Doğumsal Kalp Hastalığı - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doğumsal Kalp Hastalığı

Konjenital (Doğumsal) Kalp Hastalıkları Doğusal kalp hastalıkları, gebeliğin birinci 8 haftası içinde ortaya çıkar. En sık görülen doğumsal …

Yayınlanan

üzerinde

Konjenital (Doğumsal) Kalp Hastalıkları

Doğusal kalp hastalıkları, gebeliğin birinci 8 haftası içinde ortaya çıkar. En sık görülen doğumsal anomalidir.Ailede bu cins bir hastalık görülmesi mümkünlüğü arttırmaktadır. İnsulin kullanan şeker hastası bayanların gebeliklerinde daha sık görülür. Gebeliğin birinci 8 ayında ilaç kullanılması ,rontgen ışınları, kızamıkçık üzere enfeksiyonlar anomali ihtimalini arttırır. Kalbin dinamik ve anatomik yapısını değiştirebilen çok büyük bozukluklar yahut belirti vermeyen ufak anomaliler olabilir. Morarma, sık nefes alma, çabuk yorulma, nefes alma zorluğu, gelişme geriliği, sık teneffüs yolu infeksiyonu, bayılma sık görülen belirtilerdir. Doğumsal Kalp Hastalıkları, asiyanotik (morluk olmadan) ve siyanotik (morluk ile) olmak üzere ikiye ayrılır.

Asiyanotik konjenital kalp hastalıklarında şant varsa (ASD, VSD, PDA, EYD) yüklü olarak soldan sağa doğrudur ve pulmoner akım, sistemik akımdan daha fazladır. Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıklarında ise şant ekseriyetle, sağdan sola doğrudur ve akciğere giden kan azalır. En çok rastlanan siyanotik konjenital Kalp Hastalıkları ise (%5-7) Fallot tetralojisidir. Aort Stenozu %4-7, büyük arter trans durumu %3-5 görülürken öbür Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları (Triküspid Atrezisi, Pulmoner Atrezi, Trunkus Arteriosus, Total olağandışı Pulmoner Venöz dönüş ve Hipoplastik Sol Kalp) ise %1-3 ortasında görülür.

Prognoz Asiyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları’da daha uygundur. Fallot Tetralojisi dışındaki Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıklı çocuklar, müdahale edilmezse nadiren bir yaşını geçer. Fallot Tetralojisinde tedavi edilmeyen hastalarda hayat müddeti 2.5 – 7 yıldır, yalnızca % 10’u tedavisiz 20 yaşını geçebilir. Ameliyat edilen Fallot Tetralojisinde ise prognoz epeyce uygundur ve olağana yakın bir hayat sağlanmıştır.

Doğum öncesi 14. Haftadan sonra fetal ekokardiyografi yapılarak kalp bozuklukları ana karnında teşhis edilebilmektedir. Lakin daha hassas tetkikler 23. Haftada yapılabilir.
Tüm Konjenital kalp hastalığı olan bireylerde operasyon öncesi ve sonrası kapak enfeksiyonu (endokardit ) riski vardır. Enfeksiyonu önlemek için diğer operasyon yahut müdahaleler (diş çekimi gibi)öncesi bir antibiyotik kullanmalıdır. Ağız içi hijyeninin sağlanması da endokardit riskini azaltan kıymetli bir faktördür.

Patent Duktus Arteriyozus (PDA)

Tüm doğumsal kalp hastalıklarının yaklaşık %10’u PDA’dır. Duktus arteriyozus, akciğer atardamarı (pulmoner arter)ve ana atardamarı (aorta) birbirine bağlayan bir damar yapısıdır. Doğumda bebeklerin tümünde duktus arteriyozus(PDA) olağan olarak vardır.Normalden farklı olan anne karnındaki kan dolanımı için bu hayati bir yapıdır. Fakat doğumdan birkaç saat sonra kapanması gereklidir. Prematurlerde, gebeliğin birinci üç ayında kızamıkçık enfeksiyonu geçiren annenin çocuğunda, oksijen oranı düşük olduğu yerlerde görülme sıklığı çok daha yüksektir.
Şayet açık kalırsa buna PDA ismi verilir. Aorta gelen oksijenden güçlü kanın bir kısmı bu temastan tekrar akciğerlere döner. Pulmoner arterde basınç yükselir. Kalbin sol tarafı fazla yüklenir. İlişki büyük ise çabuk yorulan çocuğun büyümesi gecikir, teneffüsü zorlaşır ve kolay kolay akciğer enfeksiyonlarına yakalanır. Eforla teneffüs zorluğu, çarpıntı, göğüs ağrısı üzere belirtiler sol kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyona bağlıdır. İlişki küçükse bir şikayeti olmayabilir. Bazen belirtiler birkaç ay sonra ortaya çıkabilir. Pulmoner hipertansiyon sonucu sağdan sola şant akımı gelişirse, diferansiyel siyanoz denen sol kol ve bedenin alt kısımlarında morluk varken sağ kolda olmayan bir görünüm ortaya çıkabilir.

Tedavi hali hastanın yaşına ve PDA’ nın genişliğine nazaran değişir. İlaç tedavisi olarak İndometazin, kalp yetmezliği olan hastalarda digoxin ve diüretik verilebilir. 6 ayda içinde kapanmaz ise yahut tedaviye cevap vermeyen kalp yetmezliği varsa operasyon uygulanır. Kateter ile uygulanan şemsiye yahut coil ismi verilen aletler ilişkiyi kapatabilir. Fakat kapalı bir kalp ameliyatı da gerekebilir. Tedavi sonrası deveran olağana dönecektir.

Ventriküler Septal Defekt (VSD)

En sık rastlanan doğumsal kalp hastalığı VSD’dir (%25-30). Kalbin iki ventrikülü ( ventrikül ) ortasında bir açıklık varsa basınç farkından ötürü sol ventrikülden, sağ ventriküle çok fazla kan geçecektir. Akciğerlerden kalbin soluna gelen oksijenden güçlü kan sağa geçerek, akciğerlere geri pompalanır. Akciğerlere giden kan ölçüsü ve akciğer atardamarı (pulmoner arter) kan basıncı, artar. Bu nedenle daha fazla çalışan kalp büyür.

Hastalığın klinik belirtileri , VSD’ nin genişliği ile orantılıdır. Doğum sonrası belirtilerin ortaya çıkması birkaç haftadan uzun sürebilir. VSD’ büyük ise çocuklarda yemek yeme ve kilo alma sorunu, nefes alma zorluğu vardır ve çabuk yorulmaktadırlar. Pulmoner hipertansiyon görülebilir. Yüksek basınç akciğer damarlarında bir mühlet sonra kalıcı hasara neden olabilir. Kalpteki bu deliğin ameliyatla bir an evvel kapatılması gerekir. Zira kalıcı pulmoner hipertansiyon gelişirse, ameliyat talihi ortadan kalkabilir.

Şayet açıklık küçük ise kalbin yükü daha az olacaktır. Bu durumda sırf kalpte bir üfürümün duyulması dışında bulgu olmayabilir. Ameliyata gerek olmadan kendi kendine kapanabilir. Bunun için muhakkak yaşa kadar beklenir, resen kapanmazsa ameliyat yapılabilir.
Küçük VSD ler dikişle, büyük VSD ler çoklukla (daha sonra olağan kalp dokusu ile kaplanacak olan) bir yama ile kapatılır. Bebeklerde uzun vadeli bir enfeksiyon, birden fazla VSD varsa , öbür hastalıkları nedeni ile açık kalp ameliyatı yapılamıyorsa, şikayetlerini ortadan kaldırmak ve pulmoner hipertansiyon gelişimini önlemek için kapalı kalp ameliyatı uygulanabilir. Bu operasyonda pulmoner arterin çapı daraltılarak (pulmoner banding ) akciğerlere giden kan azaltılır, böylelikle pulmoner kan basıncı düşer. Çocuğun büyüme ve gelişimi büsbütün olmasa da düzelir. İleri yaşlarda açık kalp ameliyatı ile bant kaldırılır ve açıklık kapatılır.
VSD’ nin kapatılması kan akımı olağana dönmesini ve kalp yetmezliğinin düzelmesini sağlar. Uzun periyotta olağan bir hayat beklentisi vardır.

Atrioventriküler Septal Defekt (ASD)

Kalbin ortasında geniş bir deliğin bulunması halidir. Bu açıklık, kalbin üst ve alt odacıklarını (atriyum ve ventrikül) ikisini birden ilgilendirmektedir. Bunun yanında her iki atriyum ve ventrikülleri birbirinden ayıran kapakçıklarda (mitral ve triküspit kapaklar) tam olarak oluşmamıştır ve her ikisi tek ve büyük bir kapakçık biçimindedir. Bu kalp kusuru, Down sendromu (Mongolizm) ile birliktelik gösterebilir.

Hem atriyum , hem de ventrikülde bulunan açıklıklar nedeniyle kalbin sol tarafında bulunan oksijenden güçlü kan, kalbin sağ tarafına geçer ve tekrar akciğerlere pompalanır. Geniş VSD’ li hastalara benzeri halde, büyüme ve gelişme geriliği oluşur. Sık nefes alma, beslenememe, terleme, sık akciğer enfeksiyonları ortaya çıkar. Pulmoner arterde basınç yükselir (akciğer hipertansiyonu) ve vakitle pulmoner arterde kalıcı hasar ortaya çıkabilir.

Kimi bebeklerde üst ve alt odacıkları ayıran bu tek ve büyük kapak tam olarak kapanmayabilir. Tam olarak kapanmayan bu kapaktan ötürü ventriküllarda bulunan kan atriyumlara geri kaçabilir. Bu durum kapakta regürjitasyon yahut yetersizlik olarak tanımlanır. Kaçak kalbin sağ tarafında, sol tarafında yahut her iki tarafta birden bulunabilir. Kapaktaki kaçak kalbin fazla ölçüde kan pompalamasına neden olur ve mevcut kalp yetersizliğini daha da artırabilir.

Ameliyat akciğer hipertansiyonu gelişen yahut önemli hastalık belirtileri olan çocuklarda ekseriyetle bebeklik devrinde yapılır. Ameliyat ile kalpte var olan bu büyük açıklık bir yahut iki yama kullanılarak kapatılır. Karıncıklar ve atriyumlar ortasında bulunan tek ve büyük kapak ise ikiye bölünerek iki başka kapak oluşturulur.

Atrioventriküler kapak defektinin ameliyatla tamiri sonrası kan akımı olağana döner. Lakin oluşturulan yeni kapaklarda bir ölçü yetersizlik yahut bazen darlık bulunabilir. Bu durum, sonraki yıllarda da ortaya çıkabilir yahut artabilir. Bu nedenle ileride kapaklara yönelik ikinci bir cerrahi teşebbüs mümkünlüğü mevcuttur.

Bazen hastanın genel durumu nedeniyle açık kalp ameliyatının çok riskli görüldüğü durumlarda, kapalı kalp ameliyatı (pulmoner banding) uygulanabilir. Bu ameliyatla pulmoner arter daraltılarak, fazla kan geçişi denetim altına alınır. Akciğer basıncı düşürülür ve düzeltici ameliyat için, hastanın büyümesi, genel durumunun düzelmesi sağlanarak vakit kazanılmış olur. Ameliyattan sonra çocuğunuz nizamlı olarak pediatrik kardiyolog tarafından takip edilmelidir.

Aort Stenozu

Kalbin sol ventrikülü ile ana atardamar olan aort ortasında aort kapağı bulunur. Kalbin kasılması ile aort kapağı açılır ve oksijenden güçlü kan aorta atılır. Kapak alanı olağanda 2,5 cm2 dir. Bu alanda 1/3 oranında daralma ( stenoz ) olursa kanın bedene pompalaması zorlaşacaktır. Aort Stenozu çocuklarda görülen ikinci en sık (%4-7) siyanotik doğumsal kalp hastalığı nedenidir. Aort kapağının fonksiyonu doğuştan ve sonradan gelişen hastalıklar nedeniyle bozulabilir. Konjenital, romatizmal, aterosklerotik yahut infektif endokardite bağlı aort stenozu gelişebilir. 70 yaş üzerinde dejeneratif sklerotik aort stenozu görülür.

Aort kapağında üç adet yaprakçık vardır. Aortun doğumsal darlığında kapak üzerinde kalın ve sert tek bir yaprakçık (uniküspid) yahut iki yaprakçık (biküspid) bulunabilir. Kapağın daha alt kısmından kaynaklanabileceği üzere ( subaortik stenoz: Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati yahut membranöz ,band tipi ), kapağın üstünde ( Supraaortik stenoz) aort damarında (valvüler: en sık tip)da görülebilir.

İleri yaşlarda yahut çok önemli aort darlığına bağlı soluk görünüm, çabuk yorulma,nabız basıncında düşme,göz kararması ve bayılma, göğüs ağrısı, teneffüs kasveti,ritm bozuklukları,ani mevt, sol kalp yetmezliği üzere şikayetler olabilir. Darlık sıklıkla koroner sorunlara neden olacaktır. Darlık arttıkça operasyon gereksinimi da artar.

Aortik kapak alanı 0,8 cm2 den küçük olan ve semptomatik hastalarda operasyon uygulanır. Sol ventrikül işlevi bozulmuş olan hastalarda operasyon uygulanmalıdır. Çocuklarda önemli aort darlığında semptom olmasa da operasyon yapılır. Kapak altı (subaortik) darlıklar çoklukla kesilip çıkarılır, kapak üstü ve aort damarı darlıklarında yama ile genişletilebilir. Kapakta olan darlıklarda ise balonlu bir kateter ile genişletme uygulanabilir. (Balon valvüloplasti) . Bir süre sonra teşebbüs gerekirse tekrarlanabilir.

Darlık vakitle artabilir bu yüzden hasta ömür uzunluğu denetim altında kalmalıdır. Darlıklar cerrahi olarak istenildiği üzere düzelmeyebilir ve yetersizlik kalabilir. Bu yüzden birtakım aktivitelere kısıtlama gerekebilir.

Aort darlığında operasyon öncesi ve sonrası kapak enfeksiyonu ( endokardit ) riski vardır. Enfeksiyonu önlemek için öbür operasyon yahut müdahaleler (diş çekimi gibi) öncesi bir antibiyotik kullanmalıdır. Ağız içi hijyeninin sağlanması da endokardit riskini azaltan kıymetli bir faktördür.

Aort Koarktasyonu

Aorta (ana atardamar) daralmıştır. Kalpten darlığın bulunduğu yere kadar olan kısımda kan basıncı artar. Darlık çoklukla, baş bölgesine ve kollara giden damarların aorttan ayrılmasından sonra görülür. Darlığın derecesine nazaran, kalp yetersizliği bulguları doğumdan çabucak sonra ortaya çıkabilir. Hafif darlıklar rastgele bir şikâyet yaratmadan kalpte üfürüm yahut hipertansiyon ile saptanabilir. Kollarda ölçülen kan basıncı bacaklardan yüksek bulunur.

Aortadaki darlık nedeni ile kalp, kanı pompalamakta zorlanır. Kalp büyür ve yetersizlik ortaya çıkar. Aort koarktasyonu fazla ise hasta biran evvel opere edilir. Orta seviyede darlık varsa okula başlamadan kalıcı hipertansiyon gelişmemesi için, operasyon uygulanmalıdır.

Kapalı kalp ameliyatı ile göğüs sol tarafından açılarak aort darlığına ulaşılır. Değişik teknikler kullanılarak durum düzeltilir. Çoklukla, dar olan kısım çıkartılır ve kalan kısımlar uç uca dikilir. Bazen koldan alınan bir damar yahut sentetik bir damar ile daralmış bölge genişletilebilir.
Operasyon sonrası nadiren aortda darlık tekrarlayabilir. Balonlu kateter ile genişletme (balon anjiyoplasti) uygulanabilir. Bazen ikinci bir operasyon gerekebilir. Kimi hastalarda, aort operasyonla düzeltilmiş olsa da kan basıncı yüksek kalabilir ve bu nedenle ilaç kullanması gerekebilir.

Fallot Tetralojisi

En sık rastlanan siyanotik doğumsal kalp hastalığı (%5-7) Fallot tetralojisidir. 4 farklı kalp anomalisinin birlikte görülür.

Ventriküler septal defekt Kalbin iki ventrikülü ortasında geniş bir açıklık bulunmaktadır
Pulmoner stenoz Kan tekrar oksijenlenmek için akciğere gidemez. Darlığa bağlı belirtiler her çocukta farklı olabilir. Asıl değerli olan morarmanın derecesidir.
Sağ ventrikül duvar kalınlaşması. Ventrikül duvarı olağana nazaran daha kalındır.
Aort her iki ventrikül ortasında yerleşir. Kan her iki ventrikülden de gelir.
Doğumdan çabucak sonra, bebeklik periyodunda yahut çocukluk devrinde ciltte morarma ile ortaya çıkar. Bebekte gelişim olağana yakındır, fakat şuur kaybının da olabildiği ani morarma nöbetleri vardır.
Daha büyük çocuklarda fizikî aktivite sırasında kanın yeterice oksijenlenmemesine bağlı olarak nefes darlığı ve bayılma görülebilir.
Fallot tetralojisi belirtilerinin ağır olduğu çocukda süreksiz bir düzgünleşme sağlamak için operasyonla aort ile pulmoner arter ortasında bir temas sağlanabilir. (Şant operasyonu) böylelikle aortdan gelen fazladan kanla oksijenlenmek üzere akciğerlere yönlendirilen kan ölçüsü artar. Şant operasyonu ile çocuğun ileri bir yaşta yeni bir operasyon olana kadar morarma şikayetinin azalması ve büyüyüp gelişmesi sağlanır.
Fallot tetralojisi’ nin tedavisi tam düzeltme operasyonları ile mümkündür. Çoklukla erken çocukluk periyodunda şant ameliyatı sonrası yahut pulmoner arteri gereğince gelişmiş olan hastada ameliyat yapılabilir. VSD yama ile kapatılır, aort damarının yeri düzeltilir ve pulmoner arterdeki ve pulmoner kapaktaki darlıklar ortadan kaldırılır. Pulmoner kapak düzeltmesi sonrası bu kapakta yetersizlik görülebilir. Bu yetersizlik çocuğun gelişimini ve işlevlerini bozmaz lakin ileriki yıllarda bazen yapay pulmoner kapak gerekebilir. Kimi durumlarda bu yapay kapak birinci ameliyatta takılabilir. Tekrar de yapay kapaklar bir mühlet sonra bozulmaya uğrayabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Operasyon sonra sirkülasyon olağana döner ve artık siyanoz görülmez.

Büyük Arterlerin Transpozisyonu (Büyük Atardamarların Yer Değiştirmesi)

Büyük arter transpozisyonu (TGA) yenidoğan ve infantlarda en sık rastlanılan siyanotik kalp hastalığıdır. Pulmoner arter ile olağanda oksijen oranı düşük kan sağ ventrikülden akciğerlere taşınır. Aort ile oksijen oranı yüksek kan sol ventrikülden bedene taşınır. Büyük arterlerin transpozisyonunda Aort ve pulmoner arter yer değiştirmiştir. Aort sağ ventrikülden oksijen oranı düşük kanı bedene gönderirken, pulmoner arter ise sol ventrikülden oksijen oranı yüksek kanı akciğerlere gönderir.

Büyük atardamarların transpozisyonunda birbiriyle bağımsız iki paralel deveran mevcutur. Hastanın yaşaması için, oksijen içeriği yüksek ve düşük kanların ASD, VSD, yahut PDA üzere bir açıklıktan karışması gerekir. Büyük arterlerin transpozisyonu ile doğan bebeklerde bu açıklıklar olmadığında çabucak doğum sonrası bebek mordur. Acil müdahale gereklidir.

Prostoglandin damar yolundan daima verilerek “duktus arteriozusun” açık kalmasını sağlanır. Bu operasyona kadar hastayı rahatlatır.
Kasıktan kateterle girilerek balon ile atriyumlar ortasındaki delik genişletilir.
Operasyonla bozukluk büsbütün düzeltilebilir.

Ekseriyetle Arterial switch (Jaten) isimli prosedür kullanılır. Vakitle sol ventrikül basıncı ve kas kitlesi azaldığı için ameliyatın doğumdan sonra birinci üç hafta içinde yapılması başarıyı arttırmaktadır. Bu süreyi geçerse iki evrede uygulanabilir. Damarlar, anatomik gerçek durumlarına yerleştirilir. Kalbin kendisini besleyen koroner arterler de aorta taşınır. Bu operasyon sonrası dolanım olağana döner, morluk görülmez.

Büyük arterlerin transpozisyonuna VSD de eşlik ediyorsa pulmoner arter basıncı ve sol ventrikül basıncı yüksek olacağı için, Arterial Switch operasyonu, yeni doğan periyodundan daha sonra da yapılabilir

Öteki bir ameliyat Atrial Switch (Senning) ameliyatıdır. Bedenden dönen oksijen oranı düşük kan sağ atriyum yerine sol atriyuma; akciğerlerden gelen oksijen oranı yüksek kan ise, sağ atriyuma yönlendirilir. Morluk ortadan kalkar, gelişim olağandır,ancak anatomik olmayan, sırf fizyolojik olarak sağlanan bu düzeltme operasyonu akabinde uzun vadede kalpte ritm bozukluğu ve kalp yetersizliği gelişebilir.

Arterial Switch ameliyatı sonrası hastalar olağan bir gelişim gösterebilir. Nadiren, ikinci bir operasyona ihtiyaç gösterirler.

Triküspid Atrezisi

Sağ atriyum ile sağ ventrikülü ortasında bulunan ve bu iki kısmı birbirinden ayıran triküspit kapak gelişmediği için sağ atriyumdan sağ ventriküle kan akımı olmaz. Bu nedenle sağ ventrikül gelişmemiş ve küçük kalır. Ömrün devam etmesi için iki atriyum ortasında bir açıklık olması(ASD) yahut iki ventrikül ortasında bir açıklık (VSD) olmasına bağlıdır. Olağandışı kan dolanımına bağlı bebeğin rengi mordur.

Bu hastalarda akciğerlere gelen kan akımını artırmak ve morarmayı azaltmak için şant operasyonu gerekebilir. (aort ile pulmoner arter ortasında irtibat sağlanması). Kimi durumlarda ise akciğere gelen kan akımı tersine fazla olabilir. Pulmoner arterden akciğere giden kanı azlatmak için, pulmoner arter banding ( bantlama)uygulanabilir.
Triküspit atrezisinde Fontan operasyonu ile düzeltme uygulanır. Bu operasyonla sağ atriyuma dönen kan, oluşturulan temaslar ile oksijenlenmek üzere direkt akciğerlere yönlenir. Morarma düzelir.

Fontan ameliyatında gelişmemiş sağ ventrikül, ortadan çıkarılır.Anatomik değil fizyolojik bir düzeltmedir. Kan akciğerlere pasif olarak sarfiyat. Bu nedenle akciğer damarlarının basıncının düşük olması kıymetlidir. Cerrahi tekniklerinin gelişimi ile uzun vadede operasyon sonuçlarının daha yeterli olacağı düşünülmektedir.

Pulmoner Atrezi (Pulmoner arter kapağının yokluğu)

Pulmoner atrezide, pulmoner arterin kapağı gelişmemiştir. Kan sağ ventrikülden akciğerlere gidemez, sağ ventrikül, kör bir kese üzere kalmış ve gelişmemiştir. Sıklıkla triküspit kapakta da gelişim bozukluğu vardır.

Oksijen oranı düşük kan ASD den sol atriyuma oradan da sol ventriküle geçer, sol ventrikül bu kanı aort ile tüm bedene dağıtır. Bu oksijen oranı düşük kan nedeni ile hastanın rengi morarmış olarak (siyanotik) görünür. Akciğerlere gelen kan “patent ductus arteriyozus” sayesinde sağlanmaktadır. Şayet PDA daralır yahut kapanırsa, bu durum, ömür ile uyuşmaz.

Prostaglandin kullanımı ve öbür tedavi yolları ile PDA nın kapanması önlenir. Operasyonda pulmoner arter ile aorta ortasında bir şantoluşturulur böylelikle akciğerlere kan gidişi sağlanır. Bazen tıkalı olan kapak açılabilir. 3-4 yaşlarında, sağ ventrikül gelişmemiş ise Fontan operasyonu (tek ventrikül tamiri) yapılabilir. Sağ ventrikülü kısmen gelişmiş olanlarda birbuçuk ventrikül tamiri yahut iki ventrikül tamiri yapılabilir.

Trunkus Arteriyozus (Kalpten tek bir büyük damarın çıkması)

Kalpten aort ve pulmoner arter tek bir atardamar olarak çıkar sonra ikiye ayrılır. Çoklukla VSD ile birliktedir. Pulmoner arter basıncı daha düşük olduğu için kanın büyük kısmı akciğerlere sarfiyat. Bu yüzden kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon erken devirde görülür. Operasyon çoğunlukla erken bebeklik periyodunda yapılmalıdır. VSD kapatılır, tek damardan yapay bir damar yaması ile pulmoner arter ayrılıp sağ ventriküle bağlanır. Geri kalan kısım aort damarı olarak kalır. Bazen aort kapağı bozuklukları eşlik edebilir.

Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi (Akciğerden kalbe kanın dönüş bozukluğu)

Akciğerlerden gelen kanı sol ventriküle getiren akciğer toplardamarları (pulmoner venler) sol atriyum yerine, genelde sağ atriyuma açılmaktadır. Sağ atriyuma gelen kan bedenden gelen toplardamar kanı ile karışır. Bu kanın bir kısmı ASD den sol atriyuma , geri kalan ise sağ ventriküle geçer. Aortdan pompalanan kanın, oksijen seviyesi düşüktür. Ayrıyeten pulmoner venöz dönüşteki zorlanma nedeniyle akciğerlerde kan göllenmesi ve pulmoner arterde hipertansiyon olabilir.
Doğum sonrası sık nefes alma, beslenme bozukluğu, sık geçirilen akciğer enfeksiyonları görülür. Operasyon erken bebeklik periyodunda yapılmalıdır. Pulmoner venler tekrar sol atriyuma bağlanır ve ASD düzeltilir. Erken periyot yapılan operasyonların uzun vade sonuçları uygundur.

Hipoplastik Sol Kalp (Kalbin sol yarısında gelişme bozukluğu)

Sol ventrikül mitral kapak, aort ve aort kapağında gelişim geriliği vardır. Akciğerlerden gelen kan ASD den sağ atriyuma ve sağ ventrikül ile pulmoner artere geçer. Aorta kan geçişi fakat PDA sayesinde olur.

Doğum sonrası bebeğin görünümü ekseriyetle olağandır.Kül renginde olabilirler soluk alış verişleri süratlidir, beslenme sorunları vardır. PDA’nın doğumdan birkaç gün sonra kapanması prostoglandinler kullanılarak önlenmelidir. Yaşamaları tedavi edilmelerine bağlıdır.Tedavi için birkaç ameliyat yahut kalp nakli gereklidir.Her hadisede farklı biçimde yapılan bu operasyonlar çok güç komplike ve risklidir. Doğumdan çabucak sonra birinci olaraka Norwood operasyonunda bedene ve akciğerlere kanın sağ ventrikül den pompalanması sağlanır. Akabinde iki istikametli Glenn ameliyatı ve son olarak Fontan operasyonları ile bedenden kalbe dönen kanı getiren toplardamarlar ile pulmoner arter ortasında irtibat sağlanarak sağ ventrikülün yanlızca oksijenlemiş kanı bedene pompalaması sağlanırken, oksijen oranı düşük kanla oksijen oranı yüksek kanın karışması engellenmeye çalışılır.

Bir çok tabip tedavide kalp naklini önermekte bu halde çocuğun sağlıklı bir kalbe kavuşaağını düşünmektedir. Fakat hasta kalbin beden tarafından reddini önlemek için hayat uzunluğu ilaç kullanacaktır. Bunun dışında kalp nakli ile ilgili diğer meseleler da olabilir.

Başka Kalp Anomalileri

Çok farklı doğumsal kalp bozuklukları olabilir. Kalbin tüm damarları,bölümleri, kapakları ile ilgili bozukluklar görülebilir. Kalbin sağda, solda yahut farklı yerleşimleri görülebilir. Tüm bu bozuklukların % 90′ ından fazlası bir yahut birkaç operasyonla düzeltilebilir. Ameliyattan sonrası hastalarda olağan yahut olağana yakın bir hayat sağlanabilir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Varis Nedir, Nasıl Geçer, Nasıl Tedavi Edilir?

Toplumda en fazla görülen kalp damar sorunlarından biri varislerdir. Varislerin ne olduğunu anlamak için onların oluşumunda rol oynayan …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Toplumda en fazla görülen kalp damar sorunlarından biri varislerdir. Varislerin ne olduğunu anlamak için onların oluşumunda rol oynayan toplardamarların fonksiyonunu bilmek gerekir. Toplardamarlar (venler), bedende kirli kanı organlardan ve etraf dokulardan alıp kalbe taşıyan en büyük çaplı damarlardır. İsminde da olduğu üzere kan için bir çeşit toplayıcı vazifesi görür. Geniş bir çapa sahip oldukları için içerilerinde tek istikametli çalışan kapakçıklar bulunur. Bu kapakçıklar kanın damarlarda gittiği yola geri dönmemesi, yer çekimine karşı kalbe hakikat yapılan taşımada fonksiyon görmesi için vardır. Bu damarların işlevindeki değişmeler varis üzere sıkıntıları yaratabilir. Belirli nedenlerle bedenin çeşitli yerlerinde oluşan damar genişlemeleri meydana gelebilir. Damar duvarlarında meydana gelen bu işlev bozukluğu ise varislerin oluşumundaki temel fizyolojik nedendir. Varisin kaynaklandığı bu sorunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığın oluşma evresinde farklı durumlar izlenebilmektedir.

Varis Nasıl Oluşur, Nasıl Tedavi Edilir?

Varis Nedir?

Çoklukla bacaklardaki yüzeysel toplardamarlarda meydana gelen damar büyümeleri öncelikle kılcal damar çatlamaları olarak kendini gösterir. Cilt yüzeyine yakın olan damarlarda bu durum daha besbelli olarak oluşum gösterir. Kılcal damarlarda varis başlangıcı olarak görülen damar çatlamaları telenjiektazi olarak isimlendirilir. Bu durum estetik bir sorun dışında hastalar için sorun yaratmasa da varis daha farklı olup bir çeşit ilerlemiş damar genişlemesidir.

Varisler en fazla bacaklarda oluşum gösterir. Lakin bacaklar dışında iç organların duvarlarında, testislerde, velhasıl damarların olduğu çeşitli bölgelerde de görülebilir. Bacaklardaki toplardamarlarda aşağıdan üste kanın taşınması kelam konusu olduğu için kanın aşağıya yerçekimi tesiriyle tekrar dönmemesi için bir çeşit kapakçıklar bulunur. Damar çeperleri çeşitli nedenlerle birtakım işlev bozukluklarına uğrayabilir. Bu durum açılıp kapanan kapakçıkların da tam olarak fonksiyonunu yapmasını mahzurlar. Organ ve etraf dokulardan kalbe dönmek üzere toplanan kirli kan, kapakçıklardan sızmaya başlar. Kalbe dönmesi gereken kanın sirkülasyonu bu durumda bozulur. Kirli kan bedenin alt bölgelerinde, hasebiyle en fazla bacaklarda birikmeye başlar. Tıpkı atık unsurların etrafa ziyan vermesi ve atılan çöp poşetlerinden bir mühlet sonra koku ve sıvı yayılması üzere, varislerin oluşumunda hasarlı damarlardan da bir müddet sonra kirli kan sızar. Etraf dokulara ziyan vererek ilerleyen hadiselerde yalnızca estetik bir sorun oluşturmayıp hasta için ağrı ve iltihap kaynağı olabilir.

Varisin görüldüğü hastalar tek bir kümede olmamakla birlikte hastalığın görüldüğü olaylarda emsal münasebetler bulunur. Bilhassa

 • menopoz devri
 • gebelik
 • obezite
 • fazla ayakta kalmayı gerektiren işler
 • yaşlanma
 • duruş bozuklukları
 • hormon kullanımı
 • aile hikayesinde varis bulunan hastalarda varis hadiseleri sıkça gözlenir. Bayanlardaki varis olayları erkeklerde oluşan olay sayısının yaklaşık 4 katı kadardır.

Genelde bacaklarda varis görülüyor olma nedeni, bedende fazla basınç olan alanların varis için etken olmasıdır. Bu nedenle bilhassa alt bacaklarda varis hadiselerine çok sık rastlanır. Hastalığın seyri bireyden şahsa değişebilir ve farklı evreler gözlenebilir. Kılcal damar varisleri denen estetik kusur olmak dışında hastalar için sorun yaratmaya varisler her yaştaki bireylerde görülebilir. İlerleyen varis hadiseleri ise en başta yaşlanma olmak üzere üstteki münasebetlerle ortaya çıkabilir.

Bedeninizde değişmeler hissediyor, bilhassa bacaklarınızda farklı bir görünüm dikkatinizi çekiyorsa varisten şüphelenmeniz için kimi bulguların olması gerekir. Varis hastalığında genel bulgular sıralandığında aşağıdaki üzere bir tablo görülebilir.

 • Bacaklarda meydana gelen ağrı
 • Uyuşma hissi
 • Gece krampları
 • Uyuşma
 • Parestezi
 • Huzursuz bacak
 • Ağrı ve kaşınma
 • Damarlarda barizleşen mor-mavi renkler

Üstteki bulgulardan biri ya da daha fazlası varis oluşumunda gözlenen durumlardandır. Belirtilere bakarak kendinizde varis olduğundan şüpheleniyorsanız kısa vakitte uzman bir tabibe başvurmanız kıymetlidir.

Varis Tedavisi

Varis oluşumu görülen bacaklar için doppler ultrason ile damarların durumuna bakılır. Hastanın durumuna nazaran tabibin gerekli gördüğü tedavi prosedürü uygulanabilir.

 • Sedanter hayat usulü yerine hareketli bir hayat biçimi edinmek
 • Bacakları dinlendirerek gün içinde 10-15 dakika üst kaldırmak
 • Topuklu ayakkabı kullanımını sonlandırmak
 • 6 cm’den yüksek topuklardan kaçınmak
 • Kolay aşikâr antrenmanları gün içinde tekrarlamak
 • Bacak bacak üstüne atmamak
 • Ülkü kilonun korunması, sık kilo alıp vermemek
 • Kan basıncını dengeleyen besinlerin tüketilmesi
 • Sıcak su ile duş alım mühletini uzatmamak üzere pratik prosedürler gözetici tedavide tesirli olanlardır.

Varisten şikâyet eden hastaların aklında birkaç soru yer alabilir: “Tedavi edilmeyen varisler ne üzere sonuçlar doğurur?”. Tedavi edilmeyen varisler ilerleyen süreçlerde değerli sıkıntılar yaratabilir. Varis hastalığı bir çeşit dolanım bozukluğu hastalığıdır. Bu nedenle önemli sıhhat meselelerine ve estetik kusurlara yol açabilir. Fakat ilerlemiş olayların sebep olacağı ağrılı durum, estetik meseleleri ikinci plana atacağından bu olaylarda çabucak müdahale yapılması önerilir. Varislerin tedavisinin gecikmesi durumunda hasarlı bölgeye oksijenli kan ulaşmaz. Yani bölgedeki hücrelerin kan damarlarıyla beslenmesi gerekirken besin kaynağı olan pak kanı alamaz. Bu durumda renk değişimleri, bacakta olağandışı incelmeler, ödem ve önemli derecede yaralar ile görülen venöz yetmezlik meydana gelir. Ayrıyeten varislerde pıhtı atma sorunu da görülür. Tormboflebit olarak isimlendirilen bu durumda damar içi pıhtılaşmalar olur ve küçük darbelerle bile bacakta kanama meydana gelebilir. Hatta daha ileriki duurmlarda pıhtı akciğere kadar ilerleyip akciğer embolisi görülebilir. Venöz yetmezliğin son noktasında ise bacak ülseri denen epeyce ağrılı ve kanamalı yaralar oluşabilir. Oluşan bu durum yalnızca estetik bir sorun olan damar çatlamalarından epeyce daha önemli olup hasta için ağrılı bir durumdur.

Her varis tıpkı çeşitte değildir. Varis oluşum suratı şahısların hayat şekline ve genel sıhhat durumuna nazaran değişebilir. 3 çeşit varis tipi görülür:

Kılcal Damar Varisleri (Telenjiektazi)

Cilt yüzeyinde barizleşen kılcal damarların estetik bir sorun yaratması ile hastaların tedavi talep ettiği evredir. Bir çeşit travma ya da ani darbe ile oluşup örümcek ağına benzeyen bir yapıda milimetrik boyutlarda ya da santimetrelerce alanda meydana gelebilir.

Orta Uzunluk Varisler (Retiküler Varisler)

Bu tip olaylar da hasta için ağrı ve acı yaşatmaz. Lakin barizleşen mor-mavi venlerin görünümü ile estetik olarak istenmeyen manzaralar oluşabilir. Ultrasonda gözlenen bir toplardamar ya da kapakçık yetmezliği görülmez. Çoklukla ilerleyip büyük uzunluk varislere dönüşmezler.

Büyük Uzunluk Varisler

Hem kozmetik olarak hem de kalp damar hastalıkları açısından sorun yaratabilecek varislerdir. Ayakta yapılan doppler ultrason ile muayene edilir. Toplardamar ve kapakçık yetmezliği görülebilir. Bu varislerde varis çorabı, lazer, skleroterapi üzere tedaviler tahlil olmayacağı için RF tedavisi, cerrahi süreçler yapılır. Kimileri cilt yüzeyinden görülmez. Bunlara iç varis denir. Hastada ağrı, gece krampları, kaşınma üzere belirtilerle fark edilir.

Varis tedavilerinde ameliyatsız tahliller varis tiplerine nazaran uygulanabilir. Büyük uzunluk varislerde genelde cerrahi teknikler kaçınılmaz olmaktadır.

Kılcal damar varisleri ve retiküler varislerde lazer ışınları tesiriyle genişleyen ya da açılan damarlar kapatılır. Skleroterapi uygulamasında varisli damarların içine milimetrik boyuttaki iğnelerle sklerozan denen ilaç enjekte edilir. Süreç sonrası varis çorabı üzere sıkı bandajlarla bölgenin desteklenmesi tavsiye edilir. Köpüklü tedavide ise enjekte edilen ilaç özel bir formülle köpürtülerek hastaya verilir. RF ile tedavide ise radyo dalgalarının gücü ile yüksek ısıda genişleyen ya da açılan damarlar kapatılır.

Konutta Varis Tedavisi

Hastada oluşmuş ve bilhassa ilerlemiş varisleri gidermek için sonradan yapılan kürler, bitkisel yollar tesirli olmamakla birlikte bilimsel değildir. Lakin varis oluşumunu engellemek için konutta birkaç pratik yol olabilir. Nizamlı antrenman, hareketsiz hayat üslubuna son vermek, sağlıklı beslenmek, lifli besinler tüketmek konutta yapılabilecek ve uzun vadede hayata tesir edecek yollardandır.

Limonla Varis Tedavisi

Limon içeriğindeki hususlar ve C vitamini yoğunluğu kan içindeki özgür radikallerin oksidatif hasara yol açmasına pürüz verir. Bu yapısıyla limon güçlü bir antioksidandır. Limon suyunu sıkarak her akşam bacaklarınıza aşağıdan üste masaj yapabilirsiniz. Böylelikle varis oluşumunu engelleyip genç bacaklara sahip olabilirsiniz. Tabi limonla varis tedavisi tam olarak mümkün ve kalıcı değildir.

Kılcal Varis Tedavisi

Kılcal varisler, varis hadiselerinin başlangıç seviyesindeki oluşumlardır denebilir. Büyük oranda varis hadiseleri yeterli huylu damar tümörleridir. Kılcal varisler ise yalnızca kozmetik bir kusur olup hastaların şikâyet ettiği oluşumlardır. Tek seanslık lazer uygulaması, skleropterapi ve köpük tedavisi ile kolaylıkla tahlil alınarak genç bir cilt görünümü kazanılabilir.

Varis Köpük Tedavisi

Skleroterapide 2 farklı uygulama biçimi vardır. Birinde sklerozan denen sıvı ilaç milimetrik iğnelerle damar içine direkt ve hava ile karıştırılmadan verilir. Öbür prosedürde, yani köpüklü tedavide damar içine birebir ilaç farklı bir formda verilir. İlacın içinde birebir etken husus olan polidokanol vardır. İlaç enjeksiyonu öncesi bacaklar pak ve tıraşlı olmalıdır. Ağrı ve acı hissi olmadan uygulanan süreç birkaç seans sürer. Her seans 40-60 dakika ortası bir vakit diliminde yapılır. Tedavi sonrası varis çorabı ile varisli bölgenin desteklenmesi önerilir. Ayrıyeten 4 haftalık bir süreçte süreçten sonra güneşten korunma epey kıymetlidir.

Okumaya Devam

Kalp ve Damar Cerrahisi

Ben Aldırma Nedir, Nasıl Yapılır?

Cilt yüzeyinde dermatolojik bir kusur olarak görülen benler hastaların şikâyet nedeni olabilir. Bedende genital bölgeden ayak tabanına kadar akla …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Cilt yüzeyinde dermatolojik bir kusur olarak görülen benler hastaların şikâyet nedeni olabilir. Bedende genital bölgeden ayak tabanına kadar akla gelebilecek her yerde görülen benlerin terminolojik ismi “nevus”tur. Nevuslar, derinin üst katmanı olan epidermis ile alt katmanı olan dermis ortasındaki bazal lamina üzerindeki çok pigment birikiminden meydana gelir. Bu pigmentler, yani melaninleri salgılayan hücreler melanosit hücreleri olarak isimlendirilir. Melanin pigmentleri birleşerek ciltte yoğunlaşma meydana getirdiklerinden bir çeşit tümör oluşumu gözlenir. Yani nevuslar için düzgün huylu tümörler denebilir. Bu oluşumlar katiyetle kanserleşme göstermezler. Benlerin oluşma formu, yapısı, rengi, büyüklüğü, hasta için verdiği rahatsızlık hissi ve aile hikayesine nazaran benlerin berbat huylu olmadığı doğrulandığı durumlarda nevusların düzgün huylu tümörler olduğu ve metastaz yapmadığı söylenebilir. Kanserleşme riski taşıyan pigment birikmelerinde nevuslardan daha farklı bir yapı gözlenir. Bu tipteki cilt üzerindeki pigment birikmelerine malign melanomlar denir. Malign makûs huylu demektir. Yani berbat huylu melanin birikmesi manasına gelir.

Malign melanomlardan farklı bir oluşum olduğu gözlenen ve muayene sırasında tespit edilen benler için tedavi yolları epeyce kolaydır. Benlerin tedavisinde teknolojinin sunduğu imkanlarla yesyeni prosedürler uygulanmaktadır. Hastaların günlük hayatını etkilemeden yapılan ben tedavilerinde eski metotlar üzere uzun ve sancılı süreçler yaşanmaz. Kimi benler hastalar için estetik görünümlerinde bir rahatsızlık ögesi olurken kimi benler ise tehlikeli bir büyüme gösterebilir. Her iki durumda da benlerin alınması mümkündür. Lakin kanserleşme riski taşıyan benler acilen alınmalıdır. Benlerin alınması için başvurulan nedenler ortasında kişiyi rahatsız etmesi, cilt kanseri riski olması ya da estetik olarak berbat bir imgeye neden olması olabilir.

Cilt üzeri lezyonlar oluşumu ve yapısı itibariyle benlerden farklı olsa da benlerle karıştırılan tipleri epey fazladır. Siğiller, çiller, güneş lekeleri, yaşlanma ile oluşan lekeler, doğum lekeleri, damar genişlemeleri yahut damar çatlamaları bu tip karıştırılabilir lezyonlardandır. Örneğin damar çatlamaları benlerden çok farklı nedenlerle oluşup farklı uzmanlık alanlarına girse de hastalar için benler ile karşılaştırılınca aldatıcı bir benzerlikte olabilir. Benler doğumdan itibaren kişinin bedeninde vardır, fakat bebekler doğumdan birkaç ay sonra melanin pigmenti sentezleyebildikleri için doğumda çabucak sonra benler ortaya çıkmaz. 20’li yaşlara kadar pigmentlerin sentezi ile benler bedende yerini alır. Doğumdan itibaren bireylerin bedeninde olan benler bu istikametiyle kalıtsal olarak kıymetlendirilir. Anne babalarda da tıpkı bölgelerde benlerin olduğu çocuktaki benlerin yerleşimi ile karşılaştırılarak görülebilir. Kimi benler konjenital olduğu üzere kimi de çevresel faktörlerle sonradan oluşabilir. Sonradan oluşan benlerin istatistiksel olarak epeyce az ölçüsü kanserleşme gösterebilir.

Ben Aldırma

İstemediğiniz, rahatsız edici olan ve aldırmaya karar verdiğiniz benleriniz için en uygun tedavi ismine uzman bir tabibe görünmek gerekir. Doktor muayenesinde aile hikayesi, genel sıhhat durumunuz ve dermatokop ile yapılan inceleme ile benlerinizin malign ya da benign olduğuna karar verilir. Bu basamakta büyük oranda benler zararsız ve kanser riski taşımayan tiplerdir. Fakat tabibin yapacağı muayeneden evvel benlerinizin makûs huylu olup olmadığını siz de gözlemleyerek takip edebilirsiniz. Erişkinlik periyodunda yeni oluşan benleriniz için endişelenmeden evvel durumlarını ve ilerleyişlerini takip etmelisiniz. Bu noktada ABCD kuralına nazaran nevusların hangi çeşitte ve ilerlemede olduğunu görebilirsiniz. Bu kuralda her harfe nazaran belirli ayrıntılar konusunda kıyaslama yapılır. 4 harfin içerdiği 4 kuraldan birini ya da birden fazlasını gözlemliyorsanız tabibe çabucak danışmanız önerilir.

A (asimetri): Benin ortasından hayali bir kesit alındığında iki tarafı ortasında bariz bir asitmeri olmasıdır

B (border)/sınır): Benin derinin kendi rengi ile ortasında biçimini belirleyen net bir hudut olmamasıdır.

C (color/renk): Benin sahip olduğu rengin tek olmaması, birden fazla rengi dağınık halde barındırmasıdır.

D (diameter/çap): Ben çapının 6 mm boyuttan daha büyük olmasıdır.

ABCD kuralında ilerleme gösteren benleriniz estetik bir kusur olmaktan çok cilt kanseri olarak ilerleyen tipler olabilir. Bu durumda erken teşhis hayli kıymetlidir. Dermatoskop aygıtı teşhis için kolaylık sağlayan yol gösterici bir aygıttır. Cilt dokusunun ışıklandırılarak daha yakından gözlenmesini sağlayan dermatoskop aygıtı benler üzere öbür cilt üzeri lezyonlarının da takibine yardımcı olur. Doktor tarafından gerekli görülen tedaviler ortasında malign melanomlar için cerrahi yol en fazla tercih edilendir. Zira kökü derin olan ve tekrarlama riski taşıyarak etraftaki sağlıklı dokulara ziyan verme riski bulunan benler deri üzerinden operasyon ile alınır. Genelde bu usul daha tesirli görünse de kanserleşme riski taşıyan kimi tipteki benler için de cerrahi kesi olmadan uygulanan tedaviler mümkündür. Lakin her cerrahi operasyonla alınan benlerin de malign olduğu düşünülmemelidir. Âlâ huylu olan büyük çaplı ve derin köke sahip benler operasyonla bedenden alınabilir.

Yanlışsız üzere görünen halk ortasındaki birtakım inanışlar ortasında beni cerrahi sistemle almanın kanser riski taşımasıdır. Bu epey yanlış bir kanıdır. Bilakis bu riski taşıyan benler daha büyük meselelere neden olmaması için operasyon ile alınır. Olağan ki bu operasyonda komplikasyon olmaması ve en gerçek tedavinin uygulanması için uzman doktorlar tarafından süreç yapılmalıdır. Zira bu tedavide kıymetli olan benin bedende rastgele bir modül bırakılmadan çıkarılmasıdır. Aksi halde malign hücreler etraf dokularda yayılım gösterip bedende tekrar görülebilir. Tabibin gerekli görmesi ve rastgele bir kuşkuya yer vermemek ismine melanomdan alınan örnek patolojiye gönderilir.

Belign tipteki benler alındığında etrafta tekrar ben oluşumu görülebilir. Benlerin tedavisi için kullanılan formüller yalnızca cerrahi tekniklere sınırlandırılmamakla birlikte rastgele bir metotla alınan düzgün huylu ben bedenin öteki bölgelerinde de tekrar çıkabilir. Fakat tıpkı yerde ben oluşumu tekrarlamaz. Bu durum operasyonun başarısıyla ilgili değildir. Zira deri insanın sahip olduğu en büyük duyu organıdır. Derinin epidermis dokusunda renk veren hücreler ise tüm bedende yayılım gösterir. Lakin bu tüm hücreler ayakta da yüzde de birebir formda çalışır demek değildir. Bu nedenle benler ayak tabanında, karında, avuç içinde, genital bölgede, yüzde, yani akla gelebilecek her yerde birden fazla ya da tek olarak oluşabilir. Kabarık, kıllı, siyah kahverengi tonlarında olabileceği üzere; kırımı pembe tonlarında, deri ile tıpkı kabarıklıkta, hafifi besbelli de olabilir. Bu tip farklılıkların göz önünde bulundurulmasıyla çok çeşitli tedavi sistemleri mevcuttur.

Lazerle Ben Aldırma

Cerrahi operasyon olmadan ben alınma süreçleri için hastaların durumuna nazaran çok çeşitli uygulamalar vardır. Lazer aygıtlarındaki ışınlar tek fazlı ya da çok fazlı lazer ışınlarını içerir. Bunlar benin yapısına ve durumuna nazaran seçilir. Epilasyon üzere süreçlerde kullanılan lazer aygıtları ben tedavisinde kullanılan lazer aygıtlarıyla tıpkı değildir.

Lazer ben tedavisi için uygun olan benler genelde 1 cm boyuttan küçük olan ve kabarık olmayan benlerdir. Kabarık benler için de güçlü aygıtlar ile lazer tedavisi bazen uygulanabilir. Benlerin muayenesi sonrası tabibin uygun gördüğü benler için tedavi uygulanabilir. Bedenin her yerindeki benler için lazer tedavisi yapmak mümkündür. Seanstan birkaç gün sonra benin yerinde kabuklanma olabilir. Bu süreçte kabuklar katiyen koparılmamalıdır. Süreç sonrasındaki 24 saatte bölgeye su temas ettirilmemelidir. Güzelleşme sürecindeki benlerin yeri titizlikle güneşten korunmalıdır. 1-2 aydan itibaren benler büsbütün yok olup deride sağlıklı hücreler yerini alır. Her yaştan bireye bu tedavi uygulanabilir. Uygulama öncesi cilt temizlenmiş olmalıdır. Ayrıyeten lazerle ben tedavisi sonrasında başka cilt bakım uygulamaları yapılabilir

Ameliyatsız Ben Tedavisi

Ben Aldırma İzi Ne Vakit Geçer?

Lazer, radyofrekans, elektrokoter, kriyoterapi üzere formüllerin tesir etmediği ve tekrarlama riski bulunan, ABCD kuralına uymayan benler için cerrahi usul kaçınılmaz olabilir. Hangi usul ile benin alınması gerektiğine doktorlar hastanın genel sıhhat durumunu, aile hikayesini ve benin muayenesini göz önünde bulundurarak verirler. ABCD kuralına nazaran;

 • Asimetrik yapıda olan
 • Hudutları aşikâr olmayan
 • Rengi homojen olmayan
 • Çapı 5 mm boyuttan büyük olan
 • Ani kanama ve ağrı yaşatan
 • Esaslı ve derin yapıda
 • İltihaba misal sıvılar çıkan benler cerrahi yol ile alınmalıdır.

Yukarıdaki durumlardan biri ya da daha fazlası bulunan benler kanserleşme riski taşıyor olabilir.

Ameliyat ile alınan benler için bölgeye lokal anestezi uygulanır. Küçük bir kesi yardımıyla benden doku kalmayacak şekilde derideki pigment hücreleri kazınarak temizlenir. İşlem sonrası benin boyutuna göre 3-4 dikişlik bir operasyon bölgesi oluşur. Lokal anestezi uygulandığı için hasta günlük yaşamına aynı gün dönebilir. 2-3 gün operasyon alanı suyla temas ettirilmemelidir. Daha sonra bölgeyi güneşten korumak çok önemlidir. Yaklaşık 1 hafta sonra dikişler aldığı için yara bölgesine krem ve güneş kremi uygulaması yapmak için hekim tavsiyelerine göre seçim yapmalısınız.

Ben aldırma için birçok yöntem arasında benlerin ne şekilde olduğu, yapısı ve doktorun vereceği karara göre benler alınmaktadır.

Okumaya Devam

Kalp ve Damar Cerrahisi

Aort Damar Hastalığı

Aort, kalpten çıkan ve bacaklara giden ayrıma kadar olan ana atardamarın ismidir. En sık görülen hastalığı anevrizma (baloncuklaşma) oluşumu …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Aort, kalpten çıkan ve bacaklara giden ayrıma kadar olan ana atardamarın ismidir. En sık görülen hastalığı anevrizma (baloncuklaşma) oluşumu olup bu da en sık karın bölgesinde (abdominal aort anevrizması) ortaya çıkar. Anevrizmanın en büyük tehlikesi ise zayıflayan duvarında yırtılma oluşabilmesidir ki bu dakikalar içerisinde kişinin hayatını tehdit eder. Anevrizma oluşması genetik yatkınlık ile direkt alakalı olmakla bir arada denetimsiz hipertansiyon, sigara kullanımı ve kolesterol yüksekliği üzere damar sertliğine neden olan bileşenlerin de rolü vardır. Belirti vermeyen bu hastalıkta erken teşhis ve hakikat tedavi çok kıymetli rol oynamaktadır.

Aort Anevrizmasının tedavisi anevrizmanın yerine nazaran farklılık gösterir. Kalbe yakın kısımlarında açık cerrahi yapılırken bilhassa karın ve torakal kısımlarda anjiyografik olarak yapılan (Endovasküler) tedaviler günümüzde kullanılmaktadır.

Açık cerrahi denilen usulde aortanın zayıflayan kısmı klasik cerrahi teknikler kullanılarak çıkartılır ve yerine uygun ebatlarda yapay damar yerleştirilir. Yerleştirilen bu yapay damarların bir ömrü yoktur ve o bölgede yine bir anevrizma gelişmesi kelam konusu olamaz. Kıymetli bir ameliyat olan bu formülde hastalar 5-7 günde taburcu olmaktadır.

Endovasküler denilen kapalı teknikte ise hastanın göğüs yada batın bölgesi açılmadan anjiyografik teknikler kullanılar kasıklardan gönderilen yapay damarlar uygun konuma yerleştirilir. Bu sayede deveran dışı bırakılan aortun anevrizma kesesinin yırtılma riski ortadan kaldırılarak hastaların hayatını tehdit edemez hale getirilir. Bu süreç sonrasında hastalar 3-4 gün içinde taburcu edilir.

Bu tekniklerden hangisinin kullanılacağının seçimi anevrizmanın yerine ve yerleşimine olduğu kadar uygulayan cerrahın deneyimi ile direkt bağlıdır.

Okumaya Devam

Trendler