Damar Hastalıkları - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Damar Hastalıkları

Bedenimizde bulunan damarların vazifesi, bedenin gereksinimi olan oksijeni ilgili organlara taşımak ve kullanılmış eserleri tekrar atılım …

Yayınlanan

üzerinde

Bedenimizde bulunan damarların vazifesi, bedenin gereksinimi olan oksijeni ilgili organlara taşımak ve kullanılmış eserleri tekrar atılım-temizleme organlarına ulaştırmaktır. Bedenimizde bu vazifesi yapmak maksadıyla farklılaşmış damarlar bulunmaktadır. Pak kan taşıyan sistemlere “arter” ve kirli kan taşıyan sistemlere ise “ven” ismi veriyoruz. Yeniden bedenimizde, savunma hücrelerinin taşınmasında kullanılan “lenf” ismi verilen damar yapıları da bulunmaktadır.

Risk faktörleri:

• Sigara

• Hiperlipidemi

• Hipertansiyon

• Diyabet/bozuk glikoz toleransı

• Genetik

• Obezite

• Hiperhomosisteinemi

• Rheolojik değişiklikler

Belirtiler

Klinik evreler olarak sınıflandırılır (Fontaine)

• Evre 1. Asemptomatik, rastgele bir şikayet yok

• Evre 2. Kladikasyo (Belirli bir ara yürümekle gelen ağrı)

                 – Kramp üslubundadır

                 – İstirahatle 2-5 dk da geçer,

                 – Tıkanıklığın yerine nazaran ağrının yeri değişir,

                 – Vakitle yürüme uzaklığı kısalır

                 – Nabızlar genelde azalmıştır fakat olağan de olabilir

• Evre 3. İstirahat ağrısı

                 • Genelde geceleri başlar

                 • Ayağı üst kaldırmakla gelir

                 • Daha sonra kalıcı olur

                 • Genelde uçlarda iskemik yara ve gangren ile beraberdir

                 • Kesin olarak nabız alınmaz

• Evre 4. Ülserasyon/Gangren

                 – İstirahat ağrısı vardır

                 – Deride gangren

                 – İskemik yara
 

Teşhis:

-Laboratuvar testleri: kan yağları, şeker düzeyi ve kanda pıhtılaşma faktörleri hakkında bilgi edinilir.

-Fizik Muayene: Ekstremitenin görünümü ısısı nabızları denetim edilir.

-Renkli Doppler USG: Noninvaziv bir testtir yaygındır,ucuz ve uygulanması kolaydır.

-MR anjio

-Konvansiyonel anjio

Tedavi: Tedavide maksat semptomların ortadan kaldırılması ağrının giderilmesi ve sistemik ateroskleroz komplikasyonlarının denetimidir.

Tedavi 3 koldan sürdürülür.

1.Risk faktörlerinin azaltılması; en kıymetli tedavi basamağı sigara içen hastalarda sigaranın bıraktırılmasıdır, Diyabet varsa denetimi, kan yağlarının olağana getirilmesi için diyet ve ilaç tedavisinin uygulanması, hipertansiyonun denetimidir. Hastaya yürüme antrenmanları önerilmelidir.

2.İlaç tedavisi

Aspirin

     Pentoksifilin

     Clopidogrel

     Diltiazem

     İlaç seçimi ve kombinasyonu hastaya nazaran belirlenir.    rhrfhhhh

3.Girişimsel (Endovasküler) süreçler: stent ile daralan damarın açılarak kanlanmanın sağlanması

4.Cerrahi Tedavi:

       -Bypass formülleri: hastanın anjiografik sonuçlarına ve damar yapısına nazaran çok farklı hallerde uygulanabilir;

        Aortabifemoral bypass

        Aortailiac bypass

        İliofemoral bypass

        Femoro-femoral bypass

        Femotopopliteal bypass

        Popliteodistal baypass

        -Tromboendarterektomi: Damar tıkanıklığına neden olan plağın çıkarılması.

        -Sempatektomi : Cerrahi ve kateter yoluyla sempatik sonların kesilmesi sonucu damar daki spazmın çözülmesi.    

    Akut arter hastalıkları:

                  Damar tıkanıklığı bazen apansız olur. Buna akut arter tıkanıklığı denir. Travma, kesiler ve emboli en sık karşılaşılan akut arter tıkanıklığı nedenleridir. Emboli, bir pıhtının ki kaynağı tüm sirkülasyon sistemi olabilir; (aorta, mitral kapak, sol atrium ) ani olarak arteri tıkaması sonucu kan akımını kesmesi ile oluşur. Sebep ne olursa olsun damar tıkanıklığı yahut kesiye bağlı kanlanması duran ekstremitenin ivedilikle kanlandırılması koşuldur. Cerrahi müdahale ile damardaki pıhtı çıkarılır ve sirkülasyon tekrar sağlanır. Damar hasar görmüşse yapay damar kullanılarak damar onarılır. Nadiren bilhassa geç kalmış durumlarda doku vefatı gangren gelişmiş ise amputasyon (kesilmesi) gerekebilir.

                   BUERGER HASTALIĞI (TROMBOANJİTİS OBLİTERANS)

Sigara içen genç erkeklerin hastalığı olarak bilinir. Sıklıkla sigara içicisi genç erkek hastalarda bacaklardaki uç atar damarlarından başlayarak üstteki ana damarlara ilerleyen tıkayıcı damar hastalığıdır. Çoğunlukla toplardamarlar ve sonlar de olaya katılırlar. Yürümekle bacak ağrısı, bacakta soğukluk, tekrarlayan yüzeysel iltihabı ataklar meydana gelir. İlerleyen devirlerde istirahat ağrısı başlar. Yara oluşumları ve gangren sıklıkla görülür. Erken periyotta sigaranın bırakılması ile hastalığın şiddetlenmesi büyük ölçüde engellenebilir. Bu hastalarda cerrahi müdahale sonludur.

Risk faktörleri

• Erkek/Kadın: 3:1

• Yaş: 20-45

• Sigara içenler

Komplikasyonlar

• Ülserasyonlar,

• Gangren

• Kronik ağrı

• Amputasyon ihtiyacı

Tedavi

• Sigaranın muhakkak bırakılması,

• Genel tedbirler

– Ayak bakımı

– Soğuktan sakınma,

– Vazokonstüktör ilaçlardan sakınılması

• Prostaglandin infüzyonu

– Semptomları düzeltir

– Trofik değişikliklerin düzelmesini hızlandırır,

– Amputasyon riskini azaltır

• Trombolitik tedavi

• Antibiyotik ve analjezikler

Cerrahi Tedavi

• Distal bypass

• Sempatektomi

• Medulla spinalis stimulasyonu

• Amputasyon

• Distal arteriovenöz fistül (?)

Karotis arter (boyun şah damarı) hastalıkları:

Karotis arterleri, beyefendisine kan götüren arter sistemi olup genelde aterosklerozdan tüm öbür damarlar üzere etkilenerek daralmalar oluşabilir. Bulguları ise tıkanıklığın derecesine nazaran farklı olmaktadır. Baş dönmesi, ışık çakması, bayılma, süreksiz görme bozuklukları görülebilir. Baze hasta ani tıkanıklar sonucunda kısmi yahut tam felçle gelebilir. Teşhisinde Renkli Doppler ultrasonografi hem darlığı çapını hem de lezyonu özelliklerini tanımlaması açısında çok geçerli bir teşhis formülüdür. Beraberinde yapılacak MR angio ile de hem damar daha düzgün görüntülenir hem de mümkün uç damar tıkanıklıkları gösterilir. Tedavi olarak, beraberinde öteki bir rahatsızlık olup olmadığı denetim edildikten sonra boyun bölgesinde yapılan kesi ile arter bulunur ve arter içerisindeki ateroskleroza bağlı plak (aterom plak) çıkartılır (karotis endarterektomi). Sıklıkla koroner arter hastalığı ve öteki periferik arter hastalığı ile birliktedir. Koroner arter hastalığı olan şahıslarda koroner arter bypass operasyonu da gerekiyorsa açık kalp cerrahisi öncesi, açık kalp cerrahisi esnasında tıpkı seansta yahut sonrasında karotis endarterektomi uygulanabilir.

Venöz hastalıklar (toplardamarlar):

Varis Hastalığı:

Bacaklarımızda kirli kanı üst taşımak üzere misyon alan iki ana ven sistemi bulunmaktadır. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak isimlendirilen sistemler birbirlerine “perforan” ismi verilen irtibatlarla ağlıdırlar. Atardamarlarda kanın ilerlemesini sağlayan kuvvetli bir kalp pompası tesiri varken, maalesef toplardamarlarda bu türlü bir basınç takviyesi yoktur. Venöz kan  kasların hareketleri ve venlerdeki kapakçıklar sayesinde yerçekimine karşı kalbin vakum tesiriyle de sağ kalbe ulaşır. Çeşitli faktörlerle damarların yapısı bozulduğunda damarlar esner, genişler ve varisler oluşur.
Varisler, toplar damarların geri döndürülemez bir biçimde ve olağandışı genişlemesidir. Bu damarlar ayak ve bacaklarda cilt altında mavi ve kıvrılmış şişlikler halinde görülür ve ayakta kalmakla ve uzun müddet oturmakla şikayetler artar.
Varisler erkek nüfusun % 15-20’sinde bayan nüfusun ise %30-35’inde hayatın değişik evrelerinde görülebilir.
Varisler ilerledikçe ayaklarda ağrı ve basınç şikayetleri ortaya çıkar. Tedavi edilmemiş son evre varisler ayak bileklerinde yara açılmasına yol açabilir.
 

Risk faktörleri:

1.Genetik : Ailesinde varis olanlarda görülme sıklığı artmaktadır.

2.Hamilelik: Hamilelikte hormonal değişiklikler,aşırı su tutulumu ve bebeğin başı yapması ile varisler oluşabilir. Bunlar gebelikten sonra olağana dönebilir. Bazen kalıcı olabilirler tekrarlayan gebeliklerle kalıcı varis hastalığı oluşabilir.
3. Uzun mühlet ayakta kalmak ve ayakta çalışmak
4. Çok kilolar

5. Doğum denetim hapları
6. Sigara içmek
7. Yaş:Varis her yaşta görülebildiği üzere yaş ilerledikçe varislerin görülme oranı da artar.
8. Varisler bayanlarda mensturasyon sırasında ortaya çıkabilir yahut yalnızca bu durumlarda şikayet yaratabilir..

Şikayetler:

1.Kozmetik olarak rahatsızlık oluştururlar

2.Ağrı yanma: bilhassa uzun mühlet ayakta kalındığında yahut oturulduğunda ağrı artar

3.Ödem: Hastalığın derecesine nazaran ödem evvelce süreksiz iken daha sonraları kalıcı hale gelebilir.

4.Enfeksiyon: Yüzeyel trombofebit gelişebilir.ağrı kızarıklık hassasiyet artar.
5.Genişleyen damarlarda pıhtı olma riski artar bunlar da akciğer embolisine neden olabilir.

Teşhis:

Fizik muayene ile yüzeyel varisler, kapiller değişiklikler ve telenjektaziler görülür. Renkli venöz doppler ultrasonografi birçok vakit teşhis için kafidir.

Tedavi:

Hastalığa neden olan risk faktörlerinin elimine edilmesi, sigaranın bırakılması, kilo verilmesi, çok ayakta kalma ve oturmaya tedbir alınması kaidedir. Hastalığın başlangıç evrelerinde yalnızca hami tedbirler ve varis çorabı kâfi olur. Ödem azaltıcı ve vasküler tonusu artırıcı ilaçlar kullanılabilir.

1.Skleroterapi : Bu metotla ince sonlu varriköz damarlara müdahale edilir. İnce bir kateter ile damara girilerek kimyasal bir husus enjekte edilir. Damar dışına kaçmaması gerekir. Doku nekrozu gelişebilir.
 

2. Varis operasyonu (stripping):
Cerrahi olarak varisli damarı büsbütün çıkarılması sürecidir. Ameliyathane şartlarında spinal yahut genel anestezi ile yapılabilir. Kasıkta ve ayak bileğinde küçük bir kesi dışında kesi yapılmaz ve uzunluktan boya bütün damar alınır. Ayrıyeten damar trasesi dışında lokal varisler (pake) varsa onlara da küçük 1cm den az kesilerle müdahale etmek gerekebilir. Hastalar bir gece hastanede kalabildikleri üzere tıpkı gün taburcu da olabilir. İşe ve olağan hayata dönüş yaklaşık 1 hafta sonra mümkündür. Ameliyattan sonra 3 ay müddetli varis çorabı giyilmesi önerilir.

3. Endovasküler ablasyon:
Üstte bahsettiğimiz stripping ameliyatının kateter aracılığı ile yapılmasıdır. Ayak bileğinden gönderilen ince bir kateter aracılığı ile varisli damara girilir. Isı ve laser gücü verilerek varisli damar uzunluktan boya yakılır ve söndürülmüş olur. Nispeten yeni bir sistemdir ve uzun periyodik sonuçları şimdi kesin olarak bilinmemektedir.

4. Lokal varislerin küçük kesilerle alınması (Pake eksizyonu):

Bu teknik; ana damarın olağan olduğu ve yüzeyel lokal varisler varsa uygulanır.

5. Toplar Damar Yetmezliğine Bağlı Ayaklarda oluşan Yaralar (Kronik venöz yetmezlik): Bu yaraların nedeni çoklukla derin toplar damarlardaki meselelerdir. Bu damarlarda daha evvelden geçirilen bir pıhtıdan ötürü yahut derin damar kapakçıklarındaki yetmezlikten ötürü kirli kan akımı derinden yüzeye yanlışsız yönlenir. Böylelikle artan toplar damar basıncı ayak bileğinde yara açılmasına yol açabilir. Bu yaralar sık sık açılıp kapanabildiği üzere bir kez açıldıktan sonra hiç kapanmayabilir. Merhem ve özel sargılarla yapılan uzun periyodik tedaviye kimi hastalar karşılık verse de yaralar büyük bir hasta kümesinde tekrarlar. Bu durumda derin damarlar ile yüzeyel damarlar ortasındaki temas damarları 1 cmlik kesiler ile (endoskop yardımı ile) ortadan kaldırılır. Bu operasyondan sonra yaralar kapanır ve nüks mümkünlüğü da düşüktür.

Vaskulitler:

    Arter sisteminin inflamasyano bağlı hastalıklarıdır. Oluşan tepkiye bağlı olarak tıkanma bulgularından anevrizma bulgularına kadar semptomlarla kendini gösterebilir. Aorta üzere en büyük arterlerden kapiller üzere en küçük arterlere kadar etkileyebilir. Besledikleri organların yetmezliğini gösteren semptomlar verirler (Beyin enfarktüsü, ağrılar, körlük, sağırlık, güç kaybı, deri değişiklikleri, deri ülserleri). Kawasaki hastalığı, Behçet hastalığı, polyarteritis nodosa, Wegener’s Granulomatosis, Takayasu Arteriti, Churg-Strauss Sendromu, giant cell arteritis (temporal arteritis) ve Henoch Schonlein Purpura üzere tipleri mevcuttur. Genelde ilaç ile tedavisi yapılmakta ve hayati durum yahut iskemi mevcut ise cerrahi uygulanmaktadır.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Varis Nedir, Nasıl Geçer, Nasıl Tedavi Edilir?

Toplumda en fazla görülen kalp damar sorunlarından biri varislerdir. Varislerin ne olduğunu anlamak için onların oluşumunda rol oynayan …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Toplumda en fazla görülen kalp damar sorunlarından biri varislerdir. Varislerin ne olduğunu anlamak için onların oluşumunda rol oynayan toplardamarların fonksiyonunu bilmek gerekir. Toplardamarlar (venler), bedende kirli kanı organlardan ve etraf dokulardan alıp kalbe taşıyan en büyük çaplı damarlardır. İsminde da olduğu üzere kan için bir çeşit toplayıcı vazifesi görür. Geniş bir çapa sahip oldukları için içerilerinde tek istikametli çalışan kapakçıklar bulunur. Bu kapakçıklar kanın damarlarda gittiği yola geri dönmemesi, yer çekimine karşı kalbe hakikat yapılan taşımada fonksiyon görmesi için vardır. Bu damarların işlevindeki değişmeler varis üzere sıkıntıları yaratabilir. Belirli nedenlerle bedenin çeşitli yerlerinde oluşan damar genişlemeleri meydana gelebilir. Damar duvarlarında meydana gelen bu işlev bozukluğu ise varislerin oluşumundaki temel fizyolojik nedendir. Varisin kaynaklandığı bu sorunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığın oluşma evresinde farklı durumlar izlenebilmektedir.

Varis Nasıl Oluşur, Nasıl Tedavi Edilir?

Varis Nedir?

Çoklukla bacaklardaki yüzeysel toplardamarlarda meydana gelen damar büyümeleri öncelikle kılcal damar çatlamaları olarak kendini gösterir. Cilt yüzeyine yakın olan damarlarda bu durum daha besbelli olarak oluşum gösterir. Kılcal damarlarda varis başlangıcı olarak görülen damar çatlamaları telenjiektazi olarak isimlendirilir. Bu durum estetik bir sorun dışında hastalar için sorun yaratmasa da varis daha farklı olup bir çeşit ilerlemiş damar genişlemesidir.

Varisler en fazla bacaklarda oluşum gösterir. Lakin bacaklar dışında iç organların duvarlarında, testislerde, velhasıl damarların olduğu çeşitli bölgelerde de görülebilir. Bacaklardaki toplardamarlarda aşağıdan üste kanın taşınması kelam konusu olduğu için kanın aşağıya yerçekimi tesiriyle tekrar dönmemesi için bir çeşit kapakçıklar bulunur. Damar çeperleri çeşitli nedenlerle birtakım işlev bozukluklarına uğrayabilir. Bu durum açılıp kapanan kapakçıkların da tam olarak fonksiyonunu yapmasını mahzurlar. Organ ve etraf dokulardan kalbe dönmek üzere toplanan kirli kan, kapakçıklardan sızmaya başlar. Kalbe dönmesi gereken kanın sirkülasyonu bu durumda bozulur. Kirli kan bedenin alt bölgelerinde, hasebiyle en fazla bacaklarda birikmeye başlar. Tıpkı atık unsurların etrafa ziyan vermesi ve atılan çöp poşetlerinden bir mühlet sonra koku ve sıvı yayılması üzere, varislerin oluşumunda hasarlı damarlardan da bir müddet sonra kirli kan sızar. Etraf dokulara ziyan vererek ilerleyen hadiselerde yalnızca estetik bir sorun oluşturmayıp hasta için ağrı ve iltihap kaynağı olabilir.

Varisin görüldüğü hastalar tek bir kümede olmamakla birlikte hastalığın görüldüğü olaylarda emsal münasebetler bulunur. Bilhassa

 • menopoz devri
 • gebelik
 • obezite
 • fazla ayakta kalmayı gerektiren işler
 • yaşlanma
 • duruş bozuklukları
 • hormon kullanımı
 • aile hikayesinde varis bulunan hastalarda varis hadiseleri sıkça gözlenir. Bayanlardaki varis olayları erkeklerde oluşan olay sayısının yaklaşık 4 katı kadardır.

Genelde bacaklarda varis görülüyor olma nedeni, bedende fazla basınç olan alanların varis için etken olmasıdır. Bu nedenle bilhassa alt bacaklarda varis hadiselerine çok sık rastlanır. Hastalığın seyri bireyden şahsa değişebilir ve farklı evreler gözlenebilir. Kılcal damar varisleri denen estetik kusur olmak dışında hastalar için sorun yaratmaya varisler her yaştaki bireylerde görülebilir. İlerleyen varis hadiseleri ise en başta yaşlanma olmak üzere üstteki münasebetlerle ortaya çıkabilir.

Bedeninizde değişmeler hissediyor, bilhassa bacaklarınızda farklı bir görünüm dikkatinizi çekiyorsa varisten şüphelenmeniz için kimi bulguların olması gerekir. Varis hastalığında genel bulgular sıralandığında aşağıdaki üzere bir tablo görülebilir.

 • Bacaklarda meydana gelen ağrı
 • Uyuşma hissi
 • Gece krampları
 • Uyuşma
 • Parestezi
 • Huzursuz bacak
 • Ağrı ve kaşınma
 • Damarlarda barizleşen mor-mavi renkler

Üstteki bulgulardan biri ya da daha fazlası varis oluşumunda gözlenen durumlardandır. Belirtilere bakarak kendinizde varis olduğundan şüpheleniyorsanız kısa vakitte uzman bir tabibe başvurmanız kıymetlidir.

Varis Tedavisi

Varis oluşumu görülen bacaklar için doppler ultrason ile damarların durumuna bakılır. Hastanın durumuna nazaran tabibin gerekli gördüğü tedavi prosedürü uygulanabilir.

 • Sedanter hayat usulü yerine hareketli bir hayat biçimi edinmek
 • Bacakları dinlendirerek gün içinde 10-15 dakika üst kaldırmak
 • Topuklu ayakkabı kullanımını sonlandırmak
 • 6 cm’den yüksek topuklardan kaçınmak
 • Kolay aşikâr antrenmanları gün içinde tekrarlamak
 • Bacak bacak üstüne atmamak
 • Ülkü kilonun korunması, sık kilo alıp vermemek
 • Kan basıncını dengeleyen besinlerin tüketilmesi
 • Sıcak su ile duş alım mühletini uzatmamak üzere pratik prosedürler gözetici tedavide tesirli olanlardır.

Varisten şikâyet eden hastaların aklında birkaç soru yer alabilir: “Tedavi edilmeyen varisler ne üzere sonuçlar doğurur?”. Tedavi edilmeyen varisler ilerleyen süreçlerde değerli sıkıntılar yaratabilir. Varis hastalığı bir çeşit dolanım bozukluğu hastalığıdır. Bu nedenle önemli sıhhat meselelerine ve estetik kusurlara yol açabilir. Fakat ilerlemiş olayların sebep olacağı ağrılı durum, estetik meseleleri ikinci plana atacağından bu olaylarda çabucak müdahale yapılması önerilir. Varislerin tedavisinin gecikmesi durumunda hasarlı bölgeye oksijenli kan ulaşmaz. Yani bölgedeki hücrelerin kan damarlarıyla beslenmesi gerekirken besin kaynağı olan pak kanı alamaz. Bu durumda renk değişimleri, bacakta olağandışı incelmeler, ödem ve önemli derecede yaralar ile görülen venöz yetmezlik meydana gelir. Ayrıyeten varislerde pıhtı atma sorunu da görülür. Tormboflebit olarak isimlendirilen bu durumda damar içi pıhtılaşmalar olur ve küçük darbelerle bile bacakta kanama meydana gelebilir. Hatta daha ileriki duurmlarda pıhtı akciğere kadar ilerleyip akciğer embolisi görülebilir. Venöz yetmezliğin son noktasında ise bacak ülseri denen epeyce ağrılı ve kanamalı yaralar oluşabilir. Oluşan bu durum yalnızca estetik bir sorun olan damar çatlamalarından epeyce daha önemli olup hasta için ağrılı bir durumdur.

Her varis tıpkı çeşitte değildir. Varis oluşum suratı şahısların hayat şekline ve genel sıhhat durumuna nazaran değişebilir. 3 çeşit varis tipi görülür:

Kılcal Damar Varisleri (Telenjiektazi)

Cilt yüzeyinde barizleşen kılcal damarların estetik bir sorun yaratması ile hastaların tedavi talep ettiği evredir. Bir çeşit travma ya da ani darbe ile oluşup örümcek ağına benzeyen bir yapıda milimetrik boyutlarda ya da santimetrelerce alanda meydana gelebilir.

Orta Uzunluk Varisler (Retiküler Varisler)

Bu tip olaylar da hasta için ağrı ve acı yaşatmaz. Lakin barizleşen mor-mavi venlerin görünümü ile estetik olarak istenmeyen manzaralar oluşabilir. Ultrasonda gözlenen bir toplardamar ya da kapakçık yetmezliği görülmez. Çoklukla ilerleyip büyük uzunluk varislere dönüşmezler.

Büyük Uzunluk Varisler

Hem kozmetik olarak hem de kalp damar hastalıkları açısından sorun yaratabilecek varislerdir. Ayakta yapılan doppler ultrason ile muayene edilir. Toplardamar ve kapakçık yetmezliği görülebilir. Bu varislerde varis çorabı, lazer, skleroterapi üzere tedaviler tahlil olmayacağı için RF tedavisi, cerrahi süreçler yapılır. Kimileri cilt yüzeyinden görülmez. Bunlara iç varis denir. Hastada ağrı, gece krampları, kaşınma üzere belirtilerle fark edilir.

Varis tedavilerinde ameliyatsız tahliller varis tiplerine nazaran uygulanabilir. Büyük uzunluk varislerde genelde cerrahi teknikler kaçınılmaz olmaktadır.

Kılcal damar varisleri ve retiküler varislerde lazer ışınları tesiriyle genişleyen ya da açılan damarlar kapatılır. Skleroterapi uygulamasında varisli damarların içine milimetrik boyuttaki iğnelerle sklerozan denen ilaç enjekte edilir. Süreç sonrası varis çorabı üzere sıkı bandajlarla bölgenin desteklenmesi tavsiye edilir. Köpüklü tedavide ise enjekte edilen ilaç özel bir formülle köpürtülerek hastaya verilir. RF ile tedavide ise radyo dalgalarının gücü ile yüksek ısıda genişleyen ya da açılan damarlar kapatılır.

Konutta Varis Tedavisi

Hastada oluşmuş ve bilhassa ilerlemiş varisleri gidermek için sonradan yapılan kürler, bitkisel yollar tesirli olmamakla birlikte bilimsel değildir. Lakin varis oluşumunu engellemek için konutta birkaç pratik yol olabilir. Nizamlı antrenman, hareketsiz hayat üslubuna son vermek, sağlıklı beslenmek, lifli besinler tüketmek konutta yapılabilecek ve uzun vadede hayata tesir edecek yollardandır.

Limonla Varis Tedavisi

Limon içeriğindeki hususlar ve C vitamini yoğunluğu kan içindeki özgür radikallerin oksidatif hasara yol açmasına pürüz verir. Bu yapısıyla limon güçlü bir antioksidandır. Limon suyunu sıkarak her akşam bacaklarınıza aşağıdan üste masaj yapabilirsiniz. Böylelikle varis oluşumunu engelleyip genç bacaklara sahip olabilirsiniz. Tabi limonla varis tedavisi tam olarak mümkün ve kalıcı değildir.

Kılcal Varis Tedavisi

Kılcal varisler, varis hadiselerinin başlangıç seviyesindeki oluşumlardır denebilir. Büyük oranda varis hadiseleri yeterli huylu damar tümörleridir. Kılcal varisler ise yalnızca kozmetik bir kusur olup hastaların şikâyet ettiği oluşumlardır. Tek seanslık lazer uygulaması, skleropterapi ve köpük tedavisi ile kolaylıkla tahlil alınarak genç bir cilt görünümü kazanılabilir.

Varis Köpük Tedavisi

Skleroterapide 2 farklı uygulama biçimi vardır. Birinde sklerozan denen sıvı ilaç milimetrik iğnelerle damar içine direkt ve hava ile karıştırılmadan verilir. Öbür prosedürde, yani köpüklü tedavide damar içine birebir ilaç farklı bir formda verilir. İlacın içinde birebir etken husus olan polidokanol vardır. İlaç enjeksiyonu öncesi bacaklar pak ve tıraşlı olmalıdır. Ağrı ve acı hissi olmadan uygulanan süreç birkaç seans sürer. Her seans 40-60 dakika ortası bir vakit diliminde yapılır. Tedavi sonrası varis çorabı ile varisli bölgenin desteklenmesi önerilir. Ayrıyeten 4 haftalık bir süreçte süreçten sonra güneşten korunma epey kıymetlidir.

Okumaya Devam

Kalp ve Damar Cerrahisi

Ben Aldırma Nedir, Nasıl Yapılır?

Cilt yüzeyinde dermatolojik bir kusur olarak görülen benler hastaların şikâyet nedeni olabilir. Bedende genital bölgeden ayak tabanına kadar akla …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Cilt yüzeyinde dermatolojik bir kusur olarak görülen benler hastaların şikâyet nedeni olabilir. Bedende genital bölgeden ayak tabanına kadar akla gelebilecek her yerde görülen benlerin terminolojik ismi “nevus”tur. Nevuslar, derinin üst katmanı olan epidermis ile alt katmanı olan dermis ortasındaki bazal lamina üzerindeki çok pigment birikiminden meydana gelir. Bu pigmentler, yani melaninleri salgılayan hücreler melanosit hücreleri olarak isimlendirilir. Melanin pigmentleri birleşerek ciltte yoğunlaşma meydana getirdiklerinden bir çeşit tümör oluşumu gözlenir. Yani nevuslar için düzgün huylu tümörler denebilir. Bu oluşumlar katiyetle kanserleşme göstermezler. Benlerin oluşma formu, yapısı, rengi, büyüklüğü, hasta için verdiği rahatsızlık hissi ve aile hikayesine nazaran benlerin berbat huylu olmadığı doğrulandığı durumlarda nevusların düzgün huylu tümörler olduğu ve metastaz yapmadığı söylenebilir. Kanserleşme riski taşıyan pigment birikmelerinde nevuslardan daha farklı bir yapı gözlenir. Bu tipteki cilt üzerindeki pigment birikmelerine malign melanomlar denir. Malign makûs huylu demektir. Yani berbat huylu melanin birikmesi manasına gelir.

Malign melanomlardan farklı bir oluşum olduğu gözlenen ve muayene sırasında tespit edilen benler için tedavi yolları epeyce kolaydır. Benlerin tedavisinde teknolojinin sunduğu imkanlarla yesyeni prosedürler uygulanmaktadır. Hastaların günlük hayatını etkilemeden yapılan ben tedavilerinde eski metotlar üzere uzun ve sancılı süreçler yaşanmaz. Kimi benler hastalar için estetik görünümlerinde bir rahatsızlık ögesi olurken kimi benler ise tehlikeli bir büyüme gösterebilir. Her iki durumda da benlerin alınması mümkündür. Lakin kanserleşme riski taşıyan benler acilen alınmalıdır. Benlerin alınması için başvurulan nedenler ortasında kişiyi rahatsız etmesi, cilt kanseri riski olması ya da estetik olarak berbat bir imgeye neden olması olabilir.

Cilt üzeri lezyonlar oluşumu ve yapısı itibariyle benlerden farklı olsa da benlerle karıştırılan tipleri epey fazladır. Siğiller, çiller, güneş lekeleri, yaşlanma ile oluşan lekeler, doğum lekeleri, damar genişlemeleri yahut damar çatlamaları bu tip karıştırılabilir lezyonlardandır. Örneğin damar çatlamaları benlerden çok farklı nedenlerle oluşup farklı uzmanlık alanlarına girse de hastalar için benler ile karşılaştırılınca aldatıcı bir benzerlikte olabilir. Benler doğumdan itibaren kişinin bedeninde vardır, fakat bebekler doğumdan birkaç ay sonra melanin pigmenti sentezleyebildikleri için doğumda çabucak sonra benler ortaya çıkmaz. 20’li yaşlara kadar pigmentlerin sentezi ile benler bedende yerini alır. Doğumdan itibaren bireylerin bedeninde olan benler bu istikametiyle kalıtsal olarak kıymetlendirilir. Anne babalarda da tıpkı bölgelerde benlerin olduğu çocuktaki benlerin yerleşimi ile karşılaştırılarak görülebilir. Kimi benler konjenital olduğu üzere kimi de çevresel faktörlerle sonradan oluşabilir. Sonradan oluşan benlerin istatistiksel olarak epeyce az ölçüsü kanserleşme gösterebilir.

Ben Aldırma

İstemediğiniz, rahatsız edici olan ve aldırmaya karar verdiğiniz benleriniz için en uygun tedavi ismine uzman bir tabibe görünmek gerekir. Doktor muayenesinde aile hikayesi, genel sıhhat durumunuz ve dermatokop ile yapılan inceleme ile benlerinizin malign ya da benign olduğuna karar verilir. Bu basamakta büyük oranda benler zararsız ve kanser riski taşımayan tiplerdir. Fakat tabibin yapacağı muayeneden evvel benlerinizin makûs huylu olup olmadığını siz de gözlemleyerek takip edebilirsiniz. Erişkinlik periyodunda yeni oluşan benleriniz için endişelenmeden evvel durumlarını ve ilerleyişlerini takip etmelisiniz. Bu noktada ABCD kuralına nazaran nevusların hangi çeşitte ve ilerlemede olduğunu görebilirsiniz. Bu kuralda her harfe nazaran belirli ayrıntılar konusunda kıyaslama yapılır. 4 harfin içerdiği 4 kuraldan birini ya da birden fazlasını gözlemliyorsanız tabibe çabucak danışmanız önerilir.

A (asimetri): Benin ortasından hayali bir kesit alındığında iki tarafı ortasında bariz bir asitmeri olmasıdır

B (border)/sınır): Benin derinin kendi rengi ile ortasında biçimini belirleyen net bir hudut olmamasıdır.

C (color/renk): Benin sahip olduğu rengin tek olmaması, birden fazla rengi dağınık halde barındırmasıdır.

D (diameter/çap): Ben çapının 6 mm boyuttan daha büyük olmasıdır.

ABCD kuralında ilerleme gösteren benleriniz estetik bir kusur olmaktan çok cilt kanseri olarak ilerleyen tipler olabilir. Bu durumda erken teşhis hayli kıymetlidir. Dermatoskop aygıtı teşhis için kolaylık sağlayan yol gösterici bir aygıttır. Cilt dokusunun ışıklandırılarak daha yakından gözlenmesini sağlayan dermatoskop aygıtı benler üzere öbür cilt üzeri lezyonlarının da takibine yardımcı olur. Doktor tarafından gerekli görülen tedaviler ortasında malign melanomlar için cerrahi yol en fazla tercih edilendir. Zira kökü derin olan ve tekrarlama riski taşıyarak etraftaki sağlıklı dokulara ziyan verme riski bulunan benler deri üzerinden operasyon ile alınır. Genelde bu usul daha tesirli görünse de kanserleşme riski taşıyan kimi tipteki benler için de cerrahi kesi olmadan uygulanan tedaviler mümkündür. Lakin her cerrahi operasyonla alınan benlerin de malign olduğu düşünülmemelidir. Âlâ huylu olan büyük çaplı ve derin köke sahip benler operasyonla bedenden alınabilir.

Yanlışsız üzere görünen halk ortasındaki birtakım inanışlar ortasında beni cerrahi sistemle almanın kanser riski taşımasıdır. Bu epey yanlış bir kanıdır. Bilakis bu riski taşıyan benler daha büyük meselelere neden olmaması için operasyon ile alınır. Olağan ki bu operasyonda komplikasyon olmaması ve en gerçek tedavinin uygulanması için uzman doktorlar tarafından süreç yapılmalıdır. Zira bu tedavide kıymetli olan benin bedende rastgele bir modül bırakılmadan çıkarılmasıdır. Aksi halde malign hücreler etraf dokularda yayılım gösterip bedende tekrar görülebilir. Tabibin gerekli görmesi ve rastgele bir kuşkuya yer vermemek ismine melanomdan alınan örnek patolojiye gönderilir.

Belign tipteki benler alındığında etrafta tekrar ben oluşumu görülebilir. Benlerin tedavisi için kullanılan formüller yalnızca cerrahi tekniklere sınırlandırılmamakla birlikte rastgele bir metotla alınan düzgün huylu ben bedenin öteki bölgelerinde de tekrar çıkabilir. Fakat tıpkı yerde ben oluşumu tekrarlamaz. Bu durum operasyonun başarısıyla ilgili değildir. Zira deri insanın sahip olduğu en büyük duyu organıdır. Derinin epidermis dokusunda renk veren hücreler ise tüm bedende yayılım gösterir. Lakin bu tüm hücreler ayakta da yüzde de birebir formda çalışır demek değildir. Bu nedenle benler ayak tabanında, karında, avuç içinde, genital bölgede, yüzde, yani akla gelebilecek her yerde birden fazla ya da tek olarak oluşabilir. Kabarık, kıllı, siyah kahverengi tonlarında olabileceği üzere; kırımı pembe tonlarında, deri ile tıpkı kabarıklıkta, hafifi besbelli de olabilir. Bu tip farklılıkların göz önünde bulundurulmasıyla çok çeşitli tedavi sistemleri mevcuttur.

Lazerle Ben Aldırma

Cerrahi operasyon olmadan ben alınma süreçleri için hastaların durumuna nazaran çok çeşitli uygulamalar vardır. Lazer aygıtlarındaki ışınlar tek fazlı ya da çok fazlı lazer ışınlarını içerir. Bunlar benin yapısına ve durumuna nazaran seçilir. Epilasyon üzere süreçlerde kullanılan lazer aygıtları ben tedavisinde kullanılan lazer aygıtlarıyla tıpkı değildir.

Lazer ben tedavisi için uygun olan benler genelde 1 cm boyuttan küçük olan ve kabarık olmayan benlerdir. Kabarık benler için de güçlü aygıtlar ile lazer tedavisi bazen uygulanabilir. Benlerin muayenesi sonrası tabibin uygun gördüğü benler için tedavi uygulanabilir. Bedenin her yerindeki benler için lazer tedavisi yapmak mümkündür. Seanstan birkaç gün sonra benin yerinde kabuklanma olabilir. Bu süreçte kabuklar katiyen koparılmamalıdır. Süreç sonrasındaki 24 saatte bölgeye su temas ettirilmemelidir. Güzelleşme sürecindeki benlerin yeri titizlikle güneşten korunmalıdır. 1-2 aydan itibaren benler büsbütün yok olup deride sağlıklı hücreler yerini alır. Her yaştan bireye bu tedavi uygulanabilir. Uygulama öncesi cilt temizlenmiş olmalıdır. Ayrıyeten lazerle ben tedavisi sonrasında başka cilt bakım uygulamaları yapılabilir

Ameliyatsız Ben Tedavisi

Ben Aldırma İzi Ne Vakit Geçer?

Lazer, radyofrekans, elektrokoter, kriyoterapi üzere formüllerin tesir etmediği ve tekrarlama riski bulunan, ABCD kuralına uymayan benler için cerrahi usul kaçınılmaz olabilir. Hangi usul ile benin alınması gerektiğine doktorlar hastanın genel sıhhat durumunu, aile hikayesini ve benin muayenesini göz önünde bulundurarak verirler. ABCD kuralına nazaran;

 • Asimetrik yapıda olan
 • Hudutları aşikâr olmayan
 • Rengi homojen olmayan
 • Çapı 5 mm boyuttan büyük olan
 • Ani kanama ve ağrı yaşatan
 • Esaslı ve derin yapıda
 • İltihaba misal sıvılar çıkan benler cerrahi yol ile alınmalıdır.

Yukarıdaki durumlardan biri ya da daha fazlası bulunan benler kanserleşme riski taşıyor olabilir.

Ameliyat ile alınan benler için bölgeye lokal anestezi uygulanır. Küçük bir kesi yardımıyla benden doku kalmayacak şekilde derideki pigment hücreleri kazınarak temizlenir. İşlem sonrası benin boyutuna göre 3-4 dikişlik bir operasyon bölgesi oluşur. Lokal anestezi uygulandığı için hasta günlük yaşamına aynı gün dönebilir. 2-3 gün operasyon alanı suyla temas ettirilmemelidir. Daha sonra bölgeyi güneşten korumak çok önemlidir. Yaklaşık 1 hafta sonra dikişler aldığı için yara bölgesine krem ve güneş kremi uygulaması yapmak için hekim tavsiyelerine göre seçim yapmalısınız.

Ben aldırma için birçok yöntem arasında benlerin ne şekilde olduğu, yapısı ve doktorun vereceği karara göre benler alınmaktadır.

Okumaya Devam

Kalp ve Damar Cerrahisi

Aort Damar Hastalığı

Aort, kalpten çıkan ve bacaklara giden ayrıma kadar olan ana atardamarın ismidir. En sık görülen hastalığı anevrizma (baloncuklaşma) oluşumu …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Aort, kalpten çıkan ve bacaklara giden ayrıma kadar olan ana atardamarın ismidir. En sık görülen hastalığı anevrizma (baloncuklaşma) oluşumu olup bu da en sık karın bölgesinde (abdominal aort anevrizması) ortaya çıkar. Anevrizmanın en büyük tehlikesi ise zayıflayan duvarında yırtılma oluşabilmesidir ki bu dakikalar içerisinde kişinin hayatını tehdit eder. Anevrizma oluşması genetik yatkınlık ile direkt alakalı olmakla bir arada denetimsiz hipertansiyon, sigara kullanımı ve kolesterol yüksekliği üzere damar sertliğine neden olan bileşenlerin de rolü vardır. Belirti vermeyen bu hastalıkta erken teşhis ve hakikat tedavi çok kıymetli rol oynamaktadır.

Aort Anevrizmasının tedavisi anevrizmanın yerine nazaran farklılık gösterir. Kalbe yakın kısımlarında açık cerrahi yapılırken bilhassa karın ve torakal kısımlarda anjiyografik olarak yapılan (Endovasküler) tedaviler günümüzde kullanılmaktadır.

Açık cerrahi denilen usulde aortanın zayıflayan kısmı klasik cerrahi teknikler kullanılarak çıkartılır ve yerine uygun ebatlarda yapay damar yerleştirilir. Yerleştirilen bu yapay damarların bir ömrü yoktur ve o bölgede yine bir anevrizma gelişmesi kelam konusu olamaz. Kıymetli bir ameliyat olan bu formülde hastalar 5-7 günde taburcu olmaktadır.

Endovasküler denilen kapalı teknikte ise hastanın göğüs yada batın bölgesi açılmadan anjiyografik teknikler kullanılar kasıklardan gönderilen yapay damarlar uygun konuma yerleştirilir. Bu sayede deveran dışı bırakılan aortun anevrizma kesesinin yırtılma riski ortadan kaldırılarak hastaların hayatını tehdit edemez hale getirilir. Bu süreç sonrasında hastalar 3-4 gün içinde taburcu edilir.

Bu tekniklerden hangisinin kullanılacağının seçimi anevrizmanın yerine ve yerleşimine olduğu kadar uygulayan cerrahın deneyimi ile direkt bağlıdır.

Okumaya Devam

Trendler