MESANE HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

MESANE HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

Mesane iç yüzü düzgün bir mukoza (iç yüzünü döşeyen özel doku) ile kaplı, ince bir adale katmanından oluşan balon üzere içi boş bir organdır …

Yayınlanan

üzerinde

Mesane iç yüzü düzgün bir mukoza (iç yüzünü döşeyen özel doku) ile kaplı, ince bir adale katmanından oluşan balon üzere içi boş bir organdır. Karnın alt kısmında pubik kemiğin çabucak ardında yer alır.
Mesanenin işlevi idrar depolamaktır. Böbrekler kandaki atılması gereken unsurları ve suyu atmak üzere olağanda günde 1,5-2 lt ye yakın idrar oluştururlar. Oluşan idrar böbreklerden mesaneye üreter denilen iki dar tüp ile taşınırlar. Mesane doldukça gerilir ve olağanda yaklaşık 400cc idrar depolar. Bu hacmin yarısına yaklaşılınca idrar yaparak mesaneyi boşaltma isteği duyulmaya başlanır. Kapasitesinin çok üstünde idrarı gerilerek depolama yeteneği vardır lakin bu durum ağrı oluşturur.
İdrar yapma olayı, sfinkter denen ve mesane tabanında dairesel yerleşen adale tarafından denetim edilir ki bu sfirikter olağanda idrar akımını durduran, idrar kaçmasını engelleyen bir yapıdır. Sfinkter, balonun ucundaki bir bağ üzere genelde kapalıdır, böylelikle idrar kaçırma engellenir. Sfinkteri gevşettiğimizde mesane çıkımı açılır ve tıpkı vakitte mesane duvarındaki adale kasılır ve idrarı dışarı iter. İdrarın tümü boşaldığında, sfinkter yine kapanır ve mesane duvarındaki kas kasılması biter ve gevşer.
Mesanedeki idrar beden dışına üretra denilen küçük bir tüple atılır. (üretra erkekte penis içinde seyreder penis ucundan açılır, bayanda daha kısadır ve vajenin çabucak üstüne açılır.)
 
Mesanede ne üzere problemlerle karşılaşabiliriz?
 
1-Üriner Enfeksiyonlar
Sağlıklı bir mesanenin içi sterildir ve bakteri barındırmaz. Lakin deride bağırsaklarda, anüs ve vajen bölgesinde bakteriler mevcuttur. Bu bakteriler bazen buralardan üriner sisteme geçerek, üretrada üste yanlışsız ilerleyip mesaneye ulaşabilirler. Olağanda mesane kendini bu bakterilerden koruyabilir ve onları idrarla yıkayarak atabilir.

Lakin bu bakteriler mesanede kalır ve burada çoğalırsa enfeksiyona sebep olur enfeksiyon ise mesane dokusunda inflamasyon denen kızarıklık, şişme ve ağrıya sebep olur. Bu tip enfeksiyonla seyreden mesane inflamasyonlarına SİSTİT denir ve bayanlarda erkeklerden çok daha sık gürülür. Bu tip enfeksiyolarda mesane daha dolmadan dolu üzere hisseder ve sık idrar yapma isteği ile birlikte çok sık idrara çıkma lakin az az yapma, bazen tuvalete yetişememe, kaçırma durumları görülür. Ekseriyetle ateş titreme olmaz, halsizlik olabilir. Ateş ve titremelerin olması enfeksiyonun böbreklere ulaştığını düşündürür ve acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur (AKUT PYELONEFRİT). Bu türlü böbrek enfeksiyonlarında alt kaburgaların altında şiddetli yan-arka ağrısı, yüksek ateş ve titreme ile birlikte kuvvetli bir hastalık hali, halsizlik mevcutur. Bu tip bir böbrek enfeksiyonu böbreği tahrip edebilir ve enfeksiyon kana yayılarak hayatı tehdit edebilir.
Yalnızca bir hekim sizde üriner enfeksiyon olup olmadığına ve varsa hangi tip olduğuna karar verebilir.

Hekim bu kanıya bulgu ve şikayetleri inceleyerek ve idrar analizi ile varır. Üriner enfeksiyonlar antibiyotik denilen ve bakterileri öldüren yahut çoğalmalarını durduran ilaçlarla kolaylıkla tedavi edilirler. Kendinde üriner enfeksiyon olduğunu düşünenelerin hızla bir doktora (tercihan üroloji uzmanı) gitmeleri gerekir.
Erkekte ve çocuklarda üriner sistem enfeksiyonları olağandışı bir üriner sistem yahut öteki sıhhat sorunlarının bulgusu olabilir. Bu nedenle bir çocuk yahut erkekte bu türlü bir üriner enfeksiyon görülürse ve hele tekrar edici nitelikteyse, bu bireyler kesinlikle ek testler ve radyolojik incelemeler için bir üroloji uzmanına görünmelidirler. Üriner sistem enfeksiyonlarında da idrarda kan görülmekle birlikte, idrarda kan görülmesi durumunda kesinlikle bir üroloji uzmanına gidilmelidir,zira idrarda kan degişik üriner sistem sorunları nedeniyle olabilir (üriner sistem taşları ve tümörler gibi)
2-Intersitisiyel Sistit (I.S)
Mesane bölgesinde ağrılı bir durum olup, sistit gibisi bulgularla ortaya çıkar. Lakin burada rastgele bir bakterinin rolü yoktur. Gerçekte I.S’nin sebebi bilinmemektedir.  I.S. bayanlarda erkeklerden 10 misli daha fazladır. İntersitisiyel sistitli bir çok şahsa fizikî bir sorunları olmadığı ve sorunun başlarının içinde (psikolojik) olduğu söylenmektedir.

I.S de Ürologların Tanımlayabileceği Esas Bulgular
§  Mesane ve üretra, yahut pelvik alanda ağrı ve basınç hissi, bilhassa mesane dolduğunda artan boşalınca rahatlayan. 
§  Birdenbire sıkışma; kişi çabucak o anda tuvalete yetişmezse patlayacakmış üzere hisseder fakat tuvalete girdiginde mesanede çok az idrar olduğu görülür.
§  Sık sık idrara gitme : Her vakit en yakın tuvaleti bilmek isterler. Kimileri seyahat yapmak istemezler ve hasta çok sık idrara gitme gereksinimi hissetmelerinden ötürü lokal marketlere alışverişe gitmekten bile çekinirler. Semtomlarının en berbat anlarında her 30 dk.da yahut daha sıklıkla gece ,gündüz idrar yapmak zorundadırlar.

I.S. ‘in başlangıcında mesaneyi kaplayan mukoza ve duvarı inflamasyona bağlı olarak irritedir, önemli inflamasyon ağrıya yol açar. İnflamasyon ilerledikçe mesane duvarının olağan yapısının yerini nedbe dokusu alır ve mesane giderek ufalır.

I.S.’te Nasıl Teşhis Konur?
Bu tanıyı koyacak kişi bir üroloji uzmanıdır. Bu tip şikayetleri olan bireyde enfeksiyon ve öbür olağandışı durumlar mevcut değilse üroloji uzmanı sistoskop denilen özel bir teleskopla mesane içini görmek isteyecektir. Bu sürecin genel anestezi altında yapılması en ülküsüdür.
Bu süreçte mesane içini döşeyen mukozadaki ufak kanama odaklarını görmek için mesane doldurularak gereğince gerilmelidir. Anestezi altında yapılmadığında bu kanama alanları görülmeyebilir, zira anestezi olmadan hasta bu kanamaları oluşturacak gerilmeye dayanamayabilir.

I.S. Tedavi Edilebilir mi?
Evet I.S. tedavi edilebilir lakin iyileştirilemez. Ağızdan alınan yahut mesane içine verilen kimi ilaçlarla tedavi imkanı vardır.

3-Aşırıaktif (Hiperaktif) Mesane
Overaktif (hiperaktif) mesane istem dışı kasılmaları olan mesane olup bu şahıslarda idrar kaçırma ve ivedilikle tuvalete gitme durumları ortaya çıkar. (İdrar kaçırma yalnızca bebeklerde olağandır: yaşlanmanın olağan bir sonucu değildir. İdrar kaçırma sorununuz varsa yardım istemekten utanıyor olabilirsiniz. Utanmayın zira pek çoğununun bir tahlili vardır.)
 

İdrar kaçırmanın sebepleri nelerdir?
İdrar kaçırma ya hiperaktif bir mesane yahut zayıf sfinkter adalesi (idrar tutmayı sağlayan adale sisteminin zayıflığı) nedeniyledir.
1-Urge Tipi (Aniden Sıkışarak) İdrar Kaçırma
Hiperaktif mesane isteğiniz dışında kasıldığı vakit oluşur. Bir anda şiddetli idrar yapma isteği ortaya çıkar ve kişi tuvalete yetişemeyebilir. Bazende hiç ihtar olmadan idrar kaçağı oluşur. Mesane enfeksiyonları ve mesaneyi denetim eden hudutlarla ilgili hastalıklarda (nörojen mesane) hiperaktif mesane oluşarak mesane çok kolay uyarılabilir hale gelebilir.
2-Stress İnkontiansı (Stres Tipi Kaçırma)
Zayıf sfinkter (idrarı tutan adelenin zayıflığı) yahut olağandışı üretra nedeniyle olabilir. Bu durumda karın içi basıncı artan hallerde, örneğin öksürme,hapşırma ve bazen yürüme, idrar kaçağı oluşur. Bayanlarda orta yaş üstünde, bilhassa doğum sayısı fazla olanlarda daha sık görülür.
3-Dolup Taşma İnkontinansı
Olağan boşalamayan hissiyatı azalmış ve çok dolan mesanelerde kapasiteyi aşan idrarın taşması formunda kaçırma oluşur. Mesanenin zayıf olduğu yahut mesanenin olağan boşalımını engelleyen durumlarda ortaya çıkar. Büyümüş bir prostat bu formda bir engelleme yapabilir ve bunun ileri devrelerinde mesane duvarı zayıflar ve bu tip kaçırma oluşur. Bunedenle erkeklerde daha sıktır.
Mesane zayıflığı ise şeker hastalarında, kronik alkoliklerde yahut mesane denetimini sağlayan sonların işlevini bozan nörolojik hastalıklarda ortaya çıkan bir durum olup hem bayan hem erkeklerde görülebilir.
İdrar kaçıran hastalara yardımcı olunabilir mi?
Evet, bu hastaların bir üroloji uzmanına yönlendirilmesi gerekir. Tedavide ilaçlar, özel antrenmanlar, mesane eğitimi ve son deva olarak cerrahi seçenekler kelam mevzusudur. 

Mesane Kanseri
 Kanser sözü herkesi korkutan bir sözdür. Fakat bilhassa mesane kanseri bu kadar korkutucu olmamalıdır zira erken teşhis ve tedavide ekseriyetle tam olarak güzelleşme kelam mevzusudur. Ekseriyetle 50-70 yaş ortasında sıktır ve erkeklerde bayanlardan 3 misli daha fazladır.

Mesane Kanserine Neler sebep olur?
Birçok mesane kanserinin asıl sebebi bilinmemekle birlikte; Sigara içenler ve birtakım az kimyasal unsurlara maruz kalanlar daha yüksek risk altındadır.
Mesane kanseri mesane duvarını örten mukozada ufak bir tümöral büyüme formunda başlar. Bu devrede tümör yüzeyseldir ve mesane tümörlerinin % 75-85 i birinci teşhis anında bu türlü yüzeyel tümörlerdir. Bu evrede tedavi çoklukla daha kolaydır. Lakin kanserin mukozayı aşıp mesane adalesi içine girmesine yahut duvar dışına taşmasına müsaade edilirse (mesane duvar tutulumu ) tedavi daha güçleşir lakin bu evredede tedavi ve tam düzgünleşme mümkün olabilir.

 

Mesane Kanserinin Bulguları Nelerdir?
İdrarda kan olması en sık bulgusudur. Şayet idrarınızda kan görürseniz, bu kan birkaç günde büsbütün kaybolsa dahi kesinlikle bir üroloji uzmanına görünmelisiniz. Bu durumda idrar tahlili, üriner sistemi ortaya koyacak radyolojik tetkikler ve sistoskopi (mesane içinin endoskopik olarak incelenmesi ve gerekirse kesim alınması) ile tanıya varılır.
 

Mesane Kanserinde Tam Tedavi Mümkün müdür?
Evet. Birinci süreç anestezi altında üretra (mesaneyi dışarıya bağlayan tubuler yapı) yoluyla özel bir alet kullanılarak tümörün alınmasıdır (Endoskopik olarak = kapalı ameliyat) Tümör alındıktan sonra patoloji uzmanı tarafından özel boyamalardan sonra mikroskopla incelenerek kesin teşhis konur, bu inceleme tümörün derecesi ve evresi (yüzeysel mi yoksa adale tutulumu var mı) hakkında pahalı bilgiler verir. Patoloji uzmanınca verilecek bu bilgiler ışığında ek bir tedaviye gerek olup olmadığına karar verilir. Şayet yüzeyel bir tümörse ek tedavi yapmadan takip edilir ve muhakkak ortalarla yapılacak sistoskopik incelemelerle tümörün yine oluşup oluşmadığı denetim edilir. Yüzeyel tümörlerde bilhassa birinci iki yıl içinde (çoğu birinci yılda) nüksetme talihi epey fazladır. Derecesi yüksek birtakım yüzeyel tümörlerde mesane içine kateterle ilaç verilerek yapılacak bir tedavi nüks bahtını % 50-70 azaltabilir. Adale tutulumu olan tümörlerde ise mesanenin tümüyle çıkarılması halinde daha agresif bir tedavi öncelikle önerilir. Alternatif olarak radyoterapi daha az önerilen yoldur.

Mesanenizin Sağlıklı Kalmasına Yardımcı Olmak İçin Hangi Adımları Atmalısınız?

Mesanenizin sağlıklı kalması ve mesane kanseri riskini azaltmak için:
§  İdrar analizi de içeren yıllık checkup
§  Bir sorunun birinci işaretinde, bilhassa idrarda kan olması durumunda fakat yalnızca idrar yaparken ağrı yahut sık ve birdenbire sıkışarak idrara çıkma durumlarında da bir üroloji uzmanına danışmalısınız.
§  Sigara içmeyiniz, sigara içenler içmeyenlerden en az 2 misli daha fazla mesane kanseri olma riski taşırlar.
§  Bariz idrar yapma muhtaçlığı ortaya çıktığında mesanenizi boşaltmadan uzun mühlet beklemeyiniz.
§  Çabuk etmeyiniz, idrar yaparken mesanenizin tam boşalması için gerekli vakti ayırınız.
§  Bedeninizin susama sinyallerine her gün kâfi su yahut başka sıvılar alarak yanıt veriniz ( en az 4-6 bardak )
§  Potansiyel olarak ziyanlı kimyasal unsurlara maruz kalmaktan sakınınız

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

Böbrek Kanserinde Korunma ve Sıkça Sorulan Sorular

Çoğu kanserde olduğu gibi böbrek kanserinin de kesin nedeni bilinmemektedir. Genetik faktörler gibi bazı önlenemez durumlar dışında; böbrek …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Çoğu kanserde olduğu gibi böbrek kanserinin de kesin nedeni bilinmemektedir. Genetik faktörler gibi bazı önlenemez durumlar dışında; böbrek kanserine yakalanma riskini azaltacak bir çok şey yapılabilir.

Bunlardan;

1-Sigara böbrek kanserlerinin büyük kısmından sorumludur, bu nedenle sigarayı bırakmak böbrek kanserine yakalanma riskini azaltabilir.

2-Obezite-şişmanlık ile mücadele böbrek kanserine yakalanma riskini azaltabilir. Bu nedenle spor-egzersiz yaparak ve meyve-sebze oranı yüksek bir diyet seçerek sağlıklı bir kiloyu korumak da bu hastalığa yakalanma şansınızı azaltabilir.

3-Yüksek tansiyon da renal hücre kanseri için risk faktörleridir. Yine tansiyonu kontrol altında tutmak, sağlıklı beslenmek ve ideal kiloyu korumak böbrek kanserinden koruyucu önlemler arasında yer almaktadır.

4-İş yerinde zararlı uçucu gaz ve solventlere(trikloretilen gibi) maruziyetin önlenmesi böbrek kanseri riskini azaltabilir.

Böbrek Kanseri Hakkında Sık Sorulan Sorular

1-Böbrek kanseri nedir?

Böbrek kanseri böbrek içinde habis-kötü huylu hücre büyümesidir. Tıbbi ismi böbrek hücreli kanserdir. Böbrekteki tümör iyi huylu da olabilir. Böbrekte farklı tümör çeşitleri ve hastalığın farklı evreleri bulunur. Tümör böbrekte sınırlı ve yayılmamışsa lokalize böbrek kanseri olarak adlandırılır. Lokal ilerlemiş böbrek kanserinde , tümör böbreği çevreleyen dokuya doğru büyümüş, venlere, adrenal bezine ve lenf nodlarına uzanmıştır. Uzak lenf nodlarına veya diğer organlara sıçramışsa metastatik hastalıktan bahsedilir. Erkeklerde kadınlara kıyasla böbrek kanseri riski daha fazladır. Böbrek kanseri en çok 60-70 yaşlarda görülmektedir.

2-Böbrek kanserinin belirtileri nelerdir?

Çoğu böbrek kanseri hastası şikayetsizdir, yani hastalığı işaret eden özgün belirtiler bulunmaz. Çoğu böbrek kanseri rutin ultrason veya sırt ağrısı benzeri belirtiler için yapılan benzer görüntüleme işlemleri sırasında bulunur. Tümör büyüdükçe, etkilenen tarafta sürekli ağrı hissedebilirsiniz. Vücudunuzun kalça ile kaburga arasında kalan yan kısmında kitle hissedebilirsiniz veya idrarda kan görebilirsiniz.

Karşılaşabileceğiniz diğer belirtiler:

● Yüksek Tansiyon

● Ateş ve gece terlemesi

● İştahsızlık

● Kilo kaybı

● Kansızlık

3-Böbrek kanserinin tanısı için hangi testler yapılır?

Tanıya özgeçmiş ve soygeçmişi içeren kişisel hikaye ile başlanır. Böbrek kanserinin farklı türleri vardır ve tespit edebilmek için bazı testler yapılır. Ultrasongrafi, Tomografi ve MR taraması tümörün boyutunu, lokal venler ve lenf nodları tutulumunu, çevre organlara yayılıp yayılmadığını gösterecektir. Bu da ilerideki tedaviyi belirlemede önemlidir. Ayrıca fizik muayene, kan ve idrar testleri de yapılabilir.

4-Böbrek tümörü nasıl sınıflandırılır?

Böbrek tümörleri evrelerine, alt tiplerine ve tümör hücrelerinin saldırganlık derecelerine göre sınıflandırılır. Alacağınız tedavi bu üç faktöre göre belirlenir.

-Tümör evresi, tümörün ne kadar ilerlediğini ve uzak lenf nodları veya diğer organlara metastaz yapıp yapmadığını gösterir. Böbrek tümörü evrelendirmesi Tümör Nod Metastaz (TNM) sınıflandırmasına dayanır. Tümörün boyutu ve yayılımına (T) bakar ve ne kadar ilerlediğini 4 evrede tespit edilir. Lenf nodu tutulup tutulmadığını (N) veya kanser vücudun diğer kısımlarına sıçramış mı (M) kontrol edilir.

-Böbrek tümörlerinin farklı alt tipleri vardır. Renal hücreli kanserler böbrek kanserlerinin büyük kısmını oluşturur (yaklaşık %80-85). Bunların da en sık alt tipi berrak hücreli renal hücreli karsinom (%80) olup, %10’unu papiller renal hücreli karsinom, %5’ini kromofob renal

hücreli karsinom oluşturur. Geriye kalan %5’i toplayıcı kanal renal hücreli karsinomu ve yaygın olmayan ve ailesel olan çeşitleri oluşturur.

-Tümör hücrelerinin ne kadar saldırgan olduklarını değerlendirecektir. Patoloji Uzmanı tümörü en iyiden en kötütye doğru 1’den 4’e kadar derecelendirilr.

Okumaya Devam

Üroloji

İyi Huylu Prostat Büyütme Ameliyatı

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

HOLEP, İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanal tıkanıklıklarının ameliyatla tedavisinde lazer teknolojisinin kullanıldığı bir yöntemdir. İyi huylu prostat büyümesi , her ne kadar kanser türü bir rahatsızlık olmasa da sık idrara çıkma, kesik kesik işeme, ıkınarak işeme ve hatta sonda takılma gereksinimine neden olan ve hayat kalitesini ciddi anlamda bozan bir hastalıktır. 60 yaşındaki erkeklerin neredeyse %40’ında bu hastalık mevcutken hastaların pek çoğu ilaç tedavisi ile rahatlamaktadır.

İşlem nasıl yapılır?

Holep işlemi steril ameliyathane şartlarında yapılması gereken bir işlemdir. Hastaya genel veya regional(Belden yapılan) anestezi ile gerçekleştirilebilinir. Özel bir endoskopik cihaz ile idrar kanalından girilir. İdrarın geliş yönünün tersi istikamette, görüntü eşliğinde prostata ulaşılır. Ardından lazer enerjisi ile prostatın büyümüş kısımları prostat kapsülünden ayrılarak mesaneye itilir. Kabaca anlatmak gerekirse prostatı, içinden idrar kanalı gecen bir mandalinaya benzetirsek, lazer ile mandalinanın dilimleri kabuğundan ayrılır ve mesaneye geri itilir. Sonrasında bir başka özel endoskopik alet ile mesanedeki bu dokular eritilerek hiçbir kesme işlemi uygulanmadan idrar kanalından çıkarılır. Bu dokular kanser odağı içerip içermediğinin araştırılması için patoloji uzmanı hekim arkadaşlara gönderilir. Hastaların hastanede kalış süresi genelde 1 veya 2 gün olmaktadır ve oldukça güvenli bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Operasyondan hemen sonra takılan idrar sondası genelde 1 veya 2 gün içerisinde dışarı alınmaktadır. Sondanın çıkarılmasında temel gösterge idrarın kanamasız olarak temiz bir şekilde gözlenmesidir.

PARSİYEL (NEFRON KORUYUCU) BÖBREK KANSER CERRAHİSİ

Böbrek hasarına yol açan hipertansiyon ve şeker hastalığının bu kadar yaygın olduğu bir çağda mecbur olmadıkça böbreğin tamamının alınmaması çok önemlidir. Ancak her onkolojik ameliyatta olduğu gibi böbrek kanseri ameliyatlarında en önemli husus geride hiç tümörlü dokunun bırakılmamasıdır.

Okumaya Devam

Üroloji

Böbrek Kanseri

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan iki fasulye şekilli organdır. Karın organlarınızın arkasında, omurganızın her iki tarafında bir böbrek bulunurlar.

Yetişkinlerde, böbrek hücreli karsinom en sık görülen böbrek kanseri türüdür (kanserli tümörlerin yaklaşık yüzde 90’ı). Daha az yaygın olan böbrek kanseri türleri ortaya çıkabilir. Küçük çocukların Wilms tümörü olarak adlandırılan bir çeşit böbrek kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Böbrek kanseri insidansı artmaktadır. Bunun bir nedeni bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılması olabilir. Birçok durumda, böbrek kanseri, tümörler küçük ve böbrekle sınırlı olduğu erken bir aşamada bulunur ve tedavi edilmelerini kolaylaştırır.

Belirtiler

Böbrek kanseri erken evrelerinde nadiren belirti veya semptomlara neden olur. Daha sonraki aşamalarda, böbrek kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

 • İdrarınızda pembe, kırmızı veya kola renkli görünebilen kan

 • Sırtınızda gitmeyen ağrı

 • İştah kaybı

 • Açıklanamayan kilo kaybı

 • Yorgunluk

 • Genellikle gelen ve giden ateş (aralıklı)

 • Böbrek Kanseri Evreleri

 • Doktorunuz böbrek kanseri olabilecek bir böbrek lezyonunu belirledikten sonra, bir sonraki adım kanserin derecesini (aşamasını) belirlemektir. Böbrek kanseri için evreleme testleri ek CT taramaları veya doktorunuzun uygun olduğunu düşündüğü diğer görüntüleme testlerini içerebilir.

 • Böbrek kanseri aşamaları şunları içerir:

 • Aşama I. Bu aşamada, tümör çapı 7 cm’ye (2 3/4 inç) kadar olabilir. Tümör böbrek ile sınırlıdır.
  Aşama II. Evre II böbrek kanseri evre I tümörden daha büyüktür, ancak hala böbrekle sınırlıdır.
  Aşama III. Bu aşamada, tümör böbreğin ötesinde çevre dokuya uzanır ve ayrıca yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.
  Aşama IV. Kanser böbreğin dışına, birden fazla lenf noduna veya kemik, karaciğer veya akciğer gibi vücudun uzak bölgelerine yayılır.

 • Laparoskopik Böbrek Kanseri Tedavisi

 • Laparoskopik cerrahi sırasında doktorunuz alt karnınızda bir dizi küçük kesi yapar ve böbreğe erişmek için bir ışık ve bir kamera (yani bir laparoskop) ile küçük bir tüp yerleştirir. Cerrah kameradan görüntü alan bir monitörde bölgeyi gezer ve denetler. Yerine yerleştirildiğinde, doktorunuz laparoskopun bir parçası olan bir kesme aleti ve doku alma cihazı ile doku, biyopsi şüpheli bölgeleri görüntüleyebilir, tümörleri çıkarabilir veya hatta böbreği çıkarabilir.

Okumaya Devam

Trendler