nüks) etmesidir. Ne yazık ki Mesane Kanseri nüks oranı en yüksek kanserlerden biridir ve bu sebepden hekimin hastalık nüksünü mümkün olan en kısa müddette belirleyebilmesi için hastalarını nükse karşı sık sık denetim etmesi gerekmektedir.
Tavsiye edilen denetim endoskopi periodları; birinci 2 sene için 3 ayda bir, sonraki 2 sene için 6 ayda bir ve sonrasında ise senede birdir. Bu izlem periodunda hiç nüks olmaması temel alınmaktadır. Ortada görülen her nüks ile izlem vakitleri tekrar baştan başlar.

Yüzeyel mesane tümörlerinde birinci operasyondan çabucak sonra; şayet tümör 2 cm den büyükse, birden fazlaysa, makûs yerleşimliyse, CIS mevcutsa yahut üroloğun deneyimine nazaran tam temizlenmemişse ve / yahut nüks etme ihtimali yüksek üzereyse değişik kimyasal casuslarla mesane 6-8 haftalık periyotta haftada bir yıkanır (intravesical kemo-immuno terapi). Burada gaye hem ameliyatta kalan tümör hücrelerinin öldürülmesi hem de tümör nüksünü en aza indirebilmek içindir. Bu bahiste en sık kullanılan casuslar; BCG (Tüberküloz aşısı) , Mitomycin –C, Epirubicin ve Thiotepa dır. Her bir casusun kullanımına bağlı kimi yan tesirler mevcut olup doktor hastanın ve tümörünün durumuna nazaran hangi casusu kullanacağına karar vermesi beklenir. Bu süreçler için hastanın anestezi alması ve yahut hastane yatması gerekmemektedir.

İNVAZİV (mesane duvarında derinleşmiş) MESANE KANSERİ

Burada tümörün birinci ameliyat sonrası yayılımının ilerlemiş olduğu, kas dokusuna ve hatta daha da ilerleyerek yağ katmanına kadar tümörün ilerlemememiş olduğu kastedilir. (stage 2-3-4)

Bu tip hastalarda birinci yapılan ÇEŞİT BT operasyonu kesin tedaviyi sağlamaz ve ek tedavi kesinlikle düzenlenmelidir.

İnvaziv Mesane Tümörlerinde tedavisinde yapılabilecekler şunlardır:

 • Yalnızca ÇEŞİT BT ile devam.
 • RADYOTERAPİ: Beden dışından radyasyon tedavisidir. Ameliyat öncesi yahut sonrası periyotlarda uygulanabilir.
 • RADİKAL SİSTEKTOMİ + Üriner diversiyon: Hedef bölgesel lenf bezleri ve mesanenin parçalanmadan olduğu üzere çıkartılmasıdır. İkinci etapta böbreklerden gelen idrar yolları (üreterler) bağırsaklardan değişik metodlarla oluşturulan yeni bir mesaneye bağlanır (implante edilir) sonrada bu yeni mesane ya direkt cilde (conduit) yahut eski idrar kanalına (üretraya) yahut anüse bağlanır (continent diversion). Bu ameliyat erkekte ve bayanda birtakım farklılıklarla yapılır. Erkekte lenf nodülleri, mesane ve prostat olduğu üzere çıkartılır. Bazen de üretra bile çıkartılır. Bayanda ise lenf nodülleri, mesane, yumurtalıklar, rahim ve vajenin üst kısmı eksiksiz çıkartılır.
 • PARTİAL SİSTEKTOMİ: Çok kullanılan bir teknik olmayıp, mesanenin korunması gerektiği durumlarda yahut çok özel yerleşimli tek tümörlerde denenebilir.

KEMOTERAPİ
Kimyasal casuslar ÇEŞİT BT yahut Radikal sistektomi ameliyatları öncesi periyotta (Neoadjuvant chemotherapy) yahut ameliyat sonrası devirde (Adjuvant chemotherapy) uygulanabillir. En sık kullanılan casuslara örnek olarak; methotrexate – vinblastine – doxorubicine – cisplatin – gencytabine ve carboplatinum sayılabilir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

Böbrek Kanserinde Korunma ve Sıkça Sorulan Sorular

Çoğu kanserde olduğu gibi böbrek kanserinin de kesin nedeni bilinmemektedir. Genetik faktörler gibi bazı önlenemez durumlar dışında; böbrek …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Çoğu kanserde olduğu gibi böbrek kanserinin de kesin nedeni bilinmemektedir. Genetik faktörler gibi bazı önlenemez durumlar dışında; böbrek kanserine yakalanma riskini azaltacak bir çok şey yapılabilir.

Bunlardan;

1-Sigara böbrek kanserlerinin büyük kısmından sorumludur, bu nedenle sigarayı bırakmak böbrek kanserine yakalanma riskini azaltabilir.

2-Obezite-şişmanlık ile mücadele böbrek kanserine yakalanma riskini azaltabilir. Bu nedenle spor-egzersiz yaparak ve meyve-sebze oranı yüksek bir diyet seçerek sağlıklı bir kiloyu korumak da bu hastalığa yakalanma şansınızı azaltabilir.

3-Yüksek tansiyon da renal hücre kanseri için risk faktörleridir. Yine tansiyonu kontrol altında tutmak, sağlıklı beslenmek ve ideal kiloyu korumak böbrek kanserinden koruyucu önlemler arasında yer almaktadır.

4-İş yerinde zararlı uçucu gaz ve solventlere(trikloretilen gibi) maruziyetin önlenmesi böbrek kanseri riskini azaltabilir.

Böbrek Kanseri Hakkında Sık Sorulan Sorular

1-Böbrek kanseri nedir?

Böbrek kanseri böbrek içinde habis-kötü huylu hücre büyümesidir. Tıbbi ismi böbrek hücreli kanserdir. Böbrekteki tümör iyi huylu da olabilir. Böbrekte farklı tümör çeşitleri ve hastalığın farklı evreleri bulunur. Tümör böbrekte sınırlı ve yayılmamışsa lokalize böbrek kanseri olarak adlandırılır. Lokal ilerlemiş böbrek kanserinde , tümör böbreği çevreleyen dokuya doğru büyümüş, venlere, adrenal bezine ve lenf nodlarına uzanmıştır. Uzak lenf nodlarına veya diğer organlara sıçramışsa metastatik hastalıktan bahsedilir. Erkeklerde kadınlara kıyasla böbrek kanseri riski daha fazladır. Böbrek kanseri en çok 60-70 yaşlarda görülmektedir.

2-Böbrek kanserinin belirtileri nelerdir?

Çoğu böbrek kanseri hastası şikayetsizdir, yani hastalığı işaret eden özgün belirtiler bulunmaz. Çoğu böbrek kanseri rutin ultrason veya sırt ağrısı benzeri belirtiler için yapılan benzer görüntüleme işlemleri sırasında bulunur. Tümör büyüdükçe, etkilenen tarafta sürekli ağrı hissedebilirsiniz. Vücudunuzun kalça ile kaburga arasında kalan yan kısmında kitle hissedebilirsiniz veya idrarda kan görebilirsiniz.

Karşılaşabileceğiniz diğer belirtiler:

● Yüksek Tansiyon

● Ateş ve gece terlemesi

● İştahsızlık

● Kilo kaybı

● Kansızlık

3-Böbrek kanserinin tanısı için hangi testler yapılır?

Tanıya özgeçmiş ve soygeçmişi içeren kişisel hikaye ile başlanır. Böbrek kanserinin farklı türleri vardır ve tespit edebilmek için bazı testler yapılır. Ultrasongrafi, Tomografi ve MR taraması tümörün boyutunu, lokal venler ve lenf nodları tutulumunu, çevre organlara yayılıp yayılmadığını gösterecektir. Bu da ilerideki tedaviyi belirlemede önemlidir. Ayrıca fizik muayene, kan ve idrar testleri de yapılabilir.

4-Böbrek tümörü nasıl sınıflandırılır?

Böbrek tümörleri evrelerine, alt tiplerine ve tümör hücrelerinin saldırganlık derecelerine göre sınıflandırılır. Alacağınız tedavi bu üç faktöre göre belirlenir.

-Tümör evresi, tümörün ne kadar ilerlediğini ve uzak lenf nodları veya diğer organlara metastaz yapıp yapmadığını gösterir. Böbrek tümörü evrelendirmesi Tümör Nod Metastaz (TNM) sınıflandırmasına dayanır. Tümörün boyutu ve yayılımına (T) bakar ve ne kadar ilerlediğini 4 evrede tespit edilir. Lenf nodu tutulup tutulmadığını (N) veya kanser vücudun diğer kısımlarına sıçramış mı (M) kontrol edilir.

-Böbrek tümörlerinin farklı alt tipleri vardır. Renal hücreli kanserler böbrek kanserlerinin büyük kısmını oluşturur (yaklaşık %80-85). Bunların da en sık alt tipi berrak hücreli renal hücreli karsinom (%80) olup, %10’unu papiller renal hücreli karsinom, %5’ini kromofob renal

hücreli karsinom oluşturur. Geriye kalan %5’i toplayıcı kanal renal hücreli karsinomu ve yaygın olmayan ve ailesel olan çeşitleri oluşturur.

-Tümör hücrelerinin ne kadar saldırgan olduklarını değerlendirecektir. Patoloji Uzmanı tümörü en iyiden en kötütye doğru 1’den 4’e kadar derecelendirilr.

Okumaya Devam

Üroloji

İyi Huylu Prostat Büyütme Ameliyatı

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir. İyi huylu prostat büyümesi , her ne kadar kanser türü bir rahatsızlık olmasa da sık idrara çıkma, kesik kesik işeme, ıkınarak işeme ve hatta sonda takılma gereksinimine neden olan ve hayat kalitesini ciddi anlamda bozan bir hastalıktır. 60 yaşındaki erkeklerin neredeyse %40’ında bu hastalık mevcutken hastaların pek çoğu ilaç tedavisi ile rahatlamaktadır.

İşlem nasıl yapılır?

Holep işlemi steril ameliyathane şartlarında yapılması gereken bir işlemdir. Hastaya genel veya regional(Belden yapılan) anestezi ile gerçekleştirilebilinir. Özel bir endoskopik cihaz ile idrar kanalından girilir. İdrarın geliş yönünün tersi istikamette, görüntü eşliğinde prostata ulaşılır. Ardından lazer enerjisi ile prostatın büyümüş kısımları prostat kapsülünden ayrılarak mesaneye itilir. Kabaca anlatmak gerekirse prostatı, içinden idrar kanalı gecen bir mandalinaya benzetirsek, lazer ile mandalinanın dilimleri kabuğundan ayrılır ve mesaneye geri itilir. Sonrasında bir başka özel endoskopik alet ile mesanedeki bu dokular eritilerek hiçbir kesme işlemi uygulanmadan idrar kanalından çıkarılır. Bu dokular kanser odağı içerip içermediğinin araştırılması için patoloji uzmanı hekim arkadaşlara gönderilir. Hastaların hastanede kalış süresi genelde 1 veya 2 gün olmaktadır ve oldukça güvenli bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Operasyondan hemen sonra takılan idrar sondası genelde 1 veya 2 gün içerisinde dışarı alınmaktadır. Sondanın çıkarılmasında temel gösterge idrarın kanamasız olarak temiz bir şekilde gözlenmesidir.

PARSİYEL (NEFRON KORUYUCU) BÖBREK KANSER CERRAHİSİ

Böbrek hasarına yol açan hipertansiyon ve şeker hastalığının bu kadar yaygın olduğu bir çağda mecbur olmadıkça böbreğin tamamının alınmaması çok önemlidir. Ancak her onkolojik ameliyatta olduğu gibi böbrek kanseri ameliyatlarında en önemli husus geride hiç tümörlü dokunun bırakılmamasıdır.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Kanseri

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın arkasında, omurganızın her iki tarafında bir böbrek bulunurlar.

Yetişkinlerde, böbrek hücreli karsinom en sık görülen böbrek kanseri türüdür (kanserli tümörlerin yaklaşık yüzde 90’ı). Daha az yaygın olan böbrek kanseri türleri ortaya çıkabilir. Küçük çocukların Wilms tümörü olarak adlandırılan bir çeşit böbrek kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Böbrek kanseri insidansı artmaktadır. Bunun bir nedeni bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılması olabilir. Birçok durumda, böbrek kanseri, tümörler küçük ve böbrekle sınırlı olduğu erken bir aşamada bulunur ve tedavi edilmelerini kolaylaştırır.

Belirtiler

Böbrek kanseri erken evrelerinde nadiren belirti veya semptomlara neden olur. Daha sonraki aşamalarda, böbrek kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

 • İdrarınızda pembe, kırmızı veya kola renkli görünebilen kan

 • Sırtınızda gitmeyen ağrı

 • İştah kaybı

 • Açıklanamayan kilo kaybı

 • Yorgunluk

 • Genellikle gelen ve giden ateş (aralıklı)

 • Böbrek Kanseri Evreleri

 • Doktorunuz böbrek kanseri olabilecek bir böbrek lezyonunu belirledikten sonra, bir sonraki adım kanserin derecesini (aşamasını) belirlemektir. Böbrek kanseri için evreleme testleri ek CT taramaları veya doktorunuzun uygun olduğunu düşündüğü diğer görüntüleme testlerini içerebilir.

 • Böbrek kanseri aşamaları şunları içerir:

 • Aşama I. Bu aşamada, tümör çapı 7 cm’ye (2 3/4 inç) kadar olabilir. Tümör böbrek ile sınırlıdır.
  Aşama II. Evre II böbrek kanseri evre I tümörden daha büyüktür, ancak hala böbrekle sınırlıdır.
  Aşama III. Bu aşamada, tümör böbreğin ötesinde çevre dokuya uzanır ve ayrıca yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.
  Aşama IV. Kanser böbreğin dışına, birden fazla lenf noduna veya kemik, karaciğer veya akciğer gibi vücudun uzak bölgelerine yayılır.

 • Laparoskopik Böbrek Kanseri Tedavisi

 • Laparoskopik cerrahi sırasında doktorunuz alt karnınızda bir dizi küçük kesi yapar ve böbreğe erişmek için bir ışık ve bir kamera (yani bir laparoskop) ile küçük bir tüp yerleştirir. Cerrah kameradan görüntü alan bir monitörde bölgeyi gezer ve denetler. Yerine yerleştirildiğinde, doktorunuz laparoskopun bir parçası olan bir kesme aleti ve doku alma cihazı ile doku, biyopsi şüpheli bölgeleri görüntüleyebilir, tümörleri çıkarabilir veya hatta böbreği çıkarabilir.

Okumaya Devam

Trendler