Prostat Kanserinde Teşhis ve Tedavi - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

Prostat Kanserinde Teşhis ve Tedavi

Prostat büyümesi, kanser manasına gelmiyor Prostat büyümesi ileri yaştaki erkeklerin neredeyse yarısını etkileyen bir durum. Fakat prostattaki …

Yayınlanan

üzerinde

Prostat büyümesi, kanser manasına gelmiyor
Prostat büyümesi ileri yaştaki erkeklerin neredeyse yarısını etkileyen bir durum. Fakat prostattaki  büyüme kanser manasına gelmiyor. Büyümenin nedeninin araştırılması için bir Üroloji uzmanına muayene olmak gerekiyor. Zira prostat kanserinde erken teşhis, hayat kurtarıyor.
Prosttaki büyüme (BPH_benign prostat hiperplazisi) çoklukla âlâ huylu adenom dokularına, küçük bir ihtimalle de makus huylu kanser hücrelerine bağlı olarak görülür. Bu nedenle BPH ile prostat kanserini birbirinden ayırmak için nizamlı denetim erken teşhis için kaidedir. 
Erken teşhis çok değerli
Prostat denetimi için sistemli olarak tabibe gitmek gelişmiş ülkelerde çok yaygın bir yaklaşımken, ülkemizde prostat denetiminden çekinilmektedir. Bu durum hastalıkların geç teşhis edilmesine neden olmaktadır.
Erkeklerin 50 yaşından itibaren rutin üroloji denetimi olmaları gerekiyor. 50 yaşından sonra yılda bir sefer, 60 yaşından sonra da 6 aylık aralıklarla prostat denetimi gerekmektedir.
Prostat kanseri, erkeklere has bir organ olan prostatın içinde oluşan makûs huylu tümörün oluşturduğu bir hastalıktır. Bilhassa 45-60 yaşları ortasında süratli, 70li yaşlardan sonraysa daha yavaş ilerler. Prostat kanserine nelerin sebep olduğu şimdi tam olarak bilinmemektedir. Öbür kanser cinslerinde olduğu üzere genetik yatkınlıkla birlikte etraf şartlarının, bu hastalığın meydana gelmesinde rol aldığı düşünülmektedir. Prostat kanseri oluşumunda katkısı olabilecek birtakım risk faktörleri şunlardır:
Ailede prostat kanseri varlığı, yaş, hormonlar, A ve D Vitaminleri, yağlı beslenme.

Prostat kanserinin tanısı nasıl konulur?
Prostat kanseri tanısı için hasta öncelikle bir üroloji muayenesinden geçmelidir. Bilhassa parmakla makattan yapılan muayene (Rektal tuşe) kıymetli bulgular verebilir. Bunun dışında PSA (Prostat Spesifik Antijen) tetkiki yaptırmak gerekir. Bunların sonucunda prostat kanseri kuşkusu varsa ultrason eşliğinde prostat biyopsisi yapılır prostat kanseri tanısı konur.
Hastalığın belirtileri nelerdir?
Prostat kanseri, çoklukla belirti vermez. Bundan ötürü ürolojik muayene makul aralıklarla yapılmalıdır.
Prostat kanseri ile bir arada BPH da  varsa; sık idrara çıkma,idrarda yanma, gece idrara çıkma,büyük abdest tertibinde bozulma üzere belirtiler verebilir. Daha ileri evrelerde idrarda kanama ve tıkanıklık, kemik ağrıları da görülebilir. 
Ailesinde ve birinci derece yakınlarında prostat kanseri kıssası olan her erkeğin, 40lı yaşlardan itibaren yıllık ürolojik muayeneden geçmelidir.  PSA bedeli yüksekse, parmakla muayenede kuşku varsa ya da her ikisi şüpheliyse biyopsi yapılmalıdır.

PSA, idrar yolu enfeksiyonunda (özellikle prostatit ve üretritlerde) mesane taşlarında, yakın vakitte cinsel aktivite sonrasında ve enstrümantasyondan sonra (idrar kanalından tıbbi aletle müdahale) yükselebilir. Ayrıyeten, prostatın yaşlanma süreciyle birlikte büyümesi, PSA düzeyinde artışa neden olabilir. 

Prostat kanserinin tedavisi
Prostat kanserinde biyopsi ile patolojik teşhis konulduktan sonra, Batın MR ve kemik sintigrafisi ile metastaz varlığı araştırılır. Bu formda hastalığın evresi belirlenir. 
Eken evre prostat kanserinde ameliyat yahut radyoterapi ile prostat kanseri %95’in üzerinde büsbütün tedavi edilebilir.
Şayet ileri evrede yakalanmışsa hormon tedavisi yahut kemoterapi ile hastalık denetim altına alınabilir. 
Erken evrede yakalanan prostat kanserinde altın standart tedavi Radikal prostatektomi ameliyatıdır. Bu ameliyat günümüzde laparoskopik yahut açık sistemlerle yapılabilmektedir. Ameliyat sonrasında düşük oranda idrar kanalında darlık ve idrar kaçırma şikayetleri ortaya çıkabilir. Artan ameliyat tecrübeleriyle bir arada bu komplikasyonlarla birlikte cinsel işlev bozukluğu da giderek azalmaktadır.

Sonuç olarak prostat kanseri, günümüzde birden fazla erkeği etkileyebilecek, erken eşhis edilmesi durumunda büsbütün tedavi edilebilecek bir kanser tipidir. Erken teşhis için ise sistemli ürolojik denetimler kuraldır.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMU

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar yapmak için uyanma ile birlikte görülen engellenemeyen şiddetli idrar yapma hissi ve sıkışma anında idrar kaçırma durumu (tuvalete yetişemeden idrar kaçırma) aşırı aktif mesane (AAM) sendromu olarak tanımlanır.

AŞIRI AKTİF MESANEYE SEBEP OLABİLECEK HASTALIKLAR ve DURUMLAR

Dışlanması gereken faktörler arasında idrar yolu enfeksiyonu, idrar torbasının tümör ve taşları, interstisyel sistit (mesanenin bakteriyel olmayan enfeksiyonu), şeker hastalığı, çok sıvı almaya bağlı fazla idrara çıkma durumu, idrar söktürücü ilaç kullanımı ve gebelik sayılabilir. Bu sebepler sorgulandıktan ve hastada bulunmadığı kesinleştikten sonra aşırı aktif mesane hastalığı düşünülebilir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞINDA BELİRTİLER

Her 6 kadından birinde ve her 7 erkekten birinde görülen bir durum olmasına karşın, hastaların ancak dörtte birinin tedavi arayışına girdiği görülmektedir. Aşırı aktif mesane, hastaların yaşam kalitesinde ciddi anlamda bozulmaya yol açmaktadır. Hastaların hayat tarzı, iş yaşamı, aile ilişkileri, cinsel hayatları ve uyku düzenleri önemli oranda bu hastalıktan etkilenmektedir. Aşırı aktif mesaneli hastalarda görülen şikayetlerin ana sebebi; idrar torbası tam kapasiteye ulaşmadan önce başlayan kasılmalarıdır. Kişi tarafından kontrol edilemeyen bu kasılmalar, ani sıkışma belirtisiyle sonuçlanmaktadır. Hastalarda; çok sık idrara çıkma, ani sıkışma durumu, ani sıkışma hissiyle beraber idrar kaçırma ve sıvı almaktan çekinme durumu sıklıkla gözlenir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

AAM’li hastanın değerlendirilmesi öykü, muayene ve sınırlı laboratuvar incelemelerinden oluşmaktadır. İlk değerlendirmede hastadan alınacak öykü en önemli yeri tutmaktadır. Yakınmaların başlangıcı, süresi, şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkileri sorgulanmalıdır. Hastanın tam bir nörolojik öyküsü alınmalı ve yaşlı hastaların fonksiyonel ve bilişsel değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bunun dışında hastanın beslenme alışkanlıkları, sıvı alımı, kafein ve alkol kullanımı, kullandığı ilaçlar ve daha önce geçirdiği ameliyatlar sorgulanmalıdır. Birçok AAM hastasına sadece hikaye ile tanı koymak mümkündür ancak kesin tanı için ürodinami denilen özel bir test yapılarak, mesane kasındaki istemsiz kasılmaların gösterilmesi gereklidir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Birçok hasta ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. İlaç tedavisiyle birlikte davranışsal tedavilerin desteklenmesi de başarı oranlarını önemli oranda arttırmaktadır. Ayrıca dirençli olgularda kapalı yöntemle (endoskopik) de tedavi alternatifi bulunmaktadır.

İlaç Tedavisi : Tedavide ilaçlar yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. İdrar kaçırmayı önleme açısından değerlendirildiğinde etkinlikleri %60-%75 arasındadır. İlaçların en sık gözlenen yan etkileri, kabızlık ve ağız kuruluğudur.

Davranış Tedavisi : İdrar tutucu kas egzersizleri, sıkışmayı baskılama teknikleri, idrar söktürücü ilaçların alınma zamanını değiştirmek ve hastayı kilo verme konusunda yönlendirmekten oluşur.


Endoskopik tedavi (Mesane içi botilinum toksin uygulaması) : İlaç tedavisine dirençli aşırı aktif mesane hastalığı varlığında ve şikayetleri nedeniyle hayat kalitesi bozulan hastalarda idrar torbası içerisine botilinum toksin uygulaması yapılabilir. Etkisi 6-8 ay aralığındadır. Bu nedenle tedavinin tekrarı gerekebilir.

Okumaya Devam

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Trendler