ERİŞKİN ERKEK VE BAYANLARDA İDRAR KAÇIRMA - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

ERİŞKİN ERKEK VE BAYANLARDA İDRAR KAÇIRMA

İdrar Kesesinin Çalışması: Böbreklerin kanı süzmesi sonucunda oluşan idrar bedenden atılmak üzere idrar yolları içinde ilerleyerek idrar …

Yayınlanan

üzerinde

İdrar Kesesinin Çalışması:

Böbreklerin kanı süzmesi sonucunda oluşan idrar bedenden atılmak üzere idrar

yolları içinde ilerleyerek idrar kesesine ulaşır. İdrar kesesinin vazifesi

böbreklerden gelen idrarı toplumsal açıdan uygun bir vakit ve yerde

boşaltıncaya kadar düşük basınçla depolamaktır. İdrar kesesinde idrarın

depolanması ve makul aralıklarla boşaltılması kendi kendini tekrar eden bir

olaylar zinciridir. Olağan bir erişkin idrar kesesinde yaklaşık yarım litre idrarı

düşük basınçla biriktirebilir. Bu sırada idrar kesesini çıkış kısmında bulunan ve

sfinkter ismi verilen kas kümesi da idrar kesesi çıkışını kapalı tutarak idrar kaçışını

pürüzler. İdrarın boşaltılması sırasında bir yandan idrar kesesi kasılırken, öbür

yandan sfinkter gevşeyerek idrar kesesinin ağzının açılır ve idrarın dışarı

atılması mümkün olur. İdrar kesesi yahut sfinkter bozuklukları idrar kaçırmaya

neden olabilir.

İdrar Kaçırma Halleri:

İdrar kaçırma temelde 3 tipe ayrılabilir. İdrarın depolanması sırasında idrar

kesesi duvarında çeşitli nedenlerle oluşan istemsiz kasılmalar çoklukla

sıkışarak tuvalete yetişememe biçiminde idrar kaçırmaya neden olur. Bu biçimde

idrar kaçırma “Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma” olarak isimlendirilir. Başka yandan

sfinkter düzeneğinin güçsüzleşmesi sonucunda öksürük, hapşırık üzere karın

içi basıncının arttıran hareketler idrarın kaçmasına neden olur. Bu halde idrar

kaçırma ise Gerilim Tipi İdrar Kaçırma olarak isimlendirilir. Bir başka idrar kaçırma

biçimi ise prostat büyümesi üzere idrar kesesinin çıkışında tıkanıklık yapan

hastalıklar yahut idrar kesesi güçsüzleşmesi ve kasılamaması üzere sebeplerle idrar

kesesinin boşaltılamaması ve içerde biriken idrar ölçüsünün idrar kesesinin

kapasitesini aşması sonucunda oluşan ve idrarın damla damla dışarı taşması

formunda oluşan kaçırmadır. Bu ise “Taşma Tipi İdrar Kaçırma” olarak

isimlendirilir. İdrar kaçıran bir hastada bu 3 idrar kaçırma formundan rastgele biri

tek başına yahut birden fazla formu birlikte olabilir.

İdrar Kaçırma Tedavisi:

İdrar kaçırma tedavisine karar verilirken idrar kaçırma halinin ve altta yatan

sebeplerin ortaya konulması kıymet taşır. Sıkışma Tipi kaçırmaların tedavisinde

idrar kesesinde oluşan denetimsiz kasılmaların önlenmesi kelam konusu iken, Gerilim

Tipi kaçırmalarda sfinkter sisteminin güçlendirilmesi değer taşır. Taşma

Tipi kaçırmaların tedavisi ise idrarın idrar kesesi içinde birikmesinin önlenmesi

yani idrarın uygun halde boşaltılmasının sağlanması biçiminde yapılır. Bu

tedaviler ilaç yahut cerrahi tedavi biçiminde yapılabilir. İlaç yahut cerrahi tedavi

öncesinde yahut eş vakitli olarak uygulanan davranış tedavileri, günlük alınan

sıvının ölçü ve vakit olarak uygun biçimde düzenlenmesi, tuvalet

alışkanlıklarının gözden geçirilmesi ve gibisi hayat şekli değişiklikleri ihmal

edilmemelidir. Ayrıyeten hastaların büyük çoğunluğunda sfinkterin güçlendirilmesi

gayesiyle pelvik taban yahut Kegel idmanları ismi verilen hareketlerin yapılması

kıymetlidir ve birtakım hastalarda birinci basamak olarak uygulanan tedavi formülüdür.

Hastalarda İdrar Kaçırma Hali Nasıl Belirlenir:

İdrar kaçırma tedavisi idrar kaçırma haline nazaran farklılık göstereceği için hakikat

tedavinin belirlenebilmesi için her hastada idrar kaçırma formunun belirlenmesi

çok kıymetlidir. Hastaların büyük kısmında hastanın şikayetleri, fizik muayene

bulguları, mesane günlüğü, laboratuar testleri, idrar akım suratı ve idrar yaptıktan

sonra mesanede kalan idrar ölçüsünün ölçülmesi ve ped testi üzere birtakım tetkikler

ile idrar kaçırma hali belirlenebilir. Lakin daha evvel uygulanan tedaviden yarar

görmemiş, muayene ve tetkik sonuçları ile şikayetleri uyumlu olmayan, cerrahi

tedavi planlanan kimi hastalar ve nörolojik meselelere bağlı idrar kaçıran kimi

hastalar üzere hasta kümelerinde idrar kaçırma halinin gerçek olarak

belirlenebilmesi için ileri tetkikler gerekebilir. Bu tetkiklerin en kıymetlisi idrar

kesesi doldurulup boşaltılırken yapılan müşahedeler ve oluşan basınç

değişikliklerinin incelendiği ürodinamik çalışmadır. Ürodinamik çalışma

ürodinami laboratuarında yapılır. Ürodinamik çalışma kimi hastalar için

uygulanacak tedavi halinin belirlenmesinde ve kimi hastaların tedaviye

karşılıklarının değerlendirmesinde çok değerli bilgiler sağlar. Ürodinamik

çalışmaya ek olarak çeşitli radyolojik metotlar ile idrar yolları ve idrar

kesesinin görüntülenmesi ve sistoskopi denilen prosedürle idrar kesesi ve

sfinkterin kamera ile yani endoskopik olarak incelenmesi uygulanabilecek başka

tetkikler ortasındadır.

Son Kelamlar:

İdrar kaçırma hem erkek hem de bayanlarda görülebilen ve görülme sıklığı yaş

ile artan bir sıkıntıdır. İdrar kaçırma şikayeti olan şahısların tabibe başvurmaları

durumunda öncelikle gerekli tetkikler yapılarak idrar kaçırma biçiminin

belirlenmesi ve bunu takiben uygun tedavinin yapılması mümkündür.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Üroloji

Estetik Vajina Ameliyatları – Vajina Estetiği

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları, kadınların kendilerine karşı olan özgüvenlerinin kaybolmasına neden olur. Estetik vajina ameliyatları günümüzde, bayanların en çok tercih ettiği operasyonlardandır.

Genital bölgenin dış kısmına yönelik olarak yapılan operasyonlardır. Genelde sık bir şekilde doğum yapan kadınlarda, genital bozukluklar ve sarkmalar görülebilir. Bu durumlar doğuştan gelen fiziksel özelliklere bağlı olarak da gelişebilir.

Vajina estetiğinde en çok yapılan operasyonlar,vajina daraltma (vajinoplasti) ve labia minör denilen vajina küçük dudakları üzerinedir.

Estetik Vajina Ameliyatları – İşlevsel Operasyonlar

İşlevsel olarak yapılan operasyonlar, kadınların doğum ya da diğer nedenlerden dolayı yapısal özelliği bozulan vajinaları üzerinde uygulanan vajina daraltma operasyonlarıdır. Estetik vajina ameliyatları içerisinde, en çok yapılan ve tercih edilen operasyonlardandır.

Doğumdan ve vajina genişlemesinden kaynaklı sorunlar, idrar kaçırma ve diğer genital bozukluklara kadar gidebilir.

İdrar torbasının sarkması durumunda yapılan operasyonlarda, idrar torbası vajina yukarısına kadar çekilir ve asılır. Yapılan bu işlem ön onarımdır (Colporaphy Anterior). Bağırsağın son kısmının vajen alt duvarına gömülmesi işlemi ise arka onarım olarak adlandırılır. İdrar kaçırmaya sebep olan vajinal genişleme, genelde çok doğum yapan kadınlarda görülür. Bu tür operasyonların yapılması son derece kolaydır ve ortalama olarak 30-45 dakika arasında yapılır.

Rahim sarkması operasyonları ise sarkmanın çok ileri derecede olduğu durumlarda yapılır. Rahim aşağı doğru indiğinde dışarı çıkabilmesi tehlikesi bulunur. Bu tür durumlarda rahim, vajinal yoldan yukarıya doğru asılır ya da tümden alınabilir. Genç olan kadın hastalarda genelde rahim alınmaz ancak vajen üst kubbesine asılarak sabit hale getirilir.

Vajina genişletme operasyonları ise, genelde yeni evlenen çiftlerde görülen sorunların giderilmesine yöneliktir. Disparoni yani cinsel birleşmeden gerçekleşen ağrı ve acı hissi olan kadınlar için idealdir. Basit bir muayene ile duyarlı olan yerler tespit edilir ve bu bölgeler uyuşturularak çıkartılır. Bu şekilde vajen genişletilmesi yapılır ve cinsel birleşme bu sayede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Labioplasti vajina iç dudaklarının düzeltilmesidir. Labium latincede dudak anlamına gelir ve tekil olarak kullanılır. Labia ise çoğul olarak kullanılır ve dudaklar anlamındadır. Bazı kadınlarda yapısal olarak iç dudaklar, normalden daha düzensiz bir şekilde bulunurlar. Asimetrik olan vajina iç dudakları yüzünden kadınların birçoğu psikolojik olarak etkilenirler. Geniş ve uzun bir yapıda bulunan vajinal dudaklar, cinsel birleşme sırasında ağrıya neden olurlar. Sarkık ya da uzun yapıda olan iç dudaklar ise aşırı terleme sonucunda mantar enfeksiyonlarına neden olurlar.

Bu tür operasyonlar bakire olan kızlara da uygulanabilir. Önceden doğum yapmış kişilerde de bu operasyonlar herhangi bir engel teşkil etmez. Yapılan operasyonların kızlık zarına herhangi bir etkisi yoktur.

Psikolojik ve fizyolojik olarak bu tür operasyonlar kadınlar için oldukça faydalıdır.

Okumaya Devam

Trendler