Böbreklerinizi Taşlardan Arındırın - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

Böbreklerinizi Taşlardan Arındırın

Böbrekler insan bedenini istikrarda tutan değerli organlardan biridir. Bedenimizdeki atık eserlerin atılmasını sağlar, sıvı, asit-baz istikrarını …

Yayınlanan

üzerinde

Böbrekler insan bedenini istikrarda tutan değerli organlardan biridir. Bedenimizdeki atık eserlerin atılmasını sağlar, sıvı, asit-baz istikrarını düzenler, kan basıncını ayarlar ve alyuvar imalini uyarır. Böbreklerde en sık görülen hastalık ise taş oluşumudur. Böbreklerde oluşan taşlar, idrar yoluyla dışarıya atılabilir. Lakin bu taşlar idrar yolunda tıkanmaya da yol açabilir. Bu durumda şiddetli böbrek ağrısı hissedilebilir.

 • Böbrek taşının oluşumunu engellemek mümkün müdür?
 • Böbrek taşı tabısı nasıl konulur ve nasıl tedavi edilir?

Hayat alışkanlıklarımızı değiştirerek ya da düzenleyerek böbreklerimizi taşlardan koruyabilir, taş oluşumu gerçekleşmişse de farklı tedavi teknikleri ile de böbreklerimizi taşlardan arındırabiliriz.

 • Böbrek Taşı Nedir, Neden Olur?

Böbrek taşı; böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli taş kütleleridir. Bu taşların hangi etkenlerden ötürü oluştuğu ve oluşum sistemi tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık, doğuştan idrar yolları anomalileri, kimi sistemik hastalıklar (Gut, Sistinüri vb) neden olabilir.

 • Nerede ve nasıl oluşur?

Böbreğin idrar kanallarında bilhassa böbreğin havuz (pelvis) kısmında oluşabilir. İdrarda kollayıcı olan kimi hususların beden tarafından eksik üretilmesi ve taş oluşumuna neden olan birtakım hususlarında idrardan fazla ölçüde atılması taş oluşumunu hızlandır, daima tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları da taş oluşumunu arttırmaktadır.

 • Toplumda görülme sıklığı nedir?

Epeyce sık görülür. Erkeklerde bayanlara oranla 3 kat daha fazla görülmektedir.

 • Hangi sıhhat meseleleri şahısta böbrek taşı oluşumunu hızlandırır?

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları böbrek taşları (struvit taşı)açısından risk doğurur. Böbrekteki yapısal bozukluklar da taş oluşumunu arttırmaktadır. Bunun dışında hiperkalsiüri, sistinüri, hiperokzalüri, hiperürikozüri üzere böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları gibisi metabolizma hastalıkları yahut kronik pankreas hastalığı böbrek taşı oluşumuna yer hazırlayabilir. Bir çeşit romatizmal hastalık olan gut, bedende ürik asit oranını arttırır ve ürik asit taşlarının sıklıkla oluşmasına neden olur. Ürik asit taşları, bayanlara oranla erkeklerde daha çok görülür. Kronik bağırsak iltihabı da, sık sık böbrek taşı oluşmasına neden olan hastalıklardan biridir.

 • Taş oluşum riskini artıran faktörler nelerdir?

Gün içerisinde gereğince sıvı almamak, genetik faktörler, aile hikayesi ve ferdî hikaye, yaş cinsiyet ve ırksal faktörler, az hareket yahut hareketsizlik ve diyet taş oluşumu açısından risk oluşturmaktadır.

 • Böbrek taşı belirtileri nelerdir?

Değişik şiddette ağrı, bulantı, kusma, idrardan kan gelmesi en sık görülen bulgulardır.

 • Böbrek taşı tanısı nasıl konulur?

Böbrek taşının teşhisinde görüntüleme sistemleri ve laboratuvar tetkikleri kullanılır. Röntgen sinemasında böbrek taşı varsa ekseriyetle görülür. Bu sinema çekilirken hasta yatırılır. Lakin bütün taşlar direkt röntgen sinemasında görülmeyebilir. Bütün taşların görüldüğü sistem bilgisayarlı tomografidir.

 • Böbrek taşı nasıl tedavi edilir?

Medikal Tedavi: 5 mm’ye kadar olan taşların büyük çoğunluğu verilen ağrı kesici, antispazmodik ilaç tedavisi ve bol sıvı alımı ile düşürülebilir. Taşın boyutu büyüdükçe müdahalesiz düşürme mümkünlüğü azalır.
ESWL: Beden dışından şok dalgaları ile taş kırma tedavisi.
Perkutan Nefrolitotomi (PNL): Böbrek içindeki taş 2 cm’den büyük olduğunda yahut ESWL ile kırılamadığında uygulanan bir usuldür. Genel anestezi altında bel bölgesinde yan taraftan 1 cm’lik kesiden oluşturulan bir yoldan böbreğin içerisine özel bir kamera ile girilerek taşlar bir bütün halinde yahut kırılarak tıpkı yoldan dışarı çıkartılır. Endoskopik yani kapalı bir ameliyat yolu olan perkütan nefrolitotomi ameliyatında imajlar endokamera ile bir televizyon ekranına büyütülmüş olarak taşınır. Taşlar genelde pnömatik, ultrasonik yahut lazer gücü ile parçalanırlar.
Üretoroskopi (URS): Üreter kanalı içerisindeki taşlar düşmezse yahut ESWL ile kırılamazsa idrar yolundan üreteroskop denilen aletler yardımıyla girilerek tedavi edilebilirler. Üreteroskoplar 2,5-3 mm çapında, uzunlukları boyunca bir çalışma kanalı ve manzarayı sağlayan bir mercek bulunan aygıtlardır. Rijid yani sert üreteroskoplar ile dış idrar yolu ve mesane geçilip üreter içine girilerek taşlar Holmium lazer yahut pnömatik taş kırıcı ile kırılarak tedavi edilir. Bu üreteroskoplar ile alt ve orta üreterdeki taşlar tedavi edilebilirler. Fleksibl yani kıvrılabilen üreteroskoplar ise uçları çeşitli taraflarda ve açılarda döndürülebildiğinden hem üst üreterdeki, hem de böbrek içinde havuzcuk ve kalis ismi verilen ceplerdeki taşların tedavisinde kullanılırlar. Üretereroskopik taş tedavisi sonrası hastalar birebir gün yahut bir gün sonra meskenlerine taburcu edilirler.

 • Böbrek Taşı Müdahalelerinde Muhtemel Riskler Nelerdir?

Her ameliyat ve tedavi protokolü formuna nazaran muhakkak oranlarda risk içermektedir. Açık ve kapalı böbrek taşı ameliyatlarının riskleri birbiri ile birebirdir. Kanama en sık rastlanan komplikasyondur. Yapılan çalışmalarda kan vermeyi gerektirecek kadar kanama olma ihtimali %1 ile %10 ortasında bulunmuştur. Her ameliyatta olduğu üzere bu ameliyatta da enfeksiyon riski vardır. Bu riski en aza indirmek için ameliyat öncesinde idrarda enfeksiyon varlığını araştırmak ve ameliyat sırasında önleyici (profilaktik) antibiyotik başlamak gerekir.

Hangi durumlarda ameliyat hangi durumlarda ameliyat dışı teknikler uygulanmalıdır
Günümüzde en az girişimsel olan tedavi metotları kullanılmaktadır. Taşın yapısı, sayısı, büyüklüğü, bulunduğu yer tedavi metodu seçiminde rol oynayan en kıymetli ögelerdir.

 • Böbrek taşı tedavisi olan hastalarda taş hastalığının tekrarlama riski nedir?

Engelleyici tedbirler alınmaması ve bir grup hayat üslubu değişikliklerine gidilmemesi halinde, böbrek taşlarının çevresel ve genetik faktörler sebebi ile tekrar etme riski hayli yüksektir.

 • Taş oluşumunu önleyici tedaviler nelerdir?

Taş oluşumunu önlemek için hayat biçimi değişiklikleri son derece kıymetli bir rol oynar. Süratli beslenmekten uzak durmak, bol sıvı tüketmek ve antrenmana yük vermek üzere bir kadro tedbirler sayılabilir. Bunların yanında hekim denetiminde gerçekleştirilecek kimi ilaç tedavileri de kelam mevzusudur. Makul aralıklarla tertipli sıhhat denetimi ile erken teşhis ehemmiyet taşır.

 • Böbrek taşı olan bireyler ne yapmalıdır?
 1. Bol su tüketmeli, bilhassa yaz aylarında bu daha da kıymetlidir.
 2. Çay, kahve ve kola üzere içeceklere mümkün olduğunca kısıtlama getirmeli
 3. Tuz tüketimini kısıtlamalı,
 4. Tertipli antrenman yahut yürüyüş yapmalı,
 5. Ani kilo kayıplarından kaçınmalı,
 • Böbrek taşının oluşumu engellenebilir mi?

Hayat ve beslenme usulünde birkaç değişiklik yaparak yeni taş oluşma riski azaltılabilir. Lif içeren besinler ve yararlı tesirleri nedeniyle zerzevat, meyve tüketmek gerekir. Lakin okzalat bakımından varlıklı olan zerzevat ve meyvelerden (ıspanak, kakao, çay yaprakları, ceviz, buğday kepeği) sakınmak gerekir. Alınan kalsiyum ölçüsü, bu tarafta tekliflerde bulunmak için güçlü bir neden olmadıkça sınırlanmalıdır. Bol sıvı tüketimi yapılmalıdır.

 • Hangi boyutta hangi uygulama yapılmalıdır?

6 mm üstündeki taşlar müdahale ile düşürülür. 4-6 mm ortasındaki taşların kimiler zaten kimileri da müdahale ile düşer. 4 mm altındaki taşlar ise tabiatıyla düşer.

 • Limon tüketmenin böbrek taşı düşürülmesine yararı var mıdır?

Araştırmalarda limon suyunun kimi taşların meydana gelmesini engellediği tespit edilmiştir. Limonatadaki sitrat böbrek taşına karşı tesirli olmaktadır. Bu nedenle sıvı ihtiyacının bir kısmı limonata formunda alınabilir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

Böbrek Kanseri

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın arkasında, omurganızın her iki tarafında bir böbrek bulunurlar.

Yetişkinlerde, böbrek hücreli karsinom en sık görülen böbrek kanseri türüdür (kanserli tümörlerin yaklaşık yüzde 90’ı). Daha az yaygın olan böbrek kanseri türleri ortaya çıkabilir. Küçük çocukların Wilms tümörü olarak adlandırılan bir çeşit böbrek kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Böbrek kanseri insidansı artmaktadır. Bunun bir nedeni bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılması olabilir. Birçok durumda, böbrek kanseri, tümörler küçük ve böbrekle sınırlı olduğu erken bir aşamada bulunur ve tedavi edilmelerini kolaylaştırır.

Belirtiler

Böbrek kanseri erken evrelerinde nadiren belirti veya semptomlara neden olur. Daha sonraki aşamalarda, böbrek kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

 • İdrarınızda pembe, kırmızı veya kola renkli görünebilen kan

 • Sırtınızda gitmeyen ağrı

 • İştah kaybı

 • Açıklanamayan kilo kaybı

 • Yorgunluk

 • Genellikle gelen ve giden ateş (aralıklı)

 • Böbrek Kanseri Evreleri

 • Doktorunuz böbrek kanseri olabilecek bir böbrek lezyonunu belirledikten sonra, bir sonraki adım kanserin derecesini (aşamasını) belirlemektir. Böbrek kanseri için evreleme testleri ek CT taramaları veya doktorunuzun uygun olduğunu düşündüğü diğer görüntüleme testlerini içerebilir.

 • Böbrek kanseri aşamaları şunları içerir:

 • Aşama I. Bu aşamada, tümör çapı 7 cm’ye (2 3/4 inç) kadar olabilir. Tümör böbrek ile sınırlıdır.
  Aşama II. Evre II böbrek kanseri evre I tümörden daha büyüktür, ancak hala böbrekle sınırlıdır.
  Aşama III. Bu aşamada, tümör böbreğin ötesinde çevre dokuya uzanır ve ayrıca yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.
  Aşama IV. Kanser böbreğin dışına, birden fazla lenf noduna veya kemik, karaciğer veya akciğer gibi vücudun uzak bölgelerine yayılır.

 • Laparoskopik Böbrek Kanseri Tedavisi

 • Laparoskopik cerrahi sırasında doktorunuz alt karnınızda bir dizi küçük kesi yapar ve böbreğe erişmek için bir ışık ve bir kamera (yani bir laparoskop) ile küçük bir tüp yerleştirir. Cerrah kameradan görüntü alan bir monitörde bölgeyi gezer ve denetler. Yerine yerleştirildiğinde, doktorunuz laparoskopun bir parçası olan bir kesme aleti ve doku alma cihazı ile doku, biyopsi şüpheli bölgeleri görüntüleyebilir, tümörleri çıkarabilir veya hatta böbreği çıkarabilir.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Taşı Tedavisinde Şifalı Sular ve Sıkça Sorulan Sorular

1-ŞİFALI SU:Türkiye düyanın çeşitli yerlerinde şifalı, gazlı, mineral ve doğal bazı suların böbrek taşı oluşumunu azalttığı, engellediği, taşı …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

1-ŞİFALI SU:Türkiye düyanın çeşitli yerlerinde şifalı, gazlı, mineral ve doğal bazı suların böbrek taşı oluşumunu azalttığı, engellediği, taşı erittiği ve düşürdüğü ilgili bilgiler hem basında ve hemde halk arasında yer almaktadır.Hatta basında sıkca söz edilen ‘Muşta böbrek taşı eriten su’ ve buna benzer böbrek taşına iyi geldiği şifalı su gibi yayınlar malesef kanıtlanmış etkileri olan yöntemler olmadığı gibi hiçbir suyun, sertlik derecesinin böbrek taşını eritmediği ve tekrarlama riskini azaltmadığı saptanmıştır. Böbrek taşı olan hastaların yaptığı en büyük hataların başında, şifalı sulardan yararlanmaya çalışmaktır

2-BİRA VE MALT İÇECEKLER: Bira ve benzeri Malt içeceklerin taşın düşürülmesine yardımcı olduğu ile ilgili bilgiler bir şehir efsanesidir. Bu tür yiyecek ve içeceklerin sıvı desteği dışında etkileri yoktur. Üstelik bira da oksalat miktarı yüksek olduğundan kalsiyum oksalat taş oluşumunu ve mevcut taşın dahada büyümesine neden olabilir.

3-BALIK TAŞI: Karagöz balığının gözü, balık taşı veya balığın başındaki taşın marine edilip içirilmesi taşın düşürülmesi veya eritilmesine iyi geldiği ile ilgili bilgilerde yanlıştır. Kanıta dayalı bilgiden yoksundur.

4-BİTKİSEL İLAÇLAR: Bazı bitkisel ilaçlar ve karışımların böbrek taşına iyi geldiği ilgili bilgiler ispat edilmeye muhtaçtır, ancak bazı bilimsel çevreler bu konuda bölünmüş durumdadır ve konu tartışmalıdır. Kanıtlanmış tedaviye ek olarak bitki ve bitki ekstreleri önerilebilir. Bilinmeyen bitki ekstreleri ve çaylarının, doz ayarı yapılamadığı için zararlarla karşılaşmanız mümkündür. Vücuttaki elektrolit dengesini bozabilir ve taş oluşumunu artırabilirsiniz. Bunlardan en çok bilinenleri şevketi bostan, kabak çekirdeği, mısır püskülü, yoğurt suyu vs dir. Hatta gıda takviyesi olarak ruhsat almış Lityazol cemil, Rowatinex ve Herbatinex gibi bitki karışımları dünyada ve Türkiye’de yaygın bir şekilde bu amaçla kullanılmaktadır.Tabiki böbrek ve üreter taşını düşürmeye yardım ettiği veya taşı erittiği ile ilgili bilgilerin bilimsel araşıtmalarla kanıtlanmaya muhtaçdır.

5-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Süt ve süt ürünlerinin böbrek taşı oluşumunu artırdığı ile ilgili eski bilgiler günümüzde değişmiştir. Yeni bilimsel çalışmalarda kalsiyum kısıtlamasının aksine her gün süt içmenin taş hastalığı tekrarlama riskini %30-35’e oranda azalttığı saptanmıştır. Bu nedenle hekiminizin tavsiyesi olmadan süt ve süt ürünleri tüketiminizi kısıtlamayın. Kalsiyum açısından zengin yiyecekler yemeye devam edin, ancak kalsiyum takviyeleri konusunda dikkatli olun. Gıdalardaki kalsiyumun böbrek taşı riskiniz üzerinde bir etkisi yoktur hatta kalsiyum oranı düşük diyetler, bazı insanlarda böbrek taşı oluşumunu artırabilir. .Diyette yeterli kalsiyum içeriği günlük yaklaşık 1gr’a denk gelmelidir.

Okumaya Devam

Üroloji

Nokturi

Nokturi idrar yapma ihtiyacı ile gece bir veya daha fazla uyanmayı ifade etmektedir.Uykunun bölünmesi ve daha sonra yeniden uykuya geçmedeki …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Nokturi idrar yapma ihtiyacı ile gece bir veya daha fazla uyanmayı ifade etmektedir.Uykunun bölünmesi ve daha sonra yeniden uykuya geçmedeki zorluk nedeniyle kişinin günlük performansını ve yaşam kalitesini bozması açısından önemlidir.

Nokturi sıklığı : yaşla görülme sıklığı artmaktadır. 50 yaş üzerinde daha çok erkeklerde olmak üzere kadınlarda da görülmektedir.Hastaların %55 i 45 yaş üzeri,%90 ı 70 yaş üzerindedir.

Nokturi nedenleri : 1) Tip 1 ve 2 Diyabetes Mellitus

2) BPH (İyi huylu Prostat büyümesi) ve Prostat kanseri

3) Aşırı aktif mesane

4)Konjestif kalp yetmezliği ve Ödeme yol açan hastalıklar

5)Uyku apnesi ve horlama

6)ADH hormonunun azalması (Diyabetes İnsipitus)

7)Obezite

8)Östrojen yetersizliği

9)Psikojenik nedenler

Nokturi Tanısı : Bunun için en az 3 günlük alınan sıvı miktarı ile çıkartılan idrar miktarı ölçülmeli ve kaydedilmelidir(Biz buna işeme günlüğü diyoruz ki tanıda oldukça önemlidir).Bunun yanı sıra PSA,Üriner Ultrasonografi,Kan şekeri ölçümleri(Açlık,tokluk,gerekirse insulin direnci),Kardiyolojik ve ödematöz hastalıklara ait İç hastalıkları muayene ve tetkikleri yapılmalıdır.Nokturi nin Önemi : Hastaların çoğu ileri yaş gurubunda yer aldığından nokturi ev kazalarının önemli bir nedenidir birçok hasta gece takılarak düşmekte ve kalça ve ekstremite kırıkları sonucu hayatını dahi kaybedebilmektedir.

Tedavi : Tedavi nedene göre yapılır. BPH lı hastalara a blokür ilaçlar başlanmalı gerekirse bunlara antikolinerjik ilaçlar ve veya PD-5 inhibitörleri eklenmelidir.Bu tedaviye yanıt vermeyenlere TUR-P yapılmalıdır(kapalı prostat ameliyatı). Kalp yetmezliği olanlar tedavi olmalı diüretik ilaçlar gündüze kaldırılmalıdır. ADH yetersizliği olanlara Desmopressin dilaltı olarak verilmeli bu ilaç sodyum düşüşüne yol açabileceğinden hastaların aylık sodyum kontrolleri yapılmalıdır. Özellikle kadın hastalar bu ilaca daha duyarlı olup diğer yan etkileri bulantı ve diyaredir. Obezitesi olanlar mutlaka diyet ve egzersizle kilo vermelidir.Kronik venöz yetmezliği olanlara ödem tedavisi yapılmalıdır.Uyku apnesi olanlarda plazma da atrial natiüretik peptiid düzeyi yüksek bulunmuştur bunlara da sodyum kısıtlaması yapılmalı ayrıca asıl hastalığına yönelik cihazlarla solunum desteği verilmelidir.Yaşam tarzında değişiklikler de gereklidir : gece çay,kahve,alkol ,aşırı sıvı alımı kısıtlandırılmalıdır.Akşam ağır yemeklerden kaçınılmalı Sigarada bulunan nikotinin uyarıcı etkisi nedeniyle kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Okumaya Devam

Trendler