Kalp Krizi Nedir, Nasıl Oluşur? - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp Krizi Nedir, Nasıl Oluşur?

Kalp kasınızın (miyokard) ömrünü sürdürebilmesi için oksijene muhtaçlığı vardır ve bu oksijen kan yolu ile gelir. İşte kalp kasınıza oksijen …

Yayınlanan

üzerinde

Kalp kasınızın (miyokard) ömrünü sürdürebilmesi için oksijene muhtaçlığı vardır ve bu oksijen kan yolu ile gelir. İşte kalp kasınıza oksijen taşıyan kanın geçtiğikoroner damarlarındaralması ya da büsbütün tıkanması sonucu kalp kasına gelen kan azaldığında yahut tümden kesildiğinde kalp krizi ya da tabiplerin dediği üzere miyokard infarktüsü oluşur. Kalbe oksijeni taşıyan koroner damarların, plak ismi verilen, kolesterol ve öteki unsurların birikmesi ile oluşan yapılarla kalınlaşıp sertleşmesi ateroskleroz olarak tanımlanır. Koroner damarların içindeki plak parçalandığında içinden çıkan unsurlar plağın etrafında bir kan pıhtısı oluşturur. Bu pıhtı damarı tıkayıp kalp kasına kan gelemediğinde, yani kalp kası oksijenden mahrum kaldığında, iskemi dediğimiz durum ortaya çıkar. İskemi sonucu kalp kasının bir kısmında geri dönüşü olmayan bir hasar yahut hücre vefatı oluştuğunda kalp krizi (miyokard infarktüsü) oluşur.

Kalp Krizinden Korunmak İçin

Kalp krizinden ve inmeden korunmanın 3 temel noktası vardır:

Sigarayı bırakın.

Daha fazla hareket edin.

Beslenmenize dikkat edin.

Pek kolay üzere görünüyor ancak neden hala kalp krizi ve inme dünyada 1 ve 3 numaralı vefat nedenleri olarak kalmayı sürdürüyor? Zira ne yazık ki, aşağıdaki kalp dostu teklifler her vakit dikkate alınmıyor.

Sigarayı bırakın.

Her gün etkin olun.

Sağlıklı bir beden yüküne sahip olun. Bunun için VKİ (vücut kitle indeksi) cetvellerinden yararlanın.

Kan kolesterolünüzü düşürün: Doymuş (tereyağ üzere oda ısısnda katı olan yağlar) ve trans yağları (katı margarinler) tüketmeyin, total kolesterolü 200 mg/dL’nin altına çekin. Risk seviyenize nazaran, LDL kolesterolü, kalp hastalığı riskiniz düşük ise 160, orta derecede ise 130 ve yüksek ise 100 mg/dL’nin altına indirin.

HDL (iyi) kolesterol – erkeklerde 40 mg/dL bayanlarda 50 mg/dL yahut üzeri olmalı.

Trigliseridler 150 mg/dL’den düşük olmalı.

Kan basıncını düşürün: Amaç <120/80 mmHg

Diyabetiniz varsa kesinlikle denetim ettirin. Zira diyabetlilerde sıklıkla mevcut olanyüksek kolesterol,yüksek tansiyon, sigara, şişmanlık ve hareketsizlik üzere risk faktörleri nedeniyle kalp damar hastalığı riski 2-4 kat artmıştır.

Gerilimi azaltın.Gerilim, sigara içmenize yahut fazla yemenize neden olabilir.

Alkolü sınırlayın. Alkolün fazlası tansiyonu ve trigliserid seviyelerini yükseltir, kalpte ritim bozukluğuna neden olabilir

Kalp Krizinde Teşhis Formülleri

Kalp krizi geçiren hastalara pek çok tanısal testler yahut birtakım süreçler yapıldığını duymuşsunuzdur. Bu testlerin neler olduğunu, tabiplerin hangi gayeyle bunlara başvurduğunu temel seviyede de olsa bilirseniz kendinizi daha inançta hissedeceğinizi, size yapılan süreçler konusunda doktorunuzun açıklamalarını daha çarçabuk anlayabileceğinizi düşündüğümüz için size bu bilgileri açıklayarak aktarmayı uygun gördük.

Aşağıda yer alan kan testleri ve öbür teşhis yolları sayesinde hekiminiz:

Hakikaten bir kalp krizi geçirip geçirmediğinizi,

Şayet geçirdiyseniz bu krizin kalbinize ne oranda ziyan verdiğini,

Kalbinizi besleyen koroner arterlerinizdeki hastalığın (KAH) derecesini,

Şayet size daha evvel KAH tanısı konmamış ise, başka bir deyişle, bu kalp krizi, kalp damarlarınızdaki hastalığın bugüne kadar olan birinci belirtisi ise, bundan sonrası için hangi tedavi metotlarının ve ömür usulü değişikliklerinin kalbinizi koruyacağını ve ileride önemli tıbbi sıkıntılarla karşılaşmanızı önleyeceğini, belirler.

Bu teşhis prosedürlerigirişimselvegirişimsel olmayan usullerolarakayrılırlar. Tıp lisanında genel olarak girişimsel prosedürler,invazivteknikler olarak da bilinir. Bir yolun girişimsel olması, tekniğin uygulanması sırasında hastanın bedenine dışarıdan rastgele bir alet yerleştirilmesi ya da sıvı vs. verilmesi, manasına gelir.

Girişimsel prosedürler çok çeşitlidir, hem teşhis hem de tedavi hedefli kullanılırlar. Örneğin kolay bir kan testi için damardan kan alma süreci yahut bedendeki bir boşluğa tüp yahut aygıt yerleştirilmesi bir girişimsel formül olduğu üzere, açık kalp ameliyatları üzere büyük cerrahi süreçler de girişimsel formüller ortasında yer alır.

Girişimsel Teşhis Yolları:

Kan testleri ve öteki girişimsel teşhis yolları

Kan testleri:Hastanın kalp krizi geçirdiğini doğrulayan ve krizin kalp kasında oluşturduğu hasarın yaygınlığını, gelecekte hastanın ne kadar risk altında olduğunu, koroner arter hastalığının derecesini gösteren ve en uygun tedavi formunu belirlemeye yardımcı olan birtakım testlerdir.

Enzimler:Kalp krizinin erken evresinde, ekseriyetle göğüs ağrısı ile kişi birinci acil servise başvurduğunda istenen, erken evrede olayın bir kalp krizi olup olmadığını doğrulayan testlerdir, bunlara kalp hasarı göstergeleri ya da kalp enzimleri denir. Bu enzimler olağanda, yüklü olarak kalp kası hücrelerinin içinde bulunurlar, şayet kişi kalp krizi geçiriyorsa, bu sırada oksijensizlik nedeniyle beslenemeyip hasar gören kalp kası hücrelerinden kana geçerler. Kalp kası hasarının teşhisinde en sık kullanılan enzim testlerinin başında kreatin kinaz gelir, enzimin İngilizce isminin birinci harflerinden ötürü kısaca CK olarak bilinir. Bu enzimin bilhassa kalp kasına has olan bir kısmıCK-MBolarak bilinir, kalp krizi geçirmekte olan kişinin kanında, kalp krizinin en kıymetli belirtisi olan göğüs ağrısının (oksijen eksikliğine bağlı iskemik ağrı) başlamasından sonraki birinci 6 saat içinde kişinin kanında, olağana nazaran besbelli derecede artar, olayın 18. saatinde en yüksek seviyesine ulaşır ve 24-36 saat içinde tekrar olağan bir bireydeki seviyesine iner. Lakin kişi büyük bir kriz geçirmiş ya da kriz erken devirde farkedilip tedaviye geçilmemiş ise, enzimin olağana dönüşü 36 saatten geç olabilir.

Troponinler:Kalp krizinin doğrulanmasında kullanılan öbür kan testleri ortasında, yeniden kalp kası hücrelerinde bulunan proteinler olan troponinler çok değerlidir. Troponinlerin farklı çeşitleri vardır, bunlardan bilhassa troponin T (cTnT) ve troponin I (cTnI) olağan bir kişinin kanında çok düşük seviyelerde bulunurken, göğüs ağrısının başlamasından sonraki birinci 4-6 saat içinde kişinin kanında, olağana nazaran besbelli derecede artar. Olayın 10-24. saatinde en yüksek seviyesine ulaşır ve yüksekliği 10-14 gün sürer. Kalp kasında CK-MB testi ile saptanamayacak kadar küçük hasarların (bunlara mikroinfarktlar denir) saptanmasına imkan sağlayan çokhassaskan testleridir.

Trigliseridler:Bedende yapılan ya da besinlerle dışarıdan alınan beden yağlarındandır. Şişmanlık, çok hareketsizlik, sigara, bilhassa çok alkol almak ve pilav, makarna, ekmek, hamur işleri, tatlılar üzere karbonhidratlı besinlerin çok tüketilmesi (günlük toplam kalorinin %60 yahut daha fazlasının karbonhidrat olması) kanda trigliserid seviyesinin olağandan yüksek olmasına yol açar. Bu durum, damar sertliği için bir risk faktörü oluşturur. Sıklıkla buna kanda kolesterol yüksekliğinin de eşlik ettiği görülür. Kalp hastalığı olan pek çok şahısta ve bilhassa şeker hastalarında, bedende trigliserid imalinin çok artması sonucu, kan trigliserid seviyesi yüksek bulunur.

Kan Testleri Dışındaki Öbür Girişimsel Teşhis Sistemleri

Transözofajiyal (Yemek Borusu Yolu İle) Ekokardiyografi:
Ekokardiyografi, yüksek frekanslı ses dalgaları yolu ile (ultrason) kalbin, ana atardamar (aorta) ve koroner damarların iç yapısının detaylı olarak görüntülenmesi ve fonksiyonlarının incelenmesidir. Yaygın olarak kullanılan yüzeyel ekokardiyografi (transtorasik) formülünün yetersiz kaldığı birtakım durumlarda, yemek borusu (özofagus) yolu ile ekokardiyografi yapılır. Bu durumlar şu halde sıralanabilir: Kalpte pıhtı yahut enfeksiyon varlığının araştırılması, yapay kapak fonksiyonlarının kıymetlendirilmesi, ana atardamar-aort yırtılmalarının aranması, kalp deliklerinin incelenmesi, kalp kapak yetersizliklerinin ciddiyetinin belirlenmesi, kalp kapak tamiri yahut kalp deliklerinin kapatılması ameliyatları sırasında ve sonrasında, süreç muvaffakiyetinin kıymetlendirilmesi.
Süreç 10-30 dakika sürer.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum testi):
Kalp kasına ulaşan kan ölçüsü kıymetlendirilerek şahısta koroner arter hastalığı (KAH) bulunup bulunmadığının anlaşılmasına yarayan bir görüntüleme sistemidir. Uygulanan gerilim testinin sonunda sinema için düşük ölçüde radyasyon içeren bir radyoaktif ilaç (talyum) damar yoluyla enjekte edilir. Talyum kan akımı yoluyla koroner arterlere ve oradan kalp kasına ulaşır. Akabinde özel bir kamera yardımıyla verilen radyoaktif unsurun kalp kasında nasıl dağıldığını gösteren imgeler elde edilir. Manzaralar bir bilgisayar yardımıyla düzenlenerek, kıymetlendirilir. Kalp kasına giden kan ölçüsü ile gerçek orantılı olarak talyum ölçüsü da artar ya da azalır. Böylelikle koroner arterlerin beslediği kalp kası görüntülenerek koroner arterlerdeki darlık ya da tıkanıklıkların derecesi hakkında, kalp krizinin kalbe verdiği hasarın boyutu konusunda bilgi edinilir. Ayrıyeten kişinin uygulayabileceği en üst idman seviyesinin saptanmasına yardımcı olur.

Antrenman Gerilimi İle Talyum Testi
Koroner arter hastalığı birtakım bireylerde yalnızca kalbin gerilim altında olduğu ve daha fazla kana gereksinim duyduğu durumlarda saptanabilir. Bu nedenle talyum testi ekseriyetle dinlenme ve gerilim sonrası olmak üzere iki çalışma formunda gerçekleştirilir. Kalpte gerilim yaratmak maksadıyla yapılan antrenman bir koşu bandı yahut bisiklet yardımıyla olabilir. Antrenman kalbin daha fazla çalışmasını ve kan gereksiniminin artmasını sağlayarak tıkanıklık ve daralmaların varlığını saptamaya yardımcı olur. Kişi en üst antrenman seviyesinde iken talyum kana enjekte edilerek gama kamera aracılığı ile kalp kasının fotoğrafları çekilir.

Kalp Kateterizasyonuve Anjiyografi
Kalp boşluklarının ve koroner arterlerin, kontrast unsurun (bir çeşit tıbbi boya maddesi) toplar damarlardan kana kateter denilen bir tüp aracılığı ile enjekte edilmesi sırasında görüntülenmesi ve“X” ışınlarıkullanılarak hareketli sinema çekilmesi temeline dayanır. Kalp damar hastalıklarının teşhisinde en faydalı ve yanlışsız bilgi veren sistemlerin başında gelir. Atardamarların nerede daraldığını ya da tıkandığını, kalp kasının ne kadar yeterli çalıştığını, kalbin içindeki kan basıncını ve oksijen seviyesini gösterir. Elde edilen datalar tedavinin yönlendirilmesinde çok kıymetlidir ve birden fazla hastada tedavi stratejisinin seçimi için temel belirleyici olmaktadır. Günümüzdeki teknolojik şartlar ve bilgi birikimi sayesinde, ismi geçen süreçlerin muvaffakiyet oranı % 99’un üzerindedir. Süreç 2-3 saat sürer.

ElektrofizyolojikTestler
Kalbin, kasılmasını sağlayan özelleşmiş bir elektrik iletim sistemi vardır. Bu sistemde, sağ kulakçıkta yer alan ana merkezden (sinüs düğümü) çıkan ihtarlar, kulakçıklarla karıncıklar ortasında yer alan bir orta istasyondan (atriyoventriküler düğüm) kısa bir bekleme ile geçtikten sonra yeniden özelleşmiş iletim yolları ile karıncıklara yayılır ve böylelikle ana merkezde üretilen elektriksel ikaz tüm kalp kası hücrelerine iletilerek kalbin kasılmasını sağlamış olur.
Çok çeşitli nedenlerle kalbin bu olağan ikaz ve mesaj sisteminde aksamalar oluşabilir. Bazen de doğuştan olan ek yollar iletimde adeta kısa devrelere yol açarak taşikardi dediğimiz süratli kalp atışlarına neden olabilirler. Ayrıyeten bazen kalbin rastgele bir yerinden kalbin üstte kelamı edilen ana ihtar merkezinin kontrolü dışında ikazlar çıkabilir ve süratli atışlara neden olabilir.

Elektrofizyolojik testler olarak bilinen bu teşhis metodu ile kasık ve/veya uzunluğundan damar içine yerleştirilen ince kılıflardan geçirilerek kalbe ulaştırılan elektrod kateter denilen ince teller yardımıyla kalbin içinden direkt alınan elektrik sinyalleri, gelişmiş bilgisayarlar aracılığı ile kıymetlendirilerek olağandan sapmalar araştırılır. Bu sayede kalbin ana merkez ihtar sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığı ve ihtarları ileten sistemin fonksiyonunu inançla görüp görmediği anlaşılabilir. Birden fazla sefer süratli atma formunda çarpıntı (taşikardi) yakınması olan hastalarda, hastanın yakınma nedeni olan süratli atışlar özel tekniklerle kalbin içine yerleştirilen bu tellerden (çalışmanın gayesine ve ritim bozukluğunun cinsine nazaran 2-4 adet) verilen ihtarlarla oluşturularak meydana geliş nedenleri araştırılır.

Tanısal hedefle yapılan elektrofizyolojik testler 30-60 dakika kadar sürer. Şayet tedavi edici bir teşebbüs gerekirse bu 1-4 saat kadar sürebilecek bir süreçtir.

Elektrofizyolojik testlerle elde edilen bilgiler öteki bir teşhis metodu (örneğin EKG) ile sağlanamaz. Birden fazla defa başka teşhis prosedürleri yetersiz kaldığı vakit uygulanır.

Girişimsel Olmayan Teşhis Yolları

Elektrokardiyografi (EKG)
Kalbin elektriksel aktivitesini ölçen bir metottur. Kalp, sağ kulakçıktaki sinüs düğümü denilen bir yapıdan çıkan elektrik ikazları ile çalışır. Olağanda dakikada 60-80 kez çıkan bu ihtarlarla evvel kulakçıklar kasılır ve içindeki kanı karıncıklara boşaltırlar, daha sonra ise (belli bir gecikmeden sonra) karıncıklar kasılır ve kulakçıklardan kendilerine gelen kanı aorta ve akciğer atardamarına (pulmoner arter) atar. Kalpte oluşan bu elektrik akımlarının kağıda yazdırılma sürecine elektrokardiyografi (EKG, elektro, elektrokardiyogram) denir. Bu akımlar milivoltlar seviyesinde yani hayli düşük amplitüdlü oldukları için bunların yülseltilerek yazdırılmaları gerekir ki bu işi EKG aygıtları yapar.
EKG, kalbin bilhassa ritmi, damar hastalıkları, kalp krizi ve kalbin kasının kalınlaşmaları hakkında bedelli bilgiler verir. EKG; kolay olması, hasta açısından zahmetsiz olması, her yerde uygulanabilir ve ucuz olması nedeniyle yaygın olarak kullanılır.

Antrenman Gerilim Testi (Eforlu EKG)
Koroner arter hastalığı bazen yalnızca kalbin gerilim altında olduğu ve daha fazla kana muhtaçlık duyduğu durumlarda saptanabilir. Kalpte gerilim yaratmak maksadıyla yapılan idman bir koşu bandı yahut bisiklet yardımıyla olabilir. İdman kalbinizin daha fazla çalışmasını ve kan gereksiniminin artmasını sağlayarak, kalbi besleyen koroner damarlara gelen kan ölçüsünün azaldığını, tıkanıklık ve daralmaların varlığını gösterir. Ayrıyeten, tabibin, hastası için uygun olan idman tipini ve seviyesini saptamasına yardımcı olur.

Ambulatuvar EKG İzlemi (Holter izlemi)
Kalp atımlarının sisteminin değişmesine aritmi denir. Aritmide, atımlar ortasındaki aralıklar kısalabilir, uzayabilir ve atım sayısının olağandışı ölçüde artabilir (taşikardi) yahut azalabilir (bradikardi). Koroner kalp hastalıkları, kalp kası hipertrofisi (kalınlaşması), kalp kasının iltihabi hastalıkları, kapakçık hastalıkları, kalpte kimi elektrofizyolojik anormallikler aritmiye neden olur. Bunun dışında metabolik bozukluklar, elektrolit istikrar bozuklukları, tütün, alkol, gerilim, kafein, diyet ilaçları, soğuk algınlığı ilaçları da aritmi nedeni olabilir.

Olağan EKG tekniği ile saptanamayan aritmilerin teşhisinde Ambulatuar EKG İzlemine başvurulur. Bu yolda, kalp ritmi, hastaya takılan holter ismi verilen portatif bir aygıt ile 24 saat takip edilip kaydedilir.

Tansiyon holteri ise hastaların tansiyonunun 24 saat boyunca, gün içinde, gerçek hayat şartları altında gösterdiği dalgalanmayı ve uyku sırasındaki tansiyon bedellerini kaydeder.

Ekokardyiografi(Eko)

Bir ultrasonografi sistemidir, ses dalgaları aracılığı ile kalbin yapısı ve hareketlerinin manzaralı olarak incelenmesini sağlar. Tıpkı vakitte kalp genişliğinin ne kadar olduğu, kalp kasının kalınlığı konusunda da bilgi verir. Ekokardiyografi süreci sırasında kullanılan ve monitöre (ekran) bağlı mikrofon gibisi bir gönderici kalbe insan kulağının duyamayacağı yükseklikteki ses dalgalarını gönderir. Bu dalgalar ekranda kalbin bir imgesini oluşturur. Bu manzara kalbin ve kalp kapaklarının durumu ve işleyişi hakkında doktora görsel bir bilgi verir. İnançlı ve acısız bir uygulamadır.

Kalbin Direkt Grafisi
Kalbin, aortun, pulmoner arterin (akciğer atardamarı), akciğerlerin ve göğüs duvarının röntgen (X-ışınları) kullanılarak çekilen sinemasıdır. Kalbin hudutlarını, formunu, büyüme olup olmadığını gösterir. Lakin, kalbin içindeki yapıları göstermez.

Kalbin Bilgisayarlı Tomografisi
Kalbin bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmesi, aort hastalıkları, kalp içindeki kitleler ve kalbi saran zar olan perikardın hastalıklarının teşhisinde kullanılır.

Bilgisayarlı tomografi, X-ışınları kullanılarak bedenin incelenen bölgesinin kesitsel manzarasını oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis usulüdür. Bilgisayarlı tomografide olağan röngen sinemalarında görülmeyen yumuşak doku ayrıntıları görülebilmektedir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi aygıtının masasında hareket etmeksizin yatar. Aygıt bir bilgisayara bağlıdır. X-ışını kaynağı incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken, oyuk boyunca dizilmiş dedektörler tarafından x-ışını demetinin bedeni geçen kısmı saptanarak elde edilen datalar bir bilgisayar tarafından işlenir. Sonuçta dokuların birbiri gerisi sıra kesitsel imgeleri oluşturulur. Oluşturulan imajlar bilgisayar ekranından izlenebilir. Ayrıyeten imgeler sinemaya aktarılabileceği üzere gerektiğinde tekrar bilgisayar ekranına getirmek üzere optik diskte depolanabilir.

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)
PET, insan bedenindeki organ ve dokuların metabolik suratlarını (glukozu kullanma hızlarını) belirleyen ve son yıllarda ülkemizde de süratle yaygınlaşangüvenilir bir görüntüleme metodudur. Glukoz floresans oluşturucu bir husus ile işaretlenip, pozitron ışıması yapan ve dokuda sinyal oluşturan sıvı husus haline dönüştürülerek damar yolu ile hastaya enjekte edilir. PET aygıtını çepeçevre saran ve detektör olarak isimlendirilen algılayıcılar, dokulardan oluşan bu sinyalleri toplayarak kaydeder. Kaydedilen bu sinyaller elektronik ortamda bilgisayarlar aracılığı ile imaja dönüştürülür. Bu biçimde bedendeki olağan ve olağandışı (metabolik aktiviteleri olağana nazaran azalmış ya da artmış) bölgeler üç boyutlu olarak görüntülenir.

Kalp krizi sonrası kalp kasında doku hasarı oluşabilir ve hasarlı dokuda metabolik aktivite yavaşlar. PET, kalp kasında oluşan ve metabolizmanın azaldığı bu hasarlı bölgeyi emniyetli bir halde göstermektedir. Bilhassa baypas uygulanması düşünülen hastalarda bu durum değer taşımaktadır. Kalp kasında besbelli harabiyet saptanan hastalar baypas ameliyatından kâfi fayda görmemektedir.PET / BT: PET tetkiki sonrasında bedenin bilgisayarlı tomografik tetkiki yapılarak tekrar üç boyutlu olarak manzaralar elde edilir. PET incelemesinde olağandışı olarak izlenen bölgenin tomografik imajda bedendeki hangi organ yahut yapıya ilişkin olduğu belirlenir.

Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir, Ne Yapmalı?

Bazen kalp krizi çok ani ve şiddetli bulgular ile başlar ve kolaylıkla teşhis konabilir. Lakin pek çok bireyde olay yavaş ve hafif bir ağrı yahut rahatsızlık hissi ile başlar ve ne olduğu anlaşıldığında hasta için geç kalınmış olabilir. Kalp krizi belirtileri:

Göğüste ağrı ya da rahatsızlık hissi.Sıklıkla göğsün ortasında, birkaç dakika süren, bazen azalıp artabilen, basınç, sıkıştırma, dolgunluk ya da ağrı hissi biçimindedir.

Bedenin üst kısımlarında başka bölgelerde rahatsızlık hissi.Bir kolda yahut her ikisinde, sırtta, çenede yahut midede ağrı ya da rahatsızlık hissi.

Nefes alıp vermede zahmet.Göğüste ağrı ya da rahatsızlık hissi ile birlikte yahut tek başına teneffüs zahmeti.

Başka belirtiler.Soğuk terleme, bulantı yahut baş dönmesigöğüs ağrısı ya da göğüste rahatsızlık hissi.

Hem bayan hem de erkeklerde kalp krizinin en sık belirtisigöğüs ağrısı ya da rahatsızlık hissidir. Lakin, bayanlarda öteki bulgular da sıklıkla göğüs ağrısına eşlik eder.

Emin olunamadığı durumlarda bile üstteki belirtiler ve kalp krizi kuşkusu olduğunda kesinlikle en kısa müddette (5 dakikadan fazla beklenmemeli) acil yardım ve ambulans çağrılmalıdır. Burada dakikalar kıymetlidir ve süratli hareket ederek bir hayatı tahminen de kendi ömrünüzü kurtarabilirsiniz. Ambulansın gecikmesi halinde hasta bir taksi ile derhal acil servise getirilmeli ve şayet hastaya yardımcı olabilecek kimse yoksa arabayı hastanın kendisi kullanmamalıdır.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Varis Nedir, Nasıl Geçer, Nasıl Tedavi Edilir?

Toplumda en fazla görülen kalp damar sorunlarından biri varislerdir. Varislerin ne olduğunu anlamak için onların oluşumunda rol oynayan …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Toplumda en fazla görülen kalp damar sorunlarından biri varislerdir. Varislerin ne olduğunu anlamak için onların oluşumunda rol oynayan toplardamarların fonksiyonunu bilmek gerekir. Toplardamarlar (venler), bedende kirli kanı organlardan ve etraf dokulardan alıp kalbe taşıyan en büyük çaplı damarlardır. İsminde da olduğu üzere kan için bir çeşit toplayıcı vazifesi görür. Geniş bir çapa sahip oldukları için içerilerinde tek istikametli çalışan kapakçıklar bulunur. Bu kapakçıklar kanın damarlarda gittiği yola geri dönmemesi, yer çekimine karşı kalbe hakikat yapılan taşımada fonksiyon görmesi için vardır. Bu damarların işlevindeki değişmeler varis üzere sıkıntıları yaratabilir. Belirli nedenlerle bedenin çeşitli yerlerinde oluşan damar genişlemeleri meydana gelebilir. Damar duvarlarında meydana gelen bu işlev bozukluğu ise varislerin oluşumundaki temel fizyolojik nedendir. Varisin kaynaklandığı bu sorunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığın oluşma evresinde farklı durumlar izlenebilmektedir.

Varis Nasıl Oluşur, Nasıl Tedavi Edilir?

Varis Nedir?

Çoklukla bacaklardaki yüzeysel toplardamarlarda meydana gelen damar büyümeleri öncelikle kılcal damar çatlamaları olarak kendini gösterir. Cilt yüzeyine yakın olan damarlarda bu durum daha besbelli olarak oluşum gösterir. Kılcal damarlarda varis başlangıcı olarak görülen damar çatlamaları telenjiektazi olarak isimlendirilir. Bu durum estetik bir sorun dışında hastalar için sorun yaratmasa da varis daha farklı olup bir çeşit ilerlemiş damar genişlemesidir.

Varisler en fazla bacaklarda oluşum gösterir. Lakin bacaklar dışında iç organların duvarlarında, testislerde, velhasıl damarların olduğu çeşitli bölgelerde de görülebilir. Bacaklardaki toplardamarlarda aşağıdan üste kanın taşınması kelam konusu olduğu için kanın aşağıya yerçekimi tesiriyle tekrar dönmemesi için bir çeşit kapakçıklar bulunur. Damar çeperleri çeşitli nedenlerle birtakım işlev bozukluklarına uğrayabilir. Bu durum açılıp kapanan kapakçıkların da tam olarak fonksiyonunu yapmasını mahzurlar. Organ ve etraf dokulardan kalbe dönmek üzere toplanan kirli kan, kapakçıklardan sızmaya başlar. Kalbe dönmesi gereken kanın sirkülasyonu bu durumda bozulur. Kirli kan bedenin alt bölgelerinde, hasebiyle en fazla bacaklarda birikmeye başlar. Tıpkı atık unsurların etrafa ziyan vermesi ve atılan çöp poşetlerinden bir mühlet sonra koku ve sıvı yayılması üzere, varislerin oluşumunda hasarlı damarlardan da bir müddet sonra kirli kan sızar. Etraf dokulara ziyan vererek ilerleyen hadiselerde yalnızca estetik bir sorun oluşturmayıp hasta için ağrı ve iltihap kaynağı olabilir.

Varisin görüldüğü hastalar tek bir kümede olmamakla birlikte hastalığın görüldüğü olaylarda emsal münasebetler bulunur. Bilhassa

 • menopoz devri
 • gebelik
 • obezite
 • fazla ayakta kalmayı gerektiren işler
 • yaşlanma
 • duruş bozuklukları
 • hormon kullanımı
 • aile hikayesinde varis bulunan hastalarda varis hadiseleri sıkça gözlenir. Bayanlardaki varis olayları erkeklerde oluşan olay sayısının yaklaşık 4 katı kadardır.

Genelde bacaklarda varis görülüyor olma nedeni, bedende fazla basınç olan alanların varis için etken olmasıdır. Bu nedenle bilhassa alt bacaklarda varis hadiselerine çok sık rastlanır. Hastalığın seyri bireyden şahsa değişebilir ve farklı evreler gözlenebilir. Kılcal damar varisleri denen estetik kusur olmak dışında hastalar için sorun yaratmaya varisler her yaştaki bireylerde görülebilir. İlerleyen varis hadiseleri ise en başta yaşlanma olmak üzere üstteki münasebetlerle ortaya çıkabilir.

Bedeninizde değişmeler hissediyor, bilhassa bacaklarınızda farklı bir görünüm dikkatinizi çekiyorsa varisten şüphelenmeniz için kimi bulguların olması gerekir. Varis hastalığında genel bulgular sıralandığında aşağıdaki üzere bir tablo görülebilir.

 • Bacaklarda meydana gelen ağrı
 • Uyuşma hissi
 • Gece krampları
 • Uyuşma
 • Parestezi
 • Huzursuz bacak
 • Ağrı ve kaşınma
 • Damarlarda barizleşen mor-mavi renkler

Üstteki bulgulardan biri ya da daha fazlası varis oluşumunda gözlenen durumlardandır. Belirtilere bakarak kendinizde varis olduğundan şüpheleniyorsanız kısa vakitte uzman bir tabibe başvurmanız kıymetlidir.

Varis Tedavisi

Varis oluşumu görülen bacaklar için doppler ultrason ile damarların durumuna bakılır. Hastanın durumuna nazaran tabibin gerekli gördüğü tedavi prosedürü uygulanabilir.

 • Sedanter hayat usulü yerine hareketli bir hayat biçimi edinmek
 • Bacakları dinlendirerek gün içinde 10-15 dakika üst kaldırmak
 • Topuklu ayakkabı kullanımını sonlandırmak
 • 6 cm’den yüksek topuklardan kaçınmak
 • Kolay aşikâr antrenmanları gün içinde tekrarlamak
 • Bacak bacak üstüne atmamak
 • Ülkü kilonun korunması, sık kilo alıp vermemek
 • Kan basıncını dengeleyen besinlerin tüketilmesi
 • Sıcak su ile duş alım mühletini uzatmamak üzere pratik prosedürler gözetici tedavide tesirli olanlardır.

Varisten şikâyet eden hastaların aklında birkaç soru yer alabilir: “Tedavi edilmeyen varisler ne üzere sonuçlar doğurur?”. Tedavi edilmeyen varisler ilerleyen süreçlerde değerli sıkıntılar yaratabilir. Varis hastalığı bir çeşit dolanım bozukluğu hastalığıdır. Bu nedenle önemli sıhhat meselelerine ve estetik kusurlara yol açabilir. Fakat ilerlemiş olayların sebep olacağı ağrılı durum, estetik meseleleri ikinci plana atacağından bu olaylarda çabucak müdahale yapılması önerilir. Varislerin tedavisinin gecikmesi durumunda hasarlı bölgeye oksijenli kan ulaşmaz. Yani bölgedeki hücrelerin kan damarlarıyla beslenmesi gerekirken besin kaynağı olan pak kanı alamaz. Bu durumda renk değişimleri, bacakta olağandışı incelmeler, ödem ve önemli derecede yaralar ile görülen venöz yetmezlik meydana gelir. Ayrıyeten varislerde pıhtı atma sorunu da görülür. Tormboflebit olarak isimlendirilen bu durumda damar içi pıhtılaşmalar olur ve küçük darbelerle bile bacakta kanama meydana gelebilir. Hatta daha ileriki duurmlarda pıhtı akciğere kadar ilerleyip akciğer embolisi görülebilir. Venöz yetmezliğin son noktasında ise bacak ülseri denen epeyce ağrılı ve kanamalı yaralar oluşabilir. Oluşan bu durum yalnızca estetik bir sorun olan damar çatlamalarından epeyce daha önemli olup hasta için ağrılı bir durumdur.

Her varis tıpkı çeşitte değildir. Varis oluşum suratı şahısların hayat şekline ve genel sıhhat durumuna nazaran değişebilir. 3 çeşit varis tipi görülür:

Kılcal Damar Varisleri (Telenjiektazi)

Cilt yüzeyinde barizleşen kılcal damarların estetik bir sorun yaratması ile hastaların tedavi talep ettiği evredir. Bir çeşit travma ya da ani darbe ile oluşup örümcek ağına benzeyen bir yapıda milimetrik boyutlarda ya da santimetrelerce alanda meydana gelebilir.

Orta Uzunluk Varisler (Retiküler Varisler)

Bu tip olaylar da hasta için ağrı ve acı yaşatmaz. Lakin barizleşen mor-mavi venlerin görünümü ile estetik olarak istenmeyen manzaralar oluşabilir. Ultrasonda gözlenen bir toplardamar ya da kapakçık yetmezliği görülmez. Çoklukla ilerleyip büyük uzunluk varislere dönüşmezler.

Büyük Uzunluk Varisler

Hem kozmetik olarak hem de kalp damar hastalıkları açısından sorun yaratabilecek varislerdir. Ayakta yapılan doppler ultrason ile muayene edilir. Toplardamar ve kapakçık yetmezliği görülebilir. Bu varislerde varis çorabı, lazer, skleroterapi üzere tedaviler tahlil olmayacağı için RF tedavisi, cerrahi süreçler yapılır. Kimileri cilt yüzeyinden görülmez. Bunlara iç varis denir. Hastada ağrı, gece krampları, kaşınma üzere belirtilerle fark edilir.

Varis tedavilerinde ameliyatsız tahliller varis tiplerine nazaran uygulanabilir. Büyük uzunluk varislerde genelde cerrahi teknikler kaçınılmaz olmaktadır.

Kılcal damar varisleri ve retiküler varislerde lazer ışınları tesiriyle genişleyen ya da açılan damarlar kapatılır. Skleroterapi uygulamasında varisli damarların içine milimetrik boyuttaki iğnelerle sklerozan denen ilaç enjekte edilir. Süreç sonrası varis çorabı üzere sıkı bandajlarla bölgenin desteklenmesi tavsiye edilir. Köpüklü tedavide ise enjekte edilen ilaç özel bir formülle köpürtülerek hastaya verilir. RF ile tedavide ise radyo dalgalarının gücü ile yüksek ısıda genişleyen ya da açılan damarlar kapatılır.

Konutta Varis Tedavisi

Hastada oluşmuş ve bilhassa ilerlemiş varisleri gidermek için sonradan yapılan kürler, bitkisel yollar tesirli olmamakla birlikte bilimsel değildir. Lakin varis oluşumunu engellemek için konutta birkaç pratik yol olabilir. Nizamlı antrenman, hareketsiz hayat üslubuna son vermek, sağlıklı beslenmek, lifli besinler tüketmek konutta yapılabilecek ve uzun vadede hayata tesir edecek yollardandır.

Limonla Varis Tedavisi

Limon içeriğindeki hususlar ve C vitamini yoğunluğu kan içindeki özgür radikallerin oksidatif hasara yol açmasına pürüz verir. Bu yapısıyla limon güçlü bir antioksidandır. Limon suyunu sıkarak her akşam bacaklarınıza aşağıdan üste masaj yapabilirsiniz. Böylelikle varis oluşumunu engelleyip genç bacaklara sahip olabilirsiniz. Tabi limonla varis tedavisi tam olarak mümkün ve kalıcı değildir.

Kılcal Varis Tedavisi

Kılcal varisler, varis hadiselerinin başlangıç seviyesindeki oluşumlardır denebilir. Büyük oranda varis hadiseleri yeterli huylu damar tümörleridir. Kılcal varisler ise yalnızca kozmetik bir kusur olup hastaların şikâyet ettiği oluşumlardır. Tek seanslık lazer uygulaması, skleropterapi ve köpük tedavisi ile kolaylıkla tahlil alınarak genç bir cilt görünümü kazanılabilir.

Varis Köpük Tedavisi

Skleroterapide 2 farklı uygulama biçimi vardır. Birinde sklerozan denen sıvı ilaç milimetrik iğnelerle damar içine direkt ve hava ile karıştırılmadan verilir. Öbür prosedürde, yani köpüklü tedavide damar içine birebir ilaç farklı bir formda verilir. İlacın içinde birebir etken husus olan polidokanol vardır. İlaç enjeksiyonu öncesi bacaklar pak ve tıraşlı olmalıdır. Ağrı ve acı hissi olmadan uygulanan süreç birkaç seans sürer. Her seans 40-60 dakika ortası bir vakit diliminde yapılır. Tedavi sonrası varis çorabı ile varisli bölgenin desteklenmesi önerilir. Ayrıyeten 4 haftalık bir süreçte süreçten sonra güneşten korunma epey kıymetlidir.

Okumaya Devam

Kalp ve Damar Cerrahisi

Ben Aldırma Nedir, Nasıl Yapılır?

Cilt yüzeyinde dermatolojik bir kusur olarak görülen benler hastaların şikâyet nedeni olabilir. Bedende genital bölgeden ayak tabanına kadar akla …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Cilt yüzeyinde dermatolojik bir kusur olarak görülen benler hastaların şikâyet nedeni olabilir. Bedende genital bölgeden ayak tabanına kadar akla gelebilecek her yerde görülen benlerin terminolojik ismi “nevus”tur. Nevuslar, derinin üst katmanı olan epidermis ile alt katmanı olan dermis ortasındaki bazal lamina üzerindeki çok pigment birikiminden meydana gelir. Bu pigmentler, yani melaninleri salgılayan hücreler melanosit hücreleri olarak isimlendirilir. Melanin pigmentleri birleşerek ciltte yoğunlaşma meydana getirdiklerinden bir çeşit tümör oluşumu gözlenir. Yani nevuslar için düzgün huylu tümörler denebilir. Bu oluşumlar katiyetle kanserleşme göstermezler. Benlerin oluşma formu, yapısı, rengi, büyüklüğü, hasta için verdiği rahatsızlık hissi ve aile hikayesine nazaran benlerin berbat huylu olmadığı doğrulandığı durumlarda nevusların düzgün huylu tümörler olduğu ve metastaz yapmadığı söylenebilir. Kanserleşme riski taşıyan pigment birikmelerinde nevuslardan daha farklı bir yapı gözlenir. Bu tipteki cilt üzerindeki pigment birikmelerine malign melanomlar denir. Malign makûs huylu demektir. Yani berbat huylu melanin birikmesi manasına gelir.

Malign melanomlardan farklı bir oluşum olduğu gözlenen ve muayene sırasında tespit edilen benler için tedavi yolları epeyce kolaydır. Benlerin tedavisinde teknolojinin sunduğu imkanlarla yesyeni prosedürler uygulanmaktadır. Hastaların günlük hayatını etkilemeden yapılan ben tedavilerinde eski metotlar üzere uzun ve sancılı süreçler yaşanmaz. Kimi benler hastalar için estetik görünümlerinde bir rahatsızlık ögesi olurken kimi benler ise tehlikeli bir büyüme gösterebilir. Her iki durumda da benlerin alınması mümkündür. Lakin kanserleşme riski taşıyan benler acilen alınmalıdır. Benlerin alınması için başvurulan nedenler ortasında kişiyi rahatsız etmesi, cilt kanseri riski olması ya da estetik olarak berbat bir imgeye neden olması olabilir.

Cilt üzeri lezyonlar oluşumu ve yapısı itibariyle benlerden farklı olsa da benlerle karıştırılan tipleri epey fazladır. Siğiller, çiller, güneş lekeleri, yaşlanma ile oluşan lekeler, doğum lekeleri, damar genişlemeleri yahut damar çatlamaları bu tip karıştırılabilir lezyonlardandır. Örneğin damar çatlamaları benlerden çok farklı nedenlerle oluşup farklı uzmanlık alanlarına girse de hastalar için benler ile karşılaştırılınca aldatıcı bir benzerlikte olabilir. Benler doğumdan itibaren kişinin bedeninde vardır, fakat bebekler doğumdan birkaç ay sonra melanin pigmenti sentezleyebildikleri için doğumda çabucak sonra benler ortaya çıkmaz. 20’li yaşlara kadar pigmentlerin sentezi ile benler bedende yerini alır. Doğumdan itibaren bireylerin bedeninde olan benler bu istikametiyle kalıtsal olarak kıymetlendirilir. Anne babalarda da tıpkı bölgelerde benlerin olduğu çocuktaki benlerin yerleşimi ile karşılaştırılarak görülebilir. Kimi benler konjenital olduğu üzere kimi de çevresel faktörlerle sonradan oluşabilir. Sonradan oluşan benlerin istatistiksel olarak epeyce az ölçüsü kanserleşme gösterebilir.

Ben Aldırma

İstemediğiniz, rahatsız edici olan ve aldırmaya karar verdiğiniz benleriniz için en uygun tedavi ismine uzman bir tabibe görünmek gerekir. Doktor muayenesinde aile hikayesi, genel sıhhat durumunuz ve dermatokop ile yapılan inceleme ile benlerinizin malign ya da benign olduğuna karar verilir. Bu basamakta büyük oranda benler zararsız ve kanser riski taşımayan tiplerdir. Fakat tabibin yapacağı muayeneden evvel benlerinizin makûs huylu olup olmadığını siz de gözlemleyerek takip edebilirsiniz. Erişkinlik periyodunda yeni oluşan benleriniz için endişelenmeden evvel durumlarını ve ilerleyişlerini takip etmelisiniz. Bu noktada ABCD kuralına nazaran nevusların hangi çeşitte ve ilerlemede olduğunu görebilirsiniz. Bu kuralda her harfe nazaran belirli ayrıntılar konusunda kıyaslama yapılır. 4 harfin içerdiği 4 kuraldan birini ya da birden fazlasını gözlemliyorsanız tabibe çabucak danışmanız önerilir.

A (asimetri): Benin ortasından hayali bir kesit alındığında iki tarafı ortasında bariz bir asitmeri olmasıdır

B (border)/sınır): Benin derinin kendi rengi ile ortasında biçimini belirleyen net bir hudut olmamasıdır.

C (color/renk): Benin sahip olduğu rengin tek olmaması, birden fazla rengi dağınık halde barındırmasıdır.

D (diameter/çap): Ben çapının 6 mm boyuttan daha büyük olmasıdır.

ABCD kuralında ilerleme gösteren benleriniz estetik bir kusur olmaktan çok cilt kanseri olarak ilerleyen tipler olabilir. Bu durumda erken teşhis hayli kıymetlidir. Dermatoskop aygıtı teşhis için kolaylık sağlayan yol gösterici bir aygıttır. Cilt dokusunun ışıklandırılarak daha yakından gözlenmesini sağlayan dermatoskop aygıtı benler üzere öbür cilt üzeri lezyonlarının da takibine yardımcı olur. Doktor tarafından gerekli görülen tedaviler ortasında malign melanomlar için cerrahi yol en fazla tercih edilendir. Zira kökü derin olan ve tekrarlama riski taşıyarak etraftaki sağlıklı dokulara ziyan verme riski bulunan benler deri üzerinden operasyon ile alınır. Genelde bu usul daha tesirli görünse de kanserleşme riski taşıyan kimi tipteki benler için de cerrahi kesi olmadan uygulanan tedaviler mümkündür. Lakin her cerrahi operasyonla alınan benlerin de malign olduğu düşünülmemelidir. Âlâ huylu olan büyük çaplı ve derin köke sahip benler operasyonla bedenden alınabilir.

Yanlışsız üzere görünen halk ortasındaki birtakım inanışlar ortasında beni cerrahi sistemle almanın kanser riski taşımasıdır. Bu epey yanlış bir kanıdır. Bilakis bu riski taşıyan benler daha büyük meselelere neden olmaması için operasyon ile alınır. Olağan ki bu operasyonda komplikasyon olmaması ve en gerçek tedavinin uygulanması için uzman doktorlar tarafından süreç yapılmalıdır. Zira bu tedavide kıymetli olan benin bedende rastgele bir modül bırakılmadan çıkarılmasıdır. Aksi halde malign hücreler etraf dokularda yayılım gösterip bedende tekrar görülebilir. Tabibin gerekli görmesi ve rastgele bir kuşkuya yer vermemek ismine melanomdan alınan örnek patolojiye gönderilir.

Belign tipteki benler alındığında etrafta tekrar ben oluşumu görülebilir. Benlerin tedavisi için kullanılan formüller yalnızca cerrahi tekniklere sınırlandırılmamakla birlikte rastgele bir metotla alınan düzgün huylu ben bedenin öteki bölgelerinde de tekrar çıkabilir. Fakat tıpkı yerde ben oluşumu tekrarlamaz. Bu durum operasyonun başarısıyla ilgili değildir. Zira deri insanın sahip olduğu en büyük duyu organıdır. Derinin epidermis dokusunda renk veren hücreler ise tüm bedende yayılım gösterir. Lakin bu tüm hücreler ayakta da yüzde de birebir formda çalışır demek değildir. Bu nedenle benler ayak tabanında, karında, avuç içinde, genital bölgede, yüzde, yani akla gelebilecek her yerde birden fazla ya da tek olarak oluşabilir. Kabarık, kıllı, siyah kahverengi tonlarında olabileceği üzere; kırımı pembe tonlarında, deri ile tıpkı kabarıklıkta, hafifi besbelli de olabilir. Bu tip farklılıkların göz önünde bulundurulmasıyla çok çeşitli tedavi sistemleri mevcuttur.

Lazerle Ben Aldırma

Cerrahi operasyon olmadan ben alınma süreçleri için hastaların durumuna nazaran çok çeşitli uygulamalar vardır. Lazer aygıtlarındaki ışınlar tek fazlı ya da çok fazlı lazer ışınlarını içerir. Bunlar benin yapısına ve durumuna nazaran seçilir. Epilasyon üzere süreçlerde kullanılan lazer aygıtları ben tedavisinde kullanılan lazer aygıtlarıyla tıpkı değildir.

Lazer ben tedavisi için uygun olan benler genelde 1 cm boyuttan küçük olan ve kabarık olmayan benlerdir. Kabarık benler için de güçlü aygıtlar ile lazer tedavisi bazen uygulanabilir. Benlerin muayenesi sonrası tabibin uygun gördüğü benler için tedavi uygulanabilir. Bedenin her yerindeki benler için lazer tedavisi yapmak mümkündür. Seanstan birkaç gün sonra benin yerinde kabuklanma olabilir. Bu süreçte kabuklar katiyen koparılmamalıdır. Süreç sonrasındaki 24 saatte bölgeye su temas ettirilmemelidir. Güzelleşme sürecindeki benlerin yeri titizlikle güneşten korunmalıdır. 1-2 aydan itibaren benler büsbütün yok olup deride sağlıklı hücreler yerini alır. Her yaştan bireye bu tedavi uygulanabilir. Uygulama öncesi cilt temizlenmiş olmalıdır. Ayrıyeten lazerle ben tedavisi sonrasında başka cilt bakım uygulamaları yapılabilir

Ameliyatsız Ben Tedavisi

Ben Aldırma İzi Ne Vakit Geçer?

Lazer, radyofrekans, elektrokoter, kriyoterapi üzere formüllerin tesir etmediği ve tekrarlama riski bulunan, ABCD kuralına uymayan benler için cerrahi usul kaçınılmaz olabilir. Hangi usul ile benin alınması gerektiğine doktorlar hastanın genel sıhhat durumunu, aile hikayesini ve benin muayenesini göz önünde bulundurarak verirler. ABCD kuralına nazaran;

 • Asimetrik yapıda olan
 • Hudutları aşikâr olmayan
 • Rengi homojen olmayan
 • Çapı 5 mm boyuttan büyük olan
 • Ani kanama ve ağrı yaşatan
 • Esaslı ve derin yapıda
 • İltihaba misal sıvılar çıkan benler cerrahi yol ile alınmalıdır.

Yukarıdaki durumlardan biri ya da daha fazlası bulunan benler kanserleşme riski taşıyor olabilir.

Ameliyat ile alınan benler için bölgeye lokal anestezi uygulanır. Küçük bir kesi yardımıyla benden doku kalmayacak şekilde derideki pigment hücreleri kazınarak temizlenir. İşlem sonrası benin boyutuna göre 3-4 dikişlik bir operasyon bölgesi oluşur. Lokal anestezi uygulandığı için hasta günlük yaşamına aynı gün dönebilir. 2-3 gün operasyon alanı suyla temas ettirilmemelidir. Daha sonra bölgeyi güneşten korumak çok önemlidir. Yaklaşık 1 hafta sonra dikişler aldığı için yara bölgesine krem ve güneş kremi uygulaması yapmak için hekim tavsiyelerine göre seçim yapmalısınız.

Ben aldırma için birçok yöntem arasında benlerin ne şekilde olduğu, yapısı ve doktorun vereceği karara göre benler alınmaktadır.

Okumaya Devam

Kalp ve Damar Cerrahisi

Aort Damar Hastalığı

Aort, kalpten çıkan ve bacaklara giden ayrıma kadar olan ana atardamarın ismidir. En sık görülen hastalığı anevrizma (baloncuklaşma) oluşumu …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Aort, kalpten çıkan ve bacaklara giden ayrıma kadar olan ana atardamarın ismidir. En sık görülen hastalığı anevrizma (baloncuklaşma) oluşumu olup bu da en sık karın bölgesinde (abdominal aort anevrizması) ortaya çıkar. Anevrizmanın en büyük tehlikesi ise zayıflayan duvarında yırtılma oluşabilmesidir ki bu dakikalar içerisinde kişinin hayatını tehdit eder. Anevrizma oluşması genetik yatkınlık ile direkt alakalı olmakla bir arada denetimsiz hipertansiyon, sigara kullanımı ve kolesterol yüksekliği üzere damar sertliğine neden olan bileşenlerin de rolü vardır. Belirti vermeyen bu hastalıkta erken teşhis ve hakikat tedavi çok kıymetli rol oynamaktadır.

Aort Anevrizmasının tedavisi anevrizmanın yerine nazaran farklılık gösterir. Kalbe yakın kısımlarında açık cerrahi yapılırken bilhassa karın ve torakal kısımlarda anjiyografik olarak yapılan (Endovasküler) tedaviler günümüzde kullanılmaktadır.

Açık cerrahi denilen usulde aortanın zayıflayan kısmı klasik cerrahi teknikler kullanılarak çıkartılır ve yerine uygun ebatlarda yapay damar yerleştirilir. Yerleştirilen bu yapay damarların bir ömrü yoktur ve o bölgede yine bir anevrizma gelişmesi kelam konusu olamaz. Kıymetli bir ameliyat olan bu formülde hastalar 5-7 günde taburcu olmaktadır.

Endovasküler denilen kapalı teknikte ise hastanın göğüs yada batın bölgesi açılmadan anjiyografik teknikler kullanılar kasıklardan gönderilen yapay damarlar uygun konuma yerleştirilir. Bu sayede deveran dışı bırakılan aortun anevrizma kesesinin yırtılma riski ortadan kaldırılarak hastaların hayatını tehdit edemez hale getirilir. Bu süreç sonrasında hastalar 3-4 gün içinde taburcu edilir.

Bu tekniklerden hangisinin kullanılacağının seçimi anevrizmanın yerine ve yerleşimine olduğu kadar uygulayan cerrahın deneyimi ile direkt bağlıdır.

Okumaya Devam

Trendler