BPH - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

BPH

BPH NEDİR? 65 yaş üzerindeki erkeklerin yaklaşık yarısında (%43), benign prostat hiperplazisine (BPH) bağlı şikayetler veya idrar akımı …

Yayınlanan

üzerinde

BPH NEDİR?

65 yaş üzerindeki erkeklerin yaklaşık yarısında (%43), benign prostat hiperplazisine (BPH) bağlı şikayetler veya idrar akımı azalması bulunur. BPH, prostat hücrelerinin benign iyi huylu (kanseröz olmayan) bir artışıdır ve bunun sonucunda prostatın orta kısımları ilerleyici olarak büyür.

Prostat büyümesi sonrası nasıl değişiklikler görülür?

Üretranın prostat dokusu tarafından çevrelenen kısmında daralma olur. Bu nedenle idrar akımı azalır ve mesaneyi boşaltabilme konusunda zorluklar yaşanır, gittikçe artan daralmaya yanıt olarak kaslardan oluşan mesane duvarları kalınlaşır ve daha güçlenirler. Mesane içi basıncı, daralmanın etkisinin üstesinden gelebilmek için ve idrar akımını sağlayabilmek için gittikçe artar ve bu yüksek basınç mesane duvarında “divertikül” adı verilen keseciklerin oluşmasına neden olur.

Prostat büyümesi böbrek sorunlarına yol açabilir mi?

Basınç artışı daha ender olarak daha yukarıya uzanır ve böbrek sorunlarına yol açar.

BPH tedavisiz kalırsa ne olur?

BPH tedavisiz kalırsa kronik üriner retansiyon (büyük yer kaplayacak şekilde genişleyen bir mesanenin varlığıyla karakterizedir) veya akut üriner retansiyon (aniden gelişen ağrılı ve idrar akımının engellendiği durum) gelişebilir. Her iki durumda da sonda takılması ve olasılıkla prostat cerrahisi gerekli olabilir.

BPH ile ilişkili şikayetler nelerdir?

 • Bekleyerek kesik idrar yapma (idrar akımı başlarken ve dururken)
 • Zayıf idrar akımı
 • İdrar yaparken ıkınma
 • İdrar yaptıktan sonra mesanede bir miktar idrar kalmış gibi hissetme
 • Sık sık tuvalete giderek uzun süren işemeler
 • Gece idrara kalkma
 • İdrar yapma isteği ortaya çıktığında bir miktar sızıntı oluşabilir
 • Ani veya yavaş yavaş artarak gelişen idrar yapamama hali

BPH TANISI NASIL KONUR?

Fizik Muayene ve Parmakla Rektal Muayene(DRM):DRM, doktorunuza prostatınızın büyüklüğüve kıvamı ile ilgili bir fikir verecektir. Daha sonrakarnınızı muayene ederek genişlemiş olmasıdurumunda mesanenizi hissedilebilecektir.

İdrar Tahlili:İdrar yolu enfeksiyonu, sık idrar yapma şeklinde seyredebileceğinden, idrar örneği bakteriyel enfeksiyon işaretleri ve kan varlığı gibi durumlar açısından incelenecektir.

Kan Tahlilleri: Kandaki kreatinin adı verilen maddenin düzeyi ölçülerek böbreklerin
etkilenip etkilenmedikleri belirlenir. PSA düzeyide ölçülebilir.

PSA, prostat hasarına işaret eden bir belirleyicidir ve prostat kanserine bağlı olarak yükselebileceği gibi, ;BPH a bağlı olarak da yükselebilmektedir. PSA düzeyiniz yüksekse, prostat kanserini dışlayabilmek için bir biyopsi yapılması önerilebilir.

Zamana bağlı olarak idrar çıkış hızının ölçülmesi idrar akımınız konusunda yararlı bilgiler sağlar. Bu test yapılırken üroflowmetri olarak bilinen cihaza ait kaba idrar yapmanız istenecektir.

Mesanede kalan idrarın ultrasonla ölçülmesi

Bu metod, doktorunuza tıkanıklığın derecesi ve bazı tedavilere verebileceğiniz yanıt hakkında bir fikir verir.

Transrektal ultrasonografi (TRUS)

Prostatı görüntülemek, boyutları ölçmek ve kanser şüphesi varsa biyopsi iğnesine klavuzluk etmesi amacıyla kullanilabilir.

Tedavi

BPH ilaçlar veye cerrahi ile tedavi edilir.

 • İLAÇ TEDAVİSİ
 • CERRAHİ TEDAVİ
 • TURP

Bu teknikte elektrik akımı, plazmakinetik veya diğer farklı enerjileri yayabilen bir cihaz penisten geçerek prostata doğru ilerletilir ve büyümüş olan prostatın orta kısımları parçalar halinde dışarı çıkarılır. Operasyonun sonunda idrar boşalmasını sağlamak amacıyla bir sonda üreteradan geçilerek mesaneye yerleştirilir ve birkaç gün boyunca yerinde bırakılır. TURP sonrasında normal hastanede kalış süresi 2 veya 3 gündür. Ameliyat sonrasında bir hafta süreyle mümkün olduğu kadar dinlenmeye alışmalısınız.

Ameliyattan sonra acil idrara çıkma gereksinimi ve/veya idrar yapma hissi ortaya çıkabilir.Bu belirtilerin birkaç hafta içinde geçmesi gerekir. Ayrıca idrarınızda kan da bulunabilir.Bu normal olmakla birlikte, kanam fazlaysa, birkaç haftadan uzun sürerse veya idrarda kan pıhtıları fark ederseniz bol sıvı almaya başlayın ve doktorunuzla görüşün. Ameliyat sonrası sıklıkla görülebilen bir durum, orgazm sonrası sperm sıvısının penisten dışarı çıkmak yerine mesaneye geri akması olarak tarif edilebilecek retrograd ejakülasyondur. Bu nedenle idrara çıktığınızda sperm sıvısı idrar ile birlikte dışarı atılacaktır. Bu vucuda zarar veren bir durum değildir.

BPH nedeniyle TURP yapılmış olan hastaları, ameliyat olmayan BPH hastalarıyla kıyaslayan bir çalışmada ereksiyon sorunu bildiren erkeklerin sayısı her iki grupta benzer bulunmuştur. Hatta bazı hastalar ameliyattan sonra düzelme olduğunu bildirmişlerdir.TURP den sonra idrar sızıntısı fark ederseniz doktorunuzla görüşmeniz gerekir. Bu sorun zaman içinde hemen kaybolmaktadır.

Açık prostatektomi

Prostatı çok büyük olan veya büyük mesane taşları bulunan hastalarda gerçekten uygun olan yaklaşımdır. Göbeğin alt kısmında yatay bir kesi yapılarak prostata ulaşılır. Mesane ve prostatta yapılan bir kesi vasıtasıyla prostatın orta kısmı çıkarılır.Ameliyat esnasında, idrar akımı sağlayabilmek için mesaneye bir sonda yerleştirilir ve 4-5 gün kadar yerinde bırakılır. Bu uygulama sırasında 3 gün kadar hastanede kalmanız gerekecektir. Taburcu olduktan sonra da 1 hafta kadar dinlenmeniz ve ayrıca ağır kaldırmak gibi etkinliklerde bulunmamanız istenecektir. Ameliyat yerinde bir kesi izi oluşacaktır. Açık prostatektomiden sonra da retrograd ejakülasyon (meninin mesaneye geri akması) meydana gelebilir.

Lazer prostatektomi

Bu yöntem de TURP yönteminde anlatılan şekilde lazer enerjisi yayan bir cihaz penisten geçerek prostata doğru ilerletilir ve lazer enerjisi ile prostat orta bölümleri buharlaştırılır.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

İyi Huylu Prostat Büyütme Ameliyatı

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir. İyi huylu prostat büyümesi , her ne kadar kanser türü bir rahatsızlık olmasa da sık idrara çıkma, kesik kesik işeme, ıkınarak işeme ve hatta sonda takılma gereksinimine neden olan ve hayat kalitesini ciddi anlamda bozan bir hastalıktır. 60 yaşındaki erkeklerin neredeyse %40’ında bu hastalık mevcutken hastaların pek çoğu ilaç tedavisi ile rahatlamaktadır.

İşlem nasıl yapılır?

Holep işlemi steril ameliyathane şartlarında yapılması gereken bir işlemdir. Hastaya genel veya regional(Belden yapılan) anestezi ile gerçekleştirilebilinir. Özel bir endoskopik cihaz ile idrar kanalından girilir. İdrarın geliş yönünün tersi istikamette, görüntü eşliğinde prostata ulaşılır. Ardından lazer enerjisi ile prostatın büyümüş kısımları prostat kapsülünden ayrılarak mesaneye itilir. Kabaca anlatmak gerekirse prostatı, içinden idrar kanalı gecen bir mandalinaya benzetirsek, lazer ile mandalinanın dilimleri kabuğundan ayrılır ve mesaneye geri itilir. Sonrasında bir başka özel endoskopik alet ile mesanedeki bu dokular eritilerek hiçbir kesme işlemi uygulanmadan idrar kanalından çıkarılır. Bu dokular kanser odağı içerip içermediğinin araştırılması için patoloji uzmanı hekim arkadaşlara gönderilir. Hastaların hastanede kalış süresi genelde 1 veya 2 gün olmaktadır ve oldukça güvenli bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Operasyondan hemen sonra takılan idrar sondası genelde 1 veya 2 gün içerisinde dışarı alınmaktadır. Sondanın çıkarılmasında temel gösterge idrarın kanamasız olarak temiz bir şekilde gözlenmesidir.

PARSİYEL (NEFRON KORUYUCU) BÖBREK KANSER CERRAHİSİ

Böbrek hasarına yol açan hipertansiyon ve şeker hastalığının bu kadar yaygın olduğu bir çağda mecbur olmadıkça böbreğin tamamının alınmaması çok önemlidir. Ancak her onkolojik ameliyatta olduğu gibi böbrek kanseri ameliyatlarında en önemli husus geride hiç tümörlü dokunun bırakılmamasıdır.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Kanseri

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın arkasında, omurganızın her iki tarafında bir böbrek bulunurlar.

Yetişkinlerde, böbrek hücreli karsinom en sık görülen böbrek kanseri türüdür (kanserli tümörlerin yaklaşık yüzde 90’ı). Daha az yaygın olan böbrek kanseri türleri ortaya çıkabilir. Küçük çocukların Wilms tümörü olarak adlandırılan bir çeşit böbrek kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Böbrek kanseri insidansı artmaktadır. Bunun bir nedeni bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılması olabilir. Birçok durumda, böbrek kanseri, tümörler küçük ve böbrekle sınırlı olduğu erken bir aşamada bulunur ve tedavi edilmelerini kolaylaştırır.

Belirtiler

Böbrek kanseri erken evrelerinde nadiren belirti veya semptomlara neden olur. Daha sonraki aşamalarda, böbrek kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

 • İdrarınızda pembe, kırmızı veya kola renkli görünebilen kan

 • Sırtınızda gitmeyen ağrı

 • İştah kaybı

 • Açıklanamayan kilo kaybı

 • Yorgunluk

 • Genellikle gelen ve giden ateş (aralıklı)

 • Böbrek Kanseri Evreleri

 • Doktorunuz böbrek kanseri olabilecek bir böbrek lezyonunu belirledikten sonra, bir sonraki adım kanserin derecesini (aşamasını) belirlemektir. Böbrek kanseri için evreleme testleri ek CT taramaları veya doktorunuzun uygun olduğunu düşündüğü diğer görüntüleme testlerini içerebilir.

 • Böbrek kanseri aşamaları şunları içerir:

 • Aşama I. Bu aşamada, tümör çapı 7 cm’ye (2 3/4 inç) kadar olabilir. Tümör böbrek ile sınırlıdır.
  Aşama II. Evre II böbrek kanseri evre I tümörden daha büyüktür, ancak hala böbrekle sınırlıdır.
  Aşama III. Bu aşamada, tümör böbreğin ötesinde çevre dokuya uzanır ve ayrıca yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.
  Aşama IV. Kanser böbreğin dışına, birden fazla lenf noduna veya kemik, karaciğer veya akciğer gibi vücudun uzak bölgelerine yayılır.

 • Laparoskopik Böbrek Kanseri Tedavisi

 • Laparoskopik cerrahi sırasında doktorunuz alt karnınızda bir dizi küçük kesi yapar ve böbreğe erişmek için bir ışık ve bir kamera (yani bir laparoskop) ile küçük bir tüp yerleştirir. Cerrah kameradan görüntü alan bir monitörde bölgeyi gezer ve denetler. Yerine yerleştirildiğinde, doktorunuz laparoskopun bir parçası olan bir kesme aleti ve doku alma cihazı ile doku, biyopsi şüpheli bölgeleri görüntüleyebilir, tümörleri çıkarabilir veya hatta böbreği çıkarabilir.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Taşı Tedavisinde Şifalı Sular ve Sıkça Sorulan Sorular

1-ŞİFALI SU:Türkiye düyanın çeşitli yerlerinde şifalı, gazlı, mineral ve doğal bazı suların böbrek taşı oluşumunu azalttığı, engellediği, taşı …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

1-ŞİFALI SU:Türkiye düyanın çeşitli yerlerinde şifalı, gazlı, mineral ve doğal bazı suların böbrek taşı oluşumunu azalttığı, engellediği, taşı erittiği ve düşürdüğü ilgili bilgiler hem basında ve hemde halk arasında yer almaktadır.Hatta basında sıkca söz edilen ‘Muşta böbrek taşı eriten su’ ve buna benzer böbrek taşına iyi geldiği şifalı su gibi yayınlar malesef kanıtlanmış etkileri olan yöntemler olmadığı gibi hiçbir suyun, sertlik derecesinin böbrek taşını eritmediği ve tekrarlama riskini azaltmadığı saptanmıştır. Böbrek taşı olan hastaların yaptığı en büyük hataların başında, şifalı sulardan yararlanmaya çalışmaktır

2-BİRA VE MALT İÇECEKLER: Bira ve benzeri Malt içeceklerin taşın düşürülmesine yardımcı olduğu ile ilgili bilgiler bir şehir efsanesidir. Bu tür yiyecek ve içeceklerin sıvı desteği dışında etkileri yoktur. Üstelik bira da oksalat miktarı yüksek olduğundan kalsiyum oksalat taş oluşumunu ve mevcut taşın dahada büyümesine neden olabilir.

3-BALIK TAŞI: Karagöz balığının gözü, balık taşı veya balığın başındaki taşın marine edilip içirilmesi taşın düşürülmesi veya eritilmesine iyi geldiği ile ilgili bilgilerde yanlıştır. Kanıta dayalı bilgiden yoksundur.

4-BİTKİSEL İLAÇLAR: Bazı bitkisel ilaçlar ve karışımların böbrek taşına iyi geldiği ilgili bilgiler ispat edilmeye muhtaçtır, ancak bazı bilimsel çevreler bu konuda bölünmüş durumdadır ve konu tartışmalıdır. Kanıtlanmış tedaviye ek olarak bitki ve bitki ekstreleri önerilebilir. Bilinmeyen bitki ekstreleri ve çaylarının, doz ayarı yapılamadığı için zararlarla karşılaşmanız mümkündür. Vücuttaki elektrolit dengesini bozabilir ve taş oluşumunu artırabilirsiniz. Bunlardan en çok bilinenleri şevketi bostan, kabak çekirdeği, mısır püskülü, yoğurt suyu vs dir. Hatta gıda takviyesi olarak ruhsat almış Lityazol cemil, Rowatinex ve Herbatinex gibi bitki karışımları dünyada ve Türkiye’de yaygın bir şekilde bu amaçla kullanılmaktadır.Tabiki böbrek ve üreter taşını düşürmeye yardım ettiği veya taşı erittiği ile ilgili bilgilerin bilimsel araşıtmalarla kanıtlanmaya muhtaçdır.

5-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Süt ve süt ürünlerinin böbrek taşı oluşumunu artırdığı ile ilgili eski bilgiler günümüzde değişmiştir. Yeni bilimsel çalışmalarda kalsiyum kısıtlamasının aksine her gün süt içmenin taş hastalığı tekrarlama riskini %30-35’e oranda azalttığı saptanmıştır. Bu nedenle hekiminizin tavsiyesi olmadan süt ve süt ürünleri tüketiminizi kısıtlamayın. Kalsiyum açısından zengin yiyecekler yemeye devam edin, ancak kalsiyum takviyeleri konusunda dikkatli olun. Gıdalardaki kalsiyumun böbrek taşı riskiniz üzerinde bir etkisi yoktur hatta kalsiyum oranı düşük diyetler, bazı insanlarda böbrek taşı oluşumunu artırabilir. .Diyette yeterli kalsiyum içeriği günlük yaklaşık 1gr’a denk gelmelidir.

Okumaya Devam

Trendler