BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH= UYGUN HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ) - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH= UYGUN HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ)

Prostat bezini kanser dışı âlâ huylu büyümesidir.Sağlıklı hayat biçimi ve tıptaki ilerlemeler sonucu hayat müddeti artmakta ve sonuçta BPH …

Yayınlanan

üzerinde

Prostat bezini kanser dışı âlâ huylu büyümesidir.Sağlıklı hayat biçimi ve tıptaki ilerlemeler sonucu hayat müddeti artmakta ve sonuçta BPH nedeniyle tedaviye gereksinim duyanlarında sayısı artmaktadır.

40 yaş öncesi BPH semptomları çok az görülmekte buna karşılık 60 lı yaşlarda %50 sinde 70 ve 80 li yaşların %90 ında BPH semptomları görülmektedir.

Prostat bezi nedir işlevleri nelerdir: Prostat bezi genç erkeklerde kestane büyüklüğünde küçük bir organ olup erkek üreme sisteminin bir modülüdür. Rektum denilen kalın bağırsak son modülünün önünde mesanenin (idrar torbası) çabucak altında karın boşluğunun enalt kısmında yer alır.

Mesaneden sonra idrarın içinden geçerek beden dışın atıldığı tüp olan üretrayıda çevrelemektedir hasebiyle büyüdüğünde bu tüpü sıkarak idrar akımını zorlaştırmaktadır. Tüm işlevleri net bilinmemekle bir arada erkek üreme sistemindeki seks bezlerinden birisidir. Oluşturduğu prostat sıvısı meni hacminin büyük bir kısmını oluşturur ,spermleri besleyici güç verici unsurlar içerir, meninin sıvılaşmasına katkıda bulunan enzimler içerir ve vajinal kanalın daha az asidik olmasını sağlar.

BPH Semptomları: Semptomlar iki gurupta incelenebilir.

1- Obtrüktif (Tıkanma) semptomları: Büyüme sonucu idrar yolunu kapatmasına bağlı oluşan semptomlardır.

– İdrarı başlatmada zorluk, ıkınarak idrar yapma.

– Zayıf akım ve kesik kesik idrar yapma

– İdrarın sonunda damlama.

2- İrritatif semptomlar: Tıkanma sonucu zorlanan mesanede oluşan değişikliklere bağlı semptomlar.

-Aniden oluşan idrar yapma hissi (urgency) ve bazen tuvalete yetişemyip kaçırma

( urge enkontinans)

– Sık idrara çıkma.

– İdrar bittikten sonrada mesaneyi boşaltamamış hissi.

– Gece idrara çıkma( noktüri)

Ayrıyeten mesanede rezidü idrar kalması sonucu oluşan enfeksiyon ve taş oluşumu durumunda hastada ağrı ve idrar yaparken yanma (disüri) oluşabilir . Daha az olmakla birlikte idrarda kan (hematüri) görülebilir.

Bu semptomların şiddeti ile prostat büyüklüğü ortasında direkt bir alaka yoktur. Hayli büyük prostatı olduğu halde tıkanma ve semptomlar daha az olurken çok daha küçük bir prostat daha fazla tıkanma ile daha önemli semptomlara yol açabilir.

TEŞHİS:

1- Tıbbi kıssa : ayırıcı teşhiste değerlidir , üretra darlığı, mesane kanseri yahut taşları, nörojenik mesaneye bağlı olağandışı mesane işlevi üzere BPH ile karışabilecek durumları ayırtetmede yardımcı olur.

2- Fizik muayene: Batın muayenesi ile boşaltılamayan dolu bir mesane varlığı anlaşılabilir, en değerli muayene parmakla rektal muayenedir burada prostatın büyüklüğü yanısıra nodül oluşumu ve sert alanlar üzere prostat kanseri bulguları elde edilebilir.

3- Laboratuvar testleri: İdrar tahili ve burada enfeksiyon kuşkusunda idrar kültürü yapılır. Böbrek işlevleri açısından üre ve kreatinin pahaları değerlidir. PSA ( prostat spesifik antijen) prostat kanserlerinin ortaya çıkarılmasında parmakla rektal muayene ile birlikte değerli bilgiler verir.

4- İdrar akım suratı ölçülmesi (üroflowmetri) ve mesanede rezidü idrar tayini.

5-Uluslar Ortası Semptom Skorlaması: 7 sorudan oluşan ve hastanın obstrüktif ve irritatif şikayetlerini subjektif olarak pahalandıran bir testtir.

6-Gerekli durumlarda Ultrasonografi ve sistoskopi yapılabilir.

TEDAVİ:

Kesinlikle cerrahi tedavi gerektiren durumlar vardırki bunlar :

1- Mesanenin yetersiz boşaltılması sonucu böbrek hasarı oluşması.

2- Akut olarak oluşan bir idrar tıkanıklığı sonrası tedaviye karşın idrar yapılamaması.

3- Enfekte rezidü idrar sonucu tekrarlayan üriner enfeksiyonlar.

4- Mesane taşları.

5- Tekrarlayan önemli hematüri ( idrarda kan olması)

6- Mesane hissiyatının azalması ve taşma tipi idrar kaçırma olması.

Bu mutlak cerrahi gerektiren durumlar dışında BPH de tedavi kararını vermede semptomların tartısı ( gece sık idrara kalkma, gündüzleride sık idrar ve ani sıkışma hissi ve bu hisle bir arada tuvalete yetişememe, kaçırma , idrarı başlatırken zorlanma ve ıkınma vb…) ve hayat kalitesinde oluşturduğu aksiliklerin derecesi kıymetlidir. Hastanın şikayetlerine ve beklentilerine nazaran tedavi şekillendirilir.

Tedavi seçenekleri:

1- Takip

2-Tıbbi tedavi( İlaç tedavisi)

3-Cerrahi tedavi.

Takip: Minimal şikayetleri olanlarda yılda bir kez şikayetlerde artış olup olmadığı kıymetlendirilerek, fizik muayene ve kimi laboratuar testleri yapılır.

Tıbbi Tedavi: Orta derecede semptomları olanlarda uygulanabilen bu tedavide iki ilaç gurubu kullanılabilir.

1- 5-Alfa-Redüktaz inhibitörleri: Bu gurupta yer alan ilaçlar testosteronun prostat içindeki faal formu olan dihidrotestosterona dönüşümünü engelleyerek tesir ederler. Hastaların 2/3 ünde prostat hacminde %20-30 küçülme sağlarlar, 1/3 ünde idrar akım suratında artış ve 2/3 ünde prostat semptomlarında kısmi bir rahatlama sağlarlar. Tesirlerinin tam olarak ortaya çıkması 6-12 ayı bulabilir. Bu ilaçlara başlamadan kesinlikle bazal PSA kıymeti ölçülmelidir çünkü PSA pahasında % 50 düşmeye yol açarlar. Yan tesir olarak %3-4 hastada cinsel isteksizlik, sertleşme sorunları ejakulatta (meni) azalmaya yol açabilirler.

2- Alfa-adrenerjik resptör blokörleri: Prostattaki ve mesane boynundaki düz adaleleri gevşeterek tesirlerini gösterirler. 5-alfa redüktaz inhibitörlerinin tersine daha süratli tesir göstererek birkaç haftada rahatlama sağlarlar. İdrar akım suratında artış, gece ve gündüz idrar çıkma sayılarında azalma , sıkışma tipi idrar kaçırmada azalma üzere tesirleri yanısıra hastaların ani olarak gelişen idrar tutukluğuna girme olasılığınıda azaltırlar.En değerli yan tesirleri hipotansiyon, yorgunluk ve başağrısı olmakla birlikte çoklukla güzel tolere edilirler.

Cerrahi Tedavi: Prostatektomi denilen operasyonla prostatın iç kısmı boşaltılarak idrar yolu rahatlatılır. TUR-P(kapalı operasyon) ve açık prostatektomi olmak üzere iki formda yapılabilir.

TUR-P : Bugün hala prostat cerrahisinde altın standart olarak kabul edilmektedir ve BPH nedeniyle yapılan operasyonların % 90 a yakınını oluşturmaktadır. Rastgele bir kesi olmaksızın üretra denilen penis içindeki idrar yolundan rezektoskop denilen özel bir aletle girilerek prostatın iç kısmı ( kor kısmı) boşaltılmaktadır.Prostat dokuları elektrik akımı kullanılarak kesilmektedir. Sonda kalış müddeti ve hastanede kalma müddeti ortalama 2-3 gündür.

Komplikasyonları: Erken devirde; kanama , üriner enfeksiyon ve işeyememe. Geç devirde; üretra darlığı (%4), mesane boynu darlığı (%4), idrar enkontinansı sıklıkla stress tip (%2.5), sertleşme sorunları (% 5-10), retrograt ejakülasyon (kuru orgazm)(%70), yine operasyon muhtaçlığı (%10)

Açık Prostatektomi: Büyük prostatlarda (80-90 gr üzeri ) tercih edilen bir prosedürdür. TUR-P den farklı olarak göbek altı bir kesi vardır, sonda mühleti ve hastane kalış müddeti daha uzundur, ortalama 4-5 gün, operasyon sırası ve sonrası kanama biraz daha fazla olabilir.

Komplikasyonları: Erken periyotta kanama, enfeksiyon. Geç devirde idrar kaçırma, mesane boynu darlığı,retrograt ejakülasyon.

Minimal invaziv prosedürler: Bunların sonuçları TUR-P ve açık prostatektomi kadar âlâ olmamakla birlikte bilhassa Lazer prostatektomi son yıllarda cerrahi ve anestezi riski yüksek şahıslarda uygulanmaktadırlar.

Bunların belirli başlıları:

1- Termal tesirli tedaviler: bunların birden fazla geliştirilme evresinde olan metotlardır ,yaygın kullanımları yoktur.

  • Transüretral ve transrektal hipertermi

  • HIFU(yüksek şiddette odaklanmış ultrason)

  • TUNA (Transüretral iğne ablasyonu)

  • TUMT (transüretral mikro dalga tedavisi)

2- Lazer Tedavileri.: Minimal invaziv tedaviler içinde ensık kullanılan ve en tesirli olanlarıdır. Dokuda koagulasyon nekrozu oluşturarak yahut dokuyu buharlaştırarak tesir gösterirler. BPH de kullanılan lazer tipleri

  • Neodmium Yag Lazer

  • Diod lazer

  • KTP Lazer ( green light)

  • Holmium lazer

  • Tulyum lazer

Günümüzde BPH nın standart tedavisi cerrahidir ( TURP yahut açık prostatektomi). Minimal invaziv tedavilerin birçoğunda tedavi sonuçları yetersizdir, uzun devirde sıklıkla tekrar müdahale gerekmektedir ve maliyetleri yüksektir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Üroloji

Estetik Vajina Ameliyatları – Vajina Estetiği

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları, kadınların kendilerine karşı olan özgüvenlerinin kaybolmasına neden olur. Estetik vajina ameliyatları günümüzde, bayanların en çok tercih ettiği operasyonlardandır.

Genital bölgenin dış kısmına yönelik olarak yapılan operasyonlardır. Genelde sık bir şekilde doğum yapan kadınlarda, genital bozukluklar ve sarkmalar görülebilir. Bu durumlar doğuştan gelen fiziksel özelliklere bağlı olarak da gelişebilir.

Vajina estetiğinde en çok yapılan operasyonlar,vajina daraltma (vajinoplasti) ve labia minör denilen vajina küçük dudakları üzerinedir.

Estetik Vajina Ameliyatları – İşlevsel Operasyonlar

İşlevsel olarak yapılan operasyonlar, kadınların doğum ya da diğer nedenlerden dolayı yapısal özelliği bozulan vajinaları üzerinde uygulanan vajina daraltma operasyonlarıdır. Estetik vajina ameliyatları içerisinde, en çok yapılan ve tercih edilen operasyonlardandır.

Doğumdan ve vajina genişlemesinden kaynaklı sorunlar, idrar kaçırma ve diğer genital bozukluklara kadar gidebilir.

İdrar torbasının sarkması durumunda yapılan operasyonlarda, idrar torbası vajina yukarısına kadar çekilir ve asılır. Yapılan bu işlem ön onarımdır (Colporaphy Anterior). Bağırsağın son kısmının vajen alt duvarına gömülmesi işlemi ise arka onarım olarak adlandırılır. İdrar kaçırmaya sebep olan vajinal genişleme, genelde çok doğum yapan kadınlarda görülür. Bu tür operasyonların yapılması son derece kolaydır ve ortalama olarak 30-45 dakika arasında yapılır.

Rahim sarkması operasyonları ise sarkmanın çok ileri derecede olduğu durumlarda yapılır. Rahim aşağı doğru indiğinde dışarı çıkabilmesi tehlikesi bulunur. Bu tür durumlarda rahim, vajinal yoldan yukarıya doğru asılır ya da tümden alınabilir. Genç olan kadın hastalarda genelde rahim alınmaz ancak vajen üst kubbesine asılarak sabit hale getirilir.

Vajina genişletme operasyonları ise, genelde yeni evlenen çiftlerde görülen sorunların giderilmesine yöneliktir. Disparoni yani cinsel birleşmeden gerçekleşen ağrı ve acı hissi olan kadınlar için idealdir. Basit bir muayene ile duyarlı olan yerler tespit edilir ve bu bölgeler uyuşturularak çıkartılır. Bu şekilde vajen genişletilmesi yapılır ve cinsel birleşme bu sayede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Labioplasti vajina iç dudaklarının düzeltilmesidir. Labium latincede dudak anlamına gelir ve tekil olarak kullanılır. Labia ise çoğul olarak kullanılır ve dudaklar anlamındadır. Bazı kadınlarda yapısal olarak iç dudaklar, normalden daha düzensiz bir şekilde bulunurlar. Asimetrik olan vajina iç dudakları yüzünden kadınların birçoğu psikolojik olarak etkilenirler. Geniş ve uzun bir yapıda bulunan vajinal dudaklar, cinsel birleşme sırasında ağrıya neden olurlar. Sarkık ya da uzun yapıda olan iç dudaklar ise aşırı terleme sonucunda mantar enfeksiyonlarına neden olurlar.

Bu tür operasyonlar bakire olan kızlara da uygulanabilir. Önceden doğum yapmış kişilerde de bu operasyonlar herhangi bir engel teşkil etmez. Yapılan operasyonların kızlık zarına herhangi bir etkisi yoktur.

Psikolojik ve fizyolojik olarak bu tür operasyonlar kadınlar için oldukça faydalıdır.

Okumaya Devam

Üroloji

Genital Siğil Nedir? Neden Ortaya Çıkar? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kondilloma akümünata adı verilengenital siğil, HPV (Human Papilloma) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık türüdür. Bu virüsler kanser …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kondilloma akümünata adı verilengenital siğil, HPV (Human Papilloma) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık türüdür. Bu virüsler kanser riski taşımaz. Genelde cinsel birleşme sonrasında bulaşırlar.

Ülkemizde son yıllarda özellikle gençler arasında çok sık görülmeye başlandı. HPV virüsünün neden olduğu bu hastalık sonucunda hem kadınlarda hem de erkeklerde sıklıkla genital bölgede ya da makat bölgesinde ya da ağızda siğil oluşumu gözleniyor. Genelde karnabahar görünümünde olan siğiller bazı durumlar bir, bazı durumlarda ise birden fazla gözlemlenebiliyor.

Bazı kişilerde toplu iğne başı kadar olan siğiller, bazı kişilerde 4 cm çapına kadar ulaşabiliyor.

Genital Siğil Neden Ortaya Çıkar

En belirgin nedeni cinsel ilişkidir. Birden fazla partner ile sık ilişkiye girilmesi sonucunda ortaya çıkar.Genital siğil, cinsel bölgede enfekte olduğu zaman çok kolay bir şekilde karşıdaki kişiye bulaşabilir. Cinsel birleşmede sürtünme yolu ile geçer.

HPV virüsü bulaştığı zaman genelde birkaç ay ya da birkaç yıl sonra ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda kişi yıllarca farkında olmadan bu virüs türü ile yaşayabilir. Hastalığa yakalananların büyük bir kısmında 2-6 ay içerisinde gözlemlenebilir.

Tedavi edildikten sonra yeniden çıkma ihtimali vardır. Ancak belirtilerin oluşma süresi ne kadar uzunsa, hastalığın tekrar ortaya çıkma ihtimali de o oranda azalır.

Cinsel ilişki sırasında gözle görülmeyen, mikroskobik yırtıklar meydana gelir. Virüsün bulaşma noktaları da bu mikroskobik yırtıklardır. Bazı durumlarda erkek menisinde de bu virüse rastlanır.

Virüs bir kere vücuda girdikten sonra yıllarca sessizce kalabilir ve kişi taşıyıcı olduğunun farkında bile olmaz. Kadınlarda rahim ağzında bile küçük siğiller ortaya çıkabilir. Nadir olarak vajina içerisinde bulunabilirler. Bu hastalıkta kaşınma ya da yanma gibi belirtilere rastlanmaz.

Genital Siğillerin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Genelde kişinin bağışıklık sistemi en büyük tedavilerden bir tanesidir. Siğiller genelde kişinin savunma sisteminin zayıf olduğu anlarda yaygınlaşır. Yine de belirtileri yok edecek tedavilerde hastalara uygulanır.

Elektrik akımı ile yakma (Elektrokoterizasyon), dondurma (Kriyoterapi), LEEP (Tel Looplar ile keserek çıkarma), bistüri aleti ile ameliyat ile keserek alma gibi tedavi yöntemleri, en sık kullanılan yöntemlerdendir.

Tekrar etme olasılığı yüksek olduğu için 2-3 seans aynı işlemlerin tekrarlanması gerekebilir.

Okumaya Devam

Trendler