Voiding Sistoüretrografi (İşeme Sistoüretrografisi) Nedir? - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

Voiding Sistoüretrografi (İşeme Sistoüretrografisi) Nedir?

Voiding Sistoüretrografi (İşeme Sistoüretrografisi) Nedir?      Voiding Sistoüretrografi (VSUG) mesane ve alt üriner sistemin …

Yayınlanan

üzerinde

Voiding Sistoüretrografi (İşeme Sistoüretrografisi) Nedir?
    
Voiding Sistoüretrografi (VSUG) mesane ve alt üriner sistemin kıymetlendirilmesi için kullanılan bir röntgen görüntüleme metodudur.

Voiding Sistoüretrografiye Neden Muhtaçlık Vardır?
Çocuklarda üriner sistem infeksiyonunu takiben vezikoüreteral reflü kuşkusu varlığında VSUG incelemesine gerek duyulmaktadır.
 İdrar böbreklerde yapılarak üreterler aracılığı ile mesanede toplanır. İşeme ile mesaneden üretra sayesinde idrar dışarı atılır. Birtakım çocuklarda çeşitli nedenlere bağlı olarak üreterler içerisindeki geri akım oluşur ki, bu durum vezikoüreteral reflü olarak tanımlanır. Orta dereceli kaçaklarda, idrar üreterlerin alt düzeylerine kadar kaçabilirken; önemli olgularda böbreklere kadar çıkmakta ve böbreklerde genişlemeye sebep olabilmektedir.
Vezikoüreteral reflü ekseriyetle doğumdan itibaren bulunmakla birlikte mesane çıkışında darlık, mesanenin yetersiz boşalımı, çok yüksek basınçla işeme ve üriner sistem enfeksiyonları da reflünün öbür sebepleri ortasında sayılabilir.
 Reflü sıklıkla üriner sistem enfeksiyonu ile birlikte görülmekte olup bu oran yenidoğanlar ile 1 yaş altı bebeklerde %40, 1 yaş üstü çocuklarda ise %25’tir.
Bu tetkik ayrıyeten posterior üretral valv denen erkek çocuklarda görülen kıymetli bir darlık nedeninin tanınmasına imkan verir.
 İşeme disfonksiyonu ve nörojenik mesane üzere birtakım durumlarda da bu inceleme sırasında elde edilen mesane imgeleri tabip için aydınlatıcı olur.

Voiding Sistoüretrografi Tetkiki Nasıl Yapılır?
Bilhassa enfeksiyon olmadığından emin olunduktan sonra yapılması gerekir. Hastanın yaşına uygun bir kateter ile mesane doldurulur, mesane tam dolunca kateter alınır ya görüntü halinde ya da spot sinemalar alınarak: 
·    Mesane uzunluğunun değişiklikleri
·    İşeme disfonksiyonu
·    Üreterlerde genişleme
·    Posterior üretral valvler ve üretra darlıkları kıymetlendirilir.

Voiding Sistoüretrografi Tetkikinin Çocuğuma Ne Yararı Var?
VSUG, hekimlerinize kalıcı böbrek hasarına yol açabilecek idrar yolu hastalıkları hakkında detaylı bilgi vererek hakikat tanıya ulaştırmada ve sizin için en yeterli tedavinin planlanmasında yardımcı olacaktır. 
VSUG, ekseriyetle idrar yolu patolojilerine bağlı oluşan reflünün teşhisinde ve gerekli tedavinin belirlenmesinde kâfi bilgi sağlamaktadır. Bu sayede birden fazla vakit tanısal cerrahi yolların uygulanmasına gerek kalmamaktadır.
.
Op.Dr.Aydın ÖZGÜL
Üroloji Uzmanı
 

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Üroloji

Estetik Vajina Ameliyatları – Vajina Estetiği

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları, kadınların kendilerine karşı olan özgüvenlerinin kaybolmasına neden olur. Estetik vajina ameliyatları günümüzde, bayanların en çok tercih ettiği operasyonlardandır.

Genital bölgenin dış kısmına yönelik olarak yapılan operasyonlardır. Genelde sık bir şekilde doğum yapan kadınlarda, genital bozukluklar ve sarkmalar görülebilir. Bu durumlar doğuştan gelen fiziksel özelliklere bağlı olarak da gelişebilir.

Vajina estetiğinde en çok yapılan operasyonlar,vajina daraltma (vajinoplasti) ve labia minör denilen vajina küçük dudakları üzerinedir.

Estetik Vajina Ameliyatları – İşlevsel Operasyonlar

İşlevsel olarak yapılan operasyonlar, kadınların doğum ya da diğer nedenlerden dolayı yapısal özelliği bozulan vajinaları üzerinde uygulanan vajina daraltma operasyonlarıdır. Estetik vajina ameliyatları içerisinde, en çok yapılan ve tercih edilen operasyonlardandır.

Doğumdan ve vajina genişlemesinden kaynaklı sorunlar, idrar kaçırma ve diğer genital bozukluklara kadar gidebilir.

İdrar torbasının sarkması durumunda yapılan operasyonlarda, idrar torbası vajina yukarısına kadar çekilir ve asılır. Yapılan bu işlem ön onarımdır (Colporaphy Anterior). Bağırsağın son kısmının vajen alt duvarına gömülmesi işlemi ise arka onarım olarak adlandırılır. İdrar kaçırmaya sebep olan vajinal genişleme, genelde çok doğum yapan kadınlarda görülür. Bu tür operasyonların yapılması son derece kolaydır ve ortalama olarak 30-45 dakika arasında yapılır.

Rahim sarkması operasyonları ise sarkmanın çok ileri derecede olduğu durumlarda yapılır. Rahim aşağı doğru indiğinde dışarı çıkabilmesi tehlikesi bulunur. Bu tür durumlarda rahim, vajinal yoldan yukarıya doğru asılır ya da tümden alınabilir. Genç olan kadın hastalarda genelde rahim alınmaz ancak vajen üst kubbesine asılarak sabit hale getirilir.

Vajina genişletme operasyonları ise, genelde yeni evlenen çiftlerde görülen sorunların giderilmesine yöneliktir. Disparoni yani cinsel birleşmeden gerçekleşen ağrı ve acı hissi olan kadınlar için idealdir. Basit bir muayene ile duyarlı olan yerler tespit edilir ve bu bölgeler uyuşturularak çıkartılır. Bu şekilde vajen genişletilmesi yapılır ve cinsel birleşme bu sayede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Labioplasti vajina iç dudaklarının düzeltilmesidir. Labium latincede dudak anlamına gelir ve tekil olarak kullanılır. Labia ise çoğul olarak kullanılır ve dudaklar anlamındadır. Bazı kadınlarda yapısal olarak iç dudaklar, normalden daha düzensiz bir şekilde bulunurlar. Asimetrik olan vajina iç dudakları yüzünden kadınların birçoğu psikolojik olarak etkilenirler. Geniş ve uzun bir yapıda bulunan vajinal dudaklar, cinsel birleşme sırasında ağrıya neden olurlar. Sarkık ya da uzun yapıda olan iç dudaklar ise aşırı terleme sonucunda mantar enfeksiyonlarına neden olurlar.

Bu tür operasyonlar bakire olan kızlara da uygulanabilir. Önceden doğum yapmış kişilerde de bu operasyonlar herhangi bir engel teşkil etmez. Yapılan operasyonların kızlık zarına herhangi bir etkisi yoktur.

Psikolojik ve fizyolojik olarak bu tür operasyonlar kadınlar için oldukça faydalıdır.

Okumaya Devam

Trendler