Yüzücü Beslenmesi - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Çocuk Kardiyoloğu

Yüzücü Beslenmesi

Spor, bireye bedensel ve ruhsal manada doyum sağlarken, özgür vakitlerin gerçek değerlendirilmesinde ve sıhhatin korunmasında da değerlidir …

Yayınlanan

üzerinde

Spor, bireye bedensel ve ruhsal manada doyum sağlarken, özgür vakitlerin gerçek değerlendirilmesinde ve sıhhatin korunmasında da değerlidir. Birçok spor kolunda olduğu üzere, bireyler, yüzme sporu ile de amatörce yahut profesyonelce uğraşmaktadırlar. Profesyonel manada yüzen sportmenlerin da performansını etkileyen kimi etmenler bulunmaktadır. Bu etmenlerin başında; yaş, genetik yapı, fizikî kondisyon ve beslenme durumu yer almaktadır(1).

YÜZÜCÜLERDE SIVI ALIMI

Günümüzde spora olan ilgi giderek artarken, sporun geniş kitlelerce benimsenmesiyle birlikte yaygınlaşması ve buna bağlı olarak sportmen beslenmesi ve sıvı alımı da değer arz eden bahislerden biri haline gelmiştir. Su ile çevrili olduklarını düşündüklerinden ötürü birçok yüzücü idman sırasında yahut müsabakalarda sıvı alımına hiç dikkat etmemektedirler. Buna karşın, sıcak havuz suyu, ortam ısısının yüksek olması, yüksek nem üzere ortam durumları yüzücülerde dehidrasyonun 30 dakika üzere kısa bir müddette başlamasına neden olur. Bu da yüzücülerin idman randımanını olumsuz istikamette tesirler. Bu durum yüzme dışında yüksek yoğunluklu idman yapan atletlerde yaklaşık olarak 0.3 lt/saat olarak görülmesine karşın yüzme sporunda ortam ısısı ve nem oranının da tesiriyle kaybedilen sıvı ölçüsü artmaktadır. Bu yüzden yüzücülerin dehidratasyon riski fazladır. Beden sıvılarının istikrarda tutulmasında en kıymetli elektrolitler Na+ , Clve K+ ’dur. Sıvı kaybı bedende Na+ , Clve K değişimlerinide beraberinde getirir. Bedende kâfi elektrolit bulunmadığında, kas krampları, halsizlik ve apatiyi de içeren yetersizlik semptomları gözlenebilir.

31 yüzücünün katıldığı yüzücülerdeki idman sonrası sıvı kaybına bağlı yük değişiminin kandaki, sodyum (Na+ ), potayum (K+ ) ve klor (Cl- ) seviyelerine tesirini ortaya koymayı amaçlayan bir çalışmada yüzücülerde uzun müddetli ve ağır interval idman programı ile kandaki Na+ ve Cl iyonlarında azalma ve K+ iyonlarında ise artışın manalı düzeyde olduğu gözlemlenmiştir (p<0,05). Kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konması atletin, sıhhati ve performansının korunması için son derece değerlidir. Beden sıvılarının azalması ile performansta düşme, termoregülasyonda bozulma, sıcağı tolera edememe üzere çeşitli fizyolojik durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumlardan korunmak ve düzeltmek için atletlerin gün içerisinde sistemli olarak belli aralıklarla sıvı tüketmeye ihtimam göstermesi kendilerine özel bir sıvı alım planı oluşturmaları gerekmektedir

Öcal Kaplan, D , Öcal, D . (2018). Yüzücülerde İdman Sonucu Oluşan Dehidrasyonun Kan Parametreleri Üzerine Tesirinin Araştırılması . CBÜ Vücut Eğitimi ve Spor Bilimleri Mecmuası , 13 (1) , 136-150 .

Atletler için alması gerek sıvı ölçüsü aldığı güce nazaran hesaplanır. Güç sıvı oranının 1:1 olması önerilir. Örneğin günlük 4000kkal alan bir atlet 4000ml sıvı almalıdır.

UYGUN HİDRATASYON İÇİN ACSM TEKLİFLERİ

İdman öncesi ve sonrası tartılın

Antrenman sonrası her 0,5 kg kayıp için 2 bardak sıvı tüketin

Karşılaşma öncesi ve sıralı sıvı tüketimini sınırlayamayın

Antreman yahut karşılaşmadan evvel en az 1-2 bardak sıvı tüketin (240-480cc)

İdmandan çabucak evvel en az 120-240cc sıvı tüketin

Antreman ve karşılaşma esnasında 15-20dk ortayla 120-240cc sıvı tüketin

Antrenman sonrası 240-480cc sıvı tükeyin

Yemekler ortasında en az 240cc sıvı tüketin

Sıvı kaybını karşılayan içecekler 58-120mg sodyum/240cc içermeli

Sıvı kaybını karşılayan içecekler %6-8 karbonhidrat içermeli.

*Uzun süren antreman ve yarışlarda su tek başına ter ile kaybedilen elektrolitleri karşılayamaya yetmez bu durumlarda izotonik atlet içecekleri ile sıvı elektrolit muhtaçlığını karşılamak yararlı olabilir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Acil Tıp Doktoru

Bronşektazi

Bronşektazi nedir? Bronşun kalıcı genişlemesine bronşektazi denir. Bronşektazilerde genellikle bronş duvarı harabiyeti de vardır …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bronşektazi nedir?

Bronşun kalıcı genişlemesine bronşektazi denir. Bronşektazilerde genellikle bronş duvarı harabiyeti de vardır. Bronşektazinin silindirik, kistik, varikoz gibi tipleri vardır.

Bronşektazinin nedeni nedir?

Bronşektazi daha çok çocukluk çağında geçirilen (ağır) akciğer enfeksiyonları sonrasında ortaya çıkar. Kistik fibrozis denilen akciğerlerde tekrarlayan enfeksiyonlar neticesinde oluşan bronşektazilerle karakterize olan hastalık genetik bir bozukluk sonucu ortaya çıkar. Akciğerlerdeki seyri kistik fibrozis dışı bronşektazileden farklı seyrettiğinden ve kistik fibrozis yalnızca akciğerleri etkilemeyip, karaciğer pankreas, over gibi organları etkileyebildiğinden bronşektazi başlığı altında değil ayrıca değerlendirilmesi gereken bir hastalıktır. Bronşektazi tek başına bir hastalık olmaktan daha çok akciğerlerde ortaya çıkan ağır ya da tekrarlayan enfeksiyonların bir sonucudur. Bu durumun istisnası konjenital bronşektaziler sayılabilir. Konjenital bronşektazilerde bronş duvarında kıkırdak gelişimi sorunları olabilmektedir.

Bronşektazinin semptomları nelerdir?

En sık görülen semptomu balgam ve öksürüktür, bazen kanlı balgam (hemoptizi) da olabilir. Bronşektazisi görece yaygın olan hastalar özellikle kış mevsiminde enfeksiyonlardan dolayı fazla miktarda balgam çıkarabilirler. Bronşektazinin yeri ve yaygınlığı çok önemlidir. Lokalize bronşektaziler karinanın alt tarafındaysalar sekresyonlardan dolayı sık sık enfekte olabilirler. Üst loblarda olan bronşektaziler daha çok akciğer tüberkülozu sekeli olarak değerlendirilebilirler. Genelikle enfekte olmazlar. Pulmoner sekestrasyon denilen anomalilerde de bronşektaziler gözlenebilir. Bu hastalarda masif yani ağır hemoptiziler olabilir ve bu durum bazen ölümle sonuçlanabilir. Yaygın bronşektazi varsa kistik fibrozis, immün yetmezlik, diffüz panbronşiyolit gibi hastalıklar araştırılmalıdır.

Bronşektazi tanısı nasıl konulur?

Bronşektazi ileri düzeyde ya da yaygın değilse genellikle akciğer grafisinde görülmez. Oskültasyonda orta raller duyulabilir. Dinleme bulgusunun olması bronşektaziden kuşkulandırır.

Bronşektazi tanısı eskiden bronkografi ile konulurken günümüzde seçkin tanı yöntemi toraks HRCT’dir (yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi).

Bronşektazinin tedavisi var mıdır?

Bronşektaziyi düzelten yaninormal bronş haline getiren bir tedavi yoktur. Öksürük, balgam, nefes darlığı gibi belirtileri olan bronşektazili hastalar öncelikle ilaç tedavisi (antibiyotik, mukolitik, ekspektoran, inhaler ilaçlar gibi) ile tedavi edilirler. İlaç tedavisi ile klinik iyileşme sağlanabilir ancak bronşektazi düzelmez. Bir süre sonra bronşektazi tekrar enfekte olabilir ve hastaların belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. Bu tür hastalar grip ve zatürre aşılarından fayda görebilirler. Bronşektazi tek taraflıysa ve uygun medikal tedaviye rağmen tekrarlayan hemoptizi ya da bronşektazik alanlar sık sık enfekte oluyorsa operasyon seçeneği göz önünde bulundurulur. Yani bronşektazi olan akciğer alanı rezeke edilebilir (ameliyatla alınabilir). Operasyon dışında, hemopizi için bronşiyal arter embolizasyonu, enfeksiyon için akılcı antibiyotik kullanımı diğer seçenekler olarak düşünülebilir. Bilateral (iki taraflı) bronşektazilerde operasyon seçeneği neredeyse yoktur. Bronşektazili bir hastada bronşektazi nedeni olarak altta yatan bir hastalık saptanırsa, o hastalıkla ilgili önlemler alınır. Örneğin immün globulin yetersizliği saptanırsa, immün globulin replasmanı yapılır, gereken durumlarda antibiyoterapi ve eşlik eden diğer durumların tedavisi yapılır.

Okumaya Devam

Acil Tıp Doktoru

Sosyal Alerji

Sosyal alerji, mevsimsel alerjiler gibi tekrar eden ve kaçınılması zor olan davranışlardır. En sevdiğiniz arkadaşlarınızı, davranışlarından …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sosyal alerji, mevsimsel alerjiler gibi tekrar eden ve kaçınılması zor olan davranışlardır. En sevdiğiniz arkadaşlarınızı, davranışlarından hoşlanmadığınız kişilerle değiş tokuş ettiğinizde oluşan durum tam anlamıyla bu. Peki, bu insanlar nerede? Mesela, teyzenizin sürekli anlamsız şeylerden şikâyet etmesi, kuzeninizin yemek yerken ağzını şapırdatması (gözünüzün önüne getirin) ve yedikten sonra ağzını kol kenarlarına silmesi. Şimdi ne hissediyorsunuz? Rahatsızlık. Bu rahatsızlık, sosyal alerjenlerin ürettiği duygusal ve fiziksel belirtilere maruz kaldıktan birkaç dakika sonra ortaya çıkar. Bir eylem bir defalık yapıldığında belki katlanılabilir, ancak düzenli olarak gerçekleştiğinde kulağınıza gelen bir sinek vızıltısı gibi bizi rahatsız edebilir.

Peki, sosyal alerjenler hakkında ne yapabilirsiniz?

En çok zorlandığımız ve sosyal alerjiyi hissettiğimiz yerler ailemizin ve çalışma arkadaşlarımızın yanı o nedenle bu durumu gözden geçirmeyi unutmamalıyız. Sizler yalnızca yaptıklarınızı ve hissettiklerinizi kontrol edebilirsiniz, karşınızdaki kişiyi değil.

Bazen davranışlar kasıtlı gibi gözükse bile, kasıtlı olarak sizi rahatsız etme amaçlı olmadıklarını ve muhtemelen bunun başka bir nedeni olabileceğini düşünün.

Bu davranışları genellikle en çok zaman geçirdiğimiz insanlarda görürüz ve bu davranışlar devam ettikçe alerjimiz daha da kötüleşebilir.

Sosyal alerjik reaksiyonu önlemenin etkili bir yolu, maruz kalma sürenizi azaltmaktır. Kedilere alerjisi olan bir kişinin, kedilere uzun süre maruz kalmaması gibi sosyal alerjisi olan bir kişinin de sosyal alerjenlerle dolu bir ortamda kalmaktan kaçınması gerekir. Alerjenlerle temasta olduğunuz süreyi en aza indirmek alerji riskinizi azaltır.

Sosyal alerjenlerinizle çevrili bir ortamda harcadığınız zamanı sınırlamak gibi bir strateji belirleyebilirsiniz. Aile toplantılarında veya girdiğiniz sosyal durumlarda stratejik olun. Yemek masasında bir yer bulurken ağzını şapırdatan kuzeninizin tam karşına oturmayın. Birçok sosyal alerjen üzerinde bir miktar kontrol gücümüz vardır. Aslında çevremizdeki sosyal alerjenler bir tür destek ve doğrulama bekler. Örneğin; bir türlü susmak bilmeyen teyzenizin ağzından çıkanları kapatmak isteyebilirsiniz, ancak bu alerjik reaksiyonunuzu sakinleştirmenize yardımcı olmaz. İlk olarak aradığı onaylanmayı sağlamak için biraz zaman harcarsanız, onun istediği tatmini vererek itici bulduğunuz davranışı söndürmeyi sağlayabilirsiniz. Şapırdatarak yemek yiyen kuzeniniz ile yeme alışkanlıkları hakkında konuşmayı deneyebilirsiniz. Ancak, konuşmaların yalnızca bilgi vermekle kalmayacağını aynı zamanda ilişkiniz içinde bir sonucu olduğunu unutmayın. Onu sevdiğiniz için onunla bu konu hakkında açıkça konuştuğunuzu belirtin.

Eğer bunların işe yaramayacağını düşünüyorsanız anda olmayı deneyebilirsiniz. Anda olmak, şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmeyi ve onları yargılamaksızın kabul etmeyi içerir. Sosyal alerjenler sizi rahatsız etmeye başladığında bu düşüncelerinizi değerlendirmeden önce kendi iç rahatsızlığınıza dikkat edin. İçinizde neler oluyor bir bakın bakalım. Sadece nereye gittiğini takip edin. Bu durum alerjenin sizi rahatsız etmesini engellemeyecek, ancak sizi ne kadar sinirlendirdiğini fark etmenize ve etkilerinden ne kadar çabuk kurtulacağınızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Sosyal alerjiler sizi yıpratabilir ve ilişkilerinizi strese dayanıklılık testine dönüştürebilir. Birkaç basit adım sizi ilişkilerinizde sosyal alerjenlerle uğraşmak yerine mutlu, sağlıklı bir ilişki yaşamanızı sağlayacak hale getirebilir.

Okumaya Devam

Trendler