Prostat Kanserinde Teşhis ve Tedavi - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

Prostat Kanserinde Teşhis ve Tedavi

Prostat büyümesi, kanser manasına gelmiyor Prostat büyümesi ileri yaştaki erkeklerin neredeyse yarısını etkileyen bir durum. Lakin prostattaki …

Yayınlanan

üzerinde

Prostat büyümesi, kanser manasına gelmiyor
Prostat büyümesi ileri yaştaki erkeklerin neredeyse yarısını etkileyen bir durum. Lakin prostattaki  büyüme kanser manasına gelmiyor. Büyümenin nedeninin araştırılması için bir Üroloji uzmanına muayene olmak gerekiyor. Zira prostat kanserinde erken teşhis, hayat kurtarıyor.
Prosttaki büyüme (BPH_benign prostat hiperplazisi) çoklukla yeterli huylu adenom dokularına, küçük bir ihtimalle de makûs huylu kanser hücrelerine bağlı olarak görülür. Bu nedenle BPH ile prostat kanserini birbirinden ayırmak için nizamlı denetim erken teşhis için kaidedir. 
Erken teşhis çok kıymetli
Prostat denetimi için nizamlı olarak tabibe gitmek gelişmiş ülkelerde çok yaygın bir yaklaşımken, ülkemizde prostat denetiminden çekinilmektedir. Bu durum hastalıkların geç teşhis edilmesine neden olmaktadır.
Erkeklerin 50 yaşından itibaren rutin üroloji denetimi olmaları gerekiyor. 50 yaşından sonra yılda bir sefer, 60 yaşından sonra da 6 aylık aralıklarla prostat denetimi gerekmektedir.
Prostat kanseri, erkeklere mahsus bir organ olan prostatın içinde oluşan makus huylu tümörün oluşturduğu bir hastalıktır. Bilhassa 45-60 yaşları ortasında süratli, 70li yaşlardan sonraysa daha yavaş ilerler. Prostat kanserine nelerin sebep olduğu şimdi tam olarak bilinmemektedir. Öbür kanser tiplerinde olduğu üzere genetik yatkınlıkla birlikte etraf şartlarının, bu hastalığın meydana gelmesinde rol aldığı düşünülmektedir. Prostat kanseri oluşumunda katkısı olabilecek kimi risk faktörleri şunlardır:
Ailede prostat kanseri varlığı, yaş, hormonlar, A ve D Vitaminleri, yağlı beslenme.

Prostat kanserinin tanısı nasıl konulur?
Prostat kanseri tanısı için hasta öncelikle bir üroloji muayenesinden geçmelidir. Bilhassa parmakla makattan yapılan muayene (Rektal tuşe) değerli bulgular verebilir. Bunun dışında PSA (Prostat Spesifik Antijen) tetkiki yaptırmak gerekir. Bunların sonucunda prostat kanseri kuşkusu varsa ultrason eşliğinde prostat biyopsisi yapılır prostat kanseri tanısı konur.
Hastalığın belirtileri nelerdir?
Prostat kanseri, ekseriyetle belirti vermez. Bundan ötürü ürolojik muayene makul aralıklarla yapılmalıdır.
Prostat kanseri ile bir arada BPH da  varsa; sık idrara çıkma,idrarda yanma, gece idrara çıkma,büyük abdest nizamında bozulma üzere belirtiler verebilir. Daha ileri evrelerde idrarda kanama ve tıkanıklık, kemik ağrıları da görülebilir. 
Ailesinde ve birinci derece yakınlarında prostat kanseri öyküsü olan her erkeğin, 40lı yaşlardan itibaren yıllık ürolojik muayeneden geçmelidir.  PSA bedeli yüksekse, parmakla muayenede kuşku varsa ya da her ikisi şüpheliyse biyopsi yapılmalıdır.

PSA, idrar yolu enfeksiyonunda (özellikle prostatit ve üretritlerde) mesane taşlarında, yakın vakitte cinsel aktivite sonrasında ve enstrümantasyondan sonra (idrar kanalından tıbbi aletle müdahale) yükselebilir. Ayrıyeten, prostatın yaşlanma süreciyle birlikte büyümesi, PSA düzeyinde artışa neden olabilir. 

Prostat kanserinin tedavisi
Prostat kanserinde biyopsi ile patolojik teşhis konulduktan sonra, Batın MR ve kemik sintigrafisi ile metastaz varlığı araştırılır. Bu formda hastalığın evresi belirlenir. 
Eken evre prostat kanserinde ameliyat yahut radyoterapi ile prostat kanseri %95’in üzerinde büsbütün tedavi edilebilir.
Şayet ileri evrede yakalanmışsa hormon tedavisi yahut kemoterapi ile hastalık denetim altına alınabilir. 
Erken evrede yakalanan prostat kanserinde altın standart tedavi Radikal prostatektomi ameliyatıdır. Bu ameliyat günümüzde laparoskopik yahut açık usullerle yapılabilmektedir. Ameliyat sonrasında düşük oranda idrar kanalında darlık ve idrar kaçırma şikayetleri ortaya çıkabilir. Artan ameliyat tecrübeleriyle bir arada bu komplikasyonlarla birlikte cinsel işlev bozukluğu da giderek azalmaktadır.

Sonuç olarak prostat kanseri, günümüzde birçok erkeği etkileyebilecek, erken eşhis edilmesi durumunda büsbütün tedavi edilebilecek bir kanser tipidir. Erken teşhis için ise sistemli ürolojik denetimler kuraldır.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

İyi Huylu Prostat Büyütme Ameliyatı

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir. İyi huylu prostat büyümesi , her ne kadar kanser türü bir rahatsızlık olmasa da sık idrara çıkma, kesik kesik işeme, ıkınarak işeme ve hatta sonda takılma gereksinimine neden olan ve hayat kalitesini ciddi anlamda bozan bir hastalıktır. 60 yaşındaki erkeklerin neredeyse %40’ında bu hastalık mevcutken hastaların pek çoğu ilaç tedavisi ile rahatlamaktadır.

İşlem nasıl yapılır?

Holep işlemi steril ameliyathane şartlarında yapılması gereken bir işlemdir. Hastaya genel veya regional(Belden yapılan) anestezi ile gerçekleştirilebilinir. Özel bir endoskopik cihaz ile idrar kanalından girilir. İdrarın geliş yönünün tersi istikamette, görüntü eşliğinde prostata ulaşılır. Ardından lazer enerjisi ile prostatın büyümüş kısımları prostat kapsülünden ayrılarak mesaneye itilir. Kabaca anlatmak gerekirse prostatı, içinden idrar kanalı gecen bir mandalinaya benzetirsek, lazer ile mandalinanın dilimleri kabuğundan ayrılır ve mesaneye geri itilir. Sonrasında bir başka özel endoskopik alet ile mesanedeki bu dokular eritilerek hiçbir kesme işlemi uygulanmadan idrar kanalından çıkarılır. Bu dokular kanser odağı içerip içermediğinin araştırılması için patoloji uzmanı hekim arkadaşlara gönderilir. Hastaların hastanede kalış süresi genelde 1 veya 2 gün olmaktadır ve oldukça güvenli bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Operasyondan hemen sonra takılan idrar sondası genelde 1 veya 2 gün içerisinde dışarı alınmaktadır. Sondanın çıkarılmasında temel gösterge idrarın kanamasız olarak temiz bir şekilde gözlenmesidir.

PARSİYEL (NEFRON KORUYUCU) BÖBREK KANSER CERRAHİSİ

Böbrek hasarına yol açan hipertansiyon ve şeker hastalığının bu kadar yaygın olduğu bir çağda mecbur olmadıkça böbreğin tamamının alınmaması çok önemlidir. Ancak her onkolojik ameliyatta olduğu gibi böbrek kanseri ameliyatlarında en önemli husus geride hiç tümörlü dokunun bırakılmamasıdır.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Kanseri

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın arkasında, omurganızın her iki tarafında bir böbrek bulunurlar.

Yetişkinlerde, böbrek hücreli karsinom en sık görülen böbrek kanseri türüdür (kanserli tümörlerin yaklaşık yüzde 90’ı). Daha az yaygın olan böbrek kanseri türleri ortaya çıkabilir. Küçük çocukların Wilms tümörü olarak adlandırılan bir çeşit böbrek kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Böbrek kanseri insidansı artmaktadır. Bunun bir nedeni bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılması olabilir. Birçok durumda, böbrek kanseri, tümörler küçük ve böbrekle sınırlı olduğu erken bir aşamada bulunur ve tedavi edilmelerini kolaylaştırır.

Belirtiler

Böbrek kanseri erken evrelerinde nadiren belirti veya semptomlara neden olur. Daha sonraki aşamalarda, böbrek kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

 • İdrarınızda pembe, kırmızı veya kola renkli görünebilen kan

 • Sırtınızda gitmeyen ağrı

 • İştah kaybı

 • Açıklanamayan kilo kaybı

 • Yorgunluk

 • Genellikle gelen ve giden ateş (aralıklı)

 • Böbrek Kanseri Evreleri

 • Doktorunuz böbrek kanseri olabilecek bir böbrek lezyonunu belirledikten sonra, bir sonraki adım kanserin derecesini (aşamasını) belirlemektir. Böbrek kanseri için evreleme testleri ek CT taramaları veya doktorunuzun uygun olduğunu düşündüğü diğer görüntüleme testlerini içerebilir.

 • Böbrek kanseri aşamaları şunları içerir:

 • Aşama I. Bu aşamada, tümör çapı 7 cm’ye (2 3/4 inç) kadar olabilir. Tümör böbrek ile sınırlıdır.
  Aşama II. Evre II böbrek kanseri evre I tümörden daha büyüktür, ancak hala böbrekle sınırlıdır.
  Aşama III. Bu aşamada, tümör böbreğin ötesinde çevre dokuya uzanır ve ayrıca yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.
  Aşama IV. Kanser böbreğin dışına, birden fazla lenf noduna veya kemik, karaciğer veya akciğer gibi vücudun uzak bölgelerine yayılır.

 • Laparoskopik Böbrek Kanseri Tedavisi

 • Laparoskopik cerrahi sırasında doktorunuz alt karnınızda bir dizi küçük kesi yapar ve böbreğe erişmek için bir ışık ve bir kamera (yani bir laparoskop) ile küçük bir tüp yerleştirir. Cerrah kameradan görüntü alan bir monitörde bölgeyi gezer ve denetler. Yerine yerleştirildiğinde, doktorunuz laparoskopun bir parçası olan bir kesme aleti ve doku alma cihazı ile doku, biyopsi şüpheli bölgeleri görüntüleyebilir, tümörleri çıkarabilir veya hatta böbreği çıkarabilir.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Taşı Tedavisinde Şifalı Sular ve Sıkça Sorulan Sorular

1-ŞİFALI SU:Türkiye düyanın çeşitli yerlerinde şifalı, gazlı, mineral ve doğal bazı suların böbrek taşı oluşumunu azalttığı, engellediği, taşı …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

1-ŞİFALI SU:Türkiye düyanın çeşitli yerlerinde şifalı, gazlı, mineral ve doğal bazı suların böbrek taşı oluşumunu azalttığı, engellediği, taşı erittiği ve düşürdüğü ilgili bilgiler hem basında ve hemde halk arasında yer almaktadır.Hatta basında sıkca söz edilen ‘Muşta böbrek taşı eriten su’ ve buna benzer böbrek taşına iyi geldiği şifalı su gibi yayınlar malesef kanıtlanmış etkileri olan yöntemler olmadığı gibi hiçbir suyun, sertlik derecesinin böbrek taşını eritmediği ve tekrarlama riskini azaltmadığı saptanmıştır. Böbrek taşı olan hastaların yaptığı en büyük hataların başında, şifalı sulardan yararlanmaya çalışmaktır

2-BİRA VE MALT İÇECEKLER: Bira ve benzeri Malt içeceklerin taşın düşürülmesine yardımcı olduğu ile ilgili bilgiler bir şehir efsanesidir. Bu tür yiyecek ve içeceklerin sıvı desteği dışında etkileri yoktur. Üstelik bira da oksalat miktarı yüksek olduğundan kalsiyum oksalat taş oluşumunu ve mevcut taşın dahada büyümesine neden olabilir.

3-BALIK TAŞI: Karagöz balığının gözü, balık taşı veya balığın başındaki taşın marine edilip içirilmesi taşın düşürülmesi veya eritilmesine iyi geldiği ile ilgili bilgilerde yanlıştır. Kanıta dayalı bilgiden yoksundur.

4-BİTKİSEL İLAÇLAR: Bazı bitkisel ilaçlar ve karışımların böbrek taşına iyi geldiği ilgili bilgiler ispat edilmeye muhtaçtır, ancak bazı bilimsel çevreler bu konuda bölünmüş durumdadır ve konu tartışmalıdır. Kanıtlanmış tedaviye ek olarak bitki ve bitki ekstreleri önerilebilir. Bilinmeyen bitki ekstreleri ve çaylarının, doz ayarı yapılamadığı için zararlarla karşılaşmanız mümkündür. Vücuttaki elektrolit dengesini bozabilir ve taş oluşumunu artırabilirsiniz. Bunlardan en çok bilinenleri şevketi bostan, kabak çekirdeği, mısır püskülü, yoğurt suyu vs dir. Hatta gıda takviyesi olarak ruhsat almış Lityazol cemil, Rowatinex ve Herbatinex gibi bitki karışımları dünyada ve Türkiye’de yaygın bir şekilde bu amaçla kullanılmaktadır.Tabiki böbrek ve üreter taşını düşürmeye yardım ettiği veya taşı erittiği ile ilgili bilgilerin bilimsel araşıtmalarla kanıtlanmaya muhtaçdır.

5-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Süt ve süt ürünlerinin böbrek taşı oluşumunu artırdığı ile ilgili eski bilgiler günümüzde değişmiştir. Yeni bilimsel çalışmalarda kalsiyum kısıtlamasının aksine her gün süt içmenin taş hastalığı tekrarlama riskini %30-35’e oranda azalttığı saptanmıştır. Bu nedenle hekiminizin tavsiyesi olmadan süt ve süt ürünleri tüketiminizi kısıtlamayın. Kalsiyum açısından zengin yiyecekler yemeye devam edin, ancak kalsiyum takviyeleri konusunda dikkatli olun. Gıdalardaki kalsiyumun böbrek taşı riskiniz üzerinde bir etkisi yoktur hatta kalsiyum oranı düşük diyetler, bazı insanlarda böbrek taşı oluşumunu artırabilir. .Diyette yeterli kalsiyum içeriği günlük yaklaşık 1gr’a denk gelmelidir.

Okumaya Devam

Trendler