TESTİS TÜMÖRLERİ - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

TESTİS TÜMÖRLERİ

Testis kanserseri öbür kanserlere nazaran daha az sıklıkta görülmekle birlikte 15-35 yaş ortası erkeklerde ensık görülen kanserlerdir.Testsi …

Yayınlanan

üzerinde

Testis kanserseri öbür kanserlere nazaran daha az sıklıkta görülmekle birlikte 15-35 yaş ortası erkeklerde ensık görülen kanserlerdir.Testsi dışına yayılmış olsalar bile tedavi edilme talihleri çok yüksek tir.

I- Germ hücreli tümörler: %90 ı germ hücreli tümörlerdir, bu hücreler spermleri yapan hücrelerdir. Seminom ve Non –seminom olmak üzere 2 ana tipi vardır.

-Seminomlar: Non –seminomlara nazaran daha yavaş büyür ve yayılırlar. Klasik seminom (%95) 25-45 yaş ortası görülür . spermatositik seminom (%5) sıklıkla 60 yaş sonrası görülür. Seminomların %15 kadarı HCG üreten tümörlerdir.

– Non- seminomlar: 4 tipi vardır . Embriyonel carcinom, yolc salc carcinoma, chriocarcinoma , teratoma. Nom seminomların bir birden fazla bu tipleri karışık olarak içerebilen mixed tümörlerdir.

Embriyonel karsinomlar germ hücreli tüörlerin %40 ının yapısında yer alırlar lakin pür tipleri %3-4 kadardır.Hızlı büyüme ve yayılma eğilimindedirler. Alfa fetoprotein (AFP) ve Beta HCG üretebilirler.

Yolc salc karsinoma; çocuklarda ensık görülen testis tümörüdür , tedaviye çok yeterli karşılık verirler, saf olarak erişkinde çok ender görülür. Hmen ebediyen AFP üretirler .

Choriocarcinoma; az lakin en agresif tipidir. Saf olarak bulunan tipleri çok süratle ve kan yoluyla uzak organ metastazları yaparlar. Öteki tiplerle birlikte mixed olarak görülebilir .Beta HCG üretirler.

Saf teratomlar çok enderdir AFP ve Beta HCG üretmezler , sıklıkla başka tiplerle bir arada olurlar

Carcinoma in situ ( CIS) (intratubular germ cell neoplasia.): Tüm germ hücreli tümörlerin başlangıç formu olan non invazif bir tümördür. Mikroskopik bir teşhis olup mutaka invziv bir forma dönmeyebilirler.

II- Stromal Tümörler: Testisteki hormon üreten hücreler yahut dayanak yaılarından ( stroma) kaynaklanırlar , testis tümörlerinin erişkinde %5 ini , çocuklarda ise % 20 sini oluştururlar. En kıymetli tipleri ; Leidig hücreli ve sertoli hücreli tümörlerdir. Çoğunluğu yeterli huylu tümörler olmakla bir arada bir kısmı öbür bölgelere yayılım yapabilir bu durumda kemo ve radyo terapiye âlâ karşılık vermezler.

III- Sekonder ( metastatik ) testis tümörleri: Öteki organların testise metastazlarıdır. En sık görülen lenfomadır. Erkek çocuklarda lösemide görülebilir.

Risk Faktörleri:

1-İnmemiş Testis:

2-pozitif aile kıssası.

3-HIV enfeksiyonu.

4-Carsinoma in situ.

5-Daha evvel testsi kanseri öyküsü.

6-Yaş: 15-35 yaş ortası en sık.

7- Irk : Beyaz ırkta siyah ve sarı ırka nazaran 4-5 misli fazla.

Erken teşhiste kişinin muhakkak aralıklarla kendine uygulayacağı testis muayenesi çok değerlidir.

Semptom ve bulgular:

1-Testiste büyüme yahut kitle ( bilhassa ağrısız)

2-Skrotumda tartı hissi.

3-Karın yahut kasıkta kaba künt ağrı.

4-Skrotumda ani sıvı toplanması.

5-Göğüslerde büyüme ve hassasiyet.

6-Bel ve sırt ağrısı.

TEŞHİS:

1-Fizik muayene ve tıbbi kıssa:

2-Ultrasonografik inceleme:

3-Tümör belirteçleri : AFP ve Beta HCG:

Bu bulgularla testis tümörü kuşkusunda inguinal orşiektomi yapılarak testis çıkarılır ve patolojik incelemeye alınır.

Tümör tipi belirlenince tedaviye yönelik evreleme açısından 1- Bilgisayarlı tomografi ( karın ve gerekirse akciğer) 2- Serum tümör belirteçleri testislerin alınmasından muhakkak bir mühlet geçtikten sonra tekrar çalışılır.

Evre 1: Tümör testiste sonludur.

Evre2: Tümör testis dışı karındaki lenf nodlarına yayılmıştır.

Evre3:Tümör bedenin öteki organlarına yayılmıştır , bilhassa akciğer ve karaciğer yayılımı sıktır.

TEDAVi: Tümör tipi ve evresine aşağıdaki tedaviler uygulanabilir.

1-Yakın Takip

2-Cerrahi tedavi ler: İnguinal Orşiektomi (testisin alınması) , retroperitoneal lenf nod diseksiyonu ( karın art duvarındaki büyük arter ve venler etrafındaki lenf nodlarının çıkarılması), özel durumlarda metaztazların çıkarılması.

3-Kemoterapi.

4-Radyoterapi:

5-Yüksek doz kemoterapi ve stem cell ( ana hücre) nakli.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

İyi Huylu Prostat Büyütme Ameliyatı

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir. İyi huylu prostat büyümesi , her ne kadar kanser türü bir rahatsızlık olmasa da sık idrara çıkma, kesik kesik işeme, ıkınarak işeme ve hatta sonda takılma gereksinimine neden olan ve hayat kalitesini ciddi anlamda bozan bir hastalıktır. 60 yaşındaki erkeklerin neredeyse %40’ında bu hastalık mevcutken hastaların pek çoğu ilaç tedavisi ile rahatlamaktadır.

İşlem nasıl yapılır?

Holep işlemi steril ameliyathane şartlarında yapılması gereken bir işlemdir. Hastaya genel veya regional(Belden yapılan) anestezi ile gerçekleştirilebilinir. Özel bir endoskopik cihaz ile idrar kanalından girilir. İdrarın geliş yönünün tersi istikamette, görüntü eşliğinde prostata ulaşılır. Ardından lazer enerjisi ile prostatın büyümüş kısımları prostat kapsülünden ayrılarak mesaneye itilir. Kabaca anlatmak gerekirse prostatı, içinden idrar kanalı gecen bir mandalinaya benzetirsek, lazer ile mandalinanın dilimleri kabuğundan ayrılır ve mesaneye geri itilir. Sonrasında bir başka özel endoskopik alet ile mesanedeki bu dokular eritilerek hiçbir kesme işlemi uygulanmadan idrar kanalından çıkarılır. Bu dokular kanser odağı içerip içermediğinin araştırılması için patoloji uzmanı hekim arkadaşlara gönderilir. Hastaların hastanede kalış süresi genelde 1 veya 2 gün olmaktadır ve oldukça güvenli bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Operasyondan hemen sonra takılan idrar sondası genelde 1 veya 2 gün içerisinde dışarı alınmaktadır. Sondanın çıkarılmasında temel gösterge idrarın kanamasız olarak temiz bir şekilde gözlenmesidir.

PARSİYEL (NEFRON KORUYUCU) BÖBREK KANSER CERRAHİSİ

Böbrek hasarına yol açan hipertansiyon ve şeker hastalığının bu kadar yaygın olduğu bir çağda mecbur olmadıkça böbreğin tamamının alınmaması çok önemlidir. Ancak her onkolojik ameliyatta olduğu gibi böbrek kanseri ameliyatlarında en önemli husus geride hiç tümörlü dokunun bırakılmamasıdır.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Kanseri

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın arkasında, omurganızın her iki tarafında bir böbrek bulunurlar.

Yetişkinlerde, böbrek hücreli karsinom en sık görülen böbrek kanseri türüdür (kanserli tümörlerin yaklaşık yüzde 90’ı). Daha az yaygın olan böbrek kanseri türleri ortaya çıkabilir. Küçük çocukların Wilms tümörü olarak adlandırılan bir çeşit böbrek kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Böbrek kanseri insidansı artmaktadır. Bunun bir nedeni bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılması olabilir. Birçok durumda, böbrek kanseri, tümörler küçük ve böbrekle sınırlı olduğu erken bir aşamada bulunur ve tedavi edilmelerini kolaylaştırır.

Belirtiler

Böbrek kanseri erken evrelerinde nadiren belirti veya semptomlara neden olur. Daha sonraki aşamalarda, böbrek kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

 • İdrarınızda pembe, kırmızı veya kola renkli görünebilen kan

 • Sırtınızda gitmeyen ağrı

 • İştah kaybı

 • Açıklanamayan kilo kaybı

 • Yorgunluk

 • Genellikle gelen ve giden ateş (aralıklı)

 • Böbrek Kanseri Evreleri

 • Doktorunuz böbrek kanseri olabilecek bir böbrek lezyonunu belirledikten sonra, bir sonraki adım kanserin derecesini (aşamasını) belirlemektir. Böbrek kanseri için evreleme testleri ek CT taramaları veya doktorunuzun uygun olduğunu düşündüğü diğer görüntüleme testlerini içerebilir.

 • Böbrek kanseri aşamaları şunları içerir:

 • Aşama I. Bu aşamada, tümör çapı 7 cm’ye (2 3/4 inç) kadar olabilir. Tümör böbrek ile sınırlıdır.
  Aşama II. Evre II böbrek kanseri evre I tümörden daha büyüktür, ancak hala böbrekle sınırlıdır.
  Aşama III. Bu aşamada, tümör böbreğin ötesinde çevre dokuya uzanır ve ayrıca yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.
  Aşama IV. Kanser böbreğin dışına, birden fazla lenf noduna veya kemik, karaciğer veya akciğer gibi vücudun uzak bölgelerine yayılır.

 • Laparoskopik Böbrek Kanseri Tedavisi

 • Laparoskopik cerrahi sırasında doktorunuz alt karnınızda bir dizi küçük kesi yapar ve böbreğe erişmek için bir ışık ve bir kamera (yani bir laparoskop) ile küçük bir tüp yerleştirir. Cerrah kameradan görüntü alan bir monitörde bölgeyi gezer ve denetler. Yerine yerleştirildiğinde, doktorunuz laparoskopun bir parçası olan bir kesme aleti ve doku alma cihazı ile doku, biyopsi şüpheli bölgeleri görüntüleyebilir, tümörleri çıkarabilir veya hatta böbreği çıkarabilir.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Taşı Tedavisinde Şifalı Sular ve Sıkça Sorulan Sorular

1-ŞİFALI SU:Türkiye düyanın çeşitli yerlerinde şifalı, gazlı, mineral ve doğal bazı suların böbrek taşı oluşumunu azalttığı, engellediği, taşı …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

1-ŞİFALI SU:Türkiye düyanın çeşitli yerlerinde şifalı, gazlı, mineral ve doğal bazı suların böbrek taşı oluşumunu azalttığı, engellediği, taşı erittiği ve düşürdüğü ilgili bilgiler hem basında ve hemde halk arasında yer almaktadır.Hatta basında sıkca söz edilen ‘Muşta böbrek taşı eriten su’ ve buna benzer böbrek taşına iyi geldiği şifalı su gibi yayınlar malesef kanıtlanmış etkileri olan yöntemler olmadığı gibi hiçbir suyun, sertlik derecesinin böbrek taşını eritmediği ve tekrarlama riskini azaltmadığı saptanmıştır. Böbrek taşı olan hastaların yaptığı en büyük hataların başında, şifalı sulardan yararlanmaya çalışmaktır

2-BİRA VE MALT İÇECEKLER: Bira ve benzeri Malt içeceklerin taşın düşürülmesine yardımcı olduğu ile ilgili bilgiler bir şehir efsanesidir. Bu tür yiyecek ve içeceklerin sıvı desteği dışında etkileri yoktur. Üstelik bira da oksalat miktarı yüksek olduğundan kalsiyum oksalat taş oluşumunu ve mevcut taşın dahada büyümesine neden olabilir.

3-BALIK TAŞI: Karagöz balığının gözü, balık taşı veya balığın başındaki taşın marine edilip içirilmesi taşın düşürülmesi veya eritilmesine iyi geldiği ile ilgili bilgilerde yanlıştır. Kanıta dayalı bilgiden yoksundur.

4-BİTKİSEL İLAÇLAR: Bazı bitkisel ilaçlar ve karışımların böbrek taşına iyi geldiği ilgili bilgiler ispat edilmeye muhtaçtır, ancak bazı bilimsel çevreler bu konuda bölünmüş durumdadır ve konu tartışmalıdır. Kanıtlanmış tedaviye ek olarak bitki ve bitki ekstreleri önerilebilir. Bilinmeyen bitki ekstreleri ve çaylarının, doz ayarı yapılamadığı için zararlarla karşılaşmanız mümkündür. Vücuttaki elektrolit dengesini bozabilir ve taş oluşumunu artırabilirsiniz. Bunlardan en çok bilinenleri şevketi bostan, kabak çekirdeği, mısır püskülü, yoğurt suyu vs dir. Hatta gıda takviyesi olarak ruhsat almış Lityazol cemil, Rowatinex ve Herbatinex gibi bitki karışımları dünyada ve Türkiye’de yaygın bir şekilde bu amaçla kullanılmaktadır.Tabiki böbrek ve üreter taşını düşürmeye yardım ettiği veya taşı erittiği ile ilgili bilgilerin bilimsel araşıtmalarla kanıtlanmaya muhtaçdır.

5-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Süt ve süt ürünlerinin böbrek taşı oluşumunu artırdığı ile ilgili eski bilgiler günümüzde değişmiştir. Yeni bilimsel çalışmalarda kalsiyum kısıtlamasının aksine her gün süt içmenin taş hastalığı tekrarlama riskini %30-35’e oranda azalttığı saptanmıştır. Bu nedenle hekiminizin tavsiyesi olmadan süt ve süt ürünleri tüketiminizi kısıtlamayın. Kalsiyum açısından zengin yiyecekler yemeye devam edin, ancak kalsiyum takviyeleri konusunda dikkatli olun. Gıdalardaki kalsiyumun böbrek taşı riskiniz üzerinde bir etkisi yoktur hatta kalsiyum oranı düşük diyetler, bazı insanlarda böbrek taşı oluşumunu artırabilir. .Diyette yeterli kalsiyum içeriği günlük yaklaşık 1gr’a denk gelmelidir.

Okumaya Devam

Trendler