Gömük 20 Yaş Dişleri Çekilmeli Mi Çekilmemeli Mi? - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Ağız Diş Ve Çene Cerrahı

Gömük 20 Yaş Dişleri Çekilmeli Mi Çekilmemeli Mi?

Gömük kalmış yirmi yaş dişlerinin cerrahi çekimi hala günümüzde oral cerrahlar tarafından gerek hastane ortamında gerekse muayenehane pratiğinde …

Yayınlanan

üzerinde

Gömük kalmış yirmi yaş dişlerinin cerrahi çekimi hala günümüzde oral cerrahlar tarafından gerek hastane ortamında gerekse muayenehane pratiğinde en fazla uygulanan süreçlerden birisidir. 20. yüzyılın başlarında antibiyotikler şimdi keşfedilmemişken operasyonun yan tesirleri uzun uzadıya araştırılmış ve yalnızca hastaya çok büyük bir kasvet yaratacak durumda ise çekimleri planlanmıştır. 20 yüzyılın ikinci yarısından sonra diş hekimliğinde antibiyotik kullanımı yaygınlaşmaya başladıktan sonra korkulan bir operasyon olmaktan çıkmış sorun yaratan yahut ileride sorun yaratabilecek yirmi yaş dişlerinin çekimi kolaylaşmıştır.

Gömük yirmi yaş dişlerinin çekim kararını almak bazen doktor için zorlayıcı olabilmektedir. Geçtiğimiz 30 yıl içerisinde yapılmış araştırmaları baz alacak olursak Amerikan ekolü ve İngiliz ekolü olarak bu mevzuyu iki başlık altında özetleyebiliriz. Amerikan ekolünde gömük yirmi yaş dişleri gömüklük derecelerine ve zahmet yaratıp yaratmayacaklarına bakılmaksızın profilaktik (koruyucu) hedefle çekilir. Bu görüş şu açılardan mantıklıdır; Gömük bir yirmi yaş dişinin hastaya badire yaratması durumunda çekim süreci hem daha da zorlaşacak, hem de çekim sürecine kadar olan müddette ve sonrasında ki ilaç kullanımı artacaktır. Fazla ilaç kullanımının hastanın fiziki durumuna olan tesirlerinin çok tartışıldığı günümüzde bu durum ehemmiyet arz etmektedir. Operasyon sonrası güzelleşme devrinin uzayacağı açıktır ki bu da iş gücü kaybı ile gerçek orantılıdır. Gelişmiş olan ülkelerin sıhhat siyasetleri hastalığın oluşmadan önlenmesine yönelik işlemektedir. İngiliz ekolünde ise belirti vermeyen gömük yirmi yaş dişleri kasvet yaratana kadar ağızda bırakılır.

Bu bilgiler ışığında gömük yirmi yaş dişlerinin hangi vakitte çekilmesi gerektiğini kısaca özetlemek istersek; bu karar ağız diş çene cerrahisi uzmanı ve hastanın birlikte tartışıp verecekleri bir karardır. Şayet yirmi yaş dişleri ergenlik devrinin başlarında dizideki yerlerini almamışlarsa ya gömük kalmışlardır ya da hiç oluşmamışlardır. Dişlerin gömük kalma nedenleri çok çeşitlilik göstermekle birlikte en fazla akla yatan ve sıklıkla karşılaşılan sebep, evrim geçiren ve yumuşak diyete alışan insanoğlunun çene yapısının küçülmesidir. Teşhis alınacak kolay bir panoramik grafi ile konulur. Ağız içi muayenede o bölgede oluşan enfeksiyon, şişlik ve ağrı kıymetlendirilir. Panoramik grafilerde ise gömük dişin durumu, önündeki dişle olan bağlantısı ve etrafında rastgele bir patoloji olup olmadığı incelenir. Bu bilgiler ışığında, hastada antibiyotik kullanımını gerektiren şişlik ve enfeksiyon varlığında, ağrı kesici kullanımını gerektiren künt kulağa, yüze ve boğaza yayılan ağrılı durumlarda gömük dişin alınma vakti gelmiştir. Şayet röntgende dişin etrafında rastgele bir kistik lezyon ya da kemik erimesi saptanırsa, diş rahatsızlık vermiyor olsa dahi durumun kötüleşmesine müsaade verilmeden alınmalıdır.

Dişlerin sıkışıklığından ötürü oluşan bozukluklarda ortodontik tedavi öncesinde, sırasında yahut sonrasında gömük dişlerin alınması gerekebilir. Bu karar hastanın  ortodontisti ve çene cerrahının ortaklaşa alacakları bir karardır.

Oluşacak enfeksiyonun hastanın hayatını tehdit edebileceği nakil hastalarında, açık kalp ameliyatı geçirecek yahut geçirmiş olan hastalarda, yüksek kan şekeri olup ilaçlar ile ayarlanamayan diyabet hastalarında gömük dişler hastanın doktoru ile görüşülerek çekilebilirler.

Gebelik düşünen bayan hastalarda gebelik periyotlarında yapılacak ağız içi teşebbüslerin sonlu olması dolayısı ile gömük olan yirmi yaş dişlerin gebelikten evvel çekilmesi uygun olur. Unutulmamalıdır ki gebelik devrindeki hormon değişiklikleri ağız içinde mevcut olup külfet yaratmayan bir çok patolojiyi alevlendirebilir.

İlerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek sistemik durumlar gömük diş ameliyatının yapılmasını zorlaştırabilirler. 35 yaşın üzerindeki hastalarda yara ve kemik güzelleşmesinin gecikebileceği ve güzelleşme potansiyelinin azalabileceği göz önünde bulundurulursa bu sürecin 35 yaşından evvel yapılması uygun olur.

Gömük yirmi yaş cerrahisi lokal anestezi altında klinik ortamında uygulanan bir cerrahidir. Operasyonun zorluğunu belirleyecek birçok etken bulunur. Dişin gömüklük derecesi, kullanılan teknik, cerrahi ekipmanın kalitesi ve en değerlisi süreci yapan tabibin deneyimi operasyon müddetini belirlediği üzere bu etkenler operasyon sonrasında oluşacak durumlar üzerinde de direkt tesirlidir. Operasyon sırasında gerçek bir anestezi uygulandığı takdirde hasta ağrı duymaz yalnızca bir baskı hisseder. Diş yerinden alındıktan sonra dikişlerle yara yeri kapatılır. Vaktin kısıtlı olduğu yahut hastanın randevulara sık gelmek istemediği durumlarda hem alt hem de üst gömük yirmi yaş dişleri tıpkı anda alınabilir. Bu randevu sayısını azaltabileceği üzere operasyon sonrasında verilecek ilaçların daha az kullanılmalarını sağlar. Alt ve üst diş tıpkı anda güzelleşeceği için toplam düzgünleşme devri yarıya iner.

Operasyon sonrası reçete edilen ilaçlar sistemli olarak kullanıldığında ve doktorun operasyon sonrası devirdeki tekliflerine  uyulduğu takdirde düzgünleşme meselesiz gerçekleşir. Operasyon sonrası 48. saatte azamî olan ödem, 5 gün içinde olağana döner. Dikişler ise 1 hafta sonra alınır. Dikişlerin alınması ile daha da hızlanan yumuşak doku uygunlaşması  15 günde, diş çekim soketinin kemikle dolması 3. ayda tamamlanır.

Önemli sistemik sorunu olan hastalarda (kontrol edilemeyen diyabet, kalp rahatsızlıkları, kanser tedavisi, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, bisfosfonat ilaç kullanımı) dikkat edilmesi gerekir. Süreç hastanın tabibi ile görüşülerek belirlenecek tedavi protokolü ile yapılır ya da durumun çözülmesi sonrasına ertelenir. Hamilelik durumunda ise 2. üç aylık periyotta süreç yapılır yahut doğumdan sonrasına bırakılır. Ağız içinde yirmi yaş bölgesinde tümöral bir oluşumdan şüpheleniliyor ise çekim yapılmaz.

Önemli gömüklük derecelerinde yada alt çene hududu ile dişin yakın bağlantıda olduğu durumlarda daha ileri görüntüleme tetkikleri yardımı ile sorunun derecesi ve sonrasında oluşabilecek sorunlar belirlenir fayda-zarar münasebeti kıymetlendirilir, hasta doktor işbirliği çerçevesinde dişin çekimine karar verilir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ağız Diş Ve Çene Cerrahı

Bruksizm (Diş sıkma/Diş gıcırdatma) Nedir?

Bruksizm (diş sıkma), uyku sırasında çiğneme kaslarının etkin olması nedeniyle diş sıkma ya da diş gıcırdatma durumudur. Bruksizm (diş gıcırdatma …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bruksizm (diş sıkma), uyku sırasında çiğneme kaslarının etkin olması nedeniyle diş sıkma ya da diş gıcırdatma durumudur. Bruksizm (diş gıcırdatma) sırf geceleri değil, gün içinde de meydana gelebilir ve toplumda sık görülmektedir.

Uyku sırasında neden diş sıktığımız günümüzde hala araştırılan ve şimdi tam olarak açıklık kazanamamış bir mevzudur. Bu sorun, merkezi hudut sistemi ile ilgili olabileceği üzere üzerinde en çok durulan nedenler gerilim ve anksiyete bozukluğu (kaygı bozukluğu) üzere ruhsal faktörlerdir. Ayrıyeten gece bruksizmi uykuyla bağlantılı bir hareket bozukluğu olarak kabul edilir ve horlama ya da apne (uyku sırasında kısa vadeli teneffüs durması) üzere öbür uyku sorunları de eşlik edebilir.

Diş sıkma şikayeti olan hastaların birçoklarında dişlerde aşınma kelam mevzusudur. Dişler çok hassas olabilir, mevcut dolgu ve kaplamalar hasar görebilir. Lakin, bunların dışında daha az göze çarpan yumuşak doku bulguları da olabilir. Birçok vakit muayene sırasında çiğneme kaslarında ağrı ya da hassasiyet mevcuttur. Diş sıkan bireylerde ayrıyeten sabah baş ağrıları ve yorgunluk şikayetleri de kelam hususudur.

Hafif derecedeki bruksizm (diş sıkma) tedavi gerektirmeyebilir. Fakat şiddetli olduğu durumlarda çene eklemi sorunları, baş ağrıları ve diş sorunlarına yol açabilir. Bruksizm (diş gıcırdatma) çene eklemi sorunlarının en sık karşılaşılan nedenlerinden biridir. Şiddetli bruksizm (diş sıkma) tedavi edilmediğinde dişler aşınmaya başlar, hatta tüm dişin kaybedildiği bir noktaya varabilir. Aşınma, dişleri çürümeye karşı dayanıksız hale getirirken diş kırılmalarına da sebep olabilir. Daima ve tekrarlayan biçimde diş sıkma yahut diş gıcırdatma sonucunda çene eklemi çok yüklere maruz kalarak hasar görebilir ve dişlerde meydana gelen aşınma ve yükseklik kaybı da bu yüklenmeyi artırarak mevcut çene eklemi sorununu şiddetlendirir. Bruksizme (diş sıkma) bağlı olarak çene ekleminde görülebilecek sorunlar kas ve eklem ağrıları, çene eklemi kilitlenmesi (ağız açamama) ve eklem sesleridir (çene kıtlaması, kütlemesi).

Bruksizm (diş gıcırdatma), üstte bahsettiğim sorunlar önemli halde ortaya çıkana kadar fark edilmeyebilir. Bu nedenle bulgu ve belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak ve rutin diş tabibi muayenelerine devam etmek kıymetlidir.

Okumaya Devam

Ağız Diş Ve Çene Cerrahı

Diş Sıkma (Bruksizm) ve Çene Eklemi Hastalıkları

Bazen yemek yerken, esnerken, konuşurken çenemden ses geliyor bu olağan mi ? Yoksa çenem mi çıktı? Çene eklemi 3 kesimden oluşur; baş kuralı …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bazen yemek yerken, esnerken, konuşurken çenemden ses geliyor bu olağan mi ? Yoksa çenem mi çıktı?

Çene eklemi 3 kesimden oluşur; baş kuralı, alt çene kemiği ve iki kemik birbirine sürtmeden rahat çalışabilsin diye tıpta disk olarak halk ortasında kıkırdak olarak bilinen yapıdan oluşur. Bu ses diskin pozisyonunun değişmesinden olur. Bu ses çene çıkması değildir.

Diş gıcırdatma ve diş sıkma nedir ?

Diş sıkma ve gıcırdatma genelde uyurken gözlemlenen, gün içindeki bireyin geriliminin tetiklediği dişlerin kenetlenerek sıkılması halidir. Olağandışı bir durumdur. Tedavi edilmezse dişlerin kırılmasına, diş eti çekilmesine ve eklem rahatsızlıklarına sebep olur.

Neden yalnızca gece diş sıkıyoruz ?

Bilinenin tersine gündüzde hasta diş sıkabilir. Kişi bunun farkına vararak önlemesi gerekmektedir.

Sabahları baş ve boyun ağrısı ile kalkıyorum olağan mi ?

Baş ve boyun ağrısı bir çok farklı sebebe bağlı olsa da bilhassa ağrının sabah olması bize diş sıkma hastalığını düşündürür.

Diş sıkma ve gıcırdatmanın tedavisi nedir ?

Hastadan alınan ölçülere nazaran kişinin bruksizm şiddetine nazaran özel kalınlıklarda gece plakları yapılmaktadır. Bunun yanında kimi fizikî terapiler anlatılmakta, kaslarda spazm var ise medikasyon uygulanmaktadır. Gerektiğinde kaslardaki enflamasyonun çözülmesi için lazer tedavisi uygulanmaktadır.

Çenemi fazla açamıyorum ve ağrım var çenem çıkmış olabilir mi?

Çeneyi açamamak ve ağrı olması bize çene çıkmasını değil, kapalı kilitlenme hastalığını tanım eder. Ayrıntılı muayene edip ağzı açamama şikayeti kassal mı, eklemsel mi teşhis edip ona yönelik tedavi yapılmaktadır.

Çene eklemi rahatsızlıklarının sebepleri nelerdir?

Uzun mühlet tedavi edilmeyen diş sıkma diş gıcırdatma

Hastada tek taraflı çiğneme alışkanlığı

Eksik dişlerden ötürü tek taraflı çiğneme

Olağandışı alışkanlıklar (kalem ısırma,parmak emme üzere.)

Gerçek yapılmamış protezler ve dolgular

Çenelerdeki önemli ortodontik bozukluklar

Çene eklemi hastalıklarının tedavisinde ne kullanılır ?

Çene eklemi tedavisinde okluzal splint yapılmaktadır. Hastaya uzun bir yapması gereken ve yapmaması gerekenler listesi verilmektedir.

Eklem hastalığım ne vakit düzgünleşir ve ne vakit denetime gelmeliyim?

Genelde okluzal splint kullanılmaya başlandıktan bir – iki hafta sonra denetime çağırılmakta, daha sonra 3. Ay çağırılmaktadır. Eklem hastalıklarında hastalığın şiddetine nazaran büsbütün bir düzgünleşme görülmeyebiliyor. Burada hedeflenen hastanın günlük yaşantısına rahatsızlık duymadan geçiş yapmasıdır.

Okumaya Devam

Ağız Diş Ve Çene Cerrahı

Gömülü Dişler

Sürme vakitleri geldiği halde; çene kemiği içinde kalıp olağan pozisyonunu alamayan dişlere GÖMÜLÜ DİŞLER ismi verilir. En sık olarak 20 yaş …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sürme vakitleri geldiği halde; çene kemiği içinde kalıp olağan pozisyonunu alamayan dişlere GÖMÜLÜ DİŞLER ismi verilir. En sık olarak 20 yaş dişleri, bunları takiben de kanin (köpek) dişleri, sıklıkla çene kemiği içerisinde gömülü kalırlar. 20 yaş dişleri, çoklukla 16-20 yaşlarında sürmeye çalışır ve çoğunlukla kendilerine yer bulmakta zorlanır ve gömülü kalırlar.

20 yaş dişleri çenelerde en sonda yer alan dişlerdir. Yetersiz fırçalamaya bağlı olarak basitçe çürüyerek diş/çene ağrılarına ve ağız kokusuna yol açabilirler. Çenelerde uygun yer bulamayan 20 yaş dişleri, öteki dişleri sıkıştırabilir ve dişlerde çapraşıklık yaratabilirler. Ayrıyeten yanındaki komşu dişe baskı yaparak bu dişin çürümesine neden olabilirler. Uzun yıllar fark edilmeyen gömülü 20 yaş dişleri çene içerisinde büyük boyutlara ulaşan kist üzere patolojilere neden olarak önemli meselelere yol açabilirler. Bu nedenle Ağız Diş ve Çene Cerrahisinde en sık yapılan süreçlerden biri 20 yaş dişlerinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır.

Klinik ve radyolojik muayeneler sonucunda, gömülü dişler için tedavi sistemi belirlenir. Birtakım durumlarda, gömülü kanin dişler ortodontik tedavi ile olması gereken pozisyonlarına sürdürülebilmektedir. Bazen semptomu olmayan gömülü dişler, belli aralıklarla çekilen röntgenler ile takip edilmek kuralıyla yerinde bırakılabilir. Lakin sürdürülmesi mümkün olmayan, başka dişlere ziyan verdiği belirlenen, çapraşıklığa sebep olan, enfeksiyon ve patolojik lezyonlara neden olan gömülü dişlerin cerrahi müdahale ile çekilmeleri gerekmektedir.

20 yaş dişleri genelde ilgili bölgeden geçen inferior alveolar sona yakın olarak derinde gömülü kalırlar. Bu nedenle sonun hasar görmemesi için çekim öncesinde detaylı bir muayene yapılması ve deneyimli bir cerrahi uzmanının travma yaratmadan dişe müdahale etmesi kıymetlidir.

Okumaya Devam

Trendler