Şaşılık Nedir? Şaşılık Tedavi Yöntemleri Nelerdir? - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Göz Hastalıkları

Şaşılık Nedir? Şaşılık Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Yayınlanan

üzerinde

En önemli duyu organlarımızdan olan gözlerimiz, görme duyumuzu yöneterek yaşam kalitemizi doğrudan etkilemektedir. Gözlerimizde yaşanan sorunlar hem görme kalitemizi, hem gözlerimizin anatomik yapısını bozabilir.

Şaşılık, yaygın olarak yaşanan göz problemlerinden biridir. İki göz arasındaki paralelliğin bozulması sebebi ile oluşan bu sorun; gözlerin normal görünümünü bozması sebebi ile estetik bir sorun oluşturmaktadır. Ancak daha da önemlisi çoğu hastada aynı zamanda görme kalitesini ve derinlik algısını da olumsuz etkilediği için erken tanı alması ve tedavisinin erken başlanması büyük önem taşır. Bu hastalığın yaratacağı sorunlar çok bilinmediğinden, hastalarımızın çoğu şaşılık ve tedavisi hakkında bilgi almak istemektedir.

Şaşılık Nedir?

Normal sağlıklı insanlarda her iki göz, göz küreleri içinde açısal bir orantı ile yerleşmiştir. Şaşılık bu iki göz arasındaki paralele yakın yerleşim açısının bozulmasıdır. Bazı hastalarda şaşılık tanımı, gözlerin fonksiyonel olarak eş zamanlı çalışmasının bozulması şeklinde de karşımıza çıkabilir. Kişilerin iki gözü koordine olarak çalışamadığında; hem görsel olarak gözlerin yerleşimi bozulurken, hem de görme kalitesinin bozulması söz konusu olur. Bazen de görme keskinliği az olan gözlerde, gözün görsel fonksiyonlara etkisi olmadığında, ilerleyen zamanlarda kayma gelişebilir. Şaşılık sorunu genellikle sadece görsel olarak insanları olumsuz etkiliyor gibi görünse de,aslında kişilerin görme keskinliği ve görsel fonksiyonları da bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.

Şaşılık Neden Olur?

Şaşılık sorununa neden olan pek çok  neden vardır. Bunlardan en yaygın olanı göz çevresinde bulunan 6 adet kasın herhangi birinde veya birkaçında meydana gelen kuvvet azlığıdır. Bu kaslar gözün aşağı/yukarı (dikey düzlemde) veya sağa/sola (yatay düzlemde) hareket etmesini sağlar. Bu kaslarda doğuştan ya da sonradan meydana gelen herhangi bir sorun kişilerde şaşılık sorununa neden olmaktadır. Bunun yanı sıra şaşılığın nedenleri olarak sayabileceğimiz başka hastalıklarda mevcuttur. Bunlar şöyle sıralanabilir:

Genetik yatkınlık

Çocukluk döneminde geçirilen kaza, ateşli hastalıklar ve kafa travmaları

Beyin tümörleri

Hidrosefali

Serebral palsi (beyin felci) hastalığı

Down sendromu ve diğer kalıtsal kromozom bozuklukları

Hipertansiyon, Diyabet hastalığı gibi damarsal sorunlar ile gelişen göz kası felçleri

Çeşitli nörolojik hastalıklar (Multiple Skleroz, Myastenia Gravis vs)

Şaşılık; kendi başına bir göz rahatsızlığı olabileceği gibi, başka bir sistemik rahatsızlık sonucunda da oluşabilir. Bu yüzden şaşılık ile karşılaşıldığında ilave sistemik bulguların varlığı dikkatle sorgulanmalıdır. Özellikle yetişkinlerde şaşılık sorunu yaşandığında dahili ve nörolojik çeşitli hastalıkların varlığı araştırılmalıdır. 

Şaşılık Belirtileri Nelerdir?

Şaşılık sıklıkla çocukluk döneminde ortaya çıkan önemli bir göz rahatsızlığıdır. Bazen yetişkin çağda ve sonradan da ortaya çıkabilir. Kimi zaman yalancı göz kayması olarak tanımlanan bir sorun, gerçek şaşılık ile karışabilir. Çocukluk çağında, göz kapaklarının ve burun kökünün anatomik olarak oranı ve yapısal gelişimi henüz tamamlanmadığından, çocuğun göz bebekleri arasındaki mesafe normalden farklı algılanabilir. Bu durum yanıltıcı bir şekilde, şaşılık benzeri bir tablo oluşturabilmektedir. Çocuğun yaşı ilerleyince değişen yüz yapısı ile yalancı şaşılık görünümü kaybolur.

Ancak gerçek bir şaşılık tablosu, çocuğun yaşı ilerleyince gerilemez. Şaşılık tanısı alan çocukların ve yetişkinlerin başvuru sırasındaki en sık şikayetleri;

Çift görme

Bulanık görme

Baş pozisyonu oluşturma (başın ya da gözün bir yönde tutulması şekilde pozisyon oluşturma)

Baş ve göz ağrısı

Üç boyutlu görme yeteneğinin kaybolması

Şaşılık her zaman dışardan belirgin olacak şekilde karşımıza çıkmamaktadır. Bazı kişilerde hafif şaşılık durumu söz konusu olabildiği için ilk dönem bu sorunu fark edemeyebilirler. Bu durumda şaşılığın ilerlemesi ile (manifest şaşılık) bu bulgular belirginleşebilir.

Şaşılık Türleri Nelerdir?

Altta yatan probleme ve kaymanın şekline göre şaşılık sorunu farklı türlere ayrılır. Şaşılık terminolojik olarak içe/dışa kayma gibi yatay yönde kaymalar ile vertikal (dikey) kaymalar olarak şekline göre tanımlanmaktadır. Doğuştan ya da edinilmiş kaymalar şeklinde de oluşum biçimine göre sınıflandırılır. Bunların yanı sıra oluşum nedenine göre tanımlanan diğer bazı şaşılık türleri şunlardır:

Kırma kusuruna veya uyuma bağlı (refraktif/akomodatif) şaşılık

Kas felçlerine bağlı (paralitik) şaşılık

Kas sıkışmasına bağlı (restriktif) şaşılık

Şaşılık Teşhisi Nasıl Koyulur?

Şaşılık sorununda teşhis için bazı oftalmolojik testler kullanılmaktadır. Göz hekimlerince uygulanan bu detaylı testlerin yanı sıra, aile hekimleri ya da pediatristler tarafından da yapılabilen bir takım tarama testleri şaşılığın erken tanısına yardımcı olabilmektedir.  

Şaşılık tedavisi mümkün olan bir hastalık mıdır?

Şaşılıkta tedavi planı, şaşılık türünün belirlenmesi sonrası yapılabilir. Doğuştan itibaren oluşan ve bebeklik/çocukluk çağında tespit edilen şaşılık türleri bir göz hekimince, detaylı oftalmolojik muayene ile tetkik edilir. Altta yatan bir hastalığa ikincil olarak oluşan şaşılık türlerinde detaylı bir göz muayenesi ile beraber gerekiyorsa nörolojik muayene yapılır.  Altta yatan bir hastalık varlığında, şaşılık tedavisi için öncelikle temel hastalığın tedavi edilmesi gerekmektedir. 

Şaşılık türlerine göre şaşılık tedavisi değişkenlik gösterir. Kırma kusuruna bağlı olan şaşılık türü, gözlük kullanımı ile tedavi edilebilirken; bazı şaşılık türleri (örneğin kırma kusurlarına bağlı olmayan, paralitik ya da restriktif şaşılıklar) cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir. Şaşılık tedavisinde tedavi yanıtı her hastada aynı olmamaktadır ancak şaşılık, erken tanı alması ve doğru yöntemin seçilmesi ile büyük oranda tedavi edilebilen bir hastalık olarak tanımlanabilir.

Şaşılık Tedavi Yöntemleri 

Şaşılık tedavisi yöntemleri, şaşılığın türüne göre değişkenlik gösterir. Göz hekimince yapılan bir planlama doğrultusunda, her hasta kendi göz bulgularına göre tedavi gerektirir. Şaşılık tedavisinde planlama şaşılığın türünün belirlenmesi ile başlar. Gözlük kullanımı gibi basit bir optik düzeltme yöntemi, başta hipermetropi olmak üzere kırma kusurlarına bağlı şaşılıklarda tedavi edici özelliğe sahiptir. Bazı paralitik şaşılıklarda tedavide prizmatik cam içeren gözlüklerin kullanımı, göz dışı kaslara Botulinum Toksin enjeksiyonu gibi yöntemler ile şaşılığı azaltmak mümkündür. Bu yöntemlere yanıt vermeyen hastalarda ya da kimi doğuştan şaşılık olgularında tedavide başvurulan yöntem şaşılık ameliyatı olmaktadır. Özellikle bebeklik çağında tanı alan bazı şaşılık türlerinde (infantil şaşılık) erken cerrahi müdahale bu sorunu etkin şekilde düzeltilebilmektedir. Ancak şaşılık cerrahisinde her hastada aynı sonucu almak mümkün olmamaktadır, çünkü cerrahi başarıyı etkileyen faktörler özellikle nörolojik sorunların bulunduğu hastalarda değişkenlik göstermektedir. 

Çocuklarda Şaşılık Tedavisi 

Çocuklarda şaşılık tedavisi, hastaların çocukluk çağında tedavi yanıtının daha iyi olması ve bu tedavinin çocuğun gelecek hayatına etkisinin büyük olması nedeni ile büyük önem taşır. 

Şaşılık tedavisinde amaç gözün paralel yapısının tekrar sağlanması yanı sıra, hastanın görme keskinliği ve derinlik algısı hissinin korunmasıdır.  Şaşılık durumu, göz tembelliğine neden olan önemli bir faktördür ve erken tedavi edilmesindeki amaçlardan birisi de hastada göz tembelliğinin gelişmesini önlemektir. Çünkü kayan bir göz, görsel uyarıları verimli taşıyamaz ve kişinin üç boyutlu görme-derinlik hissi gibi ileri görsel fonksiyonlarının gelişmesine engel olur. Bu durumda, erken tedavi edilmeyen bir şaşılık hastasında göz tembelliği gelişecek ve ilerleyen yıllarda tedaviye yanıt vermesi mümkün olmayacaktır. 

Çocuğunuzda şaşılık şüphesi duyduğunuzda, vakit kaybetmeden bir göz hekiminize başvurmanız ve detaylı göz muayenesi talep etmeniz, çocuğunuzun ilerleyen hayatındaki görsel kabiliyetleri için önemlidir.

Yetişkinlerde Şaşılık Tedavisi 

Yetişkinlerde meydana gelen şaşılık sorunu genelde kırma kusurlarına bağlı olmayan, sonradan edinilen şaşılık türlerindendir. Genelde altta yatan nörolojik ya da dahili bir problem nedeni ile gelişmektedir.  Bununla birlikte, bazı hastalarda şaşılık sorunu yetişkin yaşta fark edilmekte veya bu sorunun tedavisi yetişkin yaşta talep edilebilmektedir. Sonradan gelişen şaşılıklardan; paralitik şaşılık durumlarında prizmatik gözlükler ya da göz dışı kaslara Botulinum Toksin enjeksiyonu gibi yöntemler uygulanabilirken, kimi nörolojik hastalıklarda görülen şaşılık olgularında nörolojik durumun tedavisine öncelik verilmektedir.

Yetişkinlerde şaşılık ameliyatı çocuklardaki kadar etkin olmamakla birlikte, ileri yaştaki şaşılık cerrahisi çoğunlukla yalnızca kozmetik düzeltme amacı ile yapılmaktadır.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Acil Tıp Doktoru

Bronşektazi

Bronşektazi nedir? Bronşun kalıcı genişlemesine bronşektazi denir. Bronşektazilerde genellikle bronş duvarı harabiyeti de vardır …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bronşektazi nedir?

Bronşun kalıcı genişlemesine bronşektazi denir. Bronşektazilerde genellikle bronş duvarı harabiyeti de vardır. Bronşektazinin silindirik, kistik, varikoz gibi tipleri vardır.

Bronşektazinin nedeni nedir?

Bronşektazi daha çok çocukluk çağında geçirilen (ağır) akciğer enfeksiyonları sonrasında ortaya çıkar. Kistik fibrozis denilen akciğerlerde tekrarlayan enfeksiyonlar neticesinde oluşan bronşektazilerle karakterize olan hastalık genetik bir bozukluk sonucu ortaya çıkar. Akciğerlerdeki seyri kistik fibrozis dışı bronşektazileden farklı seyrettiğinden ve kistik fibrozis yalnızca akciğerleri etkilemeyip, karaciğer pankreas, over gibi organları etkileyebildiğinden bronşektazi başlığı altında değil ayrıca değerlendirilmesi gereken bir hastalıktır. Bronşektazi tek başına bir hastalık olmaktan daha çok akciğerlerde ortaya çıkan ağır ya da tekrarlayan enfeksiyonların bir sonucudur. Bu durumun istisnası konjenital bronşektaziler sayılabilir. Konjenital bronşektazilerde bronş duvarında kıkırdak gelişimi sorunları olabilmektedir.

Bronşektazinin semptomları nelerdir?

En sık görülen semptomu balgam ve öksürüktür, bazen kanlı balgam (hemoptizi) da olabilir. Bronşektazisi görece yaygın olan hastalar özellikle kış mevsiminde enfeksiyonlardan dolayı fazla miktarda balgam çıkarabilirler. Bronşektazinin yeri ve yaygınlığı çok önemlidir. Lokalize bronşektaziler karinanın alt tarafındaysalar sekresyonlardan dolayı sık sık enfekte olabilirler. Üst loblarda olan bronşektaziler daha çok akciğer tüberkülozu sekeli olarak değerlendirilebilirler. Genelikle enfekte olmazlar. Pulmoner sekestrasyon denilen anomalilerde de bronşektaziler gözlenebilir. Bu hastalarda masif yani ağır hemoptiziler olabilir ve bu durum bazen ölümle sonuçlanabilir. Yaygın bronşektazi varsa kistik fibrozis, immün yetmezlik, diffüz panbronşiyolit gibi hastalıklar araştırılmalıdır.

Bronşektazi tanısı nasıl konulur?

Bronşektazi ileri düzeyde ya da yaygın değilse genellikle akciğer grafisinde görülmez. Oskültasyonda orta raller duyulabilir. Dinleme bulgusunun olması bronşektaziden kuşkulandırır.

Bronşektazi tanısı eskiden bronkografi ile konulurken günümüzde seçkin tanı yöntemi toraks HRCT’dir (yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi).

Bronşektazinin tedavisi var mıdır?

Bronşektaziyi düzelten yaninormal bronş haline getiren bir tedavi yoktur. Öksürük, balgam, nefes darlığı gibi belirtileri olan bronşektazili hastalar öncelikle ilaç tedavisi (antibiyotik, mukolitik, ekspektoran, inhaler ilaçlar gibi) ile tedavi edilirler. İlaç tedavisi ile klinik iyileşme sağlanabilir ancak bronşektazi düzelmez. Bir süre sonra bronşektazi tekrar enfekte olabilir ve hastaların belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. Bu tür hastalar grip ve zatürre aşılarından fayda görebilirler. Bronşektazi tek taraflıysa ve uygun medikal tedaviye rağmen tekrarlayan hemoptizi ya da bronşektazik alanlar sık sık enfekte oluyorsa operasyon seçeneği göz önünde bulundurulur. Yani bronşektazi olan akciğer alanı rezeke edilebilir (ameliyatla alınabilir). Operasyon dışında, hemopizi için bronşiyal arter embolizasyonu, enfeksiyon için akılcı antibiyotik kullanımı diğer seçenekler olarak düşünülebilir. Bilateral (iki taraflı) bronşektazilerde operasyon seçeneği neredeyse yoktur. Bronşektazili bir hastada bronşektazi nedeni olarak altta yatan bir hastalık saptanırsa, o hastalıkla ilgili önlemler alınır. Örneğin immün globulin yetersizliği saptanırsa, immün globulin replasmanı yapılır, gereken durumlarda antibiyoterapi ve eşlik eden diğer durumların tedavisi yapılır.

Okumaya Devam

Acil Tıp Doktoru

Sosyal Alerji

Sosyal alerji, mevsimsel alerjiler gibi tekrar eden ve kaçınılması zor olan davranışlardır. En sevdiğiniz arkadaşlarınızı, davranışlarından …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sosyal alerji, mevsimsel alerjiler gibi tekrar eden ve kaçınılması zor olan davranışlardır. En sevdiğiniz arkadaşlarınızı, davranışlarından hoşlanmadığınız kişilerle değiş tokuş ettiğinizde oluşan durum tam anlamıyla bu. Peki, bu insanlar nerede? Mesela, teyzenizin sürekli anlamsız şeylerden şikâyet etmesi, kuzeninizin yemek yerken ağzını şapırdatması (gözünüzün önüne getirin) ve yedikten sonra ağzını kol kenarlarına silmesi. Şimdi ne hissediyorsunuz? Rahatsızlık. Bu rahatsızlık, sosyal alerjenlerin ürettiği duygusal ve fiziksel belirtilere maruz kaldıktan birkaç dakika sonra ortaya çıkar. Bir eylem bir defalık yapıldığında belki katlanılabilir, ancak düzenli olarak gerçekleştiğinde kulağınıza gelen bir sinek vızıltısı gibi bizi rahatsız edebilir.

Peki, sosyal alerjenler hakkında ne yapabilirsiniz?

En çok zorlandığımız ve sosyal alerjiyi hissettiğimiz yerler ailemizin ve çalışma arkadaşlarımızın yanı o nedenle bu durumu gözden geçirmeyi unutmamalıyız. Sizler yalnızca yaptıklarınızı ve hissettiklerinizi kontrol edebilirsiniz, karşınızdaki kişiyi değil.

Bazen davranışlar kasıtlı gibi gözükse bile, kasıtlı olarak sizi rahatsız etme amaçlı olmadıklarını ve muhtemelen bunun başka bir nedeni olabileceğini düşünün.

Bu davranışları genellikle en çok zaman geçirdiğimiz insanlarda görürüz ve bu davranışlar devam ettikçe alerjimiz daha da kötüleşebilir.

Sosyal alerjik reaksiyonu önlemenin etkili bir yolu, maruz kalma sürenizi azaltmaktır. Kedilere alerjisi olan bir kişinin, kedilere uzun süre maruz kalmaması gibi sosyal alerjisi olan bir kişinin de sosyal alerjenlerle dolu bir ortamda kalmaktan kaçınması gerekir. Alerjenlerle temasta olduğunuz süreyi en aza indirmek alerji riskinizi azaltır.

Sosyal alerjenlerinizle çevrili bir ortamda harcadığınız zamanı sınırlamak gibi bir strateji belirleyebilirsiniz. Aile toplantılarında veya girdiğiniz sosyal durumlarda stratejik olun. Yemek masasında bir yer bulurken ağzını şapırdatan kuzeninizin tam karşına oturmayın. Birçok sosyal alerjen üzerinde bir miktar kontrol gücümüz vardır. Aslında çevremizdeki sosyal alerjenler bir tür destek ve doğrulama bekler. Örneğin; bir türlü susmak bilmeyen teyzenizin ağzından çıkanları kapatmak isteyebilirsiniz, ancak bu alerjik reaksiyonunuzu sakinleştirmenize yardımcı olmaz. İlk olarak aradığı onaylanmayı sağlamak için biraz zaman harcarsanız, onun istediği tatmini vererek itici bulduğunuz davranışı söndürmeyi sağlayabilirsiniz. Şapırdatarak yemek yiyen kuzeniniz ile yeme alışkanlıkları hakkında konuşmayı deneyebilirsiniz. Ancak, konuşmaların yalnızca bilgi vermekle kalmayacağını aynı zamanda ilişkiniz içinde bir sonucu olduğunu unutmayın. Onu sevdiğiniz için onunla bu konu hakkında açıkça konuştuğunuzu belirtin.

Eğer bunların işe yaramayacağını düşünüyorsanız anda olmayı deneyebilirsiniz. Anda olmak, şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmeyi ve onları yargılamaksızın kabul etmeyi içerir. Sosyal alerjenler sizi rahatsız etmeye başladığında bu düşüncelerinizi değerlendirmeden önce kendi iç rahatsızlığınıza dikkat edin. İçinizde neler oluyor bir bakın bakalım. Sadece nereye gittiğini takip edin. Bu durum alerjenin sizi rahatsız etmesini engellemeyecek, ancak sizi ne kadar sinirlendirdiğini fark etmenize ve etkilerinden ne kadar çabuk kurtulacağınızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Sosyal alerjiler sizi yıpratabilir ve ilişkilerinizi strese dayanıklılık testine dönüştürebilir. Birkaç basit adım sizi ilişkilerinizde sosyal alerjenlerle uğraşmak yerine mutlu, sağlıklı bir ilişki yaşamanızı sağlayacak hale getirebilir.

Okumaya Devam

Göz Hastalıkları

Katarakt Ameliyatı

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Katarakt ameliyatı ile  saydamlığını yitirip, görme kaybına neden olan kendi doğal merceğimiz temizlenir ve yerine yapay bir lens takılır.

Kataraktın tek tedavisi operasyondur. Geciktirilmeden yapılmalıdır, aksi takdirde kalıcı görme kayıplarına yol açabilir. Katarakt ameliyatı sonrasında kişiler net görüşe kavuşur hatta akıllı lens uygulanırsa yakın gözlüğüne de ihtiyaç duyulmaz.

Katarakt Ameliyatı Ne Zaman Gerekir? Kimler Olmalıdır?

Katarakt görmeyi azaltmaya ve rutin faaliyetleri yapmaya engel oluyorsa operasyon gerekir. Günümüzde tanı konar konmaz, kişi de görme kaybını farkediyorsa beklemeden operasyon kararı alınması tavsiye edilir.

Kataraktın ilerleme hızı kişiden kişiye değişir, nispeten daha genç hastalarda yıllarca aynı seviyede kalabilirken  kimilerinde çok kısa sürede total görme kaybına neden olacak kadar hızlı ilerler.

Bazı katarakt tiplerinde göz numaraları miyopa döndüğü için kişi bir anda yakını gözlüksüz görmeye başlar, uzak görme bozulsa da dikkate almaz ve bu da doktora zamanında başvurmasına engel olur.

Aslında bu kataraktın giderek kalınlaştığının bir işaretidir ve maalesef bu kişilerin operasyona ikna olması hayli güçtür ta ki görme bir anda tamamen kapanana kadar.

Genel kaide olarak değerlendirilecek hususlar;

 • Katarakt kişinin işini yapmasına engel oluyor mu?
 • Katarakt gece araç kullanmak bilgisayar kulllanımını gibi faaliyetlere engel mi?
 • Loş ortamda görüş problemi var mı?

Katarakt, retina ameliyatlarına engel olabilir ya da şişerek göz içerisine boşalıp göz tansiyonuna ve iltihaba neden olabilir. Bu durumlarda operasyon aciliyet teşkil eder. Elektif durumlarda ise operasyon zamanlamasına doktor hasta birlikte karar verebilir.

Katarakt Nasıl Oluşur?

Katarakt oluşumunun bilinen en sık sebebi yaşlanmadır. Doğal göz merceğimiz saydam yapıdadır ve bir çok sebebe bağlı olarak saydamlığını yitirir ve bulanıklaşır.

Katarakt oluşunca göz merceği kesifleşir ve esnekliğini kaybeder. Katarakt sonrası kendi merceğimiz  ışığı retina tabakasına iletemez ve odaklanma sağlayamadığı için görme kalitesi bozulur.

Katarakt oluşumunda bilinen diğer etkenler ;

 • Travma
 • Diyabet
 • Kortizonlu ilaçlar
 • Radyasyon
 • Sigara
 • Yüksek doz UV maruziyet

Katarakt Belirtileri Nelerdir?

Katarakt erken dönem fazla belirti vermeyebilir. Bir süre sonra  görsel bazı şikayetler çıkmaya başlar. En sık şikâyet sisli ve bulanık görmedir.

Özellikle yoğun ışıkta kamaşma, ışık saçılması, alacakaranlıkta mat görme gibi şikayetler eklenebilir. Bu noktada kataraktın ilerlediği aşikardır, hasta gözlük numarasının yetmediğini, değiştiğini ifade eder.

Katarakt Türleri Nelerdir?

Nükleer katarakt; en sık katarakt türüdür. Yaşa bağlı gelişir ve yavaş ilerler.  Bu katarakt türünde hasta, numaraları miyopa döndüğü için bir anda yakını gözlüksüz gördüğünü ifade eder, bu durum kataraktın ilerlediğini gösterse de kişinin doktora zamanında başvurmasına engel olur.

Nihayetinde kısa süre sonra uzaktan sonra yakın görme de  tamamen bozulur. Artık katarakt iyice kalınlaşmış ve operasyonu güçleştirmiştir, bu da operasyon riskini arttırmış ve ameliyat sonrası iyileşme süresini uzatmıştır.

Subkapsüler katarakt; Lensin arka kısmında oluşur. Hızlı ilerler ve görme problemleri erken ortaya çıkar. Özellikle yoğun ışıkta ışık saçılması ilk şikayettir.

Daha gençlerde ortaya çıktığı için doktora zamanında başvuru oranı yüksektir. Genç yaş grubunda olması sebebiyle bu hastalardaki katarakt operasyonlarında akıllı lens tercih edilir.

Kortikal katarakt; Kortikal katarakt göz merceğinin kenar kısımlarında başlar görme kaybının kişiyi rahatsız edecek hale gelmesi uzun sürebilir.

Konjenital (doğuştan) katarakt; Teşhisi en zor katarakt türüdür. Doğuştan itibaren bir ya da iki gözde katarakt vardır,  bu bebeklerin zamanında tespit edilmesi ve hızlıca operasyon planlaması yapılması elzemdir.

Aksi takdirde kalıcı göz tembelliği ve görme azlığı ortaya çıkar. Annenin gebe iken geçirdiği enfeksiyonlar veya metabolik ve kalıtsal sebeplerle konjenital katarakt gelişebilir.

Travmatik katarakt; Göze gelen her çeşit künt ya da delici travma hemen ya da yıllar sonra  katarakt gelişimine sebep olabilir.  Travma sonrası merceğimizi askıda tutan ince lifler de çoğu zaman zarar görür, bu da katarakt ameliyatını güçleştirebilir.

Katarakt Ameliyatı Çeşitleri Nelerdir?

Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Günümüzde katarakt ameliyatında en yaygın fakoemülsifikasyon yöntemi kullanılır. Ultrason enerjisi üreten bir prob ile  göz içerisinde  katarakt eritilir ve yerine yapay bir lens koyulur.

Operasyonun en önemli detayı kullanılacak lenstir. Eski nesil monofokal lensler kullanılırsa kişiler gözlüğe bağımlı yaşar. Yeni nesil akıllı lensler ise kişilere kalıcı olarak gözlüksüz görüş de sağlar.

Diğer katarakt ameliyatı tekniği lazer katarakt ameliyatı yöntemidir, son zamanlarda ticari kaygılarla pompalanan bu yöntem aslında temelde fakoemülsifikasyon yöntemidir.

Sadece yumuşak kataraktlarda uygulanır, lazer ışını ile katarakt parçalara ayrıldıktan sonra göz içerisinde fako cihazı ile eritilir ve sonunda yapay mercek yerleştirilir.

Katarakt Ameliyatım için Hangi Mercek Uygun?

Katarakt ameliyatında eskiden sadece uzak görmeyi sağlayan monofokal mercekler kullanılırken, teknolojinin gelişmesiyle akıllı lensler yaygın kullanıma girmiştir.

Akıllı lensin avantajı kalıcı olarak gözlüksüz uzak orta ve yakın mesafede görüş sağlamasıdır. Monofokal mercek takılan hastalar yakın gözlüğü takmak zorunda kalırlar.

Kişiye hangi merceğin uygun olduğu detaylı muayene sonrası belirlenir. Yıllar önce katarakt ameliyatı olmuş ve monofokal mercek takılan kişilere de kalıcı ADDON akıllı lens mevcut merceğin üstüne yerleştirilebilir. Böylece gözlüksüz uzak ve yakın görüş sağlanır.

Katarakt Ameliyatı Öncesi Ne Gibi Hazırlıklar Gerekir?

Katarakt operasyonuna karar verildikten sonra gözün ön ve arka tabakaları (kornea, retina) çeşitli cihazlarla taranır, operasyona engel ya da risk yaratan bir durum var mı tespit edilir. Test sonuçları başarılı ise bir sonraki aşama göze koyulacak lens numarasının tespitidir.

Biometri denilen bir cihazla göz içerisine koyulacak lensin gücü yani numarası tespit edilir. Göze temas etmeden lazer teknolojisi ile yapılan bu test ile isabetli sonuçlar elde edilir.

Böylece hastanın gözü istenilen dereceye ayarlanır ve katarakt ameliyatı sonrası gözlüksüz net görüş sağlanır. Özellikle daha önce lazer ameliyatı geçirmiş kişilerin biometrik ölçümleri hassasiyet gerektirir.

Günümüzde kullanılan biometri cihazları ile lazer geçirmiş gözlerde de sapma olmadan ölçüm yapılır.

Katarakt ameliyatı öncesinde hastanın kullandığı ilaçlar sorgulanır, özellikle kan sulandırıcı ve prostat ilacı gibi bazı ilaçların operasyon öncesinde kesilmesi önerilir.

Diabet ve Hipertansiyon ile ilgili düzensizlikler varsa ilgili branş hekimi vasıtasıyla giderilmesi sağlanır. Aksi durum olmadıkça mevcut tüm ilaçlara devam edilmelidir.

Operasyon öncesinde nadir durumlar hariç önden damla kullanımı tavsiye edilmez. Hali hazırda kullanılan( glokom, göz kuruluğu vb) damlalar varsa kullanmaya devam edilir.

Katarakt ameliyatı damla anestezi altında yapıldığı için kişinin aç kalmasına gerek yoktur. Herhangi bir sebepten genel anesteziye karar verildiyse 8 saat açlık süresi gerekir.

Katarakt Ameliyatı Ne Kadar sürer? Ameliyat Sırasında Ağrı Olacak mı?

Katarakt ameliyatı damla anestezisi altında yapılır. Toplam işlem süresi cerrahın tecrübesine göre değişmekle birlikte 10 dakika civarındadır. Operasyon sırasında göze aralıklarla damlatılan özel uyuşturucu göz damlaları sayesinde ağrı sızı hissedilmez. Operasyon sırasında hastanın bilinci açık olur, söylenenleri ve ışıkları takip etmesi istenir.

Katarakt ameliyatı mikrocerrahidir. 16 kat büyütme sağlayan bir mikroskop altında operasyon yapılır.

Göze 2 mmlik bir kesiden özel ultrasonografik bir probla girilir ses dalgaları vasıtasıyla katarakt eritilerek emilir. Katarakt temizlendikten sonra önceden  belirlenen göz içi lensi katlanmış halde göz içerisine yerleştirilir.

Daha sonra göz bir bandajla kapatılır. Ameliyattan sonra odada  kısa bir istirahatten sonra hasta taburcu edilebilir.  Geçmiş olsun.

Katarakt Ameliyatının Olacağı Gün Neler ile Karşılaşacağım?

Katarakt ameliyatının olduğu gün  yatış sonrası opere edilecek göz işaretlenir. Tansiyon ölçülür  ve diabet hastalarında kan şekeri ölçümü yapılır. Tansiyonu veya şekeri regüle olmayan kişilere düzenleyici tedavi verilir.

Ayrıca aşırı heyecanlı kişilere ya da panik atak hastalarına sakinleştirici hap verilebilir.  Ameliyattan bir  saat önce ameliyat olacak göze göz bebeği büyütecek damlalar damlatılır. Göz bebeği büyüdükten sonra operasyona hazır hale gelinir.

Katarakt ameliyatı enfeksiyon riskinden korunmak için steril ortamda ve ameliyathanede yapılması gereken bir ameliyattır. Ameliyathane kurallarına göre, hasta kıyafetleri değiştirilir ve ameliyathaneye çıkarılır.

Katarakt Ameliyatı için Ameliyathaneye İndiğimde Beni Neler Bekliyor? Katarakt Ameliyatında Hasta Uyutulur mu?

Ameliyat masasına alınmadan önce ilgili personel son bir teyit amaçlı hastaya adını soyadını hangi göze hangi ameliyatı olacağını sorar. Genellikle damla anestezi altında uygulanır.

Ameliyat sırasında hastanın bilinci açıktır ve üstünde yanan ışığa mümkün mertebe bakması istenir. Katarakt ameliyatında damla anestezi ile herhangi bir ağrı sızı olmaz.

Çok aşırı heyecanlı kişilerde ve panik atak hastalarında damar içerisine kısa etkili sedatif ilaç uygulanabilir. Genç ve çocuk kataraktlar haricinde genel anesteziye hiç ihtiyaç duyulmaz.

Katarakt Ameliyatından Sonra Ağrı Olur mu?

Ameliyat sonrasında herhangi bir batma yanma ağrı olmaz, göz içine verilen ilaçların etkisiyle kısa süren hafif bir baskı hissi olabilir. Ameliyat sonrasında verilen damlalar ve bir hap sayesinde göz tansiyonu yükselmesi gibi sıkıntılar oluşmaz.

Katarakt Ameliyatı Sonrasında Yapmam Gerekenler Nelerdir?

Katarakt ameliyatı sonrasında göze koyulan bandaj 2 saat sonra açılır. Verilen damlalar kullanılmaya başlanır. Damlalar 2 saat aralıklarla yatana kadar uygulanır ve her damladan sonra bandaj kapatılır.

İlk gün yatış pozisyonuna dikkat etmeli, mümkünse yan yatmadan sırtüsü yatmak gerekir. Ertesi gün göz kontrol edildikten sonra bandaj atılır ve artık göz açık bırakılır. Bu noktadan sonra gözü iltihaptan korumak için verilmiş damlalar düzenli olarak kullanmak şartı ile  kişi normal hayatına devam eder.

Ameliyattan hemen görme artışı hasta tarafından farkedilir. Hatta diğer gözüne göre cisimleri daha parlak ve canlı gördüğünü ifade eder ve netlik 1 aya kadar her geçen gün artar.

Ameliyat sonrası yapılacak ve yapılmayacaklar;

*Damlaları düzenli kullanmak.

*1 hafta kadar göze su vurmamak gerekir.

*Ameliyatlı gözü bastırarak ovalamamak, o gözün üstüne yatmamak gerekir.

*Ağır egzersiz yapmamak gerekir, hafif egzersiz yapılabilir.

*Deniz havuz kullanımı 1 ay kadar ertelemek gerekir.

*Basit eğilip kalkmalar göze zarar vermez.

*Belirlenen tarihlerde kontrollere gitmek gerekir.

Katarakt Ameliyatı Sonrası Kontroller Ne Sıklıkta olur?

Katarakt ameliyatı sonrası kontroller 1. gün 15. Gün ve 3. ayda yapılır.

Katarakt Ameliyatı Riskli mi?

Katarakt ameliyatı tüm dünyada en çok yapılan ameliyat olup sonuçları çok başarılı ve hasta memnuniyeti yüksek bir operasyondur. Bir oran vermek gerekirse %95 ve üstü başarı oranı verilebilir. Göz ardı edilebilecek riskler de mevcuttur. Bunlar;

 • Kornea ödemi neticesi ilk günlerde bulanıklık
 • Hafif enfeksiyon
 • Merceğin tam santralize olmaması
 • Işık yansımaları

Bu yan etkilerin hepsi geçicidir veya düzeltililebilirdir.

Katarakt ameliyatı olan kişide bir daha katarakt oluşmaz ancak özellikle ilk 3 ayda lensin yerleştirildiği kapsülde bir kesifleşme gerçekleşebilir.

Nadir hastada olsa da görme bulanıklığına neden olabilir. Bu durumda ofis ortamında Yag lazer yapılır. Yag lazer ile  30 saniyede kesafete neden olan zar açılır ve hastanın net görüşü anında sağlanır .

Katarakt Ameliyatı Fiyatları 2021

Katarakt ameliyatı fiyatları kullanılacak malzeme, göz içi lens markası ve operasyonun yapılacağı hastaneye göre değişir. Ayrıca kataraktın seviyesi ve kalınlığı ve gözdeki ek problemler katarakt maliyetini belirler. Katarakt ameliyatı fiyatları 2021 yılı hakkında bilgi almak için bize telefon ya da whatsapp ile ulaşabilirsiniz.

Bir kere yapılacak bir operasyon için en iyisini hakettiğinizi unutmayın. Katarakt ameliyatı fiyatları 2021 hakkında bilgi için bize ulaşın.

Okumaya Devam

Trendler