Myomlar Nedir? - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Myomlar Nedir?

Yayınlanan

üzerinde

Myomlar (aynı zamanda fibroidler veya miyomlar olarak da adlandırılır) kadınlarda en sık görülen pelvik tümörlerdir. Miyometriyumun düz kas hücreleri ve fibroblastlarından kaynaklanan kanser olmayan monoklonal tümörlerdir. Üreme çağındaki kadınlarda ortaya çıkarlar ve semptomatik olduklarında tipik olarak anormal uterin kanaması ve / veya pelvik ağrı / basınç semptomları ile ortaya çıkarlar. Myomların üremeye de etkileri olabilir (örn. Kısırlık, olumsuz gebelik sonuçları).

Myomlar rahim içindeki konumlarına göre tanımlanır:

Intramural miyomlar (FIGO tip 3, 4, 5) – Bu myom tipleri rahim duvarı içinde yer alır. Uterus boşluğunu veya uterusun dış yüzeyini bozacak kadar büyüyebilirler. Bazı miyomlar ise transmural olabilir ve dış yüzeyden iç yüzeye uzanabilir.

Submukozal miyomlar (FIGO tip 0, 1, 2) – Bu myomlar, endometriumun (rahim iç zarının) hemen altındaki miyometriyal hücrelerden türemiştir. Mukoza altı myomlar rahim iç boşluğuna doğru çıkıntı yaparlar.

Subserozal miyomlar (FIGO tip 6, 7) – Bu leiomyomlar uterusun dış yüzeyindeki miyometriyumdan kaynaklanır. Geniş veya saplı bir tabana sahip olabilirler ve intraligamenter olabilirler (yani, geniş bağın kıvrımları arasında uzanırlar).

Servikal miyomlar (FIGO tip 8) – Bu leiomyomlar rahimin kendisinden ziyade rahim ağzında yerleşirler bazen vajinaya doğru sarktıkları da olur.

Myomlar Ne Sıklıkla Görülür?

Rahim myomları kadınlarda en sık görülen pelvik tümördür. Gerçek sıklıklarını saptamak zor olsa da kadınların en yarısında görüldüklerini gösteren çalışmalar da vardır. 18 ila 30 yaşları arasındaki kadınlarda yapılan bir ultrason tarama çalışması, Siyah kadınlarda yüzde 26 ve Beyaz kadınlarda yüzde 7 yaygınlık bulmuştur. Myomların görülme sıklığı, üreme yıllarında yaşla birlikte artar. myomlar ergenlik öncesi kız çocuklarında tanımlanmamıştır, ancak bazen ergenlerde görülürler. Hepsi olmasa da çoğu hastada menopozdan sonra myomlarda küçülme görülür.

Myomlar Neden Oluşur?

Irk – Myom insidans oranları tipik olarak Siyah kadınlarda Beyaz kadınlara göre iki ila üç kat daha fazla bulunmuştur. Irklar ilgili verilerin çoğu Amerika Birleşik Devletleri’ndendir, ancak Güney Afrika’daki bir çalışma da Siyahi ve Siyah olmayan kadınlar arasında fibroid prevalansında benzer farklılıklar olduğunu göstermiştir.

Siyah kadınlarda artmış myom insidansının etiyolojisi bilinmemektedir. Siyah ve Beyaz kadınlar arasındaki genetik faktörler, diyet, yaşam tarzı, psikososyal stres ve çevresel maruziyetteki farklılıkların bu eşitsizliğe katkıda bulunduğu düşünülmektedir

Leiomyomların doğal hikayesi de ırka göre farklılık gösterir. Bir şikayete yol açan myomu olan çoğu beyaz kadın 30’lu veya 40’lı yaşlardadır; bununla birlikte, Siyah kadınlar ortalama dört ila altı yaş daha genç semptomlar geliştirir ve hatta 20’li yaşlarında hastalık gösterebilir

Hormonlar: Myomların neden oluştuğu biraz da kadınlık hormonu olan östrojen ve progesteron ile ilişkilidir.

Doğum yapmak – Doğum yapmış olmanın myom oluşumunu azalttığı bilinen bir gerçektir.

Erken ergenliğe girmek – Erken adet görmek (<10 yaş), miyom gelişme riskinin artmasıyla ilişkilidir. Ergenlik, östrojen seviyelerinin yükselmesi ile ilişkilidir, bu da makul bir şekilde hem myom büyümesinin artmasına hem de uzun kemik epifizlerinin erken füzyonuna yol açarak boyun kısa kalmasına yol açar.

Doğum Kontrol Hapı Kullanmak – Doğum kontrol haplarının myomlar üzerine bir etkisi olmadığı gösterilmiştir.

Myomların Belirtileri Nelerdir?

Myomların çoğu küçüktür ve bir şikayete yol açmazlar, ancak myomlu birçok hastanın yaşamlarının bazı yönlerine müdahale eden ve tedaviyi gerektiren önemli sorunları vardır. Bu belirtiler, tümörlerin sayısı, boyutu ve yeri ile ilgilidir. Myomlar, tekli veya çoklu tümörler olarak ortaya çıkabilir ve boyutları mikroskobik ila onlarca santimetre arasında değişebilir. Myomlu bir rahmin ölçüsü gebelik haftasının cesameti ile ölçülür, mesela 20 haftalık gebelik büyüklüğünde bir myomdan bahsedilebilinir.

Myom belirtileri üç kategoriye ayrılır:

 • Ağır veya uzun süreli âdet kanaması
 • Kasıklarda baskı, basınç ve ağrı gibi kitle ile ilişkili şikayetler.
 • Doğurganlık ile ilişkili durumlar (yani kısırlık veya gebelik komplikasyonları)

Myomu bağlı şikayeti olan hastalar arasında anormal rahim kanaması) ve sancılı adet görmek, tüm kadınların yaklaşık yüzde 26 ila 29’unda görülen en yaygın belirtilerdir.

Ağır veya uzun süreli adet kanaması – Ağır ve / veya uzun süreli adet kanaması, myomlarda tipik kanama şeklidir ve en yaygın myom belirtisidir. Kansızlık, sosyal utanç ve iş gücündeki verimlilik kaybı gibi sorunlardan myomlara bağlı aşırı kanamalar sorumlu olabilir.

Rahim kanamasının varlığı ve derecesi büyük ölçüde miyomun konumuna göre belirlenir; boyut ikincil öneme sahiptir.

Rahim içine ve rahim boşluğuna doğru çıkıntı yapan submukozal miyomlar en sık olarak önemli derecede ağır menstrüel kanama ile ilişkilidir. Bu hastalarda ciddi kansızlık görülebilir.

 İntramural miyomlar genellikle ağır veya uzun süreli adet kanaması ile ilişkilidir, ancak subserozal myomlar ağır adet kanaması için önemli bir risk olarak kabul edilmez.

Rahim ağzına yakın myomlar çok yoğun kanama ile ilişkili olabilir.

Myomu olan hastalarda yoğun adet kanamalarının mekanizması net değildir, ancak myomlu hastalarda rahim içindeki kan damarlarının artması ve rahimin kasılma kuvvetinin azalması buna neden olabilir.

Kitle etkisi ilişkili şikayetler- Miyomatöz uterus genişlemiş ve düzensiz bir şekle sahiptir ve miyomların belirli yerlerdeki basıncı nedeniyle bazı özel şikayetlere neden olabilir. Bu şikayetler ve bulgular arasında kasık ağrısı veya basınç, idrar yolu veya bağırsak tıkanıklığı veya damar basısı yer alır.

Kasıkta baskı veya ağrı – Genel olarak, kasıklarda baskı hissi miyomlu hastalarda yaygındır, ancak anormal kanamadan daha az görülür.

Sırt ağrısı, bazen miyomların varlığıyla ilişkili olabilir, ancak diğer olası nedenler göz önünde bulundurulmalıdır.

İdrar yolu veya bağırsak sorunları – İdrar yolu veya bağırsaklar, boyutlarına ve konumuna bağlı olarak miyomlar tarafından sıkıştırılabilir. Belirtiler ve bulgular şunları içerir:

 • İdrar yolu şikayetleri- Rahimin ön tarafında mesane üzerine büyüyen myomlarda buna bağlı olarak idrarı tam yapamama, çok sık idrara çıkma ve nadiren böbrek yollarına baskı gibi şikayetler oluşabilir.
 • Bağırsak şikayetleri- Makata baskı yapan miyomlar kabızlığa neden olabilir.

Ağrılı adetler – Ağrılı adetler, miyomlu birçok hasta tarafından dile getirilen bir şikayettir. Pek çok hastada bu ağrı, yoğun adet akışı ve / veya pıhtı geçişi ile ilişkili görünmektedir.

Ağrılı cinsel ilişki – Miyomlu hastaların ağrılı ilişki yaşama olasılığının miyomu olmayanlara göre daha yüksek olup olmadığı tartışmalıdır

Kısırlık veya gebelik ile ilgili komplikasyonlar – Rahim boşluğunu bozan leiomyomların (submukozal veya intrakaviter bir bileşenle intramural) hamileliğe gebe kalmada güçlük ve düşük yapma riskinde artışa neden olduğu düşünülmektedir. Ek olarak, leiomyomlar, olumsuz gebelik sonuçlarıyla da ilişkilendirilmiştir.

Myom sarkması – Nadiren, submukozal bir leiomyom serviksten prolabe olur ve kitle, kanama ve olası ülserasyon veya enfeksiyonla kendini gösterir.

Myomların Tanı Yöntemleri

Uterus myomlarının klinik tanısı, pelvik muayene ve pelvik ultrason bulgularına dayanılarak yapılır. Karakteristik şikayetler, çoğu hasta asemptomatik olmasına rağmen klinik teşhisi daha da destekler.

 • Pelvik muayene bulguları tipik olarak, el ile muayenede düzensiz bir kontur ile genişlemiş, hareketli bir rahim bir bulunmasıdır; bununla birlikte, küçük submukozal veya intramural fibroidler, gözle görülür şekilde genişlemiş bir rahim veya düzensiz bir kontur oluşturmayacaktır. En yaygın şikayetler ağır veya uzun süreli adet kanamasıdır ve miyomlar pelvik ağrı, kısırlık veya diğer semptomlarla ilişkilendirilebilir. Tipik olarak, klinik tanı pelvik ultrason ile doğrulanır.
 • Myomlarla ilgili şikayetler- Rahim myomlarının en yaygın görülen semptomları ağır veya uzun süreli âdet kanaması, pelvik ağrı veya basınç ve kısırlıktır. Tüm durumların süresi, şiddeti ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi değerlendirilmelidir.
 • Ağır veya uzun süreli âdet kanamasının ciddiyetini değerlendirmek önemlidir. Bir kanama geçmişi alınır ve kanamanın hacmi ve süresi ortaya çıkar. Hastanın hamile olma ihtimali varsa gebelik testi yapılmalıdır. Ek olarak, kanama paternine ve risk faktörlerine bağlı olarak, klinisyen endometriyal hiperplazi veya kanser riskini ve endometriyal örneklemenin yapılıp yapılmaması gerektiğini dikkate almalıdır
 • Kasık ağrısı veya basıncı olan hastalar için ağrının yeri, şiddeti ve özellikleri değerlendirilmelidir. Miyomlarla ilgili ağrının, seyrek görülen fibroid torsiyonu ve dejenerasyonu vakaları dışında, akut bir başlangıcı olması muhtemel değildir. Ek olarak, miyomlu bazı hastalar ağrılı adetler yaşarken, miyomlarla ilişkili ağrı da döngüsel olmayabilir. Adet ile ilişkili ağrı ayrıca adenomiyoz, endometriozis veya birincil ağrılı adetleri gösterebilir.
 • Hastalara ağrılı cinsel ilişki, idrar yapamama veya kabızlık gibi diğer potansiyel ağrı veya kitle ile ilgili semptomlar sorulmalıdır.
 • Hastaya myomlar ile ilgili olabilecek kısırlık, tekrarlayan düşük veya gebelik komplikasyonları sorulmalıdır.

Fizik muayene – Fizik muayene, abdominal ve pelvik muayeneyi içerir. Şiddetli menstrüel kanaması olan hastalar anemik hale gelebilir.

Karın muayenesi pelvik-abdominal kitle için palpasyonu içermelidir. Büyük myomlu uterus abdominal olarak palpe edilebilir. Uterin fundus seviyesi not edilmelidir.

Kapsamlı bir pelvik muayene yapılır. Bimanual pelvik muayenede boyut, kontur ve hareketlilik not edilmelidir. Düzensiz bir kontura sahip genişlemiş, hareketli bir uterus, myomlu bir rahmi düşündürür. Bu bulgular, uterustaki zaman içindeki değişiklikleri takip etmek ve cerrahi planlamaya yardımcı olmak için yararlıdır (örneğin, enine veya dikey kesi, vajinal cerrahi veya abdominal yaklaşım).

Nadiren, vajinal muayenede, rahim ağzından vajinaya sarkımş bir myom görülebilir. Sarkmış myomlar çıkartılmalıdır ve dokunun sağlam kıvamı ve patoloji değerlendirmesi ile geniş bir endoservikal veya endometriyal polipten ayırt edilmelidir.

Laboratuvar testi – Laboratuvar testlerinin myomların teşhisinde bir rolü yoktur, ancak aşağıdakiler diğer ilişkili durumların değerlendirilmesinde önemlidir:

 • Gebelik – Hasta hamile ise idrar veya kanda gebelik testi yapılmalıdır
 • Anemi – Kansızlık olanlar için, klinisyenler kanama bozuklukları dahil olmak üzere eşlik eden etiyolojileri de göz önünde bulundurmalıdır.

Görüntüleme ve endoskopi – Myom şüphesi olan kadınlarda tanıya en yardımcı olan yöntem ultrasonografidir. Ultrason tipik olarak tüm hastalarda yapılır ve ardından salin infüzyonlu sonogram, histeroskopi veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi diğer çalışmalar klinik endikasyonlara bağlı olarak istenir.

Bilgisayarlı tomografinin, endometriyum veya miyometriuma göre myomların konumunu tanımlamada çok az klinik faydası vardır. Histerosalpingogramlar bazen endometriyal boşluğun bozulmasını da gösterebilir, ancak en iyisi fertilite için fallop tüpü açıklığının değerlendirilmesine ihtiyaç duyan hasta için ayrılmıştır.

Birinci adım: Pelvik ultrason – Pelvik ultrason, rahim fibroidlerini değerlendirmek için kullanılan ilk basamak çalışmadır. Transvajinal ultrason, 10 gebelik haftası boyutundan daha küçük uterilerde miyomları saptamak için yüksek duyarlılığa (yüzde 95 ila 100) sahiptir. Miyomların kesin yerleşimi, daha büyük rahimlerde veya çok sayıda tümör olduğunda sınırlıdır. Miyomlar ultrasonda genellikle hipoekoik, iyi sınırlı yuvarlak kitleler olarak görülür, sıklıkla gölgelenme görülür. Adenomiyomlar, hücresel fibroidlerin veya çok sayıda küçük fibroidin görünümünü taklit edebilir. Sarkomun görüntülemede ayırt edilmesi de zordur.

Görüntülemede, bir miyomdaki kireçlenme genellikle dejenere olduğu anlamına gelir. Bu  kalsifikasyonlar düz filmde pelviste “patlamış mısır” kalsifikasyonları olarak görülebilir.

 Miyomların idrar yolu tıkanıklığına neden olduğu düşünülüyorsa, hidronefrozu   değerlendirmek için bir böbrek ultrasonu alınabilir. (

İkinci adım: Şüpheli submukoz fibroidleri olan veya doğurganlık isteyen hastalarda rahim iç zarının değerlendirilmesi

Salin infüzyon sonografisi – Salin infüzyon sonografisi (sonohisterografi), rahim boşluğuna salin infüze edilirken pelvik ultrasonun yapıldığı bir görüntüleme çalışmasıdır. Bu tekniğin kullanılması, boşluğa çıkıntı yapan ve endometrial kaviteye çıkıntının derecesini karakterize eden submukozal lezyonların (bazıları rutin ultrasonografide görülmeyebilir) ve intramural miyomların tanımlanmasını sağlar.

Salin infüzyon sonografisi, bir myomun histeroskopik rezeksiyonunu planlarken veya bir myom ile ilişkili potansiyel doğurganlık risklerini değerlendirirken yararlıdır.

Histeroskopi – Tanısal histeroskopi, endometriyal boşluğu görselleştirmek için yararlıdır. Salin infüzyon sonografisine benzer şekilde, bu submukozal veya çıkıntılı miyometriyal myomlar ve çıkıntının boyutunu karakterize edebilir. Bu, ofiste veya ameliyathanede yapılabilir.

Histeroskopi, ultrasonun boyutu ve endometriuma yakınlığı zaten onaylamışsa ve ultrasonda görülmeyen küçük polipleri ekarte etmişse, submukozal myomların histeroskopik rezeksiyonunun planlanmasına yardımcı olabilir.

Üçüncü adım: Karmaşık müdahale planlandığında veya kötü huylu hastalıktan şüphelenildiğinde gerektiğinde ek görüntüleme istenebilir.

 Manyetik rezonans görüntüleme – MRG, tüm uterin miyomların boyutunu ve yerini görselleştirmek için en etkili yöntemdir ve leiomyomlar, adenomyozlar ve adenomyomları ayırt edebilir. Bu yöntemin masrafı nedeniyle, kullanımı en iyi şekilde karmaşık prosedürler için ameliyat planlama için ayrılmıştır.

Myomların Teşhisi

Rahim myomları, pelvik görüntülemeye dayalı klinik bir tanıdır. Tanı tipik olarak myomların pelvik ultrason bulgusuna dayanılarak yapılır, ancak diğer görüntüleme yöntemleri de kullanılabilir. Pelvik görüntüleme endikasyonu tipik olarak anormal uterin kanaması (AUK), pelvik ağrı veya basınç veya kısırlık semptomlarını içerir; bazı hastalarda pelvik muayenede uterusu büyümüştür.

Genel olarak, bir uterus sarkomu veya leiomyoma varyantı gibi başka bir lezyondan şüphelenilen durumlar dışında, tedaviye devam etmek için patolojinin doğrulanması gerekli değildir. Ne yazık ki iyi huylu leiomyomları bu diğer durumlardan ayırmak zordur ve bu nedenle bazı vakalar yanlışlıkla leiomyom olarak teşhis edilecektir.

Ek özellikler – Pelvik görüntülemeye dayalı olarak uterus içindeki tümörlerin hacmi ve konumu hakkında bilgiler, klinik etkinin belirlenmesine ve tedavi planlamasına yardımcı olur. Bu durumlar:

 Manyetik rezonans görüntüleme – MRG, tüm uterin miyomların boyutunu ve yerini görselleştirmek için en etkili yöntemdir ve leiomyomlar, adenomyozlar ve adenomyomları ayırt edebilir. Bu yöntemin masrafı nedeniyle, kullanımı en iyi şekilde karmaşık prosedürler için ameliyat planlama için ayrılmıştır.

● Submukozal fibroidler var mı? – Bunlar, AUK veya kısırlıkla ilişkili olma olasılığı en yüksek olanlardır, ancak bu sorunlar başka yerlerde miyomlarda ortaya çıkabilir.

● Myomlar bir veya birden fazla yerde mi? – Tedavi planlaması tüm myom bölgelerini dikkate almalıdır. Örnek olarak, tek bir submukozal myomun yönetimi, bir submukozal myom ve birkaç intramural miyom olduğundan farklı olabilir.

● Myomların hacmi veya konumu kitle ilişkili semptomlarla uyumlu mu? – Pelvik ağrı veya basınç, ancak rahim yeterince büyütüldüğünde meydana gelebilir. Ayrıca mesaneye bitişik bir ön duvar myomu varsa idrar semptomları ortaya çıkabilir veya rektuma veya sigmoid kolona baskı uygulayan arka veya sol myom varsa bağırsak semptomları oluşabilir.

 • Hidronefroz var mı? – Bir myom böbrek kanallarına basıp böbrekte genişlemeye yol açabilir.

 Manyetik rezonans görüntüleme – MRG, tüm uterin miyomların boyutunu ve yerini görselleştirmek için kullanılan yöntemdir ve leiomyomlar, adenomyozlar ve adenomyomları ayırt edebilir. 

Ayrıca Tanı

Myomların ayırıcı tanısı, uterus büyümesine, anormal uterin kanamaya (AUK), pelvik ağrıya veya kısırlığa neden olan diğer durumları içerir. Myomların yaygın bir durum olduğunu ve diğer bir arada bulunan koşulların mevcut semptomların etiyolojisi olabileceğini not etmek önemlidir.

Büyümüş bir rahmin ayırıcı tanısı hem iyi huylu hem de kötü huylu durumları içerir:

 • Hamilelik
 • Myometrial lezyonlar:
 • İyi huylu leiomyom
 • Adenomiyoz (miyometriyumun yaygın infiltrasyonu) veya adenomiyom
 • Leiomyoma varyantı
 • Leiomyosarkom
 • Endometrial lezyonlar:
 • İyi huylu submukozal leiomyom
 • Endometrial polip – Bunlar küçük olma eğilimindedir ve genişlemiş bir rahme neden olma olasılığı düşüktür
 • Endometriyal karsinom (miyometriuma girebilir) veya hiperplazi
 • Karsinosarkom – Epitelyal neoplazm olarak kabul edilir
 • Endometrial stromal sarkom (endometriumu taklit eder ancak miyometriumu işgal eder)
 • Hematometra

Kadın kısırlığının birçok nedeni vardır. Miyomlar, eğer varsa, rutin değerlendirmenin bir parçası olan pelvik ultrasonda keşfedilir.

Myomların Tedavi Yöntemleri

Myomlarından herhangi bir şikayeti olmayan kadınların tedaviye ihtiyacı yoktur. Belirgin semptomları olan kadınlar tıbbi veya cerrahi tedaviyi deneyebilir. En iyi tedavi, hangi şikayetin  en rahatsız edici olduğuna bağlıdır. Myomların boyutu, sayısı ve yerleri ve gelecekteki hamilelik isteğiniz de çoğu tedavi kararını etkiler.

Çoğu tıbbi tedavi, myomlu kadınlarda yaygın olan ağır âdet kanamasını azaltmak için bir ilaç tedavisi vermeyi içerir. Bazı tıbbi tedavi yöntemleri de miyomu küçültebilir ve bazıları ağrıyı azaltmaya veya anemiyi düzeltmeye odaklanırlar. Genellikle cerrahi tedavilerden önce tıbbi tedaviler önerilir.

Demir ve vitaminler – Kansızlığı olan kadınlar için, vücudun demiri etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olacak demir takviyeleri ve bir multivitamin kombinasyonu, anemi ile mücadelede bir seçenektir.

Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) – İbuprofen ve naproksen gibi steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), bazı kadınlarda adet kramplarını azaltmaya ve adet akışını azaltmaya yardımcı olabilir.  Bu NSAID’leri reçetesiz satın alabilirsiniz.

Doğum kontrol hapları – Hormonal doğum kontrol yöntemleri hap, deri yaması, vajinal halka, atış, hormonlu spiral ve implantı içerir. Bu tedaviler adet döneminiz sırasında kanamayı, krampları ve ağrıyı azaltır ve anemiyi düzeltebilir. Hormonal doğum kontrolü almaya başladıktan sonra kanamanın iyileşmesi üç ay sürebilir.

 • Hormonlu spiral – Progestin adı verilen bir tür progesteron benzeri hormonu uterusa yavaşça salan birkaç rahim içi araç (RİA) vardır. RİA’larda östrojen yoktur. Mirena adlı levonorgestrel salgılayan RİA, ağır adet kanamalarının tedavisi için en çok çalışılan RİA’dır, ancak diğer progestin RİA’larının da kanamayı azaltması beklenmektedir. Bu RİA, hamileliği önler ve beş yıla kadar adet kanamasını azaltır. Bir doktor veya hemşire RİA’yı rahmin içine yerleştirir. 
 • Depo medroksiprogesteron asetat, progestin adı verilen progesteron benzeri bir hormonun uzun etkili bir şeklidir. Her üç ayda bir yapılan bir aşıdır. Bu tedavi hamileliği önler ve ağır adet kanamasını azaltabilir.  

Antifibrinolitik ilaçlar – Antifibrinolitik ilaçlar hormon içermez ve adet kanamasını hızla yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Bu ilaçlar kanın pıhtılaşmasına yardımcı olarak çalışır. 

Progesteron reseptör modülatörleri – Ağır adet kanamasını hızla durdururlar ve bir miktar myom küçülmesine neden olurlar. Tedavi döngüleri arasında uterus astarının dökülmesine izin vermek için aralarında ilaçsız bir süre ile birkaç ay boyunca kullanılırlar.

Gonadotropin salan hormon analogları – Gonadotropin salan hormon (GnRH) analogları arasında GnRH “antagonistleri” ve GnRH “agonistleri” yer alır. Her iki ilaç türü de yumurtalıkların östrojen ve progesteron üretimini geçici olarak durdurmasına neden olur ve ağır âdet kanamasını azaltabilir.

 • GnRH antagonistleri – Bu ilaçlar ağızdan (hap veya tablet olarak) alınabilir ve genellikle GnRH antagonistlerinin kemiklerin incelmesi veya sıcak basması gibi östrojen azaltıcı yan etkilerini sınırlamak için hormon tedavisi ile birlikte alınır. Bir GnRH antagonisti olan elagolix, östradiol (bir östrojen) ve noretindron asetat (bir progestin) hormonları ile birlikte paketlenmiştir.
 • GnRH agonistleri – Ağır adet kanamasını azaltmanın yanı sıra, bu ilaçlar ayrıca miyomları geçici olarak küçültebilir. Her bir ila üç ayda bir enjeksiyon olarak verilirler ve öncelikle myomlarını çıkarmak için ameliyat planlayan) veya doğal olarak menopoza geçiş yapan kişiler için ameliyat öncesi tedavi olarak kullanılırlar.

Miyomlarınızı çıkarmak için ameliyat planladıysanız, doktorunuz ilk olarak GnRH agonistlerini üç ila altı ay boyunca miyomları küçültmek için kullanmanızı önerebilir, bu da onları çıkarmayı kolaylaştırabilir. Bu tedavi, uzun süre kullanıldığında kemiklerin incelme riski nedeniyle arka arkaya altı aydan uzun süre rutin olarak önerilmemektedir.

Bununla birlikte, ilaç miyomları küçülttükten sonra, kemikleri korumak için düşük dozlarda östrojen ve progestin eklendiği sürece ilaca uzun süre devam edilebilir. GnRH agonistleri hemen çalışmaz. İlk olarak yumurtalık hormonlarında artışa neden olurlar ve bu da ilk birkaç hafta semptomlarda artışa neden olabilir. Bu “alevlenme”, ciddi derecede anemik olan, ağır kanaması olan kadınlar için bir sorun olabilir.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuz miyomlar için cerrahi veya girişimsel bir tedavi önerebilir:

 • Miyomla ilgili ağır adet kanaması, ağrı veya tıbbi tedavilerle düzelmeyen basınç var ise
 • Hamile kalmaya çalışıyorsunuz ve miyomlar bunu bozuyor gibi görünüyorsa
 • Miyomun boyutu size şikayet veriyorsa

Miyomektomi – Miyomektomi, hem kanamayı hem de boyutla ilgili semptomları azaltabilen myomları çıkarmak için yapılan bir ameliyattır. Miyomektomi geçiren kadınların çoğu daha sonra çocuk sahibi olabilir. Bununla birlikte, miyomektomiden sonra miyomların geri gelme riski vardır; Miyomektomi geçiren kadınların yüzde 10 ila 25’i ikinci bir miyom ameliyatına ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle ileride gebelik istemeyen kadınlar için miyomektomi en iyi seçenek değildir.

Miyomektomi yapmanın birkaç yolu vardır; “en iyi” yol, myomlarınızın nerede olduğuna ve miymoların boyutuna ve sayısına bağlıdır.

Abdominal miyomektomi – Bu ameliyat, miyomları çıkarmak için sezaryen kesisine benzer bir kesi gerektirir.

Laparoskopik veya robotik miyomektomi – Bu ameliyatta karında birkaç küçük kesi kullanılır. Doktor myomları çıkarmak için ince aletler ve bir kamera (laparoskop) kullanır. Miyom daha sonra daha büyük bir kesiden çıkarılabilir veya çıkarılmak üzere daha küçük parçalara bölünebilir (morselasyon). Robotik miyomektomi, laparoskopik miyomektominin bir varyasyonudur, cerrahi prosedüre bir cerrahi robot yardımı edilir.

Histeroskopik miyomektomi – Miyomlar rahim içindeyse, doktor miyomları çıkarmak için rahim ağzından aletler sokabilir. Bu prosedür, ağır âdet kanamasında daha fazla yardımcı olur ve boyutla ilgili şikayetlerle daha az olasıdır.

Uterin arter embolizasyonu – Uterin arter embolizasyonu (aynı zamanda UAE veya uterin fibroid embolizasyonu, UFE olarak da adlandırılır), myomlara kan akışını engelleyen bir tedavidir. Bu, miyomun tedaviden haftalar ila birkaç ay sonra küçülmesine neden olur ve ağır âdet kanaması dahil olmak üzere diğer miyom semptomlarını azaltır.

Tedavi hastanede yapılır. Bir doktor, uyluğun iç kısmındaki büyük bir kan damarına küçük bir tüp yerleştirecektir. Tüp uterus kan damarlarına kadar ilerletilir. Doktor, kan damarına küçük parçacıklar enjekte ederek miyomdaki kan akışını durdurur.

Gebe kalmak mümkün olsa da, uterin arter embolizasyonundan sonra gebelik genellikle başarılı olmaz. Hamile kalmak istemiyorsanız, bir çeşit doğum kontrolü önerilir.

Manyetik rezonans kılavuzluğunda odaklanmış ultrason – Manyetik rezonans kılavuzluğunda odaklanmış ultrason cerrahisi  daha yeni bir myom tedavi seçeneğidir. Bu noninvaziv tedavi, tedaviye rehberlik eden bir MRI makinesinde gerçekleştirilir.

Çoklu ultrason enerjisi dalgaları karın duvarından geçer ve küçük bir doku hacmi üzerinde birleşir ve bu da myomun termal olarak tahrip olmasına yol açar. Kadınlar işlem sırasında anestezi alır ve ayakta tedavi prosedürü olarak yapılabilir. Miyomlar tedaviyi takip eden haftalar ve aylar içinde küçülür ve ağır âdet kanaması da azalır. Tedaviyi takiben hamilelik mümkündür.

Laparoskopik ultrason kılavuzluğunda radyofrekans ablasyonu – Laparoskopik ultrason kılavuzluğunda radyofrekans ablasyonu (örn. Acessa), karında bir kamera, ince bir ultrason ve ablasyon cihazı yerleştirmek için birkaç küçük kesi kullanan yeni bir fibroid tedavisidir.

İşlem sırasında ultrasondan alınan bilgiler kullanılarak, ablasyon cihazı miyomlara yerleştirilerek doku harabiyetine neden olur. Miyomlar işlemden haftalar veya aylar sonra küçülür. Bu işlemden sonra hamilelik genellikle tavsiye edilmez, ancak tedaviden sonra hamile kalmak mümkündür.

Histerektomi – Histerektomi, rahmi alan bir ameliyattır. Histerektomi rahim myomlar için yapıldığında yumurtalıklar yerinde bırakılabilir.

Histerektomi, ağır adet kanamasını ve myomlar ile ilişkili semptomlarının çoğunu iyileştiren kalıcı bir tedavidir. Ancak, bu büyük bir ameliyattır ve tamamen iyileşmek için altı haftaya kadar ihtiyacınız olacaktır.

Benim Myomlarım İçin Hangi Tedavi Uygun?

Myomlar için birçok tedavi vardır ve hangisinin doğru olduğuna karar vermek zor olabilir. Miyomla ilgili semptomlarınıza göre bir tedavi seçmelisiniz.

 Ağır âdet kanamasından rahatsızsanız, önce tıbbi tedavileri deneyebilirsiniz. Doğum kontrol hapları, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) veya antifibrinolitik ilaçlar diğer tıbbi tedavilerden daha iyi sonuç verir.

Artık hamilelik istemeyen bazı kadınlar, kanamayı azaltmak için endometriyal ablasyon ile de tedavi edilebilir.

Tıbbi tedavi veya endometriyal ablasyon sizin için iyi seçenekler değilse veya myomların boyutuyla ilgili şikayetleriniz varsa, rahim fibroid embolizasyonu, miyomektomi, histerektomi veya odaklanmış ultrason ameliyatını düşünebilirsiniz.

Miyom ameliyatı geçirmeden önce diğer olası kısırlık nedenlerinin ele alındığından emin olmak için doktorunuzla konuşun.

Tedavi Edilmeyen Myomların Riskleri

Miyomları görmezden gelmenin zararlı etkileri şunlardır:

 • Miyomların sürekli büyümesi kasık ağrısına neden olabilir ve anormal kanamayı kötüleştirebilir ve kansızlığa yol açabilir.
 • Miyomlar doğurganlığı olumsuz etkileyebilir. Miyomlar fallop tüplerini bloke ederek döllenmiş bir yumurtanın rahme yerleşmesini engelleyebilir ve bu da dış gebeliklere yol açabilir.
 • Miyomlu hamile kadınlar, erken doğum için yüksek risk altındadır.

Myomlar Gebeliğe Engel Midir?

Rahim duvarında gelişen miyomlar son derece yaygındır. Ancak myomunuz varsa ve gebe kalmayı umuyorsanız, özenle hazırlanmış anne adayı planlarınızda bir etkisinin olup olmayacağını merak edebilirsiniz.

Miyomlar doğurganlığınızı etkileyebilir mi? Çoğu miyom yapmaz, ancak boyutları ve konumuna bağlı olarak bazıları spermin yumurtaya ulaşma, döllenme veya bir embriyonun implantasyonunu engelleyebilir. Miyomlar ayrıca, bebeğin olması gereken yere rahim içinde yerleştirilirlerse, hamilelik sırasında da araya girebilirler. Yine de çoğu durumda, doktorlar miyomları yalnız bırakmanızı ve hamileliğinizi yakından izlemenizi tavsiye edeceklerdir.

Miyomlar doğurganlığınıza müdahale ettiğinde ne olur? İyi haber şu ki birçok tedavi seçeneği var. Ancak her duruma uyan tek bir çözüm olmadığını bilmek önemlidir. Doktorunuz, aile hedeflerinize, semptomlarınıza ve miyomların yeri, boyutu ve sayısına bağlı olarak sizin için en etkili ve en güvenli seçeneği önerebilir.

Doktorunuz, doğurganlığınızı korurken miyomları çıkarmak için miyomektomi adı verilen cerrahi bir prosedür önerebilir. Tam olarak nasıl yapılacağı, miyomların (myomlar olarak da bilinir) boyutuna ve konumuna bağlıdır.

Miyomlar önemli ölçüde rahim boşluğuna doğru büyürse, işlem histeroskopi ile vajinanızdan yapılabilir. Miyomlar rahim duvarında veya yüzeyinde bulunuyorsa, cerrah bunları birkaç küçük karın kesisinden laparoskopi ile çıkarmayı düşünebilir. Miyomlar büyükse veya çok varsa açık ameliyat gerekebilir. Miyomektomiden sonra rahminiz onarılır ve normal işlev görür.

Doktorunuz sizinle herhangi bir tedavi seçeneğinin yararlarını, risklerini ve olası komplikasyonlarını tartışacaktır.

Miyomektomi yaptırmak hamile kalma olasılığınızı ve gelecekteki hamilelikleri nasıl etkiler? Miyomektomiden sonra, rahminizin iyileşmesi için zaman tanımak üzere hamile kalmaya çalışmak için üç ila altı ay beklemeniz gerekir.

Kaç tane miyom çıkardığınız, hamile kalıp kalamayacağınız konusunda bir rol oynar. Araştırmalar, altıdan fazla miyomu çıkarılmış kadınların gebe kalma olasılığının, daha az miyomu olan kadınlara göre daha düşük olduğunu gösteriyor. Miyomektomi geçiren bazı kadınların, prosedür rahmi zayıflatabileceğinden, sezaryen yoluyla da bir bebek doğurması gerekebilir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Acil Tıp Doktoru

Bronşektazi

Bronşektazi nedir? Bronşun kalıcı genişlemesine bronşektazi denir. Bronşektazilerde genellikle bronş duvarı harabiyeti de vardır …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bronşektazi nedir?

Bronşun kalıcı genişlemesine bronşektazi denir. Bronşektazilerde genellikle bronş duvarı harabiyeti de vardır. Bronşektazinin silindirik, kistik, varikoz gibi tipleri vardır.

Bronşektazinin nedeni nedir?

Bronşektazi daha çok çocukluk çağında geçirilen (ağır) akciğer enfeksiyonları sonrasında ortaya çıkar. Kistik fibrozis denilen akciğerlerde tekrarlayan enfeksiyonlar neticesinde oluşan bronşektazilerle karakterize olan hastalık genetik bir bozukluk sonucu ortaya çıkar. Akciğerlerdeki seyri kistik fibrozis dışı bronşektazileden farklı seyrettiğinden ve kistik fibrozis yalnızca akciğerleri etkilemeyip, karaciğer pankreas, over gibi organları etkileyebildiğinden bronşektazi başlığı altında değil ayrıca değerlendirilmesi gereken bir hastalıktır. Bronşektazi tek başına bir hastalık olmaktan daha çok akciğerlerde ortaya çıkan ağır ya da tekrarlayan enfeksiyonların bir sonucudur. Bu durumun istisnası konjenital bronşektaziler sayılabilir. Konjenital bronşektazilerde bronş duvarında kıkırdak gelişimi sorunları olabilmektedir.

Bronşektazinin semptomları nelerdir?

En sık görülen semptomu balgam ve öksürüktür, bazen kanlı balgam (hemoptizi) da olabilir. Bronşektazisi görece yaygın olan hastalar özellikle kış mevsiminde enfeksiyonlardan dolayı fazla miktarda balgam çıkarabilirler. Bronşektazinin yeri ve yaygınlığı çok önemlidir. Lokalize bronşektaziler karinanın alt tarafındaysalar sekresyonlardan dolayı sık sık enfekte olabilirler. Üst loblarda olan bronşektaziler daha çok akciğer tüberkülozu sekeli olarak değerlendirilebilirler. Genelikle enfekte olmazlar. Pulmoner sekestrasyon denilen anomalilerde de bronşektaziler gözlenebilir. Bu hastalarda masif yani ağır hemoptiziler olabilir ve bu durum bazen ölümle sonuçlanabilir. Yaygın bronşektazi varsa kistik fibrozis, immün yetmezlik, diffüz panbronşiyolit gibi hastalıklar araştırılmalıdır.

Bronşektazi tanısı nasıl konulur?

Bronşektazi ileri düzeyde ya da yaygın değilse genellikle akciğer grafisinde görülmez. Oskültasyonda orta raller duyulabilir. Dinleme bulgusunun olması bronşektaziden kuşkulandırır.

Bronşektazi tanısı eskiden bronkografi ile konulurken günümüzde seçkin tanı yöntemi toraks HRCT’dir (yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi).

Bronşektazinin tedavisi var mıdır?

Bronşektaziyi düzelten yaninormal bronş haline getiren bir tedavi yoktur. Öksürük, balgam, nefes darlığı gibi belirtileri olan bronşektazili hastalar öncelikle ilaç tedavisi (antibiyotik, mukolitik, ekspektoran, inhaler ilaçlar gibi) ile tedavi edilirler. İlaç tedavisi ile klinik iyileşme sağlanabilir ancak bronşektazi düzelmez. Bir süre sonra bronşektazi tekrar enfekte olabilir ve hastaların belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. Bu tür hastalar grip ve zatürre aşılarından fayda görebilirler. Bronşektazi tek taraflıysa ve uygun medikal tedaviye rağmen tekrarlayan hemoptizi ya da bronşektazik alanlar sık sık enfekte oluyorsa operasyon seçeneği göz önünde bulundurulur. Yani bronşektazi olan akciğer alanı rezeke edilebilir (ameliyatla alınabilir). Operasyon dışında, hemopizi için bronşiyal arter embolizasyonu, enfeksiyon için akılcı antibiyotik kullanımı diğer seçenekler olarak düşünülebilir. Bilateral (iki taraflı) bronşektazilerde operasyon seçeneği neredeyse yoktur. Bronşektazili bir hastada bronşektazi nedeni olarak altta yatan bir hastalık saptanırsa, o hastalıkla ilgili önlemler alınır. Örneğin immün globulin yetersizliği saptanırsa, immün globulin replasmanı yapılır, gereken durumlarda antibiyoterapi ve eşlik eden diğer durumların tedavisi yapılır.

Okumaya Devam

Acil Tıp Doktoru

Sosyal Alerji

Sosyal alerji, mevsimsel alerjiler gibi tekrar eden ve kaçınılması zor olan davranışlardır. En sevdiğiniz arkadaşlarınızı, davranışlarından …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sosyal alerji, mevsimsel alerjiler gibi tekrar eden ve kaçınılması zor olan davranışlardır. En sevdiğiniz arkadaşlarınızı, davranışlarından hoşlanmadığınız kişilerle değiş tokuş ettiğinizde oluşan durum tam anlamıyla bu. Peki, bu insanlar nerede? Mesela, teyzenizin sürekli anlamsız şeylerden şikâyet etmesi, kuzeninizin yemek yerken ağzını şapırdatması (gözünüzün önüne getirin) ve yedikten sonra ağzını kol kenarlarına silmesi. Şimdi ne hissediyorsunuz? Rahatsızlık. Bu rahatsızlık, sosyal alerjenlerin ürettiği duygusal ve fiziksel belirtilere maruz kaldıktan birkaç dakika sonra ortaya çıkar. Bir eylem bir defalık yapıldığında belki katlanılabilir, ancak düzenli olarak gerçekleştiğinde kulağınıza gelen bir sinek vızıltısı gibi bizi rahatsız edebilir.

Peki, sosyal alerjenler hakkında ne yapabilirsiniz?

En çok zorlandığımız ve sosyal alerjiyi hissettiğimiz yerler ailemizin ve çalışma arkadaşlarımızın yanı o nedenle bu durumu gözden geçirmeyi unutmamalıyız. Sizler yalnızca yaptıklarınızı ve hissettiklerinizi kontrol edebilirsiniz, karşınızdaki kişiyi değil.

Bazen davranışlar kasıtlı gibi gözükse bile, kasıtlı olarak sizi rahatsız etme amaçlı olmadıklarını ve muhtemelen bunun başka bir nedeni olabileceğini düşünün.

Bu davranışları genellikle en çok zaman geçirdiğimiz insanlarda görürüz ve bu davranışlar devam ettikçe alerjimiz daha da kötüleşebilir.

Sosyal alerjik reaksiyonu önlemenin etkili bir yolu, maruz kalma sürenizi azaltmaktır. Kedilere alerjisi olan bir kişinin, kedilere uzun süre maruz kalmaması gibi sosyal alerjisi olan bir kişinin de sosyal alerjenlerle dolu bir ortamda kalmaktan kaçınması gerekir. Alerjenlerle temasta olduğunuz süreyi en aza indirmek alerji riskinizi azaltır.

Sosyal alerjenlerinizle çevrili bir ortamda harcadığınız zamanı sınırlamak gibi bir strateji belirleyebilirsiniz. Aile toplantılarında veya girdiğiniz sosyal durumlarda stratejik olun. Yemek masasında bir yer bulurken ağzını şapırdatan kuzeninizin tam karşına oturmayın. Birçok sosyal alerjen üzerinde bir miktar kontrol gücümüz vardır. Aslında çevremizdeki sosyal alerjenler bir tür destek ve doğrulama bekler. Örneğin; bir türlü susmak bilmeyen teyzenizin ağzından çıkanları kapatmak isteyebilirsiniz, ancak bu alerjik reaksiyonunuzu sakinleştirmenize yardımcı olmaz. İlk olarak aradığı onaylanmayı sağlamak için biraz zaman harcarsanız, onun istediği tatmini vererek itici bulduğunuz davranışı söndürmeyi sağlayabilirsiniz. Şapırdatarak yemek yiyen kuzeniniz ile yeme alışkanlıkları hakkında konuşmayı deneyebilirsiniz. Ancak, konuşmaların yalnızca bilgi vermekle kalmayacağını aynı zamanda ilişkiniz içinde bir sonucu olduğunu unutmayın. Onu sevdiğiniz için onunla bu konu hakkında açıkça konuştuğunuzu belirtin.

Eğer bunların işe yaramayacağını düşünüyorsanız anda olmayı deneyebilirsiniz. Anda olmak, şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmeyi ve onları yargılamaksızın kabul etmeyi içerir. Sosyal alerjenler sizi rahatsız etmeye başladığında bu düşüncelerinizi değerlendirmeden önce kendi iç rahatsızlığınıza dikkat edin. İçinizde neler oluyor bir bakın bakalım. Sadece nereye gittiğini takip edin. Bu durum alerjenin sizi rahatsız etmesini engellemeyecek, ancak sizi ne kadar sinirlendirdiğini fark etmenize ve etkilerinden ne kadar çabuk kurtulacağınızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Sosyal alerjiler sizi yıpratabilir ve ilişkilerinizi strese dayanıklılık testine dönüştürebilir. Birkaç basit adım sizi ilişkilerinizde sosyal alerjenlerle uğraşmak yerine mutlu, sağlıklı bir ilişki yaşamanızı sağlayacak hale getirebilir.

Okumaya Devam

Kadın Hastalıkları ve Doğum

COVID-19 Aşısı ve Gebelik Hakkında Herşey

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

gebelikveasi

Gebelik Sırasında Aşı Yapılmasının Şu Ana Kadar Gebeliğe Bir Zararı Gösterilmiş Midir?
ABD’de gönüllü olarak mRNA aşısı yaptıran 35.691 gebenin içinden sonuçlarına ulaşabilen 3.958’inde aşının gebelikte güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorun görülmemiştir.

CDC ve İngiltere İlaçve Sağlık Ürünleri düzenleme kurumu vb. kuruluşlar aşıyla ilgili yan etkileri yakın takip etmekte olup bu güne kadar gebelerin aşılanmasıyla ilgili kırmızı alarım vermemişlerdir.

Türkiye’de Olan BioNTech ve CoronaVac Aşılarından Hangisini Olmalıyım?
CoronaVac ölü virüs aşısı olup gebelerde uygulandığında risk taşıması beklenmemekle birlikte henüz yayınlanmış güvenlik verisi yoktur.

mRNA aşılarının kısıtlı sayıda gebede de olsa güvenli oldukları gösterilmiştir. Gebeliğin ilk üç ayında aşılanan kadınların sonuçlarıyla ilgili veri oluşmamıştır.

mRNA aşılarının şiddetli alerjik reaksiyon öyküsü olan kişilerde tercih edilmemesi gerektiği belirtilmektedir.

Gebelikte COVID-19 Geçirmemin Bana veya Bebeğime Zararları Nelerdir?
Yapılan araştırmalar kadınların gebelikleri sırasında COVID-19 geçirmeleri halinde gebe olmayan kadınlara veya COVID-19 geçirmeyen gebelere kıyasla
-Erken doğum oranında 2 kat
-Yoğun bakım yatışı oranında 5 kat
-Gebelik tansiyonu görülmesinde 2 kat
-Entübasyon, ileri yaşam desteği ihtiyacı ve ölümlerde 2 kat

risk artışı olmaktadır.

Şu Anda Gebeyim. Aşı Olmam Gerekir Mi?
Özellikle ileri yaşta gebe kalan, kronik akciğer hastalığı veya şeker hastalığı olan, bağışıklık sistemi baskılanmış, vücut ağırlığı fazla veya gebeliğin son üç ayında olan kadınlar kötü sonuçlar açısından artmış risk altındadır.

COVO-19’un kötü gebelik sonuçları ve anne sağlığıyla ilgili ilişkileri net bir şekilde gösterilmişken, aşının şu ana kadar herhangi bir zararlı etkisi gösterilmemiştir.

Bugün için kar zarar dengesi, özellikle risk faktörü olan gebeler için aşı yapılması lehine gözükmektedir.

Emziriyorum, aşı olabilir miyim?
Emzirme döneminde aşı yapılması için bir engel bulunmamaktadır.

Okumaya Devam

Trendler