PROSTAT KANSERİ - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Tüm Makaleler

PROSTAT KANSERİ

Erkekler ortasındaki en yaygın kanser olup birçok 65 yaş üstünde olmak üzere, her 10 erkekten birinde hayatının rastgele bir devresinde ortaya …

Yayınlanan

üzerinde

Erkekler ortasındaki en yaygın kanser olup birçok 65 yaş üstünde olmak üzere, her 10 erkekten birinde hayatının rastgele bir devresinde ortaya çıkar.

Erkekler ortasında kanserden ölenler ortasında 2. sırayı almaktaysada, muvaffakiyetle tedavi talihi bilhassa erken teşhiste mümkündür. 
Prostat erkek üreme sisteminde bir salgı bezidir, bir kestane büyüklüğünde olup mesane ile üretra (idrarı mesaneden beden dışına taşıyan tubuler yapı) ortasında yer alır. Prostat büyük ölçüde adale lifleri ve salgı bezlerinden oluşmuştur ve ana işlevi spermleri iletmek üzere sperme sıvı üretmektir.

Prostat kanseri işte bu bezin bilhassa dış kısmından kaynaklanan bir berbat huylu tümör olup büyüdükçe prostatın iç kısımlarına yayılmaktadır. Yalnızca prostat içinde yer alan, kapsül dışına taşmayan kanser Lokalize Prostat kanseri diye isimlendirilir. Öteki kanserler üzere prostat kanseride yayılabilirler (metastaz) ve öncelikle prostat etrafındaki dokulara yahut seminal veziküle (prostat ardındaki meni depolayıcı kese) lokal yayılım yapar. Lokal yayılım gösteren tümörler vakitle bedenin öbür kısımlarına örneğin lenf nodlarına ve kemiklere yayılım yaparlar.
 
Prostat Kanseri Tanısı için ve Teşhis Sonrası Hangi Testler Gereklidir?
 
Prostat kanserini tespit ve daha sonra evrelemek (yayılım derecesini saptamak) için bir çok test yapılabilir fakat bunların hepsi her erkekte gerekli değildir.

Parmakla Makattan Muayene
Kolay bir muayene biçimi olup hem kanserin tanınmasında, hemde kanserin prostat içinde lokalize mi yoksa prostat etrafı dokulara lokal yayılım yapmış mı tespit etmekte yararlıdır.

Prostat bir iç organ olduğundan direkt gözle muayene mümkün değildir. Çabucak rektum (son bağırsak) ön kısmında yer aldığı için makattan rektuma sokulan bir parmakla muayene edilebilir.

Prostat Spesifik Antijen (PSA) Testi
Bir kan testi olup prostat kanserinin varlığı hakkında indirekt bilgi verebilir ve şayet kanser mevcutsa büyüklüğü ve yaygınlığı hakkında da bilgi verebilir.PSA testini bazen yorumlamak güç olabilir zira PSA hem tümör hücresi ,hemde olağan hücre tarafından oluşturulur. Fakat olağan prostat tarafındanda yapılan PSA kana daha az geçerken, tümörlü dokudan oluşan PSA kana daha fazla ölçüde geçmektedir.

3 harf hayatınızı kurtarabilir: PSA
Bu kolay kan testi ,prostat dokusundan kan akımına ufak ölçülerde kaçan bir kimyasal husus olan prostat spesifik antijen (PSA) ölçüsünü tesbit eder.
Yüksek düzeylerde PSA prostat büyümesi, enfeksiyon yahut kanser üzere bir prostat sorunu olduğunu söz eder. Şayet PSA düzeyiniz yüksekse daha ileri tetkikler için kesinlikle bir üroloji uzmanına görünmelisiniz.
Amerikan Kanser Derneği yıllık sistemli PSA testini şu bireylere önermektedir:
• Afrikalı Amerikalı erkeklere 40 yaşından itibaren.
• Beyaz erkeklere babada yahut erkek kardeşte prostat kanseri varsa 40 yaşından itibaren
• Ailesinde prostat kanseri olmayan beyaz erkeklere 50 yaşından itibaren.
Üstteki gurupların birine giriyorsanız bir PSA testi ve prostatın parmakla rektal muayenesi için bir üroloji uzmanından çabucak randevu alınız.

Transrektal Ultrasonografi (TRUS)
Özel bir ultrasonografi probu kullanılarak makattan direkt prostatın ultrasonografisinin yapılmasıdır.
Prostatı görüntülemenin kolay ve emniyetli bir yoludur. Bu inceleme ile hem prostatın büyüklüğü daha net kıymetlendirilir, hemde kanser olma ihtimali daha yüksek olan nodüllerin daha düzgün görüntülenmesi sağlanır. En önemliside prostattan biyopsi alınması gerektiğinde transrektal U.S. kılavuzluğunda bu süreç çok daha kolay olmakta ve kuşkulu nodüllerden daha kolay ve tesirli formda biyopsi alınmaktadır.

Kemik Sintigrafisi
Kanserin kemiklere yayılıp yayılmadığını göstermede kullanılır çünkü prostat kanserinin en sık metastaz yeri kemiklerdir. Tüm hastalara yapılması gerekmez bilhassa küçük kanserler ve düşük PSA düzeyli hastalarda gereksizdir.
Lakin radikal bir cerrahi tedavi düşünülüyorsa bu türlü bir cerrahi öncesi kemiklerde metastaz olmadığından emin olunmalıdır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Postattaki kanserden çok kanser nedeniyle büyümüş lenf nodlarının tespitine yardımcı olur.Genellikle BT kanser yaygın, yüksek dereceli yahut yüksek PSA ile birlikte yapılır.

Patolojik İnceleme
Prostat kanserinin kesin tanısı yalnızca ve yalnızca makattan , iğne ile alınan biyopsi örneklerinin patoloji uzmanları tarafından mikroskopta incelenmesi ile konulabilir.

Biyopsi alınması gerekli olan hastalar
1- PSA yüksekliği olanlar.
2- Parmakla rektal muayenede sertlik, nodül tesbit edilenler.
3-1 ve 2 . unsurun birlikte olduğu hastalar.
Alınan biyopsideki tümörün yaygınlığı ve derecesi ile hastanın PSA düzeyi yapılacak tedavinin kararlaştırılmasında rol oynar.

Prostat Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?
 
 1) Watchfull – waiting = Bekle – gör = Takip protokolü
Hastanın bir tedavi yapılmadan takip edilmesidir. Hernekadar tedavi edilmeyen prostat kanseri büyümeye devam edersede , sıklıkla bu büyüme epey yavaş olmaktadır. Nitekim prostat kanseri büyümesi gereğince yavaş olabilir ve tedavisiz bırakılsa dahi insan hayatının rastgele bir devresinde sorun yaratmayabilir.Yaşlı erkeklerde takip mantıklı bir seçenektir bilhassa kanser küçük ve mikroskopik incelemede düşük dereceli ise.Çalışmalar göstermiştirki şayet kanser yüksek dereceli ise 10 yıl içinde sıhhat ve hayat için değerli bir tehdit olmaktadır.

2) Faal İzlem: Faal izlem, klinik olarak kıymetsiz prostat kanserli hastaların çok tedavi edilmemeleri ve hastalıktan çok tedavisinin getirdiği artmış morbidite riskinden korunması gayesi ile hastanın yakın izlemle takip edilerek hastalık progresyonuna dair evvelden tanımlanmış bulgular saptanıncaya kadar küratif tedavinin ertelendiği bir süreçtir.Belli aralıklarla PSA , rektal muayen yanısıra tekrarlayan prostat biyopsileri yapılarak hastalığın klinik kıymetli bir hal alması halinde radikal prostatektomi yahut radyoterapi üzere bir küratif tedaviye geçilir.

3) Radikal Prostatektomi (RP)
Lokalize prostat kanserinin (prostat kapsülü içinde sonlu olan) tedavisi için yapılan radikal cerrahi müdahaledir. Prostat tüm kapsülüyle ve ardında veziküla seminalislerle birlikte çıkarılır ve mesane boynu üretraya (idrar yoluna) yine ağızlaştırılır. Çıkarılan modülün patalojik incelenmesinde kanser tümüyle prostat kapsülü içinde sınırlıysa, RP prostat kanserini tam tedavi etmiş demektir. Tüm prostat çıkarıldığı için operasyon sonrası PSA ölçülemeyecek kıymetlere (sıfıra yakın )düşmelidir. Patolojik incelemede prostat kapsülü dışında tümür mevcutsa PSA çok ufak hacimli kanserlerin dahi takibinde harika bir testtir. Daha büyük ve kapsül dışına yayılmış tümörlerde ise cerrahinin başarısı lokalize olanlar kadar düzgün değildir.

Bu radikal cerrahinin değerli komplikasyonları operasyon sırasında kanama, operasyon sonrası erken periyotta kalp krizi ve akciğer embolisi , geç devirde idrar tutamama ve ereksiyon ( sertleşme ) kaybı olabilir.

Bu cerrahi süreç açık ,laparoskopik yahut robot yardımlı laparoskopik olarak yapılabilir.

4) Radyoterapi (Işın Tedavisi)
Radikal prostatektomiye alternatif olabilecek bir tedavidir. Prostata lokalize prostat kanserlerinde 10 yıllık sonuçlar cerrahi tedaviye yakındır. Fakat daha geç sonuclar kesin olmamakla bir arada birazdaha cerrahi tedavi lehinedir. Radyasyon tedavisi bilhassa kapsül dışına taşmış lakin hala kapsülün kanser etrafındaki dokularda sonlu olduğu düşünülen vakalarada uygundur.
Radyoterapininde yan tesirleri ortasında idrar yapmada zahmet, sık idrara çıkma, ani idrar sıkışması ve ishal erken devrelerde görülürken geç devrelerde ereksiyon sorunları (sık olarak), mesane kapasitesinde küçülme, idrar yollarında darlıklar oluşabilir.

5) Hormonal Tedavi
Prostat kanseri hücrelerinin bir birçok erkeklik hormonlarına, bilhassa testosterona bağımlı olarak çoğaldığından hormonal tedavi yararlı olabilir. Hormon tedavisi küratif bir tedavi olmayıp prostat kanser hücrelerinin çoğalmasını süreksiz müddetle yavaşlatmayı maksatlar. Hormon tedavisi çoklukla kanserin prostat dışına yayıldığına dair bulgular olmadıkça kullanılmaz. Yani daha çok sistemik yayılım yapmış (lenf rodlarına yahut kemiklere yayılmış) olaylarda kullanılır.

Bu tedavide maksat bedendeki testosteron hormonunu ortadan kaldırmak yahut baskılamaktır ki buda ya testislerin cerrahi olarak çıkarılmasıyla (orşiektomi) yahut medikal yolla (3 ay da bir yapılan LHRH analogları ve hergün ağızdan alınan anti androjenlerle) sağlanabilir. Hormon tedavisi hastaların yarısında sıcak basmalarına yol açarken hepsinde ereksiyon kaybına ve cinsel isteksizliğe sebep olur.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Üroloji

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE PLAZMAKİNETİK TEKNOLOJİ İLE KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kapalı prostat ameliyatı (transüretral prostat rezeksiyonu), iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve birçok bilimsel ortamda altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmiş bir ameliyat şeklidir. 80 gr.‘ı aşmamış iyi huylu prostat büyümesi hastalarında güvenle kullanılabilir. Bu yöntemde hastaya genel veya belden (spinal) anestezi verildikten sonra idrar yolundan özel bir alet ile girilir ve prostat dokuları plazmakinetik enerji kullanılarak kesilir. Prostat dokusu şeritler halinde kesilir ve idrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Ameliyat sonrası, idrar yoluna kateter konularak ortalama 2-3 gün süreyle bekletilir.

Kapalı prostat ameliyatının en önemli avantajı kısa bir sürede prostatın idrar yolunu tıkayan bölümünün çıkartılıp boşluk oluşturulması ve çıkartılan dokuların patolojik incelemesinin yapılabilmesidir.

Birçok hasta 6-8 saat içerisinde su ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir. Ameliyatın 3. gününde sondanın alınmasını takiben de taburculuk mümkün olmaktadır.

Okumaya Devam

Üroloji

Estetik Vajina Ameliyatları – Vajina Estetiği

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bayanlar kıyafetlerinden vücutlarının dış görünümüne kadar her detaya dikkat ederler. Genital açıdan bazı kadınlarda görülen estetik bozuklukları, kadınların kendilerine karşı olan özgüvenlerinin kaybolmasına neden olur. Estetik vajina ameliyatları günümüzde, bayanların en çok tercih ettiği operasyonlardandır.

Genital bölgenin dış kısmına yönelik olarak yapılan operasyonlardır. Genelde sık bir şekilde doğum yapan kadınlarda, genital bozukluklar ve sarkmalar görülebilir. Bu durumlar doğuştan gelen fiziksel özelliklere bağlı olarak da gelişebilir.

Vajina estetiğinde en çok yapılan operasyonlar,vajina daraltma (vajinoplasti) ve labia minör denilen vajina küçük dudakları üzerinedir.

Estetik Vajina Ameliyatları – İşlevsel Operasyonlar

İşlevsel olarak yapılan operasyonlar, kadınların doğum ya da diğer nedenlerden dolayı yapısal özelliği bozulan vajinaları üzerinde uygulanan vajina daraltma operasyonlarıdır. Estetik vajina ameliyatları içerisinde, en çok yapılan ve tercih edilen operasyonlardandır.

Doğumdan ve vajina genişlemesinden kaynaklı sorunlar, idrar kaçırma ve diğer genital bozukluklara kadar gidebilir.

İdrar torbasının sarkması durumunda yapılan operasyonlarda, idrar torbası vajina yukarısına kadar çekilir ve asılır. Yapılan bu işlem ön onarımdır (Colporaphy Anterior). Bağırsağın son kısmının vajen alt duvarına gömülmesi işlemi ise arka onarım olarak adlandırılır. İdrar kaçırmaya sebep olan vajinal genişleme, genelde çok doğum yapan kadınlarda görülür. Bu tür operasyonların yapılması son derece kolaydır ve ortalama olarak 30-45 dakika arasında yapılır.

Rahim sarkması operasyonları ise sarkmanın çok ileri derecede olduğu durumlarda yapılır. Rahim aşağı doğru indiğinde dışarı çıkabilmesi tehlikesi bulunur. Bu tür durumlarda rahim, vajinal yoldan yukarıya doğru asılır ya da tümden alınabilir. Genç olan kadın hastalarda genelde rahim alınmaz ancak vajen üst kubbesine asılarak sabit hale getirilir.

Vajina genişletme operasyonları ise, genelde yeni evlenen çiftlerde görülen sorunların giderilmesine yöneliktir. Disparoni yani cinsel birleşmeden gerçekleşen ağrı ve acı hissi olan kadınlar için idealdir. Basit bir muayene ile duyarlı olan yerler tespit edilir ve bu bölgeler uyuşturularak çıkartılır. Bu şekilde vajen genişletilmesi yapılır ve cinsel birleşme bu sayede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Labioplasti vajina iç dudaklarının düzeltilmesidir. Labium latincede dudak anlamına gelir ve tekil olarak kullanılır. Labia ise çoğul olarak kullanılır ve dudaklar anlamındadır. Bazı kadınlarda yapısal olarak iç dudaklar, normalden daha düzensiz bir şekilde bulunurlar. Asimetrik olan vajina iç dudakları yüzünden kadınların birçoğu psikolojik olarak etkilenirler. Geniş ve uzun bir yapıda bulunan vajinal dudaklar, cinsel birleşme sırasında ağrıya neden olurlar. Sarkık ya da uzun yapıda olan iç dudaklar ise aşırı terleme sonucunda mantar enfeksiyonlarına neden olurlar.

Bu tür operasyonlar bakire olan kızlara da uygulanabilir. Önceden doğum yapmış kişilerde de bu operasyonlar herhangi bir engel teşkil etmez. Yapılan operasyonların kızlık zarına herhangi bir etkisi yoktur.

Psikolojik ve fizyolojik olarak bu tür operasyonlar kadınlar için oldukça faydalıdır.

Okumaya Devam

Üroloji

Genital Siğil Nedir? Neden Ortaya Çıkar? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kondilloma akümünata adı verilengenital siğil, HPV (Human Papilloma) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık türüdür. Bu virüsler kanser …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Kondilloma akümünata adı verilengenital siğil, HPV (Human Papilloma) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık türüdür. Bu virüsler kanser riski taşımaz. Genelde cinsel birleşme sonrasında bulaşırlar.

Ülkemizde son yıllarda özellikle gençler arasında çok sık görülmeye başlandı. HPV virüsünün neden olduğu bu hastalık sonucunda hem kadınlarda hem de erkeklerde sıklıkla genital bölgede ya da makat bölgesinde ya da ağızda siğil oluşumu gözleniyor. Genelde karnabahar görünümünde olan siğiller bazı durumlar bir, bazı durumlarda ise birden fazla gözlemlenebiliyor.

Bazı kişilerde toplu iğne başı kadar olan siğiller, bazı kişilerde 4 cm çapına kadar ulaşabiliyor.

Genital Siğil Neden Ortaya Çıkar

En belirgin nedeni cinsel ilişkidir. Birden fazla partner ile sık ilişkiye girilmesi sonucunda ortaya çıkar.Genital siğil, cinsel bölgede enfekte olduğu zaman çok kolay bir şekilde karşıdaki kişiye bulaşabilir. Cinsel birleşmede sürtünme yolu ile geçer.

HPV virüsü bulaştığı zaman genelde birkaç ay ya da birkaç yıl sonra ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda kişi yıllarca farkında olmadan bu virüs türü ile yaşayabilir. Hastalığa yakalananların büyük bir kısmında 2-6 ay içerisinde gözlemlenebilir.

Tedavi edildikten sonra yeniden çıkma ihtimali vardır. Ancak belirtilerin oluşma süresi ne kadar uzunsa, hastalığın tekrar ortaya çıkma ihtimali de o oranda azalır.

Cinsel ilişki sırasında gözle görülmeyen, mikroskobik yırtıklar meydana gelir. Virüsün bulaşma noktaları da bu mikroskobik yırtıklardır. Bazı durumlarda erkek menisinde de bu virüse rastlanır.

Virüs bir kere vücuda girdikten sonra yıllarca sessizce kalabilir ve kişi taşıyıcı olduğunun farkında bile olmaz. Kadınlarda rahim ağzında bile küçük siğiller ortaya çıkabilir. Nadir olarak vajina içerisinde bulunabilirler. Bu hastalıkta kaşınma ya da yanma gibi belirtilere rastlanmaz.

Genital Siğillerin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Genelde kişinin bağışıklık sistemi en büyük tedavilerden bir tanesidir. Siğiller genelde kişinin savunma sisteminin zayıf olduğu anlarda yaygınlaşır. Yine de belirtileri yok edecek tedavilerde hastalara uygulanır.

Elektrik akımı ile yakma (Elektrokoterizasyon), dondurma (Kriyoterapi), LEEP (Tel Looplar ile keserek çıkarma), bistüri aleti ile ameliyat ile keserek alma gibi tedavi yöntemleri, en sık kullanılan yöntemlerdendir.

Tekrar etme olasılığı yüksek olduğu için 2-3 seans aynı işlemlerin tekrarlanması gerekebilir.

Okumaya Devam

Trendler