MESANE TÜMÖRLERİ - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

MESANE TÜMÖRLERİ

Genitoüriner sistemde en sık görülen tümörlerden olup erkekte bayana oranla 3 kat fazla görülür. ETİYOLOJİ: Çeşitli faktörler altında mesane …

Yayınlanan

üzerinde

Genitoüriner sistemde en sık görülen tümörlerden olup erkekte bayana oranla 3 kat fazla görülür.

ETİYOLOJİ: Çeşitli faktörler altında mesane epitelyum hücrelerinin malign değişim göstermesi ile ortaya çıkar.Hastaların %30-50 si sigara içenlerdir.Kimyasal casuslarla uğraşanlar,lastik ve deri sanayi çalışanları risk altındadır.Uzun müddettir tedavi edilmeyen
Mesane taşları da risk faktörlerindendir.

KLİNİK BLGULAR : Yanlışların % 85-90 ‘ı idrarda kanama ile başvururlar.Bunun dışında sık idrara çıkma,idrar yaparken yanma belirtiler ortasındadır.Çok gecikmiş olgularda bir yahut iki taraf idrar kanalı tıkanabilir ve buna ilişkin belirtiler görülebilir.

LABARATUVAR BULGULARI : İdrar tetkikinde kan hücreleri görülür.USG de tümör saptanabilir,çok küçük tümörler USG de görülmez.Tomografi ile tümörün mesane duvarına,çevre lenf nodlarına yahut uzak organlara metastazı görülebilir.

TEŞHİS VE TEDAVİ : Mesane tümörü tanısı sistoskopi ile birlikte yapılacak ÇEŞİT biopsi ile konur aslında küçük tümörlerin tedavisi bu halde tamamlanır.Mesane tümörlerinin tedavisi yüzeyel ve derin olarak tümörlerde farklıdır.

Yüzeyel Tümörler : Sistoskopi ve ÇEŞİT sonrası alınan patolojik örnek sonucuna nazaran ya bu tedavi kâfi bulunur ve yahut intravezikal kemoterapi,BCG tedavisi tedaviye eklenir.

Derin Tümörler : Bunlardan uygun olanlara parsiyel sistektomi(mesanenin o kısmının çıkartılması) yahut tamamının çıkartılması(total sistektomi) ameliyatları yapılır.Mesane çıkartıldıktan sonra ya Konduit diversiyon(İdrar kanalları bir barsak kesimine bağlanır, barsak cilde ağızlaştırılır ve hasta torba kullanır) ya da Kontinent Diversiyonyapılır.(Bunda da idrar kanalları barsaktan oluşan bir mesaneye bağlanır hasta kendi taktığı sonda ile bu mesaneyi günde 3-4 kere boşaltır)

Radyoterapi : bazen ameliyat edilen hastaya ek tedavi olarak bazen de uzak metastazlar nedeniyle ameliyat edilemeyen hastalara verilir.

Kemoterapi:Bazen cerrahi tedaviye ek olarak sistemik kemoterepi verilmesi gerekmektedir bunlar mesane etrafındaki lenf nodülleri tutulmuş olanlar yahut cerrahi uygulanmış fakat nüks görülen hastalardır.

İZLEM : Hastalar operasyon sonrası 3 er aylık denetimlere gelirler.Yüzeyel mesane tümörlü hastaların sistoskopik denetim yapılır.Bu aralıklar 2.yılda 6 aya 3.yıl ve sonrasında 1 yıla çıkar. 5 yıl sonrasında bir sorunu olmayan hasta takipten çıkartılır.

KORUNMA : Hastaların kesin olarak sigara içmemeleri içilen ortamda bulunmamaları,hetyürlü boya içeren yiyecek ve içeceklerden toksik unsur bulunan ortamlardan uzak kalmaları önerilir.

MESANE TÜMÖRLERİ SORU KARŞILIK

Soru 1 :Mesane Tm(tümör) ne çeşit belirtilerle ortaya çıkar?
Yanıt 1 :En sık görülen belirti idrarda kanamadır.Bunun yanı sıra idrar kanallarının tek yahut iki taraflı tutulmasına bağlı ateş,böğür ağrısı yahut üre yükselmesi görülebilir.

Soru2: Hangi bireyler risk altındadır?
Karşılık 2: Sigara içenler,deri ve boya endüstrinde çalışanlar,aşırı katkı unsurlu besin tüketenler risk altındadır.

Soru3 :Bu tümörleri ne üzere teşhis usulleri ile tanıyabilirsiniz?
Karşılık 3 :Teşhiste ultrasonografi idrar tetkiki faydalıdır.Bazı merkezler idrar sitolojisi yaparak da teşhis koyabilir lakin bu her yerde yapılabilecek ucuz bir usul de değildir.Kesin teşhis için sistoskopi ve bu esnada alınacak biopsi çok yaralıdır.Tomografi ve MR lokal ve uzak yayım olup olmadığının gösterilmesi açısından kullanılır.

Soru4: Tedavi metodları nelerdir?
Karşılık 4:Yüzeyel ve derin tm tedavisi farklıdır.Yüzeyel tm de ÇEŞİT dediğimiz kapalı ameliyatla tm dokusu mesaneden kazınır.Bazen buna mesane içine verilecek kemoterepötik casus yahut BCG aşısı eklenebilir.
Derin Tm ki bunlar mesanenin kas katmanını tutan tm dir.Bunlarda mesanenin kısmen (parsiyel sistektomi) yahut büsbütün (total sistektomi) ameliyatları yapılır.Mesanenin büsbütün çıkartıldığı olgularda ya ileal konduit diversiyon (İdrar kanalları bir barsak kesimine bağlanıp bu da cilde ağızlaştırlır) ya da kontinent diversiyon( İdrar kanalları barsaktan oluşturulan yeni mesaneye bağlanır) hasta bu yeni mesaneyi kendi kendine taktığı sonda ile boşaltır.

Soru 5 : Bu hastaların izlenmesi nasıl olur?
Yanıt 5 :Yüzeyel mesane tm hastaları birinci yıl 3 ayda bir,2. Yıl 6 ayda bir 3. Yıl ve sonrası yılda bir sistoskopik kontrollarla izlenirler.Bu ortada hiç nüks olmazsa 5. Yılda takipten çıkartılırlar.
Derin tm hastalar ise birinci 3 aylık denetim sonrası6 aylık izlemlerle kontol edilirler nüks olmazsa bunlar da 5. Yılda takipten çıkartılırlar.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMU

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar yapmak için uyanma ile birlikte görülen engellenemeyen şiddetli idrar yapma hissi ve sıkışma anında idrar kaçırma durumu (tuvalete yetişemeden idrar kaçırma) aşırı aktif mesane (AAM) sendromu olarak tanımlanır.

AŞIRI AKTİF MESANEYE SEBEP OLABİLECEK HASTALIKLAR ve DURUMLAR

Dışlanması gereken faktörler arasında idrar yolu enfeksiyonu, idrar torbasının tümör ve taşları, interstisyel sistit (mesanenin bakteriyel olmayan enfeksiyonu), şeker hastalığı, çok sıvı almaya bağlı fazla idrara çıkma durumu, idrar söktürücü ilaç kullanımı ve gebelik sayılabilir. Bu sebepler sorgulandıktan ve hastada bulunmadığı kesinleştikten sonra aşırı aktif mesane hastalığı düşünülebilir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞINDA BELİRTİLER

Her 6 kadından birinde ve her 7 erkekten birinde görülen bir durum olmasına karşın, hastaların ancak dörtte birinin tedavi arayışına girdiği görülmektedir. Aşırı aktif mesane, hastaların yaşam kalitesinde ciddi anlamda bozulmaya yol açmaktadır. Hastaların hayat tarzı, iş yaşamı, aile ilişkileri, cinsel hayatları ve uyku düzenleri önemli oranda bu hastalıktan etkilenmektedir. Aşırı aktif mesaneli hastalarda görülen şikayetlerin ana sebebi; idrar torbası tam kapasiteye ulaşmadan önce başlayan kasılmalarıdır. Kişi tarafından kontrol edilemeyen bu kasılmalar, ani sıkışma belirtisiyle sonuçlanmaktadır. Hastalarda; çok sık idrara çıkma, ani sıkışma durumu, ani sıkışma hissiyle beraber idrar kaçırma ve sıvı almaktan çekinme durumu sıklıkla gözlenir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

AAM’li hastanın değerlendirilmesi öykü, muayene ve sınırlı laboratuvar incelemelerinden oluşmaktadır. İlk değerlendirmede hastadan alınacak öykü en önemli yeri tutmaktadır. Yakınmaların başlangıcı, süresi, şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkileri sorgulanmalıdır. Hastanın tam bir nörolojik öyküsü alınmalı ve yaşlı hastaların fonksiyonel ve bilişsel değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bunun dışında hastanın beslenme alışkanlıkları, sıvı alımı, kafein ve alkol kullanımı, kullandığı ilaçlar ve daha önce geçirdiği ameliyatlar sorgulanmalıdır. Birçok AAM hastasına sadece hikaye ile tanı koymak mümkündür ancak kesin tanı için ürodinami denilen özel bir test yapılarak, mesane kasındaki istemsiz kasılmaların gösterilmesi gereklidir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Birçok hasta ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. İlaç tedavisiyle birlikte davranışsal tedavilerin desteklenmesi de başarı oranlarını önemli oranda arttırmaktadır. Ayrıca dirençli olgularda kapalı yöntemle (endoskopik) de tedavi alternatifi bulunmaktadır.

İlaç Tedavisi : Tedavide ilaçlar yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. İdrar kaçırmayı önleme açısından değerlendirildiğinde etkinlikleri %60-%75 arasındadır. İlaçların en sık gözlenen yan etkileri, kabızlık ve ağız kuruluğudur.

Davranış Tedavisi : İdrar tutucu kas egzersizleri, sıkışmayı baskılama teknikleri, idrar söktürücü ilaçların alınma zamanını değiştirmek ve hastayı kilo verme konusunda yönlendirmekten oluşur.


Endoskopik tedavi (Mesane içi botilinum toksin uygulaması) : İlaç tedavisine dirençli aşırı aktif mesane hastalığı varlığında ve şikayetleri nedeniyle hayat kalitesi bozulan hastalarda idrar torbası içerisine botilinum toksin uygulaması yapılabilir. Etkisi 6-8 ay aralığındadır. Bu nedenle tedavinin tekrarı gerekebilir.

Okumaya Devam

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Trendler