Şuur ve BDT - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Psikolog

Şuur ve BDT

Özet Şuur canlı varlıkların en kıymetli özelliklerinden biridir. Şuur beynimizin bir eseridir. Verdiğimiz yahut vermek istediğimiz reaksiyonlar …

Yayınlanan

üzerinde

Özet

Şuur canlı varlıkların en kıymetli özelliklerinden biridir. Şuur beynimizin bir eseridir. Verdiğimiz yahut vermek istediğimiz reaksiyonlar, algılar, yorumlamalar şuurumuzu oluşturan yapılardır. Bilişsel terapiler insan zihnine ve bilişsel süreçlere odaklanırlar. Davranışçı terapiler ise davranış bozukluklarını davranışsal teknikler, ödevler, hayal kurma üzere teknikler ile değiştirmeye çalışırlar. Bilişsel davranışsal terapiler ise ikisinin birleşimi sonucu oluşmuştur. Bu çalışmada şuurumuzu bilişsel davranışçı terapi açısından kıymetlendirme yapacağız.

Anahtar Sözcükler: Şuur, biliş, bilişsel davranışçı terapi, evrim.

Giriş

“Cogito, ergo sum” Düşünüyorum, öyleyse varım derken René Descartes hepimiz bu kelamın ne kadar derin olduğunu düşündük. Pekala, biz insanları insan yapan şey düşünmemiz miydi? Muhtemelen bu soruya temelde evet deriz lakin daha kapsamlı düşündüğümüzde bu sorunun karşılığı kısmen evet olacaktır. Kim aksini sav edebilir ki bir leoparın avına odaklandığı sırada düşünmediğini. O halde Descartes ‘‘Vücudumu yok sayabiliyorum lakin fikrimi yok sayamıyorum’’ derken beynimizin muazzamlığına vurgu yapmaktaydı.

Genel olarak şuur, genel olarak, beşerde farkındalığın, hissin, algının ve bilginin merkezi olarak kabul edilen yetidir. Zihnin kendi içeriklerinin farkında olduğu, içebakış yoluyla bilinen, duyumları, algıları ve anıları ihtiva eden kısmıdır. Beşerde farkındalığın, hissin, algının ve bilginin merkezi olarak kabul edilen yetidir. Zihnin kendi içeriklerinin farkında olduğu, içebakış yoluyla bilinen, duyumları, algıları ve anıları ihtiva eden kısmıdır.

Hayat okyanuslarda başlamıştı, beyni olmayan tek hücreli canlılar bile çevreyi hissederek reaksiyon verme yetisine sahiplerdi. Tek hücreli canlıdan çok hücreli canlıya geçişimiz hücrelerin birbirleri ile irtibat kurmaları ve koordineli çalışmalarıyla başladı. Canlılar 360 milyon yıl evvel karaya çıktılar ve 200 milyon yıl evvel memelilerin evrimi başladı. Birinci memelilerin beyin yüzeylerinde davranışları sağlayan küçük bir neokorteks bulunmaktaydı. Neokorteksin nasıl oluştuğu konusunda ne bir bilgiye sahip değiliz lakin doğal seçilimin bir sonucu olarak hayatta kalma yarışının getirisi diyebiliriz.

Süregelen evrimimizde boyutu büyümekte olan ön beynimiz ve frontal lobun içindeki alt bölgeler ile pariyetal lob ortası bağlantı artmıştır. Bu gelişim ile birlikte motor hareket denetimimiz gelişmiştir.

Birinci primatlar yaklaşık 85 milyon yıl evvel ortaya çıkmış 65 milyon yıl evvel ise dinozorların soyların tükenmesi ile birlikte memeliler ve primatların yükselişi başlamıştır. Doğu Afrika sık ormanlarla kaplıyken ( 23-4 milyon yıl önce) primatlar ağaçlarda yaşama tertibine alışmışlardı. Kıtaların değişimi ve iklim değişimleri ile birlikte ayakta durma, renkli görme ve boşta kalan ellerin evrimi ile yüzün düzleşmesi ve çenenin küçülmesi beyin gelişimini doğurmuştur.

Gelişen beyin daha fazla güç kullanır. Günümüzde yetişkin bir insanın beyni günlük gücümüzün %20’sini kullanmaktadır. 1.9 milyon yıl evvel Broca alanının gelişmesi ile birlikte gelişim artmış ve beynin hacmi yıllar içinde gelişmiştir. Kültürel evrim çeşidimize girmiş ve konuşma mahareti kazanılmış ve bu beceriyi kazanamayan ise dışlanmıştır. Lisanın gelişimi ile beynin gelişimi de hızlanmıştır (Marcus 2003).

Çağdaş beşere kadar beynin gelişimi hacimsel olarak daima artmıştır. Buna rağmen beyindeki hacimsel gelişmeler 200.000 yıl durmuştur. Bununla birlikte beynimiz 15-20 bin yıllık süreçte %3-4 küçülme göstermiştir (Robson 2011) . Hacim artışındaki bu duraksamadan sonra beyin evrimindeki en kıymetli gelişim nöronal aktivite artışı olacaktır.

Şempanze ve insan beyni gebelik sürecinin 16. Haftasına kadar misal bir gelişme gösterirken Franchini (2015) haftadan sonra insan beyni gelişime devam eder lakin şempanze beyni gerileme başlar (Sakai 2013).

Arılar, şempanzeler, yunuslar üzere toplumsal bir halde yaşayan canlılarda şuur gözlemlenir. Son yıllardaki çalışmalar şuurun oluşmasında ‘’ayna nöron’’ ile kurulan bağlantıya vurgu yapmaktadır. Ayna nöronlar ile birlikte organizma hem kendi davranışlarında hem de karşısındakinin davranışını tıpkı anda aktive eder. İnsan dışında; makak maymunlarda ve ötücü kuşlarda varlığı kesin olarak kanıtlanmıştır. En derin tesirleri prefrontal korteks ve inferior parietal lob ( konuşma ve lisan ) bölgelerindedir. Ayna nöronların evrimdeki katkıları; adaptasyon sağlamak, toplumsal öğrenme, diğerlerinin ne yaptıklarını anlamak, toplumsal öğrenme, müşahede ve taklit üzere yetilerin yapılması ve geliştirilmesidir (Suzuki 2015).

Ayna nöronların etkileşim haline geçmesi esas konuşma, his, empati, fikir üzere bir süreci oluşturur. Akıl okuma ve diğerlerinin davranışlarını kaydetme yetisi kazandırır. Olayları içsel yaşanmasına, hafızada ve kanıda kayıt edilmesine katkıda bulunarak şuurun ortaya çıkmasına ve geleceği ön görmemize yol açabilir. Öfkeyle bakan bir şahısta saldırgan tavrın geleceğini algılamamız hatta bizimde öfkeli bakmamız üzere.

İnsanın tabiatta baskın bir varlık olmasında taklit hareketinin kıymeti büyüktür. Bu sayede öğrenme ve kültürel transfer sağlanmıştır. İnsan beyni jenerasyonlar buyunca süregelen bir formda evrimleşerek daha fazla manaya ve farkındalığa ulaşmıştır ve devam etmektedir.

Şuur tek cümle ile açıklanamayacak kadar karmaşık bir yapıdır. Şuur gizemleri de temsil eder; acı çekme, düş kırıklığı üzere kulağa güzel gelmeyen süreçler de şuurun içindedir. Fakat yaşanılan bu aksiliklerin çok azı şuur düzeyindedir. Birçok beşerde bu gizemler bilinçdışı dediğimiz yapıya misal.

Tartışma

Şuur tek cümle ile açıklanamayacak kadar karmaşık bir yapıdır. Şuur gizemleri de temsil eder; acı çekme, düş kırıklığı üzere kulağa beğenilen gelmeyen süreçler de şuurun içindedir. Fakat yaşanılan bu aksiliklerin çok azı şuur düzeyindedir. Birden fazla beşerde bu gizemler bilinçdışı dediğimiz yapıya emsal.

19. yy’ın sonlarında ve 20. yy’ın başlarında Viyanalı doktor olan Singmund Freud bilinçdışının değerine vurgu yapmıştır. Freud bilinçdışına vurgu yapan birinci kişi değildir lakin topografik kuramı kurarak şuuru bir buz dağına benzetmiş ve şuuru buz dağının görünen küçük kısmı asıl kıymetli olan kısım ise görünmeyen kısım diyerek değerli bir kapıyı açmıştır.

Freud’un kurduğu psikanaliz ve akabinde gelen dinamik psikoterapiler temel terapi anlayışı olarak bilinçdışı çatışmalara odaklanırlar. Bu içsel çatışmaları çözerek kişinin ruhsal istikrarına ve farkındalığına kavuşacağına inanırlar.

Günümüzde psikanaliz eski popülerliğini yitirse de hala en çok kullanılan psikoterapiler ortasındadır. Psikanaliz ile birlikte gelişen ve bir çok açıdan zıt olan davranışçı terapiler ve bunu takip eden davranıştan daha çok zihinsel süreçlere ve fikir yapısına odaklanan terapi çeşidi olan bilişsel terapilerin 1960’lı yıllardan itibaren gelişen flörtünün sonucunda bilişsel davranışçı terapiler ortaya çıkmıştır.

Etrafımızdaki uyaranlara reaksiyon vermemiz için uyanık olmamız gerekir. Bunun için insanın uyanık olması gerektiği görüşü mevcuttur. Fakat yapılan deneyler sonucu şuurun yalnızca uyanıkken açık olmadığı kanıtlanmıştır (örneğin düşler). Düş olgusunu ele alalım düşümüzde benlik algımız birçok vakit yerindedir, karşımızdaki insanları tanırız ve yaptığımız harekete nazaran vücudumuz reaksiyon verir. Yani bir şuurdan bahsedebilmemiz ile birlikte bunu denetim etmemiz birçok vakit mümkün olmaz. Freud düşlere bilinçdışının kral yolu tanımlamasını yapmıştır. Aslında bu bağdan yola çıkarsak şuurun ve bilinçdışının ne kadar yakın olduğunu da anlayabiliriz. Şuurun kapalı olduğu şartlara örnek vermemiz gerekirse koma hali örnek verilebilir.

Bilicimizi kazanmamız ya da kaybetmemize vecd halleri örnek verilebilir. Meditasyon, zikir üzere ağır motivasyon sağlayan aksiyonlarda şuurumuzun denetimini kaybetmemiz epey muhtemeldir.

Bilişsel davranışçı terapi insan davranışı ve duygulanımını inceleyen ruhsal modellerden yararlanılarak geliştirilmiş bir psikoterapi metodudur. Birçok ruhsal sorun alanında tesirli bir yol olduğunu kanıtlayan kaç çalışmalar bulunmaktadır.

Bilişsel kuram erken çocukluk çağındaki ömür anılarının öğrenme yoluyla temel niyetlere ve inanç sistemleri gelişmesine neden olduğunu belirtir. Temel fikirler ve inançlar birleşerek şemaları oluşturur. Şemalar ise katı fikir kalıplarını ve bireyin ömründe hem kendini hem de dünyayı algılayış biçimini tesirler. BDT’ de ki hedef ise kişinin kendi kaynaklarını kullanarak zahmet yaratan durumdan kurtulmasını sağlamaktır. Bunu yaparken uygun olmayan kanılardan kurtulma, mesken ödevleri ya da antrenmanlardan faydalanır.

Bilişsel davranışçı terapiler fikirlerimizin, ne hissettiğimizin ve nasıl davrandığımızı belirlediğini vurgulayan yapılandırılmış terapi usulüdür. Temelini öğrenme kuramları ve bilişsel psikoloji prensiplerinden alır. Bilişsel davranışçı terapi, bir kişinin kendi fikir biçiminin iç konuşmalarında kullandığı cümlelerin yine düzenlenmesinin o kişinin davranışına uygun düzenleme yaratacağını savunur (Ergene, 2008).

Bilişsel davranışçı terapi artık ve buraya odaklanır. Psikanaliz ise artık ve buradaya odaklanmaz. Buna rağmen kısa müddetli psikodinamik psikoterapiler artık ve buraya odaklansa da bunun çıkarımlarını geçmişte ararlar yani tekrar bilinçdışına inerler. Bilişsel davranışçı terapiler şuur ve süreçleri ile ilgilenerek terapinin bilinçdışı üzere derin süreçlere değil daha yakın ve daha görünürde olan bilince yani bilişe odaklar.

Bilişsel kuram klinik olarak bireyin bilişsel yapısını kavramlaştırırken ele aldığı bilişleri otomatik kanılar ve şemalar olmak üzere iki ana başlıkta inceler. Şemalar ise orta inançlar ve temel inançlar olarak iki kümeye ayrılabilir. Bu üç küme bilişi iç içe geçmiş üç daire biçiminde düşünürsek en yüzeyde otomatik niyetler daha sonra orta inançlar ve en çekirdekte de temel inançlar yer alır (Türkçapar,2008).

Otomatik niyetler; biliş akışını oluşturan sözel ve imgesel kesimlere verilen isimdir. Bu fikirlerin “otomatik” olarak isimlendirilmesinin nedeni zihinde ansızın beliren kanılar, fotoğraflar olmalarıdır. BDT bilhassa duygusal külfet anlarına eşlik eden olumsuz otomatik fikirlerle ilgilenir. Sıklıkla bu kanılar fark edilmezken eşlik eden his fark edilir. Örneğin girdiği imtihanda soruyu okuyan öğrencinin aklından “Anlayamıyorum.” halinde bir otomatik fikir geçebilir (Türkçapar,2008).

Otomatik niyetler kişinin karşılaştığı “nesnel durumu” mevcut bilişsel alt yapısı nedeniyle çarpıtması ve bu çarpıtma sonucunda ortaya çıkan fonksiyonsuz bir grup hislerin ve çoğunlukla bu hislerle alakalı davranışların ortaya çıkmasına neden olur. Bu davranışlar da çoğunlukla mevcut bilişsel alt-yapının devamına hizmet eder. Bu bilişsel alt yapı ise şemalardır (Özdel,2015).

Orta inanç ve kurallar; otomatik niyetlerdeki ortak ve tekrar eden temalardan, derine inme tekniği ya da ölçekler kullanılarak orta inançlar ve kurallar açığa çıkarılabilir. Sözlerle çok fazla söz edilmese bile, “eğer” sözcüğü ile başlayan ve “meli-malı” biçiminde gereklilik içeren fikirler orta inanç ve kurallar olabilir (“Eğer bir kusur yaparsam, büsbütün başarısız olurum”, “İyi çocuklar sinirlenmemelidir. ’’ gibi). Orta inanç ve kurallar şahısların olumsuz temel inançlardan korunmak gayesiyle geliştirdikleri kollayıcı bir tampondur. Örneğin yetersizlik temel inancı olan bir gencin kendini korumak maksadıyla geliştirdiği orta inancı “Eğer bir kusur yaparsam, büsbütün başarısız olurum.” biçiminde olabilir. BDT’de maksat işe yaramayan katı kuralları fark ederek bunların değiştirilmesi ya da esnetilmesidir. (Türkçapar,2008; Özcan, Çelik,2017)

Sonuç

Bilişsel davranışçı terapi artık ve buraya odaklanır. Psikanaliz ise artık ve buradaya odaklanmaz. Buna rağmen kısa periyodik psikodinamik psikoterapiler artık ve buraya odaklansa da bunun çıkarımlarını geçmişte ararlar yani yine bilinçdışına inerler. Bilişsel davranışçı terapiler şuur ve süreçleri ile ilgilenerek terapinin bilinçdışı üzere derin süreçlere değil daha yakın ve daha görünürde olan bilince yani bilişe odaklar.

Şuur kavramı literatüre daima dinamik ve analitik açıdan girmiştir. Ne yazık ki şuur kavramı ile ilgili kâfi bilişsel davranışçı terapi ile pek bir çalışma yapılmamıştır. Bunun temel nedeni şuurun tek bir kavram olarak alınmaması ve bilinçdışı ve şuur öncesi kavramlarını da içermesidir. Bilinçdışı ve bilin öncesi kavramları ise daha çok psikodinamik kuramın ilgisinde kalmış ve bilişsel davranışçı yönelimli terapistlerin ilgi alanına pek girmemiştir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Psikolog

Çocuğumla Yaşadığım Kriz Anlarında Neler Yapabilirim?

Anne babaların tavırları çocukların psikolojisinde kıymetli bir yere sahiptir. Bazen tüm âlâ niyetlere karşın hiç istenmeyen o savaşlar ve kriz …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Anne babaların tavırları çocukların psikolojisinde kıymetli bir yere sahiptir. Bazen tüm âlâ niyetlere karşın hiç istenmeyen o savaşlar ve kriz anları eninde sonunda patlak verir. Krizi çözmeye çalışmak, konuşmaya çalışmak, sakinleştirmeye çalışmak vb. davranışlar da bazen bu olumsuz durumu ivmelendirebilmekte. Pekala, bu kriz anlarında çocuğa nasıl yaklaşmak gerekir? Neler yapılabilir? Bunun hap bilgisi yoktur zira her çocuk birbirinden farklı ve biriciktir. Her durum da kendine özeldir. Çocuklar aynaya bakarak fizikî özelliklerini öğrenirler. Hislerini tanımayı da onlara yansıtılan hisleri dinleyerek öğrenirler. Görüneni olduğu üzere yansıtırlar. Güçlü hisler içindeyken en çok bizi dinleyen ve anlayan birinin varlığı kıymetlidir. Şimdi hislerini tanımayan, anlamlandıramayan çocuğa rehberlik eden ebeveyn, onun gelişim sürecinde kıymetli bir dayanak olur. İleride öfkesini denetim edebilmeyi öğrenebilmesi için evvel hissini anladığımızı hissettirmemiz lazım. Bu noktada Daniel Siegel‘ın bu “Bütün Beyinli Çocuk” ideolojisine değinmek yerinde olacaktır: Zihnimizin iki tarafı var. Bir tarafı hislerle, bir taraf mantıkla alakalı. Biz şayet bir his yoğunluğu içerisindeysek, karşımızdaki kişi o sırada bize mantıksal bir şeylerle gelirse, biz onu geri püskürtüyoruz. Çocuk da tıpkı halde. O his yoğunluğu içerisindeyken, artık kızdığı şey neyse: “Evet, anlıyorum. Şu an, şu şu şu sebeple öfkelisin. Ben de küçükken bu türlü olduğunda senin üzere hissederdim.” deyip, bilhassa de 0-3 yaştan bahsediyorsak şayet orada bedensel temas kurarak, sakin bir ses tonuyla, yavaş yavaş konuşarak, biz sakin davranıp onun da böylelikle modunu aşağı çekmeye çalışarak, o dakikada itimat veriyor olmamız ve hissini anladığımızı ona hissettirmemiz kıymetli.

Unutulmaması gereken şey kriz anında yapılacak, söylenecek hiçbir şeyin tesirli olamayacağıdır. Bu kaçınılamayacak bir dalga üzere nitelendirilebilir. Dalga geçtikten ve sular biraz durulduktan sonra çocuğun yaşına ve duygusal olgunluğuna nazaran bahis hakkında konuşulabilir. Çocuğun o anda yaşadığı hisler isimlendirilip (öfke, hayal kırıklığı, ıstırap gibi) hislerini tanımasına ve bu hisleri anlamlandırmasına yardımcı olunabilir. İleride karşılaşılaşılabilecek emsal durumlar karşısında yapılabilecekler birlikte gözden geçirilebilir.

Okumaya Devam

Psikolog

İnsan Depresyona Neden Girer?

Depresyon bir hastalıktır. Öncelikle bunu bilip kabul etmek gerekir. Rastgele bir yanlışınızdan, kusurunuzdan, eksikliğinizden ya da günahınızdan …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Depresyon bir hastalıktır. Öncelikle bunu bilip kabul etmek gerekir. Rastgele bir yanlışınızdan, kusurunuzdan, eksikliğinizden ya da günahınızdan kaynaklanmaz. Bu hastalığa beyin kimyasının bozulması yol açar. Yaşanan üzücü olaylar ve gerilim bunda tesirlidir.

DEPRESYON, uzun müddet devam eden ve kişinin hayatını olumsuz bir formda etkileyen, daima hüzün ve ilgi kaybına neden olan bir his durum bozukluğudur. Mutsuzluk ve hayattan keyif almama hâlidir. Değersizlik, çok suçluluk, yalnızlık, hüzün ve ümitsizlik hisleri ile karakterize edilir.

Hayat kaidelerinin getirmiş olduğu ağır yük ve plândemi ile birlikte konutlara kapanmak zorunda olmak, insanların ruhsal dünyasında bir çöküntü oluşturdu. Birtakım insanların kişilik yapısı bu durumdan daha fazla etkilendi.

Depresyon neden kaynaklanır?

Depresyon, beyinde kimyasal istikrarın bozulması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Örneğin, bir yakının kaybı, iş kaybı, kronik bir hastalığa yakalanmak üzere sebepler depresyona yol açabilir.

Bazen kişi bir sebep olmadan da depresyona girebiliyor. Genetik transfer yoluyla da şahıstan şahsa geçebiliyor. Anne yahut baba sık sık depresyona giriyorsa, bu bireylerin çocukları bunu yaşayarak ve rol model alarak öğreniyor, bu manada “Genetik bir yatkınlık olduğu için görülme ihtimâli biraz daha yüksek” diyebiliriz.

Depresyonun belirtileri nelerdir?

Kişinin olağanda severek ve isteyerek yaptığı bir işi yapmak istememesi, yataktan çıkmak istememek, daima uyku hâli, uykuya dalmada zorluk çekmek yahut çok uyumak, çok yeme yahut iştahsızlık, daima yorgunluk hissi, konuşmada yahut hareketlerde yavaşlama, değersizlik ve hatalı hissetmek, intihar fikri üzere belirtiler, “depresyon belirtisi” olarak kabul edilir.

Bu belirtilerle birlikte mühlet de değerlidir. Şahsa depresyon tanısı konulabilmesi için kelam konusu belirtilerin en az iki hafta devam ediyor olması gerekir. Bayanlarda görülme oranı yüksek olmakla birlikte, depresyon, çocukluktan yaşlılığa kadar her yaşta görülebilir.

Depresyon yaşlılıkta da karşımıza çıkıyor. “Âdeta tetikte bekleyip fırsat kolluyor” diyebiliriz. Yaşı ilerlemiş insanların çoklukla birden fazla hastalığı vardır. Bunlara bir de depresyon eklenince, kişinin sıhhati güzelce bozulur.

Değerli bir sıhhat sorunu olmasına karşın, yaşlılarda depresyon teşhisi nadiren konulur. Sebebi ise, yaşlıların keyifsiz, neşesiz, mutsuz, sakin olmalarının olağan karşılanması, şikâyetlerinin yaşlılıktan ileri geldiği niyetidir. Öbür bir sebep ise, yaşlı depresyonunda “bedensel şikâyetlerin” ön plânda olmasıdır. Yaşı ilerlemiş beşerler, genelde ruh hâllerinden bahsetmezler. Hatta ruh hâlleri sorulduğunda karşılık vermezler. Ellerini sallayarak, “Boş ver” der üzere geçiştirirler. Daha çok, “Gözlerim eskisi kadar görmüyor, bacaklarım ağrıyor, çabuk yoruluyorum, eskisi kadar dinç değilim, kuvvetim yerinde değil” diye serzenişte bulunurlar. Hekimler fizikî semptomlara daha çok odaklandıkları için, depresyon teşhisini göz arkası ediyorlar.

Depresyon önlenebilir mi?

Depresyonu önlemenin kesin bir yolu olmamakla birlikte, gerilimi denetim etmek, ruhsal sağlamlığı arttırmak ve benlik hürmetini güçlendirmek değerli adımlardır. Şahısta üstte saydığımız şikâyetler mevcutsa, en kısa vakitte takviye alması, kendisi ve etrafı için yararlı olacaktır. Zira depresyondan yalnızca kişinin kendisi mustarip değildir, konut ve iş etrafındaki tüp beşerler bu olumsuz ruh hâlinden etkilenirler.

Depresyon bir hastalıktır. Öncelikle bunu bilip kabul etmek gerekir. Rastgele bir yanlışınızdan, kusurunuzdan, eksikliğinizden ya da günahınızdan kaynaklanmaz. Bu hastalığa beyin kimyasının bozulması yol açar. Yaşanan üzücü olaylar ve gerilim bunda tesirlidir. Depresyona girdiniz diye asla kendinizi suçlamayın ve ayıplamayın. Bu sizin kusurunuz değil. Kimsenin kusuru değil! Daha çok mükemmeliyetçi, titiz, çok derecede sorumluluk sahibi ve çok fazla çalışan bireyler daha sık depresyona girerler.

Pekala, bu durumda ne yapılması gerekir? Bol bol açık havada bulunmak güzel gelir; bilhassa öğlenden evvel yapılan yürüyüşlerde güneş ışığından daha çok faydalanıldığı için, yürüyüşlerin sabah vaktinde yapılması tavsiye edilir. Yalnız kalmamaya itina göstermek, kendinize düzgün gelen bir arkadaşınızı arayıp sohbet etmek, mümkünse karşılıklı görüşüp bir kahve içmek, kendinize uygun gelen şeyleri keşfetmek önleyici tesire sahiptir.

Görüşmelerimdeki seanslarda danışanlara soruyorum: “Size ne düzgün gelir, ne memnun eder?” Beşerler kendilerini neyin memnun ettiğini bilmiyorlar. Mutsuzluğa, ümitsizliğe o kadar çok odaklanmışlar ki kendilerini nelerin memnun ettiğinin farkında değiller. Zira zihin daima aksiye odaklanmış. Hülasa ne ile memnun oluyorsanız, onunla uğraşmak, onunla vakit geçirmek, size kendinizi daha yeterli hissettirecektir.

Depresyona girmek bir zayıflık işareti olmadığı üzere, depresyona girdikten sonra yardım istemek de zayıflık değildir. Yardım istemek sizi daha çok güçlendirecektir. Vakit kaybetmeden yardım almak, başta kendinize, sonra etrafınızdaki insanlara yararlı olacaktır.

Hayatın hoşluklarını kaçırmayın! Sağlıklı, memnun, huzurlu günler dilerim…

Okumaya Devam

Psikolog

Borderline Kişilik Bozukluğu

Toplum içinde giderek artmaya başlayan borderline kişilik bozukluğu nedir, en çok kimlerde görülür ve tedavisi nasıl yapılır üzere soruların …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Toplum içinde giderek artmaya başlayan borderline kişilik bozukluğu nedir, en çok kimlerde görülür ve tedavisi nasıl yapılır üzere soruların cevaplanacağı bu yazıda tıpkı vakitte borderline kişilik bozukluğuna sahip bireylerle nasıl toplumsal bağlantılar kurabileceği de anlatılmaktadır.

Borderline kişilik bozukluğunun toplum içindeki yaygınlığı %2-3 olarak bilinmektedir. Borderline ‘’sınır’’ manasına gelmektedir bu yüzden sonda kişilik bozukluk ismini da alabilmektedir. Birey etrafındaki şahıslara karşı istikrarlı olmayan his ve davranışlar gösterir. Borderline kişilik bozukluğu ya da sonda kişilik bozukluğu daha çok bayanlarda görülmektedir bilhassa kendilerini sıklıkla boşluktaymış üzere hissetmekte ve bu boşluğu doldurmaya çalışmaktadır. Buradaki boşluk özellikle münasebetler üzerinden doldurulmaya çalışılmaktadır hasebiyle terk edilme, sevilmeme ya da dışlanma durumlarında bireyler olağanın çok daha üstünde reaksiyonlar vermeye başlamaktadır. Bu reaksiyonlar sıklıkla öfkeyle verilir ve kişinin kendisine ziyan vermesi tarafındadır. Hudut kişilik bozukluğuna sahip bireyler neredeyse bütün hislerini uçlarda yaşamaktadır. Öfke üzere sevme hisleri da çoka giden iki uçta yer almaktadır. Kişinin hem hisleri hem de davranışları sıklıkla değişkenlik göstermektedir. Örneğin, bireyin bazen yakın arkadaşı kendisi için dünyanın en düzgün insanı olabiliyorken, kırıldığı ya da sevilmediğini düşündüğü anlarda arkadaşı için dünyanın en makus insanı olduğunu düşünebilmektedir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Teşhis Ölçütleri

1) Kimlik karmaşası

2) Gözünde çok büyütme ve yerin tabanına sokma uçları ortasında giden, tutarsız ve gergin şahıslar ortası alakalar

3) Kendine berbatlığı dokunacak en az iki dürtüsellik (para harcama, cinsellik, husus berbata kullanımı, inançsız araç kullanma vb.)

4) Terk edilmekten kaçınmak için çılgınca efor gösterme

5) Uygunsuz ağır öfke, öfke kontrolünde zahmet

6) Duygulanımda tutarsızlık

7) Süreğen bir boşluk duygusu

8) Yineleyici intihar davranışları, teşebbüsleri ya da göz korkutmalar

9) Zorlanmayla alakalı gelip süreksiz kuşkucu fikirler ya da ağır çözülme belirtileri.

Kendine Ziyan Veren Davranışlar

  1. Çok yemek yeme

  2. Çok alkol kullanımı

  3. Unsur kullanımı

  4. Fizikî olarak kendine ziyan verme (faça atmak, tehlikeli aktiviteleri yapma)

  5. Kısa müddet içerisinde birden fazla ya da farklı şahıslarla pek çok defa cinsel ilgiye girme

  6. Sık sık saçlarını kestirme, rengini değiştirme vs.

  7. Çoka kaçan alışverişler

  8. Süratli araç kullanma

Kişi üstte sıralanan tehlikeli durumları dürtüsel davranışlarıyla hayatına sokarak kendisine ziyan verir. Böylelikle kendisini âlâ hissetmeye ya da içinde yaşamış olduğu berbat hislerle baş etmeye çalışır.

Borderline Kişilik Bozukluğunun Sebepleri:

Yapılan araştırmalar sonucu, hudutta kişilik bozukluğu sebepleri ortasında çocukluk çağındaki cinsel ya da duygusal istismar olduğu görülmüştür. Araştırmalara nazaran, anne-babanın boşanmış olması, ebeveynlerinden yeteri kadar ilgi görememe de borderline kişilik bozukluğuna değerli ölçü de yer hazırlamaktadır. Hudutta kişilik bozukluğun, bireyin kişiliğini yapılandırmaya başladığı gelişim basamaklarıyla bilhassa ilişkilidir. 0-2 yaş devrinin 16 ve 24. aylar ortasında bebeğin anneden ayrışma ve kişiselleşme sürecinde başa çıkamayacağı hislerle bırakılması ile oluştuğu bilinmektedir. Örneğin, annenin (bakım verenin) tutarsız davranışları, küsme ya da hatalı hissettirme davranışları, ihmal ya da işgal etme üzere bebeğin başa çıkamayacağı hisleri yaşatmak. Çocuğa anne dışında öbür birinin bakım vermesi ya da birden fazla kişinin bakım vermesi de borderline kişilik bozukluğuna taban hazırlayan öbür sebepler ortasındadır. Tüm bu sebeplerden ötürü bebekte bütünleşememiş bir kendilik algısı oluşmaya başlar. Siyahlar ve beyazlar birleştirilemez ve dünya iyi-kötü üzere uçlarda yaşanılacak bir hal almaya başlar. Siyahlar ve beyazların olduğu bir dünya algısı (çok sevmek- çok nefret etmek, çok yemek, çok az yemek vs.) kişinin ruhsal ve fizikî olarak sağlıklı yaşayabilmenin önünde büyük bir pürüz olarak yer alır. Hasebiyle grilere her vakit muhtaçlık vardır…

Borderline kişilik bozukluğuna sahip bireyler sıklıkla kaybetme korkusu yaşamaktadırlar. Yaşadıkları rastgele bir durumdan dolayı kendilerini suçlamaya eğilimi olduklarından dolayı, bu duyguyu bastırabilmek ismine karşısındaki bireyleri suçlama davranışlarında bulunurlar ama özünde kendilerini sıklıkla hatalı hissetmektedirler. Bilhassa değersizlik hissinin vermiş olduğu hüzünle bedel görebilmek ismine fedakâr davranışlarda bulunurlar. En çok sevilmeye olan gereksinimleri, borderline bireylerin davranışlarını belirlemede değerli bir yere sahiptir. Örneğin, kusursuz olduklarında sevildiğini düşündüklerinde mükemmeliyetçi davranışlarını devam ettirmektedirler. Hudutta kişilik bozukluğunun en çok hissettiği hisler ortasından bir oburu de bağımlılıktır. Bağımlılık daha çok hayatlarında kıymet verdikleri bireylere karşı olmaktadır. Münasebetiyle terk edilmek demek aslında borderline bir kişi için yok olmaktır.

Borderline Kişilik Bozukluğunun Tedavisi:

Psikoterapiye gelen danışanların büyük bir kısmını borderline kişilik bozukluğuna sahip bireyler oluşturmaktadır. Psikoterapiye daha çok ilgi sorunları ile gelmektedirler. Bağ sorunları ile gelen danışanların büyük bir kısmı depresif ve kızgın hissetmektedirler. Örneğin, partnerinden yeni ayrılmış kişinin terapide partnerini öldürmek istediğine dair ağır öfkesi görülebilmektedir. Sonda kişilik bozukluğu olan bireylerin alakalarını ve kendi ruhsal sıhhatini bozacağı pek çok davranış örüntüleri vardır. Örneğin küsmek, saldırmak (fiziksel ya da sözel olarak), kendini acındırma (ağlamak, yemek yememek, uzun saatler uyumak), cinsellik, alkol, intihar, dürtüsel davranışlar, sevgiyi test etme ve terk edilme (bazen danışanlar ne kadar sevildiğini görebilmek ve bunu test edebilmek için temasta olduğu kişi terk ederek ya da küserek bunu test etmeye çalışmaktadır), kendine ziyan veren davranışlar vs.

Psikoterapide danışanın bütün davranışları ve hisleri ele alınır. Terapist danışanın makus hislerle baş edebilmesine yardımcı olarak hislerini özelleştirmeye çalışır. Çocukluktaki travmalar terapide ele alınarak kişi üzerinde kalmış makus tesirleri optimize etmeye çalışılır. Borderline bozukluğuna sahip bireyler günlük hayatta pek çok sorunla uğraşmak zorunda kalabilirler. Terapist danışanın gerilimle baş edebilme maharetlerini arttırmayı hedefleyerek günlük hayattan daha doyum almasına yardımcı olur. Birtakım hisler yalnızca hissedilir ama sözlere dökülemez. Terapist danışanın hislerini anlayarak, etiketleyerek danışanın da kendisini daha düzgün anlamasına, hislerine dokunabilmesine ve kendisini daha uygun tanımasına yardımcı olmaktadır. İnsan beyni his ile tekrar öğrenebilmektedir. Danışanın terapistiyle kuracağı sağlıklı bir alaka danışanı büyük oranda tedavi etmektedir. Terapiler ilerledikçe danışanın hayatındaki siyahlar ve beyazlar azalmaya başlar. Grileri yaşamaya başlayan danışan ise öbür sağlıklı bireyler üzere hayattan çok daha keyif ve doyum almaya başlamaktadır. Terapiyle bir arada kendisine ziyan veren davranışları azaltarak hislerini anlamaya ve onları o nasıl yatıştırabileceğini kavramaya başlamaktadır.

Okumaya Devam

Trendler