ÇOK FAAL MESANE TEŞHİS VE TEDAVİSİ - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Üroloji

ÇOK FAAL MESANE TEŞHİS VE TEDAVİSİ

Çok etkin mesane (AAM) sıkışma tipi idrar kaçırma ile birlikte olabilen, çoklukla sık işeme ve noktüri (gece işemeleri) ile seyreden sıkışma …

Yayınlanan

üzerinde

Çok etkin mesane (AAM) sıkışma tipi idrar kaçırma ile birlikte olabilen, çoklukla sık işeme ve noktüri (gece işemeleri) ile seyreden sıkışma hissi (urgency) dir. AAM sendromu ise bu semptomları açıklayabilecek lokal patolojik yahut metabolik neden olmamasına karşın sıkışma hissinin duyulmasıdır.

Detrusor ( mesane adalesi) çok aktivitesi (DAA) ise ürodinamik bir müşahede olup mesane dolum fazında resen yahut provokasyonla oluşan detrüsor kasılmalarının kaydedilmesi ile karakterizedir bu kasılmalar çok etkin mesane semptomlarına yol açabilir yahut inhibe edilerek açmayabilirler. DAA iki kısımda incelenir:

-Nörojenik detrusor çok aktivitesi: Şayet ilgili bir nörolojik sebep

varsa kullanılır.

-Açıklanamayan (İdiopatik) detrusor çok aktivitesi: Makul bir

sebep yoksa kullanılır.

Ani sıkışma hissi (Urgency) anahtar semptom olup ertelenmesi güç ani zorlayıcı işeme isteğidir bunu fizyolojik olarak mesanenin çok dolması ile ortaya çıkan kuvvetli işeme isteğinden (sıkışma /strong desire) ayırmak gerekir.Urgency hastalarda sık işemeye (frequency= enaz 8 sefer işeme/24 saat), gece işemelerine (nocturia) ve 1/3 hastada sıkışma tipi idrar kaçırmalarına (SıTİK) yol açar.

AAM li hastaların 1/3 ünde SıTİK yahut Karışık tip idrar kaçırma (KTİK) vardır ki bunlar Islak tip AAM olarak isimlendirilir ,2/3 ünde ise İK yoktur ani sıkışma hissi besbellidir bunlarda kuru tip AAM dir.

AAM nedenleri:

 • Nörojenik nedenler:

-İnme

-Parkinson hast.

-Multiple skleroz

-Medulla Spinal travmaları

-Medulla spinalisin iltihabi hastalıkları ve gelişimsel anomalileri.

 • Nörojenik olmayan:

-Mesane enfeksiyonu

-Mesane Çıkım Tıkanıklığı[iyi huylu prostat büyümesi(BPH), pelvik

organ prolapsusu, üretral divertikül ..]

-Cerrahi sonrası ( enkontinans cerrahisi)

-Mesane taşı, mesane tümörü ve yabancı cisim.

ABD ve Avrupa da AAM görülme oranı % 17 ve bunların % 37 sinde idrar kaçırma var ve tedavi gerekli.

Islak ve kuru AAM sıklığı yaşla artıyor ,kuru AAM erkeklerde sık (E=%13,6 vs K=%7,6). Islak AAM bayanlarda sık (K=%9,3 vs E=2,4)

Sıkışma tipi idrar kaçırma (SıTİK) erkeklerde sıklıkla BPH ile birlikte.

AAM tanımlanmalı ve tedavi edilmelidir çünkü:

-AAM hayat kalitesini besbelli olarak bozuyor

-AAM de depresyon görülme oranı diabet, hipertansiyon ve romatoit

artrit ile benzeri oranda

-AAM yaşlılarda düşmeye bağlı yaralanmaları artırır.Yapılan

çalışmalarda haftada 1 yahut daha fazla sıkışma tipinde idrar kaçıran

yaşlılarda düşme ve kırık mümkünlüğü % 26-34 artmış

-Ülke bütçelerine yüksek maliyet getirmekte (%63 inkontinans pad leri,

%20 dr. konsültasyonları, %10 ilaç maliyeti)

ÇOK ETKİN MESANEDE TEŞHİS:

 • Öykü çok değerli: mesane günlüğü gündüz ve gece idrar sıklığı, işemeler ortası rahat mühlet ,ani sıkışmalar varmı ne kadar erteleyebiliyor, idrar kaçırıyormu ve hangi tip kaçırma,pad kullanıyormu ne sıklıkta değiştiriyor,idrarı başlatmada ve/veya yapmakta zahmet,retansiyon (idrar yapamama) kıssası,

 • Nörolojik hastalık kıssası

 • Vajinal yahut inkontinans cerrahisi öyküsü

 • Radyoterapi kıssası

AAM de tedavi:

 • Hayat şeklinde değişiklik

 • Pelvik taban adaleleri eğitimi

 • Davranış tedavileri

 • Elektriksel ve manyetik ikazlar

 • Farmakolojik tedaviler

 • Mesane içi uygulanan tedaviler

 • Sakral nöromodülasyon

 • Cerrahi tedaviler.

Hayat stiline müdahale

 • Şişmanların zayıflatılması;şişmanlarda StresTİK 4.4, SıTİK 2.2 misli daha fazla

 • Kafein alımının azaltılması

 • Çok sıvı alanlarda kısıtlama ve karbonatlı sıvıların azaltılması

 • Kabızlığın giderilmesi (bol fibrinli gıdalar)

 • Sigaranın bırakılması; nikotin detrüsora direkt uyarıcı tesirle kontraksiyonlarda artışa yol açmakta.

Pelvik taban adalelerinin eğitimi

Pelvik taban adaleleri kasılmalarının refleks yahut istemli olarak detrüsor kasılmalarını inhibe ettiği mantığından yola çıkılıyor.Bu hedefle:

 • Kegel antrenmanları

 • Biofeedback uygulanabilir.

Davranış tedavileri

 • Mesane eğitimi

 • Vakitli işeme

 • Alışkanlık eğitimi

Mesane eğitimi

Hastanın etkin iştirakini gerektirir ve üç ana temele dayanır.

1-Eğitim: kontinans düzenekleri anlatılarak urgency(ani sıkışma) denetim teknikleri öğretilir.

-sebepsel ikazları (ör.Damlayan musluk,su sesi) ortadan kaldırmak

-perineal baskı uygulamak ve pelvik adaleleri kasmak

-başka şeyler düşünmeye teşvik etmek

-ayakta durmak bacakları çaprazlamak ve parmak uçlarında yürümek

2-İşeme programı:

Saat başı işemeye yönlendirilir , tutsada kaçırsada ortalarda istemli

işememesi gerekir ,urgency denetim teknikleride burada kullanılır.

İşeme günlüğünde işemeler ortası bir saatten kısa ise 30 dakikalık

ortalarla başlatılabilir. Hastalar olağan sıvılarını almalıdır.

Bir saatlik aralık sağlandığında haftada 15 dk. uzatılır.

3- Müspet dayanak:

Programa ahengi ve ilerlemeyi kıymetlendirmek ,işeme aralıklarındaki

uzamayı görmek için işeme günlüğü ile hastalar işeme olayını

kendileri takip etmeli. Bu eğitim peryodunda hekimde herhafta

görerek ilerlemeyi kıymetlendirmeli ve işeme aralıklarını ayarlamalı,

hastayı cesaretlendirip takviye sağlamalı

Vakitli işeme:

Sabit aralıklı bir işeme programı tüm tedavi boyunca değişmez.

Bilhassa bağımsız olarak tuvalet olayını sağlayamayanlarda bir

yardımcı her 2-4 saatte bir işemeyi sağlatır.

Ayaktan hastalardada orta dereceli kaçırması olan ve sık işeme

paterni göstermeyenlerde 2 saatlik aralıklar faydalı olabilir.

Elektriksel ikaz:

Vajene konulan problarla pelvik taban adalelerine elektriksel ihtar yapılır.Her gün ve 2 yıla kadar uzayan müddetlerde uygulama gerekmesi kıymetli olumsuzluklarıdır.

Elektromanyetik tedavi:

Vajinal bir prob olmaksızın pelvik adaleleri ve sakral kökleri uyarmayı maksatlar. Tesir düzeneği tam bilinmemekle bir arada pasif pelvik taban idmanları ve detrüsor çok aktivitesini baskılayarak tesir ettiği sanılmakta. En değerli dezavantajı ofis ortamında tekrarlayan seanslar gerektirmesidir, bilinen bir yan tesiri yoktur. Hem Sı TİK hemde Gerilim TİK da tesirli olabilir.

Farmakolojik Tedavi:

Mesane adalesindeki(detrüsor) istemsiz kasılmaları azaltmak maksadıyla değişik ilaçlar kullanılabilir.

Bunlar içinde ençok kullanılanlar antimuskarinik (antikolinerjik) ilaçlardır. Mesane adalesinin uyarılması muskarinik reseptörler aracılığıyla asetilkolin uyarılmasıyla olmaktadır. Bu antimuskarinik ilaçlar reseptör seviyesinde asetilkolin ile rekabete girerek reseptörleri bloke etmekte ve asetilkolin uyarılmasını azaltmaktadırlar.Bu ilaçların kontraktil muskarinik reseptörler yanı sıra duysal reseptörleride baskıladıkları öne sürülmektedir. Aktüel antimuskariniklerin aktiflikleri çok benzeridir ,etkileri ortalama 2 haftada başlar.

İlaçların aktifliği ve yan tesirleri hastadan hastaya değişebilir:

İdrar kaçırma %70-75 azalırken

İşeme sıklığı % 20-30 azalabilir

İşeme hacmi % 10-20 artabilir.

Muskarinik reseptörlerin mesane dışında kalp damar sistemi, gastrointestinal sistem, göz,santral hudut sistemindede bulunması nedeniyle istenmeyen yan tesirleri olabilmektedir, en kıymetlileri:

Ağız kuruluğu,kabızlık,bulanık görme, bilişsel bozukluklar (dikkat azalması ,hafıza problemleri), çarpıntı sayılabilir.

Mesane içi uygulanan casuslar

 • Capcaisin

 • Resiniferatoxin (RTX)

 • Botulinum toxin (botox=BTX)

Birinci iki unsur tekrarlanan uygulamalar ile duysal nöronları değişik düzeneklerle desensitize ve inaktive ederek tesir yaparlar rutin kullanıma geçmemiştir Türkiyede preparatları yoktur.

Botulinum toksini piyasadaki ismiyle botox=BTX bilhassa anti muskarinik tedaviye dirençli olanlarda uygulanmaktadır.Hem nörojenik hemde idiopatik AAM de tesirli sonuçlar alınmıştır.Toplam 100-200 ünite BTX sulandırılarak mesane adalesinde 30 başka bölgeye enjekte edilir, 6-9 ayda bir tekrarı gerekmektedir.

Sakral nöromodülasyon

Medulla spinalisteki sakral 3 düzeyinin (S3) bir müdahale ile yerleştirilen bir elektrod ve jeneratörle daima uyarılmasına dayanır. Hastaların % 80 inde depolama semptomlarında %50 üzerinde düzelme görülmekle birlikte çok kıymetli bir sistemdir.

Büyütme sistoplastisi (Clam operasyonu):

Tedaviye dirençli ,özellikle nörojenik AAM li önemli semptomları olan hastalarda son seçenek. Emel düşük basınçlı yüksek işlevsel kapasiteli mesane oluşturmaktır. Mesanenin deniz kabuğu üzere ortadan ikiye bölünmesi ile detrüsor kasılmalarını azaltmak, ortaya barsak modülü eklenmesi ilede hem işlevsel kapasiteyi artırmak hemde istemsiz kontraksiyonlara tampon vazifesi görmek amaçlanır.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMU

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sık idrara çıkma (sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak), geceleri iki kere ve daha sık idrar yapmak için uyanma ile birlikte görülen engellenemeyen şiddetli idrar yapma hissi ve sıkışma anında idrar kaçırma durumu (tuvalete yetişemeden idrar kaçırma) aşırı aktif mesane (AAM) sendromu olarak tanımlanır.

AŞIRI AKTİF MESANEYE SEBEP OLABİLECEK HASTALIKLAR ve DURUMLAR

Dışlanması gereken faktörler arasında idrar yolu enfeksiyonu, idrar torbasının tümör ve taşları, interstisyel sistit (mesanenin bakteriyel olmayan enfeksiyonu), şeker hastalığı, çok sıvı almaya bağlı fazla idrara çıkma durumu, idrar söktürücü ilaç kullanımı ve gebelik sayılabilir. Bu sebepler sorgulandıktan ve hastada bulunmadığı kesinleştikten sonra aşırı aktif mesane hastalığı düşünülebilir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞINDA BELİRTİLER

Her 6 kadından birinde ve her 7 erkekten birinde görülen bir durum olmasına karşın, hastaların ancak dörtte birinin tedavi arayışına girdiği görülmektedir. Aşırı aktif mesane, hastaların yaşam kalitesinde ciddi anlamda bozulmaya yol açmaktadır. Hastaların hayat tarzı, iş yaşamı, aile ilişkileri, cinsel hayatları ve uyku düzenleri önemli oranda bu hastalıktan etkilenmektedir. Aşırı aktif mesaneli hastalarda görülen şikayetlerin ana sebebi; idrar torbası tam kapasiteye ulaşmadan önce başlayan kasılmalarıdır. Kişi tarafından kontrol edilemeyen bu kasılmalar, ani sıkışma belirtisiyle sonuçlanmaktadır. Hastalarda; çok sık idrara çıkma, ani sıkışma durumu, ani sıkışma hissiyle beraber idrar kaçırma ve sıvı almaktan çekinme durumu sıklıkla gözlenir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

AAM’li hastanın değerlendirilmesi öykü, muayene ve sınırlı laboratuvar incelemelerinden oluşmaktadır. İlk değerlendirmede hastadan alınacak öykü en önemli yeri tutmaktadır. Yakınmaların başlangıcı, süresi, şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkileri sorgulanmalıdır. Hastanın tam bir nörolojik öyküsü alınmalı ve yaşlı hastaların fonksiyonel ve bilişsel değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bunun dışında hastanın beslenme alışkanlıkları, sıvı alımı, kafein ve alkol kullanımı, kullandığı ilaçlar ve daha önce geçirdiği ameliyatlar sorgulanmalıdır. Birçok AAM hastasına sadece hikaye ile tanı koymak mümkündür ancak kesin tanı için ürodinami denilen özel bir test yapılarak, mesane kasındaki istemsiz kasılmaların gösterilmesi gereklidir.

AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Birçok hasta ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. İlaç tedavisiyle birlikte davranışsal tedavilerin desteklenmesi de başarı oranlarını önemli oranda arttırmaktadır. Ayrıca dirençli olgularda kapalı yöntemle (endoskopik) de tedavi alternatifi bulunmaktadır.

İlaç Tedavisi : Tedavide ilaçlar yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. İdrar kaçırmayı önleme açısından değerlendirildiğinde etkinlikleri %60-%75 arasındadır. İlaçların en sık gözlenen yan etkileri, kabızlık ve ağız kuruluğudur.

Davranış Tedavisi : İdrar tutucu kas egzersizleri, sıkışmayı baskılama teknikleri, idrar söktürücü ilaçların alınma zamanını değiştirmek ve hastayı kilo verme konusunda yönlendirmekten oluşur.


Endoskopik tedavi (Mesane içi botilinum toksin uygulaması) : İlaç tedavisine dirençli aşırı aktif mesane hastalığı varlığında ve şikayetleri nedeniyle hayat kalitesi bozulan hastalarda idrar torbası içerisine botilinum toksin uygulaması yapılabilir. Etkisi 6-8 ay aralığındadır. Bu nedenle tedavinin tekrarı gerekebilir.

Okumaya Devam

Üroloji

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

CERRAHİ SÜNNET UYGULAMASI

Penisin ucundaki fazla cilt dokusunun çıkarılması ve penis baş kısmının görünür hale getirilmesi işlemine cerrahi sünnet uygulaması denilmektedir.

CERRAHİ SÜNNETİN FAYDALARI

Penis ucundaki sünnet derisinin darlığı (fimozis) nedeniyle işeme problemi yaşayan veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanmalıdır. Sünnet işlemi uzun dönemde de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşından kişiyi koruduğu gibi penis kanseri gelişim ihtimalini de azaltacaktır.

CERRAHİ SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Aile bireylerinin isteğine bağlı olarak planlanabilen sünnet için en uygun zaman ya ilk 6 aylık dönem ya da 6 yaşından sonraki dönemidir. Çocukta işeme zorluğu, enfeksiyon gibi durumların varlığında ise yaş sınırlamasına bakılmaksızın sünnet uygulanabilir.

SÜNNET İÇİN UYGUN ŞARTLAR

Aileler tarafından bilinmesi gereken en önemli nokta, sünnetin sıradan basit bir operasyon olmadığıdır. Sünnet mutlaka ürolog tarafından ve ameliyathane şartlarını sağlayan (sterilizasyon, cerrahi set temizliği, çevre hijyeninin sağlanması) ortamlarda uygulanmalıdır. Altı aydan küçük çocuklarda genellikle lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise hafif sedasyon denilen genel anestezi şartlarında yapılmaktadır. İşlem sonrası lokal antibiyotikli kremlerin sürülmesi yara yerinin korunması açısından faydalı olacaktır.

Okumaya Devam

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Trendler