MESANE TÜMÖRLERİ - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

MESANE TÜMÖRLERİ

Genitoüriner sistemde en sık görülen tümörlerden olup erkekte bayana oranla 3 kat fazla görülür. ETİYOLOJİ: Çeşitli faktörler altında mesane …

Yayınlanan

üzerinde

Genitoüriner sistemde en sık görülen tümörlerden olup erkekte bayana oranla 3 kat fazla görülür.

ETİYOLOJİ: Çeşitli faktörler altında mesane epitelyum hücrelerinin malign değişim göstermesi ile ortaya çıkar.Hastaların %30-50 si sigara içenlerdir.Kimyasal casuslarla uğraşanlar,lastik ve deri sanayi çalışanları risk altındadır.Uzun müddettir tedavi edilmeyen
Mesane taşları da risk faktörlerindendir.

KLİNİK BLGULAR : Yanlışların % 85-90 ‘ı idrarda kanama ile başvururlar.Bunun dışında sık idrara çıkma,idrar yaparken yanma belirtiler ortasındadır.Çok gecikmiş olgularda bir yahut iki taraf idrar kanalı tıkanabilir ve buna ilişkin belirtiler görülebilir.

LABARATUVAR BULGULARI : İdrar tetkikinde kan hücreleri görülür.USG de tümör saptanabilir,çok küçük tümörler USG de görülmez.Tomografi ile tümörün mesane duvarına,çevre lenf nodlarına yahut uzak organlara metastazı görülebilir.

TEŞHİS VE TEDAVİ : Mesane tümörü tanısı sistoskopi ile birlikte yapılacak ÇEŞİT biopsi ile konur esasen küçük tümörlerin tedavisi bu biçimde tamamlanır.Mesane tümörlerinin tedavisi yüzeyel ve derin olarak tümörlerde farklıdır.

Yüzeyel Tümörler : Sistoskopi ve TIP sonrası alınan patolojik örnek sonucuna nazaran ya bu tedavi kâfi bulunur ve yahut intravezikal kemoterapi,BCG tedavisi tedaviye eklenir.

Derin Tümörler : Bunlardan uygun olanlara parsiyel sistektomi(mesanenin o kısmının çıkartılması) yahut tamamının çıkartılması(total sistektomi) ameliyatları yapılır.Mesane çıkartıldıktan sonra ya Konduit diversiyon(İdrar kanalları bir barsak modülüne bağlanır, barsak cilde ağızlaştırılır ve hasta torba kullanır) ya da Kontinent Diversiyonyapılır.(Bunda da idrar kanalları barsaktan oluşan bir mesaneye bağlanır hasta kendi taktığı sonda ile bu mesaneyi günde 3-4 kere boşaltır)

Radyoterapi : bazen ameliyat edilen hastaya ek tedavi olarak bazen de uzak metastazlar nedeniyle ameliyat edilemeyen hastalara verilir.

Kemoterapi:Bazen cerrahi tedaviye ek olarak sistemik kemoterepi verilmesi gerekmektedir bunlar mesane etrafındaki lenf nodülleri tutulmuş olanlar yahut cerrahi uygulanmış fakat nüks görülen hastalardır.

İZLEM : Hastalar operasyon sonrası 3 er aylık denetimlere gelirler.Yüzeyel mesane tümörlü hastaların sistoskopik denetim yapılır.Bu aralıklar 2.yılda 6 aya 3.yıl ve sonrasında 1 yıla çıkar. 5 yıl sonrasında bir sorunu olmayan hasta takipten çıkartılır.

KORUNMA : Hastaların kesin olarak sigara içmemeleri içilen ortamda bulunmamaları,hetyürlü boya içeren yiyecek ve içeceklerden toksik husus bulunan ortamlardan uzak kalmaları önerilir.

MESANE TÜMÖRLERİ SORU KARŞILIK

Soru 1 :Mesane Tm(tümör) ne cins belirtilerle ortaya çıkar?
Karşılık 1 :En sık görülen belirti idrarda kanamadır.Bunun yanı sıra idrar kanallarının tek yahut iki taraflı tutulmasına bağlı ateş,böğür ağrısı yahut üre yükselmesi görülebilir.

Soru2: Hangi bireyler risk altındadır?
Yanıt 2: Sigara içenler,deri ve boya endüstrinde çalışanlar,aşırı katkı unsurlu besin tüketenler risk altındadır.

Soru3 :Bu tümörleri ne üzere teşhis formülleri ile tanıyabilirsiniz?
Yanıt 3 :Teşhiste ultrasonografi idrar tetkiki faydalıdır.Bazı merkezler idrar sitolojisi yaparak da teşhis koyabilir lakin bu her yerde yapılabilecek ucuz bir yol de değildir.Kesin teşhis için sistoskopi ve bu esnada alınacak biopsi çok yaralıdır.Tomografi ve MR lokal ve uzak yayım olup olmadığının gösterilmesi açısından kullanılır.

Soru4: Tedavi metodları nelerdir?
Yanıt 4:Yüzeyel ve derin tm tedavisi farklıdır.Yüzeyel tm de ÇEŞİT dediğimiz kapalı ameliyatla tm dokusu mesaneden kazınır.Bazen buna mesane içine verilecek kemoterepötik casus yahut BCG aşısı eklenebilir.
Derin Tm ki bunlar mesanenin kas katmanını tutan tm dir.Bunlarda mesanenin kısmen (parsiyel sistektomi) yahut büsbütün (total sistektomi) ameliyatları yapılır.Mesanenin büsbütün çıkartıldığı olgularda ya ileal konduit diversiyon (İdrar kanalları bir barsak modülüne bağlanıp bu da cilde ağızlaştırlır) ya da kontinent diversiyon( İdrar kanalları barsaktan oluşturulan yeni mesaneye bağlanır) hasta bu yeni mesaneyi kendi kendine taktığı sonda ile boşaltır.

Soru 5 : Bu hastaların izlenmesi nasıl olur?
Karşılık 5 :Yüzeyel mesane tm hastaları birinci yıl 3 ayda bir,2. Yıl 6 ayda bir 3. Yıl ve sonrası yılda bir sistoskopik kontrollarla izlenirler.Bu ortada hiç nüks olmazsa 5. Yılda takipten çıkartılırlar.
Derin tm hastalar ise birinci 3 aylık denetim sonrası6 aylık izlemlerle kontol edilirler nüks olmazsa bunlar da 5. Yılda takipten çıkartılırlar.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Üroloji

Estetik Vajina Ameliyatları – Vajina Estetiği

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları, kadınların kendilerine karşı olan özgüvenlerinin kaybolmasına neden olur. Estetik vajina ameliyatları günümüzde, bayanların en çok tercih ettiği operasyonlardandır.

Genital bölgenin dış kısmına yönelik olarak yapılan operasyonlardır. Genelde sık bir şekilde doğum yapan kadınlarda, genital bozukluklar ve sarkmalar görülebilir. Bu durumlar doğuştan gelen fiziksel özelliklere bağlı olarak da gelişebilir.

Vajina estetiğinde en çok yapılan operasyonlar,vajina daraltma (vajinoplasti) ve labia minör denilen vajina küçük dudakları üzerinedir.

Estetik Vajina Ameliyatları – İşlevsel Operasyonlar

İşlevsel olarak yapılan operasyonlar, kadınların doğum ya da diğer nedenlerden dolayı yapısal özelliği bozulan vajinaları üzerinde uygulanan vajina daraltma operasyonlarıdır. Estetik vajina ameliyatları içerisinde, en çok yapılan ve tercih edilen operasyonlardandır.

Doğumdan ve vajina genişlemesinden kaynaklı sorunlar, idrar kaçırma ve diğer genital bozukluklara kadar gidebilir.

İdrar torbasının sarkması durumunda yapılan operasyonlarda, idrar torbası vajina yukarısına kadar çekilir ve asılır. Yapılan bu işlem ön onarımdır (Colporaphy Anterior). Bağırsağın son kısmının vajen alt duvarına gömülmesi işlemi ise arka onarım olarak adlandırılır. İdrar kaçırmaya sebep olan vajinal genişleme, genelde çok doğum yapan kadınlarda görülür. Bu tür operasyonların yapılması son derece kolaydır ve ortalama olarak 30-45 dakika arasında yapılır.

Rahim sarkması operasyonları ise sarkmanın çok ileri derecede olduğu durumlarda yapılır. Rahim aşağı doğru indiğinde dışarı çıkabilmesi tehlikesi bulunur. Bu tür durumlarda rahim, vajinal yoldan yukarıya doğru asılır ya da tümden alınabilir. Genç olan kadın hastalarda genelde rahim alınmaz ancak vajen üst kubbesine asılarak sabit hale getirilir.

Vajina genişletme operasyonları ise, genelde yeni evlenen çiftlerde görülen sorunların giderilmesine yöneliktir. Disparoni yani cinsel birleşmeden gerçekleşen ağrı ve acı hissi olan kadınlar için idealdir. Basit bir muayene ile duyarlı olan yerler tespit edilir ve bu bölgeler uyuşturularak çıkartılır. Bu şekilde vajen genişletilmesi yapılır ve cinsel birleşme bu sayede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Labioplasti vajina iç dudaklarının düzeltilmesidir. Labium latincede dudak anlamına gelir ve tekil olarak kullanılır. Labia ise çoğul olarak kullanılır ve dudaklar anlamındadır. Bazı kadınlarda yapısal olarak iç dudaklar, normalden daha düzensiz bir şekilde bulunurlar. Asimetrik olan vajina iç dudakları yüzünden kadınların birçoğu psikolojik olarak etkilenirler. Geniş ve uzun bir yapıda bulunan vajinal dudaklar, cinsel birleşme sırasında ağrıya neden olurlar. Sarkık ya da uzun yapıda olan iç dudaklar ise aşırı terleme sonucunda mantar enfeksiyonlarına neden olurlar.

Bu tür operasyonlar bakire olan kızlara da uygulanabilir. Önceden doğum yapmış kişilerde de bu operasyonlar herhangi bir engel teşkil etmez. Yapılan operasyonların kızlık zarına herhangi bir etkisi yoktur.

Psikolojik ve fizyolojik olarak bu tür operasyonlar kadınlar için oldukça faydalıdır.

Okumaya Devam

Trendler