BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH= UYGUN HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ) - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH= UYGUN HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ)

Prostat bezini kanser dışı düzgün huylu büyümesidir.Sağlıklı ömür üslubu ve tıptaki ilerlemeler sonucu ömür müddeti artmakta ve sonuçta BPH …

Yayınlanan

üzerinde

Prostat bezini kanser dışı düzgün huylu büyümesidir.Sağlıklı ömür üslubu ve tıptaki ilerlemeler sonucu ömür müddeti artmakta ve sonuçta BPH nedeniyle tedaviye gereksinim duyanlarında sayısı artmaktadır.

40 yaş öncesi BPH semptomları çok az görülmekte buna karşılık 60 lı yaşlarda %50 sinde 70 ve 80 li yaşların %90 ında BPH semptomları görülmektedir.

Prostat bezi nedir işlevleri nelerdir: Prostat bezi genç erkeklerde kestane büyüklüğünde küçük bir organ olup erkek üreme sisteminin bir modülüdür. Rektum denilen kalın bağırsak son modülünün önünde mesanenin (idrar torbası) çabucak altında karın boşluğunun enalt kısmında yer alır.

Mesaneden sonra idrarın içinden geçerek beden dışın atıldığı tüp olan üretrayıda çevrelemektedir münasebetiyle büyüdüğünde bu tüpü sıkarak idrar akımını zorlaştırmaktadır. Tüm işlevleri net bilinmemekle bir arada erkek üreme sistemindeki seks bezlerinden birisidir. Oluşturduğu prostat sıvısı meni hacminin büyük bir kısmını oluşturur ,spermleri besleyici güç verici hususlar içerir, meninin sıvılaşmasına katkıda bulunan enzimler içerir ve vajinal kanalın daha az asidik olmasını sağlar.

BPH Semptomları: Semptomlar iki gurupta incelenebilir.

1- Obtrüktif (Tıkanma) semptomları: Büyüme sonucu idrar yolunu kapatmasına bağlı oluşan semptomlardır.

– İdrarı başlatmada zorluk, ıkınarak idrar yapma.

– Zayıf akım ve kesik kesik idrar yapma

– İdrarın sonunda damlama.

2- İrritatif semptomlar: Tıkanma sonucu zorlanan mesanede oluşan değişikliklere bağlı semptomlar.

-Aniden oluşan idrar yapma hissi (urgency) ve bazen tuvalete yetişemyip kaçırma

( urge enkontinans)

– Sık idrara çıkma.

– İdrar bittikten sonrada mesaneyi boşaltamamış hissi.

– Gece idrara çıkma( noktüri)

Ayrıyeten mesanede rezidü idrar kalması sonucu oluşan enfeksiyon ve taş oluşumu durumunda hastada ağrı ve idrar yaparken yanma (disüri) oluşabilir . Daha az olmakla bir arada idrarda kan (hematüri) görülebilir.

Bu semptomların şiddeti ile prostat büyüklüğü ortasında direkt bir münasebet yoktur. Epey büyük prostatı olduğu halde tıkanma ve semptomlar daha az olurken çok daha küçük bir prostat daha fazla tıkanma ile daha önemli semptomlara yol açabilir.

TEŞHİS:

1- Tıbbi öykü : ayırıcı teşhiste kıymetlidir , üretra darlığı, mesane kanseri yahut taşları, nörojenik mesaneye bağlı olağandışı mesane işlevi üzere BPH ile karışabilecek durumları ayırtetmede yardımcı olur.

2- Fizik muayene: Batın muayenesi ile boşaltılamayan dolu bir mesane varlığı anlaşılabilir, en kıymetli muayene parmakla rektal muayenedir burada prostatın büyüklüğü yanısıra nodül oluşumu ve sert alanlar üzere prostat kanseri bulguları elde edilebilir.

3- Laboratuvar testleri: İdrar tahili ve burada enfeksiyon kuşkusunda idrar kültürü yapılır. Böbrek işlevleri açısından üre ve kreatinin pahaları değerlidir. PSA ( prostat spesifik antijen) prostat kanserlerinin ortaya çıkarılmasında parmakla rektal muayene ile birlikte değerli bilgiler verir.

4- İdrar akım suratı ölçülmesi (üroflowmetri) ve mesanede rezidü idrar tayini.

5-Uluslar Ortası Semptom Skorlaması: 7 sorudan oluşan ve hastanın obstrüktif ve irritatif şikayetlerini subjektif olarak pahalandıran bir testtir.

6-Gerekli durumlarda Ultrasonografi ve sistoskopi yapılabilir.

TEDAVİ:

Kesinlikle cerrahi tedavi gerektiren durumlar vardırki bunlar :

1- Mesanenin yetersiz boşaltılması sonucu böbrek hasarı oluşması.

2- Akut olarak oluşan bir idrar tıkanıklığı sonrası tedaviye karşın idrar yapılamaması.

3- Enfekte rezidü idrar sonucu tekrarlayan üriner enfeksiyonlar.

4- Mesane taşları.

5- Tekrarlayan önemli hematüri ( idrarda kan olması)

6- Mesane hissiyatının azalması ve taşma tipi idrar kaçırma olması.

Bu mutlak cerrahi gerektiren durumlar dışında BPH de tedavi kararını vermede semptomların yükü ( gece sık idrara kalkma, gündüzleride sık idrar ve ani sıkışma hissi ve bu hisle bir arada tuvalete yetişememe, kaçırma , idrarı başlatırken zorlanma ve ıkınma vb…) ve hayat kalitesinde oluşturduğu aksiliklerin derecesi kıymetlidir. Hastanın şikayetlerine ve beklentilerine nazaran tedavi şekillendirilir.

Tedavi seçenekleri:

1- Takip

2-Tıbbi tedavi( İlaç tedavisi)

3-Cerrahi tedavi.

Takip: Minimal şikayetleri olanlarda yılda bir kere şikayetlerde artış olup olmadığı kıymetlendirilerek, fizik muayene ve birtakım laboratuar testleri yapılır.

Tıbbi Tedavi: Orta derecede semptomları olanlarda uygulanabilen bu tedavide iki ilaç gurubu kullanılabilir.

1- 5-Alfa-Redüktaz inhibitörleri: Bu gurupta yer alan ilaçlar testosteronun prostat içindeki aktif formu olan dihidrotestosterona dönüşümünü engelleyerek tesir ederler. Hastaların 2/3 ünde prostat hacminde %20-30 küçülme sağlarlar, 1/3 ünde idrar akım suratında artış ve 2/3 ünde prostat semptomlarında kısmi bir rahatlama sağlarlar. Tesirlerinin tam olarak ortaya çıkması 6-12 ayı bulabilir. Bu ilaçlara başlamadan kesinlikle bazal PSA kıymeti ölçülmelidir çünkü PSA kıymetinde % 50 düşmeye yol açarlar. Yan tesir olarak %3-4 hastada cinsel isteksizlik, sertleşme sorunları ejakulatta (meni) azalmaya yol açabilirler.

2- Alfa-adrenerjik resptör blokörleri: Prostattaki ve mesane boynundaki düz adaleleri gevşeterek tesirlerini gösterirler. 5-alfa redüktaz inhibitörlerinin bilakis daha süratli tesir göstererek birkaç haftada rahatlama sağlarlar. İdrar akım suratında artış, gece ve gündüz idrar çıkma sayılarında azalma , sıkışma tipi idrar kaçırmada azalma üzere tesirleri yanısıra hastaların ani olarak gelişen idrar tutukluğuna girme olasılığınıda azaltırlar.En kıymetli yan tesirleri hipotansiyon, yorgunluk ve başağrısı olmakla bir arada ekseriyetle düzgün tolere edilirler.

Cerrahi Tedavi: Prostatektomi denilen operasyonla prostatın iç kısmı boşaltılarak idrar yolu rahatlatılır. TUR-P(kapalı operasyon) ve açık prostatektomi olmak üzere iki biçimde yapılabilir.

TUR-P : Bugün hala prostat cerrahisinde altın standart olarak kabul edilmektedir ve BPH nedeniyle yapılan operasyonların % 90 a yakınını oluşturmaktadır. Rastgele bir kesi olmaksızın üretra denilen penis içindeki idrar yolundan rezektoskop denilen özel bir aletle girilerek prostatın iç kısmı ( kor kısmı) boşaltılmaktadır.Prostat dokuları elektrik akımı kullanılarak kesilmektedir. Sonda kalış mühleti ve hastanede kalma mühleti ortalama 2-3 gündür.

Komplikasyonları: Erken devirde; kanama , üriner enfeksiyon ve işeyememe. Geç periyotta; üretra darlığı (%4), mesane boynu darlığı (%4), idrar enkontinansı sıklıkla stress tip (%2.5), sertleşme sorunları (% 5-10), retrograt ejakülasyon (kuru orgazm)(%70), yine operasyon gereksinimi (%10)

Açık Prostatektomi: Büyük prostatlarda (80-90 gr üzeri ) tercih edilen bir sistemdir. TUR-P den farklı olarak göbek altı bir kesi vardır, sonda müddeti ve hastane kalış mühleti daha uzundur, ortalama 4-5 gün, operasyon sırası ve sonrası kanama biraz daha fazla olabilir.

Komplikasyonları: Erken devirde kanama, enfeksiyon. Geç periyotta idrar kaçırma, mesane boynu darlığı,retrograt ejakülasyon.

Minimal invaziv formüller: Bunların sonuçları TUR-P ve açık prostatektomi kadar uygun olmamakla birlikte bilhassa Lazer prostatektomi son yıllarda cerrahi ve anestezi riski yüksek şahıslarda uygulanmaktadırlar.

Bunların muhakkak başlıları:

1- Termal tesirli tedaviler: bunların birçok geliştirilme etabında olan formüllerdir ,yaygın kullanımları yoktur.

  • Transüretral ve transrektal hipertermi

  • HIFU(yüksek şiddette odaklanmış ultrason)

  • TUNA (Transüretral iğne ablasyonu)

  • TUMT (transüretral mikro dalga tedavisi)

2- Lazer Tedavileri.: Minimal invaziv tedaviler içinde ensık kullanılan ve en tesirli olanlarıdır. Dokuda koagulasyon nekrozu oluşturarak yahut dokuyu buharlaştırarak tesir gösterirler. BPH de kullanılan lazer tipleri

  • Neodmium Yag Lazer

  • Diod lazer

  • KTP Lazer ( green light)

  • Holmium lazer

  • Tulyum lazer

Günümüzde BPH nın standart tedavisi cerrahidir ( TURP yahut açık prostatektomi). Minimal invaziv tedavilerin birçoğunda tedavi sonuçları yetersizdir, uzun periyotta sıklıkla tekrar müdahale gerekmektedir ve maliyetleri yüksektir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMU

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar yapmak için uyanma ile birlikte görülen engellenemeyen şiddetli idrar yapma hissi ve sıkışma anında idrar kaçırma durumu (tuvalete yetişemeden idrar kaçırma) aşırı aktif mesane (AAM) sendromu olarak tanımlanır.

AŞIRI AKTİF MESANEYE SEBEP OLABİLECEK HASTALIKLAR ve DURUMLAR

Dışlanması gereken faktörler arasında idrar yolu enfeksiyonu, idrar torbasının tümör ve taşları, interstisyel sistit (mesanenin bakteriyel olmayan enfeksiyonu), şeker hastalığı, çok sıvı almaya bağlı fazla idrara çıkma durumu, idrar söktürücü ilaç kullanımı ve gebelik sayılabilir. Bu sebepler sorgulandıktan ve hastada bulunmadığı kesinleştikten sonra aşırı aktif mesane hastalığı düşünülebilir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞINDA BELİRTİLER

Her 6 kadından birinde ve her 7 erkekten birinde görülen bir durum olmasına karşın, hastaların ancak dörtte birinin tedavi arayışına girdiği görülmektedir. Aşırı aktif mesane, hastaların yaşam kalitesinde ciddi anlamda bozulmaya yol açmaktadır. Hastaların hayat tarzı, iş yaşamı, aile ilişkileri, cinsel hayatları ve uyku düzenleri önemli oranda bu hastalıktan etkilenmektedir. Aşırı aktif mesaneli hastalarda görülen şikayetlerin ana sebebi; idrar torbası tam kapasiteye ulaşmadan önce başlayan kasılmalarıdır. Kişi tarafından kontrol edilemeyen bu kasılmalar, ani sıkışma belirtisiyle sonuçlanmaktadır. Hastalarda; çok sık idrara çıkma, ani sıkışma durumu, ani sıkışma hissiyle beraber idrar kaçırma ve sıvı almaktan çekinme durumu sıklıkla gözlenir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

AAM’li hastanın değerlendirilmesi öykü, muayene ve sınırlı laboratuvar incelemelerinden oluşmaktadır. İlk değerlendirmede hastadan alınacak öykü en önemli yeri tutmaktadır. Yakınmaların başlangıcı, süresi, şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkileri sorgulanmalıdır. Hastanın tam bir nörolojik öyküsü alınmalı ve yaşlı hastaların fonksiyonel ve bilişsel değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bunun dışında hastanın beslenme alışkanlıkları, sıvı alımı, kafein ve alkol kullanımı, kullandığı ilaçlar ve daha önce geçirdiği ameliyatlar sorgulanmalıdır. Birçok AAM hastasına sadece hikaye ile tanı koymak mümkündür ancak kesin tanı için ürodinami denilen özel bir test yapılarak, mesane kasındaki istemsiz kasılmaların gösterilmesi gereklidir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Birçok hasta ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. İlaç tedavisiyle birlikte davranışsal tedavilerin desteklenmesi de başarı oranlarını önemli oranda arttırmaktadır. Ayrıca dirençli olgularda kapalı yöntemle (endoskopik) de tedavi alternatifi bulunmaktadır.

İlaç Tedavisi : Tedavide ilaçlar yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. İdrar kaçırmayı önleme açısından değerlendirildiğinde etkinlikleri %60-%75 arasındadır. İlaçların en sık gözlenen yan etkileri, kabızlık ve ağız kuruluğudur.

Davranış Tedavisi : İdrar tutucu kas egzersizleri, sıkışmayı baskılama teknikleri, idrar söktürücü ilaçların alınma zamanını değiştirmek ve hastayı kilo verme konusunda yönlendirmekten oluşur.


Endoskopik tedavi (Mesane içi botilinum toksin uygulaması) : İlaç tedavisine dirençli aşırı aktif mesane hastalığı varlığında ve şikayetleri nedeniyle hayat kalitesi bozulan hastalarda idrar torbası içerisine botilinum toksin uygulaması yapılabilir. Etkisi 6-8 ay aralığındadır. Bu nedenle tedavinin tekrarı gerekebilir.

Okumaya Devam

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Trendler