Dişeti Hastalıkları Tedavisi(Periodontoloji) Nedir? - Doktor Makaleleri
Bize ile Bağlan
All On Four İmplant Tedavisi

Ağız Diş Ve Çene Cerrahı

Dişeti Hastalıkları Tedavisi(Periodontoloji) Nedir?

Dişeti Hastalıkları Tedavisi(Periodontoloji) Nedir? Periodontoloji, dişler ve dişlerin etrafında bulunan dokuların sıhhat ve hastalıktaki …

Yayınlanan

üzerinde

Dişeti Hastalıkları Tedavisi(Periodontoloji) Nedir?

Periodontoloji, dişler ve dişlerin etrafında bulunan dokuların sıhhat ve hastalıktaki durumlarını inceleyen, bu dokularda meydana gelen hastalıkların teşhisi, tedavisi ve tedavi sonrasında elde edilen sıhhatin korunmasını amaçlayan bir dişhekimliği kısmıdır.

PERİODONTOLOJİ

Dişeti hastalığı nedir?

Periodontal hastalıklar dişeti ve dişleri destekleyen kemik dokuları etkileyen iltihabi hastalıklardır. Yetişkinlerde diş kayıplarının %70’inden dişeti ve çene kemiğini ilgilendiren hastalıklar sorumludur. Periodental hastalıklar erken devirde teşhis edildiklerinde tedaviye kolay ve başarılı bir halde yanıt verirler. Belirli başlı dişeti hastalıkları şunlardır:

Gingivitis:Bu devir dişeti hastalığının başlangıcıdır. Belirtileri; Dişetleri kanamalı, kırmızı ve hacim olarak büyümüştür. Gingivitis çok fazla rahatsızlık vermeyebilir. Diş fırçalama sırasında kanayan dişetleri genelde hassaslaşmıştır. Tedavi edilmezse hastalık bir ileri etap olan periodontitise ilerleyerek dişeti ve dişleri destekleyen kemikde hasar oluşturur.

Periodontitis:Dişeti hastalıklarının daha ilerlemiş bir safhasıdır. Dişleri destekleyen öteki dokularla birlikte alveol kemiğinde de hasar oluşur. Diş ile dişeti ortasında “periodontal cep” oluşur.Bu cepde bakteriler süratle üremeye başlar.Çünkü temizlenemeyen küçük bir alandır.Belirtileri; Hastalığın ilerlemesiyle dişler sallanmaya başlar, hatta çekime gidebilir. Dişetleri dişlerden çarçabuk ayrılabilir ve uzaklaşabilir. Dişler ve dişetleri ortasında iltihabi akıntı. Dişlerde sallanma görülebilir. Hatta hasta vakitle dişlerinin birbirinden uzaklaştığını görebilir. Zira alveol kemiğinde hücresel seviyede yıkım olduğundan hareketlilik vardır. Daima makûs ağız kokusu vardır.

Bununla bir arada, periodontal hastalıklar bazen hiç bir bulgu vermeden de ileri safhalara ulaşabilir. Bu nedenle tertipli aralıklarla dişhekimine gitmek ve panaromik röntgen çektirmek son derece kıymetlidir.

Çocuklarda da dişeti hastalıkları oluşur. Dişetlerindeki kanama, şişme ve kızarıklık görülebilir. Bu durum birçok vakit fırçalamanın yetersiz olmasından ya da çapraşık dişlerin temizlenememesinden kaynaklanır. Tedavi edilmeyen çürükler ve taşkın dolgularda bu bulgulara rastlanmaktadır.

Dişeti hastalığının neden oluşur?

Dişler düzgün temizlenmediğinde, üzerlerinde ve ortalarında biriken yiyecek artıkları bakteriler üretirler. Bakteri plağı denilen bu yapılar diş çürüklerinin ve dişeti iltihaplarının sorumlusu olup vakitle tükürüğün de tesiriyle diş taşlarını oluştururlar. Şayet plak aktif bir halde dişlerden uzaklaştırılmazsa diştaşı denilen sert bir yapıya dönüşür. Plak ve diştaşlarındaki bakteriler dişetinde yıkıma neden olurlar. Hastalık tedavi edilmeden bırakılırsa sonunda dişler sallanır ve çekimleri bile gerekebilir.

Dişeti hastalığı nasıl önlenir?

 • Faal, ülkü diş fırçalama.
 • Kesinlikle akşamları dişleri fırçalamadan evvel diş ipi kullanılmalı.(Ya da arayüz fırçası)
 • 6 ayda bir dişhekimi denetimi.

Dişeti hastalıklarının tedavisi nedir?

Dişlerinizin ülkü bakımını yapsanız bile bazen genetik sebeplerle dişeti hastalığınız olabilir.

 • Tedavide birinci basamak diş doktoru tarafından yapılacak âlâ bir diş taşı paklığı ve hastanın ağız hijyenine itina göstermesiyle büsbütün güzelleşebilir.
 • Biraz daha ilerlemiş olaylarda küretaj denilen dişler üzerindeki eklentilerin (plak ve diştaşı) uzaklaştırılması ve düzgün bir kök yüzeyinin sağlanmasını kapsar. Küretaj ile dişetinde iltihaba neden olan bakteri ve irritanların uzaklaştırılmasını sağlanır. Çoklukla bu tedavi, dişetinin tekrar dişe adaptasyonu yahut dişetinin büzülerek bakteri içeren cebin yok olması için kafidir. Dişeti hastalığının erken periyodunda hadiselerin çoğunluğunda, diştaşı paklığı, plağın uzaklaştırılması ve düzgün bir kök yüzeyinin sağlanmasını takiben günlük aktif ağız bakımı başarılı bir tedavi için kafidir.
 • Cerrahi tedavi daha ilerlemiş hadiseler için yapılan flap operasyonlarını kapsar. Flap operasyonunda erimiş olan kemiğin desteklenmesi gerekiyorsa ya da o bölgede kemik oluşturulacaksa kemik greftleri de konulabilir. Böylelikle yeni kemik oluşumu sağlanabilir. Lakin hiçbir vakit kemik oluşumu eski düzeyini bulamaz. Flap opersyonları dikişli operasyonlardır.

Diş Eti Estetiği (Gingivoplasti)

Periodontolojide hem dişeti dokuları açısından hem de estetik açıdan dişetlerine bir ekip müdahaleler yapılabilir. Sağlıklı dişeti açık pembe, portakal kabuğu imajında hafif pütürlü ve kanamasızdır. Gülüş sınırı düzenlemeleri yalnızca dişler üzerinde yapılacak değişikliklerle halledilebilecek bir bahis değildir. Burada diş eti estetiği de büyük rol oynar.
Diş eti estetiği gerektiren durumlar;

 • Gülümserken dişetinin çok görünmesi (Gummy Smile) durumlarında,
 • Dişetlerinin düzeylerinin olması gerekenden farklı pozisyonda olması halinde,
 • Diş eti çekilmelerinde,
 • Diş eti renkleşmeleri nde,
 • Diş eti hastalıklarına bağlı durumlarda, (İlaç kullanımına bağlı dişeti büyümeleri vs..)
 • Çapraşıklığa bağlı diş eti düzey bozukluklarında,
 • Dişlerin uzunluklarının çok kısa olduğu birtakım hadiselerde kron uzunluğu uzatma süreçleri için dişeti estetiğine gereksinim vardır.

Dişeti Estetiği Operasyonları

 • Diş etinin çok göründüğü olaylarda diş eti rezeksiyonları (Gingivektomi)
 • Diş eti şekillendirmeleri (Gingivoplasti)
 • Diş eti çekilmelerinde diş eti greft uygulamaları
 • Diş eti pigmentasyonlarının giderilmesi (Kahverengimsi dişeti renkleşmeleri)

Gingivektomi ve Gingivoplasti:Estetik diş hekimliğinde bilhassa gülümserken dişetleriniz çok görünüyorsa gingivektomi denilen operasyonlar yapılır. Ya da dişetleriniz simetrik görünmüyorsa, biri üstte, başka dişin dişeti düzeyi aşağıda ise gingivektomi yapılır ve akabinde planlaşmış ise laminateleri yapılır.
Birtakım durumlarda iltihapsal, ilaca bağlı ya da kalıtsal olarak dişeti büyümeleri oluşabilir. Bu dişeti büyümelerinde kemik erimesi yoksa, kemik oluşturulmasını gerektiren bir operasyon olmayacaksa gingivektomi ile büyümüş dişetleri yok edilir. Gingivoplasti ise ekseriyetle gingivektomiden sonra dişetini cerrahi yollarla düzelterek olağan fizyonomisini yani halini geri kazandırmak için uygulanır. Tek başına da gingivoplasti yapılabilir.

Kuron Uzunluğu Uzatma Operasyonu:Dişlerin dişeti düzeyinin üstünde kalan kron denilen, ağız içerisinde görünen kısımlarını uzatmak maksatlı yapılan süreçlerdir. Kimi durumlarda kırık sınırı ya da çürük dişeti düzeyinin altına kadar ilerler. Bu üzere durumlarda dişeti sıhhati için ya da yapılacak kuron – köprü tedavilerinin tutuculuğu için dişeti düzeyi kök kısmına gerçek uzatılması gereklidir.

Dişeti oluşturmak için yumuşak doku greftleri:

Diş eti çekilmesinin çeşitli nedenleri vardır. Başlıcalarını sıralayalım.

 • Yaş: İleri yaşlardaki bireylerde fizyolojik çekilme dediğimiz ve hastalık olarak kabul edilmeyen bir çekilme olacaktır. Bu doğal bir durumdur ve rastgele bir tedaviye gerek yoktur.
 • Diş fırçasının yanlış kullanılması: Çok sert ve uzun periyodik fırçalamadan kaynaklanır. Bu bireylerin ağız hijyeni son derece düzgündür. Dişetinde iltihabi her hangi bir hastalık yoktur. Dişeti fırçalama baskısı ile yok edilmiştir.
 • Anatomik yapılar nedeniyle : Birtakım dişler diş sırasının dışında yer alırlar. Bu dişlerin dudak ve yanak yüzlerindeki dişetleri çekilmeye adaydır. Alt dudağınızı elinizle aşağı gerçek çekince dişetlerine gerçek giden ince kas yapılarını göreceksiniz Frenilum denilen bu kas bağı ile bilhassa dişlerin yanak yüzeylerinde çekilmeler olabilir.
 • Dişeti hastalıkları : Bakteri plağı oluşumu ile dişetlerinde çekilmeler görülür.
 • Dişlerde çok kuvvetlerin oluşması: Çok kuvvetlere maruz kalan dişlerde ve dişlerini sıkan, geceleri gıcırdatan şahıslarda diş eti çekilmeleri görülmektedir.

Dişeti çekilmelerini kapatmak için ,ağzın farklı bir bölgesinden (genellikle damak ya da çekilmenin olmadığı dişeti bölgesinden) alınan yumuşak dokular kullanılır. Çoklukla estetik maksatla ya da dişeti hastalığının ilerlememesi için gözetici emelle yapılır. Dişeti çekilmesi sonucu kimi dişler çok uzun gözükebilir, bu dişlerde kök yüzeyleri açığa çıkmıştır. Bu türlü bir durumda estetik olarak açığa çıkan kök yüzeyleri yeniden yumuşak doku greftleri ile kapatılır.

Flap operasyonlarında kullanılan kemik doku greftleri:

Flap operasyonları esnasında kemik kaybının ileri boyutta olduğu bölgelerde yapay yahut doğal kaynaklı kemik tozu uygulamaları ile kemik imali uyarılır. Kemik greftlerine muhtaçlık olup olmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Flap operasyonlarından sonra dişeti güzelleşmesinin doğal sonucu olarak dişetleri bir ölçü küçülürler. İşte bu nedenle bazen dişler uzamış üzere görünür. Tedavi öncesi hastalık ne kadar ilerlemişse çekilme ölçüsü o kadar fazladır. Açığa çıkmış kökler halinde çekilmeler olabilir ve hastayı rahatsız edebilir. Ayrıyeten sıcak-soğuk hassasiyeti de olabilir. Yüksek florür içeren diş macunlarının ve hassasiyet giderici eserlerin kullanılması ile hassasiyet azaltılabilir. Flap operasyonlarından sonra dişler eskisine nazaran daha fazla sallanma gösterebilirler fakat bu 4-5 ay içinde büsbütün ortadan kalkabilir ya da eskisine nazaran daha da azalır.

Dişhekimi tarafından hangi cins tedavi uygulanırsa uygulansın sonrasında hastanın yeterli bir ağız hijyenini daima muhafazası gerekir. Flap operasyonundan sonra hastanın ağız hijyenine çok aşırı dikkat etmesi gerekir.Aksi halde elde edilen tüm güzelleşmeler süratle geriye döner. Hastaların en çok sordukları sorulardan biri de dişeti hastalıklarının ilaç kullanarak güzelleşip iyileşmeyeceğidir. Bu türlü bir dişeti ilacı yoktur. Operasyonlardan sonra doktorunuzun düzenleyeceği reçete ile hastaya antibiyotik ve birtakım ağrı kesiciler verilir.

Okumaya Devam
Reklam
Yorum İçin Tıklayın

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ağız Diş Ve Çene Cerrahı

Bruksizm (Diş sıkma/Diş gıcırdatma) Nedir?

Bruksizm (diş sıkma), uyku sırasında çiğneme kaslarının etkin olması nedeniyle diş sıkma ya da diş gıcırdatma durumudur. Bruksizm (diş gıcırdatma …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bruksizm (diş sıkma), uyku sırasında çiğneme kaslarının etkin olması nedeniyle diş sıkma ya da diş gıcırdatma durumudur. Bruksizm (diş gıcırdatma) sırf geceleri değil, gün içinde de meydana gelebilir ve toplumda sık görülmektedir.

Uyku sırasında neden diş sıktığımız günümüzde hala araştırılan ve şimdi tam olarak açıklık kazanamamış bir mevzudur. Bu sorun, merkezi hudut sistemi ile ilgili olabileceği üzere üzerinde en çok durulan nedenler gerilim ve anksiyete bozukluğu (kaygı bozukluğu) üzere ruhsal faktörlerdir. Ayrıyeten gece bruksizmi uykuyla bağlantılı bir hareket bozukluğu olarak kabul edilir ve horlama ya da apne (uyku sırasında kısa vadeli teneffüs durması) üzere öbür uyku sorunları de eşlik edebilir.

Diş sıkma şikayeti olan hastaların birçoklarında dişlerde aşınma kelam mevzusudur. Dişler çok hassas olabilir, mevcut dolgu ve kaplamalar hasar görebilir. Lakin, bunların dışında daha az göze çarpan yumuşak doku bulguları da olabilir. Birçok vakit muayene sırasında çiğneme kaslarında ağrı ya da hassasiyet mevcuttur. Diş sıkan bireylerde ayrıyeten sabah baş ağrıları ve yorgunluk şikayetleri de kelam hususudur.

Hafif derecedeki bruksizm (diş sıkma) tedavi gerektirmeyebilir. Fakat şiddetli olduğu durumlarda çene eklemi sorunları, baş ağrıları ve diş sorunlarına yol açabilir. Bruksizm (diş gıcırdatma) çene eklemi sorunlarının en sık karşılaşılan nedenlerinden biridir. Şiddetli bruksizm (diş sıkma) tedavi edilmediğinde dişler aşınmaya başlar, hatta tüm dişin kaybedildiği bir noktaya varabilir. Aşınma, dişleri çürümeye karşı dayanıksız hale getirirken diş kırılmalarına da sebep olabilir. Daima ve tekrarlayan biçimde diş sıkma yahut diş gıcırdatma sonucunda çene eklemi çok yüklere maruz kalarak hasar görebilir ve dişlerde meydana gelen aşınma ve yükseklik kaybı da bu yüklenmeyi artırarak mevcut çene eklemi sorununu şiddetlendirir. Bruksizme (diş sıkma) bağlı olarak çene ekleminde görülebilecek sorunlar kas ve eklem ağrıları, çene eklemi kilitlenmesi (ağız açamama) ve eklem sesleridir (çene kıtlaması, kütlemesi).

Bruksizm (diş gıcırdatma), üstte bahsettiğim sorunlar önemli halde ortaya çıkana kadar fark edilmeyebilir. Bu nedenle bulgu ve belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak ve rutin diş tabibi muayenelerine devam etmek kıymetlidir.

Okumaya Devam

Ağız Diş Ve Çene Cerrahı

Diş Sıkma (Bruksizm) ve Çene Eklemi Hastalıkları

Bazen yemek yerken, esnerken, konuşurken çenemden ses geliyor bu olağan mi ? Yoksa çenem mi çıktı? Çene eklemi 3 kesimden oluşur; baş kuralı …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Bazen yemek yerken, esnerken, konuşurken çenemden ses geliyor bu olağan mi ? Yoksa çenem mi çıktı?

Çene eklemi 3 kesimden oluşur; baş kuralı, alt çene kemiği ve iki kemik birbirine sürtmeden rahat çalışabilsin diye tıpta disk olarak halk ortasında kıkırdak olarak bilinen yapıdan oluşur. Bu ses diskin pozisyonunun değişmesinden olur. Bu ses çene çıkması değildir.

Diş gıcırdatma ve diş sıkma nedir ?

Diş sıkma ve gıcırdatma genelde uyurken gözlemlenen, gün içindeki bireyin geriliminin tetiklediği dişlerin kenetlenerek sıkılması halidir. Olağandışı bir durumdur. Tedavi edilmezse dişlerin kırılmasına, diş eti çekilmesine ve eklem rahatsızlıklarına sebep olur.

Neden yalnızca gece diş sıkıyoruz ?

Bilinenin tersine gündüzde hasta diş sıkabilir. Kişi bunun farkına vararak önlemesi gerekmektedir.

Sabahları baş ve boyun ağrısı ile kalkıyorum olağan mi ?

Baş ve boyun ağrısı bir çok farklı sebebe bağlı olsa da bilhassa ağrının sabah olması bize diş sıkma hastalığını düşündürür.

Diş sıkma ve gıcırdatmanın tedavisi nedir ?

Hastadan alınan ölçülere nazaran kişinin bruksizm şiddetine nazaran özel kalınlıklarda gece plakları yapılmaktadır. Bunun yanında kimi fizikî terapiler anlatılmakta, kaslarda spazm var ise medikasyon uygulanmaktadır. Gerektiğinde kaslardaki enflamasyonun çözülmesi için lazer tedavisi uygulanmaktadır.

Çenemi fazla açamıyorum ve ağrım var çenem çıkmış olabilir mi?

Çeneyi açamamak ve ağrı olması bize çene çıkmasını değil, kapalı kilitlenme hastalığını tanım eder. Ayrıntılı muayene edip ağzı açamama şikayeti kassal mı, eklemsel mi teşhis edip ona yönelik tedavi yapılmaktadır.

Çene eklemi rahatsızlıklarının sebepleri nelerdir?

Uzun mühlet tedavi edilmeyen diş sıkma diş gıcırdatma

Hastada tek taraflı çiğneme alışkanlığı

Eksik dişlerden ötürü tek taraflı çiğneme

Olağandışı alışkanlıklar (kalem ısırma,parmak emme üzere.)

Gerçek yapılmamış protezler ve dolgular

Çenelerdeki önemli ortodontik bozukluklar

Çene eklemi hastalıklarının tedavisinde ne kullanılır ?

Çene eklemi tedavisinde okluzal splint yapılmaktadır. Hastaya uzun bir yapması gereken ve yapmaması gerekenler listesi verilmektedir.

Eklem hastalığım ne vakit düzgünleşir ve ne vakit denetime gelmeliyim?

Genelde okluzal splint kullanılmaya başlandıktan bir – iki hafta sonra denetime çağırılmakta, daha sonra 3. Ay çağırılmaktadır. Eklem hastalıklarında hastalığın şiddetine nazaran büsbütün bir düzgünleşme görülmeyebiliyor. Burada hedeflenen hastanın günlük yaşantısına rahatsızlık duymadan geçiş yapmasıdır.

Okumaya Devam

Ağız Diş Ve Çene Cerrahı

Gömülü Dişler

Sürme vakitleri geldiği halde; çene kemiği içinde kalıp olağan pozisyonunu alamayan dişlere GÖMÜLÜ DİŞLER ismi verilir. En sık olarak 20 yaş …

Yayınlanan

üzerinde

Tarafından

Sürme vakitleri geldiği halde; çene kemiği içinde kalıp olağan pozisyonunu alamayan dişlere GÖMÜLÜ DİŞLER ismi verilir. En sık olarak 20 yaş dişleri, bunları takiben de kanin (köpek) dişleri, sıklıkla çene kemiği içerisinde gömülü kalırlar. 20 yaş dişleri, çoklukla 16-20 yaşlarında sürmeye çalışır ve çoğunlukla kendilerine yer bulmakta zorlanır ve gömülü kalırlar.

20 yaş dişleri çenelerde en sonda yer alan dişlerdir. Yetersiz fırçalamaya bağlı olarak basitçe çürüyerek diş/çene ağrılarına ve ağız kokusuna yol açabilirler. Çenelerde uygun yer bulamayan 20 yaş dişleri, öteki dişleri sıkıştırabilir ve dişlerde çapraşıklık yaratabilirler. Ayrıyeten yanındaki komşu dişe baskı yaparak bu dişin çürümesine neden olabilirler. Uzun yıllar fark edilmeyen gömülü 20 yaş dişleri çene içerisinde büyük boyutlara ulaşan kist üzere patolojilere neden olarak önemli meselelere yol açabilirler. Bu nedenle Ağız Diş ve Çene Cerrahisinde en sık yapılan süreçlerden biri 20 yaş dişlerinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır.

Klinik ve radyolojik muayeneler sonucunda, gömülü dişler için tedavi sistemi belirlenir. Birtakım durumlarda, gömülü kanin dişler ortodontik tedavi ile olması gereken pozisyonlarına sürdürülebilmektedir. Bazen semptomu olmayan gömülü dişler, belli aralıklarla çekilen röntgenler ile takip edilmek kuralıyla yerinde bırakılabilir. Lakin sürdürülmesi mümkün olmayan, başka dişlere ziyan verdiği belirlenen, çapraşıklığa sebep olan, enfeksiyon ve patolojik lezyonlara neden olan gömülü dişlerin cerrahi müdahale ile çekilmeleri gerekmektedir.

20 yaş dişleri genelde ilgili bölgeden geçen inferior alveolar sona yakın olarak derinde gömülü kalırlar. Bu nedenle sonun hasar görmemesi için çekim öncesinde detaylı bir muayene yapılması ve deneyimli bir cerrahi uzmanının travma yaratmadan dişe müdahale etmesi kıymetlidir.

Okumaya Devam

Trendler