Penis Eğriliği ve Peyronie Hastalığı Nedir? - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

Penis Eğriliği ve Peyronie Hastalığı Nedir?

      Penis eğriliği doğuştan itibaren olabildiği üzere belirli bir yaştan sonra da ortaya çıkabilir. Kişi doğduğundan beri olan penis …

Yayınlanan

üzerinde

      Penis eğriliği doğuştan itibaren olabildiği üzere belirli bir yaştan sonra da ortaya çıkabilir. Kişi doğduğundan beri olan penis eğriliklerine ‘’Kongenital Penil Kurvatur’’ ismi verilir. Sebep olarak embriyolojik gelişim defekti kelam bahsidir. Bu çeşit penis eğriliklerinde eğrilik hafif olabildiği üzere cinsel bağlantıyı engelleyecek seviyede de (25 – 30 dereceden fazla) olabilir. Genel olarak penisin kule biçiminde düz olması koşul değildir. Hafif derecedeki eğriliklerde cinsel bağlantı sırasında hiçbir sorun olmayacağı için rastgele bir müdahaleye ihtiyaç yoktur. Lakin 25 dereceden fazla eğriliklerde partnerde vagen içerisinde zorlanmaya bağlı ağrı oluşabilirken erkekte de penisin zorlanmaya bağlı kırılması (penil fraktür) durumu oluşabilir. Bu sebeple 25 derece üzerindeki eğriliklerin ameliyatla düzeltilmesi gerekir.
Penis eğriliği çocukluk yaşlarında tespit edilebilir, lakin cerrahi müdahalenin genç erişkin periyotta yapılması uygun olur. Hastalar genelde cinsel birleşmede zorluk çekmeleri durumunda ya da ergenlikte penisleri ile çok uğraşmaları sebebiyle cinsel alaka sırasında kasvet oluşturabileceğini düşünerek doktora başvururlar.
       Doğuştan ortaya çıkan penis eğriliklerinde ameliyat dışında ilaçla, alet kullanımı ile eğriliğin düzelmesi kelam konusu değildir. Eğrilik ameliyat ile düzeltilebilir, ameliyat sonrası 1 gün hastanede kalmak gerekir. Ameliyat sonrası 1 ay cinsel münasebete girilmemesi önerilir. Penise sarılacak bandaj uygulaması 15 gün uygulanır. Ameliyat sonrası besbelli bir kesi izi olmaz, zira ameliyat sırasında penis derisi sünnet dikişlerinin atıldığı bölgeden kesi yapılarak penis köküne kaydırılır. Ameliyat  corpus cavernosum duvarı üzerinde gerçekleştirilir.

Penis eğriliğinin sonradan ortaya çıkan haline ‘’Peyronie Hastalığı’’ ismi verilir:
       Peyronie hastalığı sonradan ortaya çıkan ve peniste ele gelen sert bir doku varlığı ile karakterize bir hastalıktır. Peyronie hastalığının sebepleri ortasında en kıymetlisi penis travmasıdır. Cinsel alakanın sert yapılmasına bağlı olarak peniste eğilme , bükülme , zorlanma üzere durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir . Bilhassa penis fraktürü(penis kırılması) kıssası olan hastalarda peyronie hastalığına ilerleyen yıllarda rastlanabilmektedir. Ayrıyeten sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan penise enjeksiyon uygulamalarına bağlı olarak da peyronie hastalığı oluşabilmektedir.
      Ekseriyetle 40-60 yaşlar ortasında görülmesine karşın nadiren de olsa 20’li yaşlarda da görülebilir. Yirmili yahut daha aşağı yaşlarda görüldüğünde hastanın öyküsü incelendiğinde ereksiyon halinde penisi eğme, bükme hareketlerinin olduğu farkedilir. Kimi erkek çocuklarda görülebilen düz sert bir yere penisini sürterek mastürbasyon yapmaya bağlı olarak da oluşabilir.
     Peyronie hastalığı penis derisinin altında yer alan katmanlardan tunika albuginea katmanındaki kireçlenmenin yarattığı kalınlaşmaya bağlı peniste biçim bozukluğu ve ağrı ile kendini gösteren bir hastalıktır. Peyronie hastalığı, sert yapılan cinsel bağ yahut penis ereksiyonda iken travmaya maruz kalarak penisin kırılmasına (penil fraktür) bağlı olarak oluşabilir. Travmanın şiddeti, küçük travmaların daima olması(mikrotravmalar) peyronie hastalığının oluşumunu kolaylaştırır.

     Peyronie hastalığının sebepleri incelediğimizde;
     -Penis travması,
     -Sürekli zorlayıcı hareketler(penise karşı yapılan)
     -Sertleşme tedavisi için kullanılan penise enjeksiyon tedavileri, 
     -Vakum aygıtı kullanımı,
     -Bağdokusu hastalıklarının varlığı sayılabilir.
       Peyronie hastalığının tanısı muayene ile konulabilir, düz sinemalarla peyronie plaklarının yeri belirlenebilir. Penil doppler ultrasonografi ile plaklar değerlendirilebildiği üzere ameliyat planlanan hastalarda ereksiyon durumu ile ilgili bilgi edinilmiş olur.
       Peyronie hastalığının tedavisinde hastalığın başlangıcının birinci 6-8 ayında cerrahi tedavi önerilmez. Hastalığın ilerleme süreci durduktan sonra cerrahi planlanabilir. Birinci olarak ilaç tedavisi, lezyon içi ilaç uygulaması, peyronie plağına şok tedavi uygulaması(ESWT) seçenekler ortasındadır. Bu tedavilere karşın cinsel bağlantıya pürüz olacak seviyede eğrilik varsa ameliyat yapılarak eğriliğin düzeltilmesi planlanır.

Penis Eğriliğinin Cerrahi Tedavisi Ne Vakit Yapılır?
     Doğuştan penis eğriliği olan hastalara cerrahi müdahale tercihen 20’li yaşlarda yapılmalıdır.  Hastaların doktora birinci gelmeleri partnerinin cinsel ilgi sırasında ağrı duyması olabildiği üzere penisinin ereksiyondaki halinden rahatsız olması sebebiyle de gelebilmektedir. 
       Bazen cinsel alaka sırasında penisinin zorlandığını ve kırılacağını hissettiğini söyleyerek gelen hastalarda olmaktadır. Birtakım durumlarda zorluk çekebilirken birtakım durumlarda hiç zahmet duymayabilmektedirler. Genelde doğuştan eğriliklerin bir birçoklarında eğrilik aşağı yanlışsız olmaktadır, penis muza benzetilmektedir. Ama az da olsa sağa, sola ve üst hakikat eğriliklerde görülebilmektedir.
       Ameliyat kararı, hastanın şikayeti, partnerin rahatsızlığı ve  bazı konumlarda penisin kırılma riskinin olması ameliyat kararının verilmesine yardım eder. Pratik olarak 25-30 derece üzerindeki eğriliklerde sıkıntılar ortaya çıkabildiği için ameliyat yapılması önerilir.
       Penis eğriliği ereksiyon sırasında eğriliğin fotoğrafı çekilerek kıymetlendirilebilir. Birtakım hastalarda penise enjeksiyon yapılarak yapay ereksiyon sağlanarak eğrilik derecesi tespit edilebilir.
      Peyronie hastalığında ameliyat en erken hastalık başlangıcından 6 ay sonra yapılabilir ama tercihan 1 yıl beklenerek yapılır. Bu müddette hastalığın faal periyodu geçer ve eğriliğin daha fazla berbatlaşması durduğu için ameliyat rahatça yapılabilir.
Penis Eğriliği Nasıl Tedavi Edilir?
        Doğuştan penis eğriliği tedavisinde tek seçenek cerrahidir. Eğriliğin ameliyatla düzeltilmesi gerekir. Çeşitli alet uygulamaları ve ilaç kullanımı ile eğriliğin düzelmesi kelam konusu değildir. Ameliyat sonrası hastanede 1 gün kalmak gerekir. Cinsel bağ yasağı 30 gün olarak belirtilir. Penise gece ereksiyonlarını engellemek için 15 gün sargı sarması öğretilir.
        Doğuştan penis eğriliği birtakım şahıslarda cinsel ilgide kasvet haricinde eksiklik psikolojisi oluşturabilmektedir.
       Peyronie hastalığının tedavisinde hastalığın başlangıcından itibaren en az 6 ay – 1 yıl ilaç tedavisi uygulanır. Peyronie plağı içine çeşitli unsurların uygulandığı farklı bir tedavi biçimi de uygulanabilir. Ayrıyeten şok dalga tedavisi ile de peyronie hastalığı tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Şok tedavisi ile ağrıyı ortadan kaldırmak ve eğriliği düzeltmek amaçlanmaktadır.
     Peyronie hastalığında ilaç ve şok tedavisi ile bir sonuç elde edilemez ve eğrilik cinsel alakayı engelleyecek seviyede ise ameliyatla eğriliğin düzeltilmesi tercih edilir. Eğrilik için plikasyon dikişleri kullanılabildiği üzere eğrilik bölgesine yama (greft uygulaması) uygulaması kullanılabilir.
      Şayet peyronie hastalığı olan bireyde birebir anda sertleşme sorunu da varsa hastaya penis protezi takılarak şişirilebilir protezlerle eğrilikler plikasyon ve greft kullanılmadan düzeltilebilir. 

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Üroloji

Estetik Vajina Ameliyatları – Vajina Estetiği

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları, kadınların kendilerine karşı olan özgüvenlerinin kaybolmasına neden olur. Estetik vajina ameliyatları günümüzde, bayanların en çok tercih ettiği operasyonlardandır.

Genital bölgenin dış kısmına yönelik olarak yapılan operasyonlardır. Genelde sık bir şekilde doğum yapan kadınlarda, genital bozukluklar ve sarkmalar görülebilir. Bu durumlar doğuştan gelen fiziksel özelliklere bağlı olarak da gelişebilir.

Vajina estetiğinde en çok yapılan operasyonlar,vajina daraltma (vajinoplasti) ve labia minör denilen vajina küçük dudakları üzerinedir.

Estetik Vajina Ameliyatları – İşlevsel Operasyonlar

İşlevsel olarak yapılan operasyonlar, kadınların doğum ya da diğer nedenlerden dolayı yapısal özelliği bozulan vajinaları üzerinde uygulanan vajina daraltma operasyonlarıdır. Estetik vajina ameliyatları içerisinde, en çok yapılan ve tercih edilen operasyonlardandır.

Doğumdan ve vajina genişlemesinden kaynaklı sorunlar, idrar kaçırma ve diğer genital bozukluklara kadar gidebilir.

İdrar torbasının sarkması durumunda yapılan operasyonlarda, idrar torbası vajina yukarısına kadar çekilir ve asılır. Yapılan bu işlem ön onarımdır (Colporaphy Anterior). Bağırsağın son kısmının vajen alt duvarına gömülmesi işlemi ise arka onarım olarak adlandırılır. İdrar kaçırmaya sebep olan vajinal genişleme, genelde çok doğum yapan kadınlarda görülür. Bu tür operasyonların yapılması son derece kolaydır ve ortalama olarak 30-45 dakika arasında yapılır.

Rahim sarkması operasyonları ise sarkmanın çok ileri derecede olduğu durumlarda yapılır. Rahim aşağı doğru indiğinde dışarı çıkabilmesi tehlikesi bulunur. Bu tür durumlarda rahim, vajinal yoldan yukarıya doğru asılır ya da tümden alınabilir. Genç olan kadın hastalarda genelde rahim alınmaz ancak vajen üst kubbesine asılarak sabit hale getirilir.

Vajina genişletme operasyonları ise, genelde yeni evlenen çiftlerde görülen sorunların giderilmesine yöneliktir. Disparoni yani cinsel birleşmeden gerçekleşen ağrı ve acı hissi olan kadınlar için idealdir. Basit bir muayene ile duyarlı olan yerler tespit edilir ve bu bölgeler uyuşturularak çıkartılır. Bu şekilde vajen genişletilmesi yapılır ve cinsel birleşme bu sayede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Labioplasti vajina iç dudaklarının düzeltilmesidir. Labium latincede dudak anlamına gelir ve tekil olarak kullanılır. Labia ise çoğul olarak kullanılır ve dudaklar anlamındadır. Bazı kadınlarda yapısal olarak iç dudaklar, normalden daha düzensiz bir şekilde bulunurlar. Asimetrik olan vajina iç dudakları yüzünden kadınların birçoğu psikolojik olarak etkilenirler. Geniş ve uzun bir yapıda bulunan vajinal dudaklar, cinsel birleşme sırasında ağrıya neden olurlar. Sarkık ya da uzun yapıda olan iç dudaklar ise aşırı terleme sonucunda mantar enfeksiyonlarına neden olurlar.

Bu tür operasyonlar bakire olan kızlara da uygulanabilir. Önceden doğum yapmış kişilerde de bu operasyonlar herhangi bir engel teşkil etmez. Yapılan operasyonların kızlık zarına herhangi bir etkisi yoktur.

Psikolojik ve fizyolojik olarak bu tür operasyonlar kadınlar için oldukça faydalıdır.

Okumaya Devam

Trendler