Üroloji Nedir? - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

Üroloji Nedir?

Üroloji ; bayan ve erkeklerin üriner sistemleri (idrar yolları sistemleri) ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen ve bu sistemlere ilişkin …

Yayınlanan

üzerinde

Üroloji ; bayan ve erkeklerin üriner sistemleri (idrar yolları sistemleri) ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen ve bu sistemlere ilişkin hastalıkların tanısı, tıbbi ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen tıbbi branştır.

BAYANLARDA VE ERKEKLERDE:

Böbrek, Üreter (üst idrar yolu) , Mesane (idrar kesesi) nin :

 • Güzel ve berbat huylu tümörleri,

 • Taşları,

 • Enfeksiyonları,

 • Travmaları ,

 • Doğumsal anomalileri ,

 • İşlevsel bozuklukları ( çok faal mesane vb.)

ERKEKLERDE:

 • Prostat: Düzgün huylu büyümesi, kanserleri, enfeksiyonları (akut ve kronik prostatit)

 • Testisler( yumurtalık): Kanserleri, varikosel,enfeksiyonları (orşit),hidrosel (su toplaması), infertilite (kısırlık)

 • Penis: Yapısal anomalileri, üretra (dış idrar yolu darlıkları), üretrit( dış idrar yolunun sıklıkla cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları)sertleşme sorunları , erken boşalma, eğrilikleri, penis protezleri.

ÇOCUKLARDA:

 • Gece altını ıslatma ve gündüz idrar kaçırma.

 • İdrar yolu enfeksiyonları; bilhassa mesaneden idrarın böbreğe kaçmasına bağlı ( reflü) önemli böbrek enfeksiyonları.

 • Erkek çocuklarda yumurtalıkların yerinde olmaması, inmemiş olması.

 • İdrar yollarında darlıklar ( böbrek çıkımında ve üreter mesane birleşim yerinde), işlevsel bozuklukları.

 • Erkek çocukta idrar yolunun peniste olağan yerine açılmaması ( hipospadias)

sıkıntılarının cerrahi ve medikal tedavileri üroloji branşının uğraştığı belirli başlı örnekleridir.

ÜROLOJİK BİRKAÇ KIYMETLİ NOKTA:

1- Prostat kanserleri erkeklerde en sık görülen ikinci kanser olup 45 yaş üzerinde her erkek bu açıdan yılda bir defa PSA testi ve muayene ile rutin denetimden geçmelidir.

2-İdrardan kan gelmesi aksi ispatlanana kadar önemli bir bulgu olarak kabul edilerek kesinlikle araştırılmalıdır.Bu formda erken tanınan mesane ve böbrek kanserlerinin tedavi bahtı yüksektir.

3-Böbrek tümörleri geç periyot dışında az bulgu verirler , erken tanısı için özel bir kan testi yoktur.Bu nedenle rutin check-up programlarına en az 2 yılda bir karın ultrasonografisi eklenmelidir.

4-Testis(yumurtalık) kanserleri 20-30 lu yaşlarda en sıktır. Bu yaş guruplarının kendilerini muayene ederek testiste en ufak bir şişlik ve sertlikte üroloğa başvurmaları erken teşhis ile % 100 e yakın tam tedavi sağlar.

5-İdrar akım zayıflaması bilhassa 40 yaş üzerinde yeterli huylu prostat büyümesinin göstergesidir, mesae (idrar torbası) ve böbrekler ziyan görmeden tıbbi yahut cerrahi tedavi yapılmalıdır.

6- Bayanlarda aşikâr bir yaştan sonra idrar kaçırma baht değildir, tıbbi ve cerrahi tahlilleri aranmalıdır.

7- Kronik prostat iltihapları genç ve orta yaşlarda sıklıkla görülmektedir , uygunsuz antibiotik kullanımları tedaviyi zorlaştırmaktadır, kesinlikle bir ürolog tarafından tedavi yönlendirilmelidir.

8- Varikosel erkek kısırlığında kıymetli rol almasına karşın her varikosel ameliyat gerektirmez , sperm sayı ve hareketliliğinin bozulduğu durumlarda ameliyat fayda sağlayabilir.

9- Cinsellik bir tabu değildir, cinsel problemlerinizi ( sertleşme problemleri, erken boşalma vb.) saklamayınız,üroloğunuzla paylaşınız tahlil bulunacaktır.

10-Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda öncelikle korunma sonra erken teşhis ve tedavi değerlidir. Erkekler idrar yolundan gelen akıntı ve penis civarındaki siğil ve gibisi lezyonlarda bir üroloğa muayene olmalıdırlar.

11- Yenidoğan erkek çocuklarda testislerin torbada olup olmadığı denetim edilmelidir, inmemiş testislerin 18 aydan evvel cerrahi olarak indirilmesi ilerki ömürde sperm işlevleri açısından çok değerlidir.

12- Çocuklarda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonları ileri yıllarda böbrek yetmezliğine yol açabilir önemsenmelidir , bilhassa tekrarlayan enfeksiyonlarda reflü ( idrarın mesaneden böbreğe kaçması) araştırılmalıdır.

13- Peygamber sünnetli ( hipospadiaslı) çocuklarınızı bir ürolog görmeden sünnet ettirmeyiniz.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Üroloji

Estetik Vajina Ameliyatları – Vajina Estetiği

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları, kadınların kendilerine karşı olan özgüvenlerinin kaybolmasına neden olur. Estetik vajina ameliyatları günümüzde, bayanların en çok tercih ettiği operasyonlardandır.

Genital bölgenin dış kısmına yönelik olarak yapılan operasyonlardır. Genelde sık bir şekilde doğum yapan kadınlarda, genital bozukluklar ve sarkmalar görülebilir. Bu durumlar doğuştan gelen fiziksel özelliklere bağlı olarak da gelişebilir.

Vajina estetiğinde en çok yapılan operasyonlar,vajina daraltma (vajinoplasti) ve labia minör denilen vajina küçük dudakları üzerinedir.

Estetik Vajina Ameliyatları – İşlevsel Operasyonlar

İşlevsel olarak yapılan operasyonlar, kadınların doğum ya da diğer nedenlerden dolayı yapısal özelliği bozulan vajinaları üzerinde uygulanan vajina daraltma operasyonlarıdır. Estetik vajina ameliyatları içerisinde, en çok yapılan ve tercih edilen operasyonlardandır.

Doğumdan ve vajina genişlemesinden kaynaklı sorunlar, idrar kaçırma ve diğer genital bozukluklara kadar gidebilir.

İdrar torbasının sarkması durumunda yapılan operasyonlarda, idrar torbası vajina yukarısına kadar çekilir ve asılır. Yapılan bu işlem ön onarımdır (Colporaphy Anterior). Bağırsağın son kısmının vajen alt duvarına gömülmesi işlemi ise arka onarım olarak adlandırılır. İdrar kaçırmaya sebep olan vajinal genişleme, genelde çok doğum yapan kadınlarda görülür. Bu tür operasyonların yapılması son derece kolaydır ve ortalama olarak 30-45 dakika arasında yapılır.

Rahim sarkması operasyonları ise sarkmanın çok ileri derecede olduğu durumlarda yapılır. Rahim aşağı doğru indiğinde dışarı çıkabilmesi tehlikesi bulunur. Bu tür durumlarda rahim, vajinal yoldan yukarıya doğru asılır ya da tümden alınabilir. Genç olan kadın hastalarda genelde rahim alınmaz ancak vajen üst kubbesine asılarak sabit hale getirilir.

Vajina genişletme operasyonları ise, genelde yeni evlenen çiftlerde görülen sorunların giderilmesine yöneliktir. Disparoni yani cinsel birleşmeden gerçekleşen ağrı ve acı hissi olan kadınlar için idealdir. Basit bir muayene ile duyarlı olan yerler tespit edilir ve bu bölgeler uyuşturularak çıkartılır. Bu şekilde vajen genişletilmesi yapılır ve cinsel birleşme bu sayede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Labioplasti vajina iç dudaklarının düzeltilmesidir. Labium latincede dudak anlamına gelir ve tekil olarak kullanılır. Labia ise çoğul olarak kullanılır ve dudaklar anlamındadır. Bazı kadınlarda yapısal olarak iç dudaklar, normalden daha düzensiz bir şekilde bulunurlar. Asimetrik olan vajina iç dudakları yüzünden kadınların birçoğu psikolojik olarak etkilenirler. Geniş ve uzun bir yapıda bulunan vajinal dudaklar, cinsel birleşme sırasında ağrıya neden olurlar. Sarkık ya da uzun yapıda olan iç dudaklar ise aşırı terleme sonucunda mantar enfeksiyonlarına neden olurlar.

Bu tür operasyonlar bakire olan kızlara da uygulanabilir. Önceden doğum yapmış kişilerde de bu operasyonlar herhangi bir engel teşkil etmez. Yapılan operasyonların kızlık zarına herhangi bir etkisi yoktur.

Psikolojik ve fizyolojik olarak bu tür operasyonlar kadınlar için oldukça faydalıdır.

Okumaya Devam

Trendler