MESANE HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

MESANE HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

Mesane iç yüzü düzgün bir mukoza (iç yüzünü döşeyen özel doku) ile kaplı, ince bir adale katmanından oluşan balon üzere içi boş bir organdır …

Yayınlanan

üzerinde

Mesane iç yüzü düzgün bir mukoza (iç yüzünü döşeyen özel doku) ile kaplı, ince bir adale katmanından oluşan balon üzere içi boş bir organdır. Karnın alt kısmında pubik kemiğin çabucak ardında yer alır.
Mesanenin işlevi idrar depolamaktır. Böbrekler kandaki atılması gereken unsurları ve suyu atmak üzere olağanda günde 1,5-2 lt ye yakın idrar oluştururlar. Oluşan idrar böbreklerden mesaneye üreter denilen iki dar tüp ile taşınırlar. Mesane doldukça gerilir ve olağanda yaklaşık 400cc idrar depolar. Bu hacmin yarısına yaklaşılınca idrar yaparak mesaneyi boşaltma isteği duyulmaya başlanır. Kapasitesinin çok üstünde idrarı gerilerek depolama yeteneği vardır lakin bu durum ağrı oluşturur.
İdrar yapma olayı, sfinkter denen ve mesane tabanında dairesel yerleşen adale tarafından denetim edilir ki bu sfirikter olağanda idrar akımını durduran, idrar kaçmasını engelleyen bir yapıdır. Sfinkter, balonun ucundaki bir bağ üzere genelde kapalıdır, böylelikle idrar kaçırma engellenir. Sfinkteri gevşettiğimizde mesane çıkımı açılır ve tıpkı vakitte mesane duvarındaki adale kasılır ve idrarı dışarı iter. İdrarın tümü boşaldığında, sfinkter yine kapanır ve mesane duvarındaki kas kasılması biter ve gevşer.
Mesanedeki idrar beden dışına üretra denilen küçük bir tüple atılır. (üretra erkekte penis içinde seyreder penis ucundan açılır, bayanda daha kısadır ve vajenin çabucak üstüne açılır.)
 
Mesanede ne üzere problemlerle karşılaşabiliriz?
 
1-Üriner Enfeksiyonlar
Sağlıklı bir mesanenin içi sterildir ve bakteri barındırmaz. Lakin deride bağırsaklarda, anüs ve vajen bölgesinde bakteriler mevcuttur. Bu bakteriler bazen buralardan üriner sisteme geçerek, üretrada üste yanlışsız ilerleyip mesaneye ulaşabilirler. Olağanda mesane kendini bu bakterilerden koruyabilir ve onları idrarla yıkayarak atabilir.

Lakin bu bakteriler mesanede kalır ve burada çoğalırsa enfeksiyona sebep olur enfeksiyon ise mesane dokusunda inflamasyon denen kızarıklık, şişme ve ağrıya sebep olur. Bu tip enfeksiyonla seyreden mesane inflamasyonlarına SİSTİT denir ve bayanlarda erkeklerden çok daha sık gürülür. Bu tip enfeksiyolarda mesane daha dolmadan dolu üzere hisseder ve sık idrar yapma isteği ile birlikte çok sık idrara çıkma lakin az az yapma, bazen tuvalete yetişememe, kaçırma durumları görülür. Ekseriyetle ateş titreme olmaz, halsizlik olabilir. Ateş ve titremelerin olması enfeksiyonun böbreklere ulaştığını düşündürür ve acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur (AKUT PYELONEFRİT). Bu türlü böbrek enfeksiyonlarında alt kaburgaların altında şiddetli yan-arka ağrısı, yüksek ateş ve titreme ile birlikte kuvvetli bir hastalık hali, halsizlik mevcutur. Bu tip bir böbrek enfeksiyonu böbreği tahrip edebilir ve enfeksiyon kana yayılarak hayatı tehdit edebilir.
Yalnızca bir hekim sizde üriner enfeksiyon olup olmadığına ve varsa hangi tip olduğuna karar verebilir.

Hekim bu kanıya bulgu ve şikayetleri inceleyerek ve idrar analizi ile varır. Üriner enfeksiyonlar antibiyotik denilen ve bakterileri öldüren yahut çoğalmalarını durduran ilaçlarla kolaylıkla tedavi edilirler. Kendinde üriner enfeksiyon olduğunu düşünenelerin hızla bir doktora (tercihan üroloji uzmanı) gitmeleri gerekir.
Erkekte ve çocuklarda üriner sistem enfeksiyonları olağandışı bir üriner sistem yahut öteki sıhhat sorunlarının bulgusu olabilir. Bu nedenle bir çocuk yahut erkekte bu türlü bir üriner enfeksiyon görülürse ve hele tekrar edici nitelikteyse, bu bireyler kesinlikle ek testler ve radyolojik incelemeler için bir üroloji uzmanına görünmelidirler. Üriner sistem enfeksiyonlarında da idrarda kan görülmekle birlikte, idrarda kan görülmesi durumunda kesinlikle bir üroloji uzmanına gidilmelidir,zira idrarda kan degişik üriner sistem sorunları nedeniyle olabilir (üriner sistem taşları ve tümörler gibi)
2-Intersitisiyel Sistit (I.S)
Mesane bölgesinde ağrılı bir durum olup, sistit gibisi bulgularla ortaya çıkar. Lakin burada rastgele bir bakterinin rolü yoktur. Gerçekte I.S’nin sebebi bilinmemektedir.  I.S. bayanlarda erkeklerden 10 misli daha fazladır. İntersitisiyel sistitli bir çok şahsa fizikî bir sorunları olmadığı ve sorunun başlarının içinde (psikolojik) olduğu söylenmektedir.

I.S de Ürologların Tanımlayabileceği Esas Bulgular
§  Mesane ve üretra, yahut pelvik alanda ağrı ve basınç hissi, bilhassa mesane dolduğunda artan boşalınca rahatlayan. 
§  Birdenbire sıkışma; kişi çabucak o anda tuvalete yetişmezse patlayacakmış üzere hisseder fakat tuvalete girdiginde mesanede çok az idrar olduğu görülür.
§  Sık sık idrara gitme : Her vakit en yakın tuvaleti bilmek isterler. Kimileri seyahat yapmak istemezler ve hasta çok sık idrara gitme gereksinimi hissetmelerinden ötürü lokal marketlere alışverişe gitmekten bile çekinirler. Semtomlarının en berbat anlarında her 30 dk.da yahut daha sıklıkla gece ,gündüz idrar yapmak zorundadırlar.

I.S. ‘in başlangıcında mesaneyi kaplayan mukoza ve duvarı inflamasyona bağlı olarak irritedir, önemli inflamasyon ağrıya yol açar. İnflamasyon ilerledikçe mesane duvarının olağan yapısının yerini nedbe dokusu alır ve mesane giderek ufalır.

I.S.’te Nasıl Teşhis Konur?
Bu tanıyı koyacak kişi bir üroloji uzmanıdır. Bu tip şikayetleri olan bireyde enfeksiyon ve öbür olağandışı durumlar mevcut değilse üroloji uzmanı sistoskop denilen özel bir teleskopla mesane içini görmek isteyecektir. Bu sürecin genel anestezi altında yapılması en ülküsüdür.
Bu süreçte mesane içini döşeyen mukozadaki ufak kanama odaklarını görmek için mesane doldurularak gereğince gerilmelidir. Anestezi altında yapılmadığında bu kanama alanları görülmeyebilir, zira anestezi olmadan hasta bu kanamaları oluşturacak gerilmeye dayanamayabilir.

I.S. Tedavi Edilebilir mi?
Evet I.S. tedavi edilebilir lakin iyileştirilemez. Ağızdan alınan yahut mesane içine verilen kimi ilaçlarla tedavi imkanı vardır.

3-Aşırıaktif (Hiperaktif) Mesane
Overaktif (hiperaktif) mesane istem dışı kasılmaları olan mesane olup bu şahıslarda idrar kaçırma ve ivedilikle tuvalete gitme durumları ortaya çıkar. (İdrar kaçırma yalnızca bebeklerde olağandır: yaşlanmanın olağan bir sonucu değildir. İdrar kaçırma sorununuz varsa yardım istemekten utanıyor olabilirsiniz. Utanmayın zira pek çoğununun bir tahlili vardır.)
 

İdrar kaçırmanın sebepleri nelerdir?
İdrar kaçırma ya hiperaktif bir mesane yahut zayıf sfinkter adalesi (idrar tutmayı sağlayan adale sisteminin zayıflığı) nedeniyledir.
1-Urge Tipi (Aniden Sıkışarak) İdrar Kaçırma
Hiperaktif mesane isteğiniz dışında kasıldığı vakit oluşur. Bir anda şiddetli idrar yapma isteği ortaya çıkar ve kişi tuvalete yetişemeyebilir. Bazende hiç ihtar olmadan idrar kaçağı oluşur. Mesane enfeksiyonları ve mesaneyi denetim eden hudutlarla ilgili hastalıklarda (nörojen mesane) hiperaktif mesane oluşarak mesane çok kolay uyarılabilir hale gelebilir.
2-Stress İnkontiansı (Stres Tipi Kaçırma)
Zayıf sfinkter (idrarı tutan adelenin zayıflığı) yahut olağandışı üretra nedeniyle olabilir. Bu durumda karın içi basıncı artan hallerde, örneğin öksürme,hapşırma ve bazen yürüme, idrar kaçağı oluşur. Bayanlarda orta yaş üstünde, bilhassa doğum sayısı fazla olanlarda daha sık görülür.
3-Dolup Taşma İnkontinansı
Olağan boşalamayan hissiyatı azalmış ve çok dolan mesanelerde kapasiteyi aşan idrarın taşması formunda kaçırma oluşur. Mesanenin zayıf olduğu yahut mesanenin olağan boşalımını engelleyen durumlarda ortaya çıkar. Büyümüş bir prostat bu formda bir engelleme yapabilir ve bunun ileri devrelerinde mesane duvarı zayıflar ve bu tip kaçırma oluşur. Bunedenle erkeklerde daha sıktır.
Mesane zayıflığı ise şeker hastalarında, kronik alkoliklerde yahut mesane denetimini sağlayan sonların işlevini bozan nörolojik hastalıklarda ortaya çıkan bir durum olup hem bayan hem erkeklerde görülebilir.
İdrar kaçıran hastalara yardımcı olunabilir mi?
Evet, bu hastaların bir üroloji uzmanına yönlendirilmesi gerekir. Tedavide ilaçlar, özel antrenmanlar, mesane eğitimi ve son deva olarak cerrahi seçenekler kelam mevzusudur. 

Mesane Kanseri
 Kanser sözü herkesi korkutan bir sözdür. Fakat bilhassa mesane kanseri bu kadar korkutucu olmamalıdır zira erken teşhis ve tedavide ekseriyetle tam olarak güzelleşme kelam mevzusudur. Ekseriyetle 50-70 yaş ortasında sıktır ve erkeklerde bayanlardan 3 misli daha fazladır.

Mesane Kanserine Neler sebep olur?
Birçok mesane kanserinin asıl sebebi bilinmemekle birlikte; Sigara içenler ve birtakım az kimyasal unsurlara maruz kalanlar daha yüksek risk altındadır.
Mesane kanseri mesane duvarını örten mukozada ufak bir tümöral büyüme formunda başlar. Bu devrede tümör yüzeyseldir ve mesane tümörlerinin % 75-85 i birinci teşhis anında bu türlü yüzeyel tümörlerdir. Bu evrede tedavi çoklukla daha kolaydır. Lakin kanserin mukozayı aşıp mesane adalesi içine girmesine yahut duvar dışına taşmasına müsaade edilirse (mesane duvar tutulumu ) tedavi daha güçleşir lakin bu evredede tedavi ve tam düzgünleşme mümkün olabilir.

 

Mesane Kanserinin Bulguları Nelerdir?
İdrarda kan olması en sık bulgusudur. Şayet idrarınızda kan görürseniz, bu kan birkaç günde büsbütün kaybolsa dahi kesinlikle bir üroloji uzmanına görünmelisiniz. Bu durumda idrar tahlili, üriner sistemi ortaya koyacak radyolojik tetkikler ve sistoskopi (mesane içinin endoskopik olarak incelenmesi ve gerekirse kesim alınması) ile tanıya varılır.
 

Mesane Kanserinde Tam Tedavi Mümkün müdür?
Evet. Birinci süreç anestezi altında üretra (mesaneyi dışarıya bağlayan tubuler yapı) yoluyla özel bir alet kullanılarak tümörün alınmasıdır (Endoskopik olarak = kapalı ameliyat) Tümör alındıktan sonra patoloji uzmanı tarafından özel boyamalardan sonra mikroskopla incelenerek kesin teşhis konur, bu inceleme tümörün derecesi ve evresi (yüzeysel mi yoksa adale tutulumu var mı) hakkında pahalı bilgiler verir. Patoloji uzmanınca verilecek bu bilgiler ışığında ek bir tedaviye gerek olup olmadığına karar verilir. Şayet yüzeyel bir tümörse ek tedavi yapmadan takip edilir ve muhakkak ortalarla yapılacak sistoskopik incelemelerle tümörün yine oluşup oluşmadığı denetim edilir. Yüzeyel tümörlerde bilhassa birinci iki yıl içinde (çoğu birinci yılda) nüksetme talihi epey fazladır. Derecesi yüksek birtakım yüzeyel tümörlerde mesane içine kateterle ilaç verilerek yapılacak bir tedavi nüks bahtını % 50-70 azaltabilir. Adale tutulumu olan tümörlerde ise mesanenin tümüyle çıkarılması halinde daha agresif bir tedavi öncelikle önerilir. Alternatif olarak radyoterapi daha az önerilen yoldur.

Mesanenizin Sağlıklı Kalmasına Yardımcı Olmak İçin Hangi Adımları Atmalısınız?

Mesanenizin sağlıklı kalması ve mesane kanseri riskini azaltmak için:
§  İdrar analizi de içeren yıllık checkup
§  Bir sorunun birinci işaretinde, bilhassa idrarda kan olması durumunda fakat yalnızca idrar yaparken ağrı yahut sık ve birdenbire sıkışarak idrara çıkma durumlarında da bir üroloji uzmanına danışmalısınız.
§  Sigara içmeyiniz, sigara içenler içmeyenlerden en az 2 misli daha fazla mesane kanseri olma riski taşırlar.
§  Bariz idrar yapma muhtaçlığı ortaya çıktığında mesanenizi boşaltmadan uzun mühlet beklemeyiniz.
§  Çabuk etmeyiniz, idrar yaparken mesanenizin tam boşalması için gerekli vakti ayırınız.
§  Bedeninizin susama sinyallerine her gün kâfi su yahut başka sıvılar alarak yanıt veriniz ( en az 4-6 bardak )
§  Potansiyel olarak ziyanlı kimyasal unsurlara maruz kalmaktan sakınınız

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Tüm Makaleler

Pandemi Süreci Sadece Acı Ve Korku Bırakmamalı

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bu yaşadığımız günleri yıllar önce filmlerde izlerdik. Aniden dünyanın alt üst olduğu, distopik bir aleme geçtiğimiz fantastik filmler vardı. İlk etapta o filmlerdeki distopik dünyayı hatırlatan sahneler oldu. Çin’de birkaç kişiye bulaşan virüsle başlayan sürecin kısa sürede tüm dünyaya yayılabileceğini, bu kadar etki altına alabileceğini ve sonrasında etkisinden uzun süre kurtulamayacağımızı insanlar düşünemedi.

“Çağımız bunu düşünemedi”

Çağımız bunu düşünemedi çünkü modern çağ her şeyi halledebilir, atlatabilir düşüncesi hakimdi. İlkel çağlarda böyle sorunlar olabilirdi fakat bir salgın modern çağda sorun yaratamazdı. Modern çağ insanı için bilimin, tıbbın, teknolojinin bu kadar ilerlemiş olduğu çağda bu bir handikap oluşturmaz diye düşünülüyordu. Öncelikle bu durum insanları psikolojik olarak etkiledi: İnsanlığın bu biçimde ilerleşim olduğu bir çağda böyle bir problemle karşılaşmak. ‘’Elden ne gelir ki’’ düşüncesi diğer çağlarda yaşayan insanlar için biraz daha kabul edilebilirdi. Vebayı, kolerayı öyle gördüler. Günümüz insanı bunu alt edememekle beraber şu anda yaşanan bu maske, sosyal mesafe vb. şeylerde “bu ne” şoku yaşadık. Yaşanılan ilk duygunun korkudan ziyade, şaşkınlık olduğu yadsınamaz bir gerçeklik. Hemen akabinde dünya güçlerinin bunu alt edebileceğini normal hayata bir an önce devam edileceği algıları vardı. Fakat maalesef böyle olmadı.

İtalya gibi sağlık altyapısına önem vermeyen bazı ülkelerde pandemi şokuyla beraber büyük bir kaos yaşandı. Türkiye için baktığımızda, virüs Türkiye sınırlarına girdiği ilk andan itibaren öncelikle bir sağduyu oluştu. Sağlık Bakanının olaya hâkim olması ve tedbirlerde İran gibi geç kalınmadığında bir karışıklık yaşamadık. İlaçların stoklarda hazır olması, yeni hastanelerin hemen açılması burada büyük bir etki oldu. Gerekli tedbirler alınırken iletişim, ilişki babında toplumsal özelliğimiz olan sıcak ve iç içe yapımızı o soğuk mesafeye sokmak yıpratıcı bir gerçeklik oldu. Çünkü biz samimiyeti, yüz yüze olmayı seviyoruz. Hali hazırda yaptığımız gelen misafire kolonya tutmak, dışardan geldiğimizde ellerimizi yıkamak, yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamak gibi alışkanlıklarımızı tekrar bir yüksek sesle hatırladık.

“İnsanlar korku ile kontrol altına alınır”

Korku insanı koruyan çok gerekli bir duygu. İnsanın can güvenliğini sağlayan temel duygulardan biri. Korku olmasaydı biz kendimizi korumayı öğrenemezdik. Korku belli bir desibelde öğrenmeyi sağlıyor. Yoksa her şey her seferinde sil baştan olurdu. Bu durumda korkuları fobilerden ayırmak gerekiyor. Korku insanların tedbirler almasında ve bazı durumlarda duruşunu göstermesine sebep olan bir duygudur. Fakat korku genel anlamda bir algı olarak kullanıldığında ve korkutma yöntemi kaygıya dönüşür. Kaygılı ve endişeli bir duruma dönüşür. Korku dünya tarihi boyunca sıklıkla denetim amaçlı kullanılmıştır. İnsanlar korku ile kontrol altına alınır. Günümüzde ise insanlar bilgi ile kendini kontrol edebilir, içselleştirebilir bir yöne doğru yol alıyoruz. Korku üzerinden değil de bunun daha içselleştirilip tedbirlerin bu şekilde alınması isteniyor. Kendi sağlığımızı da karşımızdakinin sağlığını da riske atmayacak bir yaşam biçimini benimsiyorsak artık korkuyu kontrol edebiliyor hale gelmiş oluruz.  Şu an en ufak hapşırmamızda bile acaba diyoruz. Çünkü görünmeyen, havada uçuşan, pek bilinmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Doktorların yorumu ile hastalanan kişiler üzerinden bir veri tabanı oluşturuldu. Geçmişi olmayan bir şeyle karşı karşıyayız. İnsan doğası gereği bilmediği bir şeyden korkar.

‘’Korkusuz korkak’’ diye bir tabirimiz var bilirsiniz. Bu tabiri yaşanılan süreç üzerinden yorumlayalım.

Yadsıma. Yadsıma bir savunma mekanizmasıdır. İçinizde müthiş bir korku duyarsınız, konuyla ilgili sorularınız vardır. Aslında o sizi içinize hapsetmiştir. Bununla baş edebilmek için bir savunma mekanizması ortaya koyarsınız. Nasıl vücudumuz bir virüsle karşı karşıya kaldığı zaman direnç gösterirse, psişe de herhangi bir durum karşısında kendini savunmaya böyle alır. Ama bu savunma mekanizmalarını çok kullanmak veya yaşam kalitesini etkileyecek şekilde kullanmak zarar vericidir. Belli bir miktar endişe gereklidir. Gamsız baykuş gibi dalda oturup etrafa bakmak olmaz. Minik bir endişeden bahsediyorum. O insana bir düşünce kanalı açar. Konu hakkında düşünmeyi sağlar. Hiç önemsemediğin ya da endişelenmediğin şeyi niye düşünesin ki. Ama bu endişe seni hapsettiğin de avucunun içinde olması gerekirken başının üstündeyse, bu durumla ilgili bazı savunmalar gerçekleştirirsin. Sistemini bozacak ya da yadsıyarak “Yok öyle bir şey canım bunlar hep Amerikan oyunu…” diyerek kendini sakinleştirmeye çalışırsın. Bu kendini kandırmak gibi fakat o insanın iç dünyasında endişe insanı o kadar elinin altına almış ki yadsıma yaparak sistemini korumaya çalışıyor. Başka biri de entelektüalizm yapabilir. Konuyla ilgili çok okuma yapar, açık oturumları izler. Bu da bir baş etme durumudur.

“Sadece acı ile kalmasın”

 Son olarak virüse yakalanmış veya yakalanma ihtimali olan kişilere en az hasarla atlatmak için şunlar önerilebilir.

Buradan ne gördüler? İçlerine baktıklarında bu onlara ne gösterdi? Bunu atlattıktan sonra hayatlarını bir tartıya koydular mı? Bundan sonrası için kendilerine bir füzyon açıldı mı? Bir feraset kapısı açıldı mı yoksa bu sadece bir ağıt mı oldu? Sadece geçirdiği bir acı mı oldu? Bazı şeyler yaşanır sadece acı olur. Acı olarak yaşanır kalır. İnsanoğlu yaşadıkları şeyler içerisinde yalnızca acısını alıp çıkmamalı. Acıyla beraber kendine bir kapı açmalı. Negatif olan durum bile o insana bir artı getirmeli. O artı geldi mi,gelmedi mi? Acziyetini gördü mü? Nurallah Genç der ki “Acziyet kudrettir.”

Son olarak kendi sürecimden bahsederek öneride bulunmuş olmak isterim. Martın son günlerinde bir intifa kaybetmeye başladım. Sonra hastanede sürecim başladı. İlk geçirenlerden olduğum için -doktorların bile şaşkın olduğu bir zamanda- evde tedavi durumum pek olmadı.  Hastalandığım dönem için bir İspanya tatili planlamıştım ama İspanya yerine hastanede kendimle kaldım. Oda da yatak vardı, ilaçlar vardı bir de ben vardım. Arada hemşireler ve doktorların bir uzaylı kıyafetleri ile girip çıktığı oluyordu. Hemşirelerin falan tek gözlerini görüyorsunuz. O dönemde acziyetimi şöyle düşündüm: Tatilde özgürce gezecekken şimdi hastane odasında yatıyor ve tuvalete gidebildiği için şükrediyor. Makineye bağlanmadığı için, ayağa kalkıp kendi ihtiyacını kendi görebildiği için şükrediyor. Ben Barcelona’ya kendimle ilgilenebilmek için gidecektim ben o beş gün hastane odasında kendimle ilgilendim.  Belki hayatımda ilgilenmediğim kadar kendi

Okumaya Devam

Tüm Makaleler

Psikolojik Travmalar

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Acı hayatımızın olmazsa olmazı ama bazı acılar vücudumuza ve ruhumuza yapışıp kalıyor,bir köz gibi canımızı yakıyor ve ruhumuzu acıtıyor.Bazen de bu acılar hayatımız boyunca bize yolculuğumuza bir anlam katıyor. Psikolojik travma genelde 3 şekilde oluşur.

1 ) Doğa eliyle oluşan travmalar :

Depremler, sel felaketleri , virüsler , salgın hastalıklar , büyük çaplı yangınlar, deniz felaketleri ve yanar dağlar

2) İnsan eliyle yapılan travmalar :

Şiddet, taciz, şantaj, ölüm tehdidi , savaş, göç ve zorunlu göç

3)Hem doğadan hem insandan oluşan travmalar :

Doğadan gelen depremler insanların ihmaliyle yapılan binaları yıkar . Canlılardan gelen virüsler insan ihmaliyle yayılabilir  bu da  daha karmaşık travmalara yol açabilir.

   Psikolojik travmanın insanlardaki etkileri :

   İnsan zihni ve bedeni, ciddi bir stresle karşı karşıya gelir.

Travmatik olayı tekrar tekrar yaşarmış gibi olmak travmatik olaydan sonra diken üstündeymişiz hissi, olayı belli yönlerinden ( renk , koku, şekil , zaman) gibi ayrıntılarından kaçınırız.Travmatik olay bedende çeşitli ağrılara acılara yol açar.

Psikolojik travmanın insandan götürdükleri:

1) hayata ve insanlara olan inanç kişinin kendisiyle ve değerleriyle kuracağı bağın kaybı   

temel duygular;

-anlam duygusu

-kontrol duygusu

Anlam kontrol ve bağ kurma 

   Psikolojik travmanın öncesinde kişi daha doğal koşullarda yaşamaktadır. Fakat travmatik olayın etkisiyle kişinin kendisiyle geçmişiyle çevresiyle ve geleceğiyle ilgili daha olumsuz anlamlar kurmaya başlamaktadır.

1) Travmatik olay ( cinsel taciz, ölüm , öldürülme , sömürülme ) ne kadar yakınımızdan gelirse ( anne baba kardeş yakın  akraba komşu öğretmen )bu olayın etkileri o kadar yüksek olur kişinin anlam duygusu o derecede bozulur artık dünyaya duyduğu derin güven sanki saf dışı kalmıştır.

2) Travmatik olay ne kadar büyükse kişinin psikolojik kaybıda o denli yüksek olur 

3) Travmatik olay ne kadar erken yaşta başladıysa  kişiliğe o denli sirayet eder.

4) Birden fazla travmatik olay yaşamış kişi içsel güçlerinden faydalanmakta o kadar zorlanabilir.

5) Travmatik olay veya olaylar silsilesi ne denli sürekliyse etkiside o şekilde yüksek olacaktır. 

Kontrol duygusu

  Kişi travma öncesi etkenlere bağlı olacak bir şekilde  belli oranda bir kontrol sahibidir.Travmatik olay beyinde canlıdır dolayısıyla kişi her an tehdit korkusu altındaymış gibi yaşar ve böylece hayatı üzerindeki koruyucu ve kollayıcı yönetme duygusu elinde olmadan kısıtlanır.

Bağ kurma

   İnsan psikolojisinde bağ kurmanın  bağlanmanın tartışmasız bir yeri   vardır .Kişinin yaşadığı dönem kültür aile değerleri inanç sistemleri ;annesi babası kardeşler ve çevresinde bağ kurmadan yaşayacak bir varlık değildir. Travmatik olay kişinin bağ kurma deneyimini zarara uğratır hayatına yön vermek için gerekli olan ilişkisel bağları yaşamakta ve yön vermekte zorlanır.

    psikolojik travma nasıl ki hayatımızı bir parçasıysa bu tramvatik etkilere çare aramakta hayatımızın ve insanlığın bir parçası olmuştur. Travmatik olay unutulmasa bile insanda yarattığı psikolojik etkiler minimize edilieblir. Travmatik olaya karşı pozisyonumuzu değiştirebiliriz.

    Travmatik  olayın yarattığı çaresizlik umutsuzluk acı atmosferinin esiri olmak zorunda değiliz .Çünkü insan anlamlarıyla yaralanır ve anlamlarında şifa bulur.

    Psikolojik travmanın gözle görülebilir ve sinsi etkileri gözden kaçmayacak şekilde değerlendirilmelidir.

     Travmalarıyla helalleşen kişiler, kendileriyle çevreleriyle ve yakınlarıyla daha derin  samimi ve tutarlı bağlar kurabilirler.

Okumaya Devam

Ağız Diş Ve Çene Cerrahı

Sıhhatsiz Atıştırmaların Çocuk Diş Sağlığındaki Olumsuz Tesirleri

Dişler Ne Vakit Çıkmaya Başlar? Doğum sonrasında ağız ve damak süt emmeye müsait olarak yaratılmıştır. Dişler ise birinci olarak anne karnında …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Dişler Ne Vakit Çıkmaya Başlar?

Doğum sonrasında ağız ve damak süt emmeye müsait olarak yaratılmıştır. Dişler ise birinci olarak anne karnında oluşmaya başlar. Süt dişleri bebek 6 aylık olunca çıkmaya başlar. 3 yaşına kadar tüm süt dişleri sırayla çıkar ve tamamı ağızda görünür. Böylelikle süt dişlerinin sayısı 20’ye ulaşmış olur. Bu çıkış bir sıraya nazaran olmaktadır. Süt dişleri yapısal farklılıklarından ötürü aşınmaya ve çürüğe daha yatkındır. 6 yaşına geldiğinde sıra daimi dişlere gelir.Daimi dişler ise kemik içinde anne karnındaki bir çocuk üzere bir kese içinde çıkacağı günü bekler.6 yaşına gelindiğinde süt dişleri yerlerini daimi dişlere bırakmaya başlarlar.Bu durum ortalama 13 yaşına kadar devam eder. Ağızda hem süt dişlerinin hem de daimi dişlerin yer aldığı 6-13 yaş ortası bu devir karışık dişlenme periyodu olarak isimlendirilir. Bu periyotta süt dişlerindeki mevcut çürükler, yeni süren daimi dişlerin sıhhatini da olumsuz tesirler.

Beslenmenin Ağız ve Diş Sıhhati Üzerindeki Tesirleri Nelerdir?

Bebeklerin gelişiminde anne sütünün yerini diğer hiçbir şeyin tutamayacağını biliyoruz. Bebeklerin doğal besini anne sütüdür. Hiçbir mama formülü anne sütü üzere sevgi, hassaslık, şefkat yahut felaketlerden, hastalıklardan kaçınma yollarına dair bilgi içermez bütün bu bilgiler anneden yani anne sütünden gelir.dolayısıylabebeklerin, en azından birinci altı ay anne sütü ile beslenmeleri diş ve çenelerin gelişimini, ağız etrafındaki yumuşak doku ve kas işlevlerinin olağan gelişimini sağlayacaktır. Anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda fizyolojik başlıklı biberon kullanımı gerekir.

Bebekler 1 yaşından itibaren bardak ve kaşıkla beslenmeye alıştırılmalıdır. Biberonla beslenme en fazla 2 yaşına kadar devam edebilir. Parmak emme, yalancı emzik kullanma üzere alışkanlıklara 2 – 2,5 yaşına kadar müsaade verilebilir. Şayet parmak emme alışkanlığı mevcutsa, bunun sebebi araştırılarak 3 – 6 yaş ortasında bu alışkanlık kesinlikle giderilmelidir. Teneffüs sorunları, çene gelişmesi üzerine olumsuz tesir eder. Burundan değil de, yalnızca ağızdan soluma durumu mevcutsa (bu durum uykuda daha yeterli anlaşılır) kesinlikle kulak burun boğaz uzmanına danışılmalıdır.

Dünya geneli toplumlarda en çok görülen enfeksiyonDiş çürüğüdür. Diş çürüğü kısaca beslenme sonrasında besin artıklarının dişlerimizin üzerinde kalması, uzaklaştırılamaması sonucu başlar. Ağız ortamımızda bulunan yerleşik mikroorganizmalar besin artıklarının üzerine tutunarak,onlardan beslenerek dişleri çürütmeye başlar. Besin artıkları ortamdan uzaklaştırılıncaya kadar bu durum devam eder. Diş çürüğü ilerlerse dişteki husus kaybı artarak ağrılar başlar, dolgu süreci kâfi gelmeyerek kanal tedavisine hatta diş çekimine kadar gidebilir. Erken süt dişi çekimi istemediğimiz bir durum olup Alttan gelen daimi dişin sıhhatini da olumsuz etkilemektedir. diş çürüğü ve tedavisinde beslenmenin ehemmiyeti büyüktür. Bilhassa doğal olmayan, hazır,katkılı yiyeceklerin diş çürüğü yapma riski daha fazladır. Bu besinleri mikroorganizmalar daha fazla severek diş çürüğü yapma aktifliğini artırır. Doğal, katkılı olmayan yiyecekler ile beslenme sonrasında dişler fırçalanmayı unutulsa bile diş çürüğü yapma riski daha azdır.

Ağız ve diş sıhhati açısından, çocukların her öğünde almaları gereken besinleri nizamlı ve kâfi ölçüde almaları büyük kıymet arz etmektedir. Ağız ve diş sıhhatinin devamlılığı açısından kahvaltıda yumurta, süt, peynir, yoğurt üzere hem besin kıymeti yüksek olan hem de diş gelişiminde ve dişlerin çürükten korunmasında değerli rol oynayan besinlere yer verilmelidir.Ayrıca portakal, elma, kivi üzere meyveler ile lahana, karnabahar, semizotu üzere yeşil yapraklı sebzelerle, dönüşümlü olarak balık, tavuk, et ve et suyu katkılı yiyecekleri tüketmek gerekir. Bilhassa peynirin yemek sırasında asidik olan ağız ortamını bazik hale getirmede ve dişlerin temizlenmesinde değerli bir rolü vardır. Bu nedenle kahvaltı sonrasında dişlerin fırçalanmadığı durumlarda en son peynir yenilmesinin diş çürüğünden müdafaadaki tesiri büyüktür. Ayrıyeten gece yatmadan evvel dişlerin fırçalanmadığı durumlarda elmanın ısırılarak yenilmesi dişler üzerinde mekanik paklık yaparak diş çürüklerinin önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Ana öğünlerde; fast-food usulü beslenmenin tekrar ağız ve diş sıhhati üzerinde olumsuz tesirleri vardır. Süt ve daimi dişlerde çürük oluşumunu hızlandırırlar. Diş çürüğünün ilerlemesi sonucu dişlerde renkleşme ağrılar ağız kokusu hatta diş kaybına kadar gidebilir. Bu nedenle bu çeşit yiyeceklerin ve bunların yanı sıra asitli içeceklerin tüketiminin kısıtlanması gerekir. Cips, şekerleme, çikolata, bisküvi, kek, kola, dondurma vb. besinlerin temel yemek yerine ve çok ölçüde tüketilmeleri kesinlikle engellenmelidir. Bilhassa çocuklar gündüzleri okul kantinlerinden bu çeşit yiyeceklere çarçabuk ulaşabilmektedirler. Lakin bu yiyeceklerin yerine vitamin, protein ve kalsiyum içeriği yüksek ve birebir vakitte diş çürüğünden korunmada kıymetli katkıları olan meyve, ayran, süt, kuru üzüm, kuru kayısı, fındık, ceviz üzere yiyeceklerin tüketiminin sağlanması büyük değer taşımaktadır.

Çocukluk çağındaki sıhhatsiz beslenme sonucunda çeşitli sıhhat problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu problemler, ağız ve diş sıhhati üzerinde epeyce büyük sorunlara neden olabilmektedir. Özellikle tek tip beslenme dediğimiz; çikolata, bisküvi, börek, poğaça, tatlı ve gazlı içecekler üzere besinler, çocuğun gelişimine hiçbir fayda sağlamaz. Tam bilakis bu biçim besinlerin içerdiği yüksek şeker oranları nedeniyle çocuklarda ağız ve diş sıhhati olumsuz tarafta etkilenmektedir.

Çocuğumuz sıhhatsiz atıştırmalıkları çok seviyor ve vazgeçemiyorsa en azından ölçüsünü azaltmalı ve tüketir tüketmez dişlerini fırçalamalıdır.

Çocukların Ağız ve Diş Bakımı İçin Ebeveynlere Tavsiyeler

Nizamlı diş tabibi denetimi, çocuğun diş doktoru ile ilgisinden kaynaklanan bilinçlenme, diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması çocuğun ileriki yaşlarda rahat etmesini sağlayacaktır. Olağandışı bir durum yok ise birinci diş tabibinin muayenesi 2 yaşına kadar bir defa yapılmalıdır. Daha sonra denetimler nizamlı olarak 6 ayda bir yapılır.

Çocuklarda Diş Fırçalama Ne Vakit Başlamalıdır?

Bebek 6-8 aylıkken, birinci dişler ağızda göründüğünde, ağız bakımı süreci başlamalıdır. Sabah kahvaltısı sonrası ve gece yatmadan evvel dişlerin çiğneme yüzeylerini pak bir tülbent ya da gazlı bezi ılık suyla ıslatarak silmek, kâfi olacaktır. Diş fırçası kullanımına ise çocuğun art dişlerinin çıkmasından sonra (ortalama 2,5 – 3 yaşında) başlanması uygundur. Okul öncesi çocuklarda diş fırçalama için bir teknik uygulatmak çok zordur.Ancak ebeveynlerinin dayanağıyla bu süreç gerçekleştirilebilir. Bu yaşlarda kıymetli olan, çocuğa diş fırçalama alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuklar diş fırçalarken birden fazla vakit dişlerin görünen ya da kolay ulaşılan yüzlerini fırçalar. Halbuki çürüklerin önlenmesi için dişlerin orta yüzleri ve çiğneyici yüzeylerini çok daha uygun temizlemek gerekir. Bu nedenle fırçalamadan sonra Anne-Babanın denetimi yeterli olur.

Sabah kahvaltısı sonrası ve gece yatmadan evvel, yalnızca ikişer dakikalık tesirli bir fırçalama süreci kafidir. Her âlâ alışkanlık üzere diş fırçalama alışkanlığı da çocukluk devrinde kazanılacağını unutmamak gerekir.

Bebeklik devrinde ve üç yaşına kadar çocuklarda diş macunu kullanımı önerilmez. Diş macunu kullanımına üç yaşından sonra başlanmalıdır. Fakat reklamlarda gördüğünüz üzere 3-5 cm. değil, bir leblebi kadar macun fırçalama için kâfi olacaktır. Diş macunu kullanımına başlandığı periyotta, diş macunlarından rastgele biri tercih edilebilir. Değerli olan çocuğun seçilen macunun tadını sevip istek duymasıdır. Fırçalama sürecinde macundan çok, tesirli bir fırçalama sürecinin kıymetli olduğunu unutmamak gerekir

Çocuğun ağız büyüklüğüne uygun, yumuşak üretilmiş diş fırçaları kullanılmalıdır. Sert fırçalar dişleri aşındıracağı için kullanımı uygun değildir. Eskimiş bir süpürgeyle süpürme süreci nasıl yapılamazsa, eski bir fırçayla da dişler fırçalanamaz. Fırça kılları aşınır aşınmaz (Ortalama 6 ay) kesinlikle değiştirilmelidir

Çene Gelişiminde Ebeveynlerin Dikkat Etmesi Gereken Bahisler?

Çocukların beslenmesi esnasında verilen besinlerin ısırılarak yenmesi büyük değere sahiptir. Örneğin, meyvenin doğranarak verilmesi yahut birtakım besinlerin püre haline getirilmesi yerine meyveyi ısırarak, et ve et eserlerini direkt olarak kemik üzerinden dişleriyle ısırarak yemesi gereklidir. Bunun nedeni, dişlerimizin ve alt-üst çenemizin çiğnedikçe yani kullandıkça gelişmesidir. Bu gelişim çocukluk çağında alt ve üst çenenin sağlıklı büyümesi için çok değerlidir Bu sayede tüm daimi dişler çenede sürecek yer bulur. Aksi halde çene tam gelişemez ve kâfi büyüklüğe ulaşamaz.Bu ise bilhassa 20 yaş dişlerinin çıkması esnasında Keza bu dişler gömülü olarak kalıp daha büyük sorunlara neden olabilir. Hepinize sağlıklı ve keyifli gülüşler diliyorum…

Okumaya Devam

Trendler