Penis Eğriliği (Peyroni Hastalığı) ve Tedavisi - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

Penis Eğriliği (Peyroni Hastalığı) ve Tedavisi

Peyroni hastalığı (Penis Eğriliği) korpus kavernozumun tunika albugineasının kollojen bileşiminde değişiklikler ve buna bağlı kısalma ve …

Yayınlanan

üzerinde

Peyroni hastalığı (Penis Eğriliği) korpus kavernozumun tunika albugineasının kollojen bileşiminde

değişiklikler ve buna bağlı kısalma ve eğriliğe yol açan sorun olarak bilinir.

Peyroni hastalığı, cinsel meselelere neden olan penis ağrısı, penis eğriliği ve sertleşme meselesiyle

karakterizedir.

Bu hastalığın tespit edildiği erkeklerde %20-40 ortasında sertleşme sorunu görülebilmektedir.

Ayrıyeten, %50-100 oranında eğrilik, %78-100 oranında elle fark edilen penil plaklar, %20-70

oranında ağrılı sertleşme ve %40 oranında zayıflamış sertleşme kapasitesi bulunmaktadır.

Peyroni hastalığı tıpkı vakitte hayat kalitesini olumsuz etkileyip, %77 oranında bariz

ruhsal sıkıntılara yol açmaktadır.

Hastalığın seyri değişkenlik gösterip, vakit içerisinde ilerleme durumu olabileceği üzere

büsbütün sorun ortadan da kalkabilir. Hastalık genelde 40 ila 70 yaş ortası erkeklerde görülmekle

birlikte, 40 yaş altında da görmek mümkündür. Son vakitlerde yapılan çalışmalarda hastalığın

yaygınlığı olarak, erkeklerin %7 ‘sini kapsadığı iddia edilmektedir.

Hastalığın başlangıç basamağında ağrılı sertleşmenin eşlik ettiği, enflamasyon mevcutur. Bu

devirde zaten düzgünleşme olabileceği üzere sorunun devam edip artma mümkünlüğü da mevcuttur.

Bu periyot 2-10 ay ortasında sürmektedir. Hastalığın ikinci kademesinde ise peniste elle fark edilen

plak formasyonu ile karakterize, kollojen ve fibröz dokunun oluştuğu periyottur. Bu karakteristik

plak sertleşmiş peniste sertleşme sorunu ve eğriliğe neden olmaktadır.

Hastalığın oluşum sistemi şimdi tam olarak bilinmemekle birlikte, bilhassa zorlayıcı ve

tekrarlayıcı cinsel bağ tecrübeleri sonrasında ve penisin travmaya maruz kalması ve daha sonra

gelişen yara uygunlaşması ilgili sıkıntıların peniste plak gelişmesine neden olduğu bilinmektedir. Birebir

vakitte şeker, gut hastalığı ve idrar yoluna yapılan teşebbüslerin sonucunda hastalığın

gelişebileceği kestirim edilmektedir. Yeniden yakın vakitte yapılan çalışmalarda, sigara içmenin de

bu hastalığın görülme riskini artırmaktadır.

Peyroni hastalığı; penis eğriliği, ele gelen penil plak, sertleşme sırasında ağrı ve sertleşme

sorunu şikâyetlerinin biri ya da birkaçı ile kendini gösterebilir. Hastaların birçoklarında elle muayene

esnasında plak ya da sert nedbe dokusu fark edilir. Bununla birlikte, hastaların %38-62’si plakları

olduğunun farkında olmayabilir. Penil plak penisin ağrı ve eğikliğinin temel nedenidir ve peniste

ekseriyetle plak tarafına gerçek eğrilik gözlenir. Plakların, penisteki yerlerine nazaran kimi vakit önemli

eğrilik olup cinsel bağa girmeye mani olur. Peyroni hastası olan erkeklerin neredeyse

tamamında ana yakınma peniste büzülme ve kısalma durumudur.

Geçmişten günümüze kadar peyroni hastalığı tedavisi üzerine çok çeşitli çalışmalar

yapılmasına karşın, şimdi net ve yüz güldürücü bir ilaçla tedavisi yoktur. Bununla birlikte

bilhassa peyroni hastalığının başlangıç etabında (ilk 3 ay içerisinde), birtakım ilaç uygulamaları ile

önemli muvaffakiyet sağlanabilmektedir.

Başka tedaviler

ESWT

Radyoterapi

Cerrahi Tedavi

Peyroni hastalığının cerrahi tedavisi penis deformitesinin düzeltilmesi ya da beraberinde

sertleşme sorunu eşlik ediyorsa penil protez konulması aslına yöneliktir. Penisteki eğrilik ilaçlı

ve öteki tedavi prosedürlerinden yarar görmemiş ise cerrahi tedavi tek seçenek olmaktadır.

Özetle; peyroni hastalığın tedavisinde, öncelikle hastalığın hangi basamağında olduğuna karar

vermek, hastalığın seyrini takip etmek, beraberinde plak varlığı, önemli derecede eğrilik olup

olmaması, ağrılı cinsel bağlantı olup olmadığı, sertleşme sorunun varlığına nazaran ilgili üroloji

hekiminizce tedavi seçeneğinin planlamasını yapmak uygun olacaktır.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMU

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar yapmak için uyanma ile birlikte görülen engellenemeyen şiddetli idrar yapma hissi ve sıkışma anında idrar kaçırma durumu (tuvalete yetişemeden idrar kaçırma) aşırı aktif mesane (AAM) sendromu olarak tanımlanır.

AŞIRI AKTİF MESANEYE SEBEP OLABİLECEK HASTALIKLAR ve DURUMLAR

Dışlanması gereken faktörler arasında idrar yolu enfeksiyonu, idrar torbasının tümör ve taşları, interstisyel sistit (mesanenin bakteriyel olmayan enfeksiyonu), şeker hastalığı, çok sıvı almaya bağlı fazla idrara çıkma durumu, idrar söktürücü ilaç kullanımı ve gebelik sayılabilir. Bu sebepler sorgulandıktan ve hastada bulunmadığı kesinleştikten sonra aşırı aktif mesane hastalığı düşünülebilir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞINDA BELİRTİLER

Her 6 kadından birinde ve her 7 erkekten birinde görülen bir durum olmasına karşın, hastaların ancak dörtte birinin tedavi arayışına girdiği görülmektedir. Aşırı aktif mesane, hastaların yaşam kalitesinde ciddi anlamda bozulmaya yol açmaktadır. Hastaların hayat tarzı, iş yaşamı, aile ilişkileri, cinsel hayatları ve uyku düzenleri önemli oranda bu hastalıktan etkilenmektedir. Aşırı aktif mesaneli hastalarda görülen şikayetlerin ana sebebi; idrar torbası tam kapasiteye ulaşmadan önce başlayan kasılmalarıdır. Kişi tarafından kontrol edilemeyen bu kasılmalar, ani sıkışma belirtisiyle sonuçlanmaktadır. Hastalarda; çok sık idrara çıkma, ani sıkışma durumu, ani sıkışma hissiyle beraber idrar kaçırma ve sıvı almaktan çekinme durumu sıklıkla gözlenir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

AAM’li hastanın değerlendirilmesi öykü, muayene ve sınırlı laboratuvar incelemelerinden oluşmaktadır. İlk değerlendirmede hastadan alınacak öykü en önemli yeri tutmaktadır. Yakınmaların başlangıcı, süresi, şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkileri sorgulanmalıdır. Hastanın tam bir nörolojik öyküsü alınmalı ve yaşlı hastaların fonksiyonel ve bilişsel değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bunun dışında hastanın beslenme alışkanlıkları, sıvı alımı, kafein ve alkol kullanımı, kullandığı ilaçlar ve daha önce geçirdiği ameliyatlar sorgulanmalıdır. Birçok AAM hastasına sadece hikaye ile tanı koymak mümkündür ancak kesin tanı için ürodinami denilen özel bir test yapılarak, mesane kasındaki istemsiz kasılmaların gösterilmesi gereklidir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Birçok hasta ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. İlaç tedavisiyle birlikte davranışsal tedavilerin desteklenmesi de başarı oranlarını önemli oranda arttırmaktadır. Ayrıca dirençli olgularda kapalı yöntemle (endoskopik) de tedavi alternatifi bulunmaktadır.

İlaç Tedavisi : Tedavide ilaçlar yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. İdrar kaçırmayı önleme açısından değerlendirildiğinde etkinlikleri %60-%75 arasındadır. İlaçların en sık gözlenen yan etkileri, kabızlık ve ağız kuruluğudur.

Davranış Tedavisi : İdrar tutucu kas egzersizleri, sıkışmayı baskılama teknikleri, idrar söktürücü ilaçların alınma zamanını değiştirmek ve hastayı kilo verme konusunda yönlendirmekten oluşur.


Endoskopik tedavi (Mesane içi botilinum toksin uygulaması) : İlaç tedavisine dirençli aşırı aktif mesane hastalığı varlığında ve şikayetleri nedeniyle hayat kalitesi bozulan hastalarda idrar torbası içerisine botilinum toksin uygulaması yapılabilir. Etkisi 6-8 ay aralığındadır. Bu nedenle tedavinin tekrarı gerekebilir.

Okumaya Devam

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Trendler