Penis Eğriliği ve Peyronie Hastalığı Nedir? - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

Penis Eğriliği ve Peyronie Hastalığı Nedir?

      Penis eğriliği doğuştan itibaren olabildiği üzere muhakkak bir yaştan sonra da ortaya çıkabilir. Kişi doğduğundan beri olan penis …

Yayınlanan

üzerinde

      Penis eğriliği doğuştan itibaren olabildiği üzere muhakkak bir yaştan sonra da ortaya çıkabilir. Kişi doğduğundan beri olan penis eğriliklerine ‘’Kongenital Penil Kurvatur’’ ismi verilir. Sebep olarak embriyolojik gelişim defekti kelam hususudur. Bu çeşit penis eğriliklerinde eğrilik hafif olabildiği üzere cinsel alakayı engelleyecek seviyede de (25 – 30 dereceden fazla) olabilir. Genel olarak penisin kule halinde düz olması kural değildir. Hafif derecedeki eğriliklerde cinsel ilgi sırasında hiçbir sorun olmayacağı için rastgele bir müdahaleye ihtiyaç yoktur. Lakin 25 dereceden fazla eğriliklerde partnerde vagen içerisinde zorlanmaya bağlı ağrı oluşabilirken erkekte de penisin zorlanmaya bağlı kırılması (penil fraktür) durumu oluşabilir. Bu sebeple 25 derece üzerindeki eğriliklerin ameliyatla düzeltilmesi gerekir.
Penis eğriliği çocukluk yaşlarında tespit edilebilir, lakin cerrahi müdahalenin genç erişkin periyotta yapılması uygun olur. Hastalar genelde cinsel birleşmede zorluk çekmeleri durumunda ya da ergenlikte penisleri ile çok uğraşmaları sebebiyle cinsel alaka sırasında badire oluşturabileceğini düşünerek doktora başvururlar.
       Doğuştan ortaya çıkan penis eğriliklerinde ameliyat dışında ilaçla, alet kullanımı ile eğriliğin düzelmesi kelam konusu değildir. Eğrilik ameliyat ile düzeltilebilir, ameliyat sonrası 1 gün hastanede kalmak gerekir. Ameliyat sonrası 1 ay cinsel bağlantıya girilmemesi önerilir. Penise sarılacak bandaj uygulaması 15 gün uygulanır. Ameliyat sonrası bariz bir kesi izi olmaz, zira ameliyat sırasında penis derisi sünnet dikişlerinin atıldığı bölgeden kesi yapılarak penis köküne kaydırılır. Ameliyat  corpus cavernosum duvarı üzerinde gerçekleştirilir.

Penis eğriliğinin sonradan ortaya çıkan biçimine ‘’Peyronie Hastalığı’’ ismi verilir:
       Peyronie hastalığı sonradan ortaya çıkan ve peniste ele gelen sert bir doku varlığı ile karakterize bir hastalıktır. Peyronie hastalığının sebepleri ortasında en değerlisi penis travmasıdır. Cinsel ilginin sert yapılmasına bağlı olarak peniste eğilme , bükülme , zorlanma üzere durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir . Bilhassa penis fraktürü(penis kırılması) kıssası olan hastalarda peyronie hastalığına ilerleyen yıllarda rastlanabilmektedir. Ayrıyeten sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan penise enjeksiyon uygulamalarına bağlı olarak da peyronie hastalığı oluşabilmektedir.
      Çoklukla 40-60 yaşlar ortasında görülmesine karşın nadiren de olsa 20’li yaşlarda da görülebilir. Yirmili yahut daha aşağı yaşlarda görüldüğünde hastanın kıssası incelendiğinde ereksiyon halinde penisi eğme, bükme hareketlerinin olduğu farkedilir. Birtakım erkek çocuklarda görülebilen düz sert bir yere penisini sürterek mastürbasyon yapmaya bağlı olarak da oluşabilir.
     Peyronie hastalığı penis derisinin altında yer alan katmanlardan tunika albuginea katmanındaki kireçlenmenin yarattığı kalınlaşmaya bağlı peniste form bozukluğu ve ağrı ile kendini gösteren bir hastalıktır. Peyronie hastalığı, sert yapılan cinsel bağlantı yahut penis ereksiyonda iken travmaya maruz kalarak penisin kırılmasına (penil fraktür) bağlı olarak oluşabilir. Travmanın şiddeti, küçük travmaların daima olması(mikrotravmalar) peyronie hastalığının oluşumunu kolaylaştırır.

     Peyronie hastalığının sebepleri incelediğimizde;
     -Penis travması,
     -Sürekli zorlayıcı hareketler(penise karşı yapılan)
     -Sertleşme tedavisi için kullanılan penise enjeksiyon tedavileri, 
     -Vakum aygıtı kullanımı,
     -Bağdokusu hastalıklarının varlığı sayılabilir.
       Peyronie hastalığının tanısı muayene ile konulabilir, düz sinemalarla peyronie plaklarının yeri belirlenebilir. Penil doppler ultrasonografi ile plaklar değerlendirilebildiği üzere ameliyat planlanan hastalarda ereksiyon durumu ile ilgili bilgi edinilmiş olur.
       Peyronie hastalığının tedavisinde hastalığın başlangıcının birinci 6-8 ayında cerrahi tedavi önerilmez. Hastalığın ilerleme süreci durduktan sonra cerrahi planlanabilir. Birinci olarak ilaç tedavisi, lezyon içi ilaç uygulaması, peyronie plağına şok tedavi uygulaması(ESWT) seçenekler ortasındadır. Bu tedavilere karşın cinsel ilgiye mani olacak seviyede eğrilik varsa ameliyat yapılarak eğriliğin düzeltilmesi planlanır.

Penis Eğriliğinin Cerrahi Tedavisi Ne Vakit Yapılır?
     Doğuştan penis eğriliği olan hastalara cerrahi müdahale tercihen 20’li yaşlarda yapılmalıdır.  Hastaların doktora birinci gelmeleri partnerinin cinsel alaka sırasında ağrı duyması olabildiği üzere penisinin ereksiyondaki halinden rahatsız olması sebebiyle de gelebilmektedir. 
       Bazen cinsel alaka sırasında penisinin zorlandığını ve kırılacağını hissettiğini söyleyerek gelen hastalarda olmaktadır. Kimi durumlarda zorluk çekebilirken birtakım durumlarda hiç eza duymayabilmektedirler. Genelde doğuştan eğriliklerin bir birçoklarında eğrilik aşağı gerçek olmaktadır, penis muza benzetilmektedir. Ancak az da olsa sağa, sola ve üst gerçek eğriliklerde görülebilmektedir.
       Ameliyat kararı, hastanın şikayeti, partnerin rahatsızlığı ve  bazı durumlarda penisin kırılma riskinin olması ameliyat kararının verilmesine yardım eder. Pratik olarak 25-30 derece üzerindeki eğriliklerde meseleler ortaya çıkabildiği için ameliyat yapılması önerilir.
       Penis eğriliği ereksiyon sırasında eğriliğin fotoğrafı çekilerek kıymetlendirilebilir. Birtakım hastalarda penise enjeksiyon yapılarak yapay ereksiyon sağlanarak eğrilik derecesi tespit edilebilir.
      Peyronie hastalığında ameliyat en erken hastalık başlangıcından 6 ay sonra yapılabilir ama tercihan 1 yıl beklenerek yapılır. Bu müddette hastalığın etkin devri geçer ve eğriliğin daha fazla berbatlaşması durduğu için ameliyat rahatça yapılabilir.
Penis Eğriliği Nasıl Tedavi Edilir?
        Doğuştan penis eğriliği tedavisinde tek seçenek cerrahidir. Eğriliğin ameliyatla düzeltilmesi gerekir. Çeşitli alet uygulamaları ve ilaç kullanımı ile eğriliğin düzelmesi kelam konusu değildir. Ameliyat sonrası hastanede 1 gün kalmak gerekir. Cinsel ilgi yasağı 30 gün olarak belirtilir. Penise gece ereksiyonlarını engellemek için 15 gün sargı sarması öğretilir.
        Doğuştan penis eğriliği birtakım şahıslarda cinsel alakada kahır haricinde eksiklik psikolojisi oluşturabilmektedir.
       Peyronie hastalığının tedavisinde hastalığın başlangıcından itibaren en az 6 ay – 1 yıl ilaç tedavisi uygulanır. Peyronie plağı içine çeşitli unsurların uygulandığı farklı bir tedavi formu de uygulanabilir. Ayrıyeten şok dalga tedavisi ile de peyronie hastalığı tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Şok tedavisi ile ağrıyı ortadan kaldırmak ve eğriliği düzeltmek amaçlanmaktadır.
     Peyronie hastalığında ilaç ve şok tedavisi ile bir sonuç elde edilemez ve eğrilik cinsel ilgiyi engelleyecek seviyede ise ameliyatla eğriliğin düzeltilmesi tercih edilir. Eğrilik için plikasyon dikişleri kullanılabildiği üzere eğrilik bölgesine yama (greft uygulaması) uygulaması kullanılabilir.
      Şayet peyronie hastalığı olan bireyde tıpkı anda sertleşme sorunu da varsa hastaya penis protezi takılarak şişirilebilir protezlerle eğrilikler plikasyon ve greft kullanılmadan düzeltilebilir. 

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

İyi Huylu Prostat Büyütme Ameliyatı

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir. İyi huylu prostat büyümesi , her ne kadar kanser türü bir rahatsızlık olmasa da sık idrara çıkma, kesik kesik işeme, ıkınarak işeme ve hatta sonda takılma gereksinimine neden olan ve hayat kalitesini ciddi anlamda bozan bir hastalıktır. 60 yaşındaki erkeklerin neredeyse %40’ında bu hastalık mevcutken hastaların pek çoğu ilaç tedavisi ile rahatlamaktadır.

İşlem nasıl yapılır?

Holep işlemi steril ameliyathane şartlarında yapılması gereken bir işlemdir. Hastaya genel veya regional(Belden yapılan) anestezi ile gerçekleştirilebilinir. Özel bir endoskopik cihaz ile idrar kanalından girilir. İdrarın geliş yönünün tersi istikamette, görüntü eşliğinde prostata ulaşılır. Ardından lazer enerjisi ile prostatın büyümüş kısımları prostat kapsülünden ayrılarak mesaneye itilir. Kabaca anlatmak gerekirse prostatı, içinden idrar kanalı gecen bir mandalinaya benzetirsek, lazer ile mandalinanın dilimleri kabuğundan ayrılır ve mesaneye geri itilir. Sonrasında bir başka özel endoskopik alet ile mesanedeki bu dokular eritilerek hiçbir kesme işlemi uygulanmadan idrar kanalından çıkarılır. Bu dokular kanser odağı içerip içermediğinin araştırılması için patoloji uzmanı hekim arkadaşlara gönderilir. Hastaların hastanede kalış süresi genelde 1 veya 2 gün olmaktadır ve oldukça güvenli bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Operasyondan hemen sonra takılan idrar sondası genelde 1 veya 2 gün içerisinde dışarı alınmaktadır. Sondanın çıkarılmasında temel gösterge idrarın kanamasız olarak temiz bir şekilde gözlenmesidir.

PARSİYEL (NEFRON KORUYUCU) BÖBREK KANSER CERRAHİSİ

Böbrek hasarına yol açan hipertansiyon ve şeker hastalığının bu kadar yaygın olduğu bir çağda mecbur olmadıkça böbreğin tamamının alınmaması çok önemlidir. Ancak her onkolojik ameliyatta olduğu gibi böbrek kanseri ameliyatlarında en önemli husus geride hiç tümörlü dokunun bırakılmamasıdır.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Kanseri

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın arkasında, omurganızın her iki tarafında bir böbrek bulunurlar.

Yetişkinlerde, böbrek hücreli karsinom en sık görülen böbrek kanseri türüdür (kanserli tümörlerin yaklaşık yüzde 90’ı). Daha az yaygın olan böbrek kanseri türleri ortaya çıkabilir. Küçük çocukların Wilms tümörü olarak adlandırılan bir çeşit böbrek kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Böbrek kanseri insidansı artmaktadır. Bunun bir nedeni bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılması olabilir. Birçok durumda, böbrek kanseri, tümörler küçük ve böbrekle sınırlı olduğu erken bir aşamada bulunur ve tedavi edilmelerini kolaylaştırır.

Belirtiler

Böbrek kanseri erken evrelerinde nadiren belirti veya semptomlara neden olur. Daha sonraki aşamalarda, böbrek kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

 • İdrarınızda pembe, kırmızı veya kola renkli görünebilen kan

 • Sırtınızda gitmeyen ağrı

 • İştah kaybı

 • Açıklanamayan kilo kaybı

 • Yorgunluk

 • Genellikle gelen ve giden ateş (aralıklı)

 • Böbrek Kanseri Evreleri

 • Doktorunuz böbrek kanseri olabilecek bir böbrek lezyonunu belirledikten sonra, bir sonraki adım kanserin derecesini (aşamasını) belirlemektir. Böbrek kanseri için evreleme testleri ek CT taramaları veya doktorunuzun uygun olduğunu düşündüğü diğer görüntüleme testlerini içerebilir.

 • Böbrek kanseri aşamaları şunları içerir:

 • Aşama I. Bu aşamada, tümör çapı 7 cm’ye (2 3/4 inç) kadar olabilir. Tümör böbrek ile sınırlıdır.
  Aşama II. Evre II böbrek kanseri evre I tümörden daha büyüktür, ancak hala böbrekle sınırlıdır.
  Aşama III. Bu aşamada, tümör böbreğin ötesinde çevre dokuya uzanır ve ayrıca yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.
  Aşama IV. Kanser böbreğin dışına, birden fazla lenf noduna veya kemik, karaciğer veya akciğer gibi vücudun uzak bölgelerine yayılır.

 • Laparoskopik Böbrek Kanseri Tedavisi

 • Laparoskopik cerrahi sırasında doktorunuz alt karnınızda bir dizi küçük kesi yapar ve böbreğe erişmek için bir ışık ve bir kamera (yani bir laparoskop) ile küçük bir tüp yerleştirir. Cerrah kameradan görüntü alan bir monitörde bölgeyi gezer ve denetler. Yerine yerleştirildiğinde, doktorunuz laparoskopun bir parçası olan bir kesme aleti ve doku alma cihazı ile doku, biyopsi şüpheli bölgeleri görüntüleyebilir, tümörleri çıkarabilir veya hatta böbreği çıkarabilir.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Taşı Tedavisinde Şifalı Sular ve Sıkça Sorulan Sorular

1-ŞİFALI SU:Türkiye düyanın çeşitli yerlerinde şifalı, gazlı, mineral ve doğal bazı suların böbrek taşı oluşumunu azalttığı, engellediği, taşı …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

1-ŞİFALI SU:Türkiye düyanın çeşitli yerlerinde şifalı, gazlı, mineral ve doğal bazı suların böbrek taşı oluşumunu azalttığı, engellediği, taşı erittiği ve düşürdüğü ilgili bilgiler hem basında ve hemde halk arasında yer almaktadır.Hatta basında sıkca söz edilen ‘Muşta böbrek taşı eriten su’ ve buna benzer böbrek taşına iyi geldiği şifalı su gibi yayınlar malesef kanıtlanmış etkileri olan yöntemler olmadığı gibi hiçbir suyun, sertlik derecesinin böbrek taşını eritmediği ve tekrarlama riskini azaltmadığı saptanmıştır. Böbrek taşı olan hastaların yaptığı en büyük hataların başında, şifalı sulardan yararlanmaya çalışmaktır

2-BİRA VE MALT İÇECEKLER: Bira ve benzeri Malt içeceklerin taşın düşürülmesine yardımcı olduğu ile ilgili bilgiler bir şehir efsanesidir. Bu tür yiyecek ve içeceklerin sıvı desteği dışında etkileri yoktur. Üstelik bira da oksalat miktarı yüksek olduğundan kalsiyum oksalat taş oluşumunu ve mevcut taşın dahada büyümesine neden olabilir.

3-BALIK TAŞI: Karagöz balığının gözü, balık taşı veya balığın başındaki taşın marine edilip içirilmesi taşın düşürülmesi veya eritilmesine iyi geldiği ile ilgili bilgilerde yanlıştır. Kanıta dayalı bilgiden yoksundur.

4-BİTKİSEL İLAÇLAR: Bazı bitkisel ilaçlar ve karışımların böbrek taşına iyi geldiği ilgili bilgiler ispat edilmeye muhtaçtır, ancak bazı bilimsel çevreler bu konuda bölünmüş durumdadır ve konu tartışmalıdır. Kanıtlanmış tedaviye ek olarak bitki ve bitki ekstreleri önerilebilir. Bilinmeyen bitki ekstreleri ve çaylarının, doz ayarı yapılamadığı için zararlarla karşılaşmanız mümkündür. Vücuttaki elektrolit dengesini bozabilir ve taş oluşumunu artırabilirsiniz. Bunlardan en çok bilinenleri şevketi bostan, kabak çekirdeği, mısır püskülü, yoğurt suyu vs dir. Hatta gıda takviyesi olarak ruhsat almış Lityazol cemil, Rowatinex ve Herbatinex gibi bitki karışımları dünyada ve Türkiye’de yaygın bir şekilde bu amaçla kullanılmaktadır.Tabiki böbrek ve üreter taşını düşürmeye yardım ettiği veya taşı erittiği ile ilgili bilgilerin bilimsel araşıtmalarla kanıtlanmaya muhtaçdır.

5-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Süt ve süt ürünlerinin böbrek taşı oluşumunu artırdığı ile ilgili eski bilgiler günümüzde değişmiştir. Yeni bilimsel çalışmalarda kalsiyum kısıtlamasının aksine her gün süt içmenin taş hastalığı tekrarlama riskini %30-35’e oranda azalttığı saptanmıştır. Bu nedenle hekiminizin tavsiyesi olmadan süt ve süt ürünleri tüketiminizi kısıtlamayın. Kalsiyum açısından zengin yiyecekler yemeye devam edin, ancak kalsiyum takviyeleri konusunda dikkatli olun. Gıdalardaki kalsiyumun böbrek taşı riskiniz üzerinde bir etkisi yoktur hatta kalsiyum oranı düşük diyetler, bazı insanlarda böbrek taşı oluşumunu artırabilir. .Diyette yeterli kalsiyum içeriği günlük yaklaşık 1gr’a denk gelmelidir.

Okumaya Devam

Trendler