Mesane Kanseri - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

Mesane Kanseri

Mesane, böbrekler tarafından yapılan idrarı depolayan ve işemeyi sağlayan organdır. Mesane kanseri, genitoüriner kanserlerin ikinci sıklıkla …

Yayınlanan

üzerinde

Mesane, böbrekler tarafından yapılan idrarı depolayan ve işemeyi sağlayan organdır. Mesane kanseri, genitoüriner kanserlerin ikinci sıklıkla görülenidir. Ortalama görülme yaşı 65′ tir. Erkekler, bayanlardan 2-3 kat daha fazla mesane kanserine yakalanırlar.

Sebebi ekseriyetle aşikâr değildir. Lakin SİGARA, BOYA SANAYİ (orthoaminophenol) ’inde uzun yıllar çalışma en sık sorumlu tutulan sebeplerdir.

Teşhis konulduğunda %85 kanser mesaneye sonlu, %15′ inde ise lenf nodülleri tutulumu yahut uzak metastazlar mevcuttur.

Mesane kanserlerinin %98 i epitelyal ve bunlarında birçok transizyonel hücreli (transitional cell carsinoma (TCC) ) karsinomlardır. Tüm mesane kanserlerinin %90 ı transizyonel hücreli karsinomlardır. Bu lezyonlar çoklukla papiller özellik gösterir ve mesane içeriside yer işgal eden bir lezyondur. TCC lerin bir kısmı da Karsinoma İnsitu (CIS) biçiminde kendini gösterir. CIS in tek başına yahut papiller tümörlerle birlikte görülmesi çoklukla makus gidişata delalet eder. CIS hücreleri papiller hücrelere nazaran daha azgın davranışlı olup daha fazla tekrarlamaya meyillidirler. Tümörün invazyonu (ilerlemesi ), rekürrensi (tekrarlaması) ve progresyonu (karakterinin kötüleşmesi) sıklıkla tümörün grade’i (patolojideki derecesi) ile yakın ilişkidedir.

Düşük gradeli tümörlerde 10 yıllık ömür %98 iken yüksek gradeli tümörde ise %35 dir.

Mesane Kanseri

Mesane kanserli hastaların %85-90 ‘ında kanlı idrar (hematüri) birinci gözlenen semptomdur. Hematüri çoklukla ağrısızdır, gözle görülebilir (makroskopik), mikroskobik, aralıklı yahut daima olabilir. Birtakım hastalarda sık sık idrara çıkma, idrarını yetiştirememe ve yanma üzere sistism belirtileri de olabilir.
İntravenöz ürografi (IVP) hematürinin tanımlanması için sıklıkla kullanılan bir tetkiktir. IVP de mesane içerisine hakikat uzanan papillamatoz oluşum dolma defekti formunda kendini göstermektedir. Abdominal ultrasonografi (US), Bilgisayarlı tomografi (CT) ve Magnetik Rezonans tetkikleri (MRI) de tekrar emsal halde mesane içinde yer işgal eden bir lezyonu gösterir.
İdrar sitolojisi olağandışı hücrelerin idrarda araştırılması prensibine dayanmaktadır ve lakin yoruma açıktır. Düşük dereceli kanserlerde teşhisteki hassasiyeti hayli zayıf kalmaktadır.

Tümör Belirleyicileri (Tümör Markers): Bu testler hem teşhis hem de takip manasında kullanılmaktadırlar. Lakin teşhis koyma manasında özgünlükleri % 100 muteber değildir. BTA stat – BTA TRAK – NMP 22 üzere testler bugün piyasada değişik oranlarda kullanılmaktadır.

Teşhis için birçok görüntüleme tekniği kullanılmasına karşın, sistoskopi ve biopsi ile KESİN TEŞHİS konulabilir. Sistoskopinin bir başka avantajı da tıpkı seansta tedavinin birinci basamağı olan KOMPLET STAGING TRANSÜRETRAL RESEKSİYON (tümörün endoskopik kapalı sistemle bütünüyle çıkartılması) süreci de uygulanabilmektedir.

Aşağıdaki diagramda mesane tümörlerinin iç katmandan başlayıp mesanenin dış katmanlara yanlışsız nasıl yayıldığının evrelendirilmesi şematik görülmektedir.
YÜZEYEL (mesane duvarında derinleşmemiş) MESANE KANSERİ
Burada tümörün birinci ameliyat sonrası yayılımının yüzeyel olduğu ve kas dokusuna kadar tümörün ilerlemememiş olduğu kastedilir.

Hastalığın erken evrelerindeki tedavi formülü; tümörün kapalı (endoskopik) tekniklerle bütünüyle çıkartılmasıdır TRANSÜRETRAL MESANE TÜMÖRÜ REZEKSİYONU (TUR BT)
Ama bu durumdaki asıl sorun kanserinin tekrarlaması (nüks) etmesidir. Ne yazık ki Mesane Kanseri nüks oranı en yüksek kanserlerden biridir ve bu sebepden tabibin hastalık nüksünü mümkün olan en kısa müddette belirleyebilmesi için hastalarını nükse karşı sık sık denetim etmesi gerekmektedir.
Tavsiye edilen denetim endoskopi periodları; birinci 2 sene için 3 ayda bir, sonraki 2 sene için 6 ayda bir ve sonrasında ise senede birdir. Bu izlem periodunda hiç nüks olmaması temel alınmaktadır. Ortada görülen her nüks ile izlem vakitleri tekrar baştan başlar.

Yüzeyel mesane tümörlerinde birinci operasyondan çabucak sonra; şayet tümör 2 cm den büyükse, birden fazlaysa, makûs yerleşimliyse, CIS mevcutsa yahut üroloğun deneyimine nazaran tam temizlenmemişse ve / yahut nüks etme ihtimali yüksek üzereyse değişik kimyasal casuslarla mesane 6-8 haftalık devirde haftada bir yıkanır (intravesical kemo-immuno terapi). Burada emel hem ameliyatta kalan tümör hücrelerinin öldürülmesi hem de tümör nüksünü en aza indirebilmek içindir. Bu hususta en sık kullanılan casuslar; BCG (Tüberküloz aşısı) , Mitomycin –C, Epirubicin ve Thiotepa dır. Her bir casusun kullanımına bağlı birtakım yan tesirler mevcut olup doktor hastanın ve tümörünün durumuna nazaran hangi casusu kullanacağına karar vermesi beklenir. Bu süreçler için hastanın anestezi alması ve yahut hastane yatması gerekmemektedir.

İNVAZİV (mesane duvarında derinleşmiş) MESANE KANSERİ

Burada tümörün birinci ameliyat sonrası yayılımının ilerlemiş olduğu, kas dokusuna ve hatta daha da ilerleyerek yağ katmanına kadar tümörün ilerlemememiş olduğu kastedilir. (stage 2-3-4)

Bu tip hastalarda birinci yapılan CİNS BT operasyonu kesin tedaviyi sağlamaz ve ek tedavi kesinlikle düzenlenmelidir.

İnvaziv Mesane Tümörlerinde tedavisinde yapılabilecekler şunlardır:

  • Yalnızca CİNS BT ile devam.
  • RADYOTERAPİ: Beden dışından radyasyon tedavisidir. Ameliyat öncesi yahut sonrası periyotlarda uygulanabilir.
  • RADİKAL SİSTEKTOMİ + Üriner diversiyon: Hedef bölgesel lenf bezleri ve mesanenin parçalanmadan olduğu üzere çıkartılmasıdır. İkinci evrede böbreklerden gelen idrar yolları (üreterler) bağırsaklardan değişik metodlarla oluşturulan yeni bir mesaneye bağlanır (implante edilir) sonrada bu yeni mesane ya direkt cilde (conduit) yahut eski idrar kanalına (üretraya) yahut anüse bağlanır (continent diversion). Bu ameliyat erkekte ve bayanda birtakım farklılıklarla yapılır. Erkekte lenf nodülleri, mesane ve prostat olduğu üzere çıkartılır. Bazen de üretra bile çıkartılır. Bayanda ise lenf nodülleri, mesane, yumurtalıklar, rahim ve vajenin üst kısmı tam çıkartılır.
  • PARTİAL SİSTEKTOMİ: Çok kullanılan bir teknik olmayıp, mesanenin korunması gerektiği durumlarda yahut çok özel yerleşimli tek tümörlerde denenebilir.

KEMOTERAPİ
Kimyasal casuslar ÇEŞİT BT yahut Radikal sistektomi ameliyatları öncesi periyotta (Neoadjuvant chemotherapy) yahut ameliyat sonrası devirde (Adjuvant chemotherapy) uygulanabillir. En sık kullanılan casuslara örnek olarak; methotrexate – vinblastine – doxorubicine – cisplatin – gencytabine ve carboplatinum sayılabilir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Üroloji

Estetik Vajina Ameliyatları – Vajina Estetiği

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları, kadınların kendilerine karşı olan özgüvenlerinin kaybolmasına neden olur. Estetik vajina ameliyatları günümüzde, bayanların en çok tercih ettiği operasyonlardandır.

Genital bölgenin dış kısmına yönelik olarak yapılan operasyonlardır. Genelde sık bir şekilde doğum yapan kadınlarda, genital bozukluklar ve sarkmalar görülebilir. Bu durumlar doğuştan gelen fiziksel özelliklere bağlı olarak da gelişebilir.

Vajina estetiğinde en çok yapılan operasyonlar,vajina daraltma (vajinoplasti) ve labia minör denilen vajina küçük dudakları üzerinedir.

Estetik Vajina Ameliyatları – İşlevsel Operasyonlar

İşlevsel olarak yapılan operasyonlar, kadınların doğum ya da diğer nedenlerden dolayı yapısal özelliği bozulan vajinaları üzerinde uygulanan vajina daraltma operasyonlarıdır. Estetik vajina ameliyatları içerisinde, en çok yapılan ve tercih edilen operasyonlardandır.

Doğumdan ve vajina genişlemesinden kaynaklı sorunlar, idrar kaçırma ve diğer genital bozukluklara kadar gidebilir.

İdrar torbasının sarkması durumunda yapılan operasyonlarda, idrar torbası vajina yukarısına kadar çekilir ve asılır. Yapılan bu işlem ön onarımdır (Colporaphy Anterior). Bağırsağın son kısmının vajen alt duvarına gömülmesi işlemi ise arka onarım olarak adlandırılır. İdrar kaçırmaya sebep olan vajinal genişleme, genelde çok doğum yapan kadınlarda görülür. Bu tür operasyonların yapılması son derece kolaydır ve ortalama olarak 30-45 dakika arasında yapılır.

Rahim sarkması operasyonları ise sarkmanın çok ileri derecede olduğu durumlarda yapılır. Rahim aşağı doğru indiğinde dışarı çıkabilmesi tehlikesi bulunur. Bu tür durumlarda rahim, vajinal yoldan yukarıya doğru asılır ya da tümden alınabilir. Genç olan kadın hastalarda genelde rahim alınmaz ancak vajen üst kubbesine asılarak sabit hale getirilir.

Vajina genişletme operasyonları ise, genelde yeni evlenen çiftlerde görülen sorunların giderilmesine yöneliktir. Disparoni yani cinsel birleşmeden gerçekleşen ağrı ve acı hissi olan kadınlar için idealdir. Basit bir muayene ile duyarlı olan yerler tespit edilir ve bu bölgeler uyuşturularak çıkartılır. Bu şekilde vajen genişletilmesi yapılır ve cinsel birleşme bu sayede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Labioplasti vajina iç dudaklarının düzeltilmesidir. Labium latincede dudak anlamına gelir ve tekil olarak kullanılır. Labia ise çoğul olarak kullanılır ve dudaklar anlamındadır. Bazı kadınlarda yapısal olarak iç dudaklar, normalden daha düzensiz bir şekilde bulunurlar. Asimetrik olan vajina iç dudakları yüzünden kadınların birçoğu psikolojik olarak etkilenirler. Geniş ve uzun bir yapıda bulunan vajinal dudaklar, cinsel birleşme sırasında ağrıya neden olurlar. Sarkık ya da uzun yapıda olan iç dudaklar ise aşırı terleme sonucunda mantar enfeksiyonlarına neden olurlar.

Bu tür operasyonlar bakire olan kızlara da uygulanabilir. Önceden doğum yapmış kişilerde de bu operasyonlar herhangi bir engel teşkil etmez. Yapılan operasyonların kızlık zarına herhangi bir etkisi yoktur.

Psikolojik ve fizyolojik olarak bu tür operasyonlar kadınlar için oldukça faydalıdır.

Okumaya Devam

Trendler