Böbreklerinizi Taşlardan Arındırın - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

Böbreklerinizi Taşlardan Arındırın

Böbrekler insan bedenini istikrarda tutan değerli organlardan biridir. Bedenimizdeki atık eserlerin atılmasını sağlar, sıvı, asit-baz istikrarını …

Yayınlanan

üzerinde

Böbrekler insan bedenini istikrarda tutan değerli organlardan biridir. Bedenimizdeki atık eserlerin atılmasını sağlar, sıvı, asit-baz istikrarını düzenler, kan basıncını ayarlar ve alyuvar imalini uyarır. Böbreklerde en sık görülen hastalık ise taş oluşumudur. Böbreklerde oluşan taşlar, idrar yoluyla dışarıya atılabilir. Lakin bu taşlar idrar yolunda tıkanmaya da yol açabilir. Bu durumda şiddetli böbrek ağrısı hissedilebilir.

 • Böbrek taşının oluşumunu engellemek mümkün müdür?
 • Böbrek taşı tabısı nasıl konulur ve nasıl tedavi edilir?

Ömür alışkanlıklarımızı değiştirerek ya da düzenleyerek böbreklerimizi taşlardan koruyabilir, taş oluşumu gerçekleşmişse de farklı tedavi formülleri ile de böbreklerimizi taşlardan arındırabiliriz.

 • Böbrek Taşı Nedir, Neden Olur?

Böbrek taşı; böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli taş kütleleridir. Bu taşların hangi etkenlerden ötürü oluştuğu ve oluşum sistemi tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık, doğuştan idrar yolları anomalileri, birtakım sistemik hastalıklar (Gut, Sistinüri vb) neden olabilir.

 • Nerede ve nasıl oluşur?

Böbreğin idrar kanallarında bilhassa böbreğin havuz (pelvis) kısmında oluşabilir. İdrarda esirgeyici olan kimi unsurların beden tarafından eksik üretilmesi ve taş oluşumuna neden olan kimi hususlarında idrardan fazla ölçüde atılması taş oluşumunu hızlandır, daima tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları da taş oluşumunu arttırmaktadır.

 • Toplumda görülme sıklığı nedir?

Epeyce sık görülür. Erkeklerde bayanlara oranla 3 kat daha fazla görülmektedir.

 • Hangi sıhhat sıkıntıları bireyde böbrek taşı oluşumunu hızlandırır?

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları böbrek taşları (struvit taşı)açısından risk doğurur. Böbrekteki yapısal bozukluklar da taş oluşumunu arttırmaktadır. Bunun dışında hiperkalsiüri, sistinüri, hiperokzalüri, hiperürikozüri üzere böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları gibisi metabolizma hastalıkları yahut kronik pankreas hastalığı böbrek taşı oluşumuna yer hazırlayabilir. Bir tıp romatizmal hastalık olan gut, bedende ürik asit oranını arttırır ve ürik asit taşlarının sıklıkla oluşmasına neden olur. Ürik asit taşları, bayanlara oranla erkeklerde daha çok görülür. Kronik bağırsak iltihabı da, sık sık böbrek taşı oluşmasına neden olan hastalıklardan biridir.

 • Taş oluşum riskini artıran faktörler nelerdir?

Gün içerisinde gereğince sıvı almamak, genetik faktörler, aile hikayesi ve ferdî hikaye, yaş cinsiyet ve ırksal faktörler, az hareket yahut hareketsizlik ve diyet taş oluşumu açısından risk oluşturmaktadır.

 • Böbrek taşı belirtileri nelerdir?

Değişik şiddette ağrı, bulantı, kusma, idrardan kan gelmesi en sık görülen bulgulardır.

 • Böbrek taşı tanısı nasıl konulur?

Böbrek taşının teşhisinde görüntüleme metotları ve laboratuvar tetkikleri kullanılır. Röntgen sinemasında böbrek taşı varsa ekseriyetle görülür. Bu sinema çekilirken hasta yatırılır. Ama bütün taşlar direkt röntgen sinemasında görülmeyebilir. Bütün taşların görüldüğü sistem bilgisayarlı tomografidir.

 • Böbrek taşı nasıl tedavi edilir?

Medikal Tedavi: 5 mm’ye kadar olan taşların büyük çoğunluğu verilen ağrı kesici, antispazmodik ilaç tedavisi ve bol sıvı alımı ile düşürülebilir. Taşın boyutu büyüdükçe müdahalesiz düşürme mümkünlüğü azalır.
ESWL: Beden dışından şok dalgaları ile taş kırma tedavisi.
Perkutan Nefrolitotomi (PNL): Böbrek içindeki taş 2 cm’den büyük olduğunda yahut ESWL ile kırılamadığında uygulanan bir yoldur. Genel anestezi altında bel bölgesinde yan taraftan 1 cm’lik kesiden oluşturulan bir yoldan böbreğin içerisine özel bir kamera ile girilerek taşlar bir bütün halinde yahut kırılarak birebir yoldan dışarı çıkartılır. Endoskopik yani kapalı bir ameliyat prosedürü olan perkütan nefrolitotomi ameliyatında imajlar endokamera ile bir televizyon ekranına büyütülmüş olarak taşınır. Taşlar genelde pnömatik, ultrasonik yahut lazer gücü ile parçalanırlar.
Üretoroskopi (URS): Üreter kanalı içerisindeki taşlar düşmezse yahut ESWL ile kırılamazsa idrar yolundan üreteroskop denilen aletler yardımıyla girilerek tedavi edilebilirler. Üreteroskoplar 2,5-3 mm çapında, uzunlukları boyunca bir çalışma kanalı ve imgeyi sağlayan bir mercek bulunan aygıtlardır. Rijid yani sert üreteroskoplar ile dış idrar yolu ve mesane geçilip üreter içine girilerek taşlar Holmium lazer yahut pnömatik taş kırıcı ile kırılarak tedavi edilir. Bu üreteroskoplar ile alt ve orta üreterdeki taşlar tedavi edilebilirler. Fleksibl yani kıvrılabilen üreteroskoplar ise uçları çeşitli istikametlerde ve açılarda döndürülebildiğinden hem üst üreterdeki, hem de böbrek içinde havuzcuk ve kalis ismi verilen ceplerdeki taşların tedavisinde kullanılırlar. Üretereroskopik taş tedavisi sonrası hastalar birebir gün yahut bir gün sonra konutlarına taburcu edilirler.

 • Böbrek Taşı Müdahalelerinde Muhtemel Riskler Nelerdir?

Her ameliyat ve tedavi protokolü formuna nazaran makul oranlarda risk içermektedir. Açık ve kapalı böbrek taşı ameliyatlarının riskleri birbiri ile birebirdir. Kanama en sık rastlanan komplikasyondur. Yapılan çalışmalarda kan vermeyi gerektirecek kadar kanama olma ihtimali %1 ile %10 ortasında bulunmuştur. Her ameliyatta olduğu üzere bu ameliyatta da enfeksiyon riski vardır. Bu riski en aza indirmek için ameliyat öncesinde idrarda enfeksiyon varlığını araştırmak ve ameliyat sırasında önleyici (profilaktik) antibiyotik başlamak gerekir.

Hangi durumlarda ameliyat hangi durumlarda ameliyat dışı yollar uygulanmalıdır
Günümüzde en az girişimsel olan tedavi metotları kullanılmaktadır. Taşın yapısı, sayısı, büyüklüğü, bulunduğu yer tedavi metodu seçiminde rol oynayan en kıymetli ögelerdir.

 • Böbrek taşı tedavisi olan hastalarda taş hastalığının tekrarlama riski nedir?

Engelleyici tedbirler alınmaması ve bir grup hayat şekli değişikliklerine gidilmemesi halinde, böbrek taşlarının çevresel ve genetik faktörler sebebi ile tekrar etme riski epeyce yüksektir.

 • Taş oluşumunu önleyici tedaviler nelerdir?

Taş oluşumunu önlemek için hayat usulü değişiklikleri son derece değerli bir rol oynar. Süratli beslenmekten uzak durmak, bol sıvı tüketmek ve antrenmana yük vermek üzere bir grup tedbirler sayılabilir. Bunların yanında hekim denetiminde gerçekleştirilecek kimi ilaç tedavileri de kelam hususudur. Muhakkak aralıklarla tertipli sıhhat denetimi ile erken teşhis değer taşır.

 • Böbrek taşı olan bireyler ne yapmalıdır?
 1. Bol su tüketmeli, bilhassa yaz aylarında bu daha da değerlidir.
 2. Çay, kahve ve kola üzere içeceklere mümkün olduğunca kısıtlama getirmeli
 3. Tuz tüketimini kısıtlamalı,
 4. Nizamlı antrenman yahut yürüyüş yapmalı,
 5. Ani kilo kayıplarından kaçınmalı,
 • Böbrek taşının oluşumu engellenebilir mi?

Hayat ve beslenme usulünde birkaç değişiklik yaparak yeni taş oluşma riski azaltılabilir. Lif içeren besinler ve yararlı tesirleri nedeniyle zerzevat, meyve tüketmek gerekir. Lakin okzalat bakımından varlıklı olan zerzevat ve meyvelerden (ıspanak, kakao, çay yaprakları, ceviz, buğday kepeği) sakınmak gerekir. Alınan kalsiyum ölçüsü, bu tarafta tekliflerde bulunmak için güçlü bir neden olmadıkça sınırlanmalıdır. Bol sıvı tüketimi yapılmalıdır.

 • Hangi boyutta hangi uygulama yapılmalıdır?

6 mm üstündeki taşlar müdahale ile düşürülür. 4-6 mm ortasındaki taşların kimiler bizatihi kimileri da müdahale ile düşer. 4 mm altındaki taşlar ise resen düşer.

 • Limon tüketmenin böbrek taşı düşürülmesine yararı var mıdır?

Araştırmalarda limon suyunun kimi taşların meydana gelmesini engellediği tespit edilmiştir. Limonatadaki sitrat böbrek taşına karşı tesirli olmaktadır. Bu nedenle sıvı ihtiyacının bir kısmı limonata halinde alınabilir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMU

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar yapmak için uyanma ile birlikte görülen engellenemeyen şiddetli idrar yapma hissi ve sıkışma anında idrar kaçırma durumu (tuvalete yetişemeden idrar kaçırma) aşırı aktif mesane (AAM) sendromu olarak tanımlanır.

AŞIRI AKTİF MESANEYE SEBEP OLABİLECEK HASTALIKLAR ve DURUMLAR

Dışlanması gereken faktörler arasında idrar yolu enfeksiyonu, idrar torbasının tümör ve taşları, interstisyel sistit (mesanenin bakteriyel olmayan enfeksiyonu), şeker hastalığı, çok sıvı almaya bağlı fazla idrara çıkma durumu, idrar söktürücü ilaç kullanımı ve gebelik sayılabilir. Bu sebepler sorgulandıktan ve hastada bulunmadığı kesinleştikten sonra aşırı aktif mesane hastalığı düşünülebilir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞINDA BELİRTİLER

Her 6 kadından birinde ve her 7 erkekten birinde görülen bir durum olmasına karşın, hastaların ancak dörtte birinin tedavi arayışına girdiği görülmektedir. Aşırı aktif mesane, hastaların yaşam kalitesinde ciddi anlamda bozulmaya yol açmaktadır. Hastaların hayat tarzı, iş yaşamı, aile ilişkileri, cinsel hayatları ve uyku düzenleri önemli oranda bu hastalıktan etkilenmektedir. Aşırı aktif mesaneli hastalarda görülen şikayetlerin ana sebebi; idrar torbası tam kapasiteye ulaşmadan önce başlayan kasılmalarıdır. Kişi tarafından kontrol edilemeyen bu kasılmalar, ani sıkışma belirtisiyle sonuçlanmaktadır. Hastalarda; çok sık idrara çıkma, ani sıkışma durumu, ani sıkışma hissiyle beraber idrar kaçırma ve sıvı almaktan çekinme durumu sıklıkla gözlenir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

AAM’li hastanın değerlendirilmesi öykü, muayene ve sınırlı laboratuvar incelemelerinden oluşmaktadır. İlk değerlendirmede hastadan alınacak öykü en önemli yeri tutmaktadır. Yakınmaların başlangıcı, süresi, şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkileri sorgulanmalıdır. Hastanın tam bir nörolojik öyküsü alınmalı ve yaşlı hastaların fonksiyonel ve bilişsel değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bunun dışında hastanın beslenme alışkanlıkları, sıvı alımı, kafein ve alkol kullanımı, kullandığı ilaçlar ve daha önce geçirdiği ameliyatlar sorgulanmalıdır. Birçok AAM hastasına sadece hikaye ile tanı koymak mümkündür ancak kesin tanı için ürodinami denilen özel bir test yapılarak, mesane kasındaki istemsiz kasılmaların gösterilmesi gereklidir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Birçok hasta ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. İlaç tedavisiyle birlikte davranışsal tedavilerin desteklenmesi de başarı oranlarını önemli oranda arttırmaktadır. Ayrıca dirençli olgularda kapalı yöntemle (endoskopik) de tedavi alternatifi bulunmaktadır.

İlaç Tedavisi : Tedavide ilaçlar yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. İdrar kaçırmayı önleme açısından değerlendirildiğinde etkinlikleri %60-%75 arasındadır. İlaçların en sık gözlenen yan etkileri, kabızlık ve ağız kuruluğudur.

Davranış Tedavisi : İdrar tutucu kas egzersizleri, sıkışmayı baskılama teknikleri, idrar söktürücü ilaçların alınma zamanını değiştirmek ve hastayı kilo verme konusunda yönlendirmekten oluşur.


Endoskopik tedavi (Mesane içi botilinum toksin uygulaması) : İlaç tedavisine dirençli aşırı aktif mesane hastalığı varlığında ve şikayetleri nedeniyle hayat kalitesi bozulan hastalarda idrar torbası içerisine botilinum toksin uygulaması yapılabilir. Etkisi 6-8 ay aralığındadır. Bu nedenle tedavinin tekrarı gerekebilir.

Okumaya Devam

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Trendler