Periodontal Tedavi - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Ağız Diş Ve Çene Cerrahı

Periodontal Tedavi

Periodontitis – Özet Periodontitis, ya da sıklıkla kullanılan ismiyle diş eti hastalığı, dişi destekleyen kemik dokusunda ve yumuşak dokuda …

Yayınlanan

üzerinde

Periodontitis – Özet

Periodontitis, ya da sıklıkla kullanılan ismiyle diş eti hastalığı, dişi destekleyen kemik dokusunda ve yumuşak dokuda kayba neden olan ve çok yaygın görülen bir enfeksiyondur. Tedavi edilmediği takdirde dişlerin etrafındaki alveolar kemik yavaşça ve basamaklı olarak kaybedilir.

Periodontitis, dişin etrafındaki enflamasyon, iltihap demektir. Bakteriler üzere mikroorganizmalar, diş yüzeyine ve dişi çevreleyen cep içerisine yapışır. Bağışıklık sistemi reaksiyon verip toksinler açığa çıktığı vakit iltihabi süreç başlar. Tedavi edilmeyen periodontitis ekseriyetle diş kaybı ile sonuçlanır. Milletlerarası kabul görmüş mecmualarda yayınlanmış araştırmalar göstermektedir ki periodontitis, felç, kalp krizi ve öbür hastalıkların riskini artırabilmektedir.

Bakteriyel plak, diş yüzeyinde oluşan, yapışkan ve renksiz ve çok ince yapıdadır ve periodontal hastalığın en sık nedenidir. Plak vaktinde uzaklaştırılmaz ise sertleşerek diş taşı oluşturur.

Periodontitis, ekseriyetle uygun ağız hijyeni ile önlenebilmektedir.

Periodontitis Hakkında Kısa Bilgiler

  • Periodontitis ya da diş eti hastalığı, alveolar kemik ve diş etini de içine alan dişlerin etrafındaki bölgeyi tesirler.

  • Bakteri plağının dişlerin etrafında birikmesini takiben bağışıklık sisteminin verdiği reaksiyon ile ortaya çıkar.

  • Yeterli bir ağız hijyeni, tedavi ve hastalığın önlenmesinde bir basamaktır ancak bazen cerrahi süreç de gerekmektedir.

  • Sigara kullanımı, diş eti hastalığı riskini artırır ve tedavinin muvaffakiyetini azaltabilir.

  • Diş eti hastalığı ile bedenin genel sıhhat durumu ortasında ilişki olduğunu gösteren deliller bulunmaktadır.

Tedavi

Periodontal tedavide ana gaye, dişlerin etrafındaki ceplerden bakterileri uzaklaştırmak ve kemikte ve başka dokularda meydana gelebilecek ileri kayıpları engellemektir.

Düzgün Ağız Hijyeni

Dişler, diş etleri sağlıklı olsalar da günlük olarak âlâ bir ağız hijyeni sağlanmak zorundadır. Aksi halde enfeksiyon rahatlıkla ortaya çıkabilecektir.

Yanlışsız ağız bakımı günde iki kere diş fırçalamak ve günde bir kere diş ipi kullanarak olmaktadır. Şayet dişler ortasındaki ara kâfi ise arayüz fırçaları diş ipi yerine kullanılabilir. Yumuşak kürdanlar ise gün içerisinde çantada, ofiste bulundurularak dişlerin ortalarının pak tutulması için tercih edilebilir. Artriti olan hastalar ya da el uyumu kâfi olmayan bireylerin elektrikli diş fırçaları kullanmaları da önerilebilir. Fakat tüm bu teklifler bireylerin kendileri tarafından değil bir uzman tarafından belirlenmesi, takip edilmesi gerekmektedir. Bu noktada periodontoloji uzmanı (diş eti doktoru) kıymetli bir misyon almaktadır. Bireylerin ağız, diş durumuna nazaran (köprü protezi, kuron, hareketli protez, implant üstü protez, implant üstü hibrit protez vs) diş eti uzmanı, hangi tip eserler ile ağız bakımının yapılması gerektiği konusunda bireylere gerekli teklifleri yaparak denetim randevuları ile takip edip eder. Böylelikle kusurlar varlığında teklifleri değiştirebilir, bireye uygun bakım biçimini belirleyebilir. 

Periodontitis, kronik, uzun devirli, enflamatuar bir hastalıktır ve ağız hijyeni sağlanmadığı sürece tedavi edilse dahi tekrar ortaya çıkmaktadır.

 

Diş Yüzeyi Paklığı ve Kök Yüzeyi Düzleştirmesi

Periodontal sıhhati (diş eti sağlığı) tekrar kazanabilmek için plak ve diş taşının öncelikle ortadan kaldırılması çok değerlidir. Diş eti uzmanı, öncelikle diş yüzeyi paklığı ve kök yüzeyi düzleştirmesi (küretaj) süreçleri ile diş etinin üzerindeki ve bilhassa altındaki plak, diş taşı, nekrotik sement dokusunu uzaklaştırır. Bu süreçleri basamak etap çeşitli ultrasonik aletler, el aletleri ile yerine getirir. Kök yüzeyi düzleştirmesi, kök yüzeyindeki pürüzlü, girintili çıkıntılı alanların ortadan kaldırılarak diş etinin kök yüzeyine tutunması için ortam hazırlanması süreçleridir. Zira, girintili çıkıntılı alanlar, besin birikimi, bakterilerin tutunması için ülkü alanlardır ve bu durum diş eti hastalığı riskini artırır.

Bu süreçler 1 seans ile 6 seans ortasında değişiklik göstermektedir. 

Diş yüzeyi paklığı süreci, ne kadar plak, diş taşı oluştuğuna nazaran şahıstan şahsa nazaran değişen müddetlerde yapılır. Yılda iki sefer doktora görünmek, bu birikimin saptanması için gerekmektedir.

İlaç Tedavisi

Diş eti uzmanının önerisi halinde çeşitli ilaçlar, diş eti tedavisi sırasında kullanılabilmektedir. Lakin bu ilaçlar, tedavi etmek için değil tedaviyi desteklemek, tedaviye taban hazırlamak üzere gayelerle önerilebilmektedir.

Antimikrobiyal Ağız Gargaraları: Bu gargaralar, ekseriyetle diş eti tedavisi sonunda ya da diş eti cerrahileri sonrasında bakteri birikimini denetim altında tutmak için reçete edilirler. Tabibin teklifine uygun bir formda kullanılmalıdır.

Antiseptik Çipler: Klorheksidin içerikli jelatin çiplerdir. Periodontal cep içerisine paklık, küretaj süreçlerini takiben uygulanarak vakte yayılan bir formda klorheksidin salınımı sağlanır. Bakteri birikimini engellemek ve periodontal cep boyutlarının azalmasına dayanak olması hedefli kullanılırlar.

Antibiyotik içerikli Jel: Bir antibiyotik olan doksisiklin içerir. Periodontal cebin azaltılması ve bakteri birikiminin engellenmesi için kullanılır. Paklık ve kök yüzeyi düzleştirmesi süreçleri sonrasında kullanılmaya başlanır ve yavaş salınımlı bir ilaç uygulamasıdır.

Oral Antibiyotikler: Ağız yoluyla kullanılan, tablet ya da kapsül formundaki antibiyotiklerdir. Kısa devir kullanılırlar ve akut ya da kimi lokal periodontal enfeksiyon varlığında diş eti uzmanının denetiminde kullanılırlar.

 

İleri Düzey Periodontitis

İleri seviye periodontitis tedavisi daha uzun ve ekstra farklı süreçler gerektiren bir durumdur. Kemik ve diş etinde daha fazla doku kaybı meydana geldiği için ağzın var olan durumunun korunması ya da mümkünse daha âlâ bir duruma getirilmesi için çeşitli operasyonlar planlanabilmektedir. Güzel bir ağız hijyeni sağlanmaz ve cerrahi olmayan periodontal tedavi kâfi güzelleşmeyi sağlamaz ise cerrahi süreçlere başvurulur. Bu cerrahi süreçler şu formda olabilmektedir;

Flap Operasyonu: Diş eti uzmanı, diş yüzeyi paklığı ve kök yüzeyi düzleştirmesi süreçleri ile kâfi güzelleşme olmayan durumlarda flap operasyonunu tercih edebilmektedir. Flap operasyonunda diş etleri açılarak kök yüzeylerine direk bir ulaşım sağlanır. Böylelikle, ultrasonik aletler ve el aletleri ile ulaşılamayan alanlardaki taşlar uzaklaştırılır, kök yüzeyleri düzleştirilir ve granülasyon dokuları temizlenir. Süreci takiben diş etleri tekrar dikilerek operasyon tamamlanır. Bu süreç sonrası diş etlerinin uygunlaşması ve dişleri daha sıkı bir biçimde tutması beklenir. Kimi durumlarda flap operasyonu sırasında kemik greftleri, kemik oluşumunu stimüle eden çeşitli casuslar kullanılabilir. Bu uygulamalar, kemik kaybı olan bölgelerde yeni kemik oluşumunun mümkün olabileceği alanlarda yapılır. Maalesef her kemik kaybı olan bölgede bu uygulamalar işe yarayamamaktadır.

Kemik ve Diş Eti Greftleri: Bu süreçler, kemik rejenerasyonu ve kaybedilen diş eti dokusunun tekrar kazanılması emeliyle uygulanmaktadırlar. Bireyin kendi kemik dokusu, çeşitli doğal kemik dokuları ya da sentetik kemik dokuları kaybedilen kemik bölgesine uygulanır. Bu süreç için kemik kaybedilen alanın yeni kemik oluşumu için gerekli kaideleri sağlaması değerlidir. 

Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu (YDR), kâfi kemik ve diş eti dokusu bulunmayan bölgelerde bariyer misyonu gören membranlar kullanılarak yeni kemik ve diş eti dokusunun oluşmasını sağlayan bir cerrahi süreçler bütünüdür. 

Kimi yumuşak doku eksikliklerinde diş eti uzmanı, yumuşak doku greftini uygun görebilir. Bu süreçlerde ağzın bir bölgesinden alınan yumuşak doku ya da hazır bulunan sentetik yapıdaki malzeme, yetersiz olan bölgeye transfer edilir. 

Bu süreçlerin başarısı, hastalığın ilerlediği düzey, bireyin ağız hijyenini müdafaadaki başarısı, sigara kullanımı, sistemik hastalıklar üzere faktörlere bağlıdır.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ağız Diş Ve Çene Cerrahı

Sıhhatsiz Atıştırmaların Çocuk Diş Sağlığındaki Olumsuz Tesirleri

Dişler Ne Vakit Çıkmaya Başlar? Doğum sonrasında ağız ve damak süt emmeye müsait olarak yaratılmıştır. Dişler ise birinci olarak anne karnında …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Dişler Ne Vakit Çıkmaya Başlar?

Doğum sonrasında ağız ve damak süt emmeye müsait olarak yaratılmıştır. Dişler ise birinci olarak anne karnında oluşmaya başlar. Süt dişleri bebek 6 aylık olunca çıkmaya başlar. 3 yaşına kadar tüm süt dişleri sırayla çıkar ve tamamı ağızda görünür. Böylelikle süt dişlerinin sayısı 20’ye ulaşmış olur. Bu çıkış bir sıraya nazaran olmaktadır. Süt dişleri yapısal farklılıklarından ötürü aşınmaya ve çürüğe daha yatkındır. 6 yaşına geldiğinde sıra daimi dişlere gelir.Daimi dişler ise kemik içinde anne karnındaki bir çocuk üzere bir kese içinde çıkacağı günü bekler.6 yaşına gelindiğinde süt dişleri yerlerini daimi dişlere bırakmaya başlarlar.Bu durum ortalama 13 yaşına kadar devam eder. Ağızda hem süt dişlerinin hem de daimi dişlerin yer aldığı 6-13 yaş ortası bu devir karışık dişlenme periyodu olarak isimlendirilir. Bu periyotta süt dişlerindeki mevcut çürükler, yeni süren daimi dişlerin sıhhatini da olumsuz tesirler.

Beslenmenin Ağız ve Diş Sıhhati Üzerindeki Tesirleri Nelerdir?

Bebeklerin gelişiminde anne sütünün yerini diğer hiçbir şeyin tutamayacağını biliyoruz. Bebeklerin doğal besini anne sütüdür. Hiçbir mama formülü anne sütü üzere sevgi, hassaslık, şefkat yahut felaketlerden, hastalıklardan kaçınma yollarına dair bilgi içermez bütün bu bilgiler anneden yani anne sütünden gelir.dolayısıylabebeklerin, en azından birinci altı ay anne sütü ile beslenmeleri diş ve çenelerin gelişimini, ağız etrafındaki yumuşak doku ve kas işlevlerinin olağan gelişimini sağlayacaktır. Anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda fizyolojik başlıklı biberon kullanımı gerekir.

Bebekler 1 yaşından itibaren bardak ve kaşıkla beslenmeye alıştırılmalıdır. Biberonla beslenme en fazla 2 yaşına kadar devam edebilir. Parmak emme, yalancı emzik kullanma üzere alışkanlıklara 2 – 2,5 yaşına kadar müsaade verilebilir. Şayet parmak emme alışkanlığı mevcutsa, bunun sebebi araştırılarak 3 – 6 yaş ortasında bu alışkanlık kesinlikle giderilmelidir. Teneffüs sorunları, çene gelişmesi üzerine olumsuz tesir eder. Burundan değil de, yalnızca ağızdan soluma durumu mevcutsa (bu durum uykuda daha yeterli anlaşılır) kesinlikle kulak burun boğaz uzmanına danışılmalıdır.

Dünya geneli toplumlarda en çok görülen enfeksiyonDiş çürüğüdür. Diş çürüğü kısaca beslenme sonrasında besin artıklarının dişlerimizin üzerinde kalması, uzaklaştırılamaması sonucu başlar. Ağız ortamımızda bulunan yerleşik mikroorganizmalar besin artıklarının üzerine tutunarak,onlardan beslenerek dişleri çürütmeye başlar. Besin artıkları ortamdan uzaklaştırılıncaya kadar bu durum devam eder. Diş çürüğü ilerlerse dişteki husus kaybı artarak ağrılar başlar, dolgu süreci kâfi gelmeyerek kanal tedavisine hatta diş çekimine kadar gidebilir. Erken süt dişi çekimi istemediğimiz bir durum olup Alttan gelen daimi dişin sıhhatini da olumsuz etkilemektedir. diş çürüğü ve tedavisinde beslenmenin ehemmiyeti büyüktür. Bilhassa doğal olmayan, hazır,katkılı yiyeceklerin diş çürüğü yapma riski daha fazladır. Bu besinleri mikroorganizmalar daha fazla severek diş çürüğü yapma aktifliğini artırır. Doğal, katkılı olmayan yiyecekler ile beslenme sonrasında dişler fırçalanmayı unutulsa bile diş çürüğü yapma riski daha azdır.

Ağız ve diş sıhhati açısından, çocukların her öğünde almaları gereken besinleri nizamlı ve kâfi ölçüde almaları büyük kıymet arz etmektedir. Ağız ve diş sıhhatinin devamlılığı açısından kahvaltıda yumurta, süt, peynir, yoğurt üzere hem besin kıymeti yüksek olan hem de diş gelişiminde ve dişlerin çürükten korunmasında değerli rol oynayan besinlere yer verilmelidir.Ayrıca portakal, elma, kivi üzere meyveler ile lahana, karnabahar, semizotu üzere yeşil yapraklı sebzelerle, dönüşümlü olarak balık, tavuk, et ve et suyu katkılı yiyecekleri tüketmek gerekir. Bilhassa peynirin yemek sırasında asidik olan ağız ortamını bazik hale getirmede ve dişlerin temizlenmesinde değerli bir rolü vardır. Bu nedenle kahvaltı sonrasında dişlerin fırçalanmadığı durumlarda en son peynir yenilmesinin diş çürüğünden müdafaadaki tesiri büyüktür. Ayrıyeten gece yatmadan evvel dişlerin fırçalanmadığı durumlarda elmanın ısırılarak yenilmesi dişler üzerinde mekanik paklık yaparak diş çürüklerinin önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Ana öğünlerde; fast-food usulü beslenmenin tekrar ağız ve diş sıhhati üzerinde olumsuz tesirleri vardır. Süt ve daimi dişlerde çürük oluşumunu hızlandırırlar. Diş çürüğünün ilerlemesi sonucu dişlerde renkleşme ağrılar ağız kokusu hatta diş kaybına kadar gidebilir. Bu nedenle bu çeşit yiyeceklerin ve bunların yanı sıra asitli içeceklerin tüketiminin kısıtlanması gerekir. Cips, şekerleme, çikolata, bisküvi, kek, kola, dondurma vb. besinlerin temel yemek yerine ve çok ölçüde tüketilmeleri kesinlikle engellenmelidir. Bilhassa çocuklar gündüzleri okul kantinlerinden bu çeşit yiyeceklere çarçabuk ulaşabilmektedirler. Lakin bu yiyeceklerin yerine vitamin, protein ve kalsiyum içeriği yüksek ve birebir vakitte diş çürüğünden korunmada kıymetli katkıları olan meyve, ayran, süt, kuru üzüm, kuru kayısı, fındık, ceviz üzere yiyeceklerin tüketiminin sağlanması büyük değer taşımaktadır.

Çocukluk çağındaki sıhhatsiz beslenme sonucunda çeşitli sıhhat problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu problemler, ağız ve diş sıhhati üzerinde epeyce büyük sorunlara neden olabilmektedir. Özellikle tek tip beslenme dediğimiz; çikolata, bisküvi, börek, poğaça, tatlı ve gazlı içecekler üzere besinler, çocuğun gelişimine hiçbir fayda sağlamaz. Tam bilakis bu biçim besinlerin içerdiği yüksek şeker oranları nedeniyle çocuklarda ağız ve diş sıhhati olumsuz tarafta etkilenmektedir.

Çocuğumuz sıhhatsiz atıştırmalıkları çok seviyor ve vazgeçemiyorsa en azından ölçüsünü azaltmalı ve tüketir tüketmez dişlerini fırçalamalıdır.

Çocukların Ağız ve Diş Bakımı İçin Ebeveynlere Tavsiyeler

Nizamlı diş tabibi denetimi, çocuğun diş doktoru ile ilgisinden kaynaklanan bilinçlenme, diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması çocuğun ileriki yaşlarda rahat etmesini sağlayacaktır. Olağandışı bir durum yok ise birinci diş tabibinin muayenesi 2 yaşına kadar bir defa yapılmalıdır. Daha sonra denetimler nizamlı olarak 6 ayda bir yapılır.

Çocuklarda Diş Fırçalama Ne Vakit Başlamalıdır?

Bebek 6-8 aylıkken, birinci dişler ağızda göründüğünde, ağız bakımı süreci başlamalıdır. Sabah kahvaltısı sonrası ve gece yatmadan evvel dişlerin çiğneme yüzeylerini pak bir tülbent ya da gazlı bezi ılık suyla ıslatarak silmek, kâfi olacaktır. Diş fırçası kullanımına ise çocuğun art dişlerinin çıkmasından sonra (ortalama 2,5 – 3 yaşında) başlanması uygundur. Okul öncesi çocuklarda diş fırçalama için bir teknik uygulatmak çok zordur.Ancak ebeveynlerinin dayanağıyla bu süreç gerçekleştirilebilir. Bu yaşlarda kıymetli olan, çocuğa diş fırçalama alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuklar diş fırçalarken birden fazla vakit dişlerin görünen ya da kolay ulaşılan yüzlerini fırçalar. Halbuki çürüklerin önlenmesi için dişlerin orta yüzleri ve çiğneyici yüzeylerini çok daha uygun temizlemek gerekir. Bu nedenle fırçalamadan sonra Anne-Babanın denetimi yeterli olur.

Sabah kahvaltısı sonrası ve gece yatmadan evvel, yalnızca ikişer dakikalık tesirli bir fırçalama süreci kafidir. Her âlâ alışkanlık üzere diş fırçalama alışkanlığı da çocukluk devrinde kazanılacağını unutmamak gerekir.

Bebeklik devrinde ve üç yaşına kadar çocuklarda diş macunu kullanımı önerilmez. Diş macunu kullanımına üç yaşından sonra başlanmalıdır. Fakat reklamlarda gördüğünüz üzere 3-5 cm. değil, bir leblebi kadar macun fırçalama için kâfi olacaktır. Diş macunu kullanımına başlandığı periyotta, diş macunlarından rastgele biri tercih edilebilir. Değerli olan çocuğun seçilen macunun tadını sevip istek duymasıdır. Fırçalama sürecinde macundan çok, tesirli bir fırçalama sürecinin kıymetli olduğunu unutmamak gerekir

Çocuğun ağız büyüklüğüne uygun, yumuşak üretilmiş diş fırçaları kullanılmalıdır. Sert fırçalar dişleri aşındıracağı için kullanımı uygun değildir. Eskimiş bir süpürgeyle süpürme süreci nasıl yapılamazsa, eski bir fırçayla da dişler fırçalanamaz. Fırça kılları aşınır aşınmaz (Ortalama 6 ay) kesinlikle değiştirilmelidir

Çene Gelişiminde Ebeveynlerin Dikkat Etmesi Gereken Bahisler?

Çocukların beslenmesi esnasında verilen besinlerin ısırılarak yenmesi büyük değere sahiptir. Örneğin, meyvenin doğranarak verilmesi yahut birtakım besinlerin püre haline getirilmesi yerine meyveyi ısırarak, et ve et eserlerini direkt olarak kemik üzerinden dişleriyle ısırarak yemesi gereklidir. Bunun nedeni, dişlerimizin ve alt-üst çenemizin çiğnedikçe yani kullandıkça gelişmesidir. Bu gelişim çocukluk çağında alt ve üst çenenin sağlıklı büyümesi için çok değerlidir Bu sayede tüm daimi dişler çenede sürecek yer bulur. Aksi halde çene tam gelişemez ve kâfi büyüklüğe ulaşamaz.Bu ise bilhassa 20 yaş dişlerinin çıkması esnasında Keza bu dişler gömülü olarak kalıp daha büyük sorunlara neden olabilir. Hepinize sağlıklı ve keyifli gülüşler diliyorum…

Okumaya Devam

Ağız Diş Ve Çene Cerrahı

Bruksizm (Diş sıkma/Diş gıcırdatma) Nedir?

Bruksizm (diş sıkma), uyku sırasında çiğneme kaslarının etkin olması nedeniyle diş sıkma ya da diş gıcırdatma durumudur. Bruksizm (diş gıcırdatma …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bruksizm (diş sıkma), uyku sırasında çiğneme kaslarının etkin olması nedeniyle diş sıkma ya da diş gıcırdatma durumudur. Bruksizm (diş gıcırdatma) sırf geceleri değil, gün içinde de meydana gelebilir ve toplumda sık görülmektedir.

Uyku sırasında neden diş sıktığımız günümüzde hala araştırılan ve şimdi tam olarak açıklık kazanamamış bir mevzudur. Bu sorun, merkezi hudut sistemi ile ilgili olabileceği üzere üzerinde en çok durulan nedenler gerilim ve anksiyete bozukluğu (kaygı bozukluğu) üzere ruhsal faktörlerdir. Ayrıyeten gece bruksizmi uykuyla bağlantılı bir hareket bozukluğu olarak kabul edilir ve horlama ya da apne (uyku sırasında kısa vadeli teneffüs durması) üzere öbür uyku sorunları de eşlik edebilir.

Diş sıkma şikayeti olan hastaların birçoklarında dişlerde aşınma kelam mevzusudur. Dişler çok hassas olabilir, mevcut dolgu ve kaplamalar hasar görebilir. Lakin, bunların dışında daha az göze çarpan yumuşak doku bulguları da olabilir. Birçok vakit muayene sırasında çiğneme kaslarında ağrı ya da hassasiyet mevcuttur. Diş sıkan bireylerde ayrıyeten sabah baş ağrıları ve yorgunluk şikayetleri de kelam hususudur.

Hafif derecedeki bruksizm (diş sıkma) tedavi gerektirmeyebilir. Fakat şiddetli olduğu durumlarda çene eklemi sorunları, baş ağrıları ve diş sorunlarına yol açabilir. Bruksizm (diş gıcırdatma) çene eklemi sorunlarının en sık karşılaşılan nedenlerinden biridir. Şiddetli bruksizm (diş sıkma) tedavi edilmediğinde dişler aşınmaya başlar, hatta tüm dişin kaybedildiği bir noktaya varabilir. Aşınma, dişleri çürümeye karşı dayanıksız hale getirirken diş kırılmalarına da sebep olabilir. Daima ve tekrarlayan biçimde diş sıkma yahut diş gıcırdatma sonucunda çene eklemi çok yüklere maruz kalarak hasar görebilir ve dişlerde meydana gelen aşınma ve yükseklik kaybı da bu yüklenmeyi artırarak mevcut çene eklemi sorununu şiddetlendirir. Bruksizme (diş sıkma) bağlı olarak çene ekleminde görülebilecek sorunlar kas ve eklem ağrıları, çene eklemi kilitlenmesi (ağız açamama) ve eklem sesleridir (çene kıtlaması, kütlemesi).

Bruksizm (diş gıcırdatma), üstte bahsettiğim sorunlar önemli halde ortaya çıkana kadar fark edilmeyebilir. Bu nedenle bulgu ve belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak ve rutin diş tabibi muayenelerine devam etmek kıymetlidir.

Okumaya Devam

Ağız Diş Ve Çene Cerrahı

Diş Sıkma (Bruksizm) ve Çene Eklemi Hastalıkları

Bazen yemek yerken, esnerken, konuşurken çenemden ses geliyor bu olağan mi ? Yoksa çenem mi çıktı? Çene eklemi 3 kesimden oluşur; baş kuralı …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bazen yemek yerken, esnerken, konuşurken çenemden ses geliyor bu olağan mi ? Yoksa çenem mi çıktı?

Çene eklemi 3 kesimden oluşur; baş kuralı, alt çene kemiği ve iki kemik birbirine sürtmeden rahat çalışabilsin diye tıpta disk olarak halk ortasında kıkırdak olarak bilinen yapıdan oluşur. Bu ses diskin pozisyonunun değişmesinden olur. Bu ses çene çıkması değildir.

Diş gıcırdatma ve diş sıkma nedir ?

Diş sıkma ve gıcırdatma genelde uyurken gözlemlenen, gün içindeki bireyin geriliminin tetiklediği dişlerin kenetlenerek sıkılması halidir. Olağandışı bir durumdur. Tedavi edilmezse dişlerin kırılmasına, diş eti çekilmesine ve eklem rahatsızlıklarına sebep olur.

Neden yalnızca gece diş sıkıyoruz ?

Bilinenin tersine gündüzde hasta diş sıkabilir. Kişi bunun farkına vararak önlemesi gerekmektedir.

Sabahları baş ve boyun ağrısı ile kalkıyorum olağan mi ?

Baş ve boyun ağrısı bir çok farklı sebebe bağlı olsa da bilhassa ağrının sabah olması bize diş sıkma hastalığını düşündürür.

Diş sıkma ve gıcırdatmanın tedavisi nedir ?

Hastadan alınan ölçülere nazaran kişinin bruksizm şiddetine nazaran özel kalınlıklarda gece plakları yapılmaktadır. Bunun yanında kimi fizikî terapiler anlatılmakta, kaslarda spazm var ise medikasyon uygulanmaktadır. Gerektiğinde kaslardaki enflamasyonun çözülmesi için lazer tedavisi uygulanmaktadır.

Çenemi fazla açamıyorum ve ağrım var çenem çıkmış olabilir mi?

Çeneyi açamamak ve ağrı olması bize çene çıkmasını değil, kapalı kilitlenme hastalığını tanım eder. Ayrıntılı muayene edip ağzı açamama şikayeti kassal mı, eklemsel mi teşhis edip ona yönelik tedavi yapılmaktadır.

Çene eklemi rahatsızlıklarının sebepleri nelerdir?

Uzun mühlet tedavi edilmeyen diş sıkma diş gıcırdatma

Hastada tek taraflı çiğneme alışkanlığı

Eksik dişlerden ötürü tek taraflı çiğneme

Olağandışı alışkanlıklar (kalem ısırma,parmak emme üzere.)

Gerçek yapılmamış protezler ve dolgular

Çenelerdeki önemli ortodontik bozukluklar

Çene eklemi hastalıklarının tedavisinde ne kullanılır ?

Çene eklemi tedavisinde okluzal splint yapılmaktadır. Hastaya uzun bir yapması gereken ve yapmaması gerekenler listesi verilmektedir.

Eklem hastalığım ne vakit düzgünleşir ve ne vakit denetime gelmeliyim?

Genelde okluzal splint kullanılmaya başlandıktan bir – iki hafta sonra denetime çağırılmakta, daha sonra 3. Ay çağırılmaktadır. Eklem hastalıklarında hastalığın şiddetine nazaran büsbütün bir düzgünleşme görülmeyebiliyor. Burada hedeflenen hastanın günlük yaşantısına rahatsızlık duymadan geçiş yapmasıdır.

Okumaya Devam

Trendler